2022 m. sausio 20 d., ketvirtadienis

Atidavėme referendumo parašų rinkimo lapus 2022-01-19


2022 m. sausio 21 d. 11.00 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos ir Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės spaudos konferencija Seime „Referendumo likimas Lietuvoje“

2022 m. sausio 21 d. 11.00 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos ir Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės spaudos konferencija Seime „Referendumo likimas Lietuvoje“.  https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35448&p_k=1&p_event_id=18445. 
   Spaudos konferencijoje dalyvauja Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės nariai, iniciatyvos vykdytojai. Referendumo iniciatyva dėl Konstitucijos 9 ir 147 straшpsnių pakeitimo (referendumo iniciatyvos sumažinimo iki 100000 piliečių parašų refrendumui inicijuoti) buvo įregistruota 2021-06-29 LR VRK sprendimu, tačiau iškart buvo sustabdyta 2021-07-01 LR VRK sprendimu, pasinaudojus tuo, kad Seimas iki šiol neįvykdė Konstitucinio Teismo nutarimo priimti konstitucinį referendumo įstatymą. Referendumo inciatyva pradėta vykdyti 2021-07-14 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimu panaikinus 2021-07-01 LR VRK sprendimą. Teismas, nesant galiojančiam referendumo įstatymui, tiesiogiai pritaikė LR Konstituciją bei įstatymo analogiją ir įpareigojo LR VRK išduoti piliečių parašų rinkimo lapus ir suteikti prieigą pasirašyti už šią referendumo iniciatyvą elektroniniu būdu. Teismo nustatytas 6 mėnesių terminas šiems parašams rinkti baigiasi 2022-01-21 d. 2022-01-20 d. 16 val. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas skelbs sprendimą byloje, kurioje išnagrinėtas Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės skundas dėl LR VRK atsisakymo pratęsti šį terminą. Skundas buvo pateiktas dėl netinkamo LR VRK funkcijų vykdymo ir dėl to, kad dėl 2021-07-19 d. prasidėjusio teisminio ginčo byloje, kurioje buvo priimtas 2021-07-14 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas, buvo prarasti 3 iš 6 šios iniciatyvos vykdymui teismo nustatytų mėnesių. Tik 2021-10-20 d. išplėstinei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijai priėmus nutartį, 2021-07-14 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas liko nepakeistas. Nelaukime malonių iš valdžios, savo teises, visų pirma, ginkime patys. Tad pasirašykime už šią referendumo iniciatyvą, kad sudaryti patiems sau sąlygas mūsų teisių gynimui.
 Pasirašyti galite ir elektroniniu būdu: 

prisijungti Išsami informacija:

2022 m. sausio 16 d., sekmadienis

Politinio kalinio A. Paleckio komanda – tikroji opozicija Lietuvoje

 Pranešimas spaudai
Sausio 20 d. vyks vienas paskutiniųjų Algirdo Paleckio apeliacinio teismo posėdžių. Ta proga – šios bliūkštančios „bylos“ esmės priminimas. 2018 m. spalį žurnalistas, politikas ir politologas Algirdas Paleckis buvo apkaltintas „šnipinėjimu  Rusijai“. Jis praleido pusantrų metų  izoliatoriaus vienutėje, dar iki teismo. Nuo 2020 m. balandžio jis - namų arešte. Kaltinimas A. Paleckiui paramstytas slaptomis vilniečio Deimanto Bertausko apklausomis. D. Bertauskas yra pedofilas (teismo už tai nuteistas 2021 metais) - ir šio iškrypimo pagrindu jis nuo 2018 m. tapo VSD bendradarbiu. 
Prokuratūra A. Paleckį kaltina “rinkus privačią informaciją apie teisėjus ir prokurorus, kurie tyrė sausio įvykių bylą“. (1991 m. sausį Vilniuje tarybiniai kariškiai perėmė TV bokšto kontrolę, tą naktį žuvo 14 žmonių.) Tačiau pas A. Paleckį nebuvo rasta minėta informacija. Šnipų bylose teismui privalo būti pateikta prišnipinėta informacija – dokumentai, failai, usb – ir turi būti užfiksuotas jos perdavimas. Šioje byloje to nėra. Nėra pateikta nei A. Paleckio „rinkta“ informacija, nei jos perdavimo faktas, nei užsienio žvalgybininkai. Todėl teismas ir vyko slaptai. Ir būtent todėl kaltintojams teko ramstytis pedofilo parodymais.  
Antrasis kaltinimų A. Paleckiui „šaltinis“ – tai VSD „pažymos“. Jų dalis irgi iki šiol išlieka slapta, neduodant paaiškinimų, kodėl tai slapta. Išslaptintoje pažymų dalyje VSD įrodinėja A. Paleckio „ryšį“ su Rusijos FSB ne tiesioginiais įrodymais (įrašais ir pan.), o teikdamas savo (VSD) nuomonę... 
Pavyzdžiui, pažymose VSD „vertina“, kad kai kurie A. Paleckio kontaktai Rusijoje nors ir nėra FSB darbuotojai, bet jie esą yra „FSB tarpininkai“... VSD įrodinėja „FSB tarpininkavimo faktą“ tuo, kad dalis tų žmonių kadaise, prieš 30 metų, buvo specdalinio „Alfa“ („Aro“ atitikmens) kariškiai ir dalyvavo sausio įvykiuose Vilniuje. A. Paleckis ėmė iš jų interviu jo rašomai knygai apie tuos įvykius – tačiau tiriamoji žurnalistika nėra šnipinėjimas, nebent iškreiptoje VSD vaizduotėje. 
VSD to pakanka, kad konstatuotų – „šie žmonės yra FSB tarpininkai“. Todėl prokuratūros kaltinimas yra toks: „Užduotis A. Paleckiui davė nenustatytas FSB pareigūnas.“ Nenustatytas... O kadangi nenustatytas, tai VSD teko sugalvoti „tarpininkus“. Bet jeigu „FSB tarpininkavimui“ nustatyti pakanka tik VSD „nuomonės“, tuomet šnipinėjimu gali būti apkaltintas bet koks žmogus, turintis nors kokių kontaktų Rusijoje. 
Išvada viena: ši „byla“ yra politiškai įtakojamų struktūrų kerštas vienam iš Lietuvos opozicijos vadovų A. Paleckiui ir jo komandai už ilgametę socialinę ir ant-militaristinę valdžios kritiką. Kartu tai ir signalas, kad ši komanda – tikroji opozicija Lietuvoje. 
Ir spaudimas ją tik sutvirtino. 

TEISINGUMO AUŠROS Infocentras             2022 01 11

2022 m. sausio 13 d., ketvirtadienis

Taikdariškos misijos į Baltarusiją vyksta Lietuvos piliečių delegacijaES

Taikdariškos misijos į Baltarusiją vyksta Lietuvos piliečių delegacija
Erika Švenčionienė
2022-01-13, Kt 

             Pranešimas spaudai

 

Lietuvos valdžiai nutraukus bet kokius santykius su  Baltarusija, iniciatyvos juos atkurti imasi Lietuvos pilietinė  visuomenė. Sausio 17–20 dd. Minske viešės Lietuvos  piliečių delegacija. Ji  perduos žinią Baltarusijai, kad labai didelė Lietuvos gyventojų dalis nenori konfrontacijos su Baltarusija, atvirkščiai – nori normalios, geros kaimynystės. Delegacijos nariai taip pat aptars konkrečias galimo dvišalio, konstruktyvaus, draugiško pilietinio dialogo formas. Jie yra įsitikinę, kad gera kaimynystė naudinga visiems. Tai yra vienintelis būdas išsaugoti taiką. Taikus valstybių  būvis gali būti pasiektas tik per pagarbą vienų kitiems, kiekvienos tautos ir visuomenės savitumui,  per nesikišimą į kitų valstybių ir visuomenių vidaus reikalus.

 

Lietuvos piliečių delegacijos sudėtis:

 

- Erika Švenčionienė (poetė, renginių organizatorė, delegacijos vadovė)

- Vaida Juozapaitytė (rašytoja, menininkė, kino operatorė)

- Kazimieras Juraitis (žurnalistas, filmų autorius, laidų vedėjas)

- Jonas Kovalskis (teisininkas, politologas, tinklaraštininkas)

- Audrius Nakas ( režisierius, buvęs Seimo narys, laidų vedėjas)

- Agnius Rušys (bardas)

- Robertas Stragis (visuomenininkas)

 

Minske delegacijos laukia susitikimai su Baltarusijos Užsienio reikalų ministru  V. Makėju, Baltarusijos Parlamento vadovybe, Kultūros ministerijos atstovais,  diskusijos su Demokratinių Jėgų  Apskritojo Stalo dalyviais, ekspertų bendruomene, taip pat laukia bendravimas su žiniasklaidai ir tiesioginiai konktaktai su gausiu būriu paprastų Baltarusijos piliečių, kurie taip pat yra suinteresuoti atkurti normalius, draugiškus, taikius, konstruktyvius santykius su kaimynine lietuvių tauta.

 

Statyti reikia ne tvoras. Laikas statyti tiltus!

 

 

Kontaktai: Erika Švenčionienė 8 608 77 523

 

2021 m. gruodžio 30 d., ketvirtadienis

Vaistai, teisiniam banditizmui gydyti

Kadangi esu tiesiogiai susidūręs su teisiniu banditizmu, esu giliai įsitikinęs, kad geriausias vaistas tai problemai spresti, tai mirties bausmės sugrąžinimas. 
  Mirties bausmė, pirmiausiai turėtų būti taikoma, akivaizdžiai nusikalstamus sprendimus priėmusiems teisėjams, o visas jų šeimos turtas, turėtų būti nacionalizuojamas. Taip pat, mirties bausme, su viso šeimos turto nacionalizavimu, turėtų būti baudžiami ir kiti valstybės tarnautojai ir pareigūnai, kurie sudarinėjo aferistines sutartis, fabrikavo bylas ar slėpė, netyrė daromų, tokio pobūdžio nusikaltimų. 
  Akivaizdu, kad tiek teisėjai, tiek pareigūnai, ar kiti valstybės tarnautojai, visiškai nebijo nieko ir daro įžūliausius nusikaltimus, nes yra "nepakaltinami". 
   Normalioje valstybėje, nepakaltinami negali dirbti jokio atsakingo darbo, bet Lietuvoje nepakaltinami, 30 metų siaučia ir naikina mūsų visų valstybę ir griauna žmonių gyvenymus.  
    Esu giliai įsitikinęs, kad mirties bausmė už tokius nusikaltimus, suveiktu puikiausiai. 
    Nes valstybė apsivalytų nuo niekingų padugnių ir bent iš dalies, susigrąžintų valstybei bei žmonėms padarytą žalą. 
  Valstybė be teisingumo, tai plėšikų gauja. 
   Sukurkime Lietuvą teisinę, teisingą ir ergonomišką gyventi, kiekvienam doram Lietuvos piliečiui. 
Pridedu nuorodą, kurioje plačiai aprašiau, savo gyvenymo istoriją, kurioje, teisinis banditizmas dominuoja. 
Turiu virš 3500, Facebooko draugų, sekėjų, bendraminčių. Todėl visus kviečiu, prenumeruoti, vertinti ir sekti, mano Youtube kanalus, kurių yra net 3. Taip pat, visus kviečiu apsilankyti ir sekti mano tinklapį www.vilmantinas.lt bei platinti ir skleisti informaciją. Taip pat, kviesti prenumeruoti ir savo draugus, pažystamus ir artimuosius. Mes visi galime padaryti labai daug, tai būkime komanda. 
  Ačiū Jums visiems
Vilmantas Povilaitis 
www.vilmantinas.lt
2021-12-30

2021 m. gruodžio 14 d., antradienis

V. Landsbergis sulaukė virsmo 2021.12.14


TEISINGUMO AUŠRA
  V. Landsbergis ūmai stojo į tiesioginę polemiką su Algirdu Paleckiu. Opuse „Tai jau buvo prieš 30“ jis pareiškė: “Savi nešaudė į savus“.

 

https://www.lrt.lt/naujienos/pozicija/679/1562086/vytautas-landsbergis-tai-jau-buvo-tai-jau-buvo-pries-30

 

Kas patriarchui neduoda ramybės? Kas graužia iš vidaus?

 

Juk nedera patriarchui polemizuoti su marginalu...

 

Gal kalta vietinė bei tarptautinė aplinka? Neramu.

 

Ilgaamžis vis tik sulaukė savos karalijos galo. Bent jau idėjinio - tai tikrai. O idėjinis ir yra svarbiausias.

 

Aiškėja ir ką patriarchui reiškia „savi“. Minėtą opusą jis paskelbė pačiame pavojaus Anūko Kėdei apogėjuje. „Savi“ jam – tai jo klanas.

 

Kodėl jam, tokiam uoslėtam, dabartinė padėtis primena sausio 13-ąją?

 

Nes ji - virsmo simbolis.

 

Jis jo sulaukė.

   

 

Teisingumo Aušros Infocentras

 

2021-12-14