2020 m. balandžio 10 d., penktadienis

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų Audrius Butkevičius, Zigmo Vaišvilos ir l.e.p. Visuomenės ekstremalių situacijų komisijos vadovo dr. Nendrės Černiauskienės Spaudos konferencijos pranešimas „Dėl Lietuvos valdžios neveikimo“.

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų Audrius Butkevičius, Zigmo Vaišvilos ir l.e.p. Visuomenės ekstremalių situacijų komisijos vadovo dr. Nendrės Černiauskienės Spaudos konferencijos pranešimas „Dėl Lietuvos valdžios neveikimo“.

  2020-04-10 Matydami Lietuvos valdžios bandymus savo nepasirengimą COVID-19 krizės suvaldymui ir neveikimą dangstyti kaltės suvertimu Lietuvoje konkrečioms gydymo įstaigoms, t.y. medikams, signatarai A. Butkevičius ir Z. Vaišvila kreipėsi į Generalinį prokurorą. Š.m. sausio pradžioje pirmieji koronaviruso atvejai fiksuoti Romoje, o mėnesio pabaigoje - protrūkis Šiaurės Italijoje. Lietuvos ambasados veikia ir Italijoje, ir Kinijoje, o šių šalių ambasados - Lietuvoje. Todėl Lietuvos valdžia padėtį ir grėsmes žinojo. 2018 m. gegužės mėnesį Pasaulio Banko grupės ir Pasaulio Sveikatos Organizacijos įsteigta Globalaus pasiruošimo monitoringo taryba, įvertinusi 2009 H1N1 ir 2014-2016 m. Ebolos viruso pandemijos pasekmes, 2019 m. rugsėjo mėnesį šalių vyriausybėms pateikė nurodymus dėl tinkamo ir stipraus pasiruošimo pandemijoms (https://apps.who.int/gpmb/annual_report.html). Viešai skelbiamas tinkamas Suomijos Vyriausybės pasiruošimo COVID-19 pandemijai pavyzdys. Lietuvoje 2020-01-29 d. Vyriausybės ekstremalių situacijų komisija (VESK) aktyvavo Sveikatos apsaugos (SAM), Vidaus reikalų (VRM), Finansų (FM), Užsienio reikalų (URM) ir Susisiekimo (SM) ministerijų Esktremalių situacijų operacijų centrus (ESOC), įpareigojo keistis informacija apie koronaviruso grėsmę, pavedė SAM nustatyti vieną informacijos teikimo visuomenei šaltinį, apibendrinti ir teikti informaciją Vyriausybei, įpareigojo URM informuoti piliečius apie padėtį Kinijoje, teikti jiems pagalbą. Ignoruojant šias akivaizdžias aplinkybes 2020-02-06 d. LR VSD ir AOTD prie LR KAM vadovai pasirašė ir viešai Seimo spaudos konferencijoje paskelbė „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą“, į kurį be jokių argumentų Kinijos Liaudies Respubliką įrašė kaip grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui, bet neįrašė COVID-19 grėsmės, laiku dėl šios grėsmės neperspėjo Lietuvos piliečių, Vyriausybės, Prezidento ir Seimo. Lietuvos žvalgybos tarnybos ignoravo ir Kinijos Liaudies Respublikos viešą protestą dėl šio nekorektiško veiksmo šalies, kuri pirmoji patyrė šią pandemijos grėsmę ir sugebėjo ją suvaldyti, atžvilgiu. 2020-04-08 d. LR VSD ir AOTD prie LR KAM raštu atsisakė pašalinti iš „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimo“ Kinijos Liaudies Respubliką, bene vienintelę gelbėjusią pandemijai nepasiruošusią Lietuvą reagentais ir apsaugos priemonėmis. Apie šią nekorektišką situaciją signatarai A. Butkevičius ir Z. Vaišvila pranešė ne Respublikos Prezidentui G. Nausėdai, bet ir Kinijos ambasadai Lietuvoje. Kinijos ambasadorius Shen Zhifei nuoširdžiai padėkojo ir patikino kuo nuoširdžiausia šios valstybės parama Lietuvos valstybei ir jos nepriklausomybei, piliečiams. Prezidento G. Nausėdos, perspėto nepasirašyti dekreto dėl susikompromitavusio Dariaus Jauniškio dar kartą LR VSD direktoriumi, pakvietimo pokalbiui dar nesulaukė. 2020-02-24 d. VESK kreipėsi į LR Vyriausybę dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo, valstybės ESOC (VESOC) vadovu skirti Ministrui Pirmininkui pasiūlė SAM atstovą. 2020-02-26 d. LR Vyriausybės Nutarimu Nr.152 „paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės.“ 2020-02-28 d. VESK įpareigojo institucijas ir savivaldybes per aktyvuotus ESOC veikti pagal pavirtintus planus derinti veiksmus su VESOC; įstaigoms ir savivaldybėms laikytis VESOC vadovo nurodymų ir VESK sprendimų; bendravimas su žiniasklaida ir visuomene – per VESOC Visuomenės informavimo grupę; sudaryti sąlygas rizikos grupėje esantiems darbuotojams dirbti nuotoliniu būdu. 2020-03-06 d. VESK pasiūlė Vyriausybei uždrausti iš Lietuvos išvežti apsaugos priemones ir kt. 2020-03-11 d. Pasaulio sveikatos organizacijai paskelbus koronaviruso pandemiją, 2020-03-12 d. VESK Vyriausybei pasiūlė skelbti antrą (sustiprintą) civilinės saugos sistemos parengties lygį su siūlomomis priemonėmis, kurios įgyvendinti pradėtos šią savaitę. 2020-03-14 d. LR Vyriausybė Lietuvos teritorijoje paskelbė karantiną. 2020-03-24 d. VESK pasiūlė Vyriausybei „...iš Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkomų valstybės rezervo materialinių išteklių atsargų nuo 2020 m. kovo 25 d. paimti 12000 respiratorių ir paskirstyti juos civilinės saugos sistemos pajėgoms, medicinos darbuotojams ir vaiko teisių apsaugos specialistams pagal poreikį.“ Tokiu būdu paaiškėjo, kad LR Vyriausybė, turėjusi valstybės rezerve bent 12000 respiratorių (jei nedaugiau), tinkančių net gaisrininkams, jų nedavė medikams, ne tik 2020-02-26 d. LR Vyriausybei paskelbus valstybės masto ekstremaliąją padėtį, bet net ir po to, kai 2020-03-16 d. paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje. Tai patvirtina, kad atsakingi valstybės asmenys, žinodami, kad valstybė turėjo rezerve bent 12000 respiratorių (o tikėtina, kad ir daugiau, tačiau viešai šie duomenys neskelbiami), tinkančių net gaisrininkams, nedavė jų net medikams. Be to, tik š.m. kovo pabaigoje viešai paaiškėjo, kad SAM ministras Aurelijus Veryga ir galimai kiti atsakingi LR Vyriausybės atstovai, ignoruodami PSO nurodymus tikrinti ir tikrinti COVID-19 galimai užsikrėtusius asmenis, net paskelbus 2020-02-26 d. valstybės masto ekstremaliąją padėtį Lietuvoje, žinodami, kad būtina tikrinti visus potencialius sergančiuosius, laiku ne tik nepasirūpino reagentais, bet ir slėpė šią informaciją net nuo medikų, versdami juos gydyti užsikrėtusius COVID-19 be apsaugos priemonių, neskyrė jų medikams (respiratorių ir galimai kitų) iš valstybės rezervo, SAM tvirtinomis taisyklėmis neleisdavo net tikrinti COVID-19 užsikrėtusių medikų, kurie, profesionaliai pajutę šios ligos požymius, prašė tai daryti jiems (Ukmergės ligoninės ir kitų gydymo įstaigų pavyzdžiai). Lietuvos valdžia ne tik sąžiningai neprisipažino dėl savo nepasirengimo krizei, bet ir iki šiol neieško bendrų sprendimų, bijo prisiimti atsakomybę, kaltę bando suversti kitiems asmenims. Išdėstyti faktai, visų pirma, patvirtina ne gydymo įstaigų, bet Lietuvos centrinės valdžios atsakingų asmenų, Lietuvos žvalgybos tarnybų pareigūnų galimai nusikalstamą tarnybos pareigų neatlikimą (BK 229 str.), galimą piktnaudžiavimą tarnybinėmis pareigomis (BK 228 str.) ar savavaldžiavimą (BK 294 str.), kovos su epidemijomis ar užkrečiamosiomis ligomis taisyklių pažeidimus (BK 277 str.), bet ir veikas, atitinkančias BK 135 str. ir 137 str. (sunkus sveikatos sutrikdymas) ir BK 238 str. (nepranešimas apie nusikaltimą) požymius. Šios galimai nusikalstamos veikos buvo įvykdytos ir galimai tęsiamos tyčia, nes tai padaryta žinant tikrąją padėtį ir nevykdant savo pareigų, slepiant padėtį nuo medikų ir nuo visuomenės, sąmoningai juos dezinformuojant ir sutrikdant jų sveikatą. Atsižvelgiant į išdėstytus faktus signatarai A. Butkevičius ir Z. Vaišvila Generalinio prokuroro prašo surinkti jiems neprieinamą informaciją apie valstybės rezervo formavimą ir naudojimą, atsakingų pareigūnų ir asmenų neveikimą ir kitas galimai nusikalstamas veikas, ir nustačius pagrindą pradėti ikiteisminį tyrimą. Respublikos Prezidentas, Ministras Pirmininkas ir Krašto apsaugos ministras paprašyti skubiai atleisti iš užimamų pareigų atsakingus LR VSD ir AOTD prie LR KAM vadovus. Lietuvos valdžios neveikimas tampa grėsme Lietuvos valstybei. LR Konstitucijos 3 straipsnis nustato, kad Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę. Didėjančios suirutės akivaizdoje būtina sutelkti visas geranoriškas ir dalykiškas visuomenės pajėgas, koordinuoti veiklą, daryti ją bendra. Tik susitelkę sugebėsime priversti Lietuvos Konstitucijoje įrašytas valdžios institucijas atsitokėti ir tapti realiai veikiančiomis, laiku priiminėjančiomis būtinus sprendimus, įstatymus. Tik žinodami tikrąją padėtį ir tik drauge galime sutelktai pasipriešinti didėjančiai suirutei ir išlikti valstybe, Tauta. Tik taip atkursime tai, kas iš mūsų apgaule ir neteisėtai buvo atimta. Nedirbantis išsigandęs Seimas nevykdo konstitucinės pareigos būti Tautos atstovybe ir spręsti gyvybiškai svarbius Tautos ir valstybės išlikimui klausimus. Šiuo pranešama, kad steigiama Visuomenės ekstremalių situacijų komisija, kuriai laikinai vadovauja Lietuvos Visuomenės Tarybos Saugos ir Sveikatos darbo grupės vadovė dr. Nendrė Černiauskienė. Kviečiame Lietuvos piliečius ir organizacijas susisiekti su steigiama Visuomenės ekstremaliųjų situacijų komisija: info@lietuvosvisuomenestaryba.lt arba lietuva.vesk@gmail.com. 

2020 m. balandžio 8 d., trečiadienis

Vaidas Žemaitis apie 5G, "Q" organizaciją, minfo.lt, koronavirusą ir t...

Klausimus galite siųsti į el. paštą: vaido@inbox.lt
Apie Pandemijas Globalistai žino iš anksto 2020 04 05 Kazimieras Juraiti...

Apie Pandemijas Globalistai žino iš anksto 2020 04 05 Kazimieras Juraitis, Golos Germaniji
00:12 Kol neatsiėmėme savo LRT – teks išlaikyti ir PressJazzTV;
00:44 Google Lietuvos padaliniui vadovauja Vytautas Kubilius, o mūsų prenumeratoriai negauna pranešimų apie mūsų naują filmą su Varlinu. Ka yr?;
01:33 Filmas iš Golos Germaniji apie Pandemijas ir vakcinas nuo jų. Originalą rusų kalba galite pažiūrėti čia:
https://www.youtube.com/watch?v=IdBGC...
02:15 Publicistas Chaiko Šioningas;
02:33 Lietuva turi du šeimininkus, kuriems mus "pridavė" valdžia;
03:24 Patriotas. Kas tai yra?
04:15 Q laikrodis baigiasi gegužės 29. O kas tada?
04:53 Mūsų tikslas – NEUTRALITETAS;
06:55 Iš vakcinos nuo kiaulių gripo biznį padarė buvęs JAV gynybos ministras Donaldas Ramšteinas;
07:24 Kai buvo skiepijama nuo kiaulių gripo Vokietijoje, valdininkai gavo vieną, o runkeliai –kitą vakciną;
08:33 Vakciną nuo Korona kuria tabako kompanijos iš genetiškai modifikuotų tabako augalų;
09:18 Patarėju vakcinos nuo Korona viruso gamybos korporacijoje dirba Ričardas Tabas, buvęs JAV prezidento Džordžo Bušoasmeninis gydytojas;
Jei manote, kad mūsų darbas Jums reikalingas, kviečiame paremti: Patreon platfomoje patreon.com/KazimierasJuraitis; Tiesiogiai pervedant per PayPal paypal.me/PressJazzTV; Bankiniu pavedimu - VŠĮ "Kaisakas", LT477300010078090515 Paskirtyje nurodant ''Auka''


https://youtu.be/9iaCK7QZcqYGrybolandsberginio, gerai organizuoto, nusikalstamo susivienyjimo, saugumo departamento, valdovas ir vėl paskirtas vadovauti tos gaujos, saugumo departamentui.  Labai keista, kai tarpusavyje besiriejantys valstiečiai ir grybolandsberginės "partijos",  o mano giliu įsigilinimu, gerai organizuoto, nusikalstamo susivienyjimo atstovai, vos nevienbalsiai  nubalsuoja už tos gaujos saugumo departamento valdovą,  darių jauniškį?
  darius jauniškis, mano giliu įsitikinimu, yra pati didžiausia grėsmė Lietuvos saugumui. 
  Kol Lietuvoje dėsis tokie dalykai, Lietuvos piliečiai nebus laisvi.
  Susidaro įspūdis, kad valstiečiai tėra tik "opiumas liaudžiai" kuris vaidina, kad dirba Lietuvių Tautai ir Lietuvai, bet ištikro, tarnauja tiems patiems svaiguoliams, kurie  nutarė visą Pasaulio Žmoniją totaliai pavergti ir visą Žemę paversti savo privačia valda.
    Tokių pavyzdžių yra ir daugiau, tai Lietuvos žemės ir miškų pardavimas užsieniečiams. Beprotiškas Lietuvos miškų naikinimas, klėdėjimas apie puolančią Rusiją. 
    Globolistų, saugumo garanto, Pasaulinio mąsto teroristų ir okupantų,  nato,  šlovinimas ir finansavimas.
    Beprotiškas Lietuvos ekonomikos naikinimas ir Lietuvos skandinimas dar didesnėse skolose.
    Esu giliai įsitikinęs, kad Lietuvos piliečiai privalo reikalauti, dariaus jauniškio, nušalinimo. Taip pat reikalauti nušalinti ir Lietuvos generalinį prokurorą, užsienio reikalų ir krašto apsaugos ministrus ir daugelį kitų, kurie nuolat kliedi ir akivaizdžiai atstovauja ne Lietuvos Valstybės interesus.  Lietuva privalo išsivaduoti iš uolių globalistų pastumdėlių ir tapti laisva ir nepriklausoma Valstybe, dėl kurios ir kovojome.
    Lietuvos piliečiai privalo prisiminti, kad yra savo Valstybės Šeimininkai, o ne uolių globalistų pastumdėlių, vergai.
   Asmeniškai aš, manau, kad VSD vadovo pareigoms, nėra geresnio kandidato už Zigmą Vaišvilą.
   Krašto apsaugos ministru, geriausiai tiktų Žilvinas Razminas.
   Generalinio prokuroro pareigoms, manau labai tiktų Neringos Venckienės kandidatūra.
   Kadangi matau, kad Gitanas Nausėda nesugeba būti Lietuvos Prezidentu, o yra faktas, kad grybolandsberginė gauja, nuvertė Lietuvos piliečių išrinktą Prezidentą Rolandą Paksą, būtų teisinga, kad Rolandas Paksas būtų Prezidentu ir vėl.
    Nacionalinio transliuotojo vairą, reikėtų perduoti, Pres Jaaz , Būkime Vieningi, LDiena atstovams.
    Manau, kad daugelis suprantate, kad  grybolandsberginis, gerai organizuotas, nusikalstamas  susivienyjimas labai bijo, mano išvardintų Žmonių ir žiniasklaidos šaltinių?
    Tikriausiai tos gaujos baimė yra ne šeip sau ir turi rimtų priežąsčių?
    Labai gaila, bet Lietuva prarado, patį tinkamiausią Žemės Ūkio Ministrą, Pranciškų Alfredą Šliužą.  Tai buvo pats geriausias Žmogus, šioms pareigoms.
     Šio Šviesaus Žmoguaus, taip pat ši gauja labai bijojo ir galimai Jį nužudė?
  Todėl kviečiu visus susimąstyti ir suprasti, kas yra kas, nes jau ir taip turime daug praradimų, būkime protingi, sveiki ir vieningi.
    Nebeapsikvailinkime eilinį kartą, išrinkdami vilkus, ėriuko kailyje.

www.vilmantinas.lt
Vilmantas Povilaitis
   

Search Results

Web results