2013 m. vasario 9 d., šeštadienis

Kodėl Lietuva yra viena iš pirmaujančių Valstybių Pasaulyje, savižudybių skaičiumi?

  Kodėl Lietuva yra viena iš pirmaujančių Valstybių Pasaulyje, savižudybių skaičiumi?

Lietuvoi Konstitucija veikia tik paprastiems mirtingiesiems. Ji neveikia, bankininkams, politikams, teisėsauga vadinamos institucijos pareigūnams ir kitiems Valstybę ir teisėsaugą užvaldžiusiems veikėjams. Bet taip ilgai nebesites. KONSTITUCIJA TURI GALIOTI VISIEMS ir netgi tau: bankininke, teisėjau, prokurore, advokate, antstoli, prezidente, politike. Lietuva pirmauja savižudybių skaičiumi, bet tos savižudybės yra neatsitiktinės, bet būtent dėl nusikalstamos veiklos, kuria užsiima tie, kuriems Lietuvos Konstitucija negalioja. Bankai veikdami kartu su teisėsauga, bei dangstomi ir palaikomi politikų, į kapus nuvarė ne vieną Žmogų, privędę prie savižudybės sąmoningai vykdomo psichologinio terorizmo, susidorojimo būdu, bet ar yra nors vienas nusikaltėlis privedęs Žmogų prie savižudybės Lietuvoje,  kuris būtų nuteistas už nusikaltimus, kuriuos apsako:

Lietuvos BK 133 straipsnis. Sukurstymas nusižudyti ar privedimas prie savižudybės

Tas, kas sukurstė žmogų nusižudyti arba žiauriu ar klastingu elgesiu privedė žmogų prie savižudybės,
baudžiamas laisvės apribojimu arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.


 Lietuvos BK 145 straipsnis. Grasinimas nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimas

1. Tas, kas grasino nužudyti žmogų ar sunkiai sutrikdyti jo sveikatą, jeigu buvo pakankamas pagrindas manyti, kad grasinimas gali būti įvykdytas,
baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

2. Tas, kas terorizavo žmogų grasindamas susprogdinti, padegti ar padaryti kitokią pavojingą gyvybei, sveikatai ar turtui veiką arba sistemingai baugino žmogų naudodamas psichinę prievartą,
baudžiamas laisvės atėmimu iki ketverių metų.


3. Už šio straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytas veikas asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, ar prokuroro reikalavimas.

4. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

KEISTA:
2005 06 23 įstatymu Nr. X-272 (nuo 2005 06 30)
(Žin., 2005, Nr. 81-2945) ???

Lietuvos Konstitucijos 21 straipsnis

Žmogaus asmuo neliečiamas.

Žmogaus orumą gina įstatymas.

Draudžiama žmogų kankinti, žaloti, žeminti jo orumą, žiauriai su juo elgtis, taip pat nustatyti tokias bausmes.

Su žmogumi, be jo žinios ir laisvo sutikimo, negali būti atliekami moksliniai ar medicinos bandymai.

Lietuvos Konstitucijos 33 straipsnis

Piliečiai turi teisę dalyvauti valdant savo šalį tiek tiesiogiai, tiek per demokratiškai išrinktus atstovus, taip pat teisę lygiomis sąlygomis stoti į Lietuvos Respublikos valstybinę tarnybą.

Piliečiams laiduojama teisė kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą, apskųsti jų sprendimus. Draudžiama persekioti už kritiką.

Piliečiams laiduojama peticijos teisė, kurios įgyvendinimo tvarką nustato įstatymas.

Kiek ilgai bus taikstomasi su Lietuvą užvaldžiusių veikėjų akivaizdžiai daromais nusikaltimais?
Kiek ilgai be Mūsų sutikimo, bus atliekami naujų psichologinių technologijų bandymai?

Kiek ilgai leisime naikinti DORUS-TEISINGUS ŽMONES, taikant prieš Juos psichotroninį montažą?

Kodėl įstatymai negalioja Valstybę užvaldžiusiems veikėjams, kurie tyčiojasi iš Žmonių ir nesivaržydami vykdo psichologinį susidorojimą, vesdami Žmones prie savižudybių? Tai nebegali testis toliau, tą privalome sustabdyti. Įstatymai turi galioti visiems vienodai.Vilmantas Povilaitis
www.vilmantinas.com