2021 m. rugpjūčio 18 d., trečiadienis

Bunda jau baltija...

Kvietimas šiais metais susivienyti Baltijos kelyje Rugpjūčio 23 d., 19 val. Prieš trisdešimt dvejus metus mes stovėjome greta, susivieniję prieš to meto priespaudą ir visam pasauliui parodėme baltų žmonių vienybę. Tuo metu žmonės susivienijo vieningu frontu ir kartu aiškiai parodė, kad yra pasirengę kovoti už savo teises ir laisvę. Tai buvo pokytis mūsų istorijos eigoje – tikrai reikšmingas įvykis, kuris amžiams pakeitė mūsų likimą. Dabar mes vėl susiskaldę, o mūsų laisvė yra pavojuje. Turime sau ir kitam pasauliui priminti, kad niekas negali padalinti Baltijos šalių žmonių nei savo šalyje, nei tarp Baltijos šalių. Esame vieningi ir didžiuojamės visais savo artimaisiais. Nesvarbu, ką manote apie dabartinius įvykius – ar manote, kad šiuo metu ištiko ekstremali medicininė katastrofa ir pandemija, ar ši situacija naudojama represinei politikai vykdyti ir sąmoningai apriboti mūsų laisvę – nesvarbu. Nesvarbu, ar esate skiepytas, ar ne, mes visi esame žmonės ir mylime savo kraštą bei žmones. Nepriklausomai nuo jūsų etninės kilmės, tautybės, religijos, įsitikinimų ar orientacijos, mes visi esame kartu, visi esame broliai ir seserys. Mes esame draugai, o ne priešai, skirtingai nuo to ką tie, kurie nori mus vėl suskirstyti, teigia. Jie stengiasi suskaidyti ir įstumti pleištą tarp mūsų. Bet tai neįvyks! Mes atsisakome kovoti vienas prieš kitą, mes atsisakome kovoti vienas su kitu. Vietoj to, kviečiame visus susivienyti, gerbti ir mylėti vienas kitą ir džiaugtis, kad esame tokie skirtingi, nes tai yra mūsų stiprybė. Istorija parodė, kad galų gale niekas negali mūsų padalinti ir tai neįvyks dabar ar bet kuriuo metu ateityje. Nuoširdžiai kviečiame visus lietuvius šių metų rugpjūčio 23 d. Bet kur vykti į bet kurią patogią pradinio Baltijos kelio dalį, į bet kurią greitkelio atkarpą, kuri eina nuo Vilniaus per Rygą iki Talino, išlipti iš automobilių septintą vakaro ir vėl 15 minučių susivienyti. Sutarta, kad tą patį darys latviai, lietuviai bei estai. Susikibkite rankomis ar naudokite diržus, vėliavas, šalikus, nesvarbu, nes Baltijos kelyje vėl visi būsime vieningi! Dabar pats laikas. Šiuo metu Baltijos šalių žmonėms labiau nei bet kada reikia likti kartu. Tai yra mūsų kelias ir toks yra mūsų likimas. Mes tokie drąsūs, kokie buvo mūsų protėviai prieš 32 metus, nes tai būtina mūsų ateities kartoms. Iki pasimatymo rugpjūčio 23 dieną septintą vakaro Baltijos kelyje. Mes palaikome vienas kitą ir esame vieningi! Bunda jau Baltija! https://balticway2021.com/