2012 m. gruodžio 9 d., sekmadienis

Protingi Žmonės, gerbia protingus

       Protingi Žmonės, gerbia protingus ir Jeis gėrisi. Stengiasi pasisemti daugiau išminties ir sumanumo. Tuo tarpu, kvailiai, pavydi protingiesiems ir iš pavydo Jiems, jausdami savo nepilnavertiškumą, bando pažeminti ir apjuodinti Tuos, kuriems Dievas buvo dosnesnis ir nepagailėdamas davė daugiau proto ir išminties. Dažniausiai tokie pavydūs ir pikti žmonės, ne tik skurdūs protu ir logika, bet jie gana dažnai būna skurdūs ir dvasiškai.
Jie visiškai nesusimąstydami juodina ir pila purvą ant protingų ir garbingų Žmonių, be visiškos atsakomybės ir gėdos. Jie tai daro valdomi pavydo ir pykčio, kurie ir pagimdo liguistą nepykantą.
Taigis, neleiskite savo pavydui , pykčiui ir pagiežai, dar labiau temdyti jūsų proto. Nepavydėkite protingiems Žmonėms, bet džiaukitės Jeis, semkitės iš Jų patirties ir sumanumo.
Neleiskite pykčiui ir pagiežai naikinti jumyse Žmogų. Puoselėkite Žmogaus vertybes ir stenkitės Jų neprarasti.
O tie, kuriems nepasisekė išsaugoti Žmogaus vertybių ir Jas prarado, linkiu atrasti savyje jėgų ir visomis išgalėmis siekti susigrąžinti tas prarastas Žmogaus vertybes ir tapti sažiningu, teisingu ir doru Žmogumi. Gyvenimo praktika aiškiai rodo, kad laimės nėra piniguose ir netgi jų kiekyje. Laimės apskritai nėra materijoje. Laimė yra tame,kiek Mumyse yra Žmogaus vertybių, sažinės, gėdos, proto, tiesos, padorumo ir savigarbos.
Tad būkime verti Žmogaus Vardo, nepavydėkime, nepykime, bet būkime sąžiningi ir dori, darykime tik gerus darbus Nes tai ir yra tikroji LAIMĖ.

2012/12/09
Vilmantas Povilaitis
www.vilmantinas.com

2012 m. gruodžio 6 d., ketvirtadienis

Kas yra DEMOKRATIJA ir su kuo ji valgoma?

Tauta kaškada išsirinko Tikrą Tautos Prezidentą. Netrukus Prezidentas buvo "suvalgytas" išsigimuios sistemos. Taigi, sistema susidorojo su Tautos patikėtiniu Prezidentu Rolandu Paksu. Tauta 2012 m. išsirenka naują Lietuvos Seimą, kuriame sausą ir užtikrintą pergalę gauna, Viktoro Uspaskich, vadovaujama Darbo partija. Bet ir vėl sistema net nesivaržydama susidoroja, su Tautos patikėtiniu Viktoru Uspaskich. Taigi, kurioi čia vietoi yra demokratija? Kas suformuoja Valstybės valdymo sistemą, Tauta ar tautos priešai? Pagal ilgametę patirtį akivaizdu, kad Valstybė valdoma ne tų, ką išrenka Tauta, bet tų, kas tą Tautą naikina. Taigis, pykit neopykit, bet demokratija tam ir yra, kad Valstybė būtų valdoma Tautos pasitikėjimą gavusių Žmonių, bet ne Lietuvos konstitucinio teismo, kuris akivaizdžiai atstovauja ne TEISINGUMUI, bet tiems, kas prieš 22 metus apgaulės būdu užvaldė Lietuvą. Todėl TAUTA privalo apgintio savo interesus ir nebegali leistis toliau žeminama ir trypiama, tų, kurie tiesią kelią į Pasaulinę Žmonijos vergiją. Metas parodyti, kad Lietuvių TAUTA yra Valstybės Šeimininkai, o ne nusikaltimus prieš Žmoniją vykdantys veikėjai, besislapstantys po Lietuvos Teisėsaugos pavadinimu, kuri dirba viena linkme, kartu su bankais, vieni kitiems talkindami priimamais sprendimais, skirtais susidoroti, su išsigimusiai sistemai nepalankiais Žmonėmis. Demokratija būtų tuomet, jei Vyriausybę sudarinėtų tie, kurie pelnyjo daugiausiai Žmonių pasitikėjimo, o ne tie, kurie įtiktu Lietuvos prezidentui, ar Lietuvos konstituciniam teismui, kurie akivaizdžiai priima neteisingus ir demokratiją trypiančius sprendimus. Tik Tautos pasitikėjimą per rinkimus gavę Tautos atstovai,  turi teisę spresti, su kuo sudaryti kuoliciją ir sudarinėti vyriausybę, pagal savo nuožiūrą, nes būtent Jie yra TAUTOS patikėtiniai.  Taigi, tokiems rinkimų rezultatams susiklosčius, Vyriausybės Vadovu turėjo tapti Viktoras Uspaskich. Būtent Jis turėjo sudaryti ministrų kabinetą, kur pagal jo nuožiūrą būtų paskirti tinkami ministrai. Visa situacija, kuri akivaizdžiai tesiasi jau 22 metus, aiškiai parodo, kad Lietuvoje nėra nei demokratijos, nei tiesos, nei teisybės. O tokia padėtis yra tik todėl, kad TAUTA tyli ir leidžiasi mulkinama ir trypiama, tų, kurie prieš 22 metus parsidavė tiems, kurių galvelėse gimė iškrypusi idėja, idėja pavergti Pasaulio Žmoniją.
  Taigis, Mes gėdingai tylėjome, kai sistema "dorojosi" su Mūsų Prezidentu Rolandu Paksu.  Nejaugi ir vėl gėdingai tylėsime, kai kaškas laikantis save aukščiau už TAUTĄ, tryps ir niekins tuos, kuo TAUTA pasitikėjo ir už Juos atidavė savo balsą rinkimuose? Nustokime leisti iš Mūsų tyčiotis ir Mus trypti, nejau pamiršome kas esame ir dėl ko, Mūsų protėviai praliejo savo kraują, kovodami už Žemę, kurios Mes negerbiame ir nebeginame? Pabuskime ir savo gyvenime padarykime viską, kad senatvėje nebūtų gėda dėl to, ko nepadarėme, nors tai privalėjome. Žmogus tikrai gali daug ir TAUTOS daugumos išrinktas Viktoras Uspaskichas tai žino. Metas tai suprasti ir Mums visiems. Vienas gali daug, bet dauguma gali viską. Tad būkime dauguma ir apginkime savo interesus, kurie gėdingai trypiami ir visiškai negerbiami.
 Mes galime tikrai daug, metas tai suprasti: http://www.uspaskich.eu/audiogalerija/viktoras-ka-gali-zmogus/

Vilmantas Povilaitis
2012/12/06

www.vilmantinas.com

2012 m. gruodžio 5 d., trečiadienis

Kas yra Indigo vaikai?

        Indigo vaikas – tai berniukas ar mergaitė, pasižymintis neįprasta psichologine charakteristika ir gebėjimais bei ypatingu elgesiu. Tai naujos vaikų kartos atstovai. Dažnai maištaujantys, ypatingai emociškai, kartais ir fiziškai jautrūs, talentingi, gabūs, pasižymintys gera intuicija, turintys hiperaktyvumo diagnozę, arba labai empatiški, užjaučiantys, arba labai šalti ir bejausmiai, ne pagal metus pasižymintys protu vaikai.Indigo vaikai nepripažįsta gąsdinimų ir prievartos, šiuos dalykus ignoruoja. Daugelis jų mokykloje nepasižymi, nes paprasčiausiai nemato prasmės kimšti į galvą sausas žinias, mokintis to, kas jiem nesvarbu ir nereikalinga. Juk daugelio mokykloje dėstomų dalykų medžiagą, reikalui esant, galima rasti internete. Verčiant indigo vaiką prisitaikyti prie aplinkos, “būti normaliu” gali jį priversti savo įgimtus talentus nukreipti asocialia linkme ar privesti prie priklausomybių (nuo interneto, narkotikų ir t.t). Taipogi mokykloje jiems gali būti labai sunku, jei aplink nėra sąmoningumo lygiu jiems prilygstančių bendraamžių, tuomet jie jaučiasi nesuprasti, vieniši.1. Jie ateina į šį pasaulį suvokdami savo išskirtinumą ir savitumą, jie tiki savimi. 2. Jie jaučia, jog yra nusipelnę ir verti “būti čia” ir nustemba, kad ne visi tai pripažįsta. 3. Jie neabejoja, jog yra ypatingi ir dažnai vaikystėje praneša tėvams apie savo pašaukimą. 4. Jie neturi ir nepripažįsta neginčijamų autoritetų ir vertybių, nesiteikia aiškinti savo poelgių ir pripažįsta tik pasirinkimo laisvę. 5. Jie pasimeta susidūrę su konservatyviomis sistemomis, kur vietoj kūrybiškų sprendimų reikalaujama griežtai laikytis normų ir tradicijų. 6. Jie dažnai siūlo greitesnius ir tikslesnius būdus, kaip atlikti kažką mokykloje ar užgesinti konfliktą, tačiau tradiciniai mokytojai drauge su nepažangiais psichologais vadina tai asocialumu, savivale ir mėgina gniaužti arba gydyti. 7. Neradę saviškių, panašiai mąstančių vienmečių, jie užsisklendžia savyje, patiria bendravimo sunkumų. Tuomet jiems atrodo, jog niekas šiame pasaulyje jų nesupranta. Tarp savų jie yra kolektyvistai. Neradę savo bendraminčių – laikini individualistai. 8. Jie niekaip nereaguoja į kaltinimus dėl disciplinos. Gąsdinimai ir grūmojimai diržu į juos atsimuša kaip žirniai į sieną arba iššaukia atsakomąją agresiją. 9. Jie nesivaržo atvirai išdėstyti savo problemų ir prašymų, jei yra tikri, jog tai nepakenks jų artimiesiems.
   


      Neapkenčiu nedorėlių, aferistų , žulikų ir melagių. Mano misija šioje Žemėje kovoti už TIESĄ ir TEISINGUMĄ, tokia jau mano paskirtis, kurią pateisinsiu ir atliksiu tinkamai. Nežiūrint į tai, kaip tai sunku, sudėtinga ir pavojinga. Kiekvienas Mūsų, privalome daryti viską, kad apgintumėme TIESĄ ir siektumėme TEISINGUMO. Tikro TEISINGUMO, kuris atitiktų šio žodžio reikšmę. Tad kovokime su blogiu, neteisybe ir Žmonijos priešais, kurie nusprendė, pavergti Pasaulio Žmoniją ir Planetą Žemę paversti savo privačia valda. Planeta Žemė priklauso mums visiems, šioje Žemėje gyvenantiems, todėl ginkime savo interesus, savo Šeimą, savo Tėvynę, savo nuostabią žydrąją planetą Žemę.     Neleiskime nedorėliams užtemdyti Mūsų gyvenimo ir Saulės, kuri temdoma iš lėktuvų purškiamais chemtrailais. Saulė, Žemė, Vanduo, visa tai yra tai, ko Mums reikia, kad Mes gyventumėme, tad nesileiskime valdomi niekingų popierėlių išlikime Žmonėmis, kurie yra gamtos dalis. Kas sukurta Dievo, yra tikra, kas sukurtą beprotukų, kurie įsivaizduoja Pasaulio valdovais, yra netikra, dirbtina ir laikina. Tad gerbkime tai, kas tikra ir džiaukimės turėdami tikrus, bet ne dirbtinai sukurtus dalykus, kurie Mus pavertė vergais. Gerbkime Saulę, Žemę, Vandenį, nes tai gyva ir tikra.

Vilmantas Povilaitis
www.vilmantinas.com

2012 m. lapkričio 10 d., šeštadienis

Tiesa visada yra viena ir nepriklausoma

 Tiesa visada yra viena ir nepriklausoma. Daugelis žmonių yra labai naivūs ir isivaizduoja, kad tiesų būna daug, mano, tavo, jo, jos tiesa ir ttt.... Tiesa nėra daiktas ir niekam nepriklauso, tiesa yra pati sau savaime tiesa ir yra vienintelė. Vieni žmonės aiškinasi, analizuoja ir supranta tiesą. Tuo tarpu kiti žmonės savo melą bando paversti tiesa ir pateikinėja savo melą kaip tiesą. Treti naiviai tikintys tais, kurie meluoja ir  turi tam profesionalius sugebėjimus, nesugebėdami atskirti melo nuo tiesos, melą laiko tiesa ir nesuprasdami, kad tai yra melas jį intensyviai gina isivaizduodami, ginantys tiesą. Mūsų gyvenimas šiuo laikmečiu yra labai sudėtingas ir pilnas įvairių spektaklių, kurie bandomi parodyti tikro gyvenimo vietoje. Spektaklis vyksta visur. TV ekranose, visose kituose žiniasklaidos priemonėse, teismuose, Seime, Prezidentūroje ir visur kitur. Plačiai išplitusio psichotroninio montažo būdu, žmonėms pateikiama daug informacijos, kuri yra melas, rodomas, kaip tiesa. Todėl daugelis žmonių gyvena melo sukurtame pasaulėlyje ir net ne isivaizduoja, kad tikrovė yra kur kas kitokia ir visiškai priešinga melo paraleliniam pasaulėliui. Gyvename tokiu laikmečiu, kai daugelis sričių yra okupuota nedorų ir itin pavojingų padarėlių, kurie tiesią kelią į Pasaulinę Žmonijos vergovę. Žmogus niekada nesugebės pasipriešinti vergijai, nesuprasdamas to, kad Jis paverstas, ar verčiamas vergu. Būtent tas paralelinis melo pasaulėlis ir yra vieta, kuriame gyvena, daugelis žmonių, kurie nesidomi ir nežino, kad gyvena ne tikrovėje, bet surežisuotame melo pasaulėlyje. Kiekvienas žmogus privalo domėtis, aiškintis ir analizuoti, kas vyksta gyvenime ir bent pabandyti suprasti tiesą ir demaskuoti melą ir ne teisybę. Todėl domėkimės, aiškinkimės ir analizuokime, nes šiuo metu kyla didžiulė grėsmė, ne tik Jums, bet kyla grėsmė visai Žmonijai, kurią sumanė pavergti gopšūs ir išprotėję padarėliai, kurie mano, kad planeta Žemė yra jų privati valda.

 2012/11/10
Vilmantas Povilaitis

2012 m. lapkričio 8 d., ketvirtadienis

Kodėl politikai neatstovauja TAUTAI ir VALSTYBEI?

Lietuvą apgaulės būdu užvaldę išsigimėliai, seka ir šnipinėja kiekvieną Žmogų, kuris gali kelti pavojų sistemai. Jie surežisuoja spektaklius ir bando pakabinti kiekvieną į kurį yra nusitaikę. Išsigimėlių sistema, surinkusi kompromatinę medžiagą šantažo būdu valdo politikus ir teisėsaugos atstovus. Slaptai veikiančios išsigimėlių slaptos tarnybos, naršo jų taikiniu tapusių žmonių kompiuterius, vagia iš Jų ten esančią informaciją ir privačius asmeninius dalykus, foto, video, raštišką informaciją ir net išvalo elektroninį paštą, bei jį filtruoja ir kartais blokuoja siunčiamą informaciją, kuri nepasiekia adresato. Išsigimėliai ne tik klausosi tokių žmonių telefono pokalbių, bet ir klausosi kas dedasi, Jų telefono aplinkoje, telefono mikrofono pagalba. Išsigimėliai stebi Juos per Jų kompiuterio web kamerą ir žino apie sekamus ir šnipinėjamus žmones daugiau, nei tie šnipinėjami žmonės žino  patys. Išsigimusi sistema, tarnauja padarams, kurių tikslas pavergti Žmoniją. Jie bando susidoroti su visais, kas kelią Jiems grėsmę. Čia yra atsakymas, kodėl Lietuva taip nusirito ir kodėl politikai neatstovauja Valstybės ir Tautos interesų. Jie paprasčiausiai šantažuojami ir bijodami susidorojimo vygdo išsigimėlių iškrypusias fantazijas, naikindami Valstybę ir vesdami Tautą į Pasaulinę Žmonijos vergovę. Todėl netikėkite tuo, ką rodo TV ar kitos žiniasklaidos priemonės, nes būtent taip yra bandoma susidoroti su tais, kas kelią grėsmę pasišovusiems pavergti Žmoniją padarėliams.

Atsargiai, Jūs stebimi per savo kompiuterio web kamerąVilmantas Povilaitis
2012/11/08

Parsidavėliai išmokė Lietuvių Tautą parsiduoti.


  Daugelis piktinasi rinkimais ir tariamu balsų pirkimu - pardavimu. :) Bet daugelis tų  pasipiktinusių, ne perseniausiai  yra parsidavę patys. Jie parsidavė tiems, kurie sumislyjo pavergti Žmoniją. Taigi, tie kas prieš 22 metus gėdingai parsidavė, Pasaulį sumaniusiems pavergti globalistams, Lietuvių Tautai parodė pavyzdį, kuriuo Tauta pasinaudojo. Todėl prieš 22 metus Lietuvą išdavę gėdingi parsidavėliai, negali pykti dėl to, kad Lietuvių Tauta pasinaudojo jų pačių parodytu pavyzdžiu, kuris kur kas gėdingesnis, nei rinkimų balso prekyba. Tauta neitin balsavo, už sistemos paruoštus "gelbėtojus" Neringą Venckienę ir Drąsos Kelią, kurie nevienerius metus buvo gudriai reklamuojami naudojant naujausias technologijas ir psichotroninį montažą, kuriant Lietuvių Tautai serialus tikrame gyvenime ir kiršinant Juos tarpusavyje. Bet Lietuvių Tauta nepakibo ant šio gudriai sumąstyto kabliuko ir   pasirinko protingesnį variantą, kuris yra baisiausias košmaras tiems, kurie prieš 22 metus išdavę savo Tėvynę, parsidavė išsigimėliams, sumaniusiems pavergti Žmoniją. Pasaulį pavergti sumaniusių globalistų tarnai, kiekvieniems rinkimams, paruošia "gelbėtojus", kurie negelbėja Valstybės, negelbėja Tautos, bet gelbėja išsigimėlių sistemą, kad Valstybės vairas neatsidurtų Dorų, Sažiningų ir Teisingų Žmonių rankose.  Sistema, daro viską, kad prie Valstybės valdymo neprieitų nei vienas Doras, Sažiningas ir Teisingas Žmogus, kuris nepabūgs pasipriešinti,  Žmoniją sumaniusiems pavergti, niekšeliams, kurie Žmonių, nebelaiko Žmonėmis. O jeigu koks ir praslysta, toks yra bematant išniekinamas ir trypiamas. Taip atsitiko su Gerbiamu Lietuvių Tautos Prezidentu Rolandu Paksu, kuris vienintelis išdryso, pasipriešinti išsigimėliams , tiesiantiems kelią į Pasaulinę Žmonijos vergiją. Išsigimėlių užgrobta Lietuva, neteko nei TEISĖSAUGOS NEI ŽINIASKLAIDOS, šios srytis akivaizdžiai valdomos sistemos. Todėl Lietuvoje daromi baisūs nusikaltimai ir  psichotroninio montažo pagalba, susidorojama su Žmonėmis, kurie išsigimusiai sistemai kelią grėsmę. Valstybę apgaulės būdu užgrobę veikėjai , psichotroninę techniką naudoja įvariems tikslams. Vienas tokių tikslų yra bylų fabrikavimas, kai tik vaizduoja, kad kažką aiškinasi, o ištikro taiko psichotroninį montažą. Šitaip, ką nors pakišę, gali gauti „rezultatą” arba susidoroti su nepageidaujamais žmonėmis vien tam, kad parodytų savo valdžią. Tai ir yra viena iš naujausių priemonių valstybės organizacijos arsenale, apie kurią retkarčiais nesukonkretindami užsimena žurnalistai, tarnaujantys valstybės organizacijai. Galima net teigti, kad yra iškerojusi ištisa sistema, tačiau dauguma žmonių apie ją nieko nežino. Ir nemoka apsiginti. O propaganda tokius persekiojamus žmones pateikia kaip nusikaltėlius.
Su tokiom priemonėm valdžia išplečia savo galią, įsivaizduoja, kad jai atsiveria neribotos galimybės, kurioms pasipriešinti negali joks laisvajai žmonijai priklausantis žmogus. Tačiau taip neturėtų atrodyti. Laisvoji žmonija turėtų dėti visas pastangas, kad sugebėti bent įrodyti, kad valdžia naudoja ne tikrovę, bet montažą, ir viskas, kas viešinama apie šitaip užgrobtą žmogų yra šlykštus melas ir šmeižtas.
Ši permaina baigia sunaikinti teisę visame pasaulyje ir numanau, kad neužilgo ji gali būti pašalinta galutinai, bent tokiu pavidalu, koks yra šiuo metu. Tai nereiškia, kad nebus jokios teisės, bet veikiausiai teisė bus priderinta prie psichotroninės technikos naudojimo, kad ji nebūtų nelegali ir jos nereikėtų pridenginėti valstybine paslaptimi.
Kitas variantas tas, kad ši technika bus dar ilgai slepiama ir valdžia vaidins seno modelio teisinius spektaklius. Tačiau žinant kokie globaliniai geopolitiniai procesai vyksta planetoje, kad vyksta vadinamasis „šliaužiantis perversmas” organizuojamas pirmiausiai vakarų ekonominio-politinio-karinio elito, tai kad suduotų galutinį smūgį laisvajai žmonijai, įvedus naują tvarką, nauja valdžia gali laikyti paruošus siurprizą, su kuriuo bus panaikinta seno tipo teisė, bus įteisinta psichotroninė technika ir žmogus bus paverstas tik sistemą aptarnaujančiu vergu, su kuriuo valdžia galės daryti ką nori. Nebus jokių teisių, bus galima užgrobti sąmonę, tyčiotis iš žmogaus, naudoti psichotroninį montažą, kankinti ir t.t. Tam, kad valdžia parodytų savo galią, ar pasiektų norimą rezultatą.
Ir tai ne šiaip spėlionės. Tai vyskta jau dabar ir ši technika išbandoma su žmonėmis, o gal net jau naudojama. Tačiau ji vis dar yra slapta, vis dar vaidinamas spektaklis, o žmonės, kurie patiria tokį smegenų highjack‘inimą apšaukiami paranojikais ar kitokiais psichiniais liginiais. Tačiau tai vyksta, ir kiekvieną dieną atsiranda vis daugiau įrodymų. Bet manau, kad ši technika nebus ištraukta į dienos šviesą tol, kol nebus užgrobta visa laisvoji žmonija. Tada globalinei valdžiai šią paslaptį slėpti nebus jokios prasmės, nes vis tiek žmogus neturės kam pasiskųsti, nes visi svertai bus vienose rankose. Susidoroti su bet kuo nebus jokių problemų, apšaukti nusikaltėliu ar ligoniu ir eliminuoti iš vergų visuomenės.
Todėl būtina neleisti, kad tai nutiktų. Vilties suteikia tai, kad žmonės neitin kibo ant sistemos sukurtų "gelbėtojų" kabliuko. O tai rodo, kad dar tikrai ne viskas prarasta. Todėl panašu, kad gyvenimo bumerangas jau atsigriąžia ir greitai pradės gryžimo procesą, kuris nebus palankus Lietuvių Tautą apmulkinusiems ir vis dar mulkinantiems aferistams. Manau, kad jeigu Viktoras Uspaskich yra nuoširdus, o ne vaidina savo personažą, Lietuvos laukia teigiami pokyčiai. Nerimą kelią tik tai, kad Darbo partijos logotipas, labai panašus į masonų atributiką. Todėl Tauta privalo akylai stebėti padėtį ir analizuoti, kokia kryptimi lenkiami Lietuvos reikalai. Dabartinėmis salygomis, labai sudėtinga suprasti, kas yra Doras, Teisingas ir Teisus, nes daugelis sistemai tarnaujančių padarėlių turi įpatingai gerus aktorinius sugebėjimus ir moka suvaidinti visiškai priešingą  tikrovei savo personažą. Tad domėkimės, stebėkime ir nebūkime nuošalyje, no to priklauso Mūsų ateitis ir gyvenimas, bei jo kokybė.


Vilmantas Povilaitis
2012/11/08

2012 m. spalio 17 d., trečiadienis

KIEKVIENAS ESAME VIENODAI SVARBŪS IR MŪSŲ PROBLEMOS TAIP PAT. TAD SPRESKIME JAS KARTU.Lietuvoje yra begalė problemų ir visos jos yra svarbios. Bet kai kurių žmonių  problemos iškeliamos aukščiau kitų ir apie jas rodo televizija bei kitos žiniasklaidos priemonės. Tuo tarpu kitų Žmonių problemos yra slepiamos ir nerodomos plačiai visuomenei. Todėl  žiniasklaidos dėka, kai kurie atsiranda  Pasaulio dėmesio centre ir patys svarbiausi, nebematydami kitų problemų. Arba apgalvotai jas slėpdami. Pastaruoju metu, labai dažnai kalbama,  apie uždraustas TV laidas ir man kyla klausimas. Kas ir kodėl tai daro ir kodėl tų draudimų yra paisoma? Manau turėtumėme paanalizuoti ir tai, užuot galvodami, tik apie uždraustos laidos turinį. Būtina atsakyti ir į tai, kas ir kodėl tai uždraudė. Mano nuomonę tai daroma tik todėl, kad labiau atkreipti Žmonių dėmesį ir sssukelti daugiau Jiems emcijų, kurios temdo ne tik akis bet ir protą.
Niekada nesivaikiau populerumo ar madų ir netapau dėl to, kad būčiau madingu, nei žydru nei vaivorykštiniu, kas pastaruoju metu labai madinga. Manau, kad į visą tai kas vyksta tiek Lietuvoje, tiek Pasaulyje reiktų pažvelkti plačiau ir be karštų emocijų ir aklų isitikinimų. O gal būt tai tikrai yra blefas, sukurtas atkreipti Žmonių dėmesiui, kad Jie nematytų tikrų Valstybės ir Pasaulio problemų, kad ir toliau Juos vestų į vergovinę globalistų santvarką? (Tiems kas nežino kas yra GLOBALISTAI, būtina tai išsiaiškinti).  Būtų visiškai gerai paanalizuoti, kas slypi už viso šito ir šaltu protu viską įvertinti, paliekant emocijas ir aklus isitikinimus. Neviskas yra auksas, kas spindi auksu. Nevisos problemos yra tikros, kitos yra sukurtos tam, kad paslėpti tikrasias. Kai yra taikomi dvigubi standartai ir vieni kovojantys yra daromi labai svarbiais, o kiti net blokuojami, trinami, kritikuojami, juodinami ir šmeižiami. Begalo yra keista ir neaišku, kodėl tai daroma? Manau jeigu kovotojai UŽ TIESĄ IR TEISINGUMĄ yra tikri, o ne slaptūjų tarnybų spektaklio aktoriai, dvigubų standartų netaikytų, o būtų vieningi ir gerbtų ir kitus nuo Lietuvos "teisėsaugos" nukentėjusius Žmones, kovojančius su neteisybe ir teisine pornografija, o ne Juos diskriminuotu, juodintu ir kritikuotu, trintų jų pasisakymus ir net blokuotų. Kam to reikia? Jeigu esi kovojantis UŽ TIESĄ IR TEISINGUMĄ, elgiesi dorai ir teisingai ir neužčiaupi, kitų žmonių nuomonės ir pasisakymų. Nes tai nedora ir neteisinga.  Taip pat norėčiau Jums priminti, kad visos žiniasklaidos priemonės dirba tiems kas nori įvesti "NAUJĄ PASAULIO TVARKĄ" (Tiems kas nežino kas yra NAUJOJI PASAULIO TVARKA , būtina tai išsiaiškinti). kuri yra ne kas kitas, kaip PASAULINĖ VERGOVĖ. Būtent dėl šios priežaties, kiti su neteisybę kovojantys Žmonės yra slepiami ir juodinami, nes jie yra it rakštis sėdynėje, pasaulį pavergti sumaniusiems veikėjams. Kurie nori išlaikyti valdžią ir į Valstybės valdymą pastatyti savus atstovus, nes kitaip žlugs jų planai. Pasaulinės OKUPACIJOS  misiją vygdantys veikėjai tarnauja ne Žmonėms, ne Tautoms, bet Juos pavergti sumaniusiems veikėjams. Todėl paprasti, dori ir teisingi Žmonės yra neprileidžiami, prie Valstybės valdymo. Jie daro viską, kad apjuodintų, Dorus ir Teisingus Žmones, kabindami makaronus lengvatykiams Žmonėms kuriems net neidomu, išiaiškinti ar tai kas yra sakoma yra TIESA.  Ir ten pastatomi , tik   GLOBALISTŲ planų vygdymui paklusnūs silpnavaliai arba savimylos, kuriems nerūpi niekas, apart savo asmeninės gerovės. Atsiribokite nuo emocijų ir aklų įsitikinimų ir pasidomėkite tokiais dalykais, kas vadinama: NAUJOJI PASAULIO TVARKA, MASONAI, KOMITETAS 300, GLOBALISTAI ir atverkite savo akis TIESAI , kuri padės susivokti, kodėl ir dėl ko visa tai vyksta. Taip pat įvertinkite ir tai, kad televizija MASONUS, (Tiems kas nežino kas yra MASONAI , būtina tai išsiaiškinti)  bando parodyti pozityviai. KODĖL?
 Lietuvai reikalinga vienybė, bet silpniau mastantys Žmonės, labai lengvai pasiduoda slaptų tarnybų įtakai ir nesuvokdami, kad reikia būti komanda, pradeda apkalbų turgų, visiškai nepagrystai juodindami ir kritikuodami, dorus ir teisingus Žmones. Kuriuos, PASAULINEI VALDŽIAI dirbančios slaptos tarnybos, psichotroninio montažo būdu, pateikia  negatyviai.(Tiems kas nežino kas yra PSICHOTRONINIS MONTAŽAS , būtina tai išsiaiškinti). Žmonės vietoi to kad išsiaiškintų ar tai yra tiesa ir tai kas yra sakoma yra pagrysta, pradeda apkalbas ir patys nesuvokdami atstovauja, tiems, kas juos ir naikina  o tuo tarpu slaptos tarnybos džiaugiasi savo darbo rezultatais. Todėl nebūkite naivūs ir lengvai blaškomi vėjo, mąstykit, protaukit ir analizuokite, tik tada rasite tikrą tiesą. Išsigimėliams tarnaujančios slaptos tarnybos žino, kad Žmonių vienybė yra didžiulė jėga, galinti nugalėti jų nedorėlius užsakovus. Žmonės būkite budrūs, nes nedorėliai juodins kiekvieną, kuris kels jiems didžiausią grėsmę.Todėl pasikartosiu: Mąstykit, Protaukit, Galvokit, Analizuokit ir žinoma kalbėkit, bet neužsiiminėkit nepagrystais apkalbų procesais, įtakojami tam tikrų asmenų, kurių tiklas apjuodinti tikruosius kovotojus su neteisybe ir PASAULINE VERGOVINE SANTVARKA kuri vadinama NAUJA PASAULIO TVARKA, nes jie jus pražudys.

 KIEKVIENAS ESAME VIENODAI SVARBŪS IR MŪSŲ  PROBLEMOS TAIP PAT. TAD SPRESKIME JAS KARTU. Bet neikime kartu su tais kurie slepia TIESĄ ir apakine Jus gerai pichologiškai paruoštomis pasakomis ir juodindami kitus, su neteisybę kovojančius ŽMONES  kurie yra slepiami, juodinami ir naikinami visais įmanomais būdais pasitelkiant PSICHOTRONINĮ MONTAŽĄ 
 Tiems kuriems nerūpi kiti ir kitų Žmonių problemos ir Jų nuomonė, SEIME ne vieta. Valtybę turi valdyti Žmonės, kuriems visų Žmonių problemos yra vienodai svarbios. Jeigu jiems nerūpi kitų Žmonių problemos, kas jiems rūpi ir kodėl?   Nebeleiskime slaptoms tarnyboms ir vėl mus apsukti aplink pirštą ir nebeleiskime, ten patekti SLAPTŲ TARNYBŲ IŠRINKTUOSIUS. Mętas Lietuvą sugražinti į TAUTOS rankas, nutraukiant visas sasajas su MASONŲ - GLOBALISTŲ išrinktaisiais
Valtybes privalo valdyti TAUTOS o ne gudrių tipų, tiesenčių kelius į PASAULINĘ VERGOVINĘ SANTVARKĄ kuri yra NUSIKALTIMAS PRIEŠ ŽMONIJĄ

 http://www.vilmantinas.eu/2012/03/psichotroninio-montazo-sistemos.html

Šioje svetainėje yra ir daugiau straipsnių, kurie atvers plačiau Jūsų pasaulėžiūrą
 http://www.vilmantinas.eu

Taip pat rekomenduoju pasižvalgyti ir po šią svetainę:
http://www.atoveiksmis.lt/

Vilmantas Povilaitis  facebook:   http://www.facebook.com/vilmantas.povilaitis?ref=tn_tnmn    

Vilmantas Povilaitis  facebook: http://www.facebook.com/pages/Vilmantas-Povilaitis/406283689387847

Vilmantas Povilaitis Reitinguojam.lt :  http://www.reitinguojam.lt/Vilmantas-Povilaitis-Politikas-Šiauliai-2011-04-29


Vilmantas Povilaitis 
2012.10.17
www.vilmantinas.eu

NORINT TEISINGAI IR GERAI SUPRASTI ŠĮ STRAIPSNĮ BŪTINA IŠSIAIŠKINTI ŠIŲ ŽODŽIŲ REIKŠMĘ
  MASONAI
 GLOBALISTAI
 KOMITETAS 300
 NAUJOJI PASAULIO TVARKA
PSICHOTRONINIS MONTAŽAS

Šis Video skirtas Anglū kalbą suprantantiems Žmonėms, bet Gerbiamas Edvardas Kuzavinis yra išvertes tai ir į Lietuvių kalbą, tad galite pasižiūrėti ir Lietuviškai : http://www.atoveiksmis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=105:endgame&catid=38:videolt&Itemid=57 
                                                        Šis tas apie MASONUS:
  O gal vis tik šitaip? 

Kur stiprybė? Aš manau, kad TIESOJE

Kur stiprybė? Aš manau, kad TIESOJE

Būkite su TIESA ir būsit nenugalimi, kad ir kiek finansuojamo melo.
Vilmantas Povilaitis

2012 m. spalio 11 d., ketvirtadienis

Gyvenimo kelias

     http://www.vilmantinas.com/p/blog-page_8.html

Šis gyvenimo kelias kalnuotas
Čia ir skausmo ir džiaugsmo yra
Ir apgaulės juodos neteisybės
Šiam Pasaulį yra visada

Kiek Žmogus, šiam pasaulyje mato
Kiek jis kenčia Pasaulį šiame
Ir atėjus gyvenimo galui
Jam mirtis bus kančių pabaiga

Nes mirtis, tai naujoji givybė
Po mirties jam gyvent bus lengviau
Nes jei Dievą Žmogus šitas myli
Dievas jo neapleis niekados

1996.06 05
Vilmantas Povilaitis

Kaip iš Žmonių "gaminami drakonai"?

Kiekvienas aktyvus Žmogus kuris to nepatyrė, patirs tai ateityje. Tarkim aktyvus Žmogus pasirengęs ginti daugumos Žmonių interesus bando tą ir daryti. Tie, kurie valdo Lietuvą ir bando užvaldyti Pasaulį iškart jį pradeda stebėti. Jie stebi, analizuoja ir ieško būdų, kaip jį sunaikinti. daugelį būdų esu išvardines savo viename iš užrašų pavadinimu " Žmonių pasipriešinusių GLOBALISTŲ planų vygdymui naikinimo strategija."2012 m. Vasario 7 j.

Todėl nesikartosiu ir vardinsiu dar neišvardintus dalykus. Vienas iš kitų būdų, tai silpniau mastančius žmones, psichologiškai paveikiant nustatyti prieš tą, kuris yra aktyvus ir kelia jiems grėsmę. Todėl tokiam reikalui sukuriama "kompanija" kuri vienaip ar kitaip, bando žmonėms susukti protą, kad pastarieji nebesuprastu, kas tiesa o kas melas. Tokiam reikalui naudojami paprasti ir gerai suprantami teiginiai: Dar vienas prie lovio nori. Ką gero nuveikiai Lietuvai? Visi daug žada, bet pasiekę lovį pasikeičia. Drakonas mirė-tegyvuoja kitas drakonas ir tttt....... Taigi išblaškyti žmonės nesuvokdami tampa išsigimėlių įrankiu. Nors pakaktų ramiai ir protingai pagalvoti, ar gali kaškas pasikeisti nieko nekeičiant ir leidžiant ir toliau naikinti Mūsų Valstybę tiems, kurie tą netrugdomai daro jau du dešimtmečius? Taigi lengvatikiai ir negalvojantys žmonės tampa savo paties priešais ir kenkia ne tik tam, kuris turi kilnius tikslus ir nori kašką pakeisti visos Lietuvių Tautos labui, bet ir patys sau, nes tokiu būdu apsaugo tuos, kurie ten sėdi ir juokiasi iš tų lengvai manipuliuojamų žmonių, kurie juos ir apsaugo. Taigi kadangi tas kovojantis Žmogus taip pat nėra geležis ar titanas jis matydamas, kad neturi pakankamo palaikymo darosi silpnesnis. Tada tie patys, kurie prieš tą Žmogų nustatė nemastančius žmones ir Jį tuo apdorojo psichologiškai ir susilpnino. Atsargiai bando atrasti būdą, kaip prie jo prieiti. Atradę prė jo priėjimą, tam Žmogui kalba: - Matai kokie tie žmonės baisūs, kaip jie tave ižeidinėja žemina ir visiškai taves negerbia, o tu visvien už juos kovoji. Pagalvok, ar tai verta? Pagalvok, ar verta kovoti už tuos, kurie tave niekina ir žemina? Ar verta kovoti už tuos, kurie maišo tave su purvu? Ną visiškai logiška, kad tada tas žmonių palaikymo negaves žmogus susimasto. - Tikrai, ar tai verta. Ną ir Jūs pagalvokit, ar Jūs taip nepamastytumėte? Toliau atstovaujantys paversti pasaulį privačia valda interesus, tokiam Žmogui duoda pasiūlymą atstovauti pastarūjų interesams, nes aktyvus ir tvirtas Žmogus yra bet kokio laimėjimo ginklas, kuris lems pergalę. Tad brangūs Lietuvos Žmonės, būkit begalo budrūs ir nuolat naudokite logiką, nes laimi tie, kurie turi geriausius karius, tad nespjaudykim į akis tiems, kuriuos turėtumėte gerbti ir būti Jų komandos nariais. Neatiduokit savo geriausių kovotojų priešo armijai. Tada Jie netaps drakonais, o bus Jūsų pasididžiavimu.

Vilmantas Povilaitis

Atsisakykime du dešimtmečius Lietuvą naikinusių antžmogių paslaugų

   Atsisakykime du dešimtmečius Lietuvą naikinusių antžmogių paslaugų , jau ateinančiuose seimo rinkimose. Pasakykime NE globalistų tarnautojams, kurie neatstovauja ir niekada neatstovavo Lietuvos interesų, bet vygdė liguistų pinigus spausdinančių globalistų planus, naikino savo Valstybę ir vygdė Lietuvių Tautos genocidą. Metas pasakyti GANA ir atstatyti Lietuvoje teisingumą, kad išsigimėliai neatstatydinėtų Tautos išrinktų Prezidentų ir nesityčiotų iš nuo baisių nusikaltimų nukentėjusių Žmonių neteisingais teismų sprendimais , kurie tesiasi dešimtmečius. Metas pasakyti gana išsigimėliams, praradusiems visas Žmogaus vertybes ir priversti juos atsakyti už visus jų padarytus nusikaltimus. Tad būkime vieningi stiprūs ir atkaklūs, apginkime savo teisę gyventi.

Vilmantas Povilaitis

Lietuva valdoma nevykėlių ir Tautos priešų. KODĖL ?

   Daugelis pyksta ir burnoja, kad Lietuva valdoma nevykėlių ir Tautos priešų. Bet tie burnojantys niekaip nepajėgia susivokti, kad būtent jie patys juos ir išrenka. Kadangi žmonės, mieliau renkasi tam specialiai slaptų tarnybų paruoštus veikėjus, kurie idiegiami į žmonių pasamonę, naudojant psichologiją ir pasitelkus propagandą, per žiniasklaidos priemones. Tokie metodai taikomi jau ne pirmą kartą.
Tokia pat taktika Lietuvos žmonės išrinko ir Prezidentę, Dalią Grybauskaitę, bet palaipsniui jos "atsikando". Dabar slaptos tarnybos diegia naujos Seimo pamainos kandidatus, naudojant tokia pat taktiką ir aukštinant ir reklamuojant tam reikalui paruoštus kandidatus, bet geri ir patiklūs Žmonės, net nesuvokdami, talkininkauja slaptų tarnybų paruoštų kandidatų reklamai. Apmaudu, kad daugelis gerų ir patiklių Žmonių, eilinį kartą bus apmulkinti ir vėl liks prie suskilusios geldos. Mūsų gyvenime neivyks teigamų pokyčių, kol į Seimą ir į kitus svarbius Valstybės valdymo postus, rinksime slaptų tarnybų paruoštus kandidatus. Tad gyvename tokioje Valstybėje, kokios esame verti, nes nesugebame mąstyti logiškai ir aiškiai. Niekas nėra, kaltas, kad leidžiamės mulkinami ir viniojami aplink pirštą.

Vilmantas Povilaitis


Lietuvi, nebūk vergas, apgink savo teisę gyventi.
Vilmantas Povilaitis

2012 m. spalio 9 d., antradienis

Lietuvai reikalinga vienybė. Kodėl jos nėra?

Lietuvai reikalinga vienybė, bet silpniau mastantys Žmonės, labai lengvai pasiduoda slaptų tarnybų įtakai ir nesuvokdami, kad reikia būti komanda, pradeda apkalbų turgų, vietoi to kad išsiaiškintu tų apkalbų pagrystumą, o tuo tarpu slaptos tarnybos džiaugiasi savo darbo rezultatais. Todėl nebūkit lengvai blaškomi vėjo, mąstykit, protaukit ir analizuokite, tik tada rasite tikrą tiesą. Išsigimėliams tarnaujančios slaptos tarnybos žino, kad Žmonių vienybė yra didžiulė jėga, galinti nugalėti jų nedorėlius užsakovus. Žmonės būkite budrūs, nes nedorėliai juodins kiekviena, kuris kels jiems didžiausia grėsmę.Todėl pasikartosiu: Mąstykit, Protaukit, Galvokit, Analizuokit ir žinoma kalbėkit o neužsiiminėkit nepagrystais apkalbų procesais, nes jie jus pražudys.

Vilmantas Povilaitis

2012 m. spalio 8 d., pirmadienis

2012. Vieningos Lietuvos rinkimų programa. Sugrąžinkime Lietuvą, Lietuvių TAUTAI.

     
                                  2012 m. rugsėjis 30  spalio 07 d
Vieningos Lietuvos, strategija gelbėjant Valstybę nuo pražūties.
    Darbų eiliškumas ir apibudinimas.

      1. TAUTA balsuodama palaiko ir sutinka su čia išvardintomis sąlygomis ir pritaria šiems darbams, kurie bus vygdomi pagal Lietuvos Valstybės Šeimininkų tai yra TAUTOS valią. Rinkimų tvarka ir būdas:  Nebešokime pagal Lietuvą apgaulės būdu užvaldžiusios išsigimusios sistemos taisykles. Šokant pagal sistemos taisykles, teigiamų permainų nebus ir apie tai net svajoti nereikia. Tad atsipeikėkit ir rinkimuose išbraukot visus ir per visą rinkimų biuliotenį parašot BALSUOJU UŽ VILMANTĄ POVILAITĮ ir UŽ VIENINGĄ LIETUVĄ. Sistemos nustatytos taisyklės galioja tik pačiai sistemai. Valstybės tikrieji Šeimininkai yra Lietuvių TAUTA, kuri šiems rinkimams naudos savo, o ne sistemos nustatytas taisykles. Atėjo metas pokyčiams ir nutraukti išsigimusios sistemos šaknis. Tą ir padarysime. Tai vienintelis kelias nutraukti šaknis blogiui ir neteisybei Lietuvoje.
Visi asmenys esantys saraše, gali laisvai rinktis ar būti šioje komandoje ir vygdyti šią surašytą programą, ar nesutikti su ja ir atsisakyti savo dalyvavimo šioje komandoje, taip užleidžiant vietą kitiems, kurie pritars ir vygdys šią programą.  

1.Panaikinti Lietuvos Konstitucinį Teismą  ir atleidžemiems teisėjams išmokėti mėnesinio atlyginimo dydžio kompensacija. Jiems nepavykus gauti darbo mokėti minimalaus pragyvenimo lygio kompensaciją , jeigu Jie užsiregistruos darbo biržoje.

2.Seimo nariams netekusiems darbo kitai kadensijai išmokėti tik vieno mėnesio     išeitines pašalpas. Jiems nepavykus gauti darbo mokėti minimalaus pragyvenimo lygio kompensaciją , jeigu Jie užsiregistruos darbo biržoje.

3.Bedarbio pašalpą turi būti skiriama, ne no to, kiek žmogus gavo atlyginimo iki atleidimo, bet  koks yra pragyvenimumo minimumas. Taip pat, toks prinsipas turėtų būti taikomas ir tiems, kurie gauna ligos pašalpą (jeigu sergama ne daugiau kaip vieną mėnesį)  Sergant ilgiau nei mėnesį ligoniui turi būti suteikiamas laikinas invalidumas ir pašalpa jau mokama no to, kiek žmogus gaudavo atlyginimo. To neturėtų liesti su nieštumu, gimdymu ir vaiko auginimu susėjusių pašalpų. Šiose vietose palikti senają tvarką , bent jau kuriam laikui.

4.Naujajame Lietuvos Seime, bus 71 Seimo narys. Iš kurių 15 bus ministrais.

5.Naujieji  VIENINGOS LIETUVOS SEIMO nariai, negalės nuomotis transporto priemonių. Bus paskelbtas konkursas ir Seimo nariams bus automobiliai nupirkti pasirinkus patį geriausią ir finansiškai prieinamiausią variantą. Ministrų kabinetas bus aprūpintas S klasės automobiliais, Seimo nariai bus aprūpinti mini ekonomiškos klasės automobiliais, visos transporto priemonės bus pažymėtos Seimo logotipais ir privalės turėti užrašytą  mašinos valdytojo Seimo nario vardą ir pavardę. Visos mašinos pasibaigus Seimo kadensijai bus parduodamos viešo aukciono būdu ir gauti pinigai sugrąžinti į Valstybės biudžetą..

6.Visiškai nutraukti finansavimą partijoms ir jų veiklai iš valstybės biudžeto ir neskirti jokioms politimėms partijoms ir jėgoms, jokių lėšų iš Valstybės biudžeto.  

2.Vieningos Lietuvos Seimo narių ir ministrų darbo užmokestis ir kancelerinės išlaidos.  
1.      Visiems Seimo nariams, bus mokamas vienodas darbo užmokestis po 10000Litų į rankas ir 2000 kanselerijos išlaidoms.
2.      Visiems  ministrams, bus mokamas vienodas darbo užmokestis pi 15000 Litų į rankas ir 2500 kanselerijos išlaidoms. 
3.      Kiekvienas Seimo narys ir ministras gali būti remiamas paskiriant jam  2 procentus nuo savo darbo užmokesčio ( šis straipsnis bus tobulinamas ir žmonės galės paremti savo mėgiamus kandidatus, kurie dirbs TAUTAI ir atstovaus Jūsų interesąms. )


3.Pirmieji ir patys svarbiausi darbai Lietuvos EKONOMIKOS renimavimui.

  
1.      Santykių su kaimyninėmis Valstybėmis  atstatymas ir gerinimas, ieškant galimybių praplėsti Lietuvos verslo produkcijos erdvę eksportui , į kitas Valstybes.
      šiuo metu Lietuvai nereikia ieškoti iš kur skolintis, reikia ieškoti galimybių kaip      užsidirbti)
2.      Peržiūrėti ir gerai išanalizuoti mokesčių sistemą ir ją koreguoti, mažinant mokesčius, kas mažintų kainą ir skatintų didesnį vartojimą o tuo pačiu padidintu ir poreikį. Tai PVM ir akcizo mokesčių korekcija. Taip pat peržiūrėti darbdavių sodrod mokestį ir jį palaipsniui mažinti. Mokesčiai turi būti mokami nuo pelno, o ne iš idėjos.
3.      Smulkaus ir  vidutinio verslo gelbėjimas ir skatinimas. Tam tikslui taip pat būtina gerai išsiaiškinant dabartinę mokesčių sistemą ir pradėti  taikyti progresyvinius mokesčius.  Didinant pelno bei pajamų  mokestį tiems, kas turi didesnį pelną.
1.      Pajemų mokestis nuo mėnesinio atlyginimo, iki 2000 litų turėtų būti 15% Nuo 2001 litų iki 5000 litų 20%   nuo 5001 litų iki 7000 litų 25% . Nuo 7001 litų iki 9000 litų 30%. Nuo 9001 litų iki  10000 litų  ir daugiau 35 %.
2.      Pelno mokestis, jei pelnas per metus  iki  24 000 litų taikomas 15% tarifas. Nuo 24 001 litų iki 60 000 litų taikomas 20% tarifas. Nuo 60 001 litų iki 84 000 litų taikomas 25% tarifas. Nuo 84 001 iki 108 000 lit taikomas 30% tarifas. Nuo 108001 iki 12000 ir daugiau, takomas 35% tarifas.

  4.Sutramdyti bankų ir teisėsaugos savivalę ir jų vygdomą psichologinį susidorojimą su žmonėmis, kurie pakliuvo į finansinius sunkumus. Taip pat suteikti daugiau galimybių antstoliams, išieškant skolas iš piktybinių skolininkų, kurie skolų negražina ne todėl, kad negali, bet todėl, kad samoningai vengia tai daryti.

 Tai labai aktuali ir rimta problema, kurios dėka kai kurie žmonės neatlaikę didelio psichologinio spaudimo pasitraukė iš savo gyvenimo. Todėl šią problemą būtina kuo skubiau išspresti. Kadangi esu su šia problema susipažinęs pakankamai iš arti suprantu ir žmones, kurie papuolė į tokį gerai organizuotą susidorojimą.
 Bankai ir palankūs bankams teisiniai sprendimai negali būti kabinami vien tik ant į finansinius sunkumus pakliuvusių žmonių. Nes tai yra didelė Valstybės problema, todėl ji turi būti sprendžiama civilizuotai, paskirstant atsakomybę tiek bankams, tiek isipareigojimų nepajėgiantiems vygdyti žmonėms. Kurie isipareigojimų negali vygdyti ne dėl to, kad nenori jų vygdyti, bet dėl to, kad jų vygdyti neimanomą pagal susidariusę padėtį.
Bankai negali reikalauti iš savo skolininkų to, kas yra neimanoma, todėl jie privalo vienodai prisiimti atsakomybę ir ieškoti abiems pusėms palankaus sprendimo, o ne dar labiau žlugdyti ir taip į bėdą patekusį žmogų.  1. Neleisti bankams savivaliauti ir paskirti komisiją, kiekvienam skundžiamąm atvėjui ir nuodugniai jį ištirti. Jeigu išsiaiškinama, kad į finansinius sunkumus patekusiam žmogui buvo keliamos neimanomos vygdyti salygos, bankui dedama 10000 litų bauda, kurios dalis 5000, atitenka į Valstybės biudžeta ir kiti 5000, atitenka žmogui, kuris nukentėjo nuo banko vygdomo psichologinio spaudimo.
Jeigu bankas tokioi situacijoje atsiduria antrą kartą bauda turėtų būti 20000 litų iš kurių 15000 atitenka į Valstybės biudžeta ir 5000 į nukentėjusio žmogaus saskaitą, trečią kartą 30000litų iš kurių 25000į valstybės biudžetą 5000 nukentėjusiam žmogui.  ir taip toliau....  
                
2.Jokia antstolių kontora, negali vygdyti išieškojimo iš žmonių, kurie negali sugražinti skolos, ne dėl to kad jos grąžinti nenori, bet dėl to, kad susidarius aplinkybėms, jis to padaryti negali. Tokiems žmonėms turima padėti atsistoti ant 
  1. kojų o ne juos žlugdyti vygdant psichologinį spaudimą. Kuris yra ne kas kita, kaip psichologinis susidorojimas.

  1. Niekas negali areštuoti o juo labiau iškraustyti žmonių iš Jų vienintėlių gyvenamų patalpų. Turintys skolas privalo mokėti tiek, kiek leidžia jų galimybės ir mokėjimas gali testis tol, kol bus išmokėta skola, apribojant galimybę parduoti turimą gyvenamą plotą. Teisę išmokėti skolą pereina skolininko vaikams, jeigu skolininkas nesugebėjo skolos išmokėti pats. Palikuonims atsisakius teisės į tą nekilnojamą turtą, turtas atitenka bankui ar kitam kreditoriui ir tik tada, bankas gali jį parduoti, nuomoti ar dar kitaip juo manipuliuoti.


  1. Išieškojimas negali būti vygdomas ir iš tų, kurie turi mažas pajemas, kurios nesiekia 1000 litų. Mažas pajemas turintys žmonės, skolas turi gražinti taip, kaip jiems tai yra įmanoma, skiriant  daugiau mažiau pinigų į kreditoriaus saskaita, pagal savo galimybes.

  1. Antstoliams suteikti daugiau teisių vygdant skolos išieškojimus iš  piktybinių skolininkų, kurie specialiai savo vardu neturi jokio turto, bet spindi prabangoje ir juokiasi iš tų, kuriems yra skolingi, net dalinai negražindami skolų. Prieš tokius piktybinius skolininkus ir turi naudojamos antstolių pastangos. Antstoliams bendradarbiaujant su kelių policija areštuoti piktybinių skolininkų vairuojamas transporto priemones,  sustabdžius pirmą ir antrą kartą  mašiną paimti į saugojimo aikštelę ir jeigu ją atsiims žmogus, kuriuo vardu ji registruota  ispėti jį, kad automobilis bus konfiskuotas, jeigu ir toliau jį vairuos asmuo, kuris yra piktybinis skolininkas. Transporto priemonės prie kurių vairo piktybinis skolininkas yra aptinkamas  trečią kartą yra konfiskuojama ir vygdanti išieškojima antstolių kontora, parduodama šia transporto priemonę viešo aukcijono būdu. Kadangi piktybinis skolininkas transporto priemonę vairuoja nuolat, todėl greičiausiai ji priklauso ją vairuojančiam asmeniui. Konfiskuotos transporto  priemonės šeimininkui, nurodytam ant transporto priemonės registracijos dokumentų, suteikiama teisė paduoti į teismą transporto priemonę praradusį asmenį iš kurio ta transporto priemonė buvo konfiskuota ir prisiteisti turtinę ir neturtinę konpensaciją, dėl prarasto turto ir nemalonumų susyjusiu su šia problema.

  1.  Kadangi piktybiniai skolininkai dažniausiai turi nuolatinę gyvenamą vietą išieškojimas gali būti vygdomas ir konfiskuojant turtą esantį  piktybinio skolininko nuolatinėje gyvenamojoje vietoje, jeigu piktybinis skolininkas ten gyvena tris ir daugiau metų, paliekant turto savininkui galimybę paduoti piktybinį skolininką į teismą ir prisiteisti  turtinę ir neturtinę kompensaciją , dėl su šiuo įvykių patirtų praradimų ir išgyvenimų. Konfiskuotas turtas turi būti parduodamas viešo aukcijono būdu, išieškojimą vygdančios antstolių kontoros.

5.Socialinės neligybės mažinimas ir skatinimas didinti darbo užmokestį mažiausias pajamas turintiems žmonėms.
Socialinė neligybė taip pat yra venu didžiausių valstybės problemų, todėl ji turi būti sprendžiama nedelsiant.
1.      Kiekviena įstaiga ar įmonė turi mažinti socialinę neligybę. Todėl tam siūlau išeitį.      Kiekvienoje įstaigoje ar įmonėje didžiausias atlyginimas negali viršyti daugiau kaip 3 kartus mažiausiai gaunančio žmogaus darbo užmokesčio. Pavyzdžiui: Mažiausias darbuotojo užmokestis yra 1000 litų, didžiausias gali būti ne daugiau kaip 3000. Mažiausias darbo užmokestis 3000. didžiausias 9000.
2.      Šis modelis taikomas visoms tiek valstybinėms tiek privačioms įstaigoms. Tai netaikytina Prezidentūrai, Vyriausybei, Seimui, Teisėsaugos organams, Kariuomenei , Policijai.

6. Visi gerai žinome, kad turime didelę problemą su Lietuvos teisėsauga, tai taip pat labai opi Lietuvos Valstybės problema, kurią nedelsiant reikia spresti. Iki gyvo kaulo įgriso klausytis, kad Lietuvoje teisingumą vygdo tik teismai, kai tuo tarpu, beveik  visi gerai žinome, kad Lietuvos teisėsauga, labai dažnai prasilenkia ne tik su teisingumu, bet apskritai su logika. Asmeniškai aš esu gerai susipažines su šia problema, todėl turiu ir tos problemos sprendimo būdų.

1.      Sudaryti komisija ir nuodugniai išanalizuoti kiekvieną gautą žmonių nusiskundimą ir išsiaiškinus, kad skundas yra pagrystas ir atrasta prasilenkimų su teisingumu ir logika, tokius sprendimus priėmusiems teisėjams skirti pinigines baudas. Pirmą kartą dėl teisėjo ar kelių teisėjų aplaidumo, neteisingus sprendimus priėmusiems teisėjams atlyginti dėl Jų netinkamų sprendimų, nukentėjusiems žmonėms  susidariusius nuostolius , atlyginti  turtinę ir neturtinę žalą. Bei paskirti baudą,  10000 litų ( jeigu teisėjai buvo keli ir daugiau, tai kiekvienam po 10000 litų) į Valstybės biudžetą.
2.      Antrą kartą dėl teisėjo ar kelių teisėjų aplaidumo, neteisingus sprendimus priėmusiems teisėjams atlyginti dėl Jų netinkamų sprendimų, nukentėjusiems žmonėms  susidariusius nuostolius , atlyginti  turtinę ir neturtinę žalą. Bei paskirti baudą,  20000litų( jeigu teisėjai buvo keli ir daugiau, tai kiekvienam po 20000litų)į Valstybės biudžetą.
3.      Trečią kartą dėl teisėjo ar kelių teisėjų aplaidumo, neteisingus sprendimus priėmusiems teisėjams atlyginti dėl Jų netinkamų sprendimų, nukentėjusiems žmonėms  susidariusius nuostolius , atlyginti  turtinę ir neturtinę žalą. Bei paskirti baudą,  30000litų( jeigu teisėjai buvo keli ir daugiau, tai kiekvienam po 30000litų) į Valstybės biudžetą ir siūlymas Lietuvos Respublikos Prezidentui atleisti susikompromitavusius teisėjus iš darbo, be teisės dirbti su teisėsauga susyjusį darbą atimant teisę užsiimti privačia teisine veikla.
4.      Tos pačios priemonės bus taikomos ir kitiems teisėsaugos pareigūnams ir tarnautojams, kurie bus išaiškinti pagal žmonių peteiktus skundus. Tai prokurorams, advokatams, policininkams ir kitiems teisėsaugos pareigūnams, antstoliams.
5.      Panaikiname senaties terminus visiems įvygdytiems nusikaltimams ir visiems padariusiems nusikaltimus taikyti atsakomybę, nežiūrint to, kiek metų praėjo, nuo nusikaltimo įvygdymo dienos. Kiekvienas nusikaltėlis privalo atsakyti už savo įvygdytą nusikaltimą ir atlyginti nusikaltimu padarytą žalą tiek fiziniams asmenims, tiek jūridiniams asmenims, tiek ir pačiai Valstybei. Visi, kurie prisidėjo, prie Lietuvos turto išvaistymo ir Lietuvos valstybės praskolinimo,  privalo atsakyti už padarytus nusikaltimus prieš Lietuvių Tautą.

7.Dėl žemės pardavimo užsieniečiams.
Mūsų protėviai ne tam praliejo savo kraują, kad mes laisva valia už beverčius pinigus atiduotumėme savo protėvių krauju nulaistytą  Lietuvos Žemę užsieniečiams. Todėl Lietuvių TAUTA
Neparduos žemės kitų Valstybių piliečiams.
  1. Lietuvos Valstybės teritorijos žemė nebus parduodama kitų Vlalstybių piliečiams.
Kiekvienas seimo narys prisiekdamas priesaika sako, kad gins Lietuvos Žemių Vientisumą, todėl tai daryti privalo, todėl jokios kalbos apie žemės pardavimą užsieniečiams, net būti negali.


8.Dėl Ignalinos atominės elektrinės uždarymo ir naujos Atominės elektrinės statymo. Lietuva privalo atsisakyti atominės energetikos šaltinių ir vystyti atsinaujinančių energijos šaltinių plėtrą ir statybą.

1.  Neuždaryti senosios Ignalinos atominės elektrinės ir  dėti visas pastangas plečiantir statant atsinaujinančios energetikos šaltinius, bei vystyti gamybą, reikalingų įrengimų, kurie reikalingi atsinaujinančių energijos šaltinių statybai. Išvysčius pakankamai  atsinaujinančius energijos šaltinius, uždaryti Ignalinos atominę elektrinę.

9. Dėl kai kurių taisyklių ir normų.
    1. Leisti Lietuvoje registruoti transporto priemones kurių vairas yra irengtas dešinėje pusėje. Tokios transporto priemonės šeimininkas privalo sumokėti 100 litų vienkartinį mokestį į Valstybinę mokesčių inspekciją. Draudimo bendrovės drausdamos tokią  transporto priemonę, taiko 200 litų metams didesnę draudimo įmoką, kurios 50% atitenka Valstybinei mokesčių inspekcijai.
    2. Leisti transporto priemonių savininkams ir valdytojams tamsinti automobilių stiklus, gavus  tam leidimą. Leidimas būtų išduodamas atliekant transporto priemonės Valstybinę techninę apžiūrą. Leidimo kaina metams 100 litų, pervedant į Valstybinę mokesčių inspekciją. Leidimas gali būti išduodamas tik tiems asmenims, kurie neturi teistumo ir nėra bausti už važinėjima motorinėmis transporto priemonėmis  neblaiviems. Pateikiant tai įrodančius dokumentus iš policijos, Valstybinei techninei apžiūrai.  Draudimo bendrovės drausdamos tokią  transporto priemonę, taiko 100 litų


        
metams didesnę draudimo įmoką, kurios 50% atitenka Valstybinei mokesčių inspekcijai.
  3. Krovininio transporto priemonių aukščio apribojimo pataisos. Krovininių transporto priemonių aukštis iki dabar buvo  4 metrai (4,10).  Transporto priemonės valdytojas norintis turėti didenį aukščio limitą, turi gauti tam leidimą, kuris išduodamas šia tvarka. Aukščio limitui iki 5 metrų išduodamas leidimas atliekant Valstybinę techninę apžiūrą ir metams už šį leidimą sumokant šia tvarka: iki 4,5 metro 250 litų. Nuo 4,5 iki 5 metrų 350 litų į Valstybinę mokesčių inspekciją.
.  Draudimo bendrovės drausdamos tokią  transporto priemonę, taiko 100 litų metams didesnę draudimo įmoką, kurios 50% atitenka Valstybinei mokesčių inspekcijai.
    Aukštesniom nei 5 metrai transporto priemonėm paliekama ta pati tvarka, kokia buvo   iki šiol.
    4. Leisti naudoti transporto priemonėm papildomus švieos įrengimus, kurie netrugdytų, kirtų transporto priemonių vairuotojams ir jų neklaidintų. Leisti naudoti neoninį transporto priemonių dugno apšvietimą. Paliekant draudimą naudoti  tokius šviesos prietaisus, kurie būtų panašūs į policijos, greitosios pagalbos, gaisrinės tarnybos.  
     
  10. Dėl kelių policijos baudų ir jų paskirties. Daugelis žmonių kaltina kelių policijos pareigūnus dėl kyšių imimo. Todėl tam reškiniui nutraukti parinkau būdą.
   1. Kelių policijos paskirta kelių eismo pažeidėjui paskirstoma taip: Kelių Policijos pareigūnas sulaikęs pažeidėją ir jam paskyręs piniginę baudą, gauna piniginę premiją 50% paskirtos baudos dydžio. Jeigu pažeidėją sulaiko keli pareigūnai, premija paskirima abiems ar daugiau pereigūnų ligiomis dalimis. Tai užkirs kelią kyšininkavimui ir paskatins policijos pareigūnus dirbti sažiningai ir teisingai. Tai abipusė nauda tiek Valstybei tiek Policijos pareigūnams. Daugelis iš mūsų žino, kad baudą kai kurie pareigūnai dalinasi per pus su pažeidėju, šiuo atvėju, bus tai, kad Valstybė atsilygins gerai dirbančiam pareigūnui pinigine premija ir Jį paskatins dar geriau atlikti savo tiesiogines pareigas.


11.Dėl pragyvenimo minimumo, senaties ir invalidumo pensijų, bei socialinių išmokų didinimo. Kadangi Lietuvos Valstybė, dėl dvidešimts du metus Ją valdančių parsidavėlių kurie parsidavė  pinigus spausdinantiems globalistams ir pagal jų pateiktą planą išvaistė Valstybės turtą bei Ją praskolino. Šiuo metu žadėti didinti mano išvardintas išmokas yra ne tik neimanoma, bet ir pražūtinga. Pirmiausiai turime sustabdyti Valstybės skandinimą skolose ir išbristi iš parsidavėlių suformuotos dobės, kurioje atsidūrė Mūsų Tėvynė Lietuva. Tik atstačius Lietuvos Ekonomiką ir sunaikintą smulkų ir vidutinį verslą, bei darbo vietas, pasižadame nepamiršti ir tų, kurie senai verti gauti daug didesnes pajemas, bet dėl 22 metus Valstybę niokojusių savanaudžių, šie Žmonės buvo nuskriausti ir apiplėšti. 
Mes nežadam to, kas neimanoma, mes žadame tai, kas būtina ir reikalinga, nualintai Mūsų TĖVYNEI Lietuvai ir Jos Piliečiams.


Lietuvos tikrieji šeimininkai yra Lietuvių TAUTA, o ne Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, kuris nušalino Lietuvių TAUTOS išrinktą Prezidentą Rolandą Paksą be jokių pagrystų ir rimtų priežasčių. Tas past Lietuvos Konstitucinis teismas neleido Prezidentu Rolandui Paksui kandidatuoti į Lietuvos Naujajį Seimą ir taip vėl padarė prieš TAUTOS valią. Todėl mes naikiname šią instituciją ir rinkimus atliekame pagal TAUTOS taisykles, bet ne pagal sistemos, kuri naikina Lietuvą kaip valstybę ir atima iš Žmonių, laisvą teisę rinktis kas atstovaus TAUTOS interesus.
Lietuvos Žmonės yra tikrieji Valstybės šeimininkai, todėl palaikydami tas mintis ir siekius kurie yra čia surašyti perduoda valstybės vairą naujam Seimui, pagal TAUTOS valią ir patvirtina tai Rinkimuose į NAUJĄ LIETUVIŲ TAUTOS SEIMĄ. Atėjo metas susigražinti TAUTAI iš Jos nusavintą TĖVYNĘ.
 Lietuva privalo būti VIENINGA ir ryštinga. Todėl visi turi balsuoti už VIENINGĄ LIETUVĄ ir VIENINGOS LIETUVOS siekius, kurie yra skirti TAUTAI, bet ne TAUTĄ naikinantiems veikėjams.

PS atsiprašau už rašybos klaidas, nesu raštininkas ar sekretorius. Viską surašiau savo protu savo valia ir savo ranka

Paruošė ir sumanė
Vilmantas Povilaitis

www.vilmantinas.com

                                          VIENINGA LIETUVA
                                         2012 m. rugsėjis 30 spalio 07 d

NAUJOJO LIETUVIŲ TAUTOS SEIMO NARIŲ SARAŠAS


Naujajame Lietuvos Seime bus tik 75 Seimo nariai, nebus nei pozicijų, nei opozicijų dirbsime visi ir vieningai,  vienam tikslui: Lietuvai ir Lietuvių TAUTAI


1. Vilmantas Povilaitis
2.
3. Romualdas Ozolas
4.
5. Mindaugas Murza-Gervaldas
6. Doloresa Kazragytė Glėbienė
7. Vaidas Lekstutis
8. Valentinas Mazūronis
9. Edvardas Žakaris
10 Edvardas  Satkevičius
11. Rolandas Paksas
12. Dailis Alfonsas Barakauskas
13. Viktoras Uspaskich
14. Vaidas  Želvys
15. Pranciškus Alfredas Šliužas
16. Neringa Venckienė
17. Audronė Skučienė
18. Irena Malinauskiene
19. Gerda Tamoliūnaitė.
20. Ieva Beinorienė
21. Juozas Imbrasas
22. Henrikas Klimašauskas
23. Janina Krusinskienė
24. Mindaugas Austinskas
25. Egidijus Kaubrys
26. Žydrūnas Čekuolis
27. Jonas Kalvionis
28. Birutė Šemetaitė Bartaševičienė
29. Gražina Veličkienė
30. Terese Leinartiene
31. Jonas Luksys
32. Lina Biveiniene
33. Arvydas Augonis
34. Arūnas Maulius
35. Giedrius Klusis
36. Jovitas Mataitis
37. Aivaras Andriusaitis
38. Violeta Šateikaitė
39. Laima Radavičienė
40. Juozas Pakarskas
41. Marius Kuprevičius
42. Petras Gražulis
43. Romualdas Repšys
44. Kazimieras Uoka
45.Vladimir Moskvičiov
46. Idilija Gumbakienė
47.Tatjana  Čėrniavskienė
48. Regina Žukauskienė
49.Žygintas Miknys
50.Igoris Šalna
51. Romualdas Svetikas
52. Leonas Milcius
53. Kristina Plutiene
54. Gediminas Paplauskas
56. Edvardas Kuzavinis
57. Vytautas Matulevičius 
58. Algimantas Matulevičius
59. Vytautas Grebliauskas
60. Janina Prieskieniene
61. Juozas Eitmanavičius
62. Liucija Borusevičienė
63. Stanislavas Zaleckis
64. Sigitas Kivilis
65. Algimantas Končius
66. Ernestas Paisys
67. Justė-Džastina Voišnytė
68. Vaidas Vosylius
69. Gintaras Tamosiunas
70. Egidijus Kiveris
71. Mindaugas StapulionisKadangi šis surašytas sarašas yra be šių išvardintų Žmonių sutikimo, todėl jiems atsisakius atstatyti suniokotą Lietuvos Valstybę, šis sarašas gali būti koreguojamas įtraukiant kitus Jūsų pasiūlytus asmenis, kurie yra verti Jūsų pasitikėjimo.
Taip pat galite rekomenduti čia patkimų žmonių, užimti dar nepaskirtom pareigom.

Paruošė ir sumanė
Vilmantas Povilaitis
www.vilmantinas.com

                                         2012. rugsėjo 30- spalio 07 d
Lietuvių Tautos atgimimo komanda    VIENINGA LIETUVA
Ministrai:
1.Premieras Ministras                                                     Vilmantas Povilaitis
2.Energetikos ministras
3.Aplinkos ministras                                                       Romualdas Ozolas
4.Finansų ministras    
5.Krašto apsaugos ministras                                            Mindaugas Murza-Gervaldas
6.Kultūros ministras                                                        Doloresa Kazragytė Glėbienė
7.Socialinės apsaugos ir darbo ministras                         Vaidas Lekstutis
8.Susisiekimo ministras                                                   Valentinas Mazūronis
9.Sveikatos apsaugos ministras                                       Edvardas Žakaris
10.Švietimo ir mokslo ministras                                      Edvardas  Satkevičius
11.Teisingumo ministras                                                 Rolandas Paksas
12.Užsienio reikalų ministras                                          Dailis Alfonsas Barakauskas
13.Ūkio ministras                                                           Viktoras Uspaskich
14.Vidaus reikalų ministras                                             Vaidas Zemaitis
15.Žemės ūkio ministras                                                Pranciškus Alfredas Šliužas


Paruošė ir sumanė
Vilmantas Povilaitis
www.vilmantinas.com