2020 m. gegužės 20 d., trečiadienis

Uolūs globalistų pastumdėliai, liaukitės vykdyti globalistų nurodymus ir būti Žmonijos priešais.

  Uolūs globalistų pastumdėliai, liaukitės vykdyti globalistų nurodymus ir būti Žmonijos priešais.

Prieš Žmoniją, jūsų rankomis vykdomi nusikaltimai, be atsakomybės nepraeis. Atsodinkit išniokotus miškus, uždrauskit Lietuvos oro erdvėje chemtrailų purškimą ir 5g. Uolūs globalistų pastumdėliai, jūs globalistam esate reikalingi tik iki tol, kol būtų pasiektas tikslas, pilnai pavergti visą Žmoniją. Bet to niekada nebus, o už vykdytus ir vykdomus nusikaltimus, prieš visą Žmoniją, teks atsakyti solidariai. Taigi, betkuriuo atvėju, atsakyti teks skaudžiai. Todėl prieš vykdydami nusikaltimus prieš Žmoniją, gerai pagalvokit.


Vilmantas Povilaitis
 www.vilmantinas.lt

Viso pasaulio lietuviams kvietimas susitelkti vienybėje ir Lietuvos Visuomenės Tribunolo veiklos vystymas yra paskutinė viltis atstatyti tvarką ir teisingumą Lietuvoje 

  Viso pasaulio lietuviams kvietimas susitelkti vienybėje ir Lietuvos Visuomenės Tribunolo veiklos vystymas yra paskutinė viltis atstatyti tvarką ir teisingumą Lietuvoje

 KVIETIMAS SUTELKTI VISO PASAULIO LIETUVOS PILIEČIUS IR DALYVAUTI ATEINANČIUOSE LR SEIMO RINKIMUOSE PRAŠOME SKELBTI IR PLATINTI KVIETIMĄ. KVIEČIU SURENGTI LR SEIME SPAUDOS KONFERENCIJĄ. SVEIKI GERBIAMIEJI LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBOS NARIAI IR PATIKIMI LIETUVOS PILIEČIAI . Runkeliai, patvoriniai, vatnikai, kremliniai, bei likusi šunauja. KLAUSIMAS: kas čia per Lietuvos piliečiai ir kas Juos taip suskirstė????? Skirstytojai save prie kurios grupės priskiria????? KĄ MES GALIME SKIRSTYTOJAMS PASIŪLYTI IR SIŪLYKIME. Pasiūlykime skirstytojams nedalyvauti ateinančiuose LR Seimo rinkimuose ir būsimiems rinkėjams į LR Seimą bus labai idomu susipažinti su Jų atsakymu. Ir koks bebūtų jų atsakymas jie praras nemažai balsų rinkmuose į LR Seimą. LR vyriausybės ministras pirmininkas S.Skvernelis per televizijos laidą pasakė, kad TS - LKD partija yra antivalstybinė. Ši partija pripažino, kad ji yra antivalstybinė, nes LR vyriausybės ministro pirmininko S.Skvernelio nepadavė į teismą už šmeižtą. Antivalstybinė partija, tai yra ir Antikonstitucinė partija. LR Konstitucijoje nėra straipsnio, kuris leistų ANTIVALSTYBINĖS -ANTIKONSTITUCINĖS partijos nariams dalyvauti LR Seimo rinkimuose. Ši partija ruošiasi dalyvauti ateinančiuose LR Seimo rinkimuose. Tokie TS - LKD partijos veiksmai kelia pavojų LIETUVOS NACIONALINIAM SAUGUMUI ir LR Seimo NSGK komitetas privalo įnešti aiškumą užtikrinant Lietuvos Nacionalinį Saugumą. Aš jau kreipiausi į LR seimo NSGK pirminnką D.Gaižauską. Lietuvos valstybės susinaikinimo programos vystymo priežastys, pasekmės, galimi vykdytojai ir susinaikinimo stabdymo galimybės. Apie tai galime dalinai sužinoti perskaičius ir išanalizavus sekančius leidinius ir teikti pasiūlymus kaip tai sustabdyti: 01. V.Tomkus: Tautos tribunolas - paskutinė viltis. Respublika.lt , 2018.02.24. 02. Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai "Dėl Lietuvos Visuomenės Tribunolo" steigimo. Z.Vaišvilos, A.Skardžiaus ir K.Eivos spaudos konferencija. www.lietuvosvisuomenstaryba.lt/, 2019.12.04. 03. I.Makaraitytė. Per metus Lietuvoje išvagiama per 4 mlrd. eurų, bet atsakingų nėra. www.delfi.lt, 2017.05.26. 04. I.Makaraitytė. Vagių valdžia, vagių ir vyriausybė. www.delfi.lt, 2016.09.15. 05. Liudas Dambrauskas. "Išeinančiojo mintys. Dienoraščiai", 2005 m.,"Gairės", Vilnius: 05.01. Liudas Dambrauskas: "Landsbergio Lietuva - ne ta, už kurią Lietuvos partizanai savo gyvybę paaukojo. Landsbergio Lietuva yra pasityčiojimas iš rezistentų. Jo Lietuva yra įteisinto valstybinio banditizmo, bedarbių, skurdžių, savižudžių Lietuva! " . 06. G.Radvila apie Vytautą Landsbergį - tai žmogus, kuris valdo kriminalinį pasaulį ir niekada neatsisakys kriminalinių metodų. Laisvas Laikraštis.lt , 2018.11.26.07. 07. "Snoro" byla atgimsta: arbitraže Paryžiuje banko akcininkai reikalauja iš Lietuvos milijardo eurų. Arvydas Lekavičius. www.lrytas.lt, 2019.05.07. 08. Vytautas Petkevičius. Knyga "Durnių laivas". 2003 m. Uždrausta Vytauto Petkevičiaus knyga "Durnių laivas" vėl bus prekyboje. 09.Vytautas Petkevičius. Knyga "Durniškės" . 2006 m. 10. www.landsbegizmas.lt Gerb. LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBOS NARIAI IR PATIKIMI LIETUVOS PILIEČIAI, mums su Jumis reikia kuo sparčiau išvystyti Lietuvos Visuomenės Tribunolo veiklą. Jis privalo būti nuo nieko nepriklausantis, Lietuvos piliečių išrinktas teisinis visų Lietuvos piliečių ir Lietuvos juridinių asmenų ADVOKATAS. Jis niekam Lietuvoje nepavaldus ir tik jo rinkėjai turi teisę už netinkamus veiklos rezultats atšaukti jų išrinkto Lietuvos Visuomenės Tribunolo teisėjus. Mes turime 35 grupių, kurių sudėtyje yra per 900000 Lietuvos piliečių kontaktus. Įtakingi JAV Lietuvos piliečiai mus informavo, kad JAV šiuo metu gyvena per 900000 Lietuvos ir Lietuvos kilmės piliečių. Jie taip pat pasakė, kad tik visų Lietuvos piliečių susitelkimas vienybėje tegali išsaugoti Lietuvą, kaip savarankišką ir nepriklausomą valstybę, o taip pat atstatyti tvarką ir teisingumą Lietuvoje. Pribrendo reikalas operatyviai organizuoti iniciatyvinę - darbinę grupę, kuri sutelktų vienybėje per 900000 + 900000 = 1800000 Lietuvos piliečių ir KARTU SU LIETUVOS PILIEČIAIS, gyvenančiais Lietuvos piliečiais užsienyje per paruoštą rinkiminę į LR Seimą programą, kuri yra reikalinga ir priimtina patiems rinkėjams, ir Lietuvos tolimesniam vystymui, dalyvautų ateinančiuose LR Seimo rinkimuose, ir laimėtų nors minimaliai 71 vietą ir tuomet, kaip Lietuvos Tautos Suvereno atstovai -Lietuvos šeimininkai, išgalėtumėme atstatyti galutinę tvarką ir teisingumą Lietuvoje. KVIEČIU JUS TAPTI VISO PASAULIO LIETUVOS PILIEČIŲ INICIATYVINĖS - DARBINĖS TARPTAUTINĖS MOTININĖS RINKIMINĖS Į LR Seimą GRUPĖS LIETUVOJE IR DUKTERINIŲ GRUPIŲ UŽSIENYJE ORGANIZAVIMO INICIATORIAIS - ORGANIZATORIAIS - KOORDINATORIAIS - KONSULTANTAIS. Būtinas Jūsų operatyvus dalyvavimas. Žemiau pateikiu dar keletą pasiūlymų: PASTOVIAI SKELBKIME ŠĮ KVIETIMĄ. OPERATYVIAI SUSITELKIME VIENYBĖJE IR TAPSIME TIKRAIS KONSTITUCINIAIS LIETUVOS ŠEIMININKAIS. APGINKIME IR IŠSAUGOKIME LIETUVĄ, ATSTATYKIME TVARKĄ IR TEISINGUMĄ LIETUVOJE. KREIPIMASIS Į LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBOS NARIUS IR NORMALIUS LIETUVOS PILIEČIUS (NLP) Kreipimasis- Kvietimas išsaugoti Lietuvą, kaip savarankišką ir nepriklausomą valstybę. Reikalingi tik SUSITELKIMO VIENYBĖJE kiekvieno iš mūsų asmeniniai ir konkretūs veiksmai, ir darbai. PRISIJUNKITE. JŪS NEGALITE BŪTI ABEJINGI IR LIKTI NUOŠALYJE. Pagal pateiktas prognozes Lietuva, kaip valstybė, per ateinančius 100 metų aplamai išnyks. Tą procesą galime sustabdyti tik mes NLP. Jūs negalite likti nuošalyje, nes kitaip mes neišsaugosime dar mūsų LIETUVOS, kaip savarankiškos ir nepriklausomos valstybės. MES PAGAL KONSTITUCIJĄ TAUTOS SUVERENO ATSTOVAI ESAME LIETUVOS ŠEIMININKAI IR PRIVALOME SUSITELKTI VIENYBĖJE per milijoną NLP, ir tik tada, kaip Lietuvos ŠEIMININKAI, galėsime atstatyti tvarką ir teisingumą Lietuvoje. Sveiki Gerbiamieji NLP IR PATIKIMI JŪSŲ LIETUVOS PILIEČIAI Reikalingas Jūsų prisidėjimas ir operatyvūs veiksmai vystant mūsų visų susitelkimą vienybėje, IR TIK TADA MES PAJĖGSIME ĮTEISINTI NLP LIETUVOS ŠEIMININKO TIKRĄSIAS TEISES. Konstituciniai Lietuvos Tautos Suvereno atstovai - Konstituciniai Normalūs Lietuvos Piliečiai - Lietuvos šeimininkai, norintys įstatymiškai įteisinti savo teises Lietuvos Visuomenės Tarybos nariai Lietuvos Koalicijos "Susitelkimas" nariai Lietuvos Visuomenės Tribunolo nariai Neformalaus piliečių, visuomeninių, nevyriausybinių organizacijų politinių partijų susivienijimo - derybinės platformos nariai NLP norintieji išsaugoti Lietuvą, kaip savarankišką ir nepriklausomą valstybę, ir atstatyti tvarką ir teisingumą Visų normalių Lietuvos piliečių (NLP) įgaliotų atstovų KVIETIMAS pradėti jų internetinį bendro susitelkimo vienybėje organizavimą ir bendros, vieningos ir priimtinos rinkėjams rinkiminės programos derinimą NORMALŪS LIETUVOS PILIEČIAI, tai pagal Lietuvos Konstituciją yra Tautos Suvereno atstovai rinkėjai - savo valstybės šeimininkai, kurie, jau toliau pagal mūsų nuomonę, per tiesioginius rinkimus išrenka su personaline atsakomybe LR Seimo, Vyriausybės, Savivaldybių Tarybų narius, Prezidentą, prokurorus, teisėjus, specialiųjų tarnybų, Lietuvos radijo televizijos vadovaujančius darbuotojus su jų atšaukimo teise iš užimamų pareigų už nepatenkinamus jų darbo galutinius rezultatus (Jie yra samdomi mūsų tarnai ir jų darbas apmokamas iš NLP - mokesčių mokėtojų pinigų). KVIEČIAME PLATINTI - PLATINTI - PLATINTI ŠĮ KVIETIMĄ. Linkime daugiau meilės vienas kitam ir nuo Jūsų tolimesnių veiksmų atsiras dar daugiau meilės mūsų dar - dar Lietuvai. Mes,normalūs Lietuvos piliečiai, kurių dauguma nepriklauso jokiai partijai. Mes organizavome ir vystome Lietuvos Visuomenės Tarybą, Lietuvos koaliciją "Susitelkimas", kuri yra naujos formos judėjimas ir per kurią kviečiame dalyvauti ateinančiuose LR Seimo rinkimuose, ir kartu laimėti nors minimaliai 71 vietą ir tiktai tada galėsime atstatyti tvarką ir teisingumą Lietuvoje. Koalicija"Susitelkimas" jau apjungia 19 organizacijų, kuriose yra 90 000 narių ir pastoviai jungiasi kitos organizacijos. Jūs privalote tiesiogiai, aktyviai įsijungti ir dalyvauti susitelkimo vienybėje organizavime, ir jo veiklos vystyme, o nelikti nuošalyje. Abejingumas ir atskira, pavienė Jūsų veikla yra dovana sistemai, kuri veda Lietuvą į susinaikinimą !!!!! Mes kartu per susitelkimą vienybėje tampame ženkliai stipresni. Tik pritarti šiandieną susitelkimui vienybėje jau neužtenka. Laukiame Jūsų visų susitelkimo vienybėje komandoje. Gerbiamas Gediminas Černevičius rašo, kad "reikalingos pamatinės permainos teisinėje, ekonominėje ir socialinėje - politinėje sistemose", "socialistinės ideologijos ir praktikos bet kokia forma išgujimas iš Lietuvos. Tai per ją mes pakliuvome komunistų vergijon". Mes patys privalome tai padaryti, nes niekas kitas to už mus nepadarys. O kaip tai padaryti????? Vienintelis dar galimas kelias tai padaryti yra visų normalių Lietuvos piliečių ir juridinių asmenų susitelkimo vienybėje organizavimas ir ženkliai aktyvesnės veiklos vystymas. Siūlome svarbiausia asmeniškai kiekvienam iš mūsų įsijungti į komunistų- ekskomunistų vergovės išgujimą iš Lietuvos. Reikalingi normalūs Lietuvos piliečiai ir kartu Jūs, ir tik bendri ir konkretūs veiksmai , ko reikia Lietuvai ir mums su Jumis. Siunčiame Jums kvietimą - pasiūlymą, kurį prašome platinti tarp normalių Lietuvos piliečių. Tik reikia pakeisti gaunančiojo kvietimą -pasiūlymą vardą. Kiekvienas normalus Lietuvos pilieti pakvieskite ir pritraukite nors po 10 normalių Lietuvos piliečių į susitelkimo vienybėje komandą. Sudarykite, kuruokite atskirą iniciatyvinę grupę "Susitelkimas"ir susitelkite į formuojamą ir vystomą Lietuvos valstybės išsaugojimo koaliciją "Susitelkimas". Kiekviena normalių Lietuvos piliečių organizacija per koalicija "Susitelkimas"tampa įtakinga jėga ir mes laukiame Jūsų mūsų su Jumis bendroje komandoje. Niekas už mus su Jumis nepadarys to, ko reikia Jums ir mums, ir Lietuvai. Normalių Lietuvos piliečių susitelkimas vienybėje - vienintelis kelias išsaugoti Lietuvą, kaip savarankišką ir nepriklausomą valstybę. Susitelkimas vienybėje siekia atgaivinti normalų Lietuvos pilietį, kaip tiesiogiai atsakingą Lietuvos Tautos Suvereno atstovą - asmenybę, kaip savo Lietuvos Konstitucinį šeimininką ir tikrą patriotą. Susitelkimas vienybėje siekia užtikrinti Lietuvos, kaip savarankiškos valstybės ir normalių Lietuvos piliečių išlikimo,ir suverenaus valdymo ir ekonomikos vystymo sąlygas. Užtikrinti normaliems Lietuvos piliečiams vienodas galimybes dalyvauti, kaip Tautos Suvereno atstovams - šeimininkams, Lietuvos valstybės valdyme. Laukiame Jūsų ir viso pasaulio normalių Lietuvos piliečių, ir jų organizacijų visų mūsų su Jumis koalicijoje "Susitelkimas". Abejingas žmogus yra sąjungininkas tos sistemos, kurių atstovai be jokios atsakomybės privedė Lietuvą prie beveik kracho, ir sistema džiaugiasi, ir ploja abejingiems Lietuvos piliečiams už jų neoficialų palaikymą. Abejingumas Lietuvos, kaip savarankiškos valstybės su normaliais Lietuvos piliečiais išsaugojimui, yra dovana ir neoficialus palaikymas sistemos, kuri vykdo Lietuvos susinaikinimo programą ir jos atstovai neneša jokios personalinės atsakomybės už savo veiksmus, ir darbus. Sistema per beveik 30 Lietuvos nepriklausomybės metų Lietuvos piliečius išmokino būti naujos formos vergais. Sistema išmokusi ruošti naujos formos vergus Lietuvoje kol kas negali atsisakyti vergų ruošimo ir tolimesnio vergų vystymo "meno", dalinai išskyrus 2017 - 2020 metus. Nebūkite abejingi ir tapkite SAVO, ir kartu visų mūsų normalių Lietuvos piliečių formuojamos ir vystomos koalicijos "Susitelkimas"komandos nariais - koordinatoriais. Gerbiamieji ir Jūsų patikimi normalūs žmonės - Lietuvos piliečiai. Jūs galite prie Lietuvos piliečių veiklos prisidėti tiesiogiai dalyvaudami koalicijos "Susitelkimas" komandoje, per Facebook, bendravimą per savo skype, e-mail arba, reikalui esant, įgaliodami Lietuvos Visuomenės Tarybos narius Jus atstovauti per formuojamos koalicijos "Susitelkimas" darbinius posėdžius. Jūs Normalūs Lietuvos piliečiai - Konstituciniai Lietuvos Tautos Suvereno atstovai - šeimininkai - valdytojai ir Lietuvos valdymo sistemos paversti beveik beteisiais - popieriniais jos "valdytojais",ir beteisiais įstatymiškai įtakoti į visų mūsų normalių Lietuvos piliečių "valdomą turtą". Gerbiamieji ir galimi Jūsų organizuotų grupių atstovai. Kad išsaugoti dar mūsų Lietuvą yra įsteigta visuomeninė organizacija asociacija Lietuvos VisuomenėsTaryba (www.lietuvosvisuomenestaryba.lt). Aš esu vienas iš steigėjų ir valdybos narys. Aš taip pat esu formuojamos Lietuvos koalicijos "Susitelkimas" narys ir tolimesnės veiklos vystymo koordinatorius. Taip pat teisingumui ir tvarkai atstatyti yra formuojamas Lietuvos Visuomenės Tribunolas ir vystoma jo veikla. JŪS irgi galite prisidėti prie jo veiklos vystymo. Kviečiu Jus, normalius Lietuvos piliečius siūlyti teisės specialistų kandidatūras, teikti faktinę informaciją apie galimai nusikalstamas veikas Lietuvoje ir prie Lietuvos Visuomenės Tribunolo įsteigti komisiją, kuri ištirtų ir priimtų atitinkamą sprendimą apie tai ar sisteminių TS - LKD, LSDP, LIBERALŲ partijų, jų satelitų ir jų vadovaujančių darbuotojų veikla buvo galimai nusikalstama ar nenusikalstama. KVIEČIU paminėtų partijų atstovus prisijungti prie paminėtos komisijos organizavimo ir jos veiklos vystymo, ir galimai pašalinti visas abejones dėl jų teigiamos ar neigiamos veiklos per 30 Lietuvos nepriklausomybės metų objektyvaus įvertinimo. Ir priklausomai nuo jų veiklos rezultatų įvertinimo ir atitinkamo sprendimo priėmimo konstatuoti ar paminėtos partijos, ir jų atstovai pagal Lietuvos Konstituciją gali ar negali dalyvauti LR Seimo ir kituose rinkimuose. Tik susitelkime ir vienybėje mes Lietuvos piliečiai tampame įtakinga jėga. Kviečiame Jus ir Jūsų artimus žmones tapti paminėtos Lietuvos Visuomenės Tarybos nariais, ir įsijungti į formuojamą Lietuvos piliečių ir juridinių asmenų - organizacijų koaliciją "Susitelkimas"- tapti jos komandos nariais - koordinatoriais ir aktyviai dalyvauti jos veiklos tolimesniame vystyme, tame tarpe aktyviai dalyvauti ateinančiuose LR Seimo rinkimuose. Taip pat prašome Jus pateikti galimus pasiūlymus ką daryti, kad išsaugotume Lietuvą, kaip normalių Lietuvos piliečių ir gyventojų valstybę. Lietuvos Visuomenės Taryba – Tegul Saulė Lietuvos tamsumus prašalina! Tapdama(-mas-) susitelkimo vienybėje komandos nariu, Jūs sustiprinate savo veiklos galimybes ir kartu sustiprinate formuojamos koalicijos"Susitelkimas" veiklos pajėgumą, ir jos veiksmingumą. Kuo mūsų daugiau, tuo mes tampame stipresni įstatymiškai įteisinant mūsų normalių Lietuvos piliečių, kaip Tautos Suvereno atstovų - šeimininkų, teises Lietuvos valstybės valdyme ir jos ekonomikos vystyme. Tik per mūsų visų pasaulio normalių Lietuvos piliečių vystomą koaliciją "Susitelkimas" mes turime vienintelę galimybę ir privalome ja pasinaudoti, kad susitelkdami vienybėje laimėtume nors minimaliai 71 vietą ateinančiuose LR Seimo rinkimuose. Tai vienintelis galimas kelias paminėtam tikslui pasiekti. Bet kuriai partijai, išskyrus sistemines, ar organizacijai per 30 Lietuvos dalinės nepriklausomybės metų nepavyko ir nepavyks atskirai tai padaryti. Atėjo neįgyvendinamų iliuzijų atsisakymo laikas. Reikia - privaloma atsisakyti savo ambicingo noro - aš vienintelis tai galiu atskirai padaryti. LietuvosVisuomenės Taryba – Tegul Saulė Lietuvos tamsumus prašalina! Kur rasti Lietuvos Visuomenė Tarybos įstatus bei nariu tapimo aprašymą? Reikia surinkti www.lietuvosvisuomenestaryba.lt Spausti klavišą Tapk nariu. Mano e-mail: arvydas.sirvinskas1948@gmail.com , Lietuvos Visuomenės Tarybose-mail: info@lietuvosvisuomenestaryba.lt Parašykite savo e-mail adresą ir mes Jums pateiksime pasiūlymus apie galimą mūsų bendradarbiavimą. Tik susitelkime ir vienybėje mes, normalūs Lietuvos piliečiai, tampame įstatymiškai įtakinga jėga, kaip Konstituciniai Tautos Suvereno atstovai - šeimininkai - rinkėjai - mokesčių mokėtojai -darbdaviai. Jus tampate Lietuvos Visuomenės Tarybos nariu, o taip pat formuojamos koalicijos "Susitelkimas" koordinatoriumi ir kartu formuojame - vystome Jūsų, ir mūsų visų normalių Lietuvos piliečių pasiūlymus, kurie yra naudingi ir reikalingi Lietuvai, ir mums visiems. JŪS IR VISI KITI NORMALŪS LIETUVOS PILIEČIAI PAGAL LIETUVOS KONSTITUCIJĄ ESAME TAUTOS SUVERENAS - SAVININKAS - ŠEIMININKAS -RINKĖJAS - MOKESČIŲ MOKĖTOJAS - DARBDAVYS IR TIK SUSITELKĘ VIENYBĖJE GALIME, IR PRIVALOME TAI ĮSTATYMIŠKAI ĮTEISINTI. Pagarbiai Lietuvos Visuomenės Tarybos vienas iš steigėjų, valdybos narys Verslo plėtros ir ryšių su išeiviais grupių vadovas Lietuvos Koalicijos "Susitelkimas" narys ir veiklos vystymo koordinatorius Formuojamo tarptautinio verslo vystymo centro prezidentas www.ke-international.com, www.partnergroup.com.ua Lietuvos Visuomenės Tribunolo veiklos vystymo koordinatorius doc.,ek.m.dr. Arvydas Širvinskas tel.:+370 627 00 750 & viber, WhatsApp, messenger, telegram, skype , e-mail: arvydas.sirvinskas1948@gmail.com , skype: arvidas_spb , www.lietuvosvisuomenestaryba.lt, www.tauta.info, www.emigrantai.lt, www.doratauta.lt

2020 m. gegužės 1 d., penktadienis

Конференция по теме 1 мая -Международного дня трудового народа Фейсбук Виртуальная пресс конференция в режиме арцахлайн! Виртуальный дискуссионный Клуб «Мысль»! 

 Конференция по теме 1 мая -Международного дня трудового народа Фейсбук Виртуальная пресс конференция в режиме арцахлайн! Виртуальный дискуссионный Клуб «Мысль»! https://www.facebook.com/groups/270147343161057/

………………………………………………………………………… «За права трудящихся необходимо бороться всемидоступными способами» -Александр Рошко, вице-председатель Политической Партии «ЕвропейскиеЛевые», Республика Молдова. «Массовое сознание подогнано ккрупному прорыву»-Тимур Пипия, председатель Единой Коммунистической Партии Грузии. «Ну, а кто точно не трудовой народ? — это банкиры, кулаки, дворянство» -Гедрюс Грабаускас, председатель Социалистического Народного фронта, Литовская Республика. .……………………………………………………………… Арам Аствацатуров: Здравствуйте товарищи! Традиционно 1 мая проходит многочисленные митинги, шествия и демонстрации. Но сейчас в условиях ограничения передвижения, в условиях добровольно принудительной самоизоляции не стоит ожидать как то акций солидарности трудящихся. А потому, у меня вопрос к вам, Александр, Темур , Гедрюс- как вы, лично, планируете провести день 1 мая? Темур Пипия: Здравствуй, Арам! В связи с нынешней ситуацией (в Грузии карантин), была отменена, совместная с левыми силами Грузии, акция, которая была запланирована в Тбилиси в виде митинга. Теперь мы вынуждены будем провести видеоконференцию и акции единичного типа. Гедрюс Грабаускас:Арам, добрый день! В Литве тоже карантин, но глядя на примеры Швеции, Белоруссии, Чехии много людей хотят прекращения режима карантина. Но власть не прислушивается к мнению людей и поэтому каких-то митингов не будет. 1 мая планируем посетить несколько памятников, придем с цветами, свечами, почтим память известных прогрессивных личностей, в том числепамятник писателю, одному из активный творцов советской власти в 1940 г.,ПятрасуЦвирка. Александр Рошко:Здравствуйте Арам. Вы совершенно правы. В нынешнем году Первомай придётся отмечать в несколько необычных условиях. Несомненно будет заявление от имени партии, в котором мы напомним историю этого памятного дня, чтобы объяснить молодёжи, да и людям постарше, которые уже подзабыли, что 1 мая это не только шашлыки и развлечения, а в первую очередь борьба за права трудящихся. Ирина Ладыгина: Здравствуйте, товарищи! С наступающим праздником! 1 мая — это праздник именно МЕЖДУНАРОДНОЙ солидарности трудящихся. Что сейчас, на ваш взгляд, с этой международной солидарностью? Почему её нет, по большому счёту? Имеются ли какие-то попытки создать какие-либо международные организации по типу Интернационала? Как вы считаете, на какой идеологической платформе должна существовать международная солидарность? Гедрюс Грабаускас: Благодарю Вас Ирина за вопрос! После развала СССР эта международная солидарность ослабла. Конечно, время идет и люди понимают, что солидарность важна. Есть скажем СКП-КПСС и этот проект еще может развиваться. А сейчас весь этот «карона-кризис» точно показал, что нужна солидарность рабочего народа. Ведь спецслужбы, разные корпорации и разные кланы капиталистов открыто давят на народ. Я это говорю о ситуации в Литве и Латвии. Я не могу говорить про другие государства, но в наших краях идет большое давление на народ-репрессии, нарушение прав человека. В Литве если человек вышел на улицу без маски, то сразу штраф от 250 до 500 евро. И ежедневно от 80 до 150 людей штрафуются. Александр Рошко:Здравствуйте Ирина!Так же поздравляю Вас с наступающим праздником! Да…, стоит признать, что международная солидарность трудящихся не столь ярко выражена в наши дни. Чем и пользуются неолиберальные правительства. Всё чаще и всё грубее нарушаются права трудящихся- это не может не беспокоить. Безусловно, сегодня нужна мощная международная организация, которая бы объединила трудящихся если не всех стран, то хотя бы многих. И функционировать эта организация должна, вне всяких сомнений, на левой идеологической платформе. Арам Аствацатуров: Гедрюс, первое мая праздник трудящихся, но в общем понимании это люди физического труда- рабочие заводов, фабрик, различных предприятий, ремесленники и трудящиеся сельского хозяйства. Однако в последнее время грань между инженером и рабочим стирается. Многие рабочие участвуют в производстве сидя за компьютером, многие ремесленники являются одновременно и хозяевами своих мастерских и предприятий. Как видим- трудящиеся в понимании 20 века совсем немного, можно сказать, единицы. И классовое различие во многих развитых странах стерто. Гедрюс, может ты отстал от реальности жизни и стоит отревизировать понимание классового разнообразия? Гедрюс Грабаускас: Арам, в принципе и рабочий у станка, и мастер, и мелкий предприниматель, который нанимает одного или двух рабочих , но и сам трудится-все это трудовой народ. Как и многие журналисты, экономисты. Ну, а кто точно не трудовой народ? — это банкиры, кулаки, дворянство. Арам Аствацатуров:Темур, является ли 1 мая праздником для грузинской молодежи? Темур Пипия: В Грузии западные правые силы с вплотную работают с молодежью. Американское политическое лобби тут не дает никакой форы. Еще Саакашвили схватился за студенческую молодежь и сделал так, что все ведущие ВУЗы Грузии были очищены от профессуры старой закалки. Все ведущие ВУЗы сейчас управляются выходцами из учреждений Сороса- «Международная прозрачность" и "Институт Свободы". Но несмотря на это, за последние годы, появилась часть студенческой молодежи, которая открыто выступают против неолиберальной системы капитализма. Они много читают и анализируют. Они встречаются и уже проявляют активность. Их смело можно назвать левой, марксистской, социалистической молодежью. У нас, у коммунистов, есть хорошие позиции и авторитет среди них. Мы считаем, что в условиях создания минимальной материальной базы для работы, молодежь у нас можно организовать в заметное, сильное левое движение за социализм. Для молодежи Грузии 1 мая постепенно превращается в знаменательную дату, призывающую к борьбе за достойное будущее, за коренное изменение, несправедливой и тупиковой, нынешней общественной системы. Арам Аствацатуров: Темур- да!, всемирная "эпидемия" подорвала возможность классического проведения праздника 1 мая. Но может быть понять, что пора применять новые формы проявления международной солидарности трудящихся? Темур Пипия: "Пандемический психоз" нынешний, несомненно, еще сильнее подорвет основы современного капитализма. Правящие круги мирового капитализма в состоянии "цуг-цванга", то есть любой их ход с целью стабилизации нынешней общественной системы будет приближать крах их политической системы. Никакой режим тотального контроля не сможет справиться с "перезревшей" лавиной, готовой вот-вот сорваться с высоких вершин гор. Поэтому в перспективе вряд ли всемирная "эпидемия" способна справиться с задачей завуалировать глубочайший экономический кризис и затормозить его превращение в социально-политический кризис. После этой "пандемии", уже через несколько недель, мир станет иным. Массовое сознание подогнано к крупному прорыву- к осознанию миллиардами всеобщего единства судьбы вынужденно поставленных в одинаковом положении, запертых посреди четырех стен одной противостоящей им силой. Поэтому, думаю, время "классической" формы проявления солидарности трудящихся как раз и наступает! Арам Аствацатуров: Темур, интернет заменил печатные издания, а интернет мем и демотиваторы заменили плакаты. Как в Грузии подключат к акциям празднования 1 мая интернет ресурсы? Темур Пипия:Вы правы в том, что сегодня печатные издания стремительно теряют свои позиции. Мы готовимся отметить не только 1 мая, но и 9 мая с помощью интернет-ресурсов. Это первый такого рода опыт для нас. Совместно с союзническими левыми группами намерены организовать соответствующую кампанию за права трудящихся и против произвола олигархических правителей Грузии. Нужны будут определенные средства для того, чтобы эта кампания охватила значительную часть пользователей интернета. Арам Аствацатуров: Александр, многие считают, что празднование 1 мая это выпуск пара и властям этот регулированный праздник удобен. А может стоит отказаться от празднования 1 мая, как самого неэффективного проявления солидарности трудящихся? Александр Рошко: Отказаться от празднования 1 мая - это всё равно, что отказаться от борьбы, отказаться, от серпа и молота, отказаться от идеи равенства, братства и власти народа. Отказываться - преступно и кощунственно. Другое дело, что точно необходимо отойти от причёсанного и прилизанного формата - разрешённый митинг, потоптаться и разойтись на шашлыки. За права трудящихся необходимо бороться всеми доступными способами. Арам Аствацатуров: Гедрюс, левые отличались солидарностью. В отличии от правых, у левых нет препятствий в религиозных различиях, этнических, клановых, государственных интересах. Для левых важно только классовое различие. Гедрюс, может всем или большинству, а может быть какой то части левых из бывшего СССР, (и не только СССР) перенести свою политическую деятельность в отсталые и развивающие страны, где четко и остро существует классовое различие и где вы найдете огромное количество сторонников и оттуда уже экспортировать левое движение в развитые страны? Готов ты и твои единомышленники на этот поступок? Гедрюс Грабаускас: Арам, это очень интересный вопрос! Да! - я готов на такой поступок и знаю, что к этому готовы и некоторыемои единомышленники. В истории мы знаем такие примеры, когда левые группы сначала действовали в одних странах, а добившись успеха переходили в другие страны. Темур Пипия: Хотел бы дополнить своего единомышленника Гедрюса- нужно учесть, что если бы Че Гевара начал с Боливии- то есть, со страны неподготовленной, в меньшей степени "подогнанной" к революции, то понятно, что до Кубы он не дошел бы. Все действия ЦРУ в Латинской Америке, да и во всеммире, нам дает такое понимание. А вопрос интересный и "коварный". ……………………………………….……………………………….. фейсбук, https://www.facebook.com/groups/270147343161057/ Виртуальный Дискуссионный Клуб «Мысль»28-29апреля 2020 г. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- предложения по темам обсуждения, спикерам, формату пишите на электронную почту klubvirtual@mail.ru