2020 m. kovo 22 d., sekmadienis

SANTALKA LIETUVAI KRIZĖS METU

 SANTALKA LIETUVAI KRIZĖS METU
                      Koronaviruso (COVID-19) sukeltos grėsmės akivaizdoje stebime uždaromas vidaus sienas tarp ES bendrijos narių, patiriame žmonių ir prekių transportavimo bėdas. Iš toliausių kraštų skubantys  sugrįžti tautiečiai akivaizdžiai liudija, kur yra namai ir Tėvynė. Lietuva yra čia. 

                      Lietuvos piliečiai šiandien įsitikina, kad kiekvieno asmeninė galimybė apsiginti ir apsaugoti savo artimuosius, šalia esančius žmones didžia dalimi priklauso nuo visų mūsų valstybės institucijų ir piliečių susitelkimo, gebėjimų ir turimų išteklių. Laukti pagalbos iš užsienio būtų neatsakinga. 

                      Lietuvos valstybės ateitį lems ir nūdienos patirtis. Ar imsimės iš esmės keisti esamą ekonomikos modelį ir nuo bankų, didžiųjų prekybos centrų diktuojamų taisyklių pereisime prie socialiai orientuotos žaliosios ekonomikos? Ar  sudarysime  sąlygas
panaudoti vietos gamybos pajėgumus žmonių poreikiams tenkinti? Ar naudosime Lietuvos išteklius, leidžiančius garantuoti valstybės stabilumą ir jos gyventojų saugumą? Saugumą ir krizių atvejais.

                      Lietuva turi dvi iš esmės skirtingas veikimo galimybes
                      Pirma galimybė – numarinti savo valstybę, finansinėmis milijardinėmis injekcijomis palaikant esamą besaikio vartojimo skatinimo ekonomikos modelį naudingą bankams ir stambiųjų subjektų savininkams, didinant skolinimąsi ir „pravalgant“ skolintas lėšas, švaistant savo žmogiškuosius ir gamtinius išteklius, naikinant tausojančios žemdirbystės kultūrą.
                      Antra galimybė – atgaivinti savo valstybę, sudarant sąlygas ir numatant konkrečias priemones palaipsniui keisti esamą ekonomikos modelį, orientuotą ne į eksporto skatinimą dėka žemo darbo užmokesčio, o į Lietuvos valstybės ir jos piliečių vidaus poreikių tenkinimą, užtikrinant sveiką gyvenimo būdą ir tvarią aplinką. Būtina formuoti  socialiai orientuotą žaliąją ekonomiką, kuri paremta solidarumo ir susitarimo (o ne konkuravimo) principais, o jos pagrindinis tikslas – būtiniausių valstybės gyventojų poreikių tenkinimas, o ne tik kapitalo kaupimas ir vaikymasis vis didesnių BVP auginimo tempų.
                      Kartų solidarumo sąjungos – SANTALKOS LIETUVAI nariai jau inicijuoja ir dalyvauja, steigiant Rietave ir Lazdijuose regioninius žaliosios ekonomikos plėtros centrus, kurie vietos ūkininkams padės panaudoti tradicinės žemdirbystės kultūros žinias ir patirtį, propaguos kompleksinio ir ekologiško ūkininkavimo formas, padės sukurti trumpąsias maisto gamybos ir tiekimo grandines, aprūpinat kokybiškais produktais ne tik ugdymo ar sveikatos įstaigas, bet ir pačius gyventojus. Tokių inovacijų centrų atsiradimas Žemaitijos ir Dzūkijos regionuose, neabejotinai paskatins tolygesnę regionų plėtrą ir taps sektinu pavyzdžiu kitiems Lietuvos regionams. 
                      Kartų solidarumo sąjunga – SANTALKA LIETUVAI siūlo
                      Socialinio ekonominio saugumo ir stabilumo srityje
                      1.Steigti Valstybinį komercinį banką — valstybinių institucijų ir įstaigų finansinių atsiskaitymų centrą, vykdantį smulkaus ir vidutinio verslo kreditavimą.
                      2. Panaikinti įstatyminius suvaržymus ir sudaryti realias prielaidas vietinių bendruomenių ūkiniams subjektams teikti paslaugas ir produktus savivaldybių įstaigoms ir organizacijoms.
                      3.Verslą pradedantiesiems sudaryti sąlygas pirmuosius dvejus metus nemokėti mokesčių, išlaisvinti juos nuo sudėtingų verslo administravimo procedūrų.
                      4. Skatinti savivaldybes atkurti ar naujai įsteigti smulkaus verslo konsultacijų informacinius centrus.
                      Ekologijos ir sveikos gyvensenos srityje
                             1. Apsirūpinimas savo gamybos maisto produktais yrvalstybės stabilumo garantas ir Nacionalinio saugumo sudėtinė dalis.
                      - žemės ūkyje jau artimiausiu metu privalome plėtoti tausojančią žemdirbystę ir gyvulininkystę, skatinant nuosavos produkcijos perdirbimą;
                      - diegti kompleksinio ir ekologiško ūkininkavimo formas, kad iki 2025 metų ekologiškos kultūros užimtų ne mažiau kaip 20 proc. žemės ūkio naudmenų;
                      - kurti trumpąsias maisto tiekimo grandines, mažinant atstumus nuo lauko iki stalo  (50 km ribose), taip pateikiant aukštesnės biologinės vertės produktus, mažiau teršiant aplinką.

                      2. Remti atsakingo verslo, ekologinio ūkininkavimo, sąžiningos prekybos sistemas bei iniciatyvas, aiškinti saikingo vartojimo ir žiedinės ekonomikos privalumus.
                      Inovacijų ir kūrybos srityje
                      1.Versle ir ekonomikoje, remtis žiniomis ir taikomaisiais mokslais — tai padėtų sukurti aukštesnę pridėtinę vertę.
                      2.Valstybinių mokslo institucijų veiklą vertinti pagal indėlį į Lietuvos verslo pridėtinės vertės gaminimą ir paslaugų sektoriaus vystymąsi regionuose.

                      Dr. Arvydas Juozaitis,
                             Kartų solidarumo sąjungos – SANTALKOS LIETUVAI,
                      Visuomeninio judėjimo „Lietuva yra čia“ pirmininkas.

Lietuvą kūrė žydai ir pusiau žydai, o lietuviai...? 2020 03 21 Kazimiera...

Lietuvą kūrė žydai ir pusiau žydai, o lietuviai...? 2020 03 21 Kazimieras Juraitis
00:12 Subatos vakarėlį – advokato profesoriaus Stanislovo Tomo laiškas;
02:30 Žydai ir lietuviai – kas jie tokie esmi?
03:17 Vinco Kudirkos citata 1942 m. kalendoriuje iš 1890m.Varpo 10 Nr.;
05:00 Vincas Kudirka už Marksizmo propagandą sėdėjo kalėjime;
06:20 Vinco Krėvės Mickevičiaus "Patarlės ir priežodžiai" apie žydus;
08:21 Lietuvių kalbos tėvas – ne žydas Jonas Jablonskis;
10:00 Mikalojus Konstantinas Čiurlionis – žydų kultūros atstovas;
11:05 Lietuviškos trispalvės vėliavos kūrėjo Antano Žmuidzinavičiaus motina – gryna lietuvė Agota Židanovičiūtė;
11:53 Jonas Basanavičius ir jo sutuoktinė Gabrielė Eleonora Mohl;
13:24 Žydai – nuolatiniai "atpirkimo ožiai";
14:08 Žydų dalis tarnavo Reichui ir tokiu būdu "arijavosi";
16:15 16 - osios Lietuviškosios Divizijos sudėtyje – apie 8000 žydų;
16:56 Vyčio ordino kavalieriai žydai Tarpukario Lietuvoje – jų buvo 220!
18:55 "Lietuvių tauta, prieš daugelį amžių sukūrė valstybė";
19:33 Ar tu tikrai ne žydas?
Jei manote, kad mūsų darbas Jums reikalingas, kviečiame paremti: Patreon platfomoje patreon.com/KazimierasJuraitis; Tiesiogiai pervedant per PayPal paypal.me/KazimierasJuraitis; Bankiniu pavedimu - VŠĮ "Kaisakas", LT477300010078090515 Paskirtyje nurodant ''Auka''

#PressJazzTV #Kazimieras_Juraitis

Гедрюс Грабаускас: ПОЧЕМУ ВАЖНА ,,ДОРОГА ПАМЯТИ”? КТО ЗАЩИЩАЛ РОДИНУ? ФЕНОМЕН СОВЕТСКОГО ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЕ В ЛИТВЕ


ПОЧЕМУ ВАЖНА ,,ДОРОГА ПАМЯТИ”? КТО ЗАЩИЩАЛ РОДИНУ? ФЕНОМЕН СОВЕТСКОГО ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЕ В ЛИТВЕ
В этом году будет отмечаться   75-летие  Победы в Великой Отечественной войне.   22 июня 1941 г. немецкие оккупанты вступили на территорию Литвы и фактически за неделю захватили всю страну. Начался период оккупации, который длился несколько лет. В борьбе с фашизмом на территории Литвы героически боролись и советские партизаны. Фактически советское партизанское движение на территории Литвы возникло   еще в августе 1941 г. Линию фронта переходили боевые группы, они добирались до Литвы, и здесь вместе с коммунистами и комсомольцами, которые не успели в июне покинуть Литву, создавали партизанские отряды. Но это смогли сделать меньшинство таких групп, многие такие группы быстро столкнулись с карателями и погибли. Вообще в  этой войне на территории Литвы погибло 700 тысяч человек, а во всей территории Советского  Союза десятки миллионов. ,,Дорага памяти” сохранит память предков для наших потомков. В предверии юбилея Победы над гитлеровским режимом память людей, которые героически сражались в Великой Отечественной войне, увековечена в общедоступной единой базе данных  www.doroga.mil.ru. Об етом проекте исторической памяти  разные детали еще будет в конце статьи, а  сейчас вспомним о героической борьбе с фашизмом.
В конце июля 1941 г.  на территории России создана группа для координации продвижение движение советских  партизан на  территории Литвы-Александрас Гузявичюс, Фридис Крастинис, Алфонсас Гайлявичючс, Стасис Балчюнас, Данелюс Тодесас и Йонас Вилджюнас. Они и  направляли группы партизан в Литву. Судьба многих групп была трагическая-погибла группа под руководством  Казиса Тринкунаса, группа под руководством Адомаса Годляускаса, в Жемайтию посланная группа (командир Антанас Милвидас), в Сувалкию посланная группа( командир Каролис Петрикас) и  еще несколько групп. Были и такие случаи, что из группы в живых остался только один человек-такая участь постигла партизанскую группу, посланную в окрестности Укмерге. Четыре партизана погибли в бою, и  только командир группы Владас Вилджюнас  сумел спастись, он некоторое время жил у надежного человека, затем присоединился к одному из партизанских отрядов.
Жестокие репрессии  гитлеровцев и их пособников  были направлены против советских партизан, и против тех, кто их поддержывал.  Иногда проводились варварские акты запугивание людей-так так 13 декабря 1941 г. в центре Каунаса отрыто  повешены Владас Вилимас, Владас Баронас и Албертас Слапшис ( советские  партизаны, все опытные коммунисты, борцы с профашистским режимом Сметоны).
В октябре 1942 г. в Москве был создан штаб движение советских партизан Литвы, его руководителем стал первый секретарь литовской компартии Антанас Снечкус. Советские партизаны в Литве, также некоторые советские партизаны литовского происхождение в Белоруссии и Украине вели героическую борьбу против немецких оккупантов и их местных пособников. Имена таких советских  партизан литовского происхождение как Юозас Витас,  Йонас Вилджюнас, Станислав Ваупшас (Ваупшасов)-он тогда был известен в Белоруссии  как полковник Градов , Марите Мелникайте, Стасис Апивала и  еще целого ряда их соратников стали примерами героизма.  Тут всегда важно помнить тех, кто боролись в трудных условиях, не сдались врагам и погибли в  борьбе.
Пример:  в конце июля 1941 г. в  Литву через линию фронта был послан Винцас Шюпинис и его  группа (в составе 6 человек). 26 августа группа добралась до Литвы. Сначала они были в лесу, затем решили идти  дорогами, поскольку не было другого выхода. 29 августа они столкнулись с отрядом полиции, в перестрелке погиб партизан Юозас Гвилдис.  30  августа   партизаны опять вступили в сражение с отрядом полиции у озера Луодас ( район Зарасай).  Раненый Албертас Слапшис был схвачен и вывезен в Каунас. Еще четыре партизаны укрылись в хижине на берегу озера, они боролись до конца и погибли. Все они,  Винцас Шюпинис, Винцас Микуленас, Юозас  Семионовас и Повилас Жилинскас, не сдались врагам и пали смертью храбрых.
В августе 1941 г. в Паневежисе началось создание отряда  имени Каролиса  Пожелы, постепенно в ряды этого отряда включились и люди из окрестностей Паневежиса.  В октябре  в отряде уже  было свыше 40 человек.  Отряд  начал активные действие, проводил диверсии. Но в  апреле –мае 1942 г.  многие   партизаны погибли, когда их выдал предатель. Погиб и командир отряда имени К. Пожелы Повилас Вайчюнас.
Периоды деятельности советских партизан на территории Литвы:
Июль-декабрь 1941 г. Очень трудный период. Погибло много партизан, и только небольшой части из них удалось выжить и продолжить борьбу.
Январь-сентябрь 1942 г. Некоторые партизанские отряды и группы продолжали действовать, а некоторые  были уничтожены. Попытки прислать  прямо в Литву оперативные группы для координации партизанского движение потерпели неудачу.
Октябрь 1942 г.–август 1943 г.  Реально продвигалась новая тактика- партизанские группы присылались в Белоруссию, туда жили некоторое время, и оттуда постепенно добирались до территории Литвы.  По всей Литве создавались партизанские отряды, они проводили диверсии, собирали данные об оккупантах.  В начале 1943 г. создана одна из самых крупных подпольных организаций ( командир Юозас Витас). В июне 1943 г. Ю.  Витас и группа его соратников были арестованы и казнены.  
Сентябрь 1943 г.-август 1944 г. Начата координация партизанского движение прямо в территории Литвы. Этим занимались  Генрихас Зиманас, Марионас Мицейка и другие члены оперативной группы штаба партизанского движение Литвы, они поддержывали  связь с руководителем оперативной группы М. Шумаускасом ( который находился в Белоруссии) и руководителем штаба А. Снечкусом ( который находился на территории России).   Создавались крупные отряды -,,Маргирис”, ,,Мститель”  и другие  партизанские соединение. В июле-августе 1944 г. партизаны приняли участие в освобождение Вильнюса, Каунаса и некоторых других городов Литвы.
Продвижение партизанской деятельности на территории Литвы
Начало войны было трагическое, с первых дней оккупации немецкие оккупанты и местные пособники начали очень жестокую расправу с евреями, с советскими военопленными, с местными коммунистами, комсомольцами, социалистами и членами их семьей. Пример: в Кретинге с 24 июня начал действовать штаб Фронта литовских активистов.  Его возглавил Пранас Якис, который с конца июня 1940 г. проживал в гитлеровской  Германии, и вместе с гестаповцами создавал против Литвы направленную сеть шпионов и диверсантов.  Вечером 23 июня  1941 г. он вместе в немецкими офицерами приехал в Кретингу.  П. Якису помогал местный         ксендз Пятрас Янушайтис и  другие ,,активисты”. 26 июня  в Кретинге арестованы и  расстреляны  около  200 евреев, также арестованы и убиты 53 коммунистов и советских активистов.  Важно заметить, что некоторые ксендзы  довольно активно участвовали в Холокосте-так в окрестностях города Вилкавишкис евреев расстреливал местный ксендз Юстинас Лелешюс. Этот молодой ксендз после войны ушел в ряды так называемых ,,лесных братьях”, был известен как Юстинас Лелешюс-Графас.
В  Плунге в конце июня 1941 г. провели аресты местных евреев, их закрыли в синагоге. Там их держали и унижали, инициатор такой акции-сейчас широко известный Йонас   Норейка. С 1 июля до 15 июля евреев здесь держали, приносили им только воды и хлеба.  Тех, которые пытались протестовать,  убили ( такая участь постигла  свыше 30 евреев).  15-16 июля евреев вывели из синагоги  и расстреляли около деревни  Каушенай-5 километров от Плунге. Там были убиты свыше 1800 евреев-мужчин, женщин и детей.
В марте 1942 г. в Литву для с целью активного  продвижение партизанского движение посланы  две группы-в север Литвы группа с составе 10 человек( командир Ицикас Мескупас) и  восточную Литву группа в составе 6 человек ( командир Йонас Дашкаускас). Обе группы  были быстро обнаружены, окружены и погибли. В живых остался только  один член группы  Дашкаускаса -Витаутас Биелиаускас.
В июле 1942 г.   в пущу Руднинкай  направлена группа из 5 человек  (командир  Михаил Афонин), в августе 1942 г.  в район Швенчионей направлена  группа  в составе 4 человек ( командир Стасис Апивала). Эти группы утвердились, и постепенно начали действовать.
В октябре 1942 г.  в Белоруссию  направлена группа  из 6 человек ( командир Йонас Вилджюнас), в декабре в Белоруссию направлены еще две группы –одна в составе 5 человек ( командир Пятрас Пранявичюс), другая в составе 7 человек ( командир Алфонсас Гайлевичюс). Эти группы находились в базах белорусских партизан и весной 1943 г. постепенно были направлены в Литву: группа Й. Вилджюнаса в район Швенчионей,  группа Пранявичюса в регион Каунаса, группа Гайлевичюса в регион Паневежиса. В конце апреля 1943 г. в Белоруссию, в леса Нарутис, прибыла оперативная группа штаба движения партизанов Литвы-Г. Зиманас, М. Мицейка, М. Шумаускас (руководитель группы), и еще несколько человек.
4 октября 1943 г. в пущу Руднинкай  приехал  Генрихас Зиманас. Он начал координировать деятельность советских партизан на территории Литвы. Мотеюс Шумаускас находился в Белоруссии, и постоянно поддержывал связи  и с Москвой, и с литовскими партизанами.
В октябьре –ноябре 1943 г. в пуще Руднинкай созданы отряды ,,Смерть фашизму” (командир Шлиома Брандт), ,,Борьба”( командир Арон Аронович), ,,За  победу”(Шмуель Каплинский), ,,Мститель”(Аба Ковнер). Основу этих отрядов составляли  евреи, сбежавшие из гетто Каунаса и Вильнюса, также беженцы  из 9 форта. Литовец Албертас  Бараускас руководил отрядом  ,,Маргирис”,  начальник штаба этого отряда-русский, вывший веоенопленный капитан Сергей Моляков. В этом отряде было много литовцев, также были евреи, русские, белоруссы.  Бронюс Урбанавичюс  с апреля 1943 г. боролся в отряде ,,Вильнюс”, а с начала 1944 г. руководил отрядом  имени Костаса Калинаускаса, это тоже был интернациональный отряд, в нем были партизаны 6 национальностей.
Связи с  партизанами Белоруссии
 Литовские партизаны поддержывали близкие связи с Федором Марковым, Петром Лопатиным и еще некоторыми командирами белорусских партизан. Руководитель специальной оперативной группы Станислав Ваупшасов  часто лично  встречал литовских партизан, давал им инструкции  и   помогал им добраться до Литвы.  В июне 1941 г. Александрас Гузявичюс направил рапорт советскому руководству, в котором предложил продвигать деятельность советского партизанского движение Литвы из территории Белоруссии. И  указал, что С. Ваупшасов может принять литовских партизанов и помогать им надежно добраться до Литвы. Этот план был одобрен.
В  базах бригады ,,Дяди Коли”( командир П. Лопатин) несколько месяцев жил Йонас Вилджюнас. За это время он выяснил и предателей-Бориса Макарова и нескольких других  агентов гестапо, которые были ответственны за аресты  группы партизан. Выяснилось, что  Б. Макаров в 1934 г. был завербован американцами. Как агент американской разведки, выполнял разные задачи. С августа 1941 г. начал сотрудничать с гестапо, внедрился в партизанскую бригаду.
Командир бригады имени Ворошилова Федор Марков много  помогал литовским партизанам. Сам Ф. Марков хорошо знал восточную Литву, сам в свое время жил в  районе Швенчионей. Соратник Маркова Макар Корабликов (,,Максим”) тоже хорошо знал восточную Литву, он поддержывал связи с Й. Вилджюнасом, с Ю. Витасом и другими лидерами литовских партизан.  М. Корабликов познакомил Й. Вилджюнаса с вильнюскими подпольщиками коммунистами-семьей Грачевых.  Клара и   Павел Грачевы находили конспиративные квартиры, перевозили разные грузы для партизан.  Командир  партизанской группы Иван Бута помогал литовским партизанам разными способами: находил конспиративные квартиры, находил связных. Одна из таких связных- Анастасия Семенович, она выполняла опасные задачи, перевозила  мины из Белоруссии в Литву. Литовским партизанам помогали и другие связные из Белоруссии-Йосиф Кучинский, Владислав Заполский и еще целый ряд смелых борцов с фашизмом.

Как проходила геройческая борьба советских партизан в Литве?
22 июня 1941 г. гитлеровские немецкие войска напали на Советский Союз. Начало оккупации в Литве было драматическое. Советский актив, коммунисты, комсомольцы вместе в советскими военными подразделениями спешно покидали Литву. Но много коммунистов, советских активистов и членов их семьей не успели уехать. Немецкие оккупанты и их пособники начали охоту против них- были арестованы и расстреляны Людас Адомаускас,  Витаутас Монтвила, Винцас Грибас и много других коммунистов, комсомольцев, представителей прогрессивной интеллигенции.
 В борьбе с оккупантами погибли партизаны, члены литовской компартии Пятрас Паярскис, Ицикас Мескупас-Адомас, Александр Яцовский, Каролис Петрикас,  Юозас Витас и много их товарищей.  Вот Ю. Витас рукодил одной из самых крупных подпольных организаций, был выдан предателем, арестован в июне 1943 г. и через месяц казнен. Хотя в Литве улицы имени Ю. Витаса в 1990-1991 г. были упразднены, именем Й.Витаса названа улица в российском городе Орле. Его именем названа  и местное трамвайное  депо.
Много советских партизан успешно боролись и дождались  победы-М.Шумаускас,  Г.Зиманас, Й. Вилджюнас,  С. Ваупшас, А.Булота, С. Апивала, З. Бридикис,  А.Ковнер, И. Арад, М. Корчак, С. Гинайте и др. Создавались партизанские отряды-,,Гражинос”, ,,Бирутес”, ,,Бичюлиай”, ,,Смерть оккупантам”, ,,Маргирис”  и др. Их костяк составляли коммунисты  и комсомольцы.
Во время оккупации одно из самых жестокий явлений-это Холокост. На территории Литвы Холокост был особенно жестокий, было истреблено 95 процентов евреев Литвы (около 230 тысяч человек). Уже с 24-25 июня в Каунасе начались массовые убийства евреев, местные буржуазные националисты их стреляли, вешали, убивали топорами. Доходило до варварских преступлений-так на окраине Вилиамполе бывший лейтенант сметоновской армии В. Виткаускас-Сайдокас схватил известного раввина Залмана Осовского и топором отрезал ему голову. С первых дней немецкой оккупации в Трошкунай и других городках района Аникщей  евреев жестоко убивали местные фашисты А. Случка-Шарунас, А. Старкус-Монте и их подельники. Много евреев были закрыты в гетто.
Постепенно некоторые евреи покидали территории гетто и вступали в отряды советских партизан. Среди них Файна Бранцовская (она до сих пор живет в Литве. Неонацисты ей угрожает и всячески унижает ее), Йосиф Меламед (он и группа его соратников проделали большую работу в исследования преступлений Холокоста) и  Ицхак Арад (тоже занимался исследованиями Холокоста и других нацистких преступлений, написал на эту тему несколко книг). Свыше 1000 евреев стали советскими партизанами.
Гитлеровские оккупанты и их местные пособники часто истребляли местных жителей целыми семьями. Вот  примеры: в районе Купишкис в апреле 1942 г.  гестаповцы расстреляли семью Лапенисов  из 4 человек-за то что один из членов семьи нашел парашют советских партизан и принес его домой, при этом несообщил о находке оккупантам.  5 апреля 1944 г. немецкие оккупанты окружили дом в Каунасе. Там спрятался и работал с радиостанцией советский партизан Ю.Алексонис. Смелый партизан погиб в бою, тогда гитлеровцы расстреляли собственника дома   Ююзаса Обелениса  вместе с семьей- женой и двумя  дочками.
С конца 1943 г. начал действовать отряд ,,Витаутас”(командир Витаутас Шлапялис), члены этого  отряда-бывшие полицейские, служившие немецким оккупантам, но перешедшие на сторону советских партизан. Представители партизан вели постоянную агитацию среди полицейских, они склоняли отказаться служить оккупантам.
С октября 1943 г. немецкие оккупационная администрация приняла постановление о создании   так называемых отрядов ,,самообороны”. В  некоторых деревнях и городках Литвы были созданы отряды численностью от 20 до 50 человек. Они получили оружие, основная цель отрядов-борьба с советскими партизанами.  Среди них командиров были Антанас Случка-Шарунас, Сергиюс Станишкис –Литас и некоторые другие нацистские преступники, которые прославились и после войны как активные деятели ,,лесных братьев”.
С конца мая 1944 г. началось освобождения Литвы. До конца 1944 г. была освобождена почти вся территория Литвы. Советские партизаны помогали советской  армии   в важных операциях против немецких оккупантов и их местных пособников. Наконец закончился кровавая эра фашизма на территории Литвы.
Война после войны
После войны, когда Литва была освобождена от оккупантов, началась еще одна  война. В леса ушли много нацистских преступников, они агитировали ступать в их отряды и простых жителей деревни, и некоторые люди поверили их сказкам. Проводились массовые   убийства, грабежи, поджоги. Гитлеровские палачи, такие как Й. Норейка-генерал Ветра, Й. Мисюнас-Зеленый Дьявол,  А.Случка-Шарунас, С.Станишкис –Литас, Й. Жемайтис- Витаутас, Ю. Виткус-Казимерайтис и другие их подельники даже  после войны купались в крови. Против них боролись коммунисты, бывшие советские партизаны  Л.Мартавичюс, А. Гайлявичюс,  Б. Белюнас и много других из соратников.  В этой трудной борьбе удалось победить банды палачей, но их жертвами стали 25 тысяч жителей Литвы, в том числе много детей и стариков.
Аспекты исторической памяти советских партизан в современной Литве
1990-1991 г. фанатичные крайне правые политики захватили власть в Литве. Началось унижение советских партизан, снято много памятников-поставленных в их честь. Их начали называть ,,советскими диверсантами”, ,,красными бандитами”. Кроме того, в прицеле неонацистов оказались и другие обьекты, связаны с прогрессивными людьми. Варварские действие в отношении  памятников-вот один из примеров: осенью 1991 г. в Каунасе убрали памятник прогрессивному поэту Витаутасу Монтвила-которого фашисты убили в 7 форте в июле 1941 г.
Какая современная Литва? В Литве  видны явные признаки жесткого давление на свободу слова. Ситуация в стране похожая на те времена, когда Литвой управлял профашистский режим Сметоны( в 1926-1940 г.). Вот наверно потому в Литве запрещена компартия, и кроме того-спецслужбы давят на левые антифашистские организации  страны. Насчет книг, то много книг в Литве уже запрещены и поэтому выпускается  самиздатом. Это и книга Г. Сапожниковой, и книги Р. Ванагайте, и   книги Н. Старикова,  В.Петкявичюса и еще много других книг.
  В современной Литве   широко распроняется несколько форм  ксенофобии (особенно русофобии, антисемитизма и антисоветизма). С начала 2017 г. неонацисты  Литвы проводит кампанию  за то-чтобы были сняты памятники таким людям- как  П. Цвирка, Ю.Янонис, С.Нерис, К. Петраускас-все они прежставители прогрессивной интелигенции, видные антифашисты.  Также за то-чтобы были упразднены название улиц- которые названы именами С. Нерис, П. Цвирка, Л. Гира, Ю. Янонис, В. Монтвила, К. Петраускас, К. Мацевичюс. В начале 2018 г. власти города Купишкис уже упразднили название улиц   Пятраса Паярскиса и Бронюса Жекониса (  советские партизаны, и оба   погибли в борьбе с фашистами. П. Паярскис погиб в бою в районе Биржай в марте 1942 г., а Б. Жеконис арестован в мае 1944 г. , расстрелен в 9 форте 6 июля 1944 г.)
С 2009 года в Литве опять проводится массовые политические репрессии. Их жертвами становится левые активисты, журналисты, антифашисты, правозащитники.  Крайний шовинизм, русофобия и антисемитизм  в Литве уже обычные явление. Так на парадах крайних националистов в Вильнюсе постоянно звучат лозунги- ,,Литва для литовцев” и ,,Юден раус”.
Но в Литве много людей помнят о подвигах советских партизан, читает их мемуары, едет в  те места-которые связаны с их деятельностью .    Группы литовских антифашистов посещает  бывшую базу советских партизан в пуще Руднинкай, они проводит  церемони поминовение советских партизан. Хотя положение в современной Литве сложное,   но проводится и конференции, семинары по теме исторической памяьи, литовские ант п связи с  коллегами из Латвии, Эстонии, России, Франции и других стран.
Единая база данныйх очень важна. Почему ето важно сейчас ? У каждого из нас сохранилась память о подвигах наших предков. Ето память память в личных фотографиях из семейных архивов-фотографии наших дедов, бабушек, отцов, матерей,  которые сражались с фашизмом, были солдатами, офицерами, советскими партизанами. Память в наградных удостоверениях к медалям и орденам, в восспоминаниях и письмах с фронта. Для того, чтобы данные( фотография, ФИО, год и место рождение, место службы и др.) об участниках Великой Отечественной войны  попали в експозицию мултимидейного музея, надо самостоятелно загрузить данные на сайте www.doroga.mil. Ru. Для участии в проекте нужно ввести в форму на сайте минимальный набор информации: фамилию, имя, отчество, год или точную дату рождение участника войны из своей семьи. Эти данные привязаны к материалам сайта ,,Память народа” – www.foto.pamyat.naroda.ru

www.vilmantinas.lt
Гедрюс Грабаускас

Giedrius Grabauskas, SUDAUŽYTA LAISVĖ


SUDAUŽYTA LAISVĖ
Lietuvoje pastaruoju metu korona-viruso krizė nustelbė viską. Per daugelį metų neregėti įvykiai, kai mūsų krašte neveikia kavinės, kirpyklos, kopijavimo punktai, daug parduotuvių, ,,Sodros“ ir kt. įstaigos. Kai viskas apmirė ir žmonės bijo vieni kitų. Bet reikia prisiminti ir kovo 11-ają. 30 metų kaip atstatyta nepriklausomybė. Ir kiek kartojama –kokie esam laisvi. Bet kokia čia ,,laisvė“, jei  Lietuvoje vykdomos masinės politinės represijos ir masiniai žmogaus teisių pažeidimai. O ir dabar-kai įsigali karona-krizė, tai matome tikrają padėtį-Lietuvos elitas pripirko ginklų, o vaistų trūksta.
Kas gi vyksta ? Pirma-labai trūksta apsaugos priemonių, reikalingų elementariai apsaugai  nuo viruso.  Ir antra-trūksta  tyrimams   reikalingų  preparatų. Tačiau netrūksta ginklų, netrūksta karinių poligonų.
 Netrūksta ir politinių represijų. Ela Andrejeva,  Tatjana Kolomijec, Simonas Zagurskas, Aleksejus Greičius, Giedrius Grabauskas, Vaidas Lekstutis, Romanas Stavskis  ir kai kurie kiti aktyvūs piliečiai pastarajį menesį  pajuto prieš juos nukreiptus represinius veiksmus.  
O ka jau kalbėti apie kitus jau daug metų vykstančius tikrus ir nuožmius persekiojimus. Gestapo taikiklyje jau seniai randasi Vilmantas Povilaitis, Donatas Šulcas, Olegas Titorenko, Henrikas Juodiška bei kiti patriotai.

Savo  laiku buvo aktyviai puolama ir Skaista Rakauskienė. Nuožmūs klanai ją izoliavo, visaip žlugdė, galų gale ir sunaikino.
O kaip gyvena mūsų ,,pažibos“ -D. Grybauskaitė,  E. Masiulis, G. Steponavičius ir  kiti ponijos žmonės ? Gyvena puikiai, nes tarnauja NATO bonzoms.


Tenka iškelti klausimus:

-Kokia ,,laisvė“ -jei švenčiant kovo 11-osios 30- metį, Lietuvoje  už grotų randasi 6 politiniai kaliniai –Algirdas Paleckis bei dar penki patriotai ?

- Kiek dar tęsis Lietuvos okupacija ? Nuo 2014 metų į Lietuvą įvedami gausūs okupacinės armijos daliniai, pagrinde vokiečių okupantai, ir amerikiečių okupacinių pajėgų smogikai


 Laisva ir nepriklausoma žiniasklaida
 www.vilmantinas.lt

   GIEDRIUS GRABAUSKAS

Коронавирус. Почему коронавирусная угроза - это миф?!

2020 m. kovo 6 d., penktadienis

Zigmo VAIŠVILOS pranešimas spaudai 2020-03-06 Vilnius „Pasitvirtino - Zigmą Vaišvilą žūtbūt siekiama perduoti į teismą iki Kovo 11-osios“

Zigmo VAIŠVILOS pranešimas spaudai 2020-03-06 Vilnius „Pasitvirtino - Zigmą Vaišvilą žūtbūt siekiama perduoti į teismą iki Kovo 11-osios“


. Jau buvo skelbta, kad š.m. kovo 2 d. policija sustabdė Zigmą Vaišvilą, važiavusį į polikliniką, ir įteikė jam šaukimą tą pačią dieną vėl atvykti pas vyriausiąją tyrėją Janiną Grinevič. Iš šaukimo turinio paaiškėjo, kad tyrimui vadovaujančiai Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorei Rasai Bekišienei sužinojus, kad Z. Vaišvila serga, buvo priimtas nutarimas pabaigti šį ikiteisminį tyrimą. Pabaigus tyrimą, nebegalima teikti jokių įrodymų. Tik bėda, kad Z. Vaišvila iki šiol nežino, kuo jis įtariamas ir kuo remiantis. Prokurorė R. Bekišienė nutarė baigti tyrimą baudžiamojo proceso nustatyta tvarka net nepareiškus Z. Vaišvilai įtarimų. Z. Vaišvilos nesenai gautoje 2019 m. lapkričio 20 d. J. Grinevič pranešimo apie įtarimų pareiškimą nepatvirtintoje kopijoje teigiama, kad šį dokumentą pasirašė J. Grinevič, Z. Vaišvila ir jo advokatas. Kadangi Z. Vaišvila ir jam paskirtas advokatas, kurio Z. Vaišvila atsisakė, 2019 m. lapkričio 20 d. iš J. Grinevič kabineto išėjo drauge, o prieš tai jiems J. Grinevič nepasiūlė net pasirašyti tokio dokumento, todėl Z. Vaišvila kreipėsi į Generalinį prokurorą dėl šio dokumento suklastojimo. Prasidėjo didžiosios lenktynės. Z. Vaišvila iš tyrėjos J. Grinevič vienu ypu gavo 8 šaukimus paprastais laiškais ir 8 tuos pačius šaukimus registruotais laiškais dėl atvykimo paskelbimui jam apie tyrimo pabaigą, be ko bylos negalima perduoti teismui. Tad Z. Vaišvila paskutiniajam formalumui dėl bylos baigimo kviečiamas padieniui net 9 darbo dienas – š.m. kovo 2 d., 3 d., 4 d., 5 d., 6 d. , 9 d., 10 d., 12 d. ir 13 d. Kovo 10 d. Z. Vaišvila pas tyrėją J. Grinevič kviečiamas tuo metu, kada Prezidentas Gitanas Nausėda kviečiasi Z. Vaišvilą drauge su kitais signatarais. Taip šios užduoties vykdytojai išsidavė, kad žūt būt būtina iki Kovo 11-osios 30-mečio paskelbti, kad signataro Zigmo Vaišvilos byla siunčiama į teismą. Tik bėda, kad Z. Vaišvila serga ir jokie procesiniai veiksmai su juo negalimi. Skubama taip beatodairiškai, kad Z. Vaišvila šaukiamas pas J. Grinevič kasdien net jo ligos metu. Suprantama, kad nustatytos formos medicininių pažymų, patvirtinančių, kad jis negali atvykti į ikiteisminio tyrimo įstaigą, visomis šiomis dienomis (būtina pateikti po pažymą kiekvienai apklausai), Z. Vaišvila nepateiks. Visų pirma, dėl to, kad kasdien neįmanoma patekti pas gydytoją. Rytais į polikliniką važiuojantį Z. Vaišvilą kartais net atvirai palydi kažkodėl tamsūs automobiliai. Štai tokį Z. Vaišvilos gydymosi režimą bando nustatyti ne jį gydantys medikai, bet prokurorė R. Bekišienė ir tyrėja J. Grinevič, geriau žinančios, kaip gydyti. Advokatų nuomone, taip kuriamas formalus pagrindas Z. Vaišvilai pritaikytą kardomąją priemonę (rašytinį pasižadėjimą neišvykti iš namų) pakeisti į griežtesnę – namų areštą ar net areštą. Kad Z. Vaišvila ir jo šeima fiziškai nebegalėtų gintis teismuose ir ikiteisminio tyrimo įstaigose visose gausiose bylose. Z. Vaišvila Generaliniam prokurorui ir teismui pateikė įrodymus, patvirtinančius, kad dėl UAB „FF Lizingas“ apskaitos programos duomenų sunaikinimo (jei tikrai jie sunaikinti) atsakingas ne Z. Vaišvila, bet bankroto administratorė UAB „Admivita“ ir kreditorių komitetas, šias aplinkybes patvirtinančią įsiteisėjusią 2018-11-07 Lietuvos apeliacinio teismo nutartį; paprašė atnaujinti tyrimą; nušalinti prokurorę R. Bekišienę ir tyrėją J. Grinevič bei įvertinti jų veiksmus, t.t. ir dėl trukdymo Z. Vaišvilai gydytis; panaikinti Z. Vaišvilai pritaikytą kardomąją priemonę – pasirašytinį pasižadėjimą neišvykti iš namų. Dėl beatodairiškų šių pareigūnių veiksmų Kovo 11-osios išvakarėse Z. Vaišvila Generalinio prokuroro Evaldo Pašilio paprašė priimti jį be eilės.

2020 m. kovo 3 d., antradienis

ВНИМАНИЕ! Проведены обыски и задержана неизвестными людьми депутат городского совета Клайпеды ЭЛЛА АНДРЕЕВА

ВНИМАНИЕ! Проведены обыски и задержана неизвестными людьми депутат городского совета Клайпеды ЭЛЛА АНДРЕЕВА, выбранная жителями города от комитета «Titov ir teisingumas».

Судя по всему, Политические репрессии в Литве продолжаются! 3 марта в 2020 года в 7 утра в квартиру депутата городского совета Клайпеды Элле Андреевой пришли с обыском 2 женщины и 3 мужчины. Как узнал о случившемся сразу же выехал на место Вячеслав Титов узнать подробности. Как сказала открывшая дверь пожилая мама, что её забрали неизвестные ей люди 10 минут назад. Сказала, что эти люди забрали компьютер, все в доме телефоны, какие-то бумаги и 4 пачки сигарет. Как сказала Эллы Андреевой мама, спросила она этих людей «что будут ли одевать наручники, они ответили пожилой женщине что не будут, но если побежит ЗАСТРЕЛЯТ!» Мама назвала это каким-то беспределом и сказала если с ней что-то случится у неё не осталось телефона чтобы вызвать скорую помощь. Если её задержали для допроса, то должны будут выпустить после обеда. Сейчас ждём других подробностей! В полицейском комиссариате на 14.00 подтвердили информацию что ЭЛЛУ АНДРЕЕВУ Задержала полиция! За что и на сколько задержана полицейский отказался сообщать.