Mano Eilėraščiai.

http://www.vilmantinas.com/p/blog-page_8.html
Atleisk Tėvyne

Tėvyne mano Lietuva
Man taip skaudu
Kad du dešimtmečius
Tu draskoma ir žlugdoma

Atleisk prašau Tėvyne
Kad apsigavome
Kad klausėm parsidavėlių
Kad klausėme vilkų

Kurie apgavę visą Tautą
Išniekino tave , išprievartavo
Išdraskė tavo didį turtą
Kurį kaupiai ilgus metus

Atleisk prašau Tėvyne
Kad buvom tokie naivūs
Ir leidomiesi mulkinami
Klastingų padarų

Kurie pakirto tavo pamatus
Ir didžią tavo dvasią
Kurią it kirmėlės
jie tebegraužia vis

Atleisk Tėvyne Mums
Kad ne ryštingi Mes
Atleisk Tėvyne Mums
Kad bijom išsižiot

Mums gėda ir apmaudu
Kad neapgynėm
Kas laistyta ir permerkta
Mus protėvių krauju

Vilmantas Povilaitis
22/06/12

http://www.vilmantinas.com/p/blog-page_8.html

Gyvenimo kelias

Šis gyvenimo kelias kalnuotas
Čia ir skausmo ir džiaugsmo yra
Ir apgaulės juodos neteisybės
Šiam Pasaulį yra visada

Kiek Žmogus, šiam pasaulyje mato
Kiek jis kenčia Pasaulį šiame
Ir atėjus gyvenimo galui
Jam mirtis bus kančių pabaiga

Nes mirtis, tai naujoji givybė
Po mirties jam gyvent bus lengviau
Nes jei Dievą Žmogus šitas myli
Dievas jo neapleis niekados

1996.06 05
Vilmantas Povilaitis

http://www.vilmantinas.com/p/blog-page_8.html
Gyvenimo Jūra

Gyvenimas Mūsų kaip laivas
Jis plaukia gyvybės banga
Jis plaukia ir baltos žuvėdros palydi
Ir saulė jam šviečia skliaute

Gyvenimo jūra klastinga
Kai kam ji rami ir grazi
Kai kam ji niūri ir audringa
Ir blaško jų laivą toli

Ir blaško kol laivas sudušta
Kol laivas išnyks gelmėse
Ir šitaip gyvybė, juk žūsta
Kaip laivą užlieja banga

1996m vasara
Vilmantas Povilaitis

http://www.vilmantinas.com/p/blog-page_8.html
Gyvenimo Saulė

Tu esi man, gyvenimo Saulė
Tu svajonių Prinsesė esi
Tau atėjus gyveniman mano
Tu gyvenimą rojum verti

Ir dabar aš esu toks laimingas
Kaip anksčiau niekada nebuvau
Ir tapau aš stiprus ir turtingas
Nes tave aš karštai pamilau

Štai dabar aš prašau ištekėki
Ir per amžius man būki Žmona
Būki Motina mūsų vaikučių
Ir mylėki mane visada

1996.07.03 Skirtas mano būsimai Žmonai Jūratei
Vilmantas Povilaitis

http://www.vilmantinas.com/p/blog-page_8.html
Vasaros Rytas

Štai išaušo, jau vasaros rytas
Toks gražus, kaip seniau kaškada
Ir gražus, kaip manoji mergaitė
Kur mačiau aš šią naktį sapne

Šitas rytas išsklaidė svajonę
Su sapnu praradau aš tave
Praradau aš svajonių mergaitę
Bet gal būt Ji ateis vėl sapne

1996 06 01 Skirtas tada dar būsimai Žmonai Jūratei
Vilmantas Povilaitis


Mano meilė

Mano meilė iš gimtojo kaimo
Tu prinsesė manūjų sapnų
Nes tik tu , mano širdį užbūriai
Be tavęs aš gyvent negaliu
1996.05.30
Vilmantas Povilaitis

http://www.vilmantinas.com/p/blog-page_8.html
Drebėk kubiliau

Drebėk, kubiliau iš baimės
Drebėk ir manes į Seimą neleisk
Drebėk bumerangą paleidęs
Pas tave jis atgal greit parskries

Drebėk, nes žinai ką paleidai
Ką paleidai sugryš su kaupu
Negalvok kad gyvenimo dėsnius apgavęs
Trypsi, spjaudysi Mus

 Vilmantas Povilaitis


Šakalai

Gal būt perdaug ir perilgai mes kentėjom? 
Gal būt, perilgai, leidome jiems bujot?
Prieš trisdešimts metų mes naiviai tikėjom
Tikėjome tais, kurie gabūs išduot.

Tikėjome naiviai šalies pardavėjais
Tikėjom šakalais ėriukų skūroi
Ir šituo ką gavome, nesitikėjom
Todėl atsibuskime, metas kovot

Vilmantas Povilaitis 
2022.01.29
www.vilmantinas.lt

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą