2021 m. gegužės 24 d., pirmadienis

Atleisk Tėvyne

 Atleisk Tėvyne 
Tėvyne mano Lietuva Man taip skaudu 
 Kad tris dešimtmečius Tu draskoma ir žlugdoma 
 Atleisk prašau Tėvyne Kad apsigavome
 Kad klausėm parsidavėlių Kad klausėm landsbergių 

 Kurie apgavę visą Tautą Išniekino tave , išprievartavo
 Išdraskė tavo didį turtą Kurį kaupiai ilgus metus 
 Atleisk prašau Tėvyne 
 Kad buvom tokie naivūs 
 Ir leidomiesi mulkinami kląstingų padarų 

 Kurie pakirto tavo pamatus 
 Ir didžią tavo dvasią
 Kurią it kirmėlės jie tebegraužia vis 
 Atleisk Tėvyne Mums Kad ne ryžtingi Mes 

 Atleisk Tėvyne Mums Kad bijom išsižiot
 Mums gėda ir apmaudu 
 Kad neapgynėme
 Kas laistyta ir permerkta Mus protėvių krauju 

 Vilmantas Povilaitis 22/06/12