2012 m. rugsėjo 20 d., ketvirtadienis

Nėra padėties be išeities, tad tikėkite savimi ir kovokite.

Nėra padėties be išeities, tad tikėkite savimi ir kovokite. Tie, kurie kovoja gali ir pralaimėti, bet tie, kurie nebekovoja, jau pralaimėjo.

Vilmantas Povilaitis
www.vilmantinas.com

2012 m. rugsėjo 8 d., šeštadienis

Pareiškimas 2012-09-09


 VILMANTAS POVILAITIS
Gim. 1975-06-29
 Kontaktai: www.vilmantinas.com  1. Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei
  2. Lietuvos Respublikos Premjierui Andriui Kubiliui
  3. Lietuvos Respublikos Vyriausybei
  4. Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkei Irenai Degutienei
  5. Lietuvos Respublikos Seimui
  6. Lietuvos Respublikos Teisingumo Ministrui Remigijui Šimašiui
  7. Lietuvos Respublikos Teisingumo Ministerijai
  8. Lietuvos Respublikos Vidaus Reikalų Ministrui Artūrui Melianui
  9. Lietuvos Respublikos Vidaus Reikalų Ministerijai
  10. Lietuvos Respublikos Generaliniam Prokurorui  Dariui Valiui
  11. Lietuvos Respublikos Generalinei Prokuratūrai
  12. Lietuvos Respublikos Antstolių Rūmams
  13. Lietuvos respublikos liberalų sajūdžiui
  14.Respublikonų partijai
  15.Darbo Partijai
  16.Demokratinei darbo ir vienybės partijai
  17.Tėvynės sąjungai- Lietuvos krikščionys demokratai
  18."Drąsos kelias" partijai
  19.Lietuvos lenkų rinkimų akcija
  20.Lietuvos socialdemokratų partijai
  21.Partijai Tvarka ir Teisingumas
  22.Nacionaliniam susivienyjimui" UŽ Lietuvą Lietuvoje"
  23.Krikščionių partijai
  24. Lietuvos Žmonių partijai
  25.Socialiniam liaudies Frontui
  26.Lietuvos valstiečių ir žaliūjų sajungai.
  27.Partijai "Jaunoji Lietuva"
  28.Liberalų ir centro sajungai
  29.Emigrantų partijai
  30. .Politiniai partijai"Sajunga Taip"
  31. Lietuvos radijui ir televizijai LRT
  32. Televizijai LNK
  33. Televizijai. TV3
  34. Pūko radijui ir televizijai
  35. Baltijos Televizijai
  36. Lietuvos Ryto Televizijai
  37. Laikraščiui "Lietuvos Rytas"
  38. Laikraščiui  "Laisvas laikraštis"
  39.Žmogaus teisių stebėjimo institutui
       Didžioji g. 5
       LT-01128 Vilnius
  40. Euro Parlamentui
        Rue Wiertz/Wiertzstraat, 60
        B-1047 Bruxelles/Brussel
        Belgique/België
  41.  Europos Žmogaus Teisių Teismui Strasbūre.
         The Registrar
         European Court of Human Rights
        Council of Europe
        F67075 STRASBOURG CEDEX
       
  
                                        
                                                       Pareiškimas
                                                       2012-09-09                                                    
2002 spalio 18 dieną užpultas ir sumuštas organizuotos nusikalstamos grupuotės veikėjų. Šis nusikaltimas buvo išaiškintas greitai ir kokybiškai, jį ištyrė tuometinės ONTT Šiaulių pareigūnai, kuriuos labia gerbiu ir esu Jiems labia dėkingas, už ne tik gerai atliktą darbą, bet ir už palaikymą ir psichologinę pagalbą. Šio skyriaus pareigūnai, turėtų būti pavyzdžiu, visiems pareigūnams. Bet vos bylai atsidūrus teisme, prasidėjo keisti dalykai. Teismuose akivaizdžiai buvo palaikoma ne tiesa ir teisingumas, bet organizuotos nusikalstamos gaujos , kuri vadinama “vanaginiai”, veikėjai. Kurie įvygdė prieš mane įžūlų smurtinį nusikaltimą vidurį baltos dienos, Šiaulių miesto centro gatvėje, kur pilna žmonių. Šio nusikaltimo metu, man buvo grąsinama nužudymu, į mane nustačius revolverį. Šio prieš mane įvygdyto nusikaltimo metu buvau keletą kartų stipriai sumuštas . Šį nusikaltimą įvygdė nusikalstamo pasaulio “autoritetai” Renatas Simonenko, Gediminas Baravykas, kuris ir grasino mane nužudyti į mane nustatęs revolverį,  bei dar vienas nenustatytas veikėjas. Nors nusikaltimas buvo gan įžūlus, padaręs didelę žalą mano sveikatai, bei sukėlęs grėsmę mano gyvybei, dėl ko išgyvenau ne tik fizinį skausmą, bet ir patyriau didžiulį stresą ir baisius išgyvenimus. Nes buvau, ne tik žiauriai ir negailestingai  sumuštas, bet ir buvo grąsinta, mane nužudyti. Nusikaltimo metu nusikaltėliai iš manęs reikalavo tūkstančio JAV dolerių, grasindami išmesti mane iš mano automobilio, jeigu tos pinigų sumos jiems nesumokėsiu. Kas pilnai atitinka, turto prievartavimo sąvoką. Nežiūrint į nusikaltimo pobūdį ir pavojingumą, bei į nusikaltimo pasėkmes ir nusikaltimą padariusių asmenų gyvenimo biografiją,  tuometinis Šiaulių Miesto apylinkės Teismo  Teisėjas,  Roščiankovas, šiems įžūliems ir pavojingiems  nusikaltėliams skyrė labia humaniškas bausmes, kurios net buvo skiriamos lygtinai, neskiriant laisvės atėmimo bausmės. Keisti dalykai dėjosi ir su Kalėjimo departamento pareigūnų elgiasiu, nes nusikaltėliai buvo teigiamai vertinami, nors neatlygino man teismo priteistos žalos.  2003 sausio 25 dieną, vėl patyriau ginkluotų ir gerai organizuotų nusikaltėlių išpuolį, kurio metu buvau keletą kartų peršautas ir sunkiai sužeistas. Tik laimingo atsitiktinumo ir medikų atliktos  pagalbos dėka, likau gyvas. Aš ne tik buvau sunkiai sužeistas, bet kadangi sužalojimai buvo rimti, buvo iškilusi  didžiulė grėsmė , mano gyvybei. 
Šį nusikaltimą įvygdė, kaukėti , gerai organizuoti nusikaltėliai, todėl jį išaiškinti buvo sudėtinga. Bet maždaug po dviejų su puse metų, šis nusikaltimas buvo išaiškintas ir nusikaltimo organizatorius, bei vygdytojai, buvo išaiškinti.
 Bylai atsidūrus teisme, vėl prasidėjo keisti dalykai. Teismai neatstovavo nei tiesai, nei teisingumui, bet akivaizdžiai tyčiojosi iš manęs nukentėjusiojo ir savo sprendimais mane žemino ir žeidė, taip žlugdė mane psichologiškai. Nors būdamas ir taip nukentėjęs nuo baisių nusikaltimų ir tapęs invalidu, turėjau kesti teismų priimamų sprendimų patyčias ir pažeminimus.  Tiek Šiaulių apygardos, tiek Lietuvos Apelecinis Teismas iš manęs nukentėjusiojo, buvo priteisęs nusikaltimą organizavusio Edvino Šimkaus naudai, jo teisines išlaidas  600 litų. Tai buvo didžiulis pažeminimas sukėlęs man, mano Šeimai, Tėvams ir artimiesiems  didžiulį stresą ir ižgyvenimus. Tai visiškai sunaikino pasitikėjimą Lietuvos Teisėsauga, nes priimti sprendimai buvo ne tik neteisingi, bet įžulūs, žeminantys, keliantys stresą ir visiškai diskridintujantys teisingumą ir teršiantys teisėsaugos vardą. Tokius sprendimus vertinu kaip nusikaltimą nes tai visiškai nepanašu į teisingumo vygdymą ir netelpa į jokius protingumo, teisingumko rėmus. Tai spjūvis į nukentėjusijį ir jo samoningas žlugdymas ir paniekinimas. Ištisus 10 metų  esu kankinamas neteisingų ir teisingumo sąvokai stipriai prieštaraujančių teismų  sprendimų, dėl kurių patyriau didžiulius moralinius bei dvasinius išgyvenimus. Neteisingi teismų sprendimai ilgus metus man darė labai stiprų psichologinį spaudimą. Visa tai verčia manyti, kad Lietuvos teisėsauga ( įpatingai Šiaulių teisėsauga) yra labai korumpuota ,visiškai neginanti teisingumo, bei stipriai nukentėjusio žmogaus.
2003-01-25 dieną buvau kelis kartus peršautas grupinio ginkluoto apiplėšimo metu, kurio organizatorius yra Edvinas Šimkus, žinomas Šiauliuose ir prieštaringai vertinamų turtuolių sūnus. Dėl šio nusikaltimo Edvinas Šimkus ne tik nebuvo nubaustas laisvės atėmimo bausme, bet dar iš nukentėjusio žmogaus kuriuo esu aš, prisiteisė 600 lt. jo advokatų išlaidų, kurias jis perdavė išieškoti anstolės V. Šimkienės anstolių kontorai. Net nesulaukęs teismo nutarties apskundimo termino pabaigos. Anstolė V. Šimlienė priėmė šį vygdomajį raštą ir nedelsdama ėmėsi aktyvaus darbo, siūsdama man laiškus ir reikalavimus sumokėti tariamą skolą, kuri gali būti užginčyta Lietuvos Auščiausiajame Teisme, būtent tai ir įvyko, nes Lietuvos Aukščiausias Teismas priėmė teisingą ir visiškai man palankų sprendimą, kuris man sugrąžino viltį, kad teisingumas gali būti pasiektas ir Lietuvoje. Bet eilinį kartą atsitikus keistam dalykui, šis teismo sprendimas buvo apskūstas, nors jis buvo neskundžiamas ir byla atsidūrė Lietuvos Konstitucineme Teisme, nors ir taip nuo 2003.01.25 dieną įvygdyto nusikaltimo ši byla senai patenka į perilgų teismo procesų apibrėžimą. Taigi akicvaizdu, kad ilgus metus besitesiantys teismai lydimi nusikalstamų sporendimų yra vilkinami specialiai ir apgalvotai. 
   Aš taip pat turiu piktybiniu skolininkų, kuriuos esu padavęs anstoliams ir visada prieš priimdami vygdomajį raštą anstolių kontoros darbuotojai visada manęs paklausdavo ar teismo nutarties apskundimo terminas yra pasibaigęs.kadangi tuo metu , kai anstolė V. Šimkienė pradėjo  iš manęs aktyvų, tariamos skolos, išieškojima aš gyvenau ir dirbau Airijoje. Apie siunčiamus V. Šimkienės laiškus ir reikalavimus sumokėti (tariamą skolą) kuri po Lietuvos Aukščiausiojo teismo sprendimo buvo  panaikinta mane informavo mano Mama telefonu. Sužinojęs apie anstolės V. Šimkienės reikalavimus, tuč tuojau nusprendžiau paskambinti  į šią anstolių kontorą. Man paskambinius atsiliepė moteris, man prisistačius, kad esu Vilmantas Povilaitis ji pradėjo su manimi kalbėti šiurkščiai ir nepagarbiai. Ji buvo pasipiktinusi mano skambučiu, nes aš paskambinau šeštadienį. Moteris, kuri su manimi kalbėjo gan šiurkščiai ir akiplėšiškai, pasakė , kad anstolių kontora šeštadieniais nedirba. Manau kad telefonu kalbėjausi su pačia antstole Vaiva Šimkiene. Nors ji pakėlė ragelį ir su manimi kalbėjo. Aš bandžaiu jai paaiškinti, kad ši visiškai teisingumui ir logikai prieštaraujanti teismo nutrtis bus skundžiama, nes nebuvo pasibaigęs teismo nutarties apskundimo terminas, bet ji metė ragelį ir nutraukė pokalbį. Man gryžus iš Airijos į Lietuvą atostogoms, kurias pasiėmaiu,kad galėčiau sudalyvauti viename teismo posėdyje, kuris taip pat dėl man nežinomų ir nesuprantamų priežačių buvo atidėtas ir tokiu būdu atimta galimybė jame sudalyvauti. Jau būnant Lietuvoje gavau laišką iš anstolės V. Šimkienės padėjėjo Eimanto Valiuškos . Laiške buvo reikalaujama apmokėti (tariamą skolą) bei anstolio vygdymo išlaidas. Aš nedelsiant paskambinau į anstolės V. Šimkienės anstolių kontorą ir pageidavau pasikalbėti su anstolės padėjėju E. Valiuška , kuris ir pakėlė ragelį. Vos man prisistačius, kad esu Vilmantas Povilaitis E. Valiuška pradėjo kalbėti su manim šiurkščiai  ir įžuliai, taip manęs negerbdamas ir žemindamas mano garbę ir orumą. Savo kalboje naudojo kalinių žargonus kas vertė mane jaustis labai prastai ir nejaukiai. Pamatęs , kaip su manimi elgiamasi supratau, kad čia susikalbėti ir isiaiškinti bus tikrai nelengva, todėl įvertinęs situaciją, paisiėmiau vaizdo kamerą ir nuvažiavau į šią anstolių kontorą. Man atvykus į anstolės V. Šimkienės kontorą su E. Valiuška susitikti nepavyko, nes jo tuo metu nebuvo, todėl besikalbant su kitomis šios kontoros darbuotojomis anstolė V. Šimkienė iškvietė policija ir reikalavo man , kad nefilmuočiau. Atvykę policijos pareigūnai jokių mano nusikaltimų neįžvelgė, nes nebuvau jų ir padaręs.
Lietuvos Anstolių kontorose yra filmuojami tiek kontorų darbuotojai tiek lankytojai, neatsiklausus nei vienų nei kitų nuomonės ar jie nori būti stebimi ir kontroliuojami. Todėl atvykus policijos pareigūnams nebuvo galimybės atrasti, jokių įstatymų pažeidimų nes jų aš nepadariau .
Kadangi  apsilankymo pas anstolę metu nepavyko išspresti man rūpimo klausymo, todėl kitą dieną pasirašęs pretendziją ir pasiėmęs savo seno skolininko vygdomajį raštą 2010-01-20 vėl atvykau į anstolės V. Šimkienės kontorą, kadangi žinojau jų neetišką ir gan įžulių  elgesį vėl pasiėmiau  vaizdo kamerą ir vos išlipęs iš mašinos pradėjau filmavimą atvykęs į anstolės kontorą norėjau įteikti  savo parašyta raštiską pretenziją ir savo skolininko vygdomajį raštą, tačiau anstolės kontoros darbuotojai, dėl man visiškai neaiškių priežasčių akivaizdžiai sutriko ir ėmė elgtis neadekvačiai. Aš priėjau prie dokumentų priėmėjos staliuko ir norėjau paprasčiausiai įteikti pretendzija bei įteikti savo skolininko vygdomajį rštą, kad ši antstolės kontora išieškotų skolą iš mano skolininko. Tada prie priėmėjos stalo atėjo ir anstolės padėjėjas, kurio dar nepažinojau, kaip E. Valiuškos.jis priėjęs pradėjo prie manęs kabinėtis dėl filmavimo tyčiojosi iš manęs, įvairiausiais būdais bandydamas mane išprovokuoti, konfliktui. ( Dabar suprantu kad tiek kalbant telefonu tiek atvykus į antstoliės kontorą buvau provokuojamas specialiai ir buvo bandoma sukelti man stiprias emocijas, kad aš griebčiausi smurto, nes buvau akivaizdžiai žeminamas ir įžeidinėjamas. Tai buvo daroma suplanuotai todėl, kad vėliau pavykus provokacijai, jie būtų galėję mane apkaltinti ir taip su manimi susidoroti, nes jie mano manymu tai darė pagal Edvino Šimkaus tėvų užsakymą, kurie mano manymų turi pinigų, bet nebeturi sažinės ir kitų Žmonėms būdingų vertybių.  Nekartą man pažystami žmonės yra sakę, kad Edvino Šimkaus tėvai nori mane sunaikinti. Taip pat nekartą iš pažystamų žmonių, kurie nenori būti įvardinti, nes taip pat bijo susidorojimo, esu girdėjęs, kad būsiu išmestas iš savo namo, kurį pirkau gavęs būsto kreditą. )    Kadangi esu psichologiškai tvirtas ir nesu linkęs į jokius nusikaltimus, bei smurtą, jokių psichinių problemų gyvenime neturėjau, todėl jam manęs išprovokuoti nepavyko. Aš darbuotojai pateikiau rąštišką pretendziją ir tada norėjau, kad būtų priimtas mano  vygdomas raštas skolos iš mano skolininko išieškojimui. Antstolės kontoros darbuotojai vietoj to, kad tiesiog pagal teisės aktų nustatytas procedūras, ir anstolių kontoros tvarką priimtų dokumentus nuolat reikalavo nutraukti filmavimą, sakydami, kad tada galėsime “normaliai pasišnekėti” ( kas dėl jų elgesio su manimi, man kėlė labai didelių abejonių ir leido manyti, kad vos tik išjiungęs kamerą būsiu užpultas ir sumuštas). Vienu metu E. Valiuška  klastingai sėlindamas  bandė apeiti mane iš nugaros, kas leido man suvokti, kad būsiu puolamas. Kadangi šis jo elgesys man priminė prieš mane 2002-2010 metais nusikaltelių  išpuolius, aš emociskai sutrikęs, išreiškiau savo nuomonę,  pavadindamas jį banditu ir paprašiau jo atsitraukti. Aš visą laiką bendravau normaliai, nepasidaviau jo provokacijai bei neprovokavau kitų , aš pats buvau išprovokuotas atvykimui į šią anstolių kontora su vaizdo kamera, nes jų  įžūlus ir neadekvatus elgesys tiek kalbant telefonu tiek pabendravus su šios  anstolių kontoros darbuotuojais prieš tai, man nepaliko nieko kito kaip viską filmuoti, kad galėčiau įrodyti jų įžūlų ir nepagarbų  elgesį,  uzfiksuodamas vaizdo kamera , kaip bus priimami vygdymui dokumentai. Buvau pasirengęs sumokėti nustatytą mokestį ir atlikti  kitas privalomas procedūras. Bebandant įtikinti, jog nepaisant įjunktos kameros darbuotojai turėtų atlikti ir užregistruoti pateiktus dokumentus. Į kontorą įėjo du asmenys aš jų nefilmavau nes man jie jokio įtarimo tada dar nekėlė. Tuo metu anstolės padėjėjėas E. Valiuška  ėmė elgtis dar agresyviau ir jis pradėjo mane pulti dengdamas kameros objektyvą, bandė ją išjungti. Pradėjo spardytis. Visa tai yra užfiksuota mano padarytame vaizdo įraše, kuriame aiškiai matyti, kad smurtautojas mane puola, spardo, bando išpėšti kamerą ir aš šaukiu , kad atėję žmonės iškviestų policiją. Būtų  nelogiška jog aš siekdamas padaryti nusikastomas veikas, kuriomis esu   apkaltintas, būčiau pats filmavęs ir dar prašęs iškviesti policiją.  Nuo E. Valiuškos smūgių nugara griuvau ant priėmimo stalo. Man griūvant sudužo priėmimo staliuo stiklinė apdaila. Griūnant  išsijungus kamerai, mano atžvilgiu  E. Valiuškos ir kito asmens  kuris šaukdamas, kad reikia atimti iš manęs kamerą, pasipylė smūgiai rankomis ir kojomis. Po to, kai atvyko Policijos pareigūnai iš jų sužinojau, kad antrasis mane puolęs veikėjas yra Gintautas Šimkus, Antstolės Vaivos Šimkienės sutuoktinis. Po prieš mane įvygdyto nusikaltimo, nuvykome į policijos nuovadą ir surašėme pareiškimą. Nors nukentėjau nuo smurtinio nusikaltimo ir buvau sumuštas, pareigūnai nedavė siuntimo, teisinei medicininei komisijai. Tai buvo pirmasis mano pastebėtas pažeidimas, kuris kėlė įtarimų. Po pareiškimo surašymo, nuvykome į Šiaulių respublikinės ligoninės priėmimo skyrių, kur mane apžiūrėjas gydytojas išrašė man medikamentų ir įtvarą stuburui ir krūtinės lastai. Kitą dieną kreipiausi į Savo Šeimos gydytoją, bei Teismo medicinos ekspertizę ir savo lėšomis ją atlikau. Vėlaiu paskambinau į policijos nuovadą ir sužinojau, kad byla, perduota kitai nuovadai. Vėliau po patikslintos apklausos, buvau šokiruotas, nes pareigūnas pareiškė, kad  ikiteisminis tyrimas, pagal mano pareiškimą net nebus pradėtas. Kadangi, visada anksčiau po patirtų smurtinių nusikaltimų, pareigūnai visada buvo sažiningi ir supratingi ir niekada nebuvau jų apgautas, nors niekada neskaitydavau, kaip jie surašo apklausą, nes tai mane labia vargina, kadangi esu neygalus žmogus.  Surašytų pareiškimų ir apklausų neskaičiau ir po šio įvykio, nes būdamas teisingu,doru ir sažiningu žmogumi, pasitikėjau pareigūnų sažiningumu, todėl visus jų  surašytus dokumentus pasirašiau, neperskaitęs. Vėliau, paaiškėjo, kad jie iškraipė tai ką sakiau. Kadangi, turėjau bilietą ir turėjau išvykti į Airiją, kur toliau turėjau testi gydymą, nebeturėjau galimybių siekti teisingumo Lietuvoje. Todėl siunčiau elektroninius laiškus į įvairias institucijas. Vėliau gavau, atsakymą, kad ikiteisminis tyrimas yra pradėtas. Todėl nusiraminau ir maniau, kad ikiteisminis tyrimas pasieks teismą ir mano skriaudikai bus nubausti. Bet vėl  gryžus į Lietuvą buvau priblokštas, nes iš nukentėjusiojo, buvau paverstas kaltinamuoju, nors visa bylos medžiaga , bei mano filmuota medžiaga akivaizdžiai rodė, kad esu nukentėjusysis. Bylą sufabrikavę ir iš nukentėjusiojo, mane padarę kaltinamuoju, pareigūnai mane apšmeižė ir apjuodino, bei sutepė mano dorą vardą. Taip mane įžeidė ir pažemino, bei sukėlė didelius psichologinius išgyvenimus. Bylą sufabrikavę pareigūnai šnipinėjo, mano gyvenimą, mano migracijos maršrutus , mano turimą turtą,  bei išvertė į anglų kalbą man sufabrikuotus kaltinimus ir manau, juos perdavė kitų valstybių teisėsaugos įstaigoms. Nuo tada, man skrendant lėktuvais ar , einant per kitus  pasų patikros postus, prasidėjo mano paso skanavimas ir užlaikymai, pasų patikros punktuose, kai tuo tarpu, kiti žmonės tik parodo pasą ir būna praleisti. Manau, kad buvo ir yra klausomi, mano telefono skambučiai. Manau, kad antstolė Vaiva Šimkienė visą tai  įtakojo  nes ji teisėsaugos sistemoje dirba ilgus metus ir turi gan geras pažintis ir įtaką. Ji taip pat turi geras pažintis ir su bankų atstovais ir mano manymu juos itakojo. Netgi priemano akių ji skambino banko darbuotojai, reikalaudama, kad banko darbuotoja parašytų dokumenta, kuris suteiktų antstolei V.Šimkienei daugiau galių mane naikinant ir žlugdant. Esu tikras, kad atlikus nuodugnų ir objektyvų bei nešališką tyrimą tai pasitvirtins. Pirmiausiai buvau nuodugniai šnipinėjamas ir analizuojama mano  padėtis gyvenime. Aiškinamasi mano Šeimyninė padėtis, kaip aš gyvenu, ką mėgstu, kur lankosi, kokį turiu turtą, kokius turiu įsipareigojimus bankams, fiziniams ir juridiniams asmenims. Buvo iššnipinėjami mano  migracijos maršrutai, klausomi telefono pokalbiai ir ttt.... Toliau sekė veiksmas. Viskas buvo daroma, kad aš neturėčiau pajemų, arba, kad būtų bent kiek galima jos sumažintos. Kadangi turėjau ir turiu įsipareigojimų bankams, bankai pradėjo daryti spaudimą ir reikalauti to ko įvygdyti neimanoma, užuot įvertinę situaciją priimtų kompromisinį ir protingą sprendimą, kurį būtų įmanoma vygdyti. Toliau buvau perduodatas teismui šis vienašališkai priima palankius sprendimus bankams, toliau keistom aplinkybėmis, skolos išieškojimas atsiduria antstolės Vaivos Šimkienės kontoroje, kuri ir vėl imasi intensyvaus  puolimo, darant didžiulį psichologinį spaudimą, areštuojant visą mano ir mano IĮ “ Vilmantinas” turtą, nors skola bankui tesiekia, tik 30000 litų. Areštas visam turtui buvo uždėtas, mano manymu tik todėl, kad negaliėčiau parduoti, neužstatyto bankui turto ir nesugražinčiau bankui priteistos sumos, kad neišsivaduočiau iš Antstolės Vaivos Šimkienės vygdomo susidorojimo. Man ne tik yra areštuotas visas mano, bei mano IĮ turtas, bet ir atimama pusę invalidumo pensijos, nors ji yra tik 318 litų .  Esu akivaizdžiai žlugdomas ir naikinamas, taip yra siekiama susidoroti su manimi ir mano Šeima. Netikėtai buvau  paverstas kriminaliniu nusikaltėliu, tam sufabrikavus baudžiamą bylą. Antstolė Vaiva Šimkienė ir jos darbuotojai samoningai   bandė mane  išprovokuoti ir kurstė emocijas, kuriomis mane priverstų nusikalsti, griebiantis smurto, o provokacijai nepavykūs buvau  sumuštas o vėliau kad ir būdamas nukentėjusiuoju,  buvau paverstas užpuoliku.  Šiauliuose neradau nei vieno advokato, kuris apsiimtų mane ginti, nuo mano manymu didelius ryšius turinčios ir įtakingos Antstolės Vaivos Šimkienės.  Todėl kreipiausi į advokatą Aidą Venckų, kuris surašė priešprėšinį skundą, kurį Jis pateikė prieš pat Teismo posėdį, atimdamas man galimybę su juo susipažinti. Aidas Venckus padavė tik tiek dokumentų, kiek turėjau atiduoti teismui, todėl neturėjau galimybės su juo susipažinti, netgi teismui skyrus pertrauką. Po teismo posėdžio išsireikalavau iš advokato Aido Venckaus Jo surašyto priešpriešinio skundo kopiją ir perskaitęs ją buvau šokiruotas, nes jeme buvo surašyta, tiesos neatitinkanti medžiaga. Tai taip pat sukėlė didžiulį stresą. Būtent dėl šios priežasties ir nutraukiau ginybos sutartį su Aidu Venckumi. Pagal mano didelę ir nepavydėtiną gyvenimo  patirtį, galima teigti, kad  Jūsų pasamdytas advokatas neatstovaus Jūsų , bet iš arčiau jus šnipinės ir bandys atrasti Jūsų silpnų vietų, kuriomis pasinaudos išsigimusi sistema. Visa teisėsauga muš įvartčius būtent į Jūsų vartus, priiminės neteisingus ir Jūsų garbę ir orumą žeminančius sprendimus, kad Jus palauštų psichologiškai , nes tai yra sistema, sistema kuri naikina Valstybę ir Mūsų gyvenimus. Visą tai esu nuodugniai ištyrinėjas ir patyręs savo paties gyvenime. Norėdami su jumis susidoroti darys viską, kad Jus sunaikintų finansiškai, fiziškai ir psichologiškai. Bus siekiama Jus palaušti ir išprovokuoti arba savižudybei arba savarankiško teisingumo vygdymui. Nes tai du variantai sunaikinti Žmogų taip, kad atrodytų dėl to niekas nekaltas, tai senai KGB taikoma metodika, kuria siekiama susidoroti su nepalankiais sistemai Žmonėmis. Vienu atvėju Žmogus atsiduria kape, kitu kalėjime. Taigi, iš paprasto ir Doro Žmogaus išsigimusi sistema sukuria, "savižudį", "nusikaltėlį", "piktybinį skolininką".  Taip paprasta visus paversti, "savižudžiais", "nusikaltėliais" ," piktybiniais skolininkais".  Kiti Žmonės žudomi imituojant nelaimingus atsitikimus ir savaiminę mirtį. Pasitaiko, kad alkocholio nevartojantys Žmonės būna taip prisigėrę kad net paspringsta savo skrandžio turiniu. Kiti bando nusišlapinti pro daugiaaukščio viešbučio langą ir "netyčia" pro jį iškrenta ir žūva. Kai kurie skęsta pelkėse. Paprasčiausiai pakanka Žmogui atimti pajemas ir jis palaipsniui pradeda klimti skolose, nes neturint pajemų, materialiame pasaulyje neimanoma išgyventi. Taigis, kaškas labai lengvai sprendžia Mūsų likimus, bet tai nesites amžinai ir ateis atpildo valanda. Dvidešimts metų “nepriklausomybės” padarė skolininkais  ne tik Mus, bet ir paskandino skolose Mūsų Valstybę kuri pateko į gudriai paspestus spastus. Taigis, visą tai galime pakeisti ir sustabdyti, nes tai nusikaltimas. Mūsų pareiga atmerkti akis tiesai ir atsisakyti Mūsų Valstybę ir Mūsų gyvenimus griaunančių nedorėlių " paslaugų" Parodykim savo vietą tiems, kurie Mus ištisus du dešimtmečius naikina ir žlugdo, kabindami mums makaronus ir žadėdami Mums tai, ko niekada jie nesuteiks. Pažvelkime kur Mus atvedė prieš du dešimtmečius ant melo pamatų suformuotas kelias, kelias į pasaulinę vergovinę santvarką. Kurioje nebėra nei laisvės, nei tiesos nei teisybės.
Nuo 2002-2012  prieš mane įvygdytų smurtinių ir ginkluotų nusikaltimų, ištisą dešimtmetį tesiasi protu nesuvokiami dalykai. Ištisą dešimtmetį Lietuvos teisėsauga, kurią vadinti teisėsauga, labia sunku, vygdo prieš mane ir mano Šeimą psichologinį susidorojimą. Ištisą dešimtmetį nesibaigia teismų procesai, lydimi absurdiškų teismų sprendimų, kurie ne tik buvo apsurdiški ir nelogiški, žeminantys ir iškraipantys teisingumo savoką, bet ir žeminantys Mano, bei mano Šeimos garbę ir orumą. Teismų sprendimai ir teismų procesų trukmė besitesianti dešimtmetį kėlė ir vis tebekelia grėsmę ne tik mūsų Šeimai, bet ir Tėvams ir kitiems artimiems Žmonėms, kurie yra susipažinę su šia ilgus metus besitesiančia problema . Ilgi neteisybės metai žlugdė ir žemino Mūsų daugiavaikę Šeimą ir kėlė grėsmę ne tik Mūsų sveikatai, bet ir givybei, nes tokį ilgą  laiką besitesiantčios patyčios ir pažeminimai, bei finansinis žlugdymas, galėjo privesti ne tik prie šeimos iširimo, bet ir prie savižudybių, bei savavališko teisingumo vygdymo, nes visiškai prarastas pasitikėjimas Lietuvos teisėsauga, kuri samoningai ištisą dešimtmetį Mus niekina ir žlugdo. Kadangi Mums buvo daromas didžiulis finansinis , bei psichologinis spaudimas, kas ir toliau tebesitesia, Mes vertiname, kaip bandymą su Mumis susidoroti. Nors buvau ir esu, ginkluotų ir smurtinių nusikaltimų auka, ištisą dešimtmetį esame kankinami ir žlugdomi. Nors civilizuotame Pasaulyje, tokių nusikaltimų aukom, Valstybės suteikia pagalbą ir rūpinasi nuo smurtinių nusikaltimų nuikentėjusiais Žmonėmis, teikdami Jiems tiek finansinę , tiek ir kitokią pagalbą, siekdami padėti Žmonėms, po patirtų išgyvenimų ir sukrėtimų. Mūsų atvėju atsitiko priešingai. Negana to, kad nukentėjau, nuo baisių  ir įžulių smurtinių ir ginkluotų nusikaltimų, kurių dėka patyriau baisius išgyvenimus, bei praradau sveikatą ir tapau invalidu. Turėjau išgyventi ir ištverti neteisingų ir didelius pažeminimus ir psichologinį stresą sukelenčių teismų sprendimų, kurie tesiasi ištisą dešimtmetį. Kadangi esame žeminami ir kankimani ištisą dešimtmetį, tai testis nebegali. Todėl  reikalauju:
  1. Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės
  2. Lietuvos Respublikos Premjiero Andriaus Kubiliaus
  3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
  4. Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkės Irenos Degutienės
  5. Lietuvos Respublikos Seimo
  6. Lietuvos Respublikos Teisingumo Ministro Remigijaus Šimašiaus
  7. Lietuvos Respublikos Teisingumo Ministerijos
  8. Lietuvos Respublikos Vidaus Reikalų Ministro Artūro Meliano
  9. Lietuvos Respublikos Vidaus Reikalų Ministerijos
  10. Lietuvos Respublikos Generalinį Prokurorą Darių Valį
  11. Lietuvos Respublikos Generalinės Prokuratūros
  12. Lietuvos Respublikos Antstolių Rūmams

1.      Sudaryti komisiją ir nedelsiant sustabdyti vygdomą susidorojimą, kuris vygdomas atimant man pajemas ir sudarant daug išlaidų, dėl nuolatinių priverstinių kelionių į Teismus.
2.      Sustabdyti Antstolės Vaivos Šimkienės vygdomą išieškojimą iš manes ir mano IĮ “Vimantinas”
3.      Atydžiai peržiūrėti ir nuodugniai ištirti visas bylas, nuo 2002 metų iki 2012, kuriuose yra mano dalyvavimas.
4.      Atydžiai peržiūrėti ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmus ir sprendimus
5.      Atydžiai peržiūrėti prokurorų veiksmus ir sprendimus
6.      Atydžiai peržiūrėti ir išnagrinėti Antstolės Vaivos Šimkienės veiksmus ir veiklą
7.      Paskirti man Valstybės garantuotą Teisininką
8.      Atleisti iš pareigų susikompramitavusius ir nusikalstamus sprendimus priėmusius pareigūnus ir teisininkus.
9.      Viešai per žiniasklaidos priemones informuoti, apie šią ilgus metus augintą problemą.
10.  Nedelsiant skubos tvarka išnagrinėti bylą, kuri keistomis aplinkybėmis atsidūrė Lietuvos Konstitucijos Teisme, nors ši byla senai yra perilgų teismo procesų stadijoje.  
11.  Kadangi buvau iš nukentėjusiojo paverstas įtariamuoju, reikalauju, kad būtų viešai atsiprašyta ir iš juodūjų sarašų ištrinta, mano Vardas ir Pavardė.
12.   Kadangi, dėl Lietuvos teisėsaugos neteisingų ir mano požiūriu nusikalstamų veiksmų,  besitesiančių patyčių ir pažeminimų kurie atėmė man, bei  mano Šeimai,  mano, Tėvams ir artimiesiems dešimtmetį normalaus ir pilnaverčio gyvenimo. Reikalauju 1000000 EURŲ kompensacijos
Visą informaciją ir gautus laiškus viešinsiu visais įmanomais būdais ir nesileisiu toliau naikinamas ir žlugdomas. TEISINGUMAS privalo atitikti šio žodžio reikšmę, bet neturi tyčiotis ir dešimtmečius trypti ir naikinti dorų ir sažiningū Žmonių gyvenimo.

Pridedu straipsnių iš laikraščių, bei interneto kopijas
Straipsniuose yra netikslumų , kurie išaiškės nuodugniai išnagrinėjus ir ištyrus bylas : 
  
  
   1.Vietoi kario uniformos- kalinio drabužiai
Gintaras Šiuparys, Dienraštis “Lietuvos Rytas”, 2006 09 12
         2.Temidė: auka skolinga nuteistajam
   2009m. Balandžio 15 d. Edita Karklienė laikraštis  “Šiaulių kraštas”

         3.Peršautas vyras skolos užpuolikuj atsikratė tik teisme
               Rita Gečiūnaitė, Alfa.lt 2011 02 02

         4.Teisėtvarka teisingesnė nusikaltėliui
    Edita Karklelienė 2008 Balandžio 30d, laikraštis  “Šiaulių kraštas”
         5. Priteistų pinigų laukti iki mirties..Tomas BERŽINSKAS 2005 m. Gegužės                       20d.Laikraštis "Šiaulių kraštas"
         6.  Dveji metai banditų taikiklyje. Tomas BERŽINSKAS 2004 m. Gruodžio 8 d.Laikraštis "Šiaulių kraštas"
         7. Teisinė pornografija vyksta netgi Aukščiausiame Lietuvos teisme ir apskundžiami to paties aukščiausiojo teismo sprendimai, kurie yra net neskundžiami.  http://www.delfi.lt/news/daily/law/article.php?id=51748539&categoryID=187599 Paskaitykite ne tik straipsnį, kuriame nuslepiama svarbi tiesa, bet ir komentarus.

PS.   Kadangi esu nekartą rašęs Prezidentei Daliai Grybauskaitei, bet realios pagalbos nesulaukiau ir gavau atsakymą, kad  Lietuvoje teisingumą vygdo teismai, nors mano istorija aiškiai parodo, kad Lietuvoje Teismai nevygdo jokio teisingumo, bet priima nusikalstamus sprendimus ir ilgus metus bando susidoroti jau ir taip nuo sunkių nusikaltimų nukentėjusiu Žmogumi ir jo Šeima. Taigi, jeigu Lietuvoje Teismai vygdytų TEISINJGUMĄ, o ne  TYČIOTOSI iš TEISINGUMO, tokių pareiškimų aš neturėčiau dėl ko ir rašyti.
Kadangi Jūs čia mano išvardinti, atstovaujate TAUTAI  reikalauju nedelsiant imtis atitinkamų veiksmų ir atstatyti TEISINGUMĄ atitinkantį šio žodžio reikšmę. Esu pasiruošęs jums talkinti ir paaiškinti iškilusius klausymus ir neai6kumus, bei pateikti papildomus įrodymus. 

Pagarbiai
Vilmantas Povilaitis
www.vilmantinas.com