2021 m. rugsėjo 29 d., trečiadienis

REFERENDUMO INICIATYVINIŲ GRUPIŲ PRANEŠIMAS SPAUDAI

 REFERENDUMO INICIATYVINIŲ GRUPIŲ PRANEŠIMAS SPAUDAI info@ltreferendumas.lt, www.ltreferendumas.lt Referendumo iniciatyvų likimas – spalio 11 dieną 2021 m. rugsėjo 29 d. Vilnius 2021 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) nagrinėjo dvi svarbias bylas dėl piliečių referendumo iniciatyvų grupių, sprendimus skelbs š.m. spalio 11 d. Pirmiau teismas skelbs sprendimą atnaujintoje byloje, kurioje 2021-07-14 sprendimu LVAT įpareigojo VRK išduoti piliečių parašų rinkimo lapus ir suteikti prieigą elektroniniam pasirašymui dėl referendumo iniciatyvos sumažinti referendumo kartelę iki 100 000 piliečių parašų, nustatė parašų rinkimui 6 mėnesių terminą. LVAT tiesiogiai taikė Konstituciją, kad apginti šią piliečių teisę. Bylos nagrinėjimas buvo atnaujintas 2021-09-02 d., teismui tenkinus LVAT pirmininko Gintaro Kryževičiaus 2021-07-19 teikimą, nes nustatant parašų rinkimui 6 mėnesių terminą 2021-07-14 LVAT sprendime paminėtas konstitucinio referendumo įstatymo projektas, įregistruotas Seime. Sprendimo dalyje dėl parašų lapo išdavimo LVAT taikė analogiją su Respublikos Prezidento rinkimų įstatymu, numatančiu iniciatyvos rėmimo parašų lapų išdavimą. Bylos nagrinėjimo metu Referendumo iniciatyvinė grupė pateikė teismui prašymą dėl teismo sprendimo įvykdymo - prašoma nustatyti, kad teismo nustatytas parašų rinkimo terminas pradedamas skaičiuoti ne nuo 2021-07-21 d., kada teismo įpareigota VRK išdavė parašų rinkimo lapus, bet nuo naujo teismo sprendimo šioje byloje paskelbimo dienos. Parašai negalėjo būti tinkamai renkami, nes jų rinkimą stabdė ne tik nežinia, atsiradusi po LVAT pirmininko G. Kryževičiaus teikimo paskelbimo 2021-07-19 d., bet ir dėl to, kad iki šiol Referendumo iniciatyvinei grupei nesuteiktas LRT eteris, o Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen iki šiol neįvykdė savo pareigos artimiausiame plenariniame Seimo posėdyje paskelbti apie šią 2021-06-29 d. įregistruotą referendumo iniciatyvą. Kitas 2021-10-11 d. LVAT skelbiamas sprendimas bus dėl Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės dėl Konstitucijos 55 ir 59 straipsnių pakeitimo ir pirmalaikių Seimo rinkimų neregistravimo VRK. VRK teisme neatsikirto nė į vieną skundo argumentą. Bylą nagrinėjančios teisėjų kolegijos pirmininkas G. Kryževičius net paklausė VRK dėl jai teikiamos teisinės pagalbos. VRK patvirtino, kad šiuose ginčuose Seimo ir Vyriausybės kanceliarijų teisiniai padaliniai atsisakė konsultuoti VRK. Abu LVAT sprendimai, kurie bus skelbiami 2021 m. spalio 11 d., atsakys į klausimus dėl Lietuvos Konstitucijos ginamos piliečių teisės į referendumo iniciatyvą užtikrinimo ir procedūrų vykdymo nuo 2021-07-01 d., kada pagal Konstitucinio Teismo 2020-07-30 nutarimą buvo pripažinta, jog 2018-12-20 d. redakcijos nekonstitucinis Referendumo įstatymas prieštarauja Konstitucijai, o Seimas iki Konstitucinio teismo nustatyto 2021-07-01 d. termino nepriėmė konstitucinio referendumo įstatymo. Tad, gerbiami Lietuvos piliečiai, nelūkuriuokime - tęskime pasirašymą dėl referendumo! Pasirašymas elektroniniu būdu: https://www.rinkejopuslapis.lt/iniciatyvos/-/iniciatyvos/46798/prisijungti Referendumo banko sąskaita: Gavėjas: Referendumas Bankas: AB SEB BANKAS a/s LT13 7044 0901 0212 9174 mokėjimo paskirtyje įrašoma: AUKA referendumui ir asmens kodas SVARBU!!! Aukotojas, atlikdamas pinigų pervedimą, turi nurodyti savo asmens kodą, kitu atveju auka referendumui grąžinama aukotojui. Maža auka – iki 12 eurų (imtinai). Vieno fizinio asmens viena per visą referendumo kampaniją, neprivaloma deklaruoti turto ir pajamų; Auka – nuo 12,01 eurų iki 15240 eurų. Vienas fizinis asmuo maksimaliai gali paaukoti iki 10 VMDU (2021 m. – 15240 eurų) per kalendorinių metų referendumo kampaniją, bet yra apribojimų.* * Aukos suma turi būti ne daugiau kaip 10 procentų už praėjusius (2020 m.) kalendorinius metus deklaruotų pajamų, prieš suteikiant didesnę kaip 12 eurų auką, asmuo privalo būti deklaravęs 2020 m. turtą ir pajamas. Draudžiamos juridinių asmenų aukos! Parengta pagal Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymą. Išsami informacija: www.ltreferendumas.lt, info@ltreferendumas.lt

Seni prisiminimai 2010 metaiAčiū visiems už pagalbą ir palaikymą
 
 Vilmantas Povilaitis
  www.vilmantinas.lt 

Vilmanto Povilaičio kova, su gerai organizuotu, nusikalstamu susivienyjimuAčiū visiems už pagalbą ir palaikymą
 
 Vilmantas Povilaitis
  www.vilmantinas.lt 

Projekt AIXAM. Проэкт АихамAčiū visiems už pagalbą ir palaikymą
 
 Vilmantas Povilaitis
  www.vilmantinas.lt 

Kova, prieš Lietuvą užvaldžiusį, gerai organizuotą, nusikalstamą susivie...

2021 m. rugsėjo 28 d., antradienis

2012-06-22 Vilmantas Povilaitis Atleisk Tėvyne (atnaujintas)

  Vilmantas Povilaitis

   Atleisk Tėvyne 

 Tėvyne mano Lietuva, man taip skaudu 
 Kad tris dešimtmečius Tu draskoma ir žlugdoma 
 Atleisk prašau Tėvyne, kad apsigavome
 Kad klausėm parsidavėlių, kad klausėm landsbergių 

 Kurie apgavę visą Tautą, išniekino tave , išprievartavo
 Išdraskė tavo didį turtą, kurį kaupiai ilgus metus 
 Atleisk prašau Tėvyne 
 Kad buvom tokie naivūs
 
 Ir leidomiesi mulkinami kląstingų padarų 
 Kurie pakirto tavo pamatus 
 Ir didžią tavo dvasią
 Kurią it kirmėlės jie tebegraužia vis 


 Atleisk Tėvyne Mums, kad ne ryžtingi Mes 
 Atleisk Tėvyne Mums, kad bijom išsižiot
 Mums gėda ir apmaudu, kad neapgynėme
 Kas laistyta ir permerkta Mus protėvių krauju 

 2022-06-12

Tinklapis 

www.vilmantinas.lt 

Vilmantas Povilaitis

   Galinčius ir norinčius paremti finansiškai ir prisidėti prie sunkios ir ilgus metus besitesenčios kovos, su neteisybe ir netvarka. 

   Parama gali būti ir vienas euras, juk lašas po lašo ir akmenį pratašo...

Taip pat kviečiu Jus užsiprenumeruoti, tapti sekėjais, mano Youtube kanalų, žiūrėti, vertinti ir komentuoti, bei platinti video ir straipsnius. 

Vilmanto Povilaičio Youtube 1 kanalas

Vilmanto Pivilaičio 2 Youtube kanalas


Gavėjas: Vilmantas Povilaitis

IBAN:  LT93 3250 0363 1660 0515

BIC: REVOLT21

   Ačiū už pagalbą ir supratimą

  All who are able and willing to help financially and contribute to the difficult and long years of fighting.

National Sort Code BIC:     REVOLT21

Account Number :   

LT93 3250 0363 1660 0515

   Thank you all for your understanding and help.

    Bсе, кто способен и хочет помочь материально, пожалуйста, помогите.

Номер счета: LT93 3250 0363 1660 0515

 BIC REVOLT21

Спасибо всем за ваше понимание и помощь.


 Ačiū, visiems palaikantiems ir prisidedantiems prie sunkios kovos su neteisybe ir netvarka. Kiekvienas geras žodis ir palaikymas yra maistas, mano pastangom ir sveikatai. Ačiū, kad esate.

Vilmantas Povilaitis

Laisva ir nepriklausoma žiniasklaida


Tel +370 68 216 161


Email:vilmantinas@windowslive.com


2021 m. rugsėjo 9 d., ketvirtadienis

2021 m. rugsėjo 9 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos ir tautos susitelkimo atstovų dr. Nendrės Černiauskienės, Tauro Jakelaičio, Kęstučio Krikštapono ir Vytauto Žutauto spaudos konferencijos Seime „Nevyriausybinių organizacijų, politinių partijų ir piliečių kreipimasis į Lietuvos Respublikos Prezidentą ir Seimą“. Pranešimas spaudai.

2021 m. rugsėjo 9 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos ir tautos susitelkimo atstovų dr. Nendrės Černiauskienės, Tauro Jakelaičio, Kęstučio Krikštapono ir Vytauto Žutauto spaudos konferencijos Seime „Nevyriausybinių organizacijų, politinių partijų ir piliečių kreipimasis į Lietuvos Respublikos Prezidentą ir Seimą“. Pranešimas spaudai. Lietuvos Respublikos piliečių konstitucinė pareiga yra visomis išgalėmis priešintis neteisėtai valdžios atstovų prievartai prieš Lietuvos Respublikos piliečius ir Lietuvos valstybę. Lietuvoje sparčiai ir dirbtinai supriešinama ir skaldoma visuomenė, atvirai trukdoma net įgyvendinti referendumo iniciatyvas ir kitas konstitucines piliečių teises, beatodairiškai ir iš jėgos pozicijų Seime priimami Vyriausybės teikiami Lietuvos Respublikos Konstitucijai akivaizdžiai prieštaraujantys teisės aktai dėl prievartinio Lietuvos Respublikos piliečių valdymo, valstybės strateginių įmonių išvalstybinimo, ekonomikos perskirstymo administraciniais sprendimais, bet ne rinkos dėsniais. Tam pasinaudojama visais pretekstais – nuo nelegalių imigrantų iki COVID-19 tariamo suvaldymo. Atvirai griaunamos ne tik švietimo ir kultūros, bet ir sveikatos apsaugos sistemos. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio sėkmės laidas, drauge su Tauta atkuriant Lietuvos valstybę 1990 m. kovo 11 dieną, buvo taikus kelias į Nepriklausomybę ir tiesos sakymas žmonėms. Dabartinė Vyriausybė nebendrauja su Tauta, be diskusijų jai bruka vienintelę valdžios nuomonę, atvirai demonstruoja ministrų nekompetenciją ir nesusigaudymą valstybės vidaus klausimuose bei tarptautiniuose įvykiuose, tiesiogiai ir iš esmės įtakojančiuose Lietuvos valstybės ir jos piliečių likimą. Nevyriausybinės organizacijos, politinės partijos ir piliečiai, Referendumo iniciatyvinės grupės nariai Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai kreipiasi į Respublikos Prezidentą ir Seimą dėl Vyriausybės, kurios nariai savo nekompetencija ir arogancija ne tik supriešino Lietuvos žmones, bet ir prarado visuomenės pasitikėjimą, veidmainiškai skelbdama apsimestinę demokratiją ir ignoruodama rinkiminius įsipareigojimus, priesaiką Lietuvos Respublikos Konstitucija bei 2020 m. gruodžio 11 d. Seimo patvirtintą Vyriausybės veiklos programą, jos esminius įsipareigojimus Seimui ir Lietuvos Respublikos piliečiams: - „Metas įtvirtinti tai, ko Lietuvos visuomenė visą laiką tikėjosi, – atvirumą, atsakomybę, vienodą visų vertinimą ir pagarbą. Tik kasdien vadovaudamiesi šiais principais sustiprinsime žmonių pasitikėjimą valstybe ir jos demokratine sistema, atliepsime visuomenės ir atskirų jos grupių poreikius.“ (2. programos dalis) - „Tik tarpusavio pasitikėjimu grįsta visuomenė žino, kad susidūrusi su sunkumais sulauks pagalbos juos įveikdama, o žmonių siekio jaustis visaverčiais visuomenės nariais neribos fizinės ar kitokios aplinkybės. Tik tokia visuomenė gali būti stipri.“ (8. programos dalis) - „Įsipareigojame, kad kartu su visomis politinėmis jėgomis, mokytojais, tėvais, mokiniais, visuomene parengsime ir imsimės įgyvendinti nacionalinį švietimo susitarimą, kurio pagrindinis tikslas – kiekvienam Lietuvos vaikui užtikrinti vienodas galimybes siekti geriausio išsilavinimo, nepaisant jo gyvenamosios vietos ar socialinės padėties.“ (10. programos dalis) - „Pandemija ... parodė, kuria kryptimi turėtume ją plėtoti, jeigu norime užtikrinti sveikatos paslaugų kokybę ir prieinamumą visiems gyventojams.“ (11. programos dalis) - „Įsipareigojame kurti žiniomis grįstą politiką ir sistemingai vertinti teisės aktus. Aktyviau bendradarbiausime su mokslo bendruomene.“ (23. programos dalis) - „Valstybė yra visų žmonių. Vyriausybė įgyvendina valstybei keliamus tikslus. Ji turi suderinti visuomenės grupių interesus, neiškeldama vienų interesų aukščiau kitų. Norime, kad mūsų šalyje visi jaustųsi lygiaverčiai, vertinami, turintys vienodas galimybes. ... Mums svarbu, kad būtų atliepti visų visuomenės grupių interesai ir niekas nesijaustų pamirštas. Žmogaus teisės ir orumas – vertybės, kuriomis vadovausimės įsiklausydami į kiekvieno piliečio lūkesčius ir priimdami sprendimus. Mūsų siekis – kad visuomenės nariai šios Vyriausybės priimamus sprendimus įvertintų kaip teisingus visų visuomenės narių atžvilgiu.“ (29. programos dalis) - „Mūsų Vyriausybės komunikacijos siekis – suteikti visuomenei laiku pateikiamą, nešališką, suprantamą ir patikimą informaciją apie Vyriausybę ir jos veiklą.“ (32. programos dalis) - „Patikimumas. Pasitikėjimą kursime ir palaikysime atverdami duomenis, visuomenei teikdami patikimą ir aiškiai suprantamą informaciją, tardamiesi ir bendradarbiaudami.“ (33. programos dalis) - „Aiškumas ir skaidrumas. Vyriausybė atvirai ir skaidriai informuos apie savo veiklą ir priimamus sprendimus.“ (34. programos dalis) - „Atvirumas. Vyriausybei tenka priimti sudėtingus sprendimus, tad atviro, įtraukaus proceso metu ieškosime būdų, kaip visuomenei geriausiai pateikti ir paaiškinti tokius klausimus. Tikime, kad atviras ir tiesus dialogas, teisingai pateikta informacija padės visuomenei geriau suprasti priimamų sprendimų priežastis.“ (35. programos dalis) - ‚Įtraukusis konsultavimasis su visuomene – kita esminė kokybiškos teisėkūros sąlyga. Teisės aktų projektai ir jų poveikio vertinimas turi būti pristatomi visuomenei kuo ankstyvesnėje stadijoje, į konsultavimo ir konsultavimosi procedūras įtraukiant kuo daugiau visuomenės, nevyriausybinių organizacijų sektoriaus, suinteresuotųjų institucijų atstovų, ypač asmenų grupes, kurias teisinis reguliavimas paveiktų labiausiai. ... Vengsime skubos teisėkūroje, kai dėl to nukenčia konsultavimasis su visuomene.“ (191.2. programos dalis) - „Teisės viršenybės principo užtikrinimas teisėkūroje. ... Operatyviai įgyvendinsime Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimus ir šalinsime sisteminius teisinio reguliavimo trūkumus, sudarančius prielaidas tarptautiniams teismams konstatuoti žmogaus teisių pažeidimus nacionaliniu lygmeniu.“ (191.5. programos dalis) - „Pagarba asmens teisėms ir laisvėms – teisėkūros prioritetas. Užtikrinsime, kad asmens teisės ir laisvės, įtvirtintos Konstitucijoje, Europos Sąjungos teisės aktuose, Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse, Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose, būtų tinkamai įgyvendintos. Sieksime nekaltumo prezumpcijos principo ir kitų įtariamųjų, kaltinamųjų, nuteistųjų teisių užtikrinimo, tinkamo asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo.“ (191.6. programos dalis) - „Politinių teisių tinkamas reguliavimas. Vadovaudamiesi oficialiąja konstitucine doktrina, parengsime konstitucinį referendumo įstatymo projektą, tobulinsime rinkimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo konstitucinio įstatymo projektą, inicijuosime kitų konstitucinių įstatymų rengimą.“ (191.7. programos dalis). Seimą kviečiame atstatydinti šią Vyriausybę, veidmainiškai nesilaikančią savo programos. Respublikos Prezidentą Gitaną Nausėdą kviečiame atsigręžti į Tautą ir būti drauge su ja, atstatydinti žemiau išvardintus ministrus, Seimui teikti naujos Vyriausybės Ministro Pirmininko kandidatūrą, šiuo sudėtingu laikotarpiu atstovaujančiu Tautą. Seimui nepatvirtinus Jūsų teikiamų Ministro Pirmininko kandidatūrų, Konstitucijoje nustatyta tvarka skelbti pirmalaikius Seimo rinkimus. Visų pirma, atstatydintini šie ministrai, kurių vadovaujamos ministerijos derina ir teikia akivaizdžiai LR Konstitucijai prieštaraujančius įstatymų projektus: Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys, Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė, Teisingumo ministrė Evelina Dobrovolska, Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė, Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas; dėl sprendimų, sukėlusių grėsmę Lietuvos nacionaliniams saugumui - užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis; dėl siekio privatizuoti valstybei priklausantį Klaipėdos jūrų uostą - susisiekimo ministras Marius Skuodis, dėl nepagrįsto dujų ir elektros kainų sukėlimo - energetikos ministras Dainius Kreivys; dėl neužkardinamo beatodairiško miškų kirtimo - aplinkos ministras Simonas Gentvilas; dėl veiklos ne savo kompetencijos srityje (Covid-19 klausimais) - Ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė; dėl destrukcinio meno propagavimo ir veiklos kultūros srityje - kultūros ministras Simonas Kairys.

2021 m. rugsėjo 1 d., trečiadienis

REFERENDUMO INICIATYVINIŲ GRUPIŲ PRANEŠIMAS SPAUDAI info@ltreferendumas.lt, www.ltreferendumas.lt

REFERENDUMO INICIATYVINIŲ GRUPIŲ PRANEŠIMAS SPAUDAI info@ltreferendumas.lt, www.ltreferendumas.lt Lietuvos Respublikos Vyriausioji rinkimų komisija blokuoja referendumų iniciatyvas 2021 m. rugpjūčio 30 d. Vilnius Š.m. rugpjūčio 26 d. posėdyje Lietuvos Respublikos Vyriausioji rinkimų komisija atsisakė vykdyti savo pareigas - nusprendė nepriimti sprendimo dėl visuomeninio transliuotojo LRT eterio suteikimo referendumo iniciatyvinei grupei dėl referendumo inicijavimo kartelės sumažinimo iki 100 000 piliečių parašų. Parašai renkami nuo š.m. liepos 21 d., kada Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2021-07-14 sprendimu tenkino referendumo iniciatyvinės grupės skundą ir įpareigojo VRK išduoti parašų lapus bei suteikti prieigą elektroniniam pasirašymui, tačiau vilinamas VRK sprendimo priėmimas dėl LRT eterio suteikimo šiai referendumo iniciatyvai nušviesti. Tai pirmas atvejis, kada piliečių parašai dėl referendumo pasklebimo renkami be agitacijos LRT eteryje. Š.m. rugpjūčio 26 d. posėdyje VRK priėmė ir kitą protokolinį nutarimą - nepriimti sprendimo dėl š.m. rugpjūčio 11 d. pateiktos 43 Lietuvos Respublikos piliečių iniciatyvos dėl privalomojo referendumo keisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 ir 59 straipsnius, skelbti pirmalaikius Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus pagal pakeistą rinkimų sistemą. Seimo rinkimai vyktų tik vienmandatėse apygardose, kandidatus galėtų kelti ne tik politinės partijos, bet ir nevyriausybinės organizacijos. Abiem atvejais VRK atvirai deklaravo savo lūkesčius sulaukti š.m. rugsėjo 2 d., kada Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinės šio teismo pirmininko G. Kryževičiaus teikimą anaujinti procesą administracinėje byloje, kurioje buvo priimtas kada Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2021-07-14 sprendimas įpareigoti VRK vykdyti šią iniciatyvą. Teismas pasirėmė tiesioginiu Lietuvos Respublikos Konstitucijos taikymu, nurodant, kad Konstitucijos 9 straipsnyje įtvirtinta rinkimų teisę turinčių piliečių teisė inicijuoti referendumo paskelbimą būtų pažeista, jei jai nebūtų leista ją įgyvendinti. Šią teisę teismas privalo ginti, nes priešingu atveju būtų pažeistos Konstitucijos normos ir principai, garantuojantys piliečų teisę atlikti teisėkūros procedūras, o pati asmens teisė į pažeistų teisių teisminę gynybą taptų fiktyvi. Deja, VRK nusprendė vadovautis teismo sprendimu, kurio dar nėra. Tai – atvirai vykdomas neteisėtas ir LR Konstituciją pažeidžiantis VRK neveikimas. Panašu, kad kiekvieną referendumo iniciatyvų įgyvendinimo žingsnį teks ginti teisme. Todėl šiandien 9.43 val. ir 9.44 val. referendumų iniciatyvinės grupės Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė skundus dėl šių VRK protokolinių sprendimų ir neveikimo. Įstatymas įpareigoja Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą sprendimus dėl šių skundų priimti per tris dienas, t.y. iki š.m. rugsėjo 2 d. 9.43 val. ir 9.44 val. Š.m. rugsėjo 2 d. 10 val. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinės šio teismo pirmininko G. Kryževičiaus teikimą dėl proceso atnaujinimo byloje, kurioje buvo priimtas istorinis šio teismo 2021-07-14 sprendimas ginti Lietuvos Respublikos piliečių konstitucines teises. Tai dar labiau mus, Lietuvos Respublikos piliečius, sutelkia prieš valdžios savavaldžiavimą, Lietuvos Respublikos Konstitucijos pažeidimus. Referendumo parašai renkami, bus surinkti, ir referendumai Lietuvos Respublikoje vyks! Balsavimas elektroniniu būdu: https://www.rinkejopuslapis.lt/naujienos/-/naujiena/42588 Iniciatyvos rėmimas lėšomis - Gavėjas: Referendumas, bankas: AB SEB BANKAS, a/s LT13 7044 0901 0212 9174, mokėjimo paskirtis: AUKA referendumui ir asmens kodas.