2024 m. vasario 27 d., antradienis

Reikalavimas, dėl svetimų valstybių vėliavų nukabinimo, karo kurstymo, bei propagandos

 

Šiaulių miesto Merui

Artūrui Visockui

Vasario 16- tosios gatvė 62

 Tel. 8 41 500510

 

Šiaulių rajono Merui

Česlovui Greičiui

Vilniaus g. 263

LT-76337 Šiauliai

Tel. 8  656 75031

 


Vilmantas Povilaitis

Tel. 8 682 16161

Reikalavimas

2024.02.28

Šiauliai

       Reikalauju atsakomybės, gerbti Lietuvos Konstituciją ir laikytis Lietuvos įstatymų. Įstatymo nežinojimas nuo atsakomybės neatleidžia.

 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DĖL LIETUVOS VALSTYBINĖS VĖLIAVOS

3 straipsnis  Lietuvos valstybinė vėliava iškeliama:

1) prie Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, savivaldybių tarybų pastatų, taip pat ant Gedimino pilies bokšto Vilniuje ir ant savivaldybių tarybų sprendimuose nurodytų pastatų – nuolat.

Prie Lietuvos Respublikos valdžios įstaigų nuolat iškeliama tik Lietuvos valstybinė vėliava. Naudoti kitų valstybių vėliavas prie Lietuvos Respublikos valdžios įstaigų, taip pat jų pastatų viduje neleidžiama, išskyrus šio įstatymo 5 straipsnyje nurodytus atvejus;

5 straipsnis

Miestų arba apskričių istorinių ar naujo pavyzdžio vėliavų tvirtinimo ir naudojimo tvarką nustato įstatymai.

Užsienio valstybių vėliavos prie Lietuvos Respublikos valdžios įstaigų, taip pat kitų pastatų gali būti iškeltos tik oficialių vizitų, oficialių ceremonijų ir tarptautinių renginių metu diplomatinio protokolo bei tarptautinių dokumentų nustatyta tvarka.

Užsienio valstybių vėliavos gali būti iškeltos tik prie Lietuvos Respublikoje teisėtai įsteigtų užsienio valstybių įstaigų.

6 straipsnis

Iškeliant Lietuvos valstybinę vėliavą kartu su kitos valstybės vėliava, Lietuvos valstybinė vėliava turi būti iškelta, žiūrint į pastato fasadą, dešinėje pusėje, kitos valstybės vėliava – kairėje pusėje. Jeigu kartu su Lietuvos valstybine vėliava keliamos kelių valstybių vėliavos, tai jos iškeliamos į kairę ir į dešinę nuo Lietuvos valstybinės vėliavos. Jeigu kartu su Lietuvos valstybine vėliava keliama lyginis skaičius kitų valstybių vėliavų, jos iškeliamos abėcėlės tvarka po lygiai abiejose Lietuvos valstybinės vėliavos pusėse.

Lietuvos valstybinė vėliava turi būti viename aukštyje su kitų valstybių vėliavomis.

Iškeliant Lietuvos valstybinę vėliavą ant transporto priemonės (išskyrus laivus), kairėje pusėje pagal judėjimo kryptį turi būti Lietuvos valstybinė vėliava, dešinėje kitos valstybės vėliava.

       Reikalauju , nedelsiant nukabinti mėlynai geltonas vėliavas nuo Šiaulių miesto ir rajono savivaldybių bei kitų valstybinių įstaigų ir institucijų. Taip pat reikalauju nutraukti karo propagandą, aukų rinkliavas skirtas remti karui ir žmonių žudymui.  Bet kokie konfliktai, privalo būti sprendžiami dialogu, bet jokiu būdu ne smurtu ir juo labiau žudant žmones.

Vilmantas Povilaitis.

 Parama yra tai, kad Jūs lankotės ir žiūrite šį puslapį, bei dalinaties su kitais žmonėmis informacija, kuri yra slepiama sistemos. Taip pat parama gali būti ir mano YouTube kanalų peržiūros ir jų prenumeratos, bei įvertinimai, nesvarbu ar teigiamai, ar neigiamai, bei video ir straipsnių platinimas internetinėse erdvėse. 

 

Mano YouTube kanalaiTaip pat galinčius ir norinčius padėti finansiškai ir prisidėti prie sunkios ir ilgus metus besitesenčios kovos, su neteisybe ir netvarka. 
Parama gali būti ir vienas euras, juk lašas po lašo ir akmenį pratašo...
Gavėjas:
Vacys Povilaitis
IBAN
LT297180000109733729


Ačiū už pagalbą ir supratimą


 All who are able and willing to help financially and contribute to the difficult and long years of fighting.Account Number :   LT297180000109733729
 

Thank you all for your understanding and help.

 Bсе, кто способен и хочет помочь материально, пожалуйста, помогите.

Номер счета: LT297180000109733729
  

Спасибо всем за ваше понимание и помощь.
 Ačiū, visiems palaikantiems ir prisidedantiems prie sunkios kovos su neteisybe ir netvarka. Kiekvienas geras žodis ir palaikymas yra maistas, mano pastangom ir sveikatai. Ačiū, kad esate.

Vilmantas Povilaitis
Laisva ir nepriklausoma žiniasklaida

Tel +370 68 216 161

Email:vilmantinas@windowslive.com

2024 m. vasario 26 d., pirmadienis

Ar jau pasirašei už kandidatą į Prezidentus?

Kreipiuosi į visus žmones, kurie pasirašėte ar nepasirašėte už Eduardo Vaitkaus kandidatūrą į Lietuvos Prezidentus. Pasirašykite patys ir padėkite tai padaryti kitiems.

Jeigu dar nepasirašėte už kandidatą į Lietuvos Prezidentus, arba pasirašėte už kokį nors kitą kandidatą, kviečiu jus pasirašyti ir už Eduardo Vaitkaus kandidatūrą. Už kandidatą į Lietuvos Prezidentus Eduardą Vaitkų, galima pasirašyti elektroniniu būdu: 


  Arba pasirašant, ant parašų rinkimo lapų. Pasirašyti ant parašų rinkimo lapų, už Eduardo Vaitkaus kandidatūrą į Prezidentus 

 Šiauliuose. Sigitas tel. 8 699 25332 Sigitas taip pat išduos jums parašų rinkimo lapų, jeigu norėsite parašus rinkti savarankiškai. Taip pat, pas Sigitą galite pasirašyti ir tapti NPJ partijos steigėju. 

 Šiauliuose Danutė tel. 8 670 22831 Pas Danutę taip pat galite pasiimti parašų rinkimo lapų ir rinkti parašus savarankiškai Danutė Jumis padės, tapti partijos NPJ steigėju. 

 Šiauliuose Nojolė. tel. 8 678 06977 Nijolė renka parašus ir padeda žmonėms, tapti NPJ partijos steigėjais 

 Kairiuose pasirašyti galite pas Žilviną tel. 8 622 53835 Žilvinas taip pat padės tapti NPJ partijos steigėju. 

 Joniškyje pasirašyti už Eduardo Vaitkaus kandidatūrą į Prezidentus, galite pas 
 Donatą tel. 8 606 73206 

 Aukštelkėje pasirašyti už Eduardo Vaitkaus kandidatūrą į Prezidentus, galite pas 
 Ainą tel. 8 675 81006 

 Raudėnuose pasirašyti galite pas 
Julių tel.8 601 95237 Julius taip pat, gali jums išduoti parašų rinkimo lapus ir padėti tapti partijos NPJ steigėju 
Vilmantas Povilaitis 
www.vilmantinas.eu 

Parama yra tai, kad Jūs lankotės ir žiūrite šį puslapį, bei dalinaties su kitais žmonėmis informacija, kuri yra slepiama sistemos. Taip pat parama gali būti ir mano YouTube kanalų peržiūros ir jų prenumeratos, bei įvertinimai, nesvarbu ar teigiamai, ar neigiamai, bei video ir straipsnių platinimas internetinėse erdvėse. 
 

Mano YouTube kanalaiTaip pat galinčius ir norinčius padėti finansiškai ir prisidėti prie sunkios ir ilgus metus besitesenčios kovos, su neteisybe ir netvarka. 
Parama gali būti ir vienas euras, juk lašas po lašo ir akmenį pratašo...
Gavėjas:
Vacys Povilaitis
IBAN
LT297180000109733729


Ačiū už pagalbą ir supratimą


 All who are able and willing to help financially and contribute to the difficult and long years of fighting.Account Number :   LT297180000109733729
 

Thank you all for your understanding and help.

 Bсе, кто способен и хочет помочь материально, пожалуйста, помогите.

Номер счета: LT297180000109733729
  

Спасибо всем за ваше понимание и помощь.
 Ačiū, visiems palaikantiems ir prisidedantiems prie sunkios kovos su neteisybe ir netvarka. Kiekvienas geras žodis ir palaikymas yra maistas, mano pastangom ir sveikatai. Ačiū, kad esate.

Vilmantas Povilaitis
Laisva ir nepriklausoma žiniasklaida

Tel +370 68 216 161

Email:vilmantinas@windowslive.com

2024 m. vasario 16 d., penktadienis

Artėjant Lietuvos Prezidento rinkimams

   Mieli Lietuvos žmonės, kadangi nesu naujokas, Lietuvos politikos klausimais, bei matantis susiklosčiusią situaciją. Išdėstysiu savo mintis ir nuomonę ateities planams. 

Situacija aiškiai rodo, kad dabar vienintelis kandidatas į Lietuvos Prezidentus, pilnai tenkinantis daugumos žmonių lūkesčius, yra Eduardas Vaitkus.     Todėl būtina susivienyti visas mūsų pajėgas ir padėti Eduardui Vaitkui, ne tik kalbomis bet ir darbais. Pergalė prieš sistemą (gerai organizuotą grybolandsberginį nusikalstamą susivienijimą) įmanoma tik visiems susivienyjus. 

  Sistema, fabrikuoja bylas ir skabo, pačius aktyviausius kovotojus už Lietuvą ir Jos interesus. Todėl mūsų visų pareiga atgauti valstybę į savo rankas ir išlaisvinti į kalėjimus sukištus žmones. 

Tai yra, Algirdas Paleckis, Aleksėjus Greičius, Antanas Kandrotas ir kiti. 

Taip pat, visi žinome, kad šiuo metu sufabrikuotoje byloje yra teisiami, Erika Švenčionienė, Kazimieras Juraitis ir kiti.

    Būdami atskirai, atskirose grupelėse, sistemai esame nepavojingi, todėl sistemos šunys, nuolat daro viską, kad mus supriešinti tarpusavyje. Ant to pasimauna silpniau protaujantys žmonės. 

   Esu giliai įsitikinęs, kad esame atsakingi už mūsų visų ateitį. Todėl siūlau visus susimąstyti. 

Manau, kad dabar, prezidento pareigas privalome patikėti Eduardui Vaitkui. 

Bendromis jėgomis sukurti, Nauja Politinė Jėga" partiją ir sudaryti vieną sąrašą iš aktyviausių su sistema kovojančių žmonių. 

    Esu giliai įsitikinęs, kad Premjero pareigoms geriausiai tiktų Antanas Kandrotas. Pažystu Antaną Kandrotą ne vienerius metus, tai protingas, strateginį mąstymą turintis žmogus. Kiekvienam tikslui pasiekti, visada turintis ne vieną planą, tikslo įgivendinimui. Antanas Kandrotas, puikiai išmano verslą ir ekonomiką, bei gerų santykių su kaimyninėmis šalimis reikalingumą. 

    Užsienio reikalų ministrė, Erika Švenčionienė. Tai yra Moteris iš didžiosios raidės, padariusi labai daug, santykių su Kaimyninėmis šalimis, Baltarusija ir Rusija normalizavimui.  Net neabejoju, kad Erika Švenčionienė,  dirbdama kartu, su Prezidentu Eduardu Vaitkumi ir Premjeru, Antanu Kandrotu, padarytų viską, kad pirktumėme be jokių tarpininkų elektrą iš Baltarusijos, dujas ir kitus naftos produktus iš Rusijos. Ir taip toliau ..

  Krašto apsaugos ministras, Valdas Tutkus, šis žmogus , akivaizdžiai myli Lietuvą ir nori visko, kas geriausia. Valdas Tutkus, yra generolas išmanantis savo sritį. Jis akivaizdžiai parodė, kad nenori karo Lietuvoje ir yra taikos o ne karo šauklys. 

  Asmeniškai pažystu Eriką Pavlovičių. Aš, per visą savo gyvenimą, esu dalyvavęs daugelyje teismų procesuose, bet nesu matęs geresnio advokato už Eriką Pavlovičių. Tai yra puikus žmogus, puikiai išmanantis ne tik Lietuvos teisę, bet ir tarptautinę teisę. Todėl esu giliai įsitikinęs, kad Erikas Pavlovičius, būtų pats geriausias Teisingumo Ministras.

 Daugelis mūsų, pažysta mokytoją Astrą, tai yra Astra Genovaitė Astrauskaitė. Tai yra puiki Moteris, mylinti Lietuvą ir lietuvių kalbą. Tai puikus Lietuvos ir lietuviškumo išsaugojomo pavyzdys. Esu giliai įsitikinęs, kad ši Moteris, būtų puikiausia Švietimo sistemos Ministrė

 Taip pat, pažystu asmeniškai Andrių Lobovą, tai yra puikus žmogus, kaip niekas labiausiai tinkantis vadovauti vaikų teisių komandai. Esu giliai įsitikinęs, kad šiai įstaigai vadovaujant Andriui Lobovui, nebebūtų grobstomi vaikai iš normalių tvarkingų Šeimų. 

 Pažystu asmeniškai ir Grafą Liutkevičių, tai yra taip pat puikus žmogus, mylintis Lietuvą ir lietuvių tautą. Todėl esu giliai įsitikinęs, kad šis žmogus, galėtų vadovauti Lietuvos Saugumo Departamentui. 

    Mes negalime būti konkurentais, o juo labiau priešais ir peštis tarpusavyje. Mūsų pagrindinis tikslas, turi būti valstybės susigrąžinimas ir taikos išsaugojimas Lietuvoje. 

    Santykių su kaimyninėmis šalimis gerinimas ir bendradarbiavimas su jomis. 

 Pirmiausiai ką turime padaryti, atgavus valstybę, tai išvalyti iš Lietuvos teisėsaugos ir Lietuvos Saugumo Departamento ir kitų Lietuvos valstybinių institucijų ir įstaigų, visus gerai organizuoto, grybolandsberginio nusikalstamo susivienyjimo narius ir jų bendrus.

  Tad susigrąžinkime savo valstybę ir kurkime ją, teisingą, teisinę ir ergonomišką gyventi, kiekvienam doram Lietuvos žmogui. O aferistų, vagių ir uolių globalistų pastumdėlių vieta yra už grotų. 

  Te padeda mums Dievas ir Visata

 Te būnie taip

 Te būnie taip

  Te būnie taip

Tebūnie darna. 

Vilmantas Povilaitis

 2024.02.16

Parama yra tai, kad Jūs lankotės ir žiūrite šį puslapį, bei dalinaties su kitais žmonėmis informacija, kuri yra slepiama sistemos. Taip pat parama gali būti ir mano YouTube kanalų peržiūros ir jų prenumeratos, bei įvertinimai, nesvarbu ar teigiamai, ar neigiamai, bei video ir straipsnių platinimas internetinėse erdvėse. 
 

Mano YouTube kanalaiTaip pat galinčius ir norinčius padėti finansiškai ir prisidėti prie sunkios ir ilgus metus besitesenčios kovos, su neteisybe ir netvarka. 
Parama gali būti ir vienas euras, juk lašas po lašo ir akmenį pratašo...
Gavėjas:
Vacys Povilaitis
IBAN
LT297180000109733729


Ačiū už pagalbą ir supratimą


 All who are able and willing to help financially and contribute to the difficult and long years of fighting.Account Number :   LT297180000109733729
 

Thank you all for your understanding and help.

 Bсе, кто способен и хочет помочь материально, пожалуйста, помогите.

Номер счета: LT297180000109733729
  

Спасибо всем за ваше понимание и помощь.
 Ačiū, visiems palaikantiems ir prisidedantiems prie sunkios kovos su neteisybe ir netvarka. Kiekvienas geras žodis ir palaikymas yra maistas, mano pastangom ir sveikatai. Ačiū, kad esate.

Vilmantas Povilaitis
Laisva ir nepriklausoma žiniasklaida

Tel +370 68 216 161

Email:vilmantinas@windowslive.com