2020 m. liepos 5 d., sekmadienis

Vilmantas Povilaitis: Reikalauju išformuoti Lietuvoje veikiantį, gerai organizuotą, nusikalstamą susivienyjimą, kuris veikia, Lietuvos valstybės vardu.

  Labas visiems. 
     Kadangi ilgus metus mano šeima yra naikinama teisinio banditizmo būdu, padarant didžiulę moralinę ir turtinę žalą, eilinį kartą kreipiuosi ir reikalauju imtis visų teisinių priemonių, ištirti ir nubausti, Lietuvos vardu veikiantį, gerai organizuotą nusikalstamą susivienyjimą. Kreipiuosi į Lietuvos Prezidentą, Gitaną Nausėdą, Ministrą Pirmininką, Saulių Skvernelį, į Lietuvos generalinį prokurorą, Evaldą Pašilį ir VSD vadovą Darių Jauniškį. 
  Kadangi kreipiuosi į Jus visus ne pirmą kartą, o teisminio banditizmo problemos nebuvo pradėtos spresti, rekomenduoju Jums visiems susiimti ir pradėti dirbti.
  Primenu Jums visiems,  Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 
  
237 straipsnis. Nusikaltimo ar nusikaltimą padariusio asmens slėpimas
1. Tas, kas iš anksto nepažadėjęs paslėpė, sunaikino ar sugadino kito asmens padaryto sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo pėdsakus, įrankius ar priemones, nusikalstamu būdu įgytus daiktus, kitus su slepiamu nusikaltimu susijusius dalykus, turinčius įrodomosios reikšmės, arba slėpė nusikaltimą padariusį asmenį,
baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
2. Už šiame straipsnyje numatytas veikas neatsako nusikaltimą padariusio asmens artimieji giminaičiai ir šeimos nariai.

Liaukitės dangstyti ir gelbėti, teisinio banditizmo veikėjus, kurie vietoje teisingumo vykdymo, vykdo užsakomuosius susidorojimus. Teisinio banditizmo atstovai ne tik negali vykdyti teisingumo, bet privalo būti teisiami ir priversti atlyginti savo nusikalstamais veiksmais, žmonėms ir valstybei padarytą žalą. 
Gerovės valstybė niekada nebus sukurta, kol nebus išformuotas, gerai organizuotas, nusikalstamas grybolandsberginis susivienyjimas, kuris užgrobė, išparceliavo ir praskolino Lietuvą. Gerai organizuotas, nusikalstamas grybolandsberginis susivienyjimas, užvaldė visą Lietuvą ir pavertė Ją, nusikalstama, teroristine valstybe. Kurioje susidorojama su tai gaujai nepalankiais žmonėmis. Ta proga parašiau keliatą straipsnių, kurie paspaudus  nuorodas:Pridedu straipsnį ir apie susitikimą su Sauliu Skverneliu.  Kadangi iš ne vieno esu girdėjas, kad Saulius Skvernelis yra savo žodžio šeimininkas, tikiuosi ir to, kad Jis padarys viską, kad ilgus metus prieš mano Šeimą vykdomas teisinis banditizmas bus objektyviai ištirtas iš naujo ir teisminio banditizmo atstovai atsidurs teisiamūjų suole.  
   Kadangi, buvau nukentėjęs nuo ne vieno smurtinio, ginkluoto nusikaltimo, o jokios realios pagalbos iš valstybės negavau, tikiuosi, kad Saulius Skvernelis, kartu su Prezidentu Gitanu Nausėda, suorganizuos kokią nors akciją ir padės mūsų šeimai finansiškai, taip dalinai atlygindami, valstybės vardu veikusių, teisinio banditizmo atstovų padarytus didžiulius finansinius nuostolius. Būtent teisminio banditizmo būdu, ilgus metus esame, ne tik žeminami ir niekinami, bet ir kankinami skurdu.  Primenu Jums Europos Žmogaus Teisių Konvencijos, 3 STRAIPSNĮ
 Kankinimo uždraudimas
 Niekas negali būti kankinamas, patirti nežmonišką ar žeminantį jo orumą elgesį, arba tokiu būdu būti baudžiamas.

http://www.vilmantinas.eu/2019/03/skvernelis-airijoje-isgirdau-zmoniu.html
 Pridedu ir straipsnį, kuriuo kreipiuosi į Lietuvos Prezidentą Gitaną Nausėdą, nes Jis niekaip nesugeba išgirsti. Gal bloga Prezidento komanda?


 Daugiau straipsnių iš kitų žiniasklaidos priemonių
 PS
  Jeigu manote, kad ignoruodami ir nespresdami mano šeimos, "valstybės vardu" sugriauto gyvenimo problemų, priversite mane nutilti, labai apsirinkate. Nenutildė manes banditų smurtas, nenutildė manes banditų kulkos, nenutildė manes ir  valstybės vardu vykdomo teisinio banditizmo veikėjai, nenutildysit manęs ir Jūs. Tad judinkit savo pasturgalius ir pradėkite dirbti, nes nusikaltimų slėpimas ir dangstymas uštraukią solidarią atsakomybę. 

Kadangi, esu nuolat blokuojamas soc..tinkluose, prašau visų išplatinti šį viešą kreipimasį į išvardintus Lietuvos TARNAUTOJUS, kurių galimai informacija nepasiekia. 

 Vilmantas Povilaitis
Lietuvos Visuomenės Tarybos narys
SUSITELKIMO narys
www.vilmantinas.lt

2020 m. liepos 4 d., šeštadienis

Lietuvius pirkdavo už grašius. Zigmas Vaišvila. 2016 05 01

SUSITELKIMAS, pranešimas Tautai

SUSITELKIMAS

SUSITELKIMAS


Mes, Tautos susitelkimo iniciatyvinės grupės nariai (toliau TSIG), laikome savo valstybę Tautos savisaugos ir savivaldos viešąja organizacine sistema, kurios pirmaeilė paskirtis – universaliųjų Tautos vertybių apsauga.
Svarbiausiam Tautos susitelkimo siekiui priskirdami racionalumu ir teisingumu grindžiamą Lietuvos valstybingumo kultūrą, pilietinės visuomenės darniam bendrabūviui ugdyti ir teisinės valstybės principams įgyvendinti. Šiuos uždavinius gali spręsti tik naujo tipo politinė jėga, pasiruošusi konstruktyviai inicijuoti šalies konstitucinius pokyčius.
Pastebėtina, kad esama Lietuvos valstybės vadybos sistema, tarnauja ne pilietinei daugumai, o interesų grupėms, pasivadinusioms partijomis ar kitokiais viešuosius išteklius tvarkančiais dariniais, kurie ignoruoja Tautos universaliųju vertybių prioritetą.

TSIG kviečia visų ne sisteminių partijų, visuomeninių organizacijų, socialinių grupių, profesinių sąjungų ir kitų judėjimų vadovus ir/ar atstovus į naujo tipo politinės jėgos kūrimo sueigą.

Dienotvarkėje:
1.      Organizatorių kreipimasis į Sueigos dalyvius.
2.      Partijų ir judėjimų, dalyvaujančių Seimo rinkimuose trumpųjų programų ir siekių pristatymas (ne daugiau, kaip 15 min vienam pristatymui).
3.      Partijų ir judėjimų lyderių svarbos pristatymas išklausant kiekvieno jų nuomonę, kodėl aš, o ne kitas (iki 10 min vienam pasisakymui).
4.      Pertrauka iki 30 min.
5.      Lieta – valstybė, valdžia.
6.      Naujo tipo politinės jėgos kūrimo galimybių studija ir siūlymai.
7.      Atviri debatai, diskusijos (iki 10 min dalyviui).

Sueiga vyks: 2020 m. liepos 10d. 12.00 val., registracija 11.30 val.

Adresas: Santaros gimnazijos aktų salė, Baltų pr.51, Kaunas.

Sueigos dalyvio paramos mokestis 10 eurų/asm. (kavai, vandeniui, užkandžiams).

Išankstinė registracija pageidaujama el.p. juozas@dileksa.lt smulkesnė informacija tel. +37069946890 Juozas Aleksandravičius.

Tautos susitelkimo iniciatyvinė grupė2020 m. liepos 03 diena Vilnius
Tautos susitelkimas
Lietuvos Visuomenės Taryba, siekdama įkūnyti prigimtinę žmogaus teisę laisvai gyventi ir kurti Lietuvos valstybėje ir Konstitucijos pagrindu sutelkti tam Lietuvos Respublikos piliečius, 2019 m. spalio 29 d. patvirtino tam būtinas sąlygas ir pirmaeilius uždavinius.
Lietuvos valstybės ir mūsų tautos egzistencinį pamatą nusakė Vydūnas – likimas mums lėmė egzistuoti tarp Rytų ir Vakarų, ieškant kompromisų, adekvačiai vertinant Lietuvos padėtį pasaulyje.
Lietuvos tikslas – mūsų piliečių išsaugojimas ir gausinimas. Tautos klestėjimas, visų pirma, pasireiškia jos gausėjimu. Tautos jėga yra vienybė siekiant Tautos klestėjimo. Turime gerbti ir suprasti kiekvieną Lietuvos žmogų. Tik susitelkę ir drauge galime ir privalome padėti vieni kitiems.
Artėjantys LR Seimo rinkimai verčia apsispręsti. Mūsų Konstitucija nustato, kad niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis Tautai priklausančių suverenių galių (3 str.), kad valdžios galias riboja Konstitucija (5 str.), o  aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus (4 str.). Artėjantys LR Seimo rinkimai turi būti pirmas žingsnis susigrąžinti Tautai teisę tiesiogiai reikšti savo valią valstybės valdyme. Ir ne tik referendumo būdu. Taip Lietuvos piliečiai jau veikia, tačiau tik žemiausiame bendrijų lygmenyje. Riboti Tautos teisę valdyti valstybę tiesiogiai niekam nesuteikta.

Todėl Lietuvos Visuomenės Taryba kviečia visus mūsų piliečius ir organizacijas telktis Tautos, valstybės ir šeimos išsaugojimui. Seimo rinkimuose telkimuisi siūlomas šis programos pagrindas:
1.     LR Konstitucija. Kandidatai į Seimą - Tautos žmonės, siekiantys pakeisti mus užvaldžiusią sistemą. Žmonės patys renka vietinius reikalų tvarkytojus (Lietos valdymo principas).
  1. LRT ir visa valstybės lėšomis apmokama žiniasklaida suteikia erdvę žmonių diskusijai su valdžia ir išeivija šiuolaikiškos, atsakingos, mąstančios visuomenės formavimui.
  2. Valstybės finansų viešumas. Atsakomybė dėl valstybės finansų užvaldymo - politinės ir teisėsaugos korupcijos kriminalizavimas.
  3. Teisėjų ir prokurorų darbo nepriklausomumo principo derinimas su asmenine jų atsakomybe už nepagrįstus teismų ir prokurorų sprendimus. Visuomenės kontrolė teisėsaugai. Nepriklausomas prokuroras. Valstybės ir bankų lėšų išgrobstymų ištyrimas.
  4. Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas, oligopolinės verslo sistemos atsisakymas, gamybos ir žemės ūkio vystymas, alternatyvios energetikos šaltinių įgyvendinimas.
  5. Verslo požiūrio (krepšelių) atsisakymas švietime, kultūroje ir sveikatos apsaugoje, kokybiškų švietimo ir sveikatos apsaugos paslaugų prieinamumas visoje Lietuvoje. 
  6. Visuomenės pagrindo – šeimos – ardymo sustabdymas.
  7. Kariuomenė stiprinama ne žmonių nuskurdinimo ar socialinės atskirties didinimo sąskaita.
  8. Minimalaus žmonių pragyvenimo užtikrinimas. Valstybės kasos mokesčių surinkimui ir saugojimui sukūrimas. Valstybės rezervo sugrąžinimas valstybei ir pasiruošimas įvesti Litą.
  9. Lengvatinė elektros energijos kaina gyvenantiems Astravo AE rizikos zonoje - sutarties, bet ne konfrontacijos su Baltarusija dėka. Astravo AE veikimui būtina Kruonio HAE.

Lietuvos Visuomenės Taryba kviečia Lietuvos piliečius vienytis, siekiant sudaryti sąlygas Tautos, valstybės ir šeimos išsaugojimui – šios pradinės programos įgyvendinimui.


Mano draugai ir mano bendrakeleiviai, apgailėkite tautą, kurioj pilna tikėjimų, bet nėra šventumo. Apgailėkite tautą, nešiojančią drabužius, kurių pati neaudžia, valgančią duoną, kurios pati neaugina, ir geriančią vyną, kuris teka ne iš jos vynspaudės. Apgailėkite tautą, kuri skriaudiką paskelbia didvyriu, o išsipusčiusį užkariautoją laiko geradariu. Apgailėkite tautą, kuri paniekina aistrą sapne, tačiau pasiduoda jai pabudę. Užjauskite tautą, kuri pakelia balsą tik laidotuvių eisenoje, neturi kuo didžiuotis, kaip tik griuvėsiais, ir niekad nesukils, nebent kai jos galva atsidurs tarp budelio kirvio ir trinkos. Užjauskite tautą, kurios politikas yra lapė, filosofas – žonglierius, o menas – skylių lopymas ir beždžioniavimas. Užjauskite tautą, kuri naują savo valdovą sutinka trimitais, o atsisveikina patyčiomis, kad vėl kitą sveikintų trimitais. Apgailėkite tautą, kurios išminčiai nebylūs nuo senumo, o stipruoliai dar tik lopšyje. Apgailėkite tautą, susiskaldžiusią į dalis, kai kiekviena dalis save laiko tauta.” Ištrauka: Kahlil Gibran (2008). Pranašas. Pranašo sodas. Kaunas: Trigrama. 118-119 p. .

Tikra, laisva ir nepriklausoma Žiniasklaida.
www.vilmantinas.lt


fb Susitelkimas – ateikite susidraugauti!

2010 metų sausio mėnesio, Vilmanto Povilaičio sukurtas video. Išaušo Mūsų diena, SUSITELKIME

Išaušo Mūsų diena, SUSITELKIME, būkime savo valstybės šeimininkai, nes Mes ir esame LietuvaVilmantas Povilaitis

www.vilmantinas.lt

2020 m. liepos 3 d., penktadienis

Tautos SUSITELKIMO kvietimas

2020-07-03 Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro, Lietuvos Visuomenės...

2020-07-03 Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų prof. Bronislovo Gen...

Vilmantas Povilaitis: Gerbiami Lietuvos Karaliai.......

Gerbiami Lietuvos Karaliai...... Lietuvoje yra nevienas karalius, kuris supranta kas Lietuvoje blogai. Bet tie karaliai,
nesupranta, arba nenori suprasti, kad kol Jie nenusiims karūnų, tol Tauta eis į
prąžūtį.
  Visada sakiau ir sakysiu, kad norint nugalėti išsigimusią sistemą,
kuri Žmoniją veda į Pasaulinę Žmonijos vergovę, yra   reikalinga vienybė. Be vienybės, mes tik
leidžiame sistemai, kuri skirtingai nei Mes, yra vieninga, sparčiai stumti mus į
susinaikinimą. Didžiulė, Pagarba, Kazimierui Juraičiui, Audriui Nakui, Zigmui Vaišvilai, Rolandui Paulauskui, už Tautos vienyjimą, taip pat,  Donatui Šulcui, kuris dažnai pamiršęs savo problemas, bėga padėti jas spresti kitiems. Didžiulė Pagarba visiems, vienokiu ar kitokiu būdu, vienyjantiems Tautą, saugantiems mūsų tradicijas, kultūrą ir mūsų Žemių vientisumą. Būkime komanda, prisiminkime,  Rusų Liaudies patarlę ir nebetraukime vežimo (Valstybės) į skirtingas puses.  Nusikelkime karūnas ir
ištieskime rankas, vieni kitiems.  Būkime lyderiais, bet ne karaliais,
papildykime vieni kitus, parodykime Tautai pavyzdį, kad galime būti vieningi.
Supraskime pagaliau, kad stovime prie bedugnės krašto, besipuikuodami savo
karūnomis, nugarmėsime į tą bedugnę ir patys, pražuvę savo puikybėje. 

Visada sakiau ir sakysiu, kad kiekvieno žmogaus problema,
yra vienodai svarbi, kaip ir kito žmogaus problema.
 Taip pat visada sakiau, ir sakysiu, kad kiekvieno žmogaus problema, yra Valstybės problema.
 O kiekviena Valstybės problema, yra kiekvieno Lietuvos piliečio problema.
 Visa tai sakau, nes gyvenimas man suteikė praktiką, kurios nelinkiu niekam, bet nesakau, kad tai ką patyriau, yra svarbiau už kitų žmonių problemas. Nesakau ir to, kad mano problema, yra
nesvarbi.
  Kiekvienas privalo suprasti, kad visų mūsų problemos yra sąmoningai
sukurtos, tų, kurie suplanavo, totalią, Pasaulinio mąsto Žmonijos vergovę,
pavadinę ją, „naujaja pasaulio tvarka“ Tą kalbu, turbūt jau nuo 2009 metų, o
pirmą kartą apie tai išgirdau dar savo mokykloje, tik nepamenu kokioje, klasėje
iš vienos savo Mokytojos, kurią gerbiu ir prisimenu, kokia Ji buvo protinga ir
turinti tikras neiškreiptas žinias. Dėl Jos saugumo, neminėsiu Jos nei vardo,
nei pavardės.
  Tai, kas vyksta Lietuvoje ir Pasaulyje, yra ne naujiena, kiekvienam sveiko proto žmogui, nes šendien, viskas tapo tiesiog akivaizdu.
  Nepaslaptis, kad yra susidorojama su Žmonėmis, fabrikuojant baudžiamasias bylas
ir melą verčiant „tiesa“, tuo tarpu Tiesą, versdami „melu“
 Apie tai rašiau jau
senai:

Taip pat gerai žinau, kad nėra neišsprendžiamų problemų, yra tik problemų nesprendžiantys žmonės, kurie lg kokią mantrą, kartoja; Nieko čia nepakeisime, nieko čia nepadarysime ir laukia ateinančios pražūties.
  Įsivaizduokite, kad stovite prie malkų kaladėmės krūvos, žiūrime į kirvį ir sakome, nieko čia nepadarysiu, nesuskaldysiu tos malkų krūvos. Argi ta malkų krūva susiskaldys pati?
   Tiesiog reikia įdėti pastangas, paimti kirvį į rankas ir suskaldyti tas malkas. ;)
    Tie, kurie kovoja, gali ir pralaimėti. Tie, kurie  nebekovoja, jau pralaimėjo. Nelaukite, kad kiti, už Jus padarytu Jūsų darbą, vienykitės ir tapsime nenugalimi. Gana verkšlenti, Dirbame. ;)   Taigi, Gerbiami Karaliai, nusiimkite karūnas ir tapkite lyderiais, parodykite Tautai pavyzdį, kaip reikia vienytis, tik vienybė yra jėga, kurios nesugebės nugalėti joks blogis. Nėra padėties, be išeities, kol esame gyvi ir vieningi. Išlikime gyvi ir išsaugokime savo Valstybę ir Jos ateitį, ne tik sau, bet ir savo ateities kartoms. Būkime Didingi, bet ne po vieną, bet visi kartu, nugalėkme savyje karalius ir netapsime drakonais.  

Pagarbiai
Vilmantas Povilaitis

2020 m. liepos 2 d., ketvirtadienis

DALINKIMĖS! 2020.07.02 d. šaukiama SUSITELKIMO XIX-oji VEČIJA (susitikimas po ąžuolais) 

DALINKIMĖS! 2020.07.02 d. šaukiama SUSITELKIMO XIX-oji VEČIJA (susitikimas po ąžuolais) - ji vyks vis dar nuotoliniu būdu - kalbėsimės apie MIŠKUS ir gamtosaugą miestuose - su MIŠKŲ SAUGOTOJAIS - Vytautu Radavičiumi ir Tomu Lenkšu (iš 15.000 bendruomenės "Gyvas miškas") - 19:30 rinksimės čia - https://jitsi.tautai.lt/SUSITELKIMAS Večija prasidės 20:00 val. Pasirūpinkite savo tinkama išvaizda, el. priemonėmis. Večijoje bus daroma vaizdo ir garso įrašas. Planuojama večijos pabaiga 21:30. Taip pat numatoma SUSIJUSI svarbi Spaudos konferencija LRS Spaudos konferencijų salėje - SUSITELKIMAS ir Zigmas Vaišvila - 2020 m. liepos 3 d. 10 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų prof. Bronislovo Genzelio, Audriaus Butkevičiaus, Egidijaus Klumbio ir Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Signatarai kreipiasi į Lietuvos Seimą dėl istorijos perrašinėjimo“. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai kreipiasi į Lietuvos Respublikos Seimą dėl Lietuvos Atgimimo istorijos perrašinėjimo. 1 dalis https://www.youtube.com/watch?v=oo1o3IlLNGs&feature=share 2 dalis https://www.youtube.com/watch?v=uFX2jUKdK-0&feature=share

2020 m. liepos 1 d., trečiadienis

Ar prezidentą pasiekia žmonių laiškai?


   Begalę kartų kreipiausi į Lietuvos Prezidentus, dėl ilgus metus prieš Mūsų Šeimą veikiančio teisinio banditizmo, bet nei vieno Lietuvos Prezidento, prieš mūsų Šeimą vykdomas teisinis banditizmas nesudomino.  Kaip tik šią temą gvildena ir žurnalistė Giedrė Gorienė su Gerbiamu Kazimiero Simonovičiaus universiteto Teisės fakulteto profesoriumi, dr. Ryšardu Burda, kuris yra ir mano vyresnio sūnaus, Naglio Povilaičio dėstytojas.Daugiau apie prieš mūsų šeimą vykdomą teisinį banditizmą paspaudus nuorodą:

Užduotis Lietuvos Prezidentui Gitanui Nausėdai

Vilmantas Povilaitis: Mano Šeimos "emigracijos" priežąstys ir pasekmės.

Temide-auka-skolinga-nuteistajam

Vilmantas Povilaitis
 www.vilmantinas.ltRinkimai - mūsų taktika || Kazimieras Juraitis

Pinigai ir kreditas || Kazimieras Juraitis

2020 m. birželio 16 d., antradienis

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija „Nesusikalbėjimas su prokuratūra vyksta ir teismuose“ 

   2020-06-17. 11:00 Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija „Nesusikalbėjimas su prokuratūra vyksta ir teismuose“


 ​Dalyvauja buvęs Seimo narys Audrius Nakas. Klausimus galima užduoti spaudos konferencijos metu nuotoliniu būdu Seimo interneto svetainėje, renginių kalendoriuje, atvėrus spaudos konferencijos langą. Spaudos konferencijos transliuojamos tiesiogiai internetu ir Seimo „YouTube“ paskyroje. Stebintiems transliacijas yra galimybė užduoti klausimus prelegentams. Nuoroda į klausimų uždavimo sistemą bus matoma tik spaudos konferencijos metu. Esant galimybei, į nespėtus atsakyti klausimus spaudos konferencijos dalyviai atsakys po spaudos konferencijos el. paštu. Internete ir Seimo „YouTube“ paskyroje galima rasti spaudos konferencijų įrašus.
https://youtu.be/X-LVYlH6Mak

Mitingas prie Seimo 2020.06.17 - 12 val. || Kazimieras Juraitis

  Visi, kurie žiūrite šį postą, prašome juo pasidalinti visur, kur tik įmanoma. Kadangi esame nuolat blokuojami, facebooke, negalime išplatinti pranešimo. Ačiū visiems, kurie padedate skleisti informaciją.  Taigi,  trečiadienį 2020-06-17 dieną 12:00 valandą, susitinkame "Nepriklausomybės Aikštėje"

Ačiū Jums visiems.
www.vilmantinas.lt


2020 m. birželio 8 d., pirmadienis

Šiaulių Apygardos Teismas 2020-06-08,pakeitė balandžio 6 dieną, apelecinio teismo, Algirdui Paleckiui, skirtos intensyvios priežiūros sąlygas

Šiaulių apygardos teismas nusprendė, kad Algirdas Paleckis nuo 17 iki 7 valandos įpareigotas būti savo gyvenamojoje vietoje Vilniuje ir neišvykti iš Vilniaus miesto ribų, išskyrus atvejus, susijusius su dalyvavimu teismo posėdžiuose.
Pakeistos Paleckiui Apeliacinio teismo balandžio 6 dieną skirtos intensyvios priežiūros sąlygas. Šiaulių apygardos teismas atsižvelgė į tai, kad kaltinamajam apskritai buvo uždrausta išvykti iš namų, net vykti į gydymo įstaigą ar susitikti su advokatais, o byloje nėra duomenų, kad jis būtų kaip nors pažeidęs kardomosios priemonės sąlygas.
www.vilmantinas.lt


2020 m. birželio 3 d., trečiadienis

Sėkmingiausias Pasaulio Advokatas, Profesorius, Stanislovas Tomas, triuškina Lietuvos pedofilų gvardiją..Jungtinių Tautų Priverstinių dingimų komitetas atmetė Lietuvos vyriausybės prašyma uždaryti bylą Nr. UA 569/2019, kurioje Deimantė paskelbta dingusia – jos pavardė paskelbta JTO Dingusių asmenų sąraše. Jungtinės Tautos išreiškė susirūpinimą Deimantės psichine sveikata ("mental health") ir pakartotinai nurodė Lietuvai pranešti jos adresą ir pateikti įrodymus ar ji yra sveika. Tai turi būti padaryta iki 2020-07-02. Nuo 2019-03-05 Lietuva atsisako įvykdyti šį JTO reikalavimą. Jungtinės Tautos pareikalavo, kad Lietuva nedelsiant ("immediate") leistų su ja pasimatyti, paaiškintų kaip ji dalyvauja baudžiamojoje byloje dėl jos tvirkinimo ir ar tiesa, kad jos advokatas Stanislovas Tomas rašo, kad pedofilijos byla uždaryta po jos priverstinio perdavimo motinai. Per vieną mėnesį Lietuva turi JTO paaiškinti ar Deimantė yra informuota, kad ji yra JTO ieškoma. Jungtinės Tautos pareikalavo paaiškinti kaip, žvelgiant į mergaitės paėmimo video, Lietuva paaiškina, kad mergaitės geriausi interesai ("the best interests") buvo pirmenybiniu vertinimu ("primary consideration"). Primintina, kad prieš mėnesį "DELFI Melo detektorius" neigė, kad Deimantė yra JTO ieškoma, kad jai atstovauja advokatas prof. dr. Stanislovas TOMAS. Dėl šio šmeižto DELFI redaktorei Rasai Lukaitytei-Vnarauskienei Prancūzijos baudžiamajame tribunole iškelta baudžiamoji byla Nr. 20139182. Analogiška baudžiamoji byla dėl šmeižto yra iškelta 15min ir BNS direktoriui Šaušikovui (vardo neprisimenu) ir Europos žmogaus teisių teismo teisėjui Egidijui Kūriui. Pakartotinai prašau Teisingumo ministrą leisti man ir psichologui su ja susitikti vykdant JTO 2019-03-05 sprendią.

www.vilmantinas.lt