2018 m. rugsėjo 29 d., šeštadienis

Rolandas Paksas:Dalyvausiu Respublikos prezidento rinkimuose


     Šį savaitgalį partijos „Tvarka ir teisingumas“ nariai renkasi į Kongresą Klaipėdoje. Rolandas Paksas - neatsiejamas „tvarkiečių“ politinis lyderis ir įkvepėjas, partijos steigėjas ir kūrėjas, daug kadencijų buvęs jos pirmininku, iš šių pareigų pasitraukęs beveik prieš dvejus metus. Dabar dauguma partijos narių vėl norėtų jį matyti partijos vadovo pareigose, kuriose deramai galėtų atstovauti visai „tvarkiečių“ bendruomenei, mobilizuotų partiją būsimoms rinkiminėms batalijoms.
- Ar ketinate priimti kvietimą vėl būti renkamas pirmininku? - paklausėme Europos Parlamento nario Rolando Pakso.
- Nusprendęs palikti partijos pirmininko pareigas prieš dvejus metus priėmiau pasvertą ir įvairiapusiškai apmąstytą politinį sprendimą. Manau, mano politinių bendraminčių ir bendražygių bendruomenė tai gerai suprato ir palaikė.
Politika yra kur kas daugiau nei formalus buvimas kokioje nors organizacijoje ar aukštas partinis postas. Politika man yra žinių, įgūdžių, vertybinio supratimo bei visos gyvenimiškos patirties galimybių sutelkimas ir tikslingas panaudojimas bendrojo gėrio kūrimui tautos ir valstybės labui.
Šiandien mūsų valstybė taip sparčiai ritasi žemyn, kad kur kas svarbiau yra apčiuopti dabarties iššūkių politines priežastis ir sustabdyti neigiamus socialinius bei politinius procesus, kurie gali sukelti pražūtingus padarinius mūsų tautiškumui ir valstybingumui.
Lietuvai kaip deguonis yra reikalinga galinga nacionalinė politinė srovė, kuri sutelktų visas tautos pajėgas rezistencijai prieš globalizmo, kaip naujojo totalitarizmo, ideologijų invaziją, kurios siekia sunaikinti visa, kas siejasi su lietuvių tautos tapatybės gyvastimi.
- Per pastaruosius metus ir Lietuvoje labai išryškėjo šių jėgų pastangos devalvuoti nacionalinės valstybės kūrimo kelią ir didinti visuomenės susipriešinimą?
- Šia prasme vieni ar dveji metai tautos ir valstybės gyvenime gali būti ir daug, ir mažai. Kartais tik akimirkos blyksnio pakanka, kad visos valstybės mastu būtų padaryti žalingi politikų sprendimai, kurie sunkia našta prislėgtų ateities kartų pečius, pakirstų tautos gyvybingumo šaknis.
Lietuvos išlikimo politinę perspektyvą matau tik per visos tautos pastangų dėl savo nacionalinės valstybės klestėjimo sutelkimą, kiekvieno asmenišką nesavanaudišką darbą ir aukojimosi prizmę.
Kas mato priešingai - siekia skaldyti, manipuliuoti galia ir užsidaryti individualizmo kiaute - su mumis ne pakeliui.
- Ar apie šiuos dalykus ir esate numatęs kalbėti Klaipėdoje susirinkusiai „tvarkiečių“ bendruomenei?
- Didėjantiems vertybių ir pasaulėžiūrų skirtumams šiai takoskyrai išryškinti šalies mastu iš tiesų reikės nemažai pastangų. Todėl mes kartu su bendraminčiais sukūrėme judėjimo „Šaukiu aš tautą“ pilietinę iniciatyvą, kurioje matome ir politinių partijų vietą, kaip bendro darbo, sutarimo ir nelengvų sprendimų priėmimo atsparą.
Partija „Tvarka ir teisingumas“ taip pat turi galimybių augti kartu su stiprėjančia nacionalinės politikos formavimo bendruomene, būti jos farvateryje. Tačiau turiu pasakyti, jog pastaruoju metu šioje organizacijoje, o tiksliau - jos vadovybės veiksmuose - ėmė ryškėti labai negatyvios tendencijos. Partijoje vis labiau ima dominuoti egoizmas, nenoras įsiklausyti, pripažinti ir gerbti bendražygių skirtybes bei nuomones.
Šiandien ne tik partijai „Tvarka ir teisingumas“ yra iškilusi reali grėsmė prarasti ilgalaikius politinius tikslus ir tarnystės visuomenei dvasią dėl vienadienių galimybių, išduoti vertybes ir realiai išnykti globaliame labirinte.
- Tą įmanoma sustabdyti tik jums sugrįžus vadovauti partijai?
- Partijos pirmininko pareigos, kaip ir bet kurios kitos - sostinės mero, premjero, Respublikos prezidento ar europarlamentaro - niekada nebuvo mano tikslas, o tik priemonė, galimybė keisti save, savo miestą ar visos valstybės gyvenimą, telkti bendražygius, vienyti juos ir įkvėpti šturmuoti politines žemumas ir aukštumas.
Kitais metais - 2019-aisiais - vyks net treji nepaprastai svarbūs, galbūt net valstybės ateitį nulemsiantys, rinkimai - savivaldybių tarybų ir merų, Respublikos prezidento bei Europos Parlamento.
Esu apsisprendęs juose dalyvauti kartu su bendraminčiais ir bendražygiais. Mes pateiksime žmonėms alternatyvą dabartiniam valstybės regresui, pristatysime savo matymą ir programas, kaip Lietuvai tapti labiausia klestinčia šalimi Europoje.
Apsispręsdamas suburti geriausias tautos pajėgas rinkimams į Europos Parlamentą suprantu, kad toks ambicingas tikslas negali būti suvokiamas per vienos partijos interesų prizmę, o turi totaliai apimti platų nacionalinių jėgų mobilizacijos lauką.
Mūsų politinė paraiška bus tikrai išeinanti iš partinės priklausomybės ir partinio lojalumo rėmų.
Taip pat nusprendžiau iškelti savo kandidatūrą Respublikos prezidento rinkimuose. Esu įsitikinęs, jog Lietuvai šiandien reikia ne prezidentinių rinkimų spektaklio, kurį kasdien visuomenė turi stebėti lyg pigų serialą viešojoje erdvėje, o tikrai laisvų demokratiškų rinkimų, grindžiamų politine kova ir atsakomybe.
Niekas neturi stoti skersai kelio tautos laisvei. Tautos suverenios galios turi būti stiprinamos, niekas - jokia sąjunga - negali kėsintis jas savintis ir jomis manipuliuoti. Todėl jaučiu pareigą sukurti naują laisvės Konstituciją Lietuvos šaliai Europoje ir siūlyti ją priimti visos tautos referendume. Šiam kilniam ir pribrendusiam tautos darbui atlikti turėsime sutelkti pačias šviesiausias pajėgas.
- Tai, ką sakote, gerokai išeina už vienos politinės partijos rėmų ir galimybių ribų?
- Be jokios abejonės. Aš labai gerbiu ir vertinu ilgamečius ir ištikimus savo partijos bendražygius, visą „tvarkiečių“ bendruomenę. Mes - neatsiejami.
Tačiau taip pat pastebiu ir tą negatyvą, kuris gali dar labiau suvešėti, jeigu ir toliau partijos gyvenimą bandys „reguliuoti“ vienadieniai veikėjai ir politiniai savanaudžiai.
Nemanau, jog galėčiau apsimesti, kad negirdžiu ir nematau, kas šiuo metu dedasi partijos kuluaruose. Intrigų negaliu priimti kaip normalaus santykių pasireiškimo, negaliu pritarti tokiai laikysenai, kuomet politikas nesugeba deramai sureaguoti į bendražygių pareikštą nepasitikėjimą, jis ir toliau žūtbūt laikosi įsikibęs kėdės atlošo.
Esu įsitikinęs, jog tokiame nebrandume, nebėra galimybės toliau kalbėtis apie bendrus politinius tikslus. Norisi klausti, kaip jūs, vyrai, ruošiatės tvarkyti valstybę, jeigu tarpusavyje sėjate neapykantą ir nesugebate susitarti?
Būtent dėl minėtų priežasčių ir manau, jog mano narystės etapas partijoje „Tvarka ir teisingumas“ natūraliai baigėsi.
Nebejaučiu jokio moralinio įsipareigojimo likti ir būti veliamas vienadienių grupuočių beviltiškų tarpusavio kovų ir melo lauke, į kurį ne savo valia šiandien įtraukiama ir visa „tvarkiečių“ bendruomenė.
Nuo šios akimirkos nebelaikau savęs partijos nariu ir nenoriu ateityje būti saistomas su jos politiniais sprendimais ir apsisprendimais.

Margarita Starkevičiūtė on Membership of Parliament

Vilmantas Povilaitis: Aš palaikau, 2009-2010 m. finansų krizę tiriantį parlamentinį tyrimą.

   
   Esu giliai įsitikinęs, kad krizės Lietuvoje sukėlėjai ir prie to prisidėję veikėjai, privalo atsakyti už visus, tiek Valstybei tiek Tautai ir jos žmonėms atneštus nuostolius.
    Dažnai džiaugiuosi, Ramūno Karbauskio ir Agnės Širinskienės pasisakymais ir pozicija. 
   Labai tikiuosi, kad Jų energija neižblės ir nesustos ties šituo tyrimu. 
     Kadangi ilgus metus aš ir mano šeima, kenčiame nuo Lietuvos banditų ir mano giliu įsitikinimu, jiems atstovaujančios Lietuvos teisėsaugos, kuri pavertė mūsų Šeimos gyvenimą ilgamečiu pragaru. 
     Esu giliai įsitikinęs, kad tokie tyrimai turėtų būti atlikti ir Lietuvos teisėsaugoje. Taip pat manau, kad Ramūnas Karbauskas turėtų apsivalyti savo aplinką nuo tokių, kaip  Vytautas Bakas, kuris vienam sisteminės žiniasklaidos video, mano giliu įsitikinimu, netinkamai pasisakė apie, prie Prezidentūros 2017 metais bado akcijos dalyvius, kurie vienaip ar kitaip, buvo nukentėję, nuo teisingumą vykdyti turinčių institucijų. 
   Šie žmonės, sisteminės žiniasklaidos, bei kai kurių politikų, tokių kaip, Laurynas Kasčiūnas, buvo apšmeižti kremliaus finansuojamais protestutojais ir visokiais kitais realybės ir tiesos neatitinkančiais dalykais. 
    Esu pastebėjęs, kad ir Ramūnas Karbauskis, dažnai kaltinamas, Rusijos įtaka. Tą dažnai, mano giliu įsitikinimu, kliedi, Rasa Juknevičienė. 
     Noriu tikėti, kad Jūsų tikslai kilnūs ir nuoširdūs, bet tokie dalykai, kaip Žemės pardavimo užseniečiams, saugiklių nuėmimas ir mąsinis Lietuvos miškų naikinimas, kad svetimos kariuominės tankai galėtų pažaisti karą Mūsų Valstybėje, verčia abejoti Jūsų kilnumu. 
     Kadangi esu objektyvus ir matau kitus Jūsų darbus, viliuosi, kad tai kas įvyko, dėl Lietuvos teritorijos pardavimo užsieniečiams ir mąsinis Lietuvos miškų naikinimas, buvo kažkaip įsprausti per prievartą? 
  Esu giliai įsitikinęs, kad sistema, uoliai tarnaujanti, pasaulinės Žmonijos vergijos (naujosios pasaulio tvarkos) autoriams, šantažuodami ir naudodami įvairius, slaptai surinktus kompromatus, įvedinėja labai daug, tiek Lietuvai, tiek ir kitoms Valstybėms, bei visai žmonijai prąžūtingų dalykų. 
     Esu giliai įsitikinęs, kad pagrindiniai, kelio į pasaulinę žmonijos vergovę tiesėjai Lietuvoje, yra "koncervatoriai",  su Grybauskaite priešakyje, bei didelė dalis tų, kurie juos palaiko. Taip at, esu giliai įsitikinęs, kad dauguma žmonių, juos palaiko, tik todėl, kad yra nuo ryto iki vakaro, mano giliu įsitikinimu, mulkinami sisteminės žiniasklaidos. 
     Jokinga, kai visą savo, mano giliu įsitikinimu, niekingą gyvenimą, iš Valstybės biudžeto mintantys veikėjai, bando sukompromituoti Ramūną Karbauskį, kuris savo finansinę gerovę susikūrė savo darbu ir protu. 
     Labai atvirai matosi, kaip Jūsų tyrimų baiminasi  koncervatoriai ir kaip sisteminė žiniasklaida, dangsto ir bando apsaugoti, tiek 2009-2010 metų krizės sukelėjus, tiek ir mano giliu įsitikinimu, nusikalstamus sprendimus priėmusius ir priiminėjančius teismus ir teisėjus.
     Taip pat akivaizdu, kad didelės problemos yra Valstybės Saugos Departamente, kuris sudarinėja šmeižėjiškus, būktai valstybei pavojingų asmenų sąrašus. 
     Nepaslaptis, kad Lietuvoje mąsiškai fabrikuojamos baudžiamosios bylos, kuriomis siekiama susidoroti su už Lietuvą ir Lietuvos gerovę pasisakančiais žmonėmis. 
     Esu giliai tuo įsitikinęs, nes būtent pats, nuo to nukentėjau jau 2010 metais ir kenčiu iki šiol, nes sistema, savo planų, pilnai susidoroti su manimi ir mano šeima, mano giliu įsitikinimu, neatsisakė ir atsisakyti negali. 
   Labai džiaugiuosi, kad į  Seimo, Žmogaus Teisių Komitetą, buvo paskirtas Petras Gražulis, kuris manau bent pabandys padaryti viską, kad šis komitetas pradėtų veikti. 
   Esu įsitikinęs, kad Jums būtina suvienyti jėgas su Tautos Prezidentu Rolandu Paksu, bei gerbiamu Nepriklausomybės Akto Signataru, Zigmu Vaišvila, bei kitais TIESOS ir TEISINGUMO siekiančiais žmonėmis, kurie metų metus yra niekinami,  šmeižiami ir daromi "valstybės priešais" 

   Taigi, būkite su Lietuvių Tauta, išvalykite Lietuvą nuo vidinių priešų, Seime, Prezidentūroje, Teisėsaugoje, Valstybės Saugos Departamente ir daugeliyje kitų, mano giliu įsitikinimu, gerai organizuotu, nusikalstamu susivienyjimu tapusiu, valstybės biudžeto finansuojamų vietų.        Padarykite viską, kad išsaugoti Lietuvos Žemių vientisumą. Išsaugoti beprotiškai naikinamus Lietuvos miškus.
  Atstovaukite Lietuvių Tautą ir Lietuvos Valstybę ir ginkite Jų interesus.
  Tuo nuoširdžiai Jums ir linkiu.  

Laisva ir nepriklausoma žiniasklaida.

 Ilgus metus nuo vykdomo susidorojimo per kelias valstybes, kenčiantis
Vilmantas Povilaitis

Kas atsakys už sąmoningai vykdomą Lietuvos naikinimą?


 Kas atsakys už sąmoningai vykdomą  Lietuvos naikinimą? 


Latvija pradeda glaudžius ekonominius santykius su Baltarusija, o būtent dėl Astravo atominės elektrinės. Latvija ir Baltarusija aktyviai sprendžia bendradarbiavimo klausimus ir neužilgo,- šie pasitarimai virs ekonominiu košmaru Lietuvai.
Lietuva jau muša pavojaus varpais dėl Baltarusijos pasitraukimo iš Klaipėdos jūrų uosto, apie tai garsiai kalba, susisiekimo ministras Rokas Masiulis ir kiti Lietuvos politikai.
Susidaro toks jausmas, kad Lietuvos politikai yra visiški kvailiai ir neišmanėliai, arba tiesiog vykdo kažkieno nurodymus nesivadovaudami logika. Vieną dieną jie skundžia , organizuoja piketus ir bando visais būdais pakenkti Astravo elektrinės statyboms, o kitą dieną verkia, kad Baltarusija pasitraukia iš Lietuvos jūrų uosto.
Į tokius Lietuvos politikų veiksmus Baltarusija reaguoja žaibiškai ir skaudžiai Lietuvai
A. Lukašenka Latvijoje paskyrė naują Blatarusijos ambasadorių Vasilijų Markovičių. Paskyrus Latvijos diplomatinės misijos vadovą, A. Lukašenka pažymėjo didelį potencialą plėtojant bendradarbiavimą su Ryga.
Jei Lietuva tikrai nenori bendradarbiauti su Baltarusija, būtina sutelkti dėmesį į Latviją, sakė prezidentas Aleksandras Lukašenka, apie tai pranešė prezidento  spaudos tarnyba.
Verkšlenimai
Dienraščio 15min publikacijoje Rokas Masiulis ir kiti politikai jau verkia ir su didelia nusotaba stebisi, kad Baltarusija veda aktyvias derybas su Latvija. “Susisiekimo ministras Rokas Masiulis ketvirtadienį kalbėdamas Seime patvirtino, kad Latvija bando pasinaudoti Lietuvos pozicija Astravo atominės elektrinės klausimu ir perimti dalį per Lietuvą keliaujančių krovinių.“
„30 procentų sumažėtų Klaipėdos uosto apyvarta, ir geležinkelių transporto srautai sumažėtų, kas reikštų tam tikrą ekonominę duobę ir krizės požymius. Mūsų kaimynai ir draugai latviai intensyviai ieško būdų, kaip perkelti tą srautą į Liepoją, o Lietuvą palikti ant ledo, ant mažų krovinių dozių“, – Vyriausybės valandoje kalbėjo K.Glaveckas.“, -rašo 15min.
Latvija neturi išeities
Latvija taip pat vykdanti rusofobišką politiką susiprato, kad tai veda į visišką valstybės ekonominę krizę, nes Rusija jūrų krovinius nukreipė kitus uostus. Būtent dėl rusofobijos isterijos Rusija savo visus krovinius iš Latvijois Rygos, Liepojos ir Ventspilio uostų perveda į Sankt Peterburgo, Ust Lugo ir Kaliningrado ir uostus.
Štai ir baigėsi baltiškoji Latvijos ir Lietuvos draugystė
Su kuo Lietuva dar nėra sugadinusi santykių? Su visais beveik, nebent su Skandinavais, nes jeigu ir jais sugadins, tada Skandinavai Lietuva per savaitę paverstu bananų valstybę, nes tam turi visas galimybes ir įrankius.
Lietuvoje ilgai gastroles tęsiantis “Landsgrybių“ cirkas, su programa “Rusai puola“ privalo baigti savo gastrolės ir sugrįžti pas savo šeimininkus į JAV, kitos išeities Lietuvai tiesiog nėra.

Linas Naujelis

UN Human Rights Committee makes binding decisions

2018 m. rugsėjo 28 d., penktadienis

“Delfis“ ir jo žurnalistė Vilma Danauskienė meluoja ir skleidžia tikrovės neatitinkančią informaciją“Delfis“ ir jo žurnalistė Vilma Danauskienė meluoja ir skleidžia tikrovės neatitinkančią informaciją


Delfio žurnalistė Vilma Danauskienė 2018 m. rugsėjo 28 d. 17:10 paskelbė tikrovės neatitinkantį ir melagingą straipsnį, kuriame yra paminėti Žilvinas Razminas ir Vaidas Lekstutis.
Delfio melas
“Į Šiaulius palaikyti teisiamojo S. Zagursko buvo atvykę ir kiti prorusiškais išsišokimais garsėjantys lietuviai – Vaidas Lekstutis, Žilvinas Razminas.
Posėdžio metu jie nevengė įžeidžių replikų, komentarų, dėl ko teismo posėdžiui pirmininkavęs teisėjas N. Masiulis buvo priverstas viešai juos sudrausminti.“
Tai yra visiškas melas ir tikrovės neatitinkanti, bei asmenis menkinanti ir žeminanti informacija. Teismo posėdyje nei Vaidas Lekstutis, nei Žilvinas Razminas nebuvo sudrausminti, nei jie aplamai ištarė teismo posėdžio metu nors vieną žodį. Sudrausmintas buvo Vilmantas Povilaitis, dėl šnibždesio ir teisėjas perspėjo, kad netrukdytų. Jokių įžeidžių replikų, komentarų teismo posėdžiu nei Žilvinas razminas, nei Vaidas Lekstutis nereiškė ir aplamai neištarė nei vieno žodžio, žurnalistės paskleista informacija yra visiškas melas.
Dėl šitokios melagingos paskleistos informacijos, kreiptasi į policiją, kad žurnalistei būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas, dėl viešai apšmeižtų asmenų, pagal BK 154 straipsnį:
154 straipsnis. Šmeižimas
1. Tas, kas paskleidė apie kitą žmogų tikrovės neatitinkančią informaciją, galinčią paniekinti ar pažeminti tą asmenį arba pakirsti pasitikėjimą juo,
baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
2. Tas, kas šmeižė asmenį, neva šis padarė sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, arba per visuomenės informavimo priemonę ar spaudinyje,
baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
3. Už šiame straipsnyje numatytas veikas asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, ar prokuroro reikalavimas.
Vaidas Lekstutis Žemaitis

Simonas Kroydonas nuteistas! (video)


Simonas Kroydonas nuteistas! (video)


Už parašytus straipsnius JAV priklausančiame “Facebook“ socialiniame tinklapyje (kuris veikia pagal Kalifornijos galiojančius įstatymus) , būnant Didžiojoje Britanijoje,Simoną Zagurską Kroydoną nuteisė Lietuvoje.
Tarkime Jūs būnant Londone nepraleidote per pėsčiųjų perėja pėsčiojo ir apie tai Lietuvos teisėsaugai paskųstų koks “Jorkšyrų Elfų“ trolis, ir Jus Lietuvos teismai už tai nuteistų. Bet prieš tai sulaikytų, uždarytų į kalėjimą keliems mėnesiams ir ir po to pusmetį “patampytų“ po teismus.
Štai tokia Lietuvos Respublikos teisminė praktika, kurią taiko visiems, kurie pasisako už draugystę su Rusija ir kritikuoja vietos valdžią ir reiškia savo nuomonę apie Sausio 13-osios nuomonę.
Rugsėjo 28 d. Šiaulių Apylinkės Teismas nusprendė Simonui Zagurskui skirti 100 mgl. dydžio baudą, bei 500 € eurų atlygį Vydui Mačiuliui, kurį Simonas išvadino KGB agentu.
Vaidas Žemaitis