2013 m. kovo 27 d., trečiadienis

R E F E R E N D U M A S BUS!

R E F E R E N D U M A S BUS!

Po 2014 gegužės 1d. įsigalės ES sutarties pasirašymo įstatymas, jog LT žemę gali pirkti, bet kuris ES narės pilietis. Kaip manote per kiek laiko didžiausius žemės plotus išpirks? Per kiek laiko jauni žmonės negalintys įpirkti savuose namuose žemės išvažiuos? Per kiek laiko emigrantai, ketinantys grįžti, neberadę vietos savoje žemėje nei namui,nei daržui, taps kitų valstybių piliečiais ? Per kiek laiko išnyktų lietuvių tauta, jei visai nesipriešinsime ?
MAN NETINKA.

Reikalingi savanoriai ,parašų rinkimui.
Registracija ir informacija: eloniux@gmail.com ar romaskaulinis@gmail.com 868527278
pranciskus.sliuzas@kaisiadorys.lt 869802118
(siunčiant: vardą pavardę, tel.numerį,miestas).

http://www.facebook.com/photo.php?v=10151773019494186&set=vb.114058595444368&type=2&theater

http://www.youtube.com/watch?v=MdVLgS5d1A8

http://www.youtube.com/watch?v=XnY1o9xmxlM

http://www.youtube.com/watch?v=2YhLStrPTOE

http://www.youtube.com/watch?v=_PjtemuF9k4

http://www.youtube.com/watch?v=xiaK3bZw3Tk

http://www.youtube.com/watch?v=SnjPRmE_Bx8

Kada Perkūnas išsklaidys chemtrailinius debesis ir sugrąžins Žemei ir jos augmenijai ir gyvunijai, gyvybės Saulės spindulius?


Kada Perkūnas išsklaidys chemtrailinius debesis ir sugrąžins Žemei ir jos augmenijai ir gyvunijai, gyvybės Saulės spindulius? Pasaulio okupantai ir vergvaldžiai, chemtrailais ušteršė visą dangų ir atšaldė Pasaulio klimatą. Visą tai padarė, naivių žmonių rankomis. Ar dar ilgai būsime naivūs ir žudysime save ir ateitį?

www.vilmantinas.com
Vilmantas Povilaitis

Žmonių pasipriešinusių GLOBALISTŲ planų vykdymui naikinimo strategija.

Žmonių pasipriešinusių GLOBALISTŲ planų vykdymui naikinimo strategija. Pirmiausiai Žmogus pasipriešinęs nuodugniai šnipinėjamas ir analizuojama jo padėtis gyvenime. Aiškinamasi jo Šeimyninė padėtis, kaip Žmogus gyveną, ką mėgsta, kur lankosi, kokį turi turtą, kokius turi įsipareigojimus bankams, fiziniams ir juridiniams asmenims. Iššnipinėjama jo migracijos maršrutai, klausomi telefono pokalbiai ir ttt.... Toliau seka veiksmas. Daroma viskas, kad Žmogus neturėtų pajemų, arba kad būtų bent kiek galima jos sumažintos. Toliau, jeigu Žmogus turi isipareigojimų bankams, bankai pradeda daryti spaudimą ir reikalauti to kas Žmogui įvygdyti neimanoma, užuot įvertinę situaciją priimtų kompromisinį ir protingą sprendimą, kurį būtų įmanoma vygdyti. Toliau Žmogus perduodamas teismui šis vienašališkai priima palankų sprendimą bankui, toliau seka antstolių puolimas. Jeigu Žmogus turi Šeimą siekiama, kad šio Žmogaus išsižadėtų Šeimos nariai. Į mobilų siunčiamos žinutės kuriose būna įvairūs tekstai imituojant meilužę. Taip pat peradresuojami skambučiai, skambinant sutuoktiniui galima prisiskambinti kaškam kitam. :) Dažnai Žmogus netikėtai gali būti paverčiamas kriminaliniu nusikaltėliu tam sufabrikavus baudžiamą bylą. Netgi gali būti kad būsite bandomas išprovokuoti o provokacijai nepavykūs galite būti sumuštas o vėliau kad ir būdamas nukentėjusiuoju, galite būti paverstas užpuoliku. Jūsų pasamdytas advokatas neatstovaus Jūsų , bet iš arčiau jus šnipinės ir bandys atrasti Jūsų silpnų vietų, kuriomis pasinaudos išsigimusi sistema. Visa teisėsauga muš įvartčius būtent į Jūsų vartus, priiminės neteisingus ir Jūsų garbę ir orumą žeminančius sprendimus, kad Jus palauštų psichologiškai , nes tai yra sistema, sistema kuri naikina Valstybę ir Mūsų gyvenimus. Visą tai esu nuodugniai ištyrinėjas ir patyręs savo paties gyvenime. Vygdantys išsigimėliškus GLOBALISTŲ planus darys viską, kad Jus sunaikintu finansiškai, fiziškai ir psichologiškai. Bus siekiama Jus palaušti ir išprovokuoti arba savižudybei arba savarankiško teisingumo vygdymui. Nes tai du variantai sunaikinti Žmogų taip, kad atrodytų dėl to niekas nekaltas, tai senai KGB taikoma metodika, kuria siekiama susidoroti su nepalankiais sistemai Žmonėmis. Vienu atvėju Žmogus atsiduria kape, kitu kalėjime. Taigi, iš paprasto ir Doro Žmogaus išsigimusi sistema sukuria "savižudį" "nusikaltėlį" "piktybinį skolininką" . :) Va tai tau, kaip paprastą paversti visus "savižudžiais" "nusikaltėliais" " piktybiniais skolininkais". :) Kiti Žmonės žudomi imituojant nelaimingus atsitikimus ir savaiminę mirtį. Pasitaiko, kad alkocholio nevartojantys Žmonės būna taip prisigėrę kad net paspringsta savo skrandžio turiniu. Kiti bando nusišlapinti pro daugiaaukščio viešbučio langą ir "netyčia" pro jį iškrenta ir žūva. Kai kurie skęsta pelkėse. Paprasčiausiai pakanka Žmogui atimti pajemas ir jis palaipsniui pradeda klimti skolose, nes neturint pajemų, materialiame pasaulyje neimanoma išgyventi. Taigis, tie kurie spausdina pinigus labai lengvai sprendžia Mūsų likimus, bet tai nesites amžinai ir ateis atpildo valanda. :) GLOBALISTŲ išsigimėliški planai ne tik visus Mus padarė skolininkais bet ir paskandino skolose Mūsų Valstybes kurios pateko į gudriai paspestus spastus. Taigis, visą tai galime pakeisti ir sustabdyti išsigimėliškų Globalistų planų vygdymą, nes tai nusikaltimas prieš Žmoniją. Mūsų pareiga atmerkti akis tiesai ir atsisakyti Mūsų Valstybę ir Mūsų gyvenimus griaunančių nevykėlių
" paslaugų" Parodykim savo vietą tiems, kurie Mus ištisus du dešimtmečius naikina ir žlugdo, kabindami mums makaronus ir žadėdami Mums tai, ko niekada jie nesuteiks. Pažvelkime kur Mus atvedė prieš du dešimtmečius ant melo pamatų suformuotas kelias, kelias į pasaulinę vergovinę santvarką.

Vilmantas Povilaitis

2013 m. kovo 25 d., pirmadienis

Pasakėčia

Pasakėčia

Kartą asilas įkrito į šulinį. Pradėjo garsiai rėkti ir šauktis pagalbos. Atbėgo asilo šeimininkas ir susiėmęs už galvos ėmė dejuoti: „Kaip gi jį iš ten ištraukti?“
Ilgai svarstęs galiausiai taip nusprendė: „Mano asilas senas. Nebe daug jam ir liko. Šiaip ar taip juk vis tiek planavau pirkti jauną. Šulinys jau beveik išdžiuvęs. Seniai ketinu jį užpilti ir iškasti kitą, geresnėje vietoje. Tai kodėl gi nepadarius viso to dabar, sykiu nesijaus ir pūvančio asilo dvoko...“
Pasikvietė žmogus į talką visus savo kaimynus. Čiupo visi draugiškai kastuvus ir ėmė užkasinėti žemėmis šulinį. Asilas iškart susivokė kas čia vyksta ir pradėjo baisingai žviegti, o paskui, visai netikėtai, užtilo. Po kelių žemės kastuvų šeimininką įveikė smalsumas ir jis nusprendė dirstelėti.
Atsivėręs vaizdas privertė jį didžiai suglumti. Kiekvieną ant nugaros kritusį gniužulą asiliukas purtė žemyn ir vėliau mindė kojomis. Gana greitai, visų bendram nustebimui, asiliukas pakilo viršun ir galiausiai tiesiog iššoko iš šulinio!
Gyvenime sutiksite daug įvairaus purvo, vis naujais ir naujais gniužulais. Kiekvieną kart, nusipurtykite žemes, kildami vis aukščiau ir aukščiau, kol galiausiai išlipsite iš šulinio.
Kiekviena iškilusi problema – tai akmuo galintis virsti laipteliu. Jei atkakliai ir kantriai tęsite – galite išlipti iš bet kokios, net ir pačios giliausios duobės.