2021 m. kovo 15 d., pirmadienis

Vienybė yra JĖGA, tad saugokime JĖGĄ

Lietuvos Konstitucijos vykdymo kontrolės pranešimas -perspėjimas politinių gaujų vadovams sėdintiems LR Seimo ir LR Vyriausybės patalpose.

Lietuvos Konstitucijos vykdymo kontrolės pranešimas -perspėjimas politinių gaujų vadovams sėdintiems LR Seimo ir LR Vyriausybės patalpose. LR Vyriausybei, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, kopija: mokykloms REIKALAVIMAS Vadovaujantis Konstitucijos 21 str. reikalaujame užtikrinti, kad moksliniai, medicininiai tyrimai ir VAKCINŲ bandymas nebūtų atliekami Lietuvos mokslo, šveitimo ir sporto padaliniuose. Supažindiname su BK 1 straipsniu. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso paskirtis 1. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas yra vientisas baudžiamasis įstatymas, kurio paskirtis – baudžiamosios teisės priemonėmis ginti žmogaus ir piliečio teises bei laisves, visuomenės ir valstybės interesus nuo nusikalstamų veikų. 2. Šis kodeksas: 1) apibrėžia, kokios veikos yra nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, bei jas uždraudžia; 2) nustato bausmes, baudžiamojo ir auklėjamojo poveikio priemones už šiame kodekse numatytas veikas bei priverčiamąsias medicinos priemones; 3) nustato baudžiamosios atsakomybės pagrindus ir sąlygas, taip pat pagrindus ir sąlygas, kuriais nusikalstamas veikas padarę asmenys gali būti atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės ar bausmės. 3. Šio kodekso nuostatos yra suderintos su Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio kodekso priede, nuostatomis. pasirašo TĖvai ir vaikai atstovaujami tėvų ( vaiko pavardė , o tėvo, mamos parašas). Atsiųstas raštas gali būti kaip paaiškinamasis raštas. 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso paskirtis 1. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas yra vientisas baudžiamasis įstatymas, kurio paskirtis – baudžiamosios teisės priemonėmis ginti žmogaus ir piliečio teises bei laisves, visuomenės ir valstybės interesus nuo nusikalstamų veikų. 2. Šis kodeksas: 1) apibrėžia, kokios veikos yra nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, bei jas uždraudžia; 2) nustato bausmes, baudžiamojo ir auklėjamojo poveikio priemones už šiame kodekse numatytas veikas bei priverčiamąsias medicinos priemones; 3) nustato baudžiamosios atsakomybės pagrindus ir sąlygas, taip pat pagrindus ir sąlygas, kuriais nusikalstamas veikas padarę asmenys gali būti atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės ar bausmės. 3. Šio kodekso nuostatos yra suderintos su Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio kodekso priede, nuostatomis. Pasirašo: bet kuris Lietuvos pilietis, vaikas ( už jį pasirašo mama ar tėtis), tėvai mamos, seneliai ir kt...visuomeniniai judėjimai ( galiu pasirašyti mano vadovaujama asociacija). Kontaktai: ergonteise@gmail.com

2021 m. kovo 12 d., penktadienis

Važiuotynės, 2021 Kovo 11, Šiauliai, www vilmantinas lt

VISI, KAS NEABEJINGI, KAM RŪPI MŪSŲ ATEITIS IR, KAS NORITE IR GALITE, NUKOPIJUOKITE TEKSTĄ ĮRAŠYKITE SAVO DUOMENIS VIRŠUJE IR GALE TEKSTO ATSISPAUSDINKITE, PASIRAŠYKITE DEŠINĖJE PUSĖJE ANT KIEKVIENO LAPO, NUSKENUOKITE ARBA PASIRAŠYKITE ELEKTRONINIU PARAŠU IR IŠSIŲSKITE EL. PAŠTU ARBA PAŠTU KIEKVIENAM SEIMO NARIUI ASMENIŠKAI.

VISI, KAS NEABEJINGI, KAM RŪPI MŪSŲ ATEITIS IR, KAS NORITE IR GALITE, NUKOPIJUOKITE TEKSTĄ ĮRAŠYKITE SAVO DUOMENIS VIRŠUJE IR GALE TEKSTO ATSISPAUSDINKITE, PASIRAŠYKITE DEŠINĖJE PUSĖJE ANT KIEKVIENO LAPO, NUSKENUOKITE ARBA PASIRAŠYKITE ELEKTRONINIU PARAŠU IR IŠSIŲSKITE EL. PAŠTU ARBA PAŠTU KIEKVIENAM SEIMO NARIUI ASMENIŠKAI. KAIP PARODĖ PASTARŲJŲ DIENŲ ĮVYKIAI, ĮPRASTOS PETICIJOS NEBEGALIOJA. NETINGĖKITE! LAIKAS VEIKTI NIEKAS UŽ JUS NEPADARYS. LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS REIKALAVIMAS Vilnius 2021-03-12 Gerb. Seimo nariai, Šiuo metu, skubos tvarka rengiamas įstatymas/įstatymo pakeitimai, dėl privalomo Covid-19 testavimo. Privalomas testavimas yra antikonstitucinis aktas prieš žmogų, nes žmogaus asmuo yra neliečiamas ir be jo sutikimo negali būti atliekami medicininiai ar moksliniai eksperimentai, todėl visi, kurie balsuos už tokį įstatymą/įstatymo pakeitimą, tiesiogiai pažeis priesaiką, lygių galimybių įstatymą, Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir Lietuvos Respublikos Konstituciją. Jeigu jūs pažeisite Lietuvos Respublikos Konstituciją, mes, Lietuvos žmonės, inicijuosime jūsų, kaip Seimo nario atšaukimą Reikalauju jūsų balsuoti PRIEŠ visus įstatymus, įstatymų pakeitimus, įstatymų pataisas, teisės aktus, teisės aktų pakeitimus ir pataisas, kurie diskriminuoja, riboja ir varžo žmonių (LR piliečių) ir Tautos prigimtines teises ir laisves, kuriuose yra reikalaujama: - privalomi ar priverstiniai medicininiai testavimai, tyrimai, genomo sekos rinkimai, - privalomos ar priverstinės įvairios medicininės procedūros, bandymai, tyrimai, genų inžinerija, - privalomi skiepijimai (vakcinavimai), tame tarpe, kaip teigia Europos Tarybos 2021m sausio mėn 27 d privalomoje visoms Europos Sąjungos narėms rezoliucijoje Nr. 2361 "Covid-19 vakcinos: etiniai, teisiniai ir praktiniai aspektai" (Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations): vakcinos yra neprivalomos (7.3.1 punktas) ir užtikrinti, kad nebūtų jokios diskriminacijos tarp vakcinuotų ir nevakcinuotų asmenų (7.3.2 punktas), - privalomi ar priverstiniai moksliniai tyrimai, - kontroliuojama žodžio laisvė, - draudžiama reikšti savo nuomonę ir įsitikinimus viešai, - persekiojama už kritiką ar viešai išreikštą nuomonę bei įsitikinimus, - ribojama informacija ar teisė į informaciją, - ribojama ar diskriminuojama teisė į mokslą bei žinias, dėl bet kokių priežasčių tame tarpe ir neatlikus tam tikrų medicininių procedūrų, kaip testavimas, tyrimas, genomų sekos rinkimas, genų inžinerija, skiepijimas iš (vakcinavimas) ir kt., - ribojama ar diskriminuojama teisė į darbą ar paslaugas, dėl bet kokių priežasčių tame tarpe ir neatlikus tam tikrų medicininių procedūrų, kaip testavimas, tyrimas, genomo sekos rinkimas, genų inžinerija, skiepijimas (vakcinavimas) ir kt. , - diskriminavimas dėl sveikatos būklės ar atliktų/neatliktų medicininių procedūrų ar medicininių tyrimų tokių, kaip testavimas, genomo sekų rinkimas, genų inžinerija, skiepijimas (vakcinavimas) ir kt. - ribojama laisvas Lietuvos žmonių ir piliečių judėjimas, - pažeidžiamas žmogaus privatus gyvenimas, - naujų asmens dokumentų, identifikacinių dokumentų, kortelių ar kitų dokumentų išleidimas, kurie suteiks bet kokias privilegijas ar išskirtines teises turintiems juos ir pažeis visų žmonių lygias galimybes bei ribos kitų žmonių, neturinčių tokių dokumentų, teises ir laisves bei teisę į darbą ar paslaugas ir prieštaraus Europos Tarybos 2021 m sausio mėn 27 d privalomoje visoms Europos Sąjungos narėms rezoliucijoje Nr. 2361 "Covid-19 vakcinos: etiniai, teisiniai ir praktiniai aspektai" (Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations): vakcinos yra neprivalomos (7.3.1 punktas) ir užtikrinti, kad nebūtų jokios diskriminacijos tarp vakcinuotų ir nevakcinuotų asmenų (7.3.2 punktas), - diskredituojama šeima, nes išleidžiant ir/ar inicijuojant tokius įstatymus ar teisės aktus bei jų pataisas ir pakeitimus ar balsuojant už tokius įstatymus, teisės aktus, įstatymų ar teisės aktų pataisas ar pakeitimus, jūs asmeniškai pažeidžiate duotą LR Seimo nario priesaiką, Lietuvos Respublikos Konstituciją, Visuotinę Žmogaus Teisių Deklaraciją bei lygių galimybių įstatymą Europos Tarybos direktyvas. Mes esame ne totalitarinė, ne teroristinė ir ne komunistinė valstybė, o laisva ir suvereni šalis, ir tokių, žmogaus laisves ir teises ribojančių bei žmones diskriminuojančių, įstatymų, įstatymų pakeitimų, įstatymų pataisų, teisės aktų bei teisės aktų pakeitimų ir pataisų, išleidimas ir patvirtinimas tiesioginis Konstitucijos pažeidimas bei duotos priesaikos sulaužymas ir tiesiogiai pakenks visiems Lietuvos žmonėms/piliečiams, jų šeimos nariams, įskaitant ir jus asmeniškai bei jūsų šeimą ir sukels grėsmę nacionaliniam saugumui. Kaip teigia LR Konstitucijos šie straipsniai: 1. Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika. 2. Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai. 3. Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių g

Važiuotynės Šiauliai 2021 m. kovo 11 d. Tik Tok versija

2021 m. kovo 10 d., trečiadienis

Pasaulinės plandemijos tikslas - sunaikinti valstybes, panaikinti pinigų sistemą, panaikinti privačią turto nuosavybę. Visa valdžia atitenka korporacijoms ir jos represiniam aparatui.

Pasaulinės plandemijos tikslas - sunaikinti valstybes, panaikinti pinigų sistemą, panaikinti privačią turto nuosavybę. Visa valdžia atitenka korporacijoms ir jos represiniam aparatui. Plandemija skirta tam, kad esamos valdžios naikintų verslus, bankrotų ir skurdintų žmonės, skaldytų bendruomeninius ir šeimyninius ryšius. Kuo daugiau teigiamų testų - tuo daugiau valdžiažmogiai gauna "paramos" pinigų iš plandemijos organizatorių. Kuo didesni suvaržymai ir kuo smarkiau nepatenkinta "liaudis" - tuo vietiniams valdžiažmogiams labiau leidžiama švaistyti, plauti, savintis milijardus. Plandemijos finalinis akordas - nepakeliami mokesčiai, nes SKOLAS REIKIA GRĄŽINTI. Juk atsakomybę už prisigrobtus pinigus valdžiažmogiai perkėlia ant gyventojų pečių. Skolos našta bus NEPAKELIAMA net teoriškai. Siekdami išsaugoti nors bent kokį stogą savo vaikams, žmonės darys revoliucijas, siekdami nuversti BLOGAS VALDŽIAS. TOKS IR YRA PLANDEMIJOS PLANO TIKSLAS. Vietoj blogų valdžių ateis "gelbėtojai" - Tarptautinės korporacijos, kurios pasiūlys naikinti pinigus, bankus, skolas. Mainais Žmogus turės atiduoti visą privačią nuosavybę, o už tai "gaus" leidimą gyventi naujų šeimininkų skolintame būste. Viskas, ko iš jo bus reikalaujama - 100% paklusnumo diktatūrai. Blogai pasielgsi - negausi dienos maisto davinio ir pan. Jau dabar revoliucijos yra masiškai siūbuojamos VISAME PASAULYJE. Jeigu Rusija atsilaikys - lietuviai, Lietuva, kaip ir kitos posttarybinės šalys turi AUKSINĮ ŠANSĄ išlikti . https://www.google.com/amp/s/www.respublika.lt/lt/naujienos/nuomones_ir_komentarai/bus_isklausyta/vitas_tomkus_o_as_ir_toliau_palaikysiu_rusija_nors_visi_pasiuskit/%3famp.1

2021 m. kovo 9 d., antradienis

Lietuvos Visuomenės Tarybos VERTYBINIŲ NUOSTATŲ DEKLARACIJA

Lietuvos Visuomenės Tarybos VERTYBINIŲ NUOSTATŲ DEKLARACIJA 2018 m. lapkričio 24 d., Vilnius
Lietuvos valstybė atsidūrė pavojuje. Dėl atsakomybės savo Tautai išsižadėjimo ir korumpuotos valdymo sistemos įsigalėjimo Lietuva atsidūrė ant Tautos išsivaikščiojimo ir valstybės praradimo slenksčio. Lietuvos Visuomenės Taryba yra Lietuvos Respublikos piliečių susitelkimas, kuris vadovaujasi Lietuvos Konstitucija, jam niekas negali primesti savo valios, nes į Lietuvos Visuomenės Tarybą buriamasi dėl bendrų Tautos ir valstybės išlikimo gyvybiškai svarbių klausimų sprendimo. Lietuvos Visuomenės Taryba telkia ir vienija dorus, teisingumo, protingumo bei sąžiningumo Lietuvos valstybės gyvenime siekiančius Lietuvos Respublikos piliečius, suvokiančius, kad būtina siekti taikos ten, kur yra nesantaika, tiesos ten, kur yra klaidinimas, darnos ten, kur yra netvarka, šviesos ten, kur tamsa. Mūsų tikslas - tautos ir Lietuvos valstybės išlikimas, teisinės valstybės sukūrimas. Narystė Lietuvos Visuomenės Taryboje yra pasižadėjimas praktiškai įgyvendinti prigimtinę Lietuvos piliečio teisę laisvai gyventi ir kurti nepriklausomoje Lietuvos valstybėje. Narystė Lietuvos Visuomenės Taryboje yra Konstitucijoje įtvirtintų teisinių nuostatų įgyvendinimas ir, visų pirma: - Tautos ir kiekvieno piliečio teisės priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką ir Lietuvos piliečius įgyvendinimas; - reikalavimų valdžios galias riboti Lietuvos Konstitucija ir valdžios įstaigas tarnauti žmonėms įgyvendinimas. Mus vienija šis bendras tikslas, pagarba asmeniui ir jo orumui, pagarba ir pareiga tarnauti bendruomenei, pagarba tradicinėms Lietuvoje išpažįstamoms ir ginamoms moralinėms vertybėms, pagarba prigimtinėms žmogaus ir piliečio teisėms bei laisvėms ir asmeninė kiekvieno žmogaus atsakomybė už savo veiksmus, pagarba šeimai ir rūpinimasis ja, tautinė savigarba ir atsakomybė, pagarba ir parama tautinėms bendrijoms, žmogiškasis ir bendruomeninis solidarumas, teisingumas, ištikimybė Tėvynei ir valstybei, pilietinė atsakomybė, moralės reikalavimų pirmenybė prieš partinius ir politinius interesus. Todėl mes skelbiame, kad: - Lietuvos Visuomenės Taryba Lietuvoje gali būti tik viena. - Lietuvos Visuomenės Tarybos palaikymas – visos Lietuvos visuomenės reikalas; - Niekas negali uzurpuoti šio pavadinimo ir negali duoti teisės tik sau rūpintis šia organizacija. - Lietuvos Visuomenės Taryba yra visuomeninis, nuolat atnaujinamas Lietuvos organas, stebintis ir, reikalui esant, teisėtai įsikišantis į oficialių Lietuvos valdžios organų ir Teisėsaugos darbą.

BADO ŽAIDYNĖS ar ŠUNGAUDŽIŲ MEDŽIOKLĖ: pamatysime netrukus.

BADO ŽAIDYNĖS ar ŠUNGAUDŽIŲ MEDŽIOKLĖ: pamatysime netrukus.
Seimo naujojoje sesijoje pirmos dienos pirmu klausimu, trečiadienį įrašyta šiai dienai itin AKTUALIOS TEMATIKOS spręstini klausimai. Nes be jų nu jau niekaip... neišjudam į naujojo KARO POLICIJOS ĮSTATYMO taikymą... vis besipriešinančių smulkių verslų uždarymą ir nacionalizavimą... populiacijos greitesnį suvakcinavimą... Legaliai. Įstatymo vardu. Po KARO POLICIJOS įstatymo pataisų įteisinimo per 20 s balsuojant dar ankstesniam Seimui, kur nieko grėsmingo neįžvelgia nei vienas Seimo narys naujoje kadencijoje (nors realiai įteisinta teisė kareivėliams, kuriems suteikiama įsakymu teisė būti KARO POLICIJOS patruliu - stabdyti Jūsų automobilį, įeiti į patalpas BE išankstinio TEISMO LEIDIMO ir net NAUDOTI šaunamą ginklą prieš civilius); po KIBER policininko pareigybės įteisinimo (be pareigybės aprašo ir darbo veiklos paviešinimo visuomenei); po NACIONALINIŲ GRĖSMIŲ 2021 įvardijimo (tarpe kurių didžiausia grėsmė - ne aktualios ligos paplitimas ir ekonominis nuosmūkis bei bedarbystė, bet pasaulio mokslo neaprašytos "sąmokslo teorijos" bei kiti spec. analitikų IŠRASTUKAI) - valdžios VALDOVAI jau triumfuoja: kalami paskutiniai vinukai į LAISVO ŽODŽIO karsto dangtį. Teliks užberti žemėmis. Tada net tie, kurie SEIME vis dar priešinasi NEPILNAMEČIŲ apsaugos ir INFORMAVIMO PRIEMONIŲ įstatymų pataisoms T I K R A I kilnos rankeles kaip norės NEŽVIEGIANČIŲ visuomenės narių išrinkti atstovai. Pakels rankelę ir už Stambulo konvencijos ratifikavimą. Be išlygų. Garantuoju. Kalbu apie itin sistemišką, gerai organizuotą, puikiai administruojamą, pakaustytą teisiškai - itin mažą žmonių grupelę, kuri per vienetinius, jiems sukurtus TV ekranus stebi Lietuvos BADO ŽAIDYNIŲ serialą. Jau TREČIADIENĮ, skubos tvarka bus svarstomos LR ŽMONIŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS ĮSTATYMO pataisos ( NR. I-1553 8, 18, 26 ir 40 str., pakeitimų bei STRAIPSNIŲ 9 (prim) str. įstatymas). Jame - kelios "nereikšmingos" pataisos, susijusios su šiomis, įdomiomis (ATSITIKTINĖMIS?!) aplinkybėmis: 1. Nors praėjo metai laiko, ir mirčių turima statistika leidžia apspręsti - mirtina tai liga ar ne - ši reta liga lieka tarpe PAČIŲ PAVOJINGIAUSIŲ, nuo kurių mirštamumas 100 procentinis, ir tebėra įrašyta ex sveikatos ministro į TĄ SPECIALŲ sąrašą ligų, kurioms nutikus turi būti imamasi KRAŠTUTINIŲ priemonių. Juk žinome - kaip karčiai kovojo su statistika Širvintų merė. Manote, atsitiktinumas, kad VALSTYBINĖ pasiutligių protrūkių valdymo įstaiga ten paskelbia būtent tik išradingai statistikai paklusnios ligos PROTRŪKĮ? :) 2. Nors mes turime SAVO ĮSTATYMUS, ir puikiai žinome, kad pas mus kas met suserga apie 50.000 gripu ir dar 700.000 viršutinių takų kvėpavimo ligomis, ir kad pandemija skelbiama kai užsikrėtusiųjų skaičius siekia 100 / 10.000 gyventojų, paklusome TARPTAUTINEI PSO - ir įsivedėme karantiną tesant vos keliems užsikrėtimams. Tada prisivežėme iš tarptautinių oro uostų, juos paleidome per savivaldybes, neuždarėm sienų su Latvija, leidom keliauti ten ir iš ten - oru, leidom tarptautinį tranzitą ir tarptautinius pervežimus ... ir dabar stebimės kad VISA TAI YRA :) 3. Na, žinoma - ir kam mums tartis su Švedija, kuri iki šiol elgiasi kitaip, nes vis tik gal turi užkrečiamų ligų institutus ir atskirus etatus tokioms situacijoms valdyti; kam tartis su Japonija, kuri pasirinko ne populiacijos testavimo, bet medikų bizūno kelią. Juk mes turėjome BENDROSIOS PRAKTIKOS gydytoją, PSICHIATRĄ, (o dabar STATISTĄ) sveikatos apsaugos ministerijoje ir POLICININKĄ vyriausybėje. Juk būtent tokių profesijų reikia priimant sprendimus susijusius su liga, kuri puola plaučius... 4. Nors PSO prisipažino klydusi ir rekomendavo šalims - atsisakyti vien tik testavimo, ir atsižvelgti į bendrus sveikatos požymius (kaip ir nustatant nėštumą, cukraligę, širdies nepakankamumą ir t.t.), Lietuva liko prie SANDĖLIŲ TUŠTINIMO recepto - nes taip visi jausis saugiau - ir tie, kurie užpirko testus, kurie ir mandarinams rodo teigiamą, ir tie - kurie anos kadencijos pabaigoje rėkė ir gyrėsi kaip CHARIZMATIŠKAI suvaldė protrūkį, o ir naujieji - dėl visa ko - renkasi - geriau BIJOTI - nes prisiimti atsakomybę ne šio laikmečio, ir ne spaliukais nebuvusių kartos tautos išrinktųjų bruožas... 5. Nors Jungtinės Tautos įpareigojo NEDISKRIMINUOTI žmonių šios ligos akivaizdoje - neatimti darbo, pasirinkimo - BŪTENT į tai nusitaikė SELEKTYVIAI ES įstatymus skaitantys ir vykdantys VALDOVŲ klapčiukai... 6. Na, ir nebereikšminga, nebegaliojanti, nebetaikoma ir nebeginanti savo TAUTOS Lietuvos Respublikos KONSTITUCIJA... turėjusi ginti žmogaus orumą... kūną... žodį... įsitikinimą ... Visa tai jau nubraukta ir liks moksliniuose traktatuose. Teliks prisiminti INKVIZICIJĄ ir sunešti pamąstymus apie laisvę į didelį didelį ugnies laužą. Ešafotas sukaltas. Revoliucija RYJA savo vaikus... la Révolution dévore ses enfants... Skaitykite patys ir raskite: (1). "Ligonių, asmenų, ĮTARIAMŲ, kad serga, turėjusių sąlytį, ar sukėlėjų nešiotojų hospitalizavimas, izoliavimas, ištyrimas ir (ar) gydymas gali būti taikomi tik jų sutikimu, išskyrus atvejus, nurodytus <čia>" t.y. "Asmenims, ĮTARIAMIEMS, kad serga pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, asmenims, TURĖJUSIEM SĄLYTĮ, ar šių ligų sukėlėjų NEŠIOTOJAMS TAIKOMAS BŪTINASIS IŠTYRIMAS, jei nustatytas užkrečiamosios ligos protrūkis, kada reikalingas asmenų ištyrimas, ir jie ATSISAKO arba VENGIA ištyrimo ir tuo sukelia pavojų aplinkinių sveikatai. BŪTNĄJĮ IŠTYRIMĄ SKIRIA protrūkį tiriantis Nacionalinio visuomenės sveikatos centro TARNAUTOJAS, o organizuoja savivaldybės administracijos direktorius." (2) "Darbų ir veiklos sričių, kuriose LEIDŽIAMA dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, taip pat darbų ir veiklos sričių, kuriose LEIDŽIAMA dirbti darbuotojams, papildomai pasitikrinusiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašą, tikrinimosi tvarką nustato VYRIAUSYBĖ." Taigi, nusi* ant KONSTITUCIJOS ?! - turėjusios mus saugoti?! Žemesnysis LORDŲ balkonas valdys ir nuspręs: 1. Galbūt ESATE ĮTARIAMASIS... 2. o gal būt tiesiog turėjote TIK SĄLYTĮ su įtariamuoju ... 3. nes tikrinimosi tvarką dar nustatyts ... VYRIAUSYBĖ ... o tada - 4. pasiutligių protrūkių valdymų TARNAUTOJAS... nuspręs - tikrinti Jus ar ne... leisti dirbti ar ne ... Įdomu ... kiek mumyse liko DRĄSOS? Neatstovaujamųjų drąsos? Nes kempinligės protrūkis ir be testų aiškus ... ir jau semia krūminius ... Šaltiniai: Lyginamasis visada įdomesnis už įstatymą - https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/21b290f07fde11eb9fc9c3970976dfa1?jfwid=-cxrhu6rvd

2021 m. kovo 7 d., sekmadienis

Artėja du svarbūs Lietuvai renginiai: "Didysis šeimų maršas 2021" ir "Kovo 11 važiuotynės", ruoškis, Lietuva!

Artėja du svarbūs Lietuvai renginiai: "Didysis šeimų maršas 2021" ir "Kovo 11 važiuotynės", ruoškis, Lietuva!
Artimiausias: Kovo 11 važiuotynės, skirtos pažymėti valstybės šventei ir planuojamos visoje Lietuvoje atskiruose rajonuose, miestuose ir rajonų centruose. Tam Facebooke paskelbti atskiri renginiai, kuriuos, tačiau, visus galima atrasti šioje Telegram paskyroje: https://t.me/s/Aktyvus_Pilietis Kitas renginys, rengiamas jau Po Kovo-11 osios – „Didysis Šeimų gynimo maršas 2021“, prasidės Klaipėdoje ir vyks iki Vilniaus, kur nuskambės finalinis šio maršo akordas - renginys Vilniaus Vingio parke. Kviečiame visus! Šis maršas skirtas ne švęsti, šis maršas skirtas protestui prieš valdžios priimamus sprendimus, nukreiptus prieš tradicinę visuomenės dalį, prieš natūralias šeimas ir normalią visuomenės sanklodą. Šis renginys skirtas palaikyti šeimai ir jos iš amžių puoselėjamoms vertybėms, kurio užkliuvo dabartinei valdančiajai daugumai, tačiau yra brangios Lietuvos žmonėms, laikantiems jas neatsiejama mūsų visuomenės dalimi. Šis renginys skirtas priminti valdžiai, kad ji viena negalės spręsti tų klausimų, kurie paliečia visos Lietuvos gyvenimą negrįžtamai ir turės konsultuotis su šalies visuomene. Šeimos klausimai turi būti sprendžiami tik šeimų viduje ir valdžia ten neturi kištis, nes valstybė kyla iš šeimos, o ne atvirkščiai. Geriausiu atveju gali konsultuotis. „Didžiojo Šeimos maršo 2021“ organizatoriai jau beveik parengė informacinį tinklapį, kas tapo įmanoma tik Jūsų, gerbiami Lietuvos piliečiai, siunčiamų mums aukų dėka. Tinklapis startuos 1-2 dienų eigoje. Už tokį greitį galime būti dėkingi tik jūsų piniginėms aukoms, paskatinusioms programuotojus dirbti dieną-naktį. Tai mūsų visų tinklapis. Tai tinklapis mums. Tai tinklapis visiems, kas laiko save natūralios-tradicinės Lietuvos dalimi ir kam Lietuva prasideda nuo Šeimos! Šiuo metu užsakome vėliavas maršui, rengiame pristatymo skrajutes, tariamės dėl renginio Vingio parke apsaugos ir automobilių aikštelių. Ir visa tai tapo įmanoma tik todėl, kad jūs, jūs visi siunčiate paramą renginiui. Šiuo metu "Didžiajam šeimos gynimo maršui 2021" paaukota 28 378 eurų Norintys prisidėti ir paremti „Šeimų maršą“ gali tai padaryti čia: gavėjas: Asociacija Kauno forumas, sąskaita: LT21 7044 0600 0830 0107 SWIFT kodas (BIC), CBVILT2X, mokėjimo paskirtyje nurodykite: AUKA Šeimos gynimo maršui. Didžiojo šeimos gynimo maršo 2021 Organizacinė grupė https://infa.lt/

2021 m. kovo 5 d., penktadienis

Advokatai žada „Niurnbergo procesus“ prieš visus COVID sukčius

❗ Advokatai žada „Niurnbergo procesus“ prieš visus COVID sukčius Šiuo metu, rengiamas antrasis Niurnbergo tribunolas, kuriam, vadovaujant tūkstančiams teisininkų visame pasaulyje yra kuriamas grupinis ieškinys, palaikant Amerikiečių ir Vokiečių advokato Reinerio Fuellmicho, kuris kaltina asmenis, atsakingus už Covid-19 skandalą, kuriuo jie manipuliavo Davoso forume. Verta priminti, kad Reineris Fuellmichas yra advokatas, kuriam pavyko pasmerkti automobilių milžinę „Volkswagen“ dėl suklastotų katalizatorių ir šiam advokatui pavyko pasmerkti „Deutsche Bank“ kaip nusikalstamą įmonę. Reinerio Fuellmicho teigimu, visi sukčiavimai, kuriuos padarė Vokietijos įmonės, yra menki, palyginus su žąla, kurią padarė „Covid-19“ krizė ir vis dar tebekelia. Ši „Covid-19“ krizė turėtų būti pervadinta į „Covid-19 skandalą“ ir visi atsakingi asmenys turėtų būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn už civilinę žalą dėl manipuliacijų ir suklastotų bandymų protokolų. Todėl tarptautinis verslo advokatų tinklas pateiks didžiausią visų laikų deliktų bylą - „Covid-19“ sukčiavimo skandalą, kuris virto didžiausiu kada nors įvykdytu nusikaltimu žmonijai. Vokietijos teisininkų grupės iniciatyva buvo įsteigta tyrimo komisija „Covid-19“, kurios tikslas buvo pareikšti tarptautinį grupės ieškinį, naudojant anglosaksų teisę. Čia pateikiamas apibendrintas paskutinio dr. Fuellmicho pranešimo vertimas: „Berlyno tyrimo komisijos dėl Covid-19 aferos Nuo 2020 m. „Covid- 19“ skandalas niekada nebuvo sveikatos problema. Veikiau įtvirtinta korumpuotos „Davoso klikos“ neteisėta galia (neteisėta, nes ji buvo gauta nusikalstamais metodais), perduodant žmonių turtus Davoso klikos nariams, be kita ko, sunaikinant mažas, vidutines ir ypač didelės įmonės. Autorius: Jean-Michel Grau Paskelbta 2021 m. Vasario 24 d. P.S. pasidalinkit šiuo straipsniuku kam nesunku nes man jau nebeleidža. Išnaudojau "šeimininkų" duotą šiandienos limitą 😎

Nauja pilietinė iniciatyva: Prokuratūros prašoma ištirti karantino teisėtumą ir jo padarytą žalą Lietuvos ekonomikai, piliečiams ir verslams

Nauja pilietinė iniciatyva: Prokuratūros prašoma ištirti karantino teisėtumą ir jo padarytą žalą Lietuvos ekonomikai, piliečiams ir verslams Lietuvos piliečių į Generalinę prokuratūrą nusiųstas kreipimasis, kuriame prašoma ginti viešąjį interesą: ištirti karantino teisėtumą, jo padarytą žalą Lietuvos ekonomikai, piliečiams ir verslams. Skelbiame kreipimosi dėl viešo intereso gynimo tekstą: „Reikalaujame nedelsiant organizuoti bei atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo19 straipsnyje. Dėl Lietuvos Respublikoje paskelbto visuotinio karantino šalis grimzta į politinę, ekonominę ir moralinę bedugnę, kurios padariniai bus nepalyginamai didesni, nei nuo Covid-19 patirti tiesioginiai nuostoliai. Lietuvos vyriausybės sprendimai tiesiogiai pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją ir kitus LR įstatymus apie esmines žmogaus laisves, įtvirtintas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje, kituose teisės aktuose.
Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 15 straipsnis: Nukrypimas nuo įsipareigojimų nepaprastosios padėties atveju leidžiamas kilus karui ar esant kitokiai nepaprastajai padėčiai, dėl kurių atsiranda grėsmė tautos gyvavimui, todėl nukrypti nuo įsipareigojimų pagal šią Konvenciją galima tik tiek, kiek tai reikalinga dėl susidariusios padėties ir jei tokios priemonės neprieštarauja kitiems jos įsipareigojimams pagal tarptautinę teisę. Čia atkreiptinas dėmesys yra į Konvencijos 15.2 straipsnį, kuris sako, kad net ir esant nepaprastajai padėčiai „Ankstesnė nuostata neleidžia nukrypti nuo įsipareigojimų pagal 2 straipsnį, išskyrus mirties atvejus dėl teisėtų karo veiksmų, taip pat pagal 3 straipsnį, 4 straipsnio 1 dalį ir 7 straipsnį“. Tai reiškia, kad Lietuvos Respublikos vyriausybė savo veikla grubiai pažeidžia Konvencijos 4.1 straipsnį, kuris sako, kad „Niekas negali būti laikomas vergijoje ar nelaisvas“. Šiuo atveju asmenys, grįžtantieji iš užsienio valstybių, yra prievarta karantinuojami savo namuose, ribojamas laisvas jų judėjimas, jie yra sekami. Nepagrįstai ribojamas ir visų žmonių judėjimas šalies viduje, žmonės sekami, stigmatizuojami, visuomenė eskaluojama, keliama socialinė įtampa. Tokiu būdu yra daromas masinis grubus žmogaus teisių į asmens laisvę ir neliečiamybę pažeidinėjimas. Būdami pilietiškais ir atsakingais žmonėmis, ginančiais savo teises, reikalaujame Lietuvos Respublikos prokuratūros atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 19 straipsnyje. Prašome ištirti ir sustabdyti (nutraukti) Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių Konvencijai prieštaraujančius Lietuvos Respublikos vyriausybės veiksmus. Primename, kad tokie veiksmai, vykdomi prieš didelę žmonių grupę (šiuo atveju – prieš VISUS Lietuvos gyventojus), yra traktuotini kaip ypač sunkūs nusikaltimai prieš visuomenę – LR BK 99 straipsnis (Genocidas). Įvedus visuotinį karantiną yra pažeidžiamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 straipsnis, faktiškai draudžiama Lietuvos įmonėms ir žmonėms dirbti laikantis saugumo reikalavimų. Šiuo karantino periodu daugybei įmonių neleidžiama vykdyti jų teisėtos veiklos, žmonėms nėra suteikiama teisė dirbti, daugeliui gresia teisėti ir neteisėti atleidimai, bedarbystė bei pajamų praradimas. Dėl šių priežasčių valstybei kyla grėsmė susidurti su didžiulėmis problemomis, kurios ilgalaikėje perspektyvoje gali tapti nepakeliama našta – ekonominė krizė, didžiulis nedarbas, žlugę verslai, išaugęs savižudybių skaičius, nusikalstamumas, girtuokliavimas bei smurtas šeimoje, didėjantis socialinių pašalpų gavėjų žmonių skaičius, o kartu ir prastėjantys žmonių gyvenimai. Lietuvos vyriausybė savo veiksmais pažeidžia Konstitucijos 53 straipsnyje įtvirtintą normą, kad visos gydymo įstaigos (tiek valstybinės, tiek privačios) teiktų visas įprastas gydymo paslaugas visiems žmonėms, kuriems jos yra reikalingos, nepriklausomai nuo to, ar jie yra užsikrėtę koronavirusu. Lietuvoje jau mirė keletas sunkiomis ligomis sergančių žmonių, nes laiku negavo medicininės pagalbos. Prašome ištirti ir užkardyti neadekvatų Lietuvos žiniasklaidos elgesį, kuomet yra nuolatos skleidžiama panika ir baimė dėl Covid-19, o alternatyvios nuomonės yra išjuokiamos ir cenzūruojamos taip vadinamųjų faktų tikrintojų, kas grubiai pažeidžia Lietuvos Konstitucijos 44 straipsnyje užtikrintą žodžio laisvę. Prašome ištirti ir užkardyti galimai melagingai ir moksliškai nepagrįstai naudojamus PGR testus žmonių testavimui. Testų patikimumo negarantuoja nei išradėjas, nei pats gamintojas. Išreikalauti iš valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų ar įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų pateikti dokumentus ir informaciją apie testus (patikrinti šiuos testus techniniame lygyje, nustatyti, kokie komponentai, medžiagos yra šiuose testuose). Prašome išreikalauti iš valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų ar įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų pateikti dokumentus, informaciją ir mokslinius duomenis apie viruso Covid-19 tipizaciją, izoliaciją bei identifikaciją. Tai reikalinga, nes galimai turime pagrindo manyti, kad visa viruso Covid-19 pandemija yra išgalvota ir iš anksto suplanuota psichologinio teroro operacija prieš visas pasaulio tautas, įskaitant ir Lietuvos žmones. Esmė ta, kad minėtos ligos sukėlėjas NIEKADA nebuvo izoliuotas laboratorijos sąlygomis. Todėl kyla elementarūs loginiai klausimai: kodėl teigiama, kad Covid-19 sukelia tam tikras specifinis virusas, jei to viruso niekas nėra matęs? Kokiu galimai nusikalstamu tikslu ir kaip konkrečiai kuriamos kovosiančios vakcinos prieš Covid-19 plitimą, jei virusas niekada nebuvo izoliuotas? 2018 metų balandžio 10 dieną tuometinis ekonomikos viceministras Elijus Čivilis pasirašė Europos Sąjungos bendradarbiavimo deklaraciją, kurios metmenys numatė iki 2022 metų surinkti virš vieno milijono Europos Sąjungos gyventojų sekvencijuotų genetinių duomenų bazę. Šią deklaraciją pasirašė trylika ES valstybių, jų tarpe ir Lietuvos Respublika. Todėl prašome ištirti, ar dabar naudojamas molekulinis PGR testas, imamas iš žmogaus nosiaryklės, yra taip pat slapčia panaudojamas žmonių genetinei informacijai rinkti. 2019 metų liepos 19 dieną tuometinis sveikatos ministras Aurelijus Veryga pasirašė įsakymą dėl pasirengimo gripo pandemijai 2019-2023 metų programos patvirtinimo. Labai keistu sutapimu ministro Aurelijaus Verygos pasirašytoji programa yra kaip tikslus reportažas iš pastaruosius jau beveik vienerius metus Covid-19 kankinamos Lietuvos. Likus dar pusei metų iki pasaulinės pandemijos kilimo, sveikatos ministras Aurelijus Veryga jau tiksliai žinojo, kaip viskas vyks ir kaip viskas atrodys Lietuvos visuomenės ir sveikatos sistemos kontekste. Kaip pavyzdį pateiksime keletą eilučių iš minėto dokumento: 10.1 anksčiau tarp žmonių neplitusio naujo potipio gripo viruso atsiradimas; 10.2. naujo potipio gripo viruso plitimas žmonių populiacijoje; 23. Pandeminio gripo skiepų sukūrimas gali trukti maždaug 6–8 mėnesius (…) 29 .Programa įgyvendinama vadovaujantis 1 priede pateiktu Pasirengimo gripo pandemijai 2019–2023 metų programos įgyvendinimo priemonių planu pagal gripo pandemijos etapus. Programos įgyvendinimo stebėseną vykdo Sveikatos apsaugos ministerija. Programos įgyvendinimo vertinimo kriterijų ir jų reikšmių sąrašas pateiktas 2 priede. 30. Programa finansuojama iš atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme atitinkamoms institucijoms, atsakingoms už priemonių įgyvendinimą, patvirtintų bendrųjų asignavimų, ES ir kitų struktūrinių fondų lėšų, tarptautinių programų, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, taip pat iš kitų teisėtai gautų lėšų (…) Toliau Aurelijaus Verygos pasirašytame dokumente yra kalbama, kad bus organizuojamos pratybos, kurios tęsis iki 2023 metų: 4. Pagal kompetenciją organizuoti ir (ar) dalyvauti įvairaus tipo pratybose, skirtose pasirengti gripo pandemijai, remtis jų rezultatais tobulinant pasirengimą gripo pandemijai. Nurodomi yra pratybų dalyviai: ESSC, ULAC, NVSC, NVSPL, savivaldybės, valstybės institucijos ir įstaigos. Remdamiesi šiuo Aurelijaus Verygos pasirašytu dokumentu (jį, kaip ir kitus dokumentus, rasite prieduose), prašome ištirti, ar dabartinė epideminė situacija Lietuvoje galbūt tėra tik ilgametės pratybos, imituojančios epidemiją mūsų šalyje ir vyksiančios iki dokumente numatytųjų 2023 metų. Turiu(-ime) pagrindo manyti, kad Covid-19 epidemija tėra tik pratybos ir prašau(-ome) prokuratūros išreikalauti iš sveikatos ministerijos pateikti visuomenei ir prokuratūrai detalųjį pratybų planą, iš kurio aiškiai būtų matyti, kada, kur ir kokios organizacijos vykdė/ vykdo/ vykdys konkrečius pratybų veiksmus, kas tuos veiksmus finansuoja, kiek žmonių ir kokia technika dalyvauja pratybose, koks yra tikslus konkrečių pratybų pobūdis. Tuo atveju, jei tai nėra pratybos ir Lietuvą kamuoja reali epidemija, tuomet prašau(-ome) išsiaiškinti, iš kur ponas A.Veryga likus dar daugiau, nei pusei metų iki pasaulinės pandemijos paskelbimo, jau žinojo, kas bus ir kam ruoštis. Tai parodo, kad galbūt esama gigantiško masto suplanuotas nusikaltimas prieš žmoniją, įskaitant ir Lietuvos tautą, apie kurį iš anksto žinojo aukšti pasaulio vyriausybių pareigūnai, tarp jų – ir Aurelijus Veryga. Šis kreipimasis bus paviešintas visuomenei ir nusiųstas Lietuvos Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos vyriausybei, Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Žmogaus teisių komitetui, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijai, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijai, Lietuvos Respublikos Švietimo ir sporto ministerijai, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai, kad šios institucijos savo kompetencijos ribose įvertintų esamą situaciją valstybėje. Tuo pačiu primename, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5-tame straipsnyje yra įtvirtintos nuostatos, kad valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas, Vyriausybė ir Teismas. Valdžios galias riboja Konstitucija. Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms“.   Iniciatyvos organizatoriai norinčius prisidėti prie šios pilietinės iniciatyvos kviečia rašyti el. paštu: gerogyvenimo8@gmail.com

2021 m. kovo 3 d., trečiadienis

Nendrė Černiauskienė : Ko VISI esame VERTI – kai savas, baltas brolis persišauna savo koją, o save vadinantys PATRIOTAIS (broliai) subėga jį… PRIBAIGTI…

Nendrė Černiauskienė : Ko VISI esame VERTI – kai savas, baltas brolis persišauna savo koją, o save vadinantys PATRIOTAIS (broliai) subėga jį… PRIBAIGTI… Nendrė Černiauskienė Ko VISI esame VERTI – kai savas, baltas brolis persišauna savo koją, o save vadinantys PATRIOTAIS (broliai) subėga jį… PRIBAIGTI… Ko VERTOS mūsų TIKROS patirtys (darbo, gyvenimo, asmeninių ir valstybinių kovų) kai nuo elektros tiekimo priklausantys socialiniai getai (tiktokai, feisbukai, youtoobai, pan.) ir jų štraf-bat-fiureriai „influenseriai“ paverčia mūsų sunkiai sukurtus gyvenimus ir reputacijas – lauko akmenimis? Ko esate VERTI kurdami SAVO asmeninį žinomumą kitų gyvenimų ir veidų sąskaita, dergdami žodžių ir surinktų paskalų gausa TUOS, labiau matomus, nuosekliai einančius PRIEŠ sistemą. Ar SUKURIATE taip SAVO nepriekaištingą reputaciją? Ar tiesiog GUDRIAI tarnaujate ir vykdote sisteminių puskarininkių nurodymus? Už Judo auksinį? Ar dėl to, kad esate tų 5000 nesiliustravusių agentų sąraše. Ar tiesiog iš kvailumo? Tokie mano apmąstymai apie PASTARŲJŲ SAVAIČIŲ įvykius. Neteisinu Signataro Zigmo Vaišvilo – gyvenančio toli nuo socialinių iniciatyvų ir socialinių getų informacijos ir ten vyraujančių nuotaikų dėl tų surinktų parašų. Nesigilinau ir į Signataro asmens biografiją. Niekada. Tiesiog matau kiek daug ir nuosekliai daro. Prieš 5 metus. Vakar. Šiandien. Kasdien. Kad NUBUSTUME VISI. …lašas po lašo ir akmenį pratašo … Na, taip, gal Signataras persišovė koją, užduodamas begalę TEISINGŲ klausimų. Taip daugeliui gali atrodyti šiandien. …O jei Signataras mato 5 ėjimus politikos šachmatų lentoj? Politika reikalauja įžvalgų, begalės scenarijų numatymo. Nes priešas visad šalia. Šviečia visomis chameliono spalvomis. Ir jis arčiau nei galime suprasti. Ir pasinaudos GERIAUSIU – ką sukursime… Dažnai užduodu sau klausimą – o kur KITI Signatarai? O kur TIE PATRIOTAI – kurie geba VIS mokyti ir mokyti… postringauti ir postringauti… patarinėti ir patarinėti… kurti strategijas ir jų neįgyvendinti … ar tiesiog susukti „patalų ir apatinių kedenimo“ scenarijus? Bet NESUGEBA SUVIENYTI! Paskalos, intrigos, susipriešinimas. Patriotai radžvilai prieš patriotus juozaičius. Patriotai juozaičiai prieš pokyčius. Patriotai puteikiai prieš prunskus. Visi – prieš patriotus astras. Savo nuopelnus Lietuvai giriantys patriotai juraičiai ir razminai prieš nendres. Žodžiu, šaudo vienas kitam į kojas. Kartais – kumščiu į kepenis. Ir jokio bendro tikslo. Bent jau matomo. Užtat iš malonumo alpsta Sorošo žiurkės: tapinai, savukynai, malinauskai, miliūtės, bartuševičiūtės, ramūniukai, sauliukai, juknevičienės ir maldeikiai. Ir kiti soc-getų ir youtoobiniai SATELITAI. Pats tikriausias tikslas – SKALDYK ir VALDYK – pasiektas… Turime nepamiršti, jei norime išmokti POLITINĖS kultūros – visi – net nepatogūs klausimai – TURI BŪTI atsakyti. Man, kaip paprastam žmogui, mačiusiam, kas vyksta Seimo koridoriuose, tomis dienomis, iš tiek pat arti, kaip matau savo sūnų rytais, išeidama į darbą – taip pat kyla daug, ir dar daugiau klausimų. Kiekvienas įvardintas Signataro klausimas vertas apmąstyti. Nes yra mums nežinomos ilgos istorinės politinės priešistorės. Dėja, atsakymų į užduotus klausimus dar nebuvo. Tik asmeninės, Lietuvai brangiai kainuosiančios, politinės reklaminės kampanijos. Nubraukiant VISŲ talkinusių (ne)parašų rinkimui – organizacijų ir šimtų pavienių patriotų. Jokios įgarsintos padėkos. Tik DIDIS „aš“. Ir ką atveš reklamuotinas šeimų RALIS? Paramą prieš asmenį. Ar milijoną tikrų parašų PETICIJAI? Kokiai? Stambulo? ar vis tik VISO Seimo atšaukimui? Ar tiesiog reikalavimą Prezidentui. Du reikalavimus. Stambulo nutarimo atšaukimo ir Seimo išankstiniams… YRA LAIKO PASITARTI… Taigi, ar GEBAME išlikti tikra OPOZICIJA? Susitelkti veikti iš vien. Dalinti darbus. Nešti tikrų Konstitucinių vertybių siekių vėliavas? Ar tik ieškoti užuovėjų verslo konfederacijų partijose – kaip ir minėjo parašų rinkimo organizatorius. Ar raudono kilimo nuo partijų tiesimas ir bandymas pavieniams atskilėliams „pasišildyti“ prie asmenine įvardintos akcijos – buvo aptartas su PASIRAŠIUSIAIS žmonėmis? Politiniuose sprendimuose galima daryti DAUG judesių, akcijų, peticijų. Tai budina TAUTĄ, ugdo sąmoningumą. Net jei tai tik nukreipiamosios ugnys… skrendant VIRŠGARSINIAM NAIKINTUVUI. Klausimas – kieno tas lėktuvas? Ne mažiau svarbu ir – ką tie NAIKINTUVAI gabena… dar daugiau prieštankinių raketų „NESANTAIKA“? Ir ar skrenda į visų mūsų suprantamą TIKSLĄ? Nebūkime praradę nuovoką. Sveiką protą. Nematantys toliau savo kiemo tvoros. TARIANTIS gimsta NEPERŠAUNAMI rezultatai. JEI nori sutelkti – VIENYK! Jei esi šauklys – įvardink – kiek dešimtinių tokių kaip Tu, kartu! Ir ateik kviečiamas – kad ir #susitelkimo– VIENYTIS! Garbė stoti greta su tais – kurie už Lietuvą, šeimą, paprotines vertybes – kol plaks širdis!