2021 m. kovo 15 d., pirmadienis

Lietuvos Konstitucijos vykdymo kontrolės pranešimas -perspėjimas politinių gaujų vadovams sėdintiems LR Seimo ir LR Vyriausybės patalpose.

Lietuvos Konstitucijos vykdymo kontrolės pranešimas -perspėjimas politinių gaujų vadovams sėdintiems LR Seimo ir LR Vyriausybės patalpose. LR Vyriausybei, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, kopija: mokykloms REIKALAVIMAS Vadovaujantis Konstitucijos 21 str. reikalaujame užtikrinti, kad moksliniai, medicininiai tyrimai ir VAKCINŲ bandymas nebūtų atliekami Lietuvos mokslo, šveitimo ir sporto padaliniuose. Supažindiname su BK 1 straipsniu. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso paskirtis 1. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas yra vientisas baudžiamasis įstatymas, kurio paskirtis – baudžiamosios teisės priemonėmis ginti žmogaus ir piliečio teises bei laisves, visuomenės ir valstybės interesus nuo nusikalstamų veikų. 2. Šis kodeksas: 1) apibrėžia, kokios veikos yra nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, bei jas uždraudžia; 2) nustato bausmes, baudžiamojo ir auklėjamojo poveikio priemones už šiame kodekse numatytas veikas bei priverčiamąsias medicinos priemones; 3) nustato baudžiamosios atsakomybės pagrindus ir sąlygas, taip pat pagrindus ir sąlygas, kuriais nusikalstamas veikas padarę asmenys gali būti atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės ar bausmės. 3. Šio kodekso nuostatos yra suderintos su Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio kodekso priede, nuostatomis. pasirašo TĖvai ir vaikai atstovaujami tėvų ( vaiko pavardė , o tėvo, mamos parašas). Atsiųstas raštas gali būti kaip paaiškinamasis raštas. 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso paskirtis 1. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas yra vientisas baudžiamasis įstatymas, kurio paskirtis – baudžiamosios teisės priemonėmis ginti žmogaus ir piliečio teises bei laisves, visuomenės ir valstybės interesus nuo nusikalstamų veikų. 2. Šis kodeksas: 1) apibrėžia, kokios veikos yra nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, bei jas uždraudžia; 2) nustato bausmes, baudžiamojo ir auklėjamojo poveikio priemones už šiame kodekse numatytas veikas bei priverčiamąsias medicinos priemones; 3) nustato baudžiamosios atsakomybės pagrindus ir sąlygas, taip pat pagrindus ir sąlygas, kuriais nusikalstamas veikas padarę asmenys gali būti atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės ar bausmės. 3. Šio kodekso nuostatos yra suderintos su Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio kodekso priede, nuostatomis. Pasirašo: bet kuris Lietuvos pilietis, vaikas ( už jį pasirašo mama ar tėtis), tėvai mamos, seneliai ir kt...visuomeniniai judėjimai ( galiu pasirašyti mano vadovaujama asociacija). Kontaktai: ergonteise@gmail.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą