2018 m. vasario 26 d., pirmadienis

Dar karta įrodyta, kad Lietuva nėra nei teisinė, nei demokratinė Valstybė.

Dar karta įrodyta, kad Lietuva nėra nei teisinė, nei demokratinė Valstybė. Lietuvoje įžūliai fabrikuojamos bylos ir susidorojama su TEISINGAIS ir už laisvą ir nepriklausomą Lietuvą kovojančiais žmonėmis.  DĖDA Lietuvos "prezidentei" ir jos pastumdėliams. Tikra, laisva ir nepriklausoma Žiniasklaida. 


В Литве за протесты против войск и баз NATO дают реальные сроки наказания

Клайпедский суд поставил точку в так называемом антигосударственном деле трёх общественников. Судья огласил приговор, сообщает сегодня, 26 февраля, криминальный хроникёр BALTNEWS.lt со ссылкой на вердикт суда.
По 9 месяцев лишения свободы условно с отсрочкой на один год за распространение листовок в свободной и правовой стране получили Олег Титоренко и Жильвинас Разминас. Гедрюс Грабаускас оправдан. Вся их вина в том, что они вышли к посольству США и протестовали против появления войск NATO и создания в Литве военных баз для иностранных армий.
Осуждённые своей вины не признали.
Из материалов дела:
2014-06-12 Saugumo departamentas atsiuntė pranešimą Generalinei prokuratūrai apie tai, kad departamente gauta informacija, jog Vilniaus mieste yra platinama proklamacija, kurioje raginama kovoti už tautinę ir socialistinę revoliuciją. Šioje proklamacijoje teigiama, kad referendumas dėl Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą buvo suklastotas, kad Lietuva yra Jungtinių Amerikos Valstijų kolonija, kritikuojama Lietuvos politinė sistema, laisvos rinkos ekonominė sistema, kviečiama kurti "tautinį socializmą". Proklamacijas platina neformalus judėjimas, prisistatantis tautiniais socialistais, nacionaldarbininkais.
Tų pačių metų rugsėjį Panevėžyje buvo fiksuoti atvejai, kai klijuoti atsišaukimai "Laisvę Lietuvai! Už tautinę ir socialistinę revoliuciją…“. Čia buvo išplatinti ir skelbimai, kuriuose ES, NATO, JAV vadinami okupantais, raginta kovoti ir kurti pasipriešinimo grupes. Proklamacijos platintos ir įvairiose Šiaulių įstaigose. 

2018 m. vasario 18 d., sekmadienis

Vasario 16 pasitinkant: Lietuva veržiasi į skurdo lyderius Europoje!

Vasario 16 pasitinkant: Lietuva veržiasi į skurdo lyderius Europoje!


Nepriklausomybės atkūrimo šimtmetį Lietuva pasitinka būdama viena iš skurdo  lyderių Europoje. Mūsų bazinis atlyginimo dydis (130,5 euro) ir valstybės remiamų pajamų dydis (102 euro) nuo kovo 1 dienos juokingai kukliai atrodys net Rusijos fone. Šiandien Rusijos spauda informavo, kad jų Valstybės Dūma bazinįatlyginimo dydį sulygino su valstybės remiamu pajamų dydžiu, kurie nuo kovo 1 dienos Rusijoje bus 157,62 euro (11163 rubliai).Kodėl mes skurstame? Ar ne aišku? Turime kolchozų ekonomistę iš Burokevičiaus partškolos prezidentės poste, o paiką policininką-premjero kėdėje, turime aplink juos gaują nebaudžiamų vagių ir vagysčių įkalčių: plaukiojantį ofšorinį nusikaltimą „Independence,“ turime transporto ministrą, siekiantį pavogti geležinkelius, turime „landsberginių“ ir „brazauskinių“(nesenai suskilusią) vagių gaujas, turime apsivogusią liberalų partiją, turime vagį skydininką LRT generalinio direktoriaus poste, net Operos teatre turime gaują nenubaustų vagių ir taip toliau.

Dar mes turime gaują išprotėjusių militaristų-karo kurstytojų, kurie jau taip chroniškai išprotėjo, kad atima iš vaikų ir senelių paskutinį kąsnį duonos, kad tik pirmauti Europoje pagal BVP dydį, skiriamą karo isterijai. Europoje 50 procentų NATO valstybių skiria 1,5 procento BVP kariuomenei, mes 2 procentus, bet išprotėjusiems militaristams  to vis negana. Jiems reikia bėgti pirma traukinio, skirti 2,5 procento! Ar tik ne auksiniams šaukštams pirkti!?

Dar mes turime valstybę parazituojančius, nors jau ir spėjusius bankrutuoti, “privačius pensijų fondus", nuolatos apvaginėjančius valstybės socialinio draudimo sistemą.

Gėda dėl tokios parazitinės valdžios, skaudu matyti nieko nevertus žmones aukščiausiuose valstybės postuose. Skaudu matyti Lietuvos skurdą ir neviltį, dėl skurdo iš Lietuvos bėgantį jaunimą.

Nėra kuo girtis, kuo didžiuotis, pasitinkant valstybės nepriklausomybės atkūrimo šimtmetį. Todėl ir tenka užsiiminėti kvailystėmis, kuriomis mes matome užsiiminėjančią prezidentę Dalią Gryvauskaitę (žiūr. nuotrauką). 

Kaip tai kvaila!

Nuoroda:
https://ria.ru/economy/20180215/1514663868.html?referrer_block=index_main_6

Vokietijos Bundestago nariai „PressJazz pokalbiuose“ • 2018 02 15

Vokietijos Bundestago nariai „PressJazz pokalbiuose“ • 2018 02 152018 m. vasario 14 d., trečiadienis

Žilvino Razmino sveikinimas.O varge, vargeli...
Atrodo lyg ir suaugę žmonės ir save laiko patriotais, bet realiai pasirodo tėra tik silpni, neturintys tautinio imuniteto, žmogeliai, vergai ar prisitaikėliai.
Kaip lengvai jūs kaitaliojate kailį ir išduodate savas tautines vertybes. Iškeičiate jas į gražiai įpakuotą šlamštą...
Kokia dar čia Valentino diena? To pederastijos pradininko? Ar bent kiek domėjotės kas iš tiesu buvo tas "šventasis" ir kas ir kokiu tikslu mums primetė tą prezervatyvų "šventę"? 
Šiaip, jai kam įdomu ir jai išties norite švęsti meilės - įsimylėjėlių dieną tai žinokite, kad ši šventė Lietuvoje yra DEIVĖS MILDOS DIENA  ir ją LIETUVIAI ŠVENČIA  GEGUŽĖS 13d. 
Moralas: 
Jai esate Lietuvos patriotai tai švęskite lietuviškas, o ne žydopederastų šventes!
p.s. Prašau man atleisti už gan griežtą toną, bet aš galiu tą sau leisti, o kita vertus, juk kažkas turi padėti paklydusiems vaikams sugrįžti namo...

KALTINAMOJO ŽILVINO RAZMINO BAIGIAMOJI KALBA 2018.01.09

KALTINAMOJO ŽILVINO RAZMINO BAIGIAMOJI KALBA
2018.01.09


Okupuotos Lietuvos Teisme.
Šiandiena Klaipėdos apygardos teisme baigiama nagrinėti, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje, galimai JAV ambasadoje užsakyta, galimai CŽV-VSD sukurpta, gen. Prokuratūros ir VRM kuruojama, užsakomoji politinė, prevencinio baudžiamoji susidorojimo byla Nr.1-59-361/2017. Byla kurioje, man disidentui Žilvinui Razminui (kuris visą savo gyvenimą kovojau, kovoju ir kovosiu už Lietuvos Nepriklausomybę, tautos gerovę) ir mano kolegoms, įžūliai ir negarbingai mėginama primesti sunkius nusikaltimus, kurių mes nepadarėme ir su kuriais aš kategoriškai nesutinku. O būtent :
BK 121 str. Antikonstitucinių grupių ar organizacijų kūrimas ir veikla;
BK 122 str. Vieši raginimai smurtu pažeisti Lietuvos Respublikos suverenitetą;
BK 170 str. 1d. Kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę.
Mane, Lietuvos Valstybės vardu veikiantys Tautos priešai apkaltino nusikaltimais, kuriuos, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje, galimai suplanavo patys JAV-NATO okupantai, o parsidavę vietiniai kolaborantai tapo uoliais ir aklais jų sąmokslininkais.
Visas šis juridinis cirkas yra ne kas kita, kaip VSD preventyvi akcija Lietuvos Išsivadavimo Judėjimui pažaboti, ne nubausti už padarytas nusikalstamas veikas ir tai patvirtina VSD 2015.02.25 d. pažyma, kurioje parašyta, kad „VSD nuomone, išvardyti faktai liudija, kad
Lietuvoje vyksta kraštutines kairiąsias ir kraštutines dešiniąsias pažiūras propaguojančių asmenų ir jų grupių konsalidavimosi procesas. Esminiai radikalų konsalidacijos ideologinė nuostata yra Lietuvos valstybės politinės santvarkos ir vidaus bei užsienio politikos teisėtumo kvestionavimas. Tokie nevaržomi ir teisinio įvertinimo nesulaukiantys politinių radikalų veiksmai vykdomi intensyvaus informacinio karo sąlygomis gali sukelti masinius neramumus, tautinį susipriešinimą, separatistinių nuotaikų protrūkį ir pažeisti Lietuvos valstybės suverenitetą. Taip pat minimų asmenų aktyvi parama agresyviai Rusijos užsienio politikai, dalyvavimas šios valstybės informaciniame kare turėtų būti vertinamas kaip parama užsienio valstybei veikti prieš Lietuvos Respubliką“.
Štai čia ir yra visa tikroji šio susidorojimo bei bylos fabrikavimo priežastis!
Šiandieną, jau ir kaimo bobutei aišku, kad mane teisia ne už aukščiau išvardintus nusikaltimus prieš Lietuvos valstybę. Mane teisia už tai, kad aš ir mano bendraminčiai, matydamas didžiulę, mirtiną grėsmę tautai ir Lietuvos Nepriklausomybei, remdamasis LR Konstitucijos:
-3 straipsnis Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.
-7 straipsnis Negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai.
-25 straipsnis Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas. -33 straipsnis Piliečiams laiduojama teisė kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą, apskųsti jų sprendimus. Draudžiama persekioti už kritiką. -35 straipsnis Piliečiams laiduojama teisė laisvai vienytis į bendrijas, politines partijas ar asociacijas, jei šių tikslai ir veikla nėra priešingi Konstitucijai ir įstatymams.
-137 straipsnis Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių
-139 straipsnis Lietuvos valstybės gynimas nuo užsienio ginkluoto užpuolimo – kiekvieno Lietuvos Respublikos piliečio teisė ir pareiga.
suredagavau penkis atsišaukimus į tautiečius ir piliečius, kuriuose siekiau ne tik atkreipti savo bendraminčių ir mąstančių Lietuvos piliečių dėmesį į Lietuvos okupaciją, okupacijos primestas liberal-kapitalistinės sistemos socialines, demografines bei politines grėsmes bet ir pakviečiau visus geros valios žmones stoti į NESMURTINIO PASIPRIEŠINIMO KOVĄ prieš JAV-NATO-ES okupantus ir vietinius kolaborantus, už LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ IR TAUTINĘ-SOCIALISTINĘ REVOLIUCIJĄ!
JAV-NATO-ES OKUPACINIS REŽIMAS IR VIETININKAI MANE APKALTINO IR TEISIA UŽ TAI, KAD ATVIRAI STOJAU GINTI:
- LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS VIRŠENYBĘ;
- LIETUVIŲ TAUTOS IR PILIEČIŲ LAISVĘ, SOCIALINĮ TEISINGUMĄ;
- LIETUVOS TERITORINĮ VIENTISUMĄ;
- LIETUVOS ŽEMIŲ NEIŠPARDAVIMĄ KOLONIZATORIAMS;
- LIETUVOS BANKO IŠSAUGOJIMĄ;
- NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ATRIBUTĄ – LITĄ;
Kitaip sakant esu baudžiamas už tai, kad JAV-NATO-ES okupantams, kolonistams ir vietiniams sąvanaudžiams nusikaltėliams ir tikriesiems BK 121, 122, 170 str., bet ir visos eilės LR Konstitucijos, bei Lietuvos ir tarptautinių įstatymų pažeidėjams, pasakiau – STOP! LIETUVIŲ TAUTA NEBEKLUPĖS, NEBEVERGAUS IR NESILEIS ŽUDOMA!
Per amžius lietuviams buvo svetima ir nepriimtina vieną galvoti, kitą kalbėti, o trečią daryti, deja šiandieninėje „KREIVŲ VEIDRODŽIŲ
KARALYSTĖJE“ tai jau tapo neatskiriama kasdienybe, kurioje patys muša ir patys rėkia. Tai tik patvirtina tai, kad lietuvių tauta ir piliečiai nebėra Lietuvos šeimininkai, o Lietuvos valdžią uzurpavę JAV-NATO-ES administratoriai ir jiems pavaldžios institucijos, tame tarpe ir specialiosios tarnybos, prokuratūra ir teismai, atstovauja ir gina tik okupantų ir vietinio „elito“, bet ne daugumos darbo žmonių interesus.
Bet pradėkime viską iš eilės:
Remiantis Lietuvos saugumo viršininko pavaduotojo Romualdo Vaišnoro 2015.02.25 beletristinio pobūdžio raštiškų fantazijų pagrindu gen. Prokuratūra buvo priversta pradėti man, Ž. Razminui ikiteisminį tyrimą pagal BK 121, 122, 170 str., už tai kad aš:
1. Ž. Razminas iki 2014.06.12 d., tiksli data ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, sukūriau antikonstitucinę organizaciją prisistatančią tautiniais socialistais nacionaldarbininkais, kurios tikslas neteisėtu būdu pakeisti Lietuvos valstybės konstitucinę santvarką ir dalyvavau organizacijos veikloje;
2. sukūriau proklamacijas „LAISVĘ LIETUVAI! UŽ TAUTINĘ IR SOCIALISTINĘ REVOLIUCIJĄ!“ tekstą, kurio turinys skleidžia neapykantą žmonių grupių atžvilgiu, siekiant jas niekinamai išskirti, įžeisti, viešai ragina smurtiniu būdu kėsintis į esamą Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, ją pakeisti, pažeisti valstybės suverenitetą, kėsinausi į Lietuvos nepriklausomybę, įvykdant socialistinę revoliuciją Lietuvoje. Taipogi šias proklamacijas gaminau, laikiau ir platinau Vilniaus, Panevėžio, Radviliškio, Šiaulių, Kauno ir kituose miestuose;
3. proklamacijų tekstus patalpinau neformalaus judėjimo tautiniai socialistai, nacionaldarbininkai internetiniame portale www.ltnacionalistas.wordpress.com. Tinklapyje, kurio abonentas, kaip teikia kaltintojai, priklauso Ž Razminui.

1. Dėl antikonstitucinės organizacijos kūrimo ir dalyvavimo joje.
Aš, kaltinamasis Ž. Razminas atsakingai pareiškiu, kad nuo minėtos 2014.06.12d. iki pat šiandien, nesukūriau nei vienos antikonstitucinės organizacijos ar grupės. VSD ir prokurorų minimi TAUTINIAI SOCIALISTAI NACIONALDARBININKAI (TSND) buvo tik mano idėja, iniciatyva (net iniciatyvinės grupės dar nebuvo) , o ne realiai veikianti organizacija ar grupė, kaip kad teigia VSD ir prokurorai. Kita vertus, visuomeninių organizacijų ar grupių kūrimas, pats savaime nėra nusikaltimas. Kiek man žinoma, Konstitucija dar nėra oficialiai uždrausta, kurios 25str. ir 35str. užtikrina žodžio ir būrimosi į politines partijas ir asociacijas laisvę, suprantama, jeigu partijos veikla nepažeidžia Konstitucijos ir įstatymų.
Ikiteisminio tyrimo metu VSD ir prokurorai neįstengė pateikti nei vieno įrodymo, kada ir kur buvo įkurta ši mistinė TSND organizacija, nepateikta nei vieno TSND antikonstitucinės veiklos įrodančio fakto, negana to, nebuvo įvardintas nei vienas jos narys.
Jeigu tokios rimtos valstybinės struktūros kaip VSD ir Gen. Prokuratūra savo pažymoje ir pradėtoje ikiteisminio tyrimo medžiagoje mane prilygino vos ne BIN LADENUI, ir teigia, jog aš sukūriau teroristinę, ketinusia smurtu nuversti teisėtą konstitucinę santvarką, TSND organizaciją, vadinasi tam turėjo būti labai svarūs ir rimti faktiniai įrodymai.
Tarkime, kad jų minima organizacija iš tiesu egzistavo ir kietino įvykdyti valstybės perversmą Lietuvoje. Tai kur tie faktai:
- perversmo planai;
- perversmu suinteresuotos užsienio valstybės ar organizacijos, su kuriomis palaikiau ryšius (pvz.: 1917m. Rusijos revoliuciją palaikė ir finansavo Vokietija ir JAV) ;
- revoliucijos finansavimo šaltiniai (pvz.: Ukrainos „oranžinę“ ir „Maidano“ revoliucijas finansavo JAV, kuri šiems perversmams išleido daugiau kaip 5 milijardus $);
- aprūpinimą ginklais ir specialiąja žvalgybine aparatūra.
O tai įrodančių faktų ikiteisminėje byloje taip ir nesuradau. Telefoninių pokalbių paklausymo metu (kuris vyko kelis metus) taip pat nebuvo nustatytas nei vienas TSND priklausantis narys, nei vienas ryšio su užsienio valstybėmis ar organizacijomis faktas, taip pat nenustatytas nei vienas finansavimo, ar ginklų tiekimo šaltinis, revoliucijos planai taipogi nebuvo aptarinėjami.
Tai gal 2015.03.19d. masiniai „pogromai“ ir kratos davė kokių teigiamų rezultatų? Deja ne! Kratų metu nebuvo aptikta nei ginklų, nei pinigų, nei spec. aparatūros, nei slaptų TSND organizacijos sąrašų, nei organizacijos steigimo protokolų ar valstybės perversmo planų.
Tiesa, ikiteisminio tyrimo medžiagoje yra 2015.01.30 d. Klaipėdos Apygardos Prokuratūros prašymas, dėl telefonų paklausymo, kuriame nurodoma, kad „(...) buvo atliktas tyrimas informacijos apie ryšį tarp skrajučių platinimo ir asmenų, kurie administruoja internetinę svetainę nacionalistas.lt, kurioje yra patalpinti platinamų skrajučių vaizdiniai, kuriuos galima atsispausdinti.“
Toliau prašyme rašoma: - „Tyrimo metu (...) pavyko nustatyti tinklą asmenų Lietuvoje, kurie organizuoja ir agituoja jaunimą netiesiogiai palaikyti prorusiškas politines partijas bei judėjimus, organizuoja piketus prieš Lietuvos Respublikos teisėtai išrinktą valdžią, Lietuvos narystę NATO, ES ir piniginės valiutos EURO įvedimą bei kt. socialinius reiškinius, kelia visuomenėje sumaištį. Visa tai rodo į kai kurių užsienio valstybių interesus bei įtakos sferas Lietuvoje. Toliau įvardintų asmenų veikloje galima įžvelgti tam tikras sąsajas su tam tikromis interesų grupėmis, kurios galimai ne už „ačiū“, nori pasinaudoti jau sukurtu socialiniu radikaliu judėjimu ir nukreipti jų veikimą norima linkme, kuri prieštarauja Lietuvos Respublikos interesams.“
„ Šiam radikaliam judėjimui priklauso:
1) ŽILVINAS RAZMINAS;
2) OLEGAS TITORENKA;
3) KAZIMIERAS JURAITIS;
4) JARAS VALIUKĖNAS;
5) MILDA BARTAŠIŪNAITĖ;
6) GIEDRIUS GRABAUSKAS;
7) CHRISTOFERIS VOIŠKA;
8) VAIDAS LEKSTUTIS.“


Visas šias citatas prokurorės yra perrašytos iš 2015.02.25 VSD pažymos, tai yra labai rimtas dokumentas, kurio pagrindu buvo sukurpta ši byla, bet ir čia tik kalbama apie kažkokį judėjimą taip ir neįvardijant jo pavadinimo.
Jai tai, kas šiame rašte parašyta, yra tiesa, tai visa tai turėtų būti pagrysta ikiteisminio tyrimo medžiagoje. Bet tokios faktinės medžiagos man nepavyko rasti.
P.S. Prisimenu kaip per 1991 Sausio 13 įvykius buvo iš visur vežami žmonės nemokamais autobusais ginti AT. Autobusai buvo pilni, bet toli gražu ne visi atvykę ėjo ginti AT, dalis jų tik pasinaudojo nemokamu transportu, kad nuvykti į Gariūnus. O šiandiena jie beveik visi gauna padidintas pensijas.
Panašiai ir su tuo, saugumiečių pateiktu sąrašu. Taip jie visi yra aktyvūs visuomenininkai, žurnalistai, politikai, patriotai, bet ar iš tiesu jie visi priklauso vienam judėjimui? Labai tuo abejoju, bet po teismo, manau, kad daugumas iš jų, po teismo neabejotinai taps NAUJO LIETUVOS IŠ SIVADAVIMO JUDĖJIMO NARIAIS, KURIE PO ES GRIŪTIES PERIMS LIETUVOS VAIRĄ! IR UŽ TAI ESU DĖKINGAS VSD IR PROKURORAMS!

SUSIMOVĖTE PONAI! SURASTI TAI KO NĖRA – NEĮMANOMA!
O gal jūs manote, kad TSND išties yra tokia galinga ir taip giliai užsikonspiravusi? O gal VSD ir Gen. Prokuratūra yra visiškai nekompetentingos, nes nesugeba ar nenori surinkti ir teismui pateikti įrodymus apie tiek metų veikiančią “teroristinę” organizaciją. O gal jie yra “liaudies priešai” ir dirba išvien su manimi ir su TSND?
Aš dar kartą atsakingai pabrėžiu, kad realiai veikiančios organizacijos pavadinimu „TAUTINIAI SOCIALISTAI-NACIONALDARBININKAI“ niekada nebuvo ir nėra!
O dabar gerbiamas Teisėjau, pasakykite, kaip aš kaltinamasis Ž. Razminas galėjau sukurti ir dalyvauti mistinės, neegzistuojančios organizacijos „antikonstitucinėje“ veikloje, kuri neturėjo nei narių, nei finansavimo, nei revoliucijos planų, nei specialios aparatūros, nei ginklų? O gal vertėtų okupacinio režimo sargams pripažinti, kad jie mirtinai bijo ne ginkluotos revoliucijos ar mistinės organizacijos, o LIETUVOS IŠSIVADAVIMO IŠ JAV-NATO-ES OKUPACIJOS IR IŠNAUDOJIMO IDĖJOS platinamos šiuose lapeliuose!

1.1 neatsakyti klausimai

1) Kas yra svetainės ltnacionalistas administratorius?
2) Kas ir kur (išskyrus mane) šiuo sąrašo asmenų platino skrajutes?
3) Kas iš šio sąrašo asmenų organizuoja ir agituoja jaunimą netiesiogiai palaikyti prorusiškas partijas bei judėjimus?
4) Kodėl nėra įvardinta nei viena prorusiška partija, ar organizacija?
5) Nuo kada ir kokiu pagrindu Lietuvoje nebegalima organizuoti piketų, mitingų ir kt. akcijų? Argi Lietuvoje nebegalioja Lietuvos Respublikos Konstitucija, konkrečiai jos 33 str.?
6) Kas, kada ir kokiu pagrindu Lietuvoje uždraudė rengti protesto akcijas:
a. prieš narystę okupacinėje NATO ir ES?
b. prieš okupacinės valiutos EURO įvedimą?
7) Kas, kada ir kokiu pagrindu Lietuvoje uždraudė protestuoti prieš negatyvius socialinius reiškinius?
8) Nuo kada LR Konstitucijos 3 str.,7 str., 21 str., 25 str., 29 str., 33 str., 35 str., 36 str.,136 str., 137 str., 139 str. praktinis įgyvendinimas ĮVARDIJAMAS KAIP SUMAIŠTIES KĖLIMAS?
9) Kodėl nėra įvardinti nei konkretūs asmenys, nei konkrečios interesų grupės, nei konkrečios sąsajos tarp jų, kurias prokurorams įžvelgti primygtinai reikalavo VSD?
10) Kodėl iki šiol nėra įvardintas tas MISTINIS RADIKALUS JUDĖJIMAS kuris galimai ne už „AČIŪ“ buvo nukreiptas prieš Lietuvos Respublikos interesus?
2. dėl proklamacijų sukūrimo , laikymo ir platinimo
Kaltinimo medžiagoje teigiama, kad aš Ž. Razminas 2014.09.14d., 18d., 23d.,25d. ir 2014.10.02d. Panevėžio mieste bei 2015.01.07 Radviliškyje, mėtydamas į pašto dėžutes, klijuodamas ant pastatų, laiptinių ir vitrinų, platinau minėtus atsišaukimus.
Okupuotos Lietuvos Teisme, aš jums oficialiai pareiškiu, kad minėtomis dienomis Panevėžyje ir Radviliškyje nesilankiau ir lapelių neplatinau. Tai patvirtina ir ikiteisminio tyrimo medžiaga kurioje nėra jokių mano „kaltės“ įrodymų. Ir tai aš sakau ne dėl to, kad vengčiau atsakomybės, bet todėl jog nenoriu prisiimti svetimų laurų, paprasčiausia čia ne mano stilius, aš savo lapelius dalinau, dalinu, ir dalinsiu, visur, bei visada tik atvirai ir tik žiūrėdamas žmonėms tiesiai į akis, kaip tai dariau įvairių miestų gatvėse per šventinius renginius, teismuose teisėjams ir prokurorams, bei policijos komisariatuose .VPK pareigūnės priverstinai tapusios šioje byloje kaltinimo liudytomis, tai patvirtino. Lietuvos nepriklausomybės šalininkai, patriotai, patys savo lėšomomis iš interneto išsitraukė, padaugino ir mano suredaguotus lapelius išplatino, kaip yra rašoma VSD pažymoje, beveik visuose Lietuvos miestuose. AČIŪ JUMS VISIEMS GERĖJI ŽMONĖS UŽ PATRIOTIZMĄ!
Pirštų antspaudus atsisakiau duoti ne vengdamas atsakomybės, bet protestuodamas prieš okupacinio režimo patyčias šioje dirbtinai sufabrikuotoje politinėje byloje. Kita vertus, nemanau jog tai buvo
kliūtis tyrimui, nes VRM ir VSD bazėje mano pirštų atspaudų yra daugiau nei reikia ir tai visiems yra gerai žinoma.
2.1 neatsakyti klausimai
1) Kodėl į apklausą nebuvo iškviestas nei vienas, pranešęs apie rastus lapelius, liudininkas, nors aš prašiau Teismo juos iškviesti?
2) Gal prokurorė ir Teismas išsigando, kad gali paaiškėti jog visi tie „liudininkai“, yra tik VSD samdyti skundikai, pasamdyti tam, kad atsirastų pagrindas ikiteisminiam tyrimui pradėti?
3.Dėl lapelių platinmo internetiniame tinklapyje
Dabar pažiūrėkime kaip ten yra su tais kaltinimais, dėl tų penkių mano sukurtų ir internete išplatintų atsišaukimų, kuriuose kreipiausi į LIETUVIUS,TAUTIEČIUS IR PILIEČIUS ir kuriuose VSD ir prokurorai įžiūrėjo nusikalstamas veikas numatytas LR BK 121,122 ir 170 str.
Minėtus penkių rūšių lapelius, skirtingu metu patalpinau į savo asmeninę bei viešo facebook-o paskyras, kurie sulaukė didžiulio palaikymo. Kai kurių svetainių administratoriai, tame tarpe ir prokurorų minimas www.ltnacionalistas.wordpress.com, paprašė leidimo šiuos lapelius paviešinti savo svetainėse. Aš tokį leidimą jiems daviau su sąlyga, kad jie paskelbs ir mano mob. telefono numerį, ką jie ir padarė. Štai ir visa istorija.
Kas liečia prokuratūros 2014.07.29 kreipimąsi į valdybą dėl internetinių svetainių adresų bei administratoriaus nustatymo,
prokurorė teigia jog, buvo „nustatyta, kad nuo 2013.04.16 registruotas abonentas priklauso Ž. Razminui“. Bet tai yra yžulius melas! Nes čia pateiktas ne internetinės svetainės, o mano mobilaus telefono UAB „Tele2” abonento priklausomybės nustatymas. Prokurorė Edita Mikalainienė savo 2017.11.21 baigiamojoje kalboje, jog teigė, kad būtent aš esu internetinės svetainės www.ltnacionalistas.wordpress.com administratorius, nors šios svetainės aš niekuomet neadministravau, jokių įrodymų, kad minėtoji svetainė priklausė man, Ikiteisminio tyrimo byloje taip pat nenustatyta.
Prašau gerb. Teisėją atkreipti dėmesį į tai, jog prokurorė E.Mikalainienė sąmoningai ir įžūliai melavo siekdama suklaidinti Teismą, t.y. nuslėpti tikrojo www.ltnacionalistas.wordpress.com svetainės administratoriaus ir įkūrėjo pavardę, kuri yra nurodyta 2015.02.25 VSD pažymoje (1 t.36 b.l.). Be to iš ikiteisminio tyrimo medžiagos aiškiai matyti, kad prokurorė nebuvo suinteresuota atskleisti tiesą, t.y. nustatyti: - tikrąjį www.ltnacionalisto.wordpress.com administratorių ir įkūrėją, nors jis jai žinomas ir bylos medžiagoje įvardintas;
- ar svetainės administratorius, buvo TSND rėmėjas, iniciatyvinės grupės narys, tikrasis narys, o gal tik bendramintis?
- ar ltnacionalisto administratorius jam priklausančioje svetainėje reiškė savo asmeninę nuomone, ar būsimos organizacijos ideologines gaires, ar šiaip talpino įvairių, jo įsitikinimus atitinkančių autorių straipsnius?
Matomai, kad ikiteisminis tyrimas pagal VSD „zadanija“ sąmoningai buvo tinkamai nenagrinėjamas, siekiant sunaikinti tikrosios opozicijos daigus, o tai dar vienas bylos klastojimo pavyzdys.
Beje, VSD Grėsmių nacionaliniam saugumui 2015 m. nei 2017 m. vertinimuose nėra nurodyta nei mano pavardė, nei svetainė ltnacionalistas. Apie šią svetainę kaip prorusišką 2015 rugpjūčio 3 d. buvo išspausdinęs (VSD užsakymu) Dovydas Pancerovas „15 min.“ internetinėje svetainėje, kur kartu su kitomis „antivalstybinėmis“ svetainėmis ir laikraščiais yra minima ir internetinė svetainė ltnacionalistas. Už tai 2015.0.8.25 Zigmas Vaišvila pradėjo ikiteisminį tyrimą Nr. 01-1-48216-15 pagal BK 122 str. dėl D. Pancerovo paskelbtos informacijos apie tai, kad išvardintos internetinės svetainės , tame tarpe ir šioje byloje minimas ltnacionalistas, vykdo antivalstybinę veiklą.
Išnagrinėjus bylą Teismas nusprendė, kad, - „internetinėje svetainėje www. 15min.lt straipsnyje „Lietuvos radikalai naudoja rusiškos ir sovietinės propagandos technologijas“ kurio autorius D. Pancerovas buvo pateikta informacija apie tai, kad grupė
žiniasklaidos priemonių vykdo antivalstybinę veiklą, nukreiptą prieš Lietuvos valdžią. Ikiteisminio tyrimo metu, visus būtinus ikiteisminio tyrimo veiksmus nebuvo gauta duomenų apie tai, Kad Lietuvos žiniasklaidos priemonės , interneto svetainės informacinėje erdvėje vykdė prieš Lietuvos valstybingumą nukreiptą veiklą arba viešai ragino smurtu pažeisti Lietuvos Respublikos suverenitetą – pakeisti jos konstitucinę santvarką, nuversti teisėtą valdžią, kėsintis į jos nepriklausomybę arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę.
Nutaria: Nutraukti ikiteisminį tyrimą medžiagoje Nr. 01-1-48216-15, kadangi nepadaryta veika, turinti nusikaltimo, numatyto LR BK 122 str. ar kito požymių.“
Ši Z.Vaišvilos byla yra tiesiogiai susijusi su šiandiena nagrinėjama byla, nes abiejuose bylose yra nagrinėjama internetinės svetainės ltnacionalistas veikla. Skirtumas tik tas, kad anoje byloje ši svetainė nebėra „NUSIKALSTAMA“, o šioje dar vis mėginama primesti nesamą „kaltę“.
Gerb. Teisėjau kodėl Jūs atmetėte mano prašymą šį nutarimą prijungti prie jūsų nagrinėjamos bylos, juk jos kaip broliai dvyniai???

4. Dėl nutarimų nutraukti ikiteisminį tyrimą
a) Save gerbiantis, savo darbą gerai Išmanantis, Vilniaus Apygardos Prokuratūros prokuroras Alvydas Valiukevičius,
nepasidavė VSD bei gen. Prokuratūros spaudimui, atsisakė prisidėti prie b\b fabrikavimo ir savo 2014m. lapkričio 4d.
(ikiteisminis tyrimas Nr.10-9-00522-14) nutarime ( 11t. 5-8psl.) parašė: ...“Ikiteisminio tyrimo metu nesurasta jokių objektyvių duomenų, leidžiančių pagrįstai teigti, kad Žilvinas Razminas turėjo tikslą sukurti (sukūrė) antikonstitucinę grupę ar organizaciją neteisėtai veiklai daryti, t.y. siekė neteisėtu būdu pakeisti Lietuvos valstybės konstitucinę santvarką, kėsintis i jos nepriklausomybę (suverenitetą)“. Taip pat prokuroras pabrėžė, kad “2014-10-20 Žilvinas Razminas apklausiamas kaip liudytojas (…) tvirtina, kad informaciniame lape, jis išdėstė tik savo nuomonę apie Lietuvoje ir kitose valstybėse vykstančius procesus ir nesiekia smurtu pažeisti LR suvereniteto.“ Be
to prokuroras Alvydas Valiukevičius aiškiai išdėstė „ (...)kad LR Konstitucijoje įtvirtintų ir garantuojamų prigimtinių teisių ir laisvių užtikrinimo prasme laisvoje, teisinėje valstybėje ir demokratines vertybes išpažįstančioje ir taikančioje visuomenėje asmens teisė turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas (25str.1 ir 2d.) negali būti varžoma ar kitaip ribojama, jeigu naudojantis šiomis teisėmis ir laisvėmis akivaizdžiai nepažeidžia kitų asmenų teisių ir jų teisėtų interesų. Teisė laisvai reikšti savo mintis ir įsitikinimus įtvirtina ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių Konvencija, kuri, kaip ir ją detalizuojanti Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika, yra sudėtinė sietuvos Nacionalinės teisės dalis“.
„LR BK numatyta atsakomybė asmeniui, kuris įgyvendinamas saviraiškos laisvę peržengė jos realizavimo ribas ir pažeidė kito asmens teisę į garbę ir orumą. Vadinasi, asmuo žodžiu tiek raštu gali atlikti jam svarbius, įdomius ar aktualius jo požiūrį atspindinčius svarstymus ar vertinimus, gali analizuoti, gretinti ar kitaip apdoroti informaciją ir gauti išvadas. Teisė išreikšti savo nuomonę, skleisti idėjas apima ne tik teisę skleisti neutralią nuomonę ar idėjas, kurios yra palankios ir neįžeidžiančios, bet tai gali būti ir erzinanti ar trikdanti visuomenę ar jos dalį nuomonė, juolab, kad ji turi vertinamąjį, atspindimąjį, tačiau ne konstatuojamąjį pobūdį. Tik tokiu būdu gali būti formuojama tolerancija, pakantumas ir plačiosios visuomenės pažiūros demokratinėje visuomenėje.“
Nors ir 2014.09.19d. (11t.47-48psl.) ekspertės Anelės Žalkauskienės, turinčios aukštąjį filologinį išsilavinimą, rašysenos teismo ekspertės kvalifikaciją, bei 38m. darbo stažą, atlikto “teismo lingvistinės kalbinės agresijos tyrimo LTEC-STPA-R-256“ padarytoje išvadoje, paaiškėjo jog minėto dviejų puslapių atsišaukime buvo rasti tik du konstatuojamąjį pobūdį atitinkantys pasakymai:
-„2004 gegužės 1d. referendumas dėl Lietuvos įstojimo į ES yra suklastotas, neteisėtas ir nusikalstamas.”
-“2008 m. gegužės 8 d. Lisabonos sutarties pasirašymas (dėl kurio ES įstatymai tapo viršesni už Lietuvos įstatymus) yra neteisėtas ir nusikalstamas.“
Bet tai išmintingam, nepriklausomam ir savo galva mąstančiam prokurorui Arvydui Valiukevičiui tai: nesukliudė priimti teisingą sprendimą, t.y.
...“Ikiteisminį nutarimą Nr. 10-9-00522-14 dėl galimo kėsinimosi neteisėtu būdu pakeisti Lietuvos valstybės konstitucinę santvarką, kėsintis į jos nepriklausomybę (suverenitetą) ir antikonstitucinės grupės ar organizacijos kūrimas šiai nusikalstamai veiklai daryti, t.y. nusikaltimo, numatyto LR BK 121 str. nutraukti, nenustačius, kad buvo padaryta veika turinti šio nusikaltimo požymių.“
Savo 2014.09.26 nutarime dėl atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą, Panevėžio Viešosios Policijos Skyriaus tyrėjas Linas Vaiciekauskas pasielgė kaip principingas, sąžiningas ir nepasidavęs VSD spaudimui, savarankiškai mąstantis pareigūnas, kuris išanalizavęs lapelių teksto turinį, nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 170str., 170(1d.) str. (grupių ir organizacijų, turinčių tikslą diskriminuoti žmonių grupę arba kurstyti prieš ją, kūrimas ir veikla), 250 (1d.)str. (teroristinių nusikaltimų kurstymas) požymių nenustatė. Tekstas, jo nuomone, yra parašytas išreiškiant tam tikra nuostata ir tai nėra kurstymas diskriminuoti tam tikrą asmenų grupę ar jai priklausantį asmenį dėl rasės, tautybės, ar dėl kitų įsitikinimų. Principingai, aiškiai ir nedviprasmiškai priėmė nutarimą – atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, nesant nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. (t.10,6psl.)
Bet čia įsikišo VSD, kuri davė nurodymą, okupaciniam režimui lojaliai gen. Prokuratūrai, kuri savo ruožtu „išprievartavo“ Panevėžio prokurorus kurie 2014.10.10 nutartimi, remdamiesi tuo, kad tyrėjas L. Vaiciekauskas nutarimą Nr. 45-At-02442-14 atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą motyvavo tuo, kad nėra nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 170 str. požymių, TAČIAU NEPASISAKĖ DĖL NUSIKALSTAMOS VEIKOS, NUMATYTOS LR BK 121 str. Todėl nutarė panaikinti L.Vaiciekausko nutarimą ir nusikalstamos
veikos, numatytos LR BK 121 str. ikiteisminį tyrimą Nr.50-9-00355-14. (10t.7-8psl.) Ir šis, VSD blynas prisvilo...
Čia kaip toje pasakoje: - jeigu pasisekė tešlą užmaišyti rėtyje, tai tuomet dabar pamėginkite sunešioti geležines klumpes...
b) Panevėžio Apygardos Prokuratūros prokurorė gerb. Vida Baranauskienė 2015.02.10 nutarime, remdamasi tuo, kad „iš byloje tiriamų agitacinio turinio matyti, kad jų pateiktas tekstas pateikiamas kaip nuomonė ar požiūris apie susiklosčiusią situaciją politinę Lietuvoje, tačiau nėra kurstoma neteisėtu būdu pakeisti Lietuvos valstybės konstitucinę santvarką ar kėsintis į jos nepriklausomybę, taip pat neįžvelgiamas teroristinių nusikaltimų kurstymas,“ priėmė sprendimą nutraukti ikiteisminis tyrimas Nr. 10-1-01005-14 dėl nusikalstamų veikų, numatytų LR BK 121 str., 250 str.1d., nes nebuvo padarytos veikos, turinčios šių nusikaltimų požymių. (10t.14-15psl.)
c) 2015.01.20 Šiaulių VPK tyrėja Vilma Piščikienė taip pat atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą Nr. 40-At-0014-15 nesant veikoms numatytoms 170 (1d.)str., dėl minėtų lapelių platinimo Radviliškio mieste. Toks sprendimas buvo priimtas remiantis surinktais duomenimis „leidžiantis teigti, kad Radviliškio r. savivaldybės darbuotojų rastame plakate, taip pat internetiniame portale „NACIONALISTAS“ nėra kurstoma atlikti kokius neleistinus veiksmus prieš bet kokios tautos, rasės ,etninę, religinę, ar kitokią žmonių grupę. (...)Tai yra išreikštos asmens ar grupės pažiūros ar įsitikinimai. “Aptariamuose tekstuose nėra viešo pasityčiojimo, niekinimo, neapykantos ar diskriminacijos (...) požymių. Be to surinktoje medžiagoje nėra objektyvių duomenų, kad anksčiau minėtus tekstus sukūrę ir galimai plakatą ant Radviliškio r. savivaldybės pastato iškabinę asmenys yra susibūrę į bendriją, ar organizuotą grupę arba organizaciją, turėdami konkretų tikslą atlikti nusikalstamus veiksmus t.y. diskriminuoti žmonių grupes (...), ar kurstyti prieš jas.
d) 2015.02.10 Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės r. apylinkės prokuroras gerb. Valentinas Jakštys susipažinęs su byla Nr.98-1-00835-14 ir nustatęs, kad “iš ikiteisminio tyrimo metu
surinktų duomenų matyti, jog internetineme psl. www.ltnacionalistas.wordpress.com, nuorodoje “agitacinė medžiaga” nurodoma, kad pateikiami agitacinių lapelių maketai skirti aktyvistams ir visiems šioms idėjoms pritariantiems žmonėms spausdintis ir platinti, be to kviečiama geranoriškus lietuvius ir k.t. žmones prisidėti prie kovos už nepriklausomą ir socialiai teisingą Lietuvą, ir tai siūloma daryti nenaudojant jokio smurto, taip pat žodis “KOVA” šiame kontekste pasireiškia kaip būdai ir priemonės, kurie nenumato fizinio, smurtinio, ar teroristinio pobūdžio susidorojimo… ”Be to prokuroras V.Jakštys nurodė, kad nėra jokių objektyvių duomenų jog atsišaukimus platinę žmonės būtų susibūrę į bendrininkų ar organizuotą grupę arba organizaciją.
Nutarė: ikiteisminį tyrimą Nr 98-1-00835-14 nutraukti. (10 t. 1-3psl.)

5.VSD pažyma
Panašiai principingai ir profesionaliai pasielgė ir kiti Klaipėdos, Plungės, Šilutės ir kt. miestų prokurorai, bei tyrėjai.
Dėkoju visiems nenupirktiems ir savarankiškiems prokurorams, tyrėjams ir kt. pareigūnams, kurie vadovaujasi Lietuvos Konstitucija ir įstatymais, o ne užsakomąja, falsifikacine ir telefonine „teise“!
Tokie rezultatai turėjo, matomai, gerokai suerzinti Lietuvos šeimininkus iš JAV ambasados ir oligarchus, kurie tikriausiai paspaudė prezidentę, o ši savo ruožtu, davė įsakymą okupacinio režimo sargams-VSD ir gen. prokuratūrai, imtis visų įmanomų veiksmų, kad sustabdyti kylančią tautos nepasitenkinimo ir Lietuvos Išsivadavimo bangą.
Tuo tikslu 2015.02.25 VSD pavaduotojas R.Vaišnoras išsiuntinėjo visų Lietuvos miestų VSD padaliniams, prokuratūroms ir PK, beletristinę-agitacinę, faktais nepagrystą pažymą, sudarytą remiantis VSD 2015m.ataskaita dėl “Grėsmių nacionaliniam saugumui“ - („RUSAI PUOLA“...), kuri man daugiau primena NKVD aplinkraštį vietinėms troikoms.
Beveik visi ikiteisminiai tyrimai buvo atnaujinti, apjungti į vieną ir perduoti tirti, matomai labiausiai okupaciniam režimui lojaliai, Klaipėdos Apygardos Prokuratūrai, o konkrečiai prokurorei Editai
Mikalainienė ir Klaipėdos Apskrities VPK tyrėjai Janinai Lakavičienei, kurios be didelių skrupulų, pamynusios LR Konstituciją, tarptautines žmogaus teises, klusniai sukurpė šią bylą... O dabar pamėginkime įsivaizduoti kiek ši byla kainuos visiems mums, mokesčių mokėtojams, kai ji pasieks Europos Teisingumo Teismą?
6 .Nesankcijonuota krata ir sulaikymas
2014.10.17 važiavau savo automobiliu į Kauną, kur turėjo vykti sankcionuotas mitingas “Už Lietuvos nepriklausomybę, prieš „JAV-NATO okupaciją“ ir „Žmonių skurdinimą“ (mitingo leidimo kopija Teismui yra įteikta). Kelyje A-1 Klaipėda-Kaunas-Vilnius 196 km. pastebėjau kelkraštyje stovintį policijos automobilį, kuris man pravažiavus pajudėjo paskui mane ir už 2-3 km. Įjungęs švyturėlius privertė mane sustoti. Man, apie 16.35 val., sustojus prie mano automobilio priėjęs pareigūnas prisistatė (vyr. patrulis D.Siliūnas) ir pasakęs, kad turi duomenų jog aš vežu neleistiną krovinį ir paprašė leisti apžiūrėti automobilio saloną. Apžiūros metu buvo rasti keli šimtai dviejų rūšių agitacinių lapelių, skirtų minėtam mitingui, už ką, kaip aš ir tikėjausi, man buvo pranešta, jog esu sulaikomas ir, kad teks vykti į Kauno Dainavos PK apklausai. Į mano automobilį įsėdo vyr patrulis, o kitas pareigūnas policijos automobiliu, mane nulydėjo iki Dainavos PK, kur nepateikus atitinkamos teismo sankcijos buvo atlikta detali mano automobilio WV Passat v.n. DGL 165 krata. Po to ilgai ir nuobodžiai, vilkinant laiką buvo pravesta apklausa dėl minėtų lapelių. Po to buvo dar ilgiau jie skaičiuojami, rūšiuojami, o supakavus į vokus, man buvo pasakyta jog lapelių man negrąžins. Į mano klausimą kas ir kokiu įstatymu remiantis jiems davė įsakymą mane sulaikyti ir paimti oficialiai sankcionuoto mitingo agitacinę medžiagą, niekas nesugebėjo man atsakyti. Vėliau pasirodė mane sustabdę ir mano laisvę apriboję pareigūnai, kurie susigriebė, kad reikia kažkaip pateisinti savo veiksmus ir jie surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą dėl NETEISINGAI APIFORMINTŲ AUTOMOBILIO DOKUMENTŲ (ROK:07-14-8839333). Po 2- jų valandų, t.y. apie 18 val., mitingui pasibaigus mane paleido...
Mane sulaikę pareigūnai vyr. patrulis Dainius Siliūnas ir Ramūnas Šepetis savo tarnybiniuose pranešimuose rašė, kad 2014.10.17 (...)„Instruktažo metu gavome informacijos, kad reikia sustabdyti automobilį VW Passat v.n. DGL 165 ir patikrinti vežamą krovinį. Apie 16:35 val. Kelyje A-1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda 115 km. (...) automobilyje (...) radome GALIMAI AGITACINIO POBŪDŽIO LAPELIUS. Dėl to buvo informuotas VPK budėtojas kuris nurodė pilietį ir automobilį pristatyti į Dainavos PK.“
a) Liudininko D.Siliūno apklausa dėl 2014.10 17d.
2017.06.13 Teismo posėdžio metu, apklausiamas liudininkas vyr. patrulis D. Siliūnas atsakydamas į Teisėjo klausimus pasakė, kad informaciją gavo iš Kauno AVPK budėtojo, jog autostrada Vilnius-Kaunas-Klaipėda nuo Klaipėdos atvažiuoja raudonos spalvos automobilis, įvardijo vairuotojo vardą ir pavardę ir pasakė, kad veža ar tai NELEISTINIUS DAIKTUS AR TAI KAŽKOKIAS REKLAMINES BROŠIŪRAS“. O vėliau jau atsakinėdamas į mano klausimą, ar jam buvo duotas draudžiamos literatūros sąrašas, jis atsakė, kad ne, o prokurorė replikavo jog tokia sąrašo negali būti. O tai jau AKIVAIZDUS MELAS!
Dainius Siliūnas į prokurorės klausimą, kokiu būdu jis gavo informaciją, dėl sulaikymo, nurodė jog informaciją gavo „Radijo ryšio priemonėmis“, į mano klausimą „kada Jūs sužinojote kad reikia mane sulaikyti, instruktažo metu ar vėliau?“ D.Siliūnas tvirtai teigė, kad : -„IŠ BUDĖTOJO GAVO, NE INSTRUKTAŽO METU“! O TAI JUK AKIVAIZDUS MELAS! Kuris iškart išaiškėjo kai tik atkreipiau Teismo ir Kaltintojų dėmesį į tai, kad D.Siliūno tarnybiniame pranešime (10t.67psl.) jis pats nurodo, jog informaciją gavo INSTRUKTAŽO METU!
b) Liudininko Ramūno Šepečio apklausa dėl 2014.10.17d.
2017.07.17 Teismo posėdyje liudytojas patrulis Ramūnas Šepetis, atsakinėdamas į Teisėjo klausimus pasakė, kad neprisimenantis, kokiu būdu instruktažo ar radijo ryšiu, gavo įsakymą sustabdyti minėtą WV Passat v.n .DGL 165. Bet vėliau mano paklaustas, ar jiems informacija buvo pateikta instruktažo metu, ar per raciją, tvirtai atsakė, kad
INSTRUKTAŽO! Kai tuo tarpu Dainius Siliūnas tvirtino visiškai priešingai, kad informacija buvo gauta iš budėtojo RADIJO RYŠIO pagalba!!! Kuris iš jų ir kodėl meluoja?
R. Šepetis atsakydamas į mano klausimą, ar informacija radijo ryšiu yra instruktažas, atsakė, kad NE. O D.Siliūnas teigė, kad instruktažas gali būti pravedamas ir radijo ryšio pagalba. Tai kuris iš jų meluoja, o kuris sako tiesą?
Į Teisėjo klausimą kas buvo aptikta toje mašinoje, Ramūnas Šepetis atsakė, kad ...kažkokie lapeliai AGITACINIAI...
Taipogi R.Š. patvirtino, kad 2014.10.17 instruktaže nebuvo pateiktas nei ekspertų išvados, nei draudžiamos literatūros, nei draudžiamų partijų, ar ideologijų sąrašai. Jis pats minėtų lapelių neskaitė, turinio nežino.
Ramūnas Šepetis paklaustas ar savo parodymus davė laisvanoriškai, ar jam niekas nedarė spaudimo, atsakė, kad laisvanoriškai. Bet tuomet kyla klausimas, KAS JAM IR DAINIUI SILIŪNUI PADIKTAVO , kad jie abu savo tarnybiniuose pranešimuose lapelius reikia įvardinti būtent kaip, – ...GALIMAI AGITACINIO POBŪDŽIO, nors jų neskaitė, turinio nežinojo, o 2014.10.17 instruktažas (kaip jie teigė apklausoje) niekuo neišsiskyrė iš kitų, t.y. jų CŽV ar VSD agentai neinstruktavo, apie grėsmes „Lietuvai“ ir apie numatytą antį NATO mitingą, bei jo sužlugdymo planus, sulaikant pagrindinį, režimui neparankų oratorių, nekalbėjo?
6.1 neatsakyti klausimai...
Iš vyr. patrulio Dainiaus Siliūno ir patrulio Ramūno Šepetčio apklausos paaiškėjo, kad jie tik „pėstininkai“ savo krūtinėmis mėginantys, GALIMAI NE UŽ AČIŪ, pridengti aukščiau stovinčių viršininkų nusikaltimus ir antpečius. Visus rimtesnius klausimus, iš šių „pėstininkų“ teko tiesiog „išmušinėti“, tik iš dešimto karto paklausus pavyko „atgaivinti“ pareigūnų atmintį ir sužinoti, kad 2014.10.17 d. instruktažą vedė būrio vadas Vaidas Aleknavičius ar pavaduotojas Stankevičius, o nurodymą, mane sulaikyti, davė Kauno VPK budintis.
Kadangi nei Dainius Siliūnas, nei Ramūnas Šepetis, pagal savo užimamas pareigas negalėjo atsakyti į klausimus:
1) Kas ir kodėl pareigūnams liepė meluoti, kad mane sustabdė kelio Vilnius-Kaunas –Klaipėda 115 km., tuo tarpu kai aš buvau sustabdytas kelio Klaipėda-Kaunas-Vilnius 196 km. t.y. važiuojant nuo Klaipėdos, o ne nuo Vilniaus?
2) Kas, kuo remiantis ir kokia forma, Kauno VPK, davė nurodymą mane sulaikyti?
3) Kas ir kuo remiantis įsakė įvykdyti nesankcionuotą kratą mano automobilyje?
4) Kas ir kuo remiantis nustatė, kad mano, į sankcionuotą mitingą vežama, agitacinė medžiaga (lapeliai) yra NELEISTINA IR GALIMAI AGITACINIO POBŪDŽIO?
5) Ar visom partijoms ir judėjimams yra uždrausta vežiotis į savo renginius agitacinę medžiagą?
6) Kas ir kokiu pagrindu man uždraudė (apribojus mano laisvę) dalyvauti legaliame mitinge?
Ne vieną kartą kreipiausi į okupuotos Lietuvos Teismą dėl papildomų liudininkų iškvietimo, kurie išsamiai galėtų atsakyti į aukščiau užduotus klausimus, bet nebuvau išgirstas. Kodėl Okupuotos Lietuvos Teismas atsisakė apklausai iškviesti:
1) būrio vadą Vaidą Aleknavičių ir pvd. Stankevičių?
2) Kauno VPK budintį?
3) Kauno VPK komisarą?
Ryšium su tuo, kad šią sufabrikuotą bylą inicijavo ir kuravo VSD, o Prokuratūra ir VRM buvo tik vykdytojais, tai jie gali duoti išsamiausius atsakymus, dominančius tiek mane, tiek ir Teismą. Žinoma jai yra siekiama atskleisti tiesą, o ne vykdyti užsakymus. Nebent yra bijoma, kad apklausiant VSD pareigūnus gali išaiškėti tikrieji, angliškai kalbantys, šios baudžiamosios bylos užsakovai... Todėl kyla logiški klausimai:
1) Ar okupuotos Lietuvos Teismas iš tiesu yra laisvas ir nepriklausomas savo sprendimams?
2) Jai taip, tai kodėl Teismas atmetė mano prašymą į apklausą iškviesti VSD vadovą Darių Jauniškį?
3) Kodėl atmetėte mano prašymą iškviest apklausai VSD pavaduotoją Romualdą Vaišnorą?
Kadangi, pasak patrulių, minėtas instruktažas buvo eilinis nieko neišsiskiriantis iš visų kitų ir jame: nedalyvavo VSD pareigūnai, nebuvo planuojama Ž. Razmino kaip pagrindinio sankcionuoto mitingo Kaune oratoriaus sulaikymo (iki mitingo pabaigos) detalės, nebuvo pateikti jokie cenzūruojamos literatūros, ar draudžiamų organizacijų, sąrašai. Instruktažo metu, pagal kaltinimo liudininkų parodymus, lapelių turinys aptarinėjamas taip pat nebuvo.
1) Tai iš kur pareigūnai Dainius Siliūnas ir Ramūnas Šepetys 2014.10.17 sužinojo, kad, mano gabenami lapeliai yra NELEISTINI ir galimai AGITACINIO POBŪDŽIO?
2) 2014.09.19 Teismo Ekspertizės Centro ekspertė Anelė Žalkauskienė savo tyrime tokios išvados nėra!
3) 2016.07.08 Teismo Ekspertizės Centro ekspertės Juratės Kurginienės išvadose tokios išvados irgi nėra!
4) Tik 2015.06.05 Žurnalistų Etikos Inspektoriaus Tarnybos laisvai samdomo, Sorosinio pseudo „specialisto“ Laimučio Laužiko jam vienam žinoma „abra-kadabra“ metodika nustatė, kad minėti lapeliai yra įžeidžiantys, t.y. atitinka BK 170 str. numatytas nuostatas. Be to tai yra tik patariamoji išvada, nes galutinį sprendimą gali priimti tik teismas.
Vyr. patrulis Dainius Siliūnas atsakinėdamas į klausimus pradžioje teigė, kad nurodymą sulaikyti Ž. Razmino vairuojamą automobilį jis gavo radijo ryšio būdu iš VPK budėtojo, o ne instruktažo metu, bet vėliau „įvarytas į kampą“, nes dabartiniai jo parodymai nesutapo su jo rašytu tarnybiniu pranešimu, D. Siliūnas ėmė „sukti uodegą“, t.y. meluoti, kad INSTRUKTAŽAS GALI BŪTI PRAVEDAMAS IR RADIJO RYŠIO PAGALBA.Tai, kad vyr. patrulis Dainius Siliūnas melavo, patvirtina ir jo kolega Ramūnas Šepetis, kuris apklausos metu patvirtino, jog informaciją sulaikyti Ž. Razminą gavo instruktažo metu, o ne budėjimo vietoje per raciją.
Kyla teisėtas klausimas:
1) Ar iš tikro pareigūnai savo parodymus davė laisva valia...?
2) Tai kuris ir kodėl iš liudininkų meluoja?
3) Ką ir kodėl dengia pareigūnai D. Siliūnas ir R. Šepetis?
- Apklausos metu paaiškėjo, kad yra vedamas instruktažo protokolas, o gen. Komisaras teikia raštiškas darbo užduotis kur turi budėti ir ką veikti patruliai. Be to turėjo būti pildomas ir budėjimo žurnalas, bei instruktažo protokolas. Taip pat turėjo būti ir 2014.10.17 d. policijos automobilio vaizdo registracijos medžiagą, kurioje užfiksuotas minimas automobilio sulaikymas. Man paprašius išsireikalauti šią raštišką medžiagą, Teismas pažadėjo šį klausimą spręsti, bet iki šiol taip ir nesulaukėme nei 2014.10.17d. raštiško instruktažo protokolo, nei budėjimo žurnalų, nei Gen. komisaro darbo užduoties.
1) Kodėl Teismas neišreikalavo iš Klaipėdos VPK raštiška darbo užduoties?
2) Kodėl Teismas neišreikalavo iš Klaipėdos VPK budėjimo žurnalo?
3) Kodėl nebuvo išreikalautas instruktažo protokolas?
4) Kodėl nebuvo išreikalautas automobilio 2014.10.17 vaizdo registracijos medžiaga?
5) Argi Teismas nenori sužinoti tiesos?

7. Lapelių platinimas Šiaulių AVPK
Kas dėl šio epizodo, tai juk aš pats net neneigiau, kad aš 2015.02.25 Šiaulių AVPK po apklausos išplatinau minėtus lapelius ir tai dariau iš pareigos, kaip ir priklauso Lietuvos piliečiui, siekiant supažindinti pareigūnus su kritine tautos ir nepriklausomos Lietuvos padėtimi ir atkreipti jų dėmesį į piktybišką spec. tarnybų daromus grubius LR Konstitucijos pažeidimus, siekiant susidoroti su kitaminčiais. Šiuos lapelius platinau ne keturiuose, kaip teigė prokurorė išvardintuose, o mažiausia 20-je kabinetų ir tai dariau ne vien šiame policijos komisariate. Pasakysiu tik tiek, kad aš aplankiau beveik visus policijos komisariatų kabinetus ir juose palikau virš 70-ties lapelių, juos įteikdamas kiekvienam pareigūnui į rankas ir tik vienas iš jų atsirado
kolaboracionistinės VSD „GENYS“-INFORMATORIUS! Matomai tas pats, kuris tas vargšes pareigūnes privertė liudyti teisme.
Šis epizodas atskleidžia labai įdomią statistiką, kad tik 4-ios ir tos pačios išprievartautos pareigūnės iš 70-ies, neatlaikė JAV okupacinio ir vietinio stambiojo kapitalo režimo interesus atstovaujančios VSD ir jų pavaldume esančių Šiaulių AVPK viršininkų antiįstatymiškam ir antikonstituciniam spaudimui.
7.1 neatsakyti klausimai
1) Ar policijos pareigūnams galioja LR Konstitucijos 25 str.?
2) Jai taip, tai kodėl iš pareigų yra atimta teisė susipažinti su Lietuvos vidaus ir išorės politikos įvertinimu?
3) Kas, kieno nurodymu ir kuo remiantis pareigūnams uždraudė skaityti skrajutes?
8. dėl rankraščių ir sąsiuvinių analizės
Iš kratų metu, iš manęs paimtų rankraščių „analizės“ kurią padarė matomai VSD „anal-itikai“, kurie savo išvadas primetė aklai vykdantiems prokurorams, o šie savo ruožtu net nesiteikė atlikti tinkamo tyrimo, bent jau patikrinti ar šaltiniai ir VSD išvados yra teisingos. Beje reikia pripažinti, kad ir Teismui visiškai nerūpėjo ištirti šių melagingų kaltinimų išaiškinimu. O šie kaltinimai nieko bendro neturi su rankraščių turiniu. Minėtos VSD „išvados“ tėra tik pigi ir įžūli klastotė! Pateiksiu keletą pavyzdžių:
1) Ant sąsiuvinio 8t.104 bl. nesunkiai įžiūrima data 2002.05.12 d. , bet bylos falsifikatoriams tai ne motais.

Gerbiamas Teisėjau, prašau atkreipti dėmesį į tai, kad nuo 2002 m. iki 2006.12.21 d. aš buvau LNDP (Lietuvos Nacional Darbininkų Partijos- legali registruota partija) vadovo Mindaugo Murzos pavaduotoju, o nuo 2007.06.17 d. iki 2009.01.24 d. Buvau faktiniu šios partijos vadovu. „Lietuvos nacionaldemokratų partija buvo Lietuvos nacionalistinė partija. Pirmininkas – Žilvinas Razminas. Formaliai deklaravo esanti „dešinioji“, labai skeptiška Europos Sąjungos ir NATOatžvilgiu, prieš „pasaulinį žydų sąmokslą“ kovojanti antisionistinė partija. 2004 metų Seimo rinkimuose partija neiškovojo mandatų Seime, tačiau gavo keturis mandatus Šiaulių miesto savivaldybės taryboje. Lietuvos visuomenėje pagarsėjo po antisemitinių išpuolių Šiauliuose. Leido laikraštį „Tautos kelias“.
LNDP skyriai veikė Šiauliuose, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir kituose rajonuose. Istorija[redaguoti | redaguoti vikitekstą] Įkurta 1999 m. iš Lietuvių tautininkų sąjungos pasitraukusio buvusio jos pirmininko Rimanto Smetonos. 2001 m. Nacionaldemokratų partijos pirmininku tapo Nepriklausomybės akto signataras Kazimieras Uoka, 2002 m. – Mindaugas Murza, iki tol nesėkmingai mėginęs įteisinti savo vadovaujamas politines nacionalistines organizacijas įvairiais pavadinimais: Lietuvių nacionalsocialinės vienybės sąjungą bei Lietuvių nacionalsocialinę partiją. 2006 m. gruodžio 21 d. atsistatydinus iš LNDP pirmininko pareigų Mindaugui Murzai, laikinai einančiu LNDP pirmininko pareigas tapo Andrius Račkauskas. 2007 m. birželio mėn. 17 d. įvykusiame partijos suvažiavime buvo išrinkta nauja vadovybė. Partijos pirmininku tapo Žilvinas Razminas.
Po Šiauliuose 2008-12-06 įvykusios Tautinių jėgų konferencijos "Tautos jėga vienybėje" ir po 2009-01-03 įvykusios LNDP konferencijos, 2009-01-24 įvykusiame LNDP suvažiavime, siekiant, kad Tautinė Vienybė būtų ne tik simboliškai deklaruojama ir propaguojama, o realiai įgyvendinama darbais, balsų dauguma priimtas galutinis sprendimas susijungti su Vieninguoju Lietuvių Nacionaldarbininkų Sąjūdžiu (VLNDS) bei vadovautis VLNDS parengta programa ir įstatais.[3] 2011 m. kovo 20 d. Šiauliuose buvo įkurta Lietuvių Tautos Sąjunga(LITAS), kurios pagrindą sudarė VLNDS.[4] „
1) Šiame 2002 m. sąsiuvinyje (8t.101bl.,102bl., 104bl.) mano kaip LNDP pavaduotojo darbo su mano sūnaus klase ir kitų švietimo įstaigų jaunimu, mokyklų administracija, tėvų komitetais, dėl jaunimo užklasinės veiklos šiuose srityse:
- Dorovinio-patriotinio auklėjimo;
- Sporto;
- Karinio parengimo;
- Vasaros stovyklų organizavimo.
Šiaulių Rasos progimnazija, iki 1990 m. Šiaulių 11-oji vidurinė mokykla, iki 2010 m. Šiaulių Aukštabalio vidurinė mokykla, iki 2011 m. Šiaulių „Rasos“ pagrindinė mokykla.
Tuometinis mokyklos direktorius buvo konservatorius Petras Ivoškus.
2) Jai taip, tai kodėl Teismas atmetė mano prašymą į apklausą iškviesti VSD vadovą Darių Jauniškį?
3) Kodėl atmetėte mano prašymą iškviest apklausai VSD pavaduotoją Romualdą Vaišnorą?
Kadangi, pasak patrulių, minėtas instruktažas buvo eilinis nieko neišsiskiriantis iš visų kitų ir jame: nedalyvavo VSD pareigūnai, nebuvo planuojama Ž. Razmino kaip pagrindinio sankcionuoto mitingo Kaune oratoriaus sulaikymo (iki mitingo pabaigos) detalės, nebuvo pateikti jokie cenzūruojamos literatūros, ar draudžiamų organizacijų, sąrašai. Instruktažo metu, pagal kaltinimo liudininkų parodymus, lapelių turinys aptarinėjamas taip pat nebuvo.
1) Tai iš kur pareigūnai Dainius Siliūnas ir Ramūnas Šepetys 2014.10.17 sužinojo, kad, mano gabenami lapeliai yra NELEISTINI ir galimai AGITACINIO POBŪDŽIO?
2) 2014.09.19 Teismo Ekspertizės Centro ekspertė Anelė Žalkauskienė savo tyrime tokios išvados nėra!
3) 2016.07.08 Teismo Ekspertizės Centro ekspertės Juratės Kurginienės išvadose tokios išvados irgi nėra!
4) Tik 2015.06.05 Žurnalistų Etikos Inspektoriaus Tarnybos laisvai samdomo, Sorosinio pseudo „specialisto“ Laimučio Laužiko jam vienam žinoma „abra-kadabra“ metodika nustatė, kad minėti lapeliai yra įžeidžiantys, t.y. atitinka BK 170 str. numatytas nuostatas. Be to tai yra tik patariamoji išvada, nes galutinį sprendimą gali priimti tik teismas.
Vyr. patrulis Dainius Siliūnas atsakinėdamas į klausimus pradžioje teigė, kad nurodymą sulaikyti Ž. Razmino vairuojamą automobilį jis gavo radijo ryšio būdu iš VPK budėtojo, o ne instruktažo metu, bet vėliau „įvarytas į kampą“, nes dabartiniai jo parodymai nesutapo su jo rašytu tarnybiniu pranešimu, D. Siliūnas ėmė „sukti uodegą“, t.y. meluoti, kad INSTRUKTAŽAS GALI BŪTI PRAVEDAMAS IR RADIJO RYŠIO PAGALBA.Tai, kad vyr. patrulis Dainius Siliūnas melavo, patvirtina ir jo kolega Ramūnas Šepetis, kuris apklausos metu patvirtino, jog informaciją sulaikyti Ž. Razminą gavo instruktažo metu, o ne budėjimo vietoje per raciją.
Kyla teisėtas klausimas:
1) Ar iš tikro pareigūnai savo parodymus davė laisva valia...?
2) Tai kuris ir kodėl iš liudininkų meluoja?
3) Ką ir kodėl dengia pareigūnai D. Siliūnas ir R. Šepetis?
- Apklausos metu paaiškėjo, kad yra vedamas instruktažo protokolas, o gen. Komisaras teikia raštiškas darbo užduotis kur turi budėti ir ką veikti patruliai. Be to turėjo būti pildomas ir budėjimo žurnalas, bei instruktažo protokolas. Taip pat turėjo būti ir 2014.10.17 d. policijos automobilio vaizdo registracijos medžiagą, kurioje užfiksuotas minimas automobilio sulaikymas. Man paprašius išsireikalauti šią raštišką medžiagą, Teismas pažadėjo šį klausimą spręsti, bet iki šiol taip ir nesulaukėme nei 2014.10.17d. raštiško instruktažo protokolo, nei budėjimo žurnalų, nei Gen. komisaro darbo užduoties.
1) Kodėl Teismas neišreikalavo iš Klaipėdos VPK raštiška darbo užduoties?
2) Kodėl Teismas neišreikalavo iš Klaipėdos VPK budėjimo žurnalo?
3) Kodėl nebuvo išreikalautas instruktažo protokolas?
4) Kodėl nebuvo išreikalautas automobilio 2014.10.17 vaizdo registracijos medžiaga?
5) Argi Teismas nenori sužinoti tiesos?

7. Lapelių platinimas Šiaulių AVPK
Kas dėl šio epizodo, tai juk aš pats net neneigiau, kad aš 2015.02.25 Šiaulių AVPK po apklausos išplatinau minėtus lapelius ir tai dariau iš pareigos, kaip ir priklauso Lietuvos piliečiui, siekiant supažindinti pareigūnus su kritine tautos ir nepriklausomos Lietuvos padėtimi ir atkreipti jų dėmesį į piktybišką spec. tarnybų daromus grubius LR Konstitucijos pažeidimus, siekiant susidoroti su kitaminčiais. Šiuos lapelius platinau ne keturiuose, kaip teigė prokurorė išvardintuose, o mažiausia 20-je kabinetų ir tai dariau ne vien šiame policijos komisariate. Pasakysiu tik tiek, kad aš aplankiau beveik visus policijos komisariatų kabinetus ir juose palikau virš 70-ties lapelių, juos įteikdamas kiekvienam pareigūnui į rankas ir tik vienas iš jų atsirado
kolaboracionistinės VSD „GENYS“-INFORMATORIUS! Matomai tas pats, kuris tas vargšes pareigūnes privertė liudyti teisme.
Šis epizodas atskleidžia labai įdomią statistiką, kad tik 4-ios ir tos pačios išprievartautos pareigūnės iš 70-ies, neatlaikė JAV okupacinio ir vietinio stambiojo kapitalo režimo interesus atstovaujančios VSD ir jų pavaldume esančių Šiaulių AVPK viršininkų antiįstatymiškam ir antikonstituciniam spaudimui.
7.1 neatsakyti klausimai
1) Ar policijos pareigūnams galioja LR Konstitucijos 25 str.?
2) Jai taip, tai kodėl iš pareigų yra atimta teisė susipažinti su Lietuvos vidaus ir išorės politikos įvertinimu?
3) Kas, kieno nurodymu ir kuo remiantis pareigūnams uždraudė skaityti skrajutes?
8. dėl rankraščių ir sąsiuvinių analizės
Iš kratų metu, iš manęs paimtų rankraščių „analizės“ kurią padarė matomai VSD „anal-itikai“, kurie savo išvadas primetė aklai vykdantiems prokurorams, o šie savo ruožtu net nesiteikė atlikti tinkamo tyrimo, bent jau patikrinti ar šaltiniai ir VSD išvados yra teisingos. Beje reikia pripažinti, kad ir Teismui visiškai nerūpėjo ištirti šių melagingų kaltinimų išaiškinimu. O šie kaltinimai nieko bendro neturi su rankraščių turiniu. Minėtos VSD „išvados“ tėra tik pigi ir įžūli klastotė! Pateiksiu keletą pavyzdžių:
1) Ant sąsiuvinio 8t.104 bl. nesunkiai įžiūrima data 2002.05.12 d. , bet bylos falsifikatoriams tai ne motais.

Gerbiamas Teisėjau, prašau atkreipti dėmesį į tai, kad nuo 2002 m. iki 2006.12.21 d. aš buvau LNDP (Lietuvos Nacional Darbininkų Partijos- legali registruota partija) vadovo Mindaugo Murzos pavaduotoju, o nuo 2007.06.17 d. iki 2009.01.24 d. Buvau faktiniu šios partijos vadovu. „Lietuvos nacionaldemokratų partija buvo Lietuvos nacionalistinė partija. Pirmininkas – Žilvinas Razminas. Formaliai deklaravo esanti „dešinioji“, labai skeptiška Europos Sąjungos ir NATOatžvilgiu, prieš „pasaulinį žydų sąmokslą“ kovojanti antisionistinė partija. 2004 metų Seimo rinkimuose partija neiškovojo mandatų Seime, tačiau gavo keturis mandatus Šiaulių miesto savivaldybės taryboje. Lietuvos visuomenėje pagarsėjo po antisemitinių išpuolių Šiauliuose. Leido laikraštį „Tautos kelias“.
LNDP skyriai veikė Šiauliuose, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir kituose rajonuose. Istorija[redaguoti | redaguoti vikitekstą] Įkurta 1999 m. iš Lietuvių tautininkų sąjungos pasitraukusio buvusio jos pirmininko Rimanto Smetonos. 2001 m. Nacionaldemokratų partijos pirmininku tapo Nepriklausomybės akto signataras Kazimieras Uoka, 2002 m. – Mindaugas Murza, iki tol nesėkmingai mėginęs įteisinti savo vadovaujamas politines nacionalistines organizacijas įvairiais pavadinimais: Lietuvių nacionalsocialinės vienybės sąjungą bei Lietuvių nacionalsocialinę partiją. 2006 m. gruodžio 21 d. atsistatydinus iš LNDP pirmininko pareigų Mindaugui Murzai, laikinai einančiu LNDP pirmininko pareigas tapo Andrius Račkauskas. 2007 m. birželio mėn. 17 d. įvykusiame partijos suvažiavime buvo išrinkta nauja vadovybė. Partijos pirmininku tapo Žilvinas Razminas.
Po Šiauliuose 2008-12-06 įvykusios Tautinių jėgų konferencijos "Tautos jėga vienybėje" ir po 2009-01-03 įvykusios LNDP konferencijos, 2009-01-24 įvykusiame LNDP suvažiavime, siekiant, kad Tautinė Vienybė būtų ne tik simboliškai deklaruojama ir propaguojama, o realiai įgyvendinama darbais, balsų dauguma priimtas galutinis sprendimas susijungti su Vieninguoju Lietuvių Nacionaldarbininkų Sąjūdžiu (VLNDS) bei vadovautis VLNDS parengta programa ir įstatais.[3] 2011 m. kovo 20 d. Šiauliuose buvo įkurta Lietuvių Tautos Sąjunga(LITAS), kurios pagrindą sudarė VLNDS.[4] „
1) Šiame 2002 m. sąsiuvinyje (8t.101bl.,102bl., 104bl.) mano kaip LNDP pavaduotojo darbo su mano sūnaus klase ir kitų švietimo įstaigų jaunimu, mokyklų administracija, tėvų komitetais, dėl jaunimo užklasinės veiklos šiuose srityse:
- Dorovinio-patriotinio auklėjimo;
- Sporto;
- Karinio parengimo;
- Vasaros stovyklų organizavimo.
Šiaulių Rasos progimnazija, iki 1990 m. Šiaulių 11-oji vidurinė mokykla, iki 2010 m. Šiaulių Aukštabalio vidurinė mokykla, iki 2011 m. Šiaulių „Rasos“ pagrindinė mokykla.
Tuometinis mokyklos direktorius buvo konservatorius Petras Ivoškus.Sąsiuvinio (8t.117-118 bl.) lapuose yra Lietuvių Tautos Sąjungos vadovaujamos M.Murzos, kurioje aš buvau pavaduotoju, berods, 2011 m. konferencijos kalbėtojų sąrašas (dešinėje), o kairėje vieno iš kalbėtojų, pažymėtu 8 nr. A.Matulevičaus atstovas (perversmas) pateikta schema, apie kurią jis ir kalbėjo.2) Sąsiuvinio (8t. 98, 99, 100 bl.) lapuose yra G.Grabausko 2015 m. teismo Kaune konspektas.3) Sąsiuvinio (8t.144bl.) lape yra mano kalbos santrauka, pasakytos 2014.11.20 d. Kaune prie teismo, kuriame buvo nagrinėjama B\B dėl G. Grabausko organizuoto mitingo prieš NATO okupantus 2014.spalio.17 d. Tuomet kai aš buvau SULAIKYTAS, iškratytas ir paleistas tik renginiui pasibaigus.


4) (8t.145,146 bl.) berods 2014 rugsėjo 10 d. V. Šustausko mitingo prie Seimo, mano kalbos santrauka.


5) (8t.105-108bl.) lape viršuje pradėtas rašyti, matomai, LNDP, propagandos ir ideologijos k-to plano sudarymo punktas, o žemiau ir kitu rašalu parašytos trijų Šiaulių m. įmonių vadovų pavardės ir duomenys apie jų įmones. šias įmones mane siuntė Šiaulių Darbo Birža. Tikriausiai čia VSD įžiūrėjo mano „sukurtos“ mistinės TSND organizacijos finansinius rėmėjus, nes ten pažymėtos metinės apyvartos siekia vienur siekia vienur 3,5mlj., kitur 200.000 lt.?
6) (8t.91 bl.) lapo kairėje argumentų sąrašas prieš prokuratūros man pateiktus kaltinimus, o kairėje užkonspektuotos mano mintys:
- Jai išvaroms NATO okupantus – okupuos rusai?
- Reikia patiems gintis, o ne įvesti okupacines pajėgas.
- Įsivežti karines technologijas, gamintis šaudmenis, karinę techniką, + gynybinis potencialas, patriotizmas + darbo vėtos.
Ir tikriausiai remiantis šiomis mano mintimis, mane apkaltino, kad aš kėsinuosi smurtu nuversti „teisėtą“ valdžią!? Matomai dėl to, kad apačioje stambesniu šriftu parašytas ir apibrauktas „raktinis“ žodis – KUČEROVAS!!!
BET JUK TAI VISIŠKAS APSURDAS, TOTALUS „ŠVONDERIZMAS“! KAI KURIE VSD IR PROKURATŪROS DARBUOTOJAI TIKRIAUSIAI PRETENDUOJA Į “ŠARIKOVŲ”TITULĄ…

Todėl noriu paklausti okupuotos Lietuvos Teismą, ką bendro su šiandien nagrinėjama byla turi 2002 m. LNDP, 2011 m. LiTaS darbinė, archyvinė medžiaga? Ką bendro turi su šia byla turi duomenų sąrašas apie darbdavius, pas kuriuos mane siuntė darbo birža?
9. dėl socialistinės revoliucijos ir simbolikos
REVOLIUCIJA Staigus prievartinis,arba nesmurtinis politinės valdžios nuvertimas, sukeliantis esminius visuomenės pakeitimus: Socialinė r. Buržuazinė, buržuazinė demokratinė r. Proletarinė, r., kultūrinė r., spalvotoji r., seksualinė - genderio r. ir nacionalinio išsivadavimo r.
Spalvotoji revoliucija – tai svetimų imperialistinių valstybių dirbtinai suorganizuotos revoliucijos, kurių tikslas užvaldyti svetimų valstybių teritorijas, jos turtus, sukelti chaosą, pavergti ar visiškai išnaikinti vietinius gyventojus.
JAV-CŽV organizuotos spalvotosios revoliucijos. - Visi gerai žinome JAV-CŽV organizuota 1988-1991 m. Lietuvos dainuojanti revoliucija, po kurios LIETUVA ATSIDŪRĖ JAV okupacijoje;
- Ne daug kas žino apie GENDERIO revoliuciją, mums atneštą po Lietuvos aneksavimo į ES 2004 m., kartu su kitomis žydriosiomis ES „vertybėmis“, jas toleruoja valdžia, o dauguma žmonių nekenčia;
Genderio revoliucija. Kaip tai daroma

- Liberalų žiniasklaida jau ne pirmus metus plauna smegenis žmonėms įvairiose sferose, tačiau labiausiai – žmogaus seksualumo sferoje. Žiniasklaida įtikinėja mus, kad sekse leistina viskas, kad jam netaikomos jokios moralinės normos. Užtat lytinio gyvenimo pradžia sulaukus 13 metų, homoseksualistai, įvaikinantys vaikus ir kiti panašūs dalykai, jų nuomone, yra visiškai normalu ir netgi pageidaujama.
- Šitai aršiai žmoniją puolančiai beprasmybei reikia ryžtingai priešintis, o kad pasipriešinimas būtų efektyvus, būtina išsiaiškinti, kas puola.
- Neįkainuojamą pagalbą čia gali suteikti nauja Gabrielos Kuby (Gabriele Kuby) knyga „Globalinė seksualinė revoliucija, laisvės naikinimas vardan laisvės (Die globale sexuelle Revolution. Zerstörung der Freiheit im Namen der Freiheit). Autorė, žymi vokiečių sociologė, katalikė, demonstruoja, kad propagandos daromas spaudimas, su kuriuo mes susiduriame – tai anaiptol ne šio momento trumpalaikė mada, o dalis globalinio plano, pasaulinės strategijos elementas. Strategijos tikslas – iš esmės perdaryti žmogų ir visą visuomenę, pasitelkus fundamentaliai pakeistą žmonių požiūrį į seksualumą.
Perdaryti žmogų

- Seksualinė revoliucija kaip nauja kultūros revoliucija, kuri savo efektu turi pranokti Prancūzijos ir Bolševikų revoliucijas kartu sudėtas, skirta kardinaliai pakeisti žmogų arba, kas labiau tikėtina – sunaikinti jį. Ši revoliucija daroma rankomis tų žmonių, kurie primena senuosius revoliucionierius – pačius ryžtingiausius ir agresyviausius ateistus. Ši revoliucija turi savo genderio ideologiją, kurios pagrindas yra tezė, jog žmogų ir jo seksualinius polinkius formuoja kultūros, o ne biologijos faktoriai ir dėl to galima laisvai formuotis ir pasirinkti. Mes negimstame vyrais ir moterimis, jais mus padaro visuomenė. Tačiau mes galime būti suformuoti kitaip (ar patys save susiformuoti) ir tapti homoseksualistais, lesbietėmis, biseksualais, transseksualais, kraujomaišos šalininkais, sadomazochistais ir t.t. Juk pagal genderio ideologiją visa tai yra lygiateisės „lytinės kategorijos“, tokios pat normalios kaip vyriška ir moteriška lytis. Daugybei šiuolaikinių ateistų aukščiau pateiktos tezės – anaiptol ne intelektualinis absurdas, o pati jų gyvenimiško kredo esmė. Jie grindžia tuo savo gyvenimus ir nori priversti visą žmoniją sekti jų pavyzdžiu. Jų dvasiniai tėvai, tarybiniai bolševikai, stengėsi įbrukti pasauliui komunizmo ideologiją, o jie stumia genderio ideologiją.
Puolimas iš viršaus

- Tokiu būdu jie gali panaudoti tas struktūras kaip instrumentus skleisdami revoliuciją individualiuose ir visuomenės protuose, paversdami tą protą iš normalaus į genderinį, kad įgautų jo kontrolę ir dėl to gautų visišką politinę, teisinę ir finansinę valdžią. Tada jie galės įgyvendinti visus savo sumanymus, sukaustyti visuomenę ideologijos pančiais ir be jokių kliūčių persekioti savo priešininkus. Ir tada tie, kurie dar visai neseniai reikalavo tolerancijos, patys taps pačiais nepakančiausiais žmonėmis, uždarinės į kalėjimus žmones už menkiausią kritiką ar nepritarimą. Visa tai remia finansiniai ir politiniai centrai, tam pasitelkiamos milžiniškos lėšos, sukurtas detalus planas, kuris įgyvendinamas visose valstybėse.
Ateizmo diegimas per seksualizavimą

- Genderio aktyvistai jau pasiekė šioje sferoje pastebimų rezultatų. Jie privertė tarnauti sau žiniasklaidą, įvairių valstybių vyriausybes, tokias organizacijas kaip ES ir JTO. Dėl to Briuselis ir Niujorkas stengiasi įpiršti mums genderio ideologiją, kaip kažkada Maskva bruko visiems komunizmo idealus. Jie tik naudoja kitus spaudimo metodus: ne tankus, o medijas, finansus ir politiką. Todėl gaunasi, kad kiekviena tarptautinė organizacija ima prieštarauti savo esmei: vietoje to, kad tarnautų visuomenei, kuri jas išrinko ir suteikė valdžią, jos tarnauja radikalių seksualinių mažumų interesams, degraduodamos iki jų propagandos ir prievartos įrankio vaidmens.
- Organizacijos neteisėtai švaisto mokesčių mokėtojų pinigus pražūtingos kairuoliškos (liberalų „Naujoji Kairė 95, Frankfurto m-la) ideologijos
populiarinimui, pažeidžia fundamentalias žmogaus teises, tokias kaip sąžinės laisvė, laisvė auklėti nuosavus vaikus, savos kultūros išsaugojimą ir puoselėjimą. Tuo pat metu daromi akivaizdūs nusikaltimai ir piktnaudžiaujama valdžia: krikščionims už jų pačių pinigus brukti genderio ideologiją – tai tas pats, kas priversti žydus už Kneseto pinigus pereiti į islamą.
- Grėsmė iškilo visai visuomenei, o pirmiausiai – vaikams ir jaunimui. Bolševikai norėjo surengti revoliuciją, užgrobę ekonomiką, o dabartiniai genderio aktyvistai stengiasi įgyvendinti savo tikslus pajungę sau jaunąją kartą. Dėl to jie visokeriopai kliudo, kad jaunimui būtų perduodamos (jiems trukdančios, dėl to taip nepakenčiamos) religinės, santuokinės ir šeimos vertybės. Genderio aktyvistai nori valdyti jaunosios kartos protus ir izoliuoti juos nuo šeimos ir bažnyčios įtakos. Jų iniciatyvos bazuojasi ant panseksualizmo ideologo ir Froido mokinio Vilhelmo Raicho tezių, kurios pataria nekovoti su religija tiesiogiai, o skleisti seksualinį švietimą jaunimo tarpe, tada pergalė ateis savaime. Tai išties šėtoniškas patarimas: paversti ateistais, pasitelkiant demoralizaciją, ir visų pirma – seksualizaciją.
- Seksualiai suaudrintas jaunimas, pavirtęs sekso maniakais ir ieškantis išimtinai fiziologinių malonumų, nesugeba priimti dvasinio gyvenimo, krikščioniškų, šeimos vertybių. Sugriautos visuomenės struktūros ir kultūros pamatų griuvėsių vietą užims ne nauji socialinės inžinerijos metodai, kaip tvirtina genderio ideologai, o chaosas, suirutė ir ištisų civilizacijų žūtis.
- Kaip parodė britų antropologo Džozefo Anvino (J. D. Unwin) tyrimai, tvarka seksualinėje sferoje nepaprastai svarbi tiek atskiro žmogaus, tiek visos visuomenės gyvenimui. Dėl to, kad civilizacija vystytųsi, būtina protingai reguliuoti seksualinę sferą ir kontroliuoti geismą. Dėl to tos civilizacijos, kuriose laikomasi pagrindinių normų, klestėjo, o tos, kuriose viešpatavo seksualinis visaleidžiamumas – žlugo. Aukštos kultūros egzistavimo sąlyga – aukštas dorovės lygis.
Išgamos ir bepročiai

- Didžiulis sociologės Gabrielės Kuby nuopelnas yra tai, kad ji atskleidė detales katastrofiško pavojaus, kuris užgimsta mūsų civilizacijos gelmėse. Paaiškėjo, kad šiuolaikinė seksualinė revoliucija ir genderio ideologija remiasi, be viso kito į Maltuso mokymą, eugeniką, neomarksizmą, neobolševizmą ir kairuolišką feminizmą. Genderio ideologijos išpažinėjai ne atsitiktinai naudojasi tais pačiais seksualinio palaidumo lozungais, kuriuos po revoliucijos bandė įgyvendinti bolševikai. Vėliau jie jų skubiai atsisakė, kai pamatė, kad ši ideologija griauna netgi jų bolševikinį pasaulį. Negana to, pagrindiniai seksualinės revoliucijos aktyvistai patys kenčia rimtus nukrypimus ir padarė nemažai sunkių nusikaltimų, tame tarpe ir seksualinių. Pavyzdys – Alfredas Kinsis, kuris falsifikavo mokslinius duomenis ir prievartavo „moksliniais tikslais“ vaikus ir netgi kūdikius, seksualiai stimuliuodamas pastaruosius. Šitas,
švelniai tariant, ne visiškai sveikas žmogus gyrėsi, pavyzdžiui, kad jam pavyko sukelti 11 mėnesių amžiaus kūdikiui 14 orgazmų per 38 minutes.
- Ideologiniai genderio judėjimo lyderiai, tokia, kaip tarkime Džudit Batler, painiojasi ir patys sau prieštarauja. Iš vienos pusės jie skelbia, kad „neegzistuoja vyrai ir moterys, lytis – tai fantazija“, o iš kitos – kovoja už moterų (kurios neegzistuoja) teises arba tvirtina, kad homoseksualios orientacijos pakeisti neįmanoma, nors seksualume, pagal jų teoriją, viskas turėtų būti labai lankstu, keičiama ir sąlygiška.
- Akivaizdūs programiniai nesklandumai ir nesutapimai netrukdo genderio ideologijos atstovams užimti dominuojančius postus JTO ir ES, ir dėka to įgyvendinti eilinius seksualinės revoliucijos etapus, vadovaujantis „saliami taktika“. Jie disponuoja begale nuosavų institutų, paslaugia žiniasklaida ir didžiulėmis, turtingų sponsorių paaukotomis lėšomis. Pinigais juos aprūpina, pavyzdžiui, JAV valdžia (ypač demokratai) ir milijardieriai, tokie kaip Rokfeleris, Geitsas, Sorošas, Bafetas, Blumbergas ar Terneris. Jie remia tokias iniciatyvas, manydami, kad genderio ideologija su jos šeimas griaunančiu poveikiu ir abortais, padės sumažinti planetos gyventojų skaičių, mat „nereikalingus gyventojus“ turtingieji laiko pagrindiniu blogiu ir grėsme savo statusui. Principas labai paprastas: kuo daugiau sekso, tuo mažiau vaikų. Europoje dar niekad istorijoje nebuvo tiek sekso ir tuo pat metu – tiek mažai vaikų. Viešnamyje, į kurį tapo panašios kai kurios Europos šalys, vaikams vietos nėra.
- Autorius – Dariušas Oko, dvasininkas, filosofas, teologas, apsigynė disertaciją Popiežiškame Grigaliaus universitete Romoje.
- Straipsnis paskelbtas lenkų leidinyje Polonia Christiana.
- JAV-CŽV organizuotas spalvotąsias revoliucijas Lietuvos valdžia toleruoja, dauguma žmonių jų nepalaiko.
Spalvotojų revoliucijų žemėlapis
Spalvotoji revoliucija – terminas, kuris yra plačiai naudojamas viso pasaulio žiniasklaidoje apibūdinti įvairius judėjimus kai kuriuose buvusios Sovietų Sąjungos visuomenėse ir Balkanuose prasidėjusius XXI a. pirmajame dešimtmetyje.[1] Šis terminas taip pat buvo taikomas revoliucijoms kituose pasaulio regionuose apibūdinti, pavyzdžiui Artimuosiuose Rytuose. Spalvotųjų revoliucijų dalyviai dažniausiai naudojo taikų pasipriešinimą ir tokius metodus, kaip demonstracijos, streikai ir intervencijos, parodyti savo protestą prieš korumpuotas ir/ar autoritarines vyriausybes bei propagavo demokratiją. Šie judėjimai paprastai naudojo konkrečią spalvą ar gėlę kaip savo simbolį. Be to, spalvotosios revoliucijos išsiskiria nevyriausybinių organizacijų (NVO) bei studentų aktyvistų reikšmingumu, organizuojant kūrybingą nesmurtinį pasipriešinimą.
Prie tokių judėjimų priskiriami: · Gvazdikų revoliucija Portugalijoje (1974 m.), · Geltona revoliucija Filipinuose (1986 m.), · Aksominė revoliucija Čekoslovakijoje (1989 m.),
· Dainuojanti revoliucija Lietuvoje (1988-1991m.), · Buldozerio revoliucija Jugoslavijoje (2000 m.), · Rožių revoliucija Gruzijoje (2003 m.), · Oranžinė revoliucija Ukrainoje (2004-2005 m.),
· Maidano revoliucija Ukrainoje (2014 m.), · Purpurinė revoliucija Irake (2005 m.), · Tulpių revoliucija Kirgizijoje (2005 m.), · Kedro revoliucija Libane (2005 m.), · Mėlyna revoliucija Kuveite (2005 m.), · Džinsinė revoliucija Baltarusijoje (2006 m.), · Šafraninė revoliucija Mianmare (2007 m.), · neramumai Moldovoje vadinami Vynuogių revoliucija (2009 m.), · Žalioji revoliucija Irane (2009-2010 m.), · Jazminų revoliucija Tunise (2010-2011 m.), · 2011 m. Egipto revoliucija vadinama Lotoso revoliucija, · Jazminų revoliucija Kinijoje (2011 m.).
NESMURTINĖS NACIONALINIO IŠSIVADAVIMO REVOLIUCIJOS
Geriausias tokios šių dienų revoliucijos pavyzdys yra 2010 m. ISLANDIJOS nesmurtinio pasipriešinimo revoliucija, kuomet tauta referendumo keliu vieningai 93% islandų nutarė nepaklusti tarptautinei sionistinei mafijai atsisakydami TVF mokėti duoklę,o atsisakę primestos palūkaninės - vergovinės sistemos, išsaugojo savo nepriklausomybę ir išliko patys!
Islandija atsisakė mokėti skolas TVF (tarptautiniam valiutos fondui).
Kodėl apie Islandiją nekalbama žiniose?
Istorija, papasakota Italijos radijo laidose apie nesiliaujančią revoliuciją Islandijoje, yra puikus pavyzdys to, kiek mažai mūsų masinės informacijos priemonės (MIP) pasakoja mums apie pasaulį. 2008 m., finansinės krizės pradžioje, Islandija, tikrąja to žodžio prasme, bankrutavo. Priežastys buvo paminėtos tik kaip tarp kitko ir nuo to laiko, ši maža, pirmoji pripažinusi Lietuvos nepriklausomybę šalis, kaip sakoma dingo iš radarų ekranų.
Kai Europos šalys, viena po kitos atsiduria ties bankroto riba, kas grasina euro egzistavimui, kas vėlgi sukels įvairiausias pasekmes visam pasauliui, paskutinis dalykas, kurio norėtų turintys valdžią, tai, kad Islandija taptų pavyzdžiu kitiems. Ir štai kodėl. Penkeri gryno
neoliberalaus režimo metai padarė Islandiją (gyventojų skaičius 320 tūkstančių be kariuomenės), viena turtingiausių pasaulio valstybių. 2003 metais visi šalies bankai buvo privatizuoti, ir siekdami pritraukti užsienio investuotojus jie pasiūlė elektroninę bankininkystę, o minimalios sąnaudos leido pasiūlyti gan aukštus pajamų rodiklius. Sąskaitos, pavadintos IceSave, pritraukė daugybę smulkių Britanijos ir Olandijos investuotojų.Bet, augant investicijoms augo ir vidinės bankų skolos. 2003 metais Islandijos skola buvo lygi 200 procentų jos BVP, o 2007 metais sudarė 900 procentų. 2008 metų Pasaulinė finansinė krizė tapo mirtinu smūgiu. Trys pagrindiniai Islandijos bankai – Landbanki, Kapthing ir Glitnir, „išplaukė pilvu į viršų“ ir buvo nacionalizuoti, o krona neteko 85 procentų savo vertės euro atžvilgiu. Metų pabaigoje Islandija paskelbė bankrotą.
Priešingai tam, ko reikėjo tikėtis, pritaikius tiesioginės demokratijos procesą krizė atvedė islandus prie jų suverenių teisių atkūrimo, ko pasekoje buvo priimta nauja konstitucija. Tačiau tai pasiekti pavyko tik per skausmus.
Socialdemokratinės koalicinės vyriausybės premjeras Geiras Haarde vedė derybas dėl 2.1 milijardo dolerių paskolos, prie kurios Šiaurės šalys pridėjo dar 2,5 milijardus. Tačiau tarptautinė finansinė bendrija spaudė Islandiją, kad ši imtųsi radikalių priemonių. FMI ir Europos sąjunga (greičiausiai turėta omenyje IMF, t.y. TVF mixednews. pastaba) norėjo prisiimti šią skolą sau, tvirtindamos, kad šaliai tai vienintelis kelias atsiskaityti su skolomis Britanijai ir Olandijai.
Protestai ir neramumai tęsėsi, galų gale priversdami atsistatydinti vyriausybę. Rinkimai įvyko 2009 metų balandį ir į valdžią atėjo kairiųjų koalicija, kuri pasmerkė neoliberalią ekonominę sistemą, tačiau iš karto pasidavė spaudimui su reikalavimu Islandijai padengti trijų su puse milijardo eurų skolą. Tam buvo būtina, kad kiekvienas Islandijos gyventojas penkiolika metų kiekvieną mėnesį mokėtų po 100 eurų, jog padengtų privačių asmenų įsiskolinimą kitiems privatiems asmenims. Tai buvo šiaudas, sulaužęs kupranugariui stuburą.
Tai, kas nutiko vėliau, buvo tiesiog nepaprasta. Nuomonė, kad piliečiai turi sumokėti už finansinės monopolijos klaidas, kad visoje šalyje turi būti įvesta duoklė, tam, kad būtų padengti privatūs įsiskolinimai, pakeitė piliečių ir jų politinių institucijų santykius, ko pasakoje Islandijos lyderiai stojo į savo rinkėjų pusę. Valstybės vadovas Ólafuras Ragnaras Grímssonas(Ólafur Ragnar Grímsson) atsisakė ratifikuoti įstatymą, kuris Islandijos piliečiams užkabintų atsakomybę už Islandijos bankininkų skolas, ir sutiko surengti referendumą.
Suprantama, kad tarptautinė bendruomenė tik padidino spaudimą Islandijai. Britanija ir Olandija grasino rūsčiomis represijomis, privesiančiomis prie šalies izoliacijos. Kai islandai susirinko balsuoti, TVF grasino palikti šalį be savo pagalbos. Britanijos vyriausybė grasino užšaldyti islandų santaupas ir einamąsias sąskaitas. Kaip sakė Grímsson: „Mums aiškino, kad jeigu mes nesutiksime su tarptautinės bendruomenės sąlygomis, tai tapsime Šiaurės Kuba. Tačiau jeigu mes būtume sutikę – būtume tapę Šiaurės Haičiu“.
2010 metų kovo mėnesio referendumo metu 93 procentai islandų balsavo prieš skolų sumokėjimą. TVF nedelsiant įšaldė kreditavimą. Tačiau revoliucijos (apie kurią beveik nerašė Mainstream media – MIP) įbauginti nepavyko. Palaikoma įširdusių piliečių vyriausybė inicijavo civilinius ir baudžiamuosius tyrimus asmenų, atsakingų už finansų krizę, atžvilgiu. Interpolas išdavė tarptautinį arešto orderį buvusiam Kaupthing banko prezidentui Sigurdur Einarsson, o bankininkai, prisidėję prie kracho, bėgo iš šalies.
Tačiau islandai nesustojo ties pasiektu: jie nusprendė priimti naują konstituciją, kuri išlaisvintų šalį nuo tarptautinių finansų ir virtualių pinigų valdžios.
Naujos konstitucijos kūrimui Islandijos tauta išrinko 25 piliečius iš 522 suaugusiųjų piliečių tarpo, nepriklausančių jokiai politiniai partijai, kuriuos rekomendavo mažiausiai 30 piliečių. Šis dokumentas buvo ruošiamas ne saujelės politikų, o surašytas internete. Steigiamieji susirinkimai vyko tiesiogiai tinkle (on line), ir piliečiai galėjo rašyti savo komentarus ir pateikti pasiūlymus, bei savo akimis stebėti, kaip jų konstitucija palaipsniui įgauna formą. Konstitucija, kuri gimė dalyvaujant šalies piliečiams, bus pateikta tvirtinti parlamentui po sekančių rinkimų.
Šiandien tie patys pasiūlymai pateikiami kitoms šalims. Graikų tautai sakoma, kad jų valstybinio sektoriaus privatizacija yra vienintelis sprendimas. Tas pats gresia ir italams, ispanams ir portugalams (čia reiktų pridėti ir Lietuvą Ž.R.).
Tegul pažvelgia į Islandiją. Į jų atsisakymą paklusti užsienio interesams, kai mažutė šalis garsiai ir aiškiai pareiškė, kad jų tauta yra suvereni.
Štai kodėl apie Islandiją nekalbama žiniose. Šaltinis: http://vgil.livejournal.com/1543489.htmlhttp://roarmag.org/2011/06/iceland-crowdsources-constitution-investors-spain-greece/

Islandijos, kaip mažos, bet garbingos ir laisvos šalies pavyzdys manau yra priimtinas daugumai Lietuvos žmonių, bet ši idėja yra
mirtinai pavojinga tiek tarptautiniam stambiajam kapitalui, tiek ir vietiniams JAV-NATO-ES kolaborantams sėdintiems valdžioje, tiksliau ant mūsų sprando.

Mano siūloma NESMURTINĖ TAUTINĖ-SOCIALISTINĖ REVOLIUCIJA nieko bendro neturi nei su bolševikine 1917 m., nei su dabar po visą pasaulį siaučiančiomis JAV-CŽV organizuotomis spalvotosiomis revoliucijomis, kurios sukelia tik chaosą, nedarbą, badą, iškrypėliškumą, priverstinę imigraciją, mirtį ir tik saujelei pasakiškus turtus.
Kodėl TAUTINĖ? - Todėl, kad išsaugoti Lietuvių tautą, o kartu ir Lietuvos piliečius, bei visų mūsų papročius, kultūrą, istoriją, dvasią ir bendražmogiškas vertybes.
Kodėl SOCIALISTINĖ? – Todėl, kad atsikračius užsienio okupantų, išnaudotojų ir jų bankų, neatsirastų „savi“ parazitai kurie užimtų svetimųjų vietą ant mūsų sprando.
Visi VSD ir prokuratūros mėginimai man primesti socialistinio, bolševikinio ginkluoto perversmo organizavimą Lietuvoje yra visiškas sveiko proto ir savigarbos praradimas, arba elementariausias valstybės biudžeto pinigų plovimas,“AUKSINIAI ŠAUKŠTAI II „ varijantas.
10. dėl simbolių
Be visų tų absurdiškų pseudo kaltinimų, VSD su prokurorais sugalvojo dar ir šiuos kaltinimus dėl simbolių esančių platinamuose lapeliuose. Kaltintojai vaidenasi, komunistinė simbolika, jie ten įžiūri PJAUTUVĄ.
Ą.


Ant lapelio yra NACIONAL-DARBININKŲ simbolis kur apskritimo viduryje yra N raidė ( nacionalizmo simbolis), per vidurį statmenai uždėtas KŪJIS (darbo simbolis). Ir jokiu PJAUTUVU net nekvepia. Nuvažiuokite į Donecką su šiuo simboliu ir jus be jokių kalbų sušaudys! Štai čia ir baigiasi visas jūsų „bolševikinis komunizmas“. O jai rimtai kalbant, tai šis ženklas kaip du vandens lašai, neplanuotai gavosi panašus į Ukrainos košerinių nacių „AZOV“ bataliono ženklą. JAV iniciavus pilietinį karą Ukrainoje, mums nieko neliko kaip skubiai atsisakyti šio simbolio.
Kitas simbolis užkliuvęs kaltintojams yra KUMŠTIS, kurie jo labai išsigando nes šis simbolis siejamas su REVOLIUCIJA ir KOVA. Tiek išsigandote mano mažo kumštelio, kad net pilną Lietuvą prigrūdote amerikonų tankų ir lėktuvų kovai su beginkliais badaujančiai piliečiais... http://sindikatas.com/files/images/429741/kums_juod_480x480.jpgŠios kepuraitės su KOVOS simboliu yra platinamos visoje Lietuvoje ir teisėsaugai nei VSD neužkliūna.

O su šiuo plakatu sisteminė partija TVARKA IR TEISINGUMAS dalyvavo rinkimuose ir nei VSD, nei PROKURORAI šios partijos vadovų nepersekiojo ir už KUMŠTĮ neteisė.
Gerbiamas teisėjau, teismo proceso metu aš ne kartą policijos pareigūnų klausiau, ar jiems visi vairuotojai yra lygūs...? O šiandiena aš to paties klausiu Jūsų gerb. PROKURORE ir TEISĖJAU:
- O AR JUMS VISOS PARTIJOS, JUDĖJIMAI YRA PRIEŠ ĮSTATYMUS LYGŪS?
- AR JŪS ESATE VISIŠKAI LAISVI PRIIMANT SAVO SPRENDIMUS?
11. dėl ekspertų išvadų

1) 2014.09.19 Lietuvos Teismo ekspertės Anelės Žalkauskienės išvadose rašoma, kad lapelių tekste raginamojo pobūdžio tekstų nėra, yra tik du konstatuojamojo pobūdžio tekstai:
- „2004 gegužės 1 d. referendumas dėl Lietuvos įstojimo į ES yra suklastotas, neteisėtas ir nusikalstamas.“
- „2008 gegužės 8 d. Lisabonos sutarties pasirašymas (dėl kurio ES įstatymai tapo viršesni užLietuvos įstatymus) yra neteisėtas ir nusikalstamas.“
Okupuotos Lietuvos Teisme, aš net nesiruošiu neigti, kad lingvistinės ekspertizės išvadų. Akivaizdžią tiesą neigia tik kvailiai, bailiai, prisitaikėliai ir priešai!
Ar yra bent vienas sąžiningas žmogus, kuris pasakytų ,kad 2004m. Lietuvos stojimo į ES referendumas buvo teisėtas ir nenusikalstamas? Net gerbiama prokurorė nedrįso paneiginėti, kad referendumas buvo vykdomas dvi, vietoje vienos dienos, kaip numatyta referendumo rengimo įstatyme. O ar tai grubus nusikaltimas? Kur dar rinkėjų papirkinėjimai skalbimo milteliais, šokoladukais ir viešas girdymas euro
alumi, nuo kurio niekaip neišsipagiriojame ir iki pat šiai dienai vis dar vemiame... O kur dar tos tūkstančio puslapių, neišverstos stojimo į ES sutartys, kurių beveik niekas nėra iki pat šiol nei skaitęs, nei regėjęs...? Kas tai, gerbiami kaltintojai? Nejaugi jūs ir čia nepastebite nusikaltimo sudėties ir galite teigti, kad čia viskas teisėta...?
Tas pats ir dėl 2008 m. Lisabonos sutarties pasirašymo. Nemanau, kad atsirastų bent vienas sveiko proto žmogus, kuris sugebėtų užginčyti akivaizdų faktą, jog po Lisabonos sutarties pasirašymo Lietuvoje įsigaliojo ES konstitucijos ir įstatymų viršenybė, o tai yra ne kas kita kaip juridinis nepriklausomybės praradimas, su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis – priverstinė bedarbystė, išnaudojimas, svetimų iškrypėliškų „Vakarietiškų vertybių“ (narkomanija, prekyba kūnais ir organais, pederastija, pedofilija ir t.t.) primetimas, „savanoriška“ tremtis į Vakarus, priverstinė svetimšalių imigracija. Vienu žodžiu tai apibudinama kaip Lietuvių tautos ir piliečių dvasinis, socialinis, kultūrinis ir fizinis GENOCIDAS!
Šią ekspertės išvadą pilnai palaikau.

2) 2016.07.08 Lietuvos Teismo ekspertės Jūratės Kurginienės išvadose taip pat nėra nenurodoma, kad lapeliuose būtų raginamai, skatinimai smurtauti. Eina kalba tik apie politinę kovą, nesmurtinį pasipriešinimą.
Šią ekspertės išvadą pilnai palaikau.

3) 2015.06.05 laisvai samdomo (nuperkamo) „specialisto“- lektoriaus, neturinčio eksperto kvalifikacijos prie (Soroso) Žurnalistų Etikos Inspektoriaus Tarnybos, dirbančio tik jam vienam suprantama metodika.
Kadangi beveik visa žiniasklaida, išskyrus „Laisvą Laikraštį“ yra tiesiogiai priklausoma nuo svetimų (JAV-NATO-ES) okupacinių režimų ir jų stambiojo kapitalo, bei jų reklamų, o Žurnalistų Etikos Inspektoriaus Tarnyba yra agresyvi okupacinės ES liberastines „vertybes“ primetanti ir naikinanti viską kas atspindi tradicines Europietiškas, šeimos, tautines, bei žmogiškąsias vertybes. Tai Dž. Soroso finansuojamas homoseksualų ir liberaliosios „Naujosios
Kairės“ Trojos arklys Lietuvoje! Normalių tikrai nepriklausomų valstybių saugumo tarnybos senai jau būtų išaiškinusios ir už grotų susodinusios tokių organizacijų veikėjus užantivalstybinę veiklą, remiantis BK 121 str., 122 str., 170 str. DEJA TENKA TIK APGAILESTAUTI, BET ŠIANDIENINĖJE LIBERASTŲ OKUPOTOJE VALSTYBĖJE TEISIAMI ESAME MES – SOCIALINIŲ, TAUTINIŲ, ŽMOGIŠKŪJŲ IR KONSTITUCINIŲ VERTYBIŲ GINĖJAI!
Dabartinis BK 170 str. tai ne, žmogaus orumą ginantis, nuo įžeidinėjimų, įrankis, bet liberal-genderistų ginklas susidorojant su šeimos, tautinių tradicijų ir žmoniškųjų vertybių šalininkais!

ŠIOS PSEUDO SPECIALISTO LAIMUČIO LAUŽIKO IŠVADAS, KAIP NE TIK MANE, BET IR DAUGUMĄ LIETUVOS ŽMONIŲ, PAŽEMINANČIAS IR ĮŽEIDŽIANČIAS, KATEGORIŠKAI ATMETU!

- Mane kaltina, kad aš kažką įžeidžiau? Tai kodėl nei vienas iš tų „įsižeidusiųjų“ nepasirodė teisme ir nepažvelgė man į akis? Kas jūs tie „ĮSIŽEIDĖLIAI“ – saujelė 0,8 % oligarchinių parazitų ir apie 15% juos ginančių ir jiems patarnaujančių kolaborantų, bei genderistų, PARDAVUSIŲ SAVO TĖVYNĘ ir VYKDANČIŲ LIETUVIŲ TAUTOS ir PILIEČIŲ GENOCIDĄ? Nemanau, kad jie įsižeidė, o mirtinai išsigando tų mažų lapelių su tuo dar mažesniu kumščiu... Išsigando, kad gali prarasti PARAZITO SOSTĄ ir VISKĄ KĄ PRISIVOGĖ!
Aš nelabai suprantu, kodėl vaidinti įsižeidusiu jai:
- VAGĮ pavadinam VAGIMI?
- ŽUDIKĄ – ŽUDIKU?
- PRISITAIKĖLĮ – KOLABORANTU?
- PEDERASTĄ – PEDERASTU?
- PEDOFILĄ – PEDOFILU?
Juk tai jūsų išpažįstamos ir ginamos Vakarietiškos „VERTYBĖS“?
Kolaborantai ir jų šeimininkai labai įsižeidė, dėl to , kad nenusilenkiau vienam iš jų „Dievų“ –„LAISVAJAI RINKAI“?
Jokios laisvosios rinkos nėra – vašingtono stambaus kapitalo remiama neo-liberalaus kapitalizmo intervencijos forma!
Tai ne aš įžeidžiau, o ta parazitinė mažuma, mane ir 85% tautos žeidžia ir toliau ciniškai tyčiojasi, išnaudoja, varo iš savo šalies, vykdo genocidą!
- Mano tikslas ne JAV-NATO-ES liberal-kapitalistinių okupantų, bei vietinių kolaborantų, išnaudotojų ir genocido vykdytojų įžeidinėjimas, o faktinių grėsmių Lietuvai paskelbimas ir problemos sprendimo būdų pasiūlymas.
Taip jie kai kam labai nepatinka, bet nepritaria šių lapelių turiniui tik saujelė VALDŽIĄ UŽGROBUSIŲ MARGINALŲ ir jų pakalikų, o mūsų tai dauguma tautos ir piliečių. Be to jūs deklaruojate jog esate už demokratiją, o demokratija juk ir yra daugumos valdžia.
- Tiesa prokurorė savo kalboje bandė mane pašiepti, sumenkinti sakydama, kad tai „tik grupelės asmenų ideologija, tačiau akivaizdu, kad tiek metų besiburiantys bei piketuojantys asmenys savo radikaliomis mintimis, visuomenės pritarimo nesulaukė.“
Gerb. prokurore, jai tai tiesa ką jūs pasakėte, jai mes tik NIEKAS, APGAILĖTINI JUOKDARIAI, tai kam buvo reikalingas visas šis cirkas su šia baudžiamąja byla, kam visos tos kratos, pasiklausymai, teismai ir drąsinimai 10 metų kalėjimo? Tai kodėl bijote mus net pusvalandžiui pasikviesti į bet kurį Tv kanalą, radiją, ar duoti kokį puslapį D. Soroso nupirktoje žiniasklaidoje. Mes gi kvailiai, marginalai, žmonės pažiūrėję mus išjuoks ir į valdžią tikrai nerinks, o be to mūsų šalininkams nebereiks, jums taip neįtinkančių anti NATO šūkių rašinėti ant pastatų sienų...
- Toliau prokurorė mane kaltina tuo, kad aš nors ir žinojau apie teisėtą organizacijų įregistravimo ir kandidatūrų kėlimo tvarką, bet teisėtais būdais ir leistina tvarka nepasinaudojau.
Prokurore Jūs vėl įžūliai meluojate! Per savo gyvenimą teko dalyvauti rinkimuose į LTSR AT, po to kelis kart į Seimą bei vietines tarybas. Paskutiniai rinkimai kuriuose dalyvavau tai buvo 2016 m. Seimo rinkimai į kuriuos tada ėjau po V.Šustausko Kovotojų už Lietuvą Sąjungos vėliava. V.Šustauskas buvo vienintelis iš šiuo metu esančių politinių partijų vadovų, kuris išdrįso į rinkimus išeiti su mano paruošta programa, kuri visiškai atitiko platinamų lapelių dvasią. Būtent dėl šios priežasties ši partija buvo pašalinta iš rinkimų, pritaikius tam tikras finansines gudrybes.
Kas dėl TSND organizacijos registracijos, tai kaip aš jau ir minėjau, kad mes net iniciatyvinės grupės nespėjome sukurti, o jai ir būtume sukūrę tai vis tiek jos niekas nebūtų registravę... ką registruoti, jai nebuvo organizacijos!?
Gaunasi labai įdomus dalykas, tie kurie garsiai klykia, kad aš įžeidžiau juos pavadindamas jų tikraisiais vardais, dabar jie mane už tai kaltina nebūtais dalykais, bet apie savo vykdomus nusikaltimus neužsimina nei žodžiu. Pamėginsime bent dalį jų atskleisti:
Lietuvos valdžia, o ypač TS-LKD partija, Socialdemokratų partija. Liberalų sąjūdžio partija, V.Landsbergis, prezidentai V.Adamkaus, D.Grybauskaitė ir dabartinis TS-LKD partijos vadovas G.Landsbergis kartu su JAV, NATO ir ES slepia tikrą padėtį Lietuvoje. Jie vykdo ir slepia, jog vykdo galutinį lietuvių tautos sunaikinimą ir galutinį Lietuvos valstybingumo sunaikinimą. Jie slepia, jog įvykdė neregėto masto lietuvių tautos šiuolaikinį genocidą.
1. Tarybų valdžia į Sibirą ištrėmė apie 140 tūkstančių Lietuvos gyventojų, įvykdydamos didžiulį nusikaltimą o išvardytos organizacijos ir asmenys šiuolaikiniais trėmimo būdais iš Lietuvos į Vakarų NATO valstybes jau ištrėmė virš 2 milijonų. O tai jau yra 15 ar 20 kartų didesnis nusikaltimas nei sovietų.
2. Tarybų valdžia nuo 1940 metų iki 1952 metų sunaikino apie 1 procentą Lietuvos gyventojų ir lietuvių tautos atsigaminimo galių, o išvardytos organizacijos ir asmenys jau sunaikino nuo 80 iki 90 procentų atsigaminimo galių; Dabar iki 90 procentų jaunų žmonių, kurie turi gimdyti ir auginti vaikus, jau išvaroma į NATO Vakarų šalis. Ten buvo didelis nusikaltimas, o dabartinis atsigaminimo galių sunaikinimas yra 90 kartų didesnis nusikaltimas už tarybinį.
3. Oficialiai 2016–2017 mokslo metų pradžioje šalies mokymo įstaigose mokėsi ir studijavo 504 tūkst. mokinių ir studentų, o nuo 2010 metų per 6 metus jų sumažėjo 148 tūkst. Išvada. Visiškai neliks mokinių ir studentų po (504 000 : 148 000)x6 = 20,4 metų; Ar tai nerodo, jog po 20 metų Lietuvoje liks tik saujelė pensininkų? Ar tai ne šiuolaikinis tautos genocidas, kurį slepia aukščiau išvardyti ir buvęs Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas, o dabar narys A.Anušauskas? Ar tai ne nusikaltimas, o labai vertinga Vakarų labdara? http://www.alfa.lt/straipsnis/50175874/lietuvoje-besimokanciu-mokiniu-ir-studentu-skaicius-kasmet-mazeja
4. Nuo 1992 metų, per 25 deportacijos metus vis mažėjo jaunų gimdančių ir auginančių vaikus žmonių skaičius Lietuvoje ir dabar jų lieka tik 20 ar 10 pro-centų. Tai rodo, kad tokių žmonių vidutiniškai kasmet mažėjo daugiau kaip po 3 procentus. Išvada. Po 7 ar net po 4 metų jaunų gimdančių ir auginančių vaikus žmonių beveik neliks Lietuvoje ir Lietuva taps bevaisė išmirštanti. Ar tai nerodo, jog po 7 metų Lietuvoje liks tik šiek tiek vyresnių negimdančių žmonių ir saujelė pensininkų? Ar tai ne šiuolaikinis tautos genocidas be tiesioginių šaudymų ir išvežimų prekiniuose vagonuose? Ar tai ne nusikaltimas? Ar tą genocidą įvykdė Ž. Razminas, kuriam už nusikalstamų organizacijų ir asmenų išvardijimą iškelta baudžiamoji byla? O gal reikia teisti išvardytas organizacijas ir asmenis?
5. Arti 9/10 jaunų žmonių išvaroma į Vakarų NATO valstybes ir taip vykdomas penkiakartinis ar net dešimt kartinis valstybės gynybinių galių sumažinimas; Tai yra nusikaltimas prieš Lietuvos valstybę ir jį pagrindinai įvykdė išvardytos organizacijos ir asmenys.
6. Tarybinė Lietuvos okupacija prasidėjo nuo nedidelio kariuomenės skaičiaus įvedimo ir NATO jau įvedė nedidelį skaičių. Ar tai nėra ruošimas pilnai Lietuvos okupacijai? Ar išvardytos organizacijos ir asmenys, siekiantys didinti JAV ir NATO kariuomenės skaičių, nevykdo nusikalstamą politiką tikslu galutinai pavergti Lietuvą ir sunaikinti jos valstybingumą? Ar tą veiklą demaskuojančios Ž. Razmino proklamacijos yra nusikaltimas?
7. Lietuvos sienų ilgis virš 1600 kilometrų ir 1000 NATO karių negali apsaugoti Lietuvos sienų, nes 1 karys tenka beveik 2 kilometrams sienos; Ar tai nėra pasityčiojimas iš Lietuvos apsaugos? 700 tūkstančių išvarytų vyrų galėtų sudaryti 10 ar daugiau gynybinių linijų, jei jų tankis būtų 1 karys kas 20 gynybinės linijos metrų. 1000 NATO karių gali vykdyti okupaciją, bet negali įvykdyti Lietuvos apsaugos. Ar tą veiklą demaskuojančios Ž. Razmino proklamacijos yra nusikaltimas? Mano manymu išvardytos organizacijos ir asmenys, įvykdę šį nusikaltimą, yra nusikaltėliai ir juos reikia teisti.
8. 2016 metų Seimo rinkimuose rinkėjų sąraše įrašyta rinkėjų – 2 514 657, o gyventojų nuo 1992 m., kai gyventojų skaičius Lietuvoje buvo didžiausias – 3 706 299 – gyventojų Lietuvoje oficialiai sumažėjo ir 2017 m. rugsėjo 1 d. gyventojų skaičius Lietuvoje buvo 2 817 537. Atėmus iš gyventojų rinkėjų skaičių, gausime vaikų iki 18 metų skaičių 2 817 537 - 2 514 657 = 302880 ir tas skaičius yra artimas tikrovei; Tai rodo, jog oficialus 510 tūkstančių vaikų iki 18 metų skaičius yra. klastotė. Ar tai nerodo, kad prezidentinė statistika užsiima klastotėmis ir jai bei prezidentei reikia kelti baudžiamąsias bylas už melą ir nusikaltimų nuslėpimą? Klaipėdos apygardos teismas, ilgai vykdydamas Ž.Razmino baudžiamąją bylą, prisideda prie to nusikaltimo slėpimo.
9. Oficialiai vaikai iki 18 metų sudaro penktadalį ar net tik 18 procentų gyventojų. Suaugusių oficialiai yra 4 kart daugiau, t.y. 302880x 4 = 1 211 520, o viso gyventojų tik 1 211 520 + 302880 = 1 514 400; Tai kuris skaičius 2 847 904 ar 1 514 400 yra tikras gyventojų skaičius ir kas suklastojo duomenis? Ž. Razminas šių duomenų nesuklastojo. Teismo pareiga kelti baudžiamąsias bylas šių duomenų klastotojams.
10. Jau apie 700 tūkstančių vyrų yra išvaryti į NATO Vakarų valstybes, kuriuos ypatingu atveju galima būtų mobilizuoti karo ar stichinės nelaimės atveju. Padarytas neregėtai didelis gynybinių galių sumažinimas ir neregėto masto nusikaltimas Lietuvos valstybei; Tai yra Prezidentės, išvardytų asmenų ir išvardytų organizacijų didelis nusikaltimas. Už tai reikia Prezidentei, TS-LKD partijai ir išvardytiems asmenims kelti baudžiamąsias bylas. Kuo čia dėtas Ž. Razminas?
11. Oficialiai prezidentinė statistika skelbia, kad 2017 m. rugsėjo 1 d. gyventojų skaičius Lietuvoje buvo 2 817 537. 1992 metais Lietuvoje gyventojų buvo 3706300.
Oficialiai gyventojų sumažėjo 3706300-2 817 537 = 888763
Oficialiai šiuo metu Lietuvoje yra 510 tūkstančių vaikų iki 18 metų, o 1990 metais jų buvo 996,7 tūkstančio. Gauname, jog vaikų iki 18 metų sumažėjo 996,7 – 510 = 486,7 tūkstančio. Oficialiai jie sudaro mažiau penktadalio gyventojų, tai suaugusių turi sumažėti 4 kart daugiau, t.y. 486,7 x 4 = 1946,8 tūkstančio. Viso gyventojų sumažėjo 1946,8 + 486,7 = 2433,5 tūkstančio, t.y. 2,4 milijono. kiek tikrovėje sumažėjo gyventojų, ar 888763, ar 2,4 milijono? Tai rodo , jog prezidentinė statistika užsiima klastotė-mis ir Statistikos departamentui bei prezidentei reikia kelti baudžiamąsias bylas?
12. Oficiali statistika skelbia, kad 2017 metais į universitetus ir kolegijas įstojo 21 tūkstantis ir įstojusių sumažėjo 2,2 tūkstančio. Jei išvardytos organizacijos ir asmenys toliau tokiu pat spartumu vykdys lietuvių tautos ir valstybės naikinimą, tai po 10 metų jau nebus stojančiųjų į kolegijas ir universitetus
13. Buvęs Kauno meras konservatorius Andrius Kupčinskas sąmoningai slėpė tikrą gyventojų skaičių Kaune ir tuo pagrindu grobstė valstybės pinigus. Šio nusikaltimo nuslėpimui tikriausiai kartu su Prezidente inicijavo baudžiamąją bylą Žilvinui Razminui. Policija ir prokuratūra tai nuslėpė ir nenustatė ryšio tarp A.Kupčinsko nusikalstamos veikos ir baudžiamosios bylos atsiradimo.
Konstitucijos 3 straipsnis skelbia: Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių. Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.
Dabar vykdomas galutinis visų Lietuvos gyventojų išvarymas iš Lietuvos (išvaroma Tauta) ir tuo yra panaikinamos Konstitucijos garantuotos Tautai suverenios galios. Tuo įvykdymui naudojama prievarta per spectarnybas, žiniasklaidą, kariuomenę, finansinį Lietuvos sutvarkymą ir Statistikos departamentą. Tai grubus Konstitucijos pažeidimas ir didelis nusikaltimas Lietuvos valstybei ir lietuvių tautai.
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Steigiamajame suvažiavime 1988 m. spalio 23 d. priimtoje programoje parašyta:
Sąjūdis laiko antihumaniškais ir nusikalstamais ir atmeta stalinistinį genocidą, tautų sumaišymo ir „suliejimo", nacionalinio nihilizmo politiką, ne vieną tautą įstūmusią į etninio išnykimo situaciją.
Paminėtos organizacijos ir asmenys įvykdė priešingus veiksmus ir tuo pačiu išdavė skelbiamus tikslus bei apgavo Lietuvos žmones. Ar tai nusikaltimas, ar Sąjūdžio ir išvardintų Lietuvos veikėjų aukščiausia dorybė, kuri pateisina bet kokius nusikaltimus ir melą lietuvių tautos sunaikinimui pasiekti?
Man nežinomas nei vienas įstatymas, nei vienas ES ar NATO potvarkis, kuris reikalautų kuo greičiau naikinti Europos tautas, tai laikytų aukščiausia dorybe ir JAV, Izraelio, NATO, ES ir Lietuvos valdžios aukščiausiu tikslu. Nėra oficialių dokumentų, kurie tautų išsaugotojus laikytų nusikaltėliais.
Visa tai slepia išvardytos organizacijos ir asmenys. Prokuratūra, policija ir teismas, pradėję Ž. Razmino bylą, prisideda prie to. Nėra galimybės apie tuos nusikaltimus pranešti per jų valdomą žiniasklaidą ir Prezidentės valdomos prokuratūros bei teismai iki šiol nemato (tikrovėje slepia) šiuos nusikaltimus. Sprendžiant iš baudžiamosios bylos, Lietuvos teisėsauga, išvardytas organizacijas ir asmenis JAV, NATO, Izraelį, ES ir Lietuvos valdžią laiko šventais, nenuodėmingais ir bet koks neigiamas jų įvertinimas ar net neigiamas pagalvojimas apie juos yra nuodėmė ir nusikaltimas. Mano manymu toks teisėsaugos elgesys yra nusikaltimas. Teisėsaugos pareiga nutraukti šio nusikaltimo vykdymą.
Sprendžiant iš Ž. Razmino bylos, Lietuvos teisėsauga atiduoda pirmenybę judaizmo ir krikščionybės pasaulėžiūrai, kuri laiko jų dievo Didįjį tvaną, sunaikinusi žmoniją, kaip aukščiausią dorybę. Mano
manymu teisėsaugos pareiga yra žmonijos ir tautų naikinimą laikyti nusikaltimu ir savo veikloje nesivadovauti religinėmis dogmomis.
Ž. Razmino veikla įtelpa į pareigą apie nusikaltimus pranešti žmonėms parašant ir platinant proklamacijas, kad jie masiniais mitingais, piketais ir streikais užkirsti kelią galutiniam lietuvių tautos ir Lietuvos valstybingumo sunaikinimui?
Papildomi paaiškinimai
Išvardyti nusikaltimai rodo, jog iškilo didelis pavojus, jog po 20 metų ar greičiau lietuvių ir bendrai Lietuvos senbuvių beveik neliks Lietuvoje ir Lietuvos valstybė bus galutinai sunaikinta. Kas laukia teisėsaugos pareigūnų po 20 metų? Ar kolonizatoriams jie bus reikalingi?
Iškilo būtinybė ginti Lietuvos valstybę ir lietuvių tautą nuo galutinio sunaikinimo. Asmenys, kurie savo veiksmais demaskuoja išvardytų organizacijų ir asmenų nusikaltimus, turi būti gerbiami. Jų veiklos užslopinimui bei nusikaltimų nuslėpimui neturi būti keliamos nusikalstamos baudžiamosios bylos..
Išvardytų organizacijų ir asmenų nusikaltimai, įvykdyti šiuolaikinėmis genocido vykdymo priemonėmis, yra dešimtimis kartų didesni už tarybų valdžios įvykdytus nusikaltimus. Tuo pagrindu šias organizacijas ir asmenis, įvykdžiusius neregėto masto nusikaltimus prieš Lietuvos valstybę ir jos gyventojus, būtina laikyti įvykdžiusiais nusikaltimus ir prieš juos būtina kovoti.
Ž. Razmino proklamacijose panaudotas žodis kovoti turi prasmę veikti, stengiantis ką pasiekti, laimėti, įgyti, t.y. vykdyti mitingus, piketus ir streikus, kad priversti valdžią nutraukti šiuolaikinį genocidą. Lietuvių kalbos žodynas skelbia: kovóti, -ója, -ójo
1. kautis, kariauti; muštis, vaidytis: Kovoti ir numirt už liaudį
2. varžytis sporto rungtynėse: Žaidėjai puikiai kovójo.
3. veikti, stengiantis ką pasiekti, laimėti, įgyti,
TS-LKD XXII SUVAŽIAVIMO REZOLIUCIJOJE 2017 m. kovo 4 d. parašyta
Kova prieš korupciją – kova už saugius valstybės pamatus: kova prieš korupciją yra ne tik kova už skaidrumą, sąžiningumą ir efektyvų valstybės lėšų valdymą, bet ir kova prieš hibridinių įtakų galimybę, už sveiką demokratiją ir saugią valstybę.
Baudžiamojoje byloje žodžiui kovoti be jokių įrodymų suteikta pirmoji neteisėto smurto prasmė kautis, kariauti; muštis, nors nei vienoje proklamacijoje nėra apie tai net jokių užuominų. Kodėl dėl TS-LKD rezoliucijoje panaudoto žodžio kova nėra keliama baudžiamoji byla? Tai akivaizdi bylos sukūrėjų ir vykdytojų klastotė.

Išvardyti nusikaltimai toliau vykdomi ir jų mastas yra slepiamas bendromis JAV, NATO, ES ir Lietuvos valdžios pastangomis. Žiniasklaidai neleidžiama prabilti apie šiuos nusikaltimus, nors žiniasklaidai jau daug metų apie tai pranešama. Demaskuoti šiuos nusikaltimus yra kiekvieno Lietuvos piliečio ir lietuvio pareiga. Su jais galima kovoti tik asmeniškai demaskuojant šią nusikalstamą veiką savo kalbomis ir masiniai platinant proklamacijas. Tuo pagrindu Razmino Žilvino veikla įtelpa į būtinąjį reikalingumą ir negali būti laikoma nusikalstama net tuo atveju, jei kai kur panaudotas net aštresnis žodis. Razmino Žilvino proklamacijos nesumažino Lietuvos gynybinio pajėgumo ir jos buvo nukreiptos prieš tuos, kurie įvykdė neregėtai didelius nusikaltimus prieš Lietuvos valstybę ir daug kartų sumažino jos gynybinį bei atsistatymo pajėgumą. R. Žilvino veiklos
nebaudžiamumą garantuoja Baudžiamojo kodekso 31 straipsnis, kurį prie kaltinamoji akto prijungti Teismas atsisakė.
31 straipsnis. Būtinasis reikalingumas
1. Asmuo neatsako pagal baudžiamuosius įstatymus už veiką, kurią jis padarė siekdamas pašalinti jam pačiam, kitiems asmenims ar jų teisėms, visuomenės ar valstybės interesams gresiantį pavojų, jeigu šis pavojus negalėjo būti pašalintas kitomis priemonėmis ir padaryta žala yra mažesnė už tą, kurios siekta išvengti.
Kaltinamojo akto dvasioje išvardytos organizacijos ir asmenys laikomi šventais, nenusikaltusiais Lietuvos valstybei ir tuo pagrindu visiškai netirta kodėl Ž. Razminas jas laiko nusikalstamomis. Taip nuslėptos Ž. Razmino veiklos priežastys ir veiklos būtinybė, o tai yra nusikaltimai iš teisėsaugos organų pusės.
Kaltinamajame akte nutylėti šiuolaikiniai tautų naikinimo, valstybės atsigaminimo galių naikinimo (šiuolaikinio genocido) ir valstybės gynybinių galių mažinimo būdai. Prie šių būdų priklauso ir iki šiol slepiamas labgebos, t.y. geresnių sprendimų sugalvojimo visuotinės sistemos sukūrimo būtinumas. Kaltinime visai neišnagrinėta kodėl Ž. Razminas šias organizacijas ir kažkokias asmenų grupes laiko nusikalstamomis (teisėsauga slepia kas priklauso toms grupėms). Žilvinas Razminas visiškai nebuvo apklaustas kodėl jis juos laiko įvykdžiusiais ir vykdančiais nusikaltimus prieš Lietuvos valstybę. Tokį bylos ruošimą teismui reikia laikyti nusikalstamu. Bylos atsiradimo aplinkybių nustatymui, būtina bylos ruošėjus apklausti šiuo klausimu, o po to spręsti ar jiems nereikia kelti baudžiamąsias bylas.


Teisingumo atstatymas

Būtina neatidėliotinai nutraukti Ž. Razmino bylą, kaip paruoštą nusikalstamu būdu, nusikalstamais tikslais ir neturinti nusikaltimo sudėties, arba jį išteisinti.
Šios bylos ir išvardytų dokumentų pagrindu būtina pradėti baudžiamąją bylą šiuolaikinio genocido vykdytojams, Lietuvos gynybinių galių naikintojams ir nusikaltimų masto slėpėjams. Būtina ištirti TS-LKD, Socialdemokratų ir Liberalų sąjūdžio partijų nusikalstamą veiką ir imtis priemonių jų uždraudimui, kaip įvykdžiusiais daug kartų didesnius nusikaltimus Lietuvos valstybei ir lietuvių tautai už tarybinius.
Šios bylos ir išvardytų dokumentų pagrindu teisėsaugai būtina kreiptis į Seimą, kad pradėtų apkaltą Prezidentei Daliai Grybauskaitei, nes kitaip ją negalima teisti už įvykdytus nusikaltimus.
Kaltinamasis Žilvinas Razminas