2018 m. kovo 21 d., trečiadienis

LT ŽINIASKLAIDA APIE TAI TYLI, NAUJIENOS Kazimiero Juraičio pranešimas po vizito į Rusijos ambasadą (video)


2018m. kovo 20 d. įvyko istorinis įvykis Lietuvos ir Rusijos santykiuose. Pirmą kartą Naujausių Laikų istorijoje Lietuvos visuomenės atstovas atvirai ir viešai užginčijo kruopščiai puoselėtą ir augintą mitą apie Rusijos grėsmę Lietuvai.
Kazimieras Juraitis Lietuvos visuomenės vardu į Rusijos ambasadą nunešė laišką Rusijos prezidentui, kuriame ne tik tvirtina, jog Rusija negrasina Lietuvai, bet priešingai – yra draugiška Lietuvai kaimynė.
Maža to, jei nusikalstama grupuotė, terorizuojanti Lietuvą, imtųsi provokacijų ar kraujo praliejimo, jis prašo Rusiją Jungtinėse Tautose kelti klausimą dėl tarptautinių taikdarių pajėgų įvedimo Lietuvos teritorijon, demokratiniam valdymui įvesti, Lietuvos Konstitucingumui atstatyti. Kazimierą Juraitį priėmė antrasis Rusijos ambasados sekretorius ponas Sergej Abramkin.

Jei pritariate šiai veikai – galite paaukoti šios idėjos viešinimui į PressJazz televizijos tinklalapyje nurodytas sąskaitas, arba asmeniškai Kazimieras Juraitis, sąskaita LT367300010072535911, arba paypal: kazimieras.juraitis@gmail.com

Tikra, laisva ir nepriklausoma Žiniasklaida. 
www.vilmantinas.eu

2018 m. kovo 19 d., pirmadienis

O kaip ten žmonės Kryme gyvena? K.Juraitis ir G.Lunskis. 2018 03 18

O kaip ten žmonės Kryme gyvena? K.Juraitis ir G.Lunskis. 2018 03 18Lietuva šiuo metu primena durnaropių lauką, kurio gyventojų elgesys ir jo motyvacija greičiau primena psichiatrinės ligoninės pacientų kliedesius ir siautėjimą, negu normalios šalies visuomenės pilietiškumo pasireiškimus. Kaip atsaką į kai kurias PresJazz satyrines laidas, viena Seimo politinė grupuotė, kuri kažkodėl vadina save " Lietuvos krikščionimis demokratais", sukvietė prie Seimo psichopatinių asmenybių perpildytą koncertą, kuriame atvirai ragino pažeisti Konstitucinę tvarką, įstatymus. Nusikaltėlių tokia paskirtis ir funkcija visuomenėje – nusikalsti. O Kazimieras Juraitis iš PressJazz studijos skelbia, kad normalių žmonių siekis – Taika ir normalūs santykiai su kaimynais. Todėl jis susiruošė į Krymą, draugiškų santykių, kuriuos Lietuvos valdžia sugadino, tarp visuomenių užmegzti. Gintaras Lunskis tam net 10 eurų davė. Ir tu duok. Pinigus šiam projektui siųsti: LT33 3500 0100 0288 9069 VšĮ "Tėvynės konduktoriai"; Galima paremti ir Payser, Paypal, SMS žinutėmis, įėjus į PressJazz puslapį

2018 m. kovo 17 d., šeštadienis

Rusijos ambasada laukia antradienį. Kazimieras Juraitis. 2018 03 15

Rusijos ambasada laukia antradienį. Kazimieras Juraitis. 2018 03 15


 Valstybę privalo valdyti TAUTA, o ne uolūs, globalistų pastumdėliai, Lietuvos Valstybę,paverte gerai organizuotu, nusikalstamu susivienyjimu, be TIESOS, be TEISĖS ir TEISINGUMO.  2018 metai, tai TIESOS ir TEISINGUMO atstatymo metai, gana uoliems globalistų pastumdėliams, Lietuvių Tautą, stumti į "naująją pasaulio tvarką" Metas nutraukti, ilgus metus vykdomą Lietuvių Tautos genocidą. Tikra, laisva ir nepriklausoma Žiniasklaida. 

www.vilmantinas.eu 

2018 m. kovo 5 d., pirmadienis

По запрещению трансляции «RTR Рlaneta» на территории Литвы обратились к Председателю сейма Литвы Викторасу ПранцкетисуПо запрещению трансляции «RTR Рlaneta» на территории Литвы обратились к Председателю сейма Литвы Викторасу Пранцкетису, членам сейма Литвы, председателю комиссии по теле и радиовещанию Литвы Эдмондусу Вайтекунасу. (2018.03.05) официальным письмом обратился депутат городского совета Клайпеды Вячеслав Титов и поддержавшие своей подписью это обращение: Член правления общественной ассоциации района «Витес» - Элла Андреева, Председатель клайпедского отделения фонда «Милосердие» - Валентина Панина, Председатель общества блокадников Ленинграда «Блокадник 900» - Маргарита Волкова, Заместитель председателя Ветеранов войны антигитлеровской коалиции - Иван Кика, Председатель военных пенсионеров города Клайпеды - Альберт Шерстнёв, Председатель Клайпедской организации бывших узников фашистских концлагерей «Ухник» - Эфим Воронин.
В письме выражено недоверие работе комиссии теле и радиовещания Литвы. Потребовали прекратить нарушать 25 статью конституции Литвы, отменить ее антиконституционные решения о запрещении ретрансляции на территории Литвы каналов на русском языке в том числе «RTR Рlaneta», а также распустить эту комиссию и укомплектовать ее из уважающих Конституцию Литвы людей.
Председателю Сейма Литвы Викторасу Пранцкетису (Viktoras Pranckietis)
Депутатам Сейма Литвы.
Председателю Литовской комиссии по теле и радиовещанию Эдмундуй Вайтекунуй
ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемый председатель Сейма и депутаты Сейма Литвы!
В юбилейный 100 год возрождения Литовского государства обращаюсь к Вам с тревогой, просьбой и возмущением о происходящих антиконституционных деяниях Литовской комиссии по теле и радиовещанию. Эта комиссия под вымышленными предлогами нарушает конституционное право жителей Литвы свободно получать и распространять информацию. Конституция Литвы гласит: 25 straipsnis
Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti.
Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas.
Laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai.
Laisvė reikšti įsitikinimus ir skleisti informaciją nesuderinama su nusikalstamais veiksmais - tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir dezinformacija.
Pilietis turi teisę įstatymo nustatyta tvarka gauti valstybės įstaigų turimą informaciją apie jį.
И потому выражения мнений отдельных людей на телеканале «RTR Рlaneta» и других никак не попадают под конституционные ограничения.
Запрещение трансляции каналов на русском языке этой комиссией расцениваю как недружелюбный и недопустимый жест в отношении жителей Литвы. Жители Литвы не маленькие дети, поэтому вправе сами решать какой канал им смотреть. Граждане Литвы имеют право ознакомиться с различными точками зрения и самостоятельно определять где правда, а где ложь. К тому же сегодняшние технологии позволяют обойти эти ничтожные решения комиссии и смотреть трансляцию через спутник и интернет. Но под это дискриминационное решение попадает самая уязвимая часть общества - наши пенсионеры, которые по финансовым или другим причинам пока не имеют этих возможностей.
Поэтому выражаем недоверие работе этой комиссии и требуем отменить ее антиконституционные решения о запрещении ретрансляции на территории Литвы каналов на русском языке, а также распустить эту комиссию и укомплектовать ее из уважающих Конституцию Литвы людей.
Депутат городского совета Клайпеды
Вячеслав Титов
Под обращением поставили подписи:
Член правления общественной ассоциации района «Витес» - Элла Андреева
Председатель клайпедского отделения фонда «Милосердие» - Валентина Панина
Председатель общества блокадников Ленинграда «Блокадник 900» - Маргарита Волкова
Заместитель председателя Ветеранов войны антигитлеровской коалиции - Иван Кика
Председатель военных пенсионеров города Клайпеды - Альберт Шерстнёв
Председатель Клайпедской организации бывших узников фашистских концлагерей «Ухник» - Эфим Воронин
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
NARYS VIAČESLAV TITOV
2018- 03-05
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui
Viktorui Pranckiečiui
Lietuvos Respublikos Seimo nariams
Lietuvos radijo ir televizijos komisijos pirmininkui Edmundui Vaitekūnui
DĖL TELE- IR RADIJO TRANSLIAVIMO KOMISIJOS VEIKSMŲ
KREIPIMASIS
Gerbiamas Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininke, gerbiami seimo nariai!
Jubiliejiniais Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečio metais kreipiuosi į Jus sunerimęs ir pasipiktinęs dėl antikonstitucinių tele- ir radijo transliavimo Komisijos veiksmų. Ši Komisija dėl prasimanytų priežasčių pažeidžia Lietuvos gyventojų konstitucines teises laisvai gauti ir skleisti informaciją. Lietuvos Konstitucijos 25 straipsnis skelbia:
Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti.
Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas.
Laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai.
Laisvė reikšti įsitikinimus ir skleisti informaciją nesuderinama su nusikalstamais veiksmais – tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir dezinformacija.
Pilietis turi teisę įstatymo nustatyta tvarka gauti valstybės įstaigų turimą informaciją apie jį.
Ir todėl atskirų žmonių nuomonių pateikimas televizijos kanale „RTR Planeta“ ir kituose kanaluose negali būti konstituciškai apribojamas.
Komisijos draudimą transliuoti kanalus rusų kalba vertinu kaip nedraugišką ir neleistiną aktą Lietuvos gyventojų atžvilgiu. Lietuvos gyventojai ne maži vaikai, todėl turi teisę patys spręsti, ką jiems žiūrėti. Lietuvos piliečiai turi teisę susipažinti su įvairiais požiūriais ir savarankiškai spręsti kur tiesa ar melas. Be to, šiandieninės technologijos leidžia apeiti šiuos niekinius Komisijos sprendimus ir žiūrėti laidas per palydovą arba internete. Tačiau diskriminacinis sprendimas skaudžiausiai paliečia labiausiai pažeidžiamą visuomenės sluoksnį – mūsų pensininkus, kurie dėl finansinių sunkumų ar kitų priežasčių kol kas neturi galimybių šiomis technologijomis pasinaudoti.
Todėl tenka pareikšti nepasitikėjimą Komisijos veikla ir pareikalauti atšaukti antikonstitucinį sprendimą dėl kanalų rusų kalba transliavimo uždraudimo Lietuvos teritorijoje, o taip pat paleisti šią Komisiją ir suformuoti naują iš Lietuvos Konstituciją gerbiančių žmonių.
Savivaldybės tarybos narys Viačeslav Titov
„Vitės“ bendruomenė asociacija valdybos narė Ela Andrejeva
Slavu fondas „MILOSERDIE“ Klaipėdos skyrius pirmininke Valentina Panina
„Blokadnik 900“ pirmininke Margarita Volkova
Antihitleriu koalicijos karo veteranu Klaipedos miesto pirmininko pavaduotojas Ivan Kika
Klaipedos miesto kariškių pensininkų draugija pirmininkas Albert Sherstnev
Klaipėdos buvusių fašistinių koncetracinių stovyklų kalinių bendrija „UZNIK“ pirmininkas Jefim Voronin