2019 m. kovo 23 d., šeštadienis

2019-03-22 Signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencijaSpaudos konferencijos iniciatorius dalyvauti pakvietė Lietuvos visuomenės tarybos steigėją  Vilmantą Povilaitį ir valdybos narius Donatą Šulcą, Taurą Jakelaitį, Stanislavą Ladinskį.

Dėl neįleidimo į Seimą VAIŠVILA Zigmas Tr 2019-03-20 11:49 Kam: LRVkanceliarija@lrv.lt; lrvad@vad.lt; Lietuvos Respublikos Seimas (priim@lrs.lt); Kopija: vilmantinas@windowslive.com; ladinski@gmail.com; Persiuntėte šį pranešimą 2019-03-20 12:20 Gerb. Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui Seimo kanceliarijai Vadovybės apsaugos departamentui prie LR VRM Kreipiuosi į Jus dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių, dėl kurių į Ministro Pirmininką kreipiausi ir aš, ir Vilmantas Povilaitis. Š.m. kovo 19 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo posėdyje administracinėje byloje Nr.I-2021-535/2019 ginče Sanislav Ladinskij prieš VAD prie LR VRM ir Seimo kanceliariją dėl neįleidimo į Seimą jau metus laiko iki 2019-04-24 paaiškėjo, kad: - VAD prie LR VRM neturi jokios medžiagos, kurios pagrindu Seimo kanceliarijai rekomendavo St. Ladinskį neįleisti į Seimą; - VAD prie LR VRM dėl St. Ladinskio ir kitų asmenų neįleidimo metus laikoį Seimą gavo tik rašytinį kreipimąsi iš LR VSD, bet negavo jokios medžiagos. Atsižvelgiant į šias teismo nustatytas aplinkybes Vilniaus apygardos administracinis teismas: - į šią bylą įtraukė LR VSD ir įpareigojo pateikti medžiagą, kurios pagrindu LR VSD nurodė VAD prie LR VRM neįleisti į Seimą šiuos asmenis; - paskelbė, kad teismas, gavęs šią medžiagą iš LR VSD, spręs klausimą dėl šios medžiagos išslaptinimo; - į šią bylą įtraukė Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarą Zigmą Vaišvilą, kurio prašymu į jo spaudos konferencijas LR Seime jau beveik metus neįleidžiami asmenys, kurių net sąrašas nepateikiamas jam. Vilmantas Povilaitis, žmogus su negalia ir penkiais vaikais, į Seimą jau beveik metus laiko neįleidžiamas ir sužinojo apie tai tik atvykęs į LR Seimą iš Šiaulių, nors drauge su juo atvykęs sūnus buvo įleistas į LR Seimą. Tai didžiulė nepagarba, kurios šis žmogus sulaukė, atvykęs į savo Tautos atstovybę - Seimą. Ryt Vilmantas Povilaitis dėl šios sitaucijos ir dėl jo kreipimosi į Jus, Ministre Pirmininke, atvyksta iš Airijos, kur buvo priverstas išvykti, kad užsidirbti ir išsaugoti šeimos turtą dėl savotiškai jo atžvilgiu Lietuvoje vykdomo teisingumo. Vilmantas Povilaitis išsamiai Jus informavo apie šią padėtį. Gerb. Ministre Pirmininke, prašau Jus skubos tvarka išsiaiškinti šiuos klausimus ir tikiuosi Jūsų, turinčio teisę susipažinti su valstybės paslaptimis, sprendimo. 2019-03-22 d. Seime rengiu spaudos konferenciją, kurioje pranešejais turi būti ir Vilmantas Povilaitis, ir Stanislav Ladinskij. Tikiuosi, kad šie asmenys nevaržomai galės pateikti į šią Seime vyksiančią spaudos konferenciją. Vilmantas Povilaitis ir Stanislav Ladinskij yra ir Lietuvos Visuomenės Tarybos steigėjai, Stanislav Ladinskij - ir valdybos narys. Pagarbiai, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila 2019-03-20VADOVYBĖS APSAUGOS DEPARTAMENTAS
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS


Vilmantui Povilaičiui Nr. Į 2019-03-13 prašymąDĖL 2019-03-13 PRAŠYMOVadovybės apsaugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas), atsakydamas į 2019 m kovo 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos persiųstą Jūsų 2019 m. kovo 13 d. prašymą, informuoja, kad vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymu (toliau – VAĮ) užtikrina saugomų objektų (vienas iš kurių yra Lietuvos Respublikos Seimo rūmai) saugumą. Vadovaujantis VAĮ 9 straipsnio 1 dalies nuostatomis, saugomų objektų apsauga užtikrinama nustatant juose specialų režimą. Apsauga – tai yra veikla panaudojant fizinę apsaugą, kriminalinę žvalgybą, transporto ir kitas technines bei prevencines priemones, skirtas saugomiems asmenims ir saugomiems objektams nuo neteisėtų veiksmų apsaugoti (VAĮ 2 str. 4 d.). Specialus režimas – tai yra fizinės apsaugos, techninių ir prevencinių priemonių kompleksas, taikomas saugomame objekte ir skirtas jo apsaugai užtikrinti (VAĮ 2 str. 9 d.). Specialus režimas gali būti užtikrinamas įvedant leidimų sistemą (VAĮ 9 str. 2 d. 2 p.). Leidimų sistema – tai yra speciali patekimo į saugomus objektus tvarka, apimanti asmens tapatybės nustatymą, leidimo įeiti į saugomą objektą išdavimą ir (ar) asmens daiktų patikrinimą naudojant metalo detektorius, rentgeno aparatus ar kitas priemones (VAĮ 2 str. 6 d.).
Pabrėžtina, kad Departamentas, teikdamas rekomendacijas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai dėl asmenų apribojimo patekti į Lietuvos Respublikos Seimo rūmus, griežtai vadovaujasi aukščiau paminėtomis VAĮ nuostatomis, Departamento direktoriaus įsakymais ir Lietuvos Respublikos Seimo rūmų vidaus tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2016 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. SV-S-1632 „Dėl tvarkos Lietuvos Respublikos Seimo rūmuose“.
Departamentas 2018 m. balandžio 24 d. raštu Nr. S-431(20) „Dėl apribojimo patekti į Lietuvos Respublikos Seimo rūmus“ rekomendavo Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai apriboti patekimą konkretiems asmenims, pateikdamas jų sąrašą. Paminėtina, kad informacija, dėl kokių priežasčių buvo pateiktos rekomendacijos laikinai apriboti asmenų patekimą į Departamento saugomus objektus, sudaro valstybės ir (ar) tarnybos paslaptį ir skirta tik tarnybiniam naudojimui. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 3 straipsnio 6 dalimi bei 15 straipsniu, įslaptinta informacija gali būti patikėta tik asmenims, turintiems teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.
Apie leidimo patekti į Lietuvos Respublikos Seimą išdavimo apribojimą iki 2019 m. balandžio 24 d. Jūs buvote informuotas 2018 m. rugpjūčio 7 d., kai atvykote į Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos rengtą konferenciją, bei 2018 m. rugsėjo 21 d. raštu Nr. PKA-112, gavę atsakymą į Departamentui 2018 m. rugsėjo 13 d. pateiktą skundą.

Lina Sokol, tel. 8 706 63 183, el. p. lina.sokol@vad.lt

Direktorius Rymantas Mockevičius


2019 m. kovo 22 d., penktadienis

'"valstybės" organizacija' Neurorecepcinė psichotronika

'"valstybės" organizacija'
Neurorecepcinė psichotronika

2013 kov. 27

1) Atkirtis psichotroniniam terorui

Smegenų veikimo supratimas pasiekęs tokį lygį, kad šios žinios sudaro galimybes aktyviai kištis į jų darbą ir valdyti žmogaus sąmonę. Sudėtinga pasakyti, nuo kada tai įmanoma, tačiau galima spėti, kad turėtų būti bent keli dešimtmečiai (trys, galbūt, keturi). Kai buvo padarytas šis proveržis, matyt, kai kurioms valstybės organizacijoms ir kilo idėja užvaldyti žmoniją, įvedant “naują pasaulio tvarką”, kuri iš esmės bus ne kas kita kaip globalinė vergovė. Su psichotroninės vergovės sistema galima užgrobti žmogų pačioje jo šaknyje, sąmonėje, kuri yra smegenyse, ir kurias kontroliuojant, galima žmogaus psichines savybes padaryti tokias, kokių reikia valdžiai. O valdžiai per visą istoriją reikėjo tik paklusnių vergų.

Pasipriešinimas tokiai sistemai yra esminė išlikimo sąlyga, nes masinė kiborgizacija ir psichotroninė vergovė ir šiais principais pagrįsta kastų sistema prilygsta žmonijos sunaikinimui. Pavojus labai realus ir norint apsiginti reikia labai konkrečių atsakymų, nes kai pusiausvyra bus sugriauta ir paremta nauja prievartine sistema, atstatyti buvusią padėtį bus labai sunku ir tai neįmanoma bus nepanaudojant jėgos, o tokia perspektyva nėra viliojanti. Reikia neleisti susikurti tokiai sistemai planetoje, tada nereikės jos griauti. Jeigu tokia sistema vis dėlto susikurtų, tai pašalinti ją bus įmanoma tik karu, o pergalę pasiekti leis tik galios persvara.

Todėl būtinai reikalingi nauji įstatymai, nes šiuo metu galima beveik nevaržomai su psichotronine technika klastoti bylas, naudojant psichotroninį montažą susidoroti su bet kokiu sistemai neįtinkančiu žmogumi. Tai daroma leidžiant sroves per neuronus arba valdant elektromagnetinio lauko, kurį kuria neuronai, potencialus.

2) Psichotroninio užgrobimo rūšys

Psichotroniką galima susikirtyti į tokius porūšius: a) be informacijos įvedimo ir b) su informacijos įvedimu. Pirmuoju atveju sąmonėje nekoduojama jokia reprezentacija, tik valdoma būsena, ar gabumų lygis su psichotronine lobotomija. O antruoju atveju koduojama sensorinė arba kognityvinė reprezentacija arba valdomas elgesys. Apie paprastą psichotroniką, be informacijos kodavimo, jau esu rašęs, čia noriu pasidalinti savo mintimis apie antro tipo psichotroniką, kai į sąmonę perduodama informacija ir koduojamas vidinis objektas.

Šiame bloge daug yra rašyta apie pamatinę žmogaus sandarą ir kaip ši sandara susijusi su tikrove. Šios sandaros pagrindiniai loginiai komponentai yra pirminė ir antrinė tikrovė. Antrinė tikrovė yra sąmonė arba žmogus, kaip pirminės tikrovės, įtrauktos į smegenis, atvaizdas. Šį atvaizdą aš vadinu introjekcija. Iš pirminės tikrovės ateina du dalykai - visa antrinės tikrovės substancija ir mechanizmai ir reprezentacijos formavimui reikalinga informacija. Tad grandinė turėtų būti tokia: pirminė tikrovė-informacija-antrinė tikrovė. Šiuo principu formuojama sensorika, visas pirminės tikrovės aplinkos atvaizdas, parodantis pasaulį. Asmuo gali būti koduojamas panašiu principu. Jis gali ateiti iš pirminės tikrovės kaip pirminė substancija. Bet taip pat gali būti analogiškas principas sensorinei daliai. Tada būtų a) biologinė programa kaip pirminė tikrovė, b) informacija kaip tarpinė grandis į formavimo modulį, ir c) asmens antrinis atvaizdas savivokoje.

Abiem atvejais lemiamą vaidmenį atlieka informacija ir jos įvaizdinimo mechanizmas. Valdant informacijos mechanizmą, galima valdyti tiek sensorinį, tiek asmens modulį. Tokia psichotronika vadinama psichotronika su informacijos įvedimu į smegenis, kuri suformuojama į sąmoningus atvaizdus.

Gali atrodyti, kad tokia psichotronika neįmanoma ir šis įsitikinimas stiprinamas išimant iš viešumos visą mokslinę informaciją, kuri šiuos principus galėtų atskleisti. Todėl manau būtina paviešinti bent hipotetinius samprotavimus apie tai, kaip tokios psichotronikos principai galėtų būtį įgyvendinti siekiant totalinės psichotroninės žmonijos kontrolės. Žinant, galima nesileisti mulkinamiems ir ieškoti būdų, kaip apsiginti.

3) Klasikinė psichotronikos teorija

Klasikinė psichotronikos teorija pagrįsta klasikine erdvėlaiko samprata, kurioje taikoma euklidinė geometrija ir klasikinis linijinis laikas. Kokia pirminės tikrovės tikra sandara pasakyti neįmanoma ir mes apie ją žinome tik iš to kaip ši pirminė tikrovė atvaizduojama sąmonėje. Šis paprastas atvaizdavimas ir sudaro prielaidas euklidinei erdvės geometrijai ir paprastam tiesiniam laikui. Pagrindinis principas yra toks kad signalas per tokį erdvėlaikį sklinda paprastai, arba lokaliai pereidamas per visas tarpines būsenas iš erdvės ir laiko taško A į tašką B. Visi ryšiai vyksta per erdvėlaikyje esančias terpes ir signalas sklinda baigtiniu greičiu. Jokie ypatingi mechanizmai aiškinant netaikomi.

Remiantis šiuo principu, galima iškelti tokius smegenų veikimo principus. Pagrindinis reiškinys yra signalų plitimas per neuronus, kuris įmanomas keliais būdais: a) per plokštumą horizontaliai ir b) iš plokštumos į plokštumą lygiagrečiai (t.y. taškas į tašką). Šioje santraukoje remsiuosi daugiausiai sensorine (jusline) smegenų žieve. Iš principo, galima tarti, kad visų jutimų receptoriai išdėstyti tam tikrose plokštumose, vienas šalia kito. Šitaip jie sudaro somatinius (kūno), skonio, uoslės, garso ir vaizdo receptorių žemėlapius. Paprastas erdvinis įsivaizdavimas leidžia suvokti elementarų principą, kad receptorių plokštumą atvaizduoti neuronuose įmanoma tik tik šį receptorių žemėlapį projektuojant neuronų plokštumą, t.y. lygiagrečiai, taškas į tašką. Toliau dar aukštesniuose centruose šio neuronų žemėlapio informaciją apdoroti galima tik paraleliai, vienas šalia kito. Tai reiškia, kad vėl turi būti plokštuma ir žemėlapio projekcija į plokštumą.

Kita vertus, klasikinės geometrijos erdvė leidžia įsivaizduoti ir signalo sklidimą horizontaliai per plokštumą. Šis principas svarbesnis holistinei integracijai ir makrostimuliacijų receptorių makroplokštumoje iššifravimui, kad būtų galima projektuoti į sąmonės lauką kaip visuminį objektą, ne taškas šalia taško, bet visą reprezentaciją.

Šitaip signalas pakopomis plinta tol, kol pasiekia galutinę stotelę - integruotą sąmonės lauką. Viso objekto suvokimas negalimas renkant po vieną neuroną. Sąmonės objektai visada aprėpia didelius plokštumos plotus, kurie visada suvokiami kaip visuma.

4) Analizatorius

Kaip objektai analizuojami yra sudėtingas klausimas. Bet yra teorija, kad analizės principas yra detektoriai. Detektorius reiškia, kad kai signalas atitinka detektoriaus parametrus, neuronas susižadina ir praleidžia signalą. Jeigu parametrai neatitinka, tai signalas nepraleidžiama ir kažkokiai reprezentacijos savybei nepasakoma TAIP. Tai galima pailiustruoti tokiu loginės programos principu. Yra signalų baigtinis rinkinys ir reakcijų baigtinis rinkinys, kurie sujungti kartu sudaro sudėtinę loginę implikaciją:

jeigu parametras A, tai reakcija B…

jeigu parametras C, tai reakcija D…

Kaip signalas per sudėtinės implikacijos detektorius išsišakoja, tokias reprezentacijos savybes surenka ir toks konstruojamas objektas sensorinėje žievėje. Aišku, tai nėra išsamus principas, tačiau pats bendriausias analizatoriaus mechanizmas galėtų būti toks.

Įdomus klausimas yra pirminės ir antrinės tikrovės ryšys. Aš laikausi “kovariacijos” teorijos, kuri reiškia, kad pirminės tikrovės stimulas ir reakcija kovarijuoja, t.y. stimulas ir reakcija nėra identiški, nėra veidrodinis atspindys, tačiau rinkiniai attitinka vienas prie vieno. Tai reiškia, kad vienam atitinkamų parametrų stimului yra viena reakcija, atsakas ir viena išrenkama savybė, kuri nėra veidrodis. Jeigu ne simbolis, visai neturintis pirminės tikrovės charakteristikų, tai bent jau metaforos lygio kovariacija, t.y. susietas kitimas.

Šie principai reiškia, kad ką smegenys užprogramuotos atvaizduoti, tą ir atvaizduoja, nesvarbu koks stimulas. Jeigu sudėtinės implikacijos detektorius suveikia, tai jis paduoda atitinkamas reprezentacijos savybes.

5) Antriniai atvaizdai

Sensorinė žievė skirta kurti atvaizdus. Receptoriai išorinio stimuliavimo chaosą visada paverčia atvaizdais smegenyse. Imkime pavyzdžiu ekrano atvaizdą. Ekranas iš esmės yra ne kas kita, kaip “fotonų patranka”, skleidžianti fotonų srautus. Šį srautą valdant mikroschemomis, galima jį padaryti tokį, kad smegenyse jis virstu atvaizdu, nes jose atvaizdais virsta visi stimulai, perėję per analizatoriaus sistemas.

Koks simbolinis arba metaforinis juslumas atitinkamai lokalizuotas smegenų žievėje, toks ir kovariacinis atvaizdas. Šitas pirminės tikrovės modelis visada yra nutolęs nuo pirminės tikrovės tikros išvaizdos, tačiau kita vertus, informacijos jame pakanka tam, kad sąmonė galėtų orientuotis aplinkoje ir sėkmingai veikti. Atitikimas, net kovariacinis, gali būti ir labai didelis, o gali būti ir minimalus, bet - pakankamas.

6) Neurorecepcinė psichotronika

Remiantis klasikiniais mokslo įsivaizdavimais, yra tik vienas būdas paaiškinti psichotroniką, kurioje naudojamas informacijos įvedimas į sąmonę. Informacija įvedama ne per išorinius receptorius, bet tiesiai į neuronus. Kitaip sakant, neuronai turi turėti sugebėjimą veikti kaip išoriniai receptoriai. Jeigu toks neurorecepcijos reiškinys yra, tai juo galima pagrįsti technologinio informacijos įvedimo į sąmonę techniką. Jeigu fotoreceptoriai gali iššifruoti iš televizoriaus ekrano sklindančius fotonų srautus ir paversti juos atvaizdu, tai visai įmanoma, kad, kaip ir pirminiai receptoriai, gali veikti ir patys neuronai. Valdant informacijos padavimą į ekraną mikroschemomis, galima jame formuoti atvaizdą, ir valdant informacijos padavimą į neuroreceptorius, galima formuoti atvaizdą sąmonėje. Reikia tik per analizatorių surinkti reikiamas savybes, bent žinoti, kaip jos koduojamos.

Jau sakiau, kad objektas į sąmonę perduodamas holistiniu principu, suintegravus informaciją horizontalioje ir lygiagrečiose plokštumose, ir iššifravus stimuliavimo makroskopines charakteristikas. Neuronus peržengiantis kontūras ir forma, judėjimas iš taško A į tašką B ir t.t. Jeigu sąmonėje objektas suvokiamas holistiškai, t.y. kaip visuma, tai reiškia, kad turi būti ir holistinis kodavimas sinchronizacija ir dažniu, kuriuo sklinda signalas žievėje. Iš šio principo galima kelti hipotezę, kad yra holistinės neurorecepcijos fenomenas neuronų kuriamame lauke, ir žinant reikalingus kodus, galima šį fenomeną išnaudoti psichotroniniam informacijos įvedimui į sensorinę arba kognityvinę žievę ir sukurti joje psichotronines haliucinacijas, kurios naudojamos psichotroniniam montažui, fabrikuojant bylą.

7) Išvada

Mano samprotavimų esmė turėtų būti tokia: psichotronika su informacijos įvedimu būtų įmanoma tuo atveju, jeigu egzistuoja neurorecepcijos reiškinys, t.y. jeigu neuronas smegenyse gali veikti kaip receptorius. Stimuliuojant neuroreceptorių žemėlapius, būtų įmanoma sukelti psichotronines fabrikacijas žmogaus mąstyme, vaizduotėje ar net atminties išvedimo kanale.

Šias psichotronines klastotes prisiuvus žmogui, galima persekioti nepageidaujamus asmenis, fabrikuoti bylas ir susidoroti su žmonėmis. Todėl tokia technika neteisėta ir turi būti uždrausta įstatymais.

Šiuo metu situacija tokia, kad šios technologijos įslaptintos valstybine paslaptimi ir ja mafija gali nekliudomai naudotis žmonių persekiojimui.

Psichotroninio montažo sistemos

 I ask the Free Media Representatives to translate the article into your language and circulate it with all possible means. This shows people what's happening in the countries of the European Union.

 Я прошу представителей свободных СМИ перевести статью на ваш язык и распространить ее всеми возможными способами. Это покажет людям, что происходит в Европейском СоюзеPsichotroninio montažo sistemos


1. Nauja "teisė" kuri aktyviai taikoma Lietuvoje, kur mąsiškai fabrikuojamos bylos ir susidorojama su žmonėmis. 
  Visa tai teko ir vis dar tenka, patirti savo gyvenimo praktika. 

 Tokiu būdu, buvo susidorota ir su gerbiamu Prezidentu, Rolandu Paksu. 

     Valstybės organizacija psichotroninę techniką naudoja įvariems tikslams. Vienas tokių tikslų yra bylų fabrikavimas, kai tik vaizduoja, kad kažką aiškinasi, o ištikro taiko psichotroninį montažą. Šitaip, ką nors pakišę, gali gauti „rezultatą” arba susidoroti su nepageidaujamais žmonėmis vien tam, kad parodytų savo valdžią. Tai ir yra viena iš naujausių priemonių valstybės organizacijos arsenale, apie kurią retkarčiais nesukonkretindami užsimena žurnalistai, tarnaujantys valstybės organizacijai. Galima net teigti, kad yra iškerojusi ištisa sistema, tačiau dauguma žmonių apie ją nieko nežino. Ir nemoka apsiginti. O propaganda tokius persekiojamus žmones pateikia kaip nusikaltėlius.

Su tokiom priemonėm valdžia išplečia savo galią, įsivaizduoja, kad jai atsiveria neribotos galimybės, kurioms pasipriešinti negali joks laisvajai žmonijai priklausantis žmogus. Tačiau taip neturėtų atrodyti. Laisvoji žmonija turėtų dėti visas pastangas, kad sugebėti bent įrodyti, kad valdžia naudoja ne tikrovę, bet montažą, ir viskas, kas viešinama apie šitaip užgrobtą žmogų yra šlykštus melas ir šmeižtas.

Ši permaina baigia sunaikinti teisę visame pasaulyje ir numanau, kad neužilgo ji gali būti pašalinta galutinai, bent tokiu pavidalu, koks yra šiuo metu. Tai nereiškia, kad nebus jokios teisės, bet veikiausiai teisė bus priderinta prie psichotroninės technikos naudojimo, kad ji nebūtų nelegali ir jos nereikėtų pridenginėti valstybine paslaptimi.

Kitas variantas tas, kad ši technika bus dar ilgai slepiama ir valdžia vaidins seno modelio teisinius spektaklius. Tačiau žinant kokie globaliniai geopolitiniai procesai vyksta planetoje, kad vyksta vadinamasis „šliaužiantis perversmas” organizuojamas pirmiausiai vakarų ekonominio-politinio-karinio elito, tai kad suduotų galutinį smūgį laisvajai žmonijai, įvedus naują tvarką, nauja valdžia gali laikyti paruošus siurprizą, su kuriuo bus panaikinta seno tipo teisė, bus įteisinta psichotroninė technika ir žmogus bus paverstas tik sistemą aptarnaujančiu vergu, su kuriuo valdžia galės daryti ką nori. Nebus jokių teisių, bus galima užgrobti sąmonę, tyčiotis iš žmogaus, naudoti psichotroninį montažą, kankinti ir t.t. Tam, kad valdžia parodytų savo galią, ar pasiektų norimą rezultatą.

Ir tai ne šiaip spėlionės. Tai vyskta jau dabar ir ši technika išbandoma su žmonėmis, o gal net jau naudojama. Tačiau ji vis dar yra slapta, vis dar vaidinamas spektaklis, o žmonės, kurie patiria tokį smegenų highjack‘inimą apšaukiami paranojikais ar kitokiais psichiniais liginiais. Tačiau tai vyksta, ir kiekvieną dieną atsiranda vis daugiau įrodymų. Bet manau, kad ši technika nebus ištraukta į dienos šviesą tol, kol nebus užgrobta visa laisvoji žmonija. Tada globalinei valdžiai šią paslaptį slėpti nebus jokios prasmės, nes vis tiek žmogus neturės kam pasiskųsti, nes visi svertai bus vienose rankose. Susidoroti su bet kuo nebus jokių problemų, apšaukti nusikaltėliu ar ligoniu ir eliminuoti iš vergų visuomenės.

Todėl būtina neleisti, kad tai nutiktų.

2. Psichotroninio montažo principai

Norint suvokti psichotroninio montažo principus, reikia bent apibendrintai žinoti, kokia yra žmogaus sandara. Psichotroninėje technikoje naudojama kažkas panašaus į kognityvinę fiziką, kai fizikiniu poveikiu veikiamos pažintinės funkcijos. Tai, ką pabandysiu pateikti toliau, yra bandymas paaiškinti psichotroninės technikos daromą montažą kognityvinės psichologijos rėmuose, labai nedaug užgriebiant fizikos klausimą. Bet bus naudojami tik fizikinių dydžių žodiniai terminai, nerodant jokių fundamentalios tikrovės parametrų proporcijų ir jomis išreiškiamų mechanizmų.

a) Supratimo galimybių ribos

Paprastu protu ir mąstymu suprasti, kaip vyksta psichotroninis montažas - nėra lengva, nes suvokimui atsiveria labai ribota tikrovė, kurios neužtenka žmogaus paaiškinimui. Bet daug ką vis tiek galima įsivaizduoti, nors tik tų galimybių ribose, kurias nustato sąmonė. Pagrindinė problema ta, kad žmogus yra tik išorinis stebėtojas, atskirtas nuo tikrovės esmės suvokimo. Jam duotos tik dvi tikrovės aprėptys, vadinamos ekstensyvumu ir trukme. Žmogaus sąmonė gyvena šiose aprėptyse, kurias papildo proto galimybės, leidžiančios suvokti skirtumą ir išskirti objektą, ir nustatyti santykį, tai yra išskirtus objektus sujungti. Ši sistema yra aukščiausias taškas, kurio viduje yra žmogus, kuris pasaulį mato tik iš tokios perspektyvos. Kad paaiškintum sąmonę, tokio išorinio ekstensyvumo ir trukmės suvokti neužtenka.

Šios dvi aprėptys leidžia suvokti tikrovę tik kaip padalintą į daleles arba kaip ištisinę terpę, nes ekstensyvioji aprėptis gali būti arba padalinta į sudedamąsias dalis arba būti ištisinis laukas. Fizika gali judėti tik šiuose rėmuose, kitokių realybių sąmonė suvokti negali. Tai reikštų, kad žiūrint iš šios vidinės perspektyvos, visa tikrovė matoma per dvi aprėptis, kurios yra tarsi žodynas iš vieno žodžio, su kuriuo reikia aprašyti visą tikrovės įvairovę. Kad ir kur mestum žvilgsnį - visur vienas ir tas pats žodis, vienas suvokimas, tas pats ribotas aprėpčių rinkinys. Akivaizdu, kad vieno žodžio nepakanka. Reikia kurti naujus žodžius (nors tai neįmanoma), arba skaidyti tą vieną žodį ir bandyti pagal jį tikrovėje įžvelgti kažkokią sandarą.

Padarius prielaidą, kad žmogus yra tam tikra tikrovėje atsiradusi struktūra ar mechanizmas, galima ją bandyti paaiškinti naudojantis ekstensyviąja aprėptimi. Manau, kad į kvantus padalinta aprėptis paaiškinimui nelabai tinka, ir kad artimesnė vidiniam suvokimui yra „lauko” sąvoka. Sandarai išskirti reikia skirtingų laukų ir tų laukų sąveikos, suvokiant, kad toks paaiškinimas remiasi išorine perspektyva ir nuo vidinio pačios transcendentinės tikrovės viso principo, kurio suvokti sąmonėje neįmanoma, atskirta.

b) Žmogaus sandara

Pačiame žmogaus centre - viskas sujungta. Bet viskas negli būti pagrįsta vienu principu, nes yra skirtingos savybės ir skirtingos funkcijos. Šios dalys atsiranda vienose smegenyse, kurios viską susieja, bet jos kyla iš skritingų mechanizmų ir turi kitokią paskirtį.

Smegenys turi tokias pagrindines funkcijas: sensorinę, kognityvinę ir motorinę. Sensorinėje dalyje yra visi su išoriniu pasauliu susiejantys jutimai. Kognityvinė dalis turi pažinimo paskirtį ir atitinkamai skyla į tokias smulkesnes dalis: protas (mąstymas), vaizduotė, ir atmintis. Motorinė dalis valdo kūno judesius, leidžia vykdyti išoriniame pasaulyje numatytas ir suplanuotas veiklas. Visas šias dalis susieja sąmonė ir jas atitinkmai koordinuoja. Psichotroniniam montažui aktualiausia yra kognityvinė dalis, ypač mąstymas ir vaizduotė, per kuriuos galima fabrikuoti atmintį, įrašant į ją su montažu suformuotas falsifikacijas. Pabandysiu parodyti, kaip su psichotroniniu highjack‘inimu užgrobiama vaizduotė ir į sąmonę įrašinėjami kriminalinei bylai sufabrikuoti reikalingi vaizdiniai.

Lengviausia tai padaryti per sensorinės žievės kuriamo pasaulio modelio veikimo principą. Vidinės aprėptys leidžiančios suformuoti vidinį, sensorinį pasaulio modelį skyla į tokius komponentus: šablonas, kokybė ir suvokimas. Šablonas yra tam tikras vidinis smegenų laukas, kuriame galima formuoti įvairius pavidalus ir jų dalims suteikti skirtingas savybes. Šis šablono laukas turi turėti kažkokią fizikinę prigimtį, ir galima manyti, kad jeigu sukurta psichotroninė technika, tai žinoma šio lauko prigimtis, ir yra kažkokia slapta fizika, apie kurią visuomenė nežino. Šis principas turėtų veikti taip: receptoriai sužadinami greitai besikeičiančių išorinių dirgiklių, perduoda signalų serijas į smegenis, kur šie signalai analizuojami, ir analizės duomenų pagrindu kuriamas laukas. Jis turėtų būti bejuslis, skaidrus ir permatomas, bet su užkoduota informacija.

Bet ant šio šablono turi būti uždėtos ir tam tikros kokybės, vadinamos jusliniu lauku. Aš manau, kad kiekvienam sensoriniam modalumui (pojūčiui) yra vienas laukas, kuris jungiasi su šablonu, ir pagal reikšmes, kurios jame užkoduotos, įgauna skirtingas kokybes. Pavyzdžiui, tokios gali būti spalvinės regimojo pasaulio kokybės. Kadangi yra labai daug įvairių atspalvių, tai didesnė tikimybė, kad yra vienas spalvinis laukas, kurio kokybė ir atspalvis priklauso ne nuo paties juslinio lauko savybių, bet nuo susijungimo su šablonu, kuriame yra atspalviui suformuoti reikalinga informacija, šablono lauko reikšmės, kurios gali kisti kažkokios skalės ribose.

Paskutinis komponentas yra suvokimas, kurį aš savo modelyje atskiriu nuo introjekcijos, ir laikau savarankišku lauku, kuris uždedamas ant su kokybių lauku sujungto šablono. Kodėl reikia atskirti šiuos komponentus, vietoj to, kad jie būtu laikomi vieninga mase, kurią su visais komponentais vienoje vietoje formuoja kažkoks išorinis mechanizmas.

Sensorinis šablonas turi būti labai greitai besikeičiantis laukas, nes į receptorius paduodama vis nauja informacija, ir šablono laukas pagal šią informaciją turi būti milžinišku greičiu perdaromas, gal milijoną kartų per sekundę greičiu. Šis perdarytas šablonas tokiu pačiu greičiu turi būti sujungiamas su juslinių kokybių lauku ir perdaryti objektų, modelių savybes. Tai turėtų vykti kaip kažkas panašaus į dideliu greičiu vykstantį įrašymą ir trynimą. Tačiau suvokime viso to nėra. Jeigu šablonas būtų sąmonė, tai įvykiai jame keistųsi tokiu greičiu, kaip nuolat perkuriamas laukas. Jeigu sąmonė būtų juslinis laukas, tai būtų suvokiamas dideliu greičiu vykstantis įrašymas ir trynimas. Bet viso to nėra. Sąmonė pakankamai lėta, jos tempas toks, kokio reikia išorinio pasaulio reprezentacijos imitavimui. Todėl ji turi būti kažkas kita, atskiras suvokimo laukas, sujungiantis visas šablone ir jusliniame lauke užkoduotas aprėptis į vieną visumą, kuri sąmonėje teka „natūraliu” greičiu.

c) Pasąmonė, sąmonė

Iš šio aprašymo matosi, kad svarbiausia yra šablonas. Ką smegenys šablono lauke užkoduoja, tą sąmonė ir suvokia. Kiekvienas iš savo patirties žinome, kad visų modalumų šablonai yra tik galutinis rezultatas, neparodantis, kaip tas rezultatas buvo pasiektas. Didžioji dalis procesų vyksta už sąmonės ribų. Kiekviena sistema turi tokią pasąmonės sistemą, kurioje yra viskas, o šablono matrica tėra ledkalnio viršūnė, parodanti tik nedidelę dalį to, kas vyksta smegenyse. Ši pasąmonė įdomi motorinėje sistemoje, nes kūno judesiai projektuojami beveik nedalyvaujant sąmonei. Ši gauna tik ribotas motorines vizualizacijas. Bet svarbiausia yra kognityvinė pasąmonė, ypač protas ir atmintis, kurių visa apimtis sąmonėje nedalyvauja ir į ją įvedama tik riboto išrinkimo principu.

Tarkime, kad aprašyta sistema yra teisinga. Ji rodo, kad viską padaro pačios smegenys, o sąmonė tėra epifenomenas, tik atvaizduojantis veidrodis, neturintis jokio atgalinio ryšio. Bet jeigu sąmonė smegenims būtų „nereikalinga”, kam ją gamta iš viso būtų sukūrusi? Valdytų tik pasąmonė, ir tokio valdymo užtektų. Tačiau sąmonė yra, ir galbūt ne vien todėl, kad ji įrašyta į tikrovės prigimtį, į jos galimybių sąrašą. Galima sakyti, kad sąmonė yra todėl, kad tokia yra visos tikrovės prigimtis, kurios vidinis principas yra sąmonės substancija. Bet sąmonė, kaip suvokimas atlieka ir svarbų vaidmenį introjekcijoje. Šis vaidmuo yra dėmesys, išrinkimas ir skirtingų sistemų koordinavimas.

Visos sistemos turi savo dėmesio mechanizmą. T.y., yra sensorinis dėmesys, kuris išrenka juslinį objektą. Yra kognityvinis dėmesys, kuris protui ir atminčiai išrenka temą, koordinuojant su sensoriniu dėmesiu. Ir galų gale motorinis dėmesys, kuris koordinuotai su sensoriniu ir kognityviniu dėmesiu išrenka kūno judesius. Paprasčiausias yra sensorinis dėmesys, nes visa pasaulio aprėptis yra suvokimo ribose, ir išrinkimo spindulys juda tik šiuose rėmuose. Tuo tarpu kognityvinis ir motorinis dėmesys yra kitokie, nes didelė proto, atminties ir judėjimo programavimo dalis yra už suvokimo ribų. Tad šis laukas, kuris kuria šablono matricoje suvokimo jausmą, turi turėti galimybę veikti ir už suvokimo ribų, ir turi kažką panašaus į dėmesio mechanizmą veikiantį už sąmonės.

Tad sąmonės vienas iš vaidmenų turėtų būti išrinkimas ir koordinavimas.

d) Vaizduotės montažas

Iš aprašytos žmogaus sandaros aišku, ką reikia valdyti, norint kontroliuoti žmogaus suvokimą. Svarbiausias yra šablono laukas. Vaizduotė labai glaudžiai susijusi su sensorine smegenų dalimi, tik į vaizduotės zoną informacija paimama ne iš išorinio stimuliavimo, bet iš vidinių smegenų resursų. Vaizduotė išsiskaido į tokius pačius komponentus, kaip buvo aprašyta aukščiau: šablonas, kokybė ir suvokimas. Valdant šablono lauką, į sąmonę galima įrašyti bet kokius vaizdinius, ir jeigu sąmonė tuo pačiu metu skenuojama, tuos vaizdinius įrašyti kaip operacijoje „surinktus duomenis”. Arba su psichotroniniu montažu sufabrikuoti vaizdiniai gali būti įrašomi į atmintį, vieta užfiksuojama ir stimuliuojant nuolat iškeliama į sąmonę kaip tiriamo žmogaus „atmintis”.

Svarbiausias yra šablono lauko klausimas, kurio prigimtį galima aiškinti įvairiai, ieškant analogijų su žinomais laukais, pvz. su elektriniu lauku, arba kitais viešumoje nežinomais laukais, kurie mokslininkų buvo atrasti, bet slepiami nuo visuomenės. Paprasčiausias paaiškinimas būtų, jeigu elektrinio lauko viduje būtų tokių kokybių ir suvokimo kodavimo savybių, bet manau, kad labiau tikėtina, jog tai yra naujo tipo laukas, specialiai pritaikytas psichikos kodavimui. Labai tikėtina, kad smegenų medžiagos viduje yra tokia psichoenergetinė nuo struktūros atsipalaidavusi sistema, turinti išvardintas savybes, kurią kažkada vadinau „transneuroniniu lauku”, nors šis terminas gali būti ne visiškai tikslus.

3. Pabaigai

Ši sistema nėra tik mano spėlionės, nes su tokia technika montažas buvo daromas mano sąmonėje ir aš rašau iš tikro savo patyrimo. Tai reiškia, kad psichotroninė fizika seniai sukurta ir yra naudojama susidorojimui su visuomene. Kol kas tokia technika yra slapta. Tačiau kai „šliaužiantis perversmas” planetoje valdžios bus baigtas, ši technika taps vieša ir „teisėta”. O žmogus neturės galimybių priešintis, kol nesuvoks, kas vyksta.

Tikra, laisva ir nepriklausoma žiniasklaida

www.vilmantinas.eu

Kas iš tikro yra propaganda ir iš kur ji sklinda?

I ask the Free Media Representatives to translate the article into your language and circulate it with all possible means. This shows people what's happening in the countries of the European Union.
Я прошу представителей свободных СМИ перевести статью на ваш язык и распространить ее всеми возможными способами. Это покажет людям, что происходит в Европейском Союзе.


Situacija Lietuvoje primena labai senus laikus, kai žmonės, apkaltinti raganavimu būdavo deginami ant laužų. Dabar atsirado nauji susidorojimo būdai: žmogų pavadinant vatnyku, koroladu, kremliaus agentu ir to pakanka, kad tą žmogų, šmeiš ir žemins, gauja, mano giliu įsitikinimu, parsidavėlių globalistams,  kuriems net neįdomu, kas ir koks iš tikro yra tas žmogus. Jiems visiškai nesvarbu, nei koks tai žmogus, nei kokia jo politinė orientacija. Svarbu tik tai , kad tą žmogų kuo labiau apšmeižti ir paniekinti viešose erdvėse.   Tai priverčia silpnesnios logikos žmones tuo patikėti.      O patikėję šiuo šmeižtu, kuris yra ne kas kita, kaip psichotroninis montažas, apie kurį jau rašiau, prisideda prie etatinių ir gerai apmokamų Žmonijos priešų ir vedami emocijų šmeižia visiškai nekaltus žmones.    Karštos emocijos ir logiško mąstymo stygius mums padaro labai daug problemų gyvenime, todėl būtina išmokti mąstyti logiškai, atsiribojant nuo karštų emocijų, kurios temdo ne tik mūsų akis, bet ir protą. Pamenu kai Vytautas Landsbergis prieš dvidešimt septynius metus, Lietuvių Tautai žadėjo laisvą, nepriklausomą ir demokratinę Lietuvą ir gudrios propagandos sukeltos Žmonių emocijos į gatves išjudino daug Lietuvos Žmonių, kurių dėka ir įvyko Valstybės perversmas. Bet vietoj to, kad vykdyti Tautai duotus pažadus, Lietuva buvo sunaikinta, išplėšta ir praskolinta, be teisės ir teisingumo. Mano nuomone, tai buvo kelio pradžia. Kelio, kuris sunaikino Lietuvą kaip Valstybę ir vedė Ją į globalistų suplanuotą VERGOVINĘ SANTVARKĄ kuri užslaptinta, pavadinimu: NAUJOJI PASAULIO TVARKA, kuri yra ne kas kitas, kaip TOTALUS ŽMONIJOS PAVERGIMAS.      Vytautas Landsbergis dar ir dabar sapnuoja sapnus, kuriuose regi žalius žmogeliukus ir  puolančius Rusus. Ta pati “infekcija” pakirto ir kitus žmones ir jie savo sapnuose pradėjo regėti aplink, Rusijos agentus, mistinius vatnykus, koroladus ir ttt...   Kitus košmaruose kankina, Rusijos Prezidentas V.Putinas.     Labai įdomu, kodėl tie, kurie regi aplink daug keistų priešų, vatnykų, koroladų ir puolančių rusų, labia vengia ir bijo kitokios nuomonės žmonių? Manau gyvendami demokratinėje visuomenėje turėtumėme gerbti įvairių nuomonių žmones, o ne tik gėjų, lesbiečių ar tam tikrų “išrinktūjų” ( kuriuos išrinko pinigus spausdinantys sutvėrimai) interesus!?      Kodėl paprasti žmonės negali reikšti laisvos savo nuomonės, o tuo tarpų gėjai ir lesbietės karsto miestus vaivorykštinėmis vėliavomis ir reikalauja dėmesio jų rengiamoseparaduose, kuriuos net remia, Valstybės institucijos?  Tai yra akivaizdus spjūvis į veidą normaliai šeimai ir laisvajai visuomenei. Argi demokratija skirta tik gėjams, lesbietėms ir globalistų išrinktiems pastumdėliams, o kitokios nuomonės žmonės nebeturi teisės net išsižioti?    Kodėl kai kurie žmonės, įvardindami KOVOTOJAIS UŽ TIESĄ IR TEISINGUMĄ, toli gražu nesielgia teisingai ir dorai? Kodėl juos baugina kitų žmonių nuomonė, kuri gali būti ir teisinga?     Juos baugina ir netgi kitų nuo Lietuvos teisėsaugos nukentėjusių Žmonių pasisakymai ir nuomonė!?     Ar galima, būnant teisiu ir teisingu, bijoti kitos nuomonės, kuri jeigu esate teisus, bus neteisinga?      Labai įdomiai atrodo ir tai, kad kai kurie save vadinantys KOVOTOJAIS UŽ TIESĄ ir TEISINGUMĄ, diskriminuoja, slepia, šmeižia ir juodina kitus nuo Lietuvos "teisėaugos" nukentėjusius Žmones, kurie lygiai taip pat vienodai svarbūs kaip ir tie, kuriuos jie atseit “gina” ir atstovauja. Apakinti žmonės, nebemato nieko ir net nesidomi kitais kurie nukentėję ir kenčia nuo gerai organizuotu, nusikalstamu susivienyjimu virtusios Lietuvos “teisėsaugos”.Kaip gali vadinti save KOVOTOJU už TIESĄ irTEISINGUMĄ,  jeigu tau jau neberūpi niekas kitas, apart to, kas tarytum hipnozės, žiniasklaidos įrašyta į smegenis ?   Kaip gali vadinti save KOVOTOJU, už TIESĄ ir TEISINGUMĄ, jeigu tu negerbi kitų nuomonės ir kitų Žmonių problemų, kurios yra vienodai svarbios kaip ir tavo, nes mes visi esame vienodai svarbūs ir vienodai lygūs, prieš įstatymą.    Graudu žiūrėti, kai taip apakinti žmonės aklai įtikėję viena žiniasklaidos versija iki išprotėjimo, visiškai užvaldyti emocijų aplink nebemato nieko ir tartum transo būenoje girdi ir mato tik tai, ką rodo televizorius ar delfi!?   Aš  esu įsitikinęs, kad visa tai vyksta todėl, kad čia spektaklis, kurio režisieriai, NAUJOSIOS PASAULIO TVARKOS šalininkai. Visa tai daroma, kad suskaidyti ir supriešinti Tautą ir vesti ją į, GLOBALISTŲ suplanuotą vergovinę santvarką.    Išanalizuokite, viską nuodugniai ir be karštų emocijų ir aklų įsitikinimų. Viskas kas vyksta yra valdoma tų pačių rankelių ir dauguma Žmonių tampa įrankiu, tų  kurie juos veda į susinaikinimą.    Slaptos tarnybos gerai žino Žmogaus psichologija ir žino, koks veiksmas duos jiems, palankų Žmonių elgesį. Jie žino, kaip priversti priešus, atstovauti jų interesams.    "Žiniasklaida" tikrai gerai dirba savo užsakovams, kurie įvedinėją NAUJĄ PASAULIO TVARKĄ, kuri yra ne kas kitas, kaip gudriai užmaskuota, PASAULINĖ ŽMONIJOS VERGOVĖ.       Slaptos tarnybos,  plaudamos žmonėms smegenis, psichotroniniu montažu,  kište kišą į Seimą ir į Prezidentų postus tuos, kurie, mano giliu įsitikinimu parsidavė, globalistams.       Tam naudojama, sukeltų emocijų, valdomų žmonių, jėgą.    Tikrų kovotojų su neteisybe, kurie neparsiduoda ir nupirkti neįmanoma, nerodo jokie TV kanalai ir jokios žiniasklaidos priemonės, o jeigu ir parodomi, tai būtinai juos apšmeižiant ir apjuodinant.        Daroma viskas, kad tų Žmonių niekas nematytų ir negirdėtų, arba parodo juos pavadindsmi Rusijos ir Kremliaus agentais ar dar kaip nors apjuodinant.    Slaptų tarnybų atstovai ir nemąstantys slaptų tarnybų įtakoti žmonės, tuos žmones, bandys padaryti negatyviais personažais pildami nepagrystą purvą vadindami juos Rusijos propagandininkais ir kitaip juos šmeiždami.    Tokia mano nuomonė susidarė tikros gyvenimo praktikos dėka.  Vilmantas Povilaitis  Tikra, laisva ir nepriklausoma Žiniasklaida  www.vilmantinas.eu .

2019 m. kovo 21 d., ketvirtadienis

Lietuvos Visuomenės Taryba

2019 m. kovo 22 d. 15 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos pirmininko Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime

 „Kam kelia grėsmę Lietuvos Visuomenės Taryba?“ Dalyvauja Lietuvos Visuomenės Tarybos steigėjas Vilmantas Povilaitis, valdybos nariai Donatas Šulcas, Stanislav Ladinskij ir Tauras Jakelaitis. Lietuvos Visuomenės Taryba, laiku ir dalykiškai reaguojanti į mūsų valstybės skaudžiausias bėdas, valdžiai užduodanti nemalonius klausimus ir teikianti dalykiškus pasiūlymus, sulaukė aršių provokacijų. Visų pirma, puolamas valdybos pirmininkas Zigmas Vaišvila. Net ir nusprendus jam nedalyvauti Respublikos Prezidento rinkimuose, Laisvės TV

Video paspaudus nuorodą


 Rita Miliūtė ir šioje laidoje jos pristatyto Lietuvos „elito“ su Algiu Ramanausku priešakyje, kaip jau įprasta, be jokių įrodymų paskelbė, kad atskleisti Lietuvos „bomžai“ - prieš Lietuvos Respubliką Kremliui Lietuvoje dirbantis gerai organizuotas ir apmokamas Rusijos propagandos skleidimo tinklas. Negalėjo Laisvės TV nepaminėti ne tik signataro Zigmo Vaišvilos, bet ir Lietuvos „elitui“ itin skaudžios bado akcijos Daukanto aikštėje prie Respublikos Prezidento rūmų organizatoriaus Donato Šulco, kitų aktyvių Lietuvos žmonių. Laisvės TV aktyviai darbavosi ir bado akcijos Daukanto aikštėje prie Respublikos Prezidento rūmų metu – įsimintina buvo kontrakcija – apsirijimo spektaklis, kurį paruošė Laisvės TV. „Kurdupeliai“, „referendūmininkai“, „vatnikai“ tapo Lietuvos „bomžais“. Kodėl tokio „baisaus“ puolimo nesulaukė nė vienas Respublikos Prezidento rinkimų dalyvis? Š.m. kovo 19 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo posėdyje paaiškėjo, kad Vadovybės apsaugos departamentas prie LR VRM, nurodęs Seimo kanceliarijai metus laiko į Seimą neįleisti Vilmanto Povilaičio, Stanislovo Ladinskio ir kitų signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencijų dalyvių ir pranešėjų, tai padarė, gavęs LR VSD nurodymą. Todėl signataras Zigmas Vaišvila kreipėsi į Ministrą Pirmininką Saulių Skvernelį, prašydamas išspręsti Vilmanto Povilaičio ir Stanislavo Ladinskio patekimo į Seimą klausimą šiai spaudos konferencijai.

Lietuvos Visuomenės Taryba
www.vilmantinas.eu

2019 m. kovo 20 d., trečiadienis

Visus Lietuvius, kurie nepamiršo, kad yra Lietuvos šeimininkai, kviečiame pasirašyti.

    Visus Lietuvius, kurie nepamiršo, kad yra Lietuvos šeimininkai, kviečiame pasirašyti, už kandidatą į Lietuvos Prezidentus, Kazimierą Juraitį ir Stanislovo Tomo sąrašą, kandidatuojant į Europarlamentą.
     Tą atlikti galima ir Airijoje bei Šiaurės Airijoje, norintys tą padaryti, kviečiu nedelsiant susisiekti .
Tą galite padaryti šendien.

Airija. Šiaurės Airija  WhatsApp  Viber Tel  + 370 68216161

Vilnius. Tel +370 647 84694 vytar555@gmail.com

Šiauliai. Tel +370 625 09963 WhatsApp  Viber Tel  + 370 68216161

Tauragė. Tel +370 602 84109

Klaipėda. Tel +370 641 57171

Vilmantas Povilaitis
www.vilmantinas.eu

Lietuvoje įsigalėjo savavaldžiavimas ir savivalė. Papildyta nauju (Video)


Nepaslaptis, kad Lietuvoje senai įsigalėjo neteisingumas ir savivalė, vyksta susidorojimai su Lietuvą ir Jos interesus ginančiais žmonėmis. Į tą veiklą įtraukta žiniasklaida, teisėsauga ir netgi vadovybės, bei valstybės saugumo departamentai. Pastarieji, sudarinėja sąrašus "Lietuvos grėsmių" kuriuose apšmeižiami žmonės, siekiantys, kad Lietuva būtų teisinė ir demokratinė valstybė. Aktyvūs ir savo Valstybę mylintys žmonės, kurie siekia teisingumo ir gina Lietuvos valstybės interesus, be jokio teismo sprendimo, paskelbiami pavojingais valstybei žmonėmis ir apribojamos jų teisės ir laisvė. Be jokio teismo sprendimo, tokie žmonės laikomi grėsme Valstybei ir netgi neileidžiami į Seimą. Mano giliu įsitikinimu, Lietuva pavirto pavojinga, teroristine valstybe, kurią valdo, gerai organizuotas nusikalstamas, grybolandsberginis susivienyjimas. Mūsų pareiga, atgauti savo valstybę ir atstatyti joje, teisingumą ir demokratiją. Apginkime savo Konstitucines Teises, nes niekas už mus to nepadarys. 
  Kad kova su neteisybe ir savavaldžiavimu būtų efektyvesnė, kviečiu visus jungtis į Lietuvos Visuomenės Tarybos gretas ir tapti vieninga jėga, kovoje su neteisybe ir savivale. Tik būdami kartu, tapsime viena, nenugalima jėga, kuri bus pajėgi, atgauti nuo Lietuvių Tautos nusavintą Valstybę. 
 Kviečiu visiems nusiimti karūnas ir nedelsiant paduoti vieni kitiems ranką ir kovoti nebe tarpusavyje, bet už bendrą, mūsų visų interesą, už Lietuvių Tautą, už demokratinę, teisinę ir ergonomišką gyventi mums visiems, Lietuvos Valstybę
Pagarbiai
Vilmantas Povilaitis
www.vilmantinas.eu


2019 m. kovo 2 d., šeštadienis

Norintiems Airijoje pasirašyti už kandidatą į Lietuvos Prezidentus Kazimierą Juraitį, bei Stanislovo Tomo sąrašą į Europarlamentą.Kovo 8 norintys pasirašyti už kandidatą į Prezidentus, Kazimierą Juraitį, gali tai padaryti Limerike. Telefono numeris 085 8882488 arba 089 2166166

 Dėkojame už aktyvumą.
Tėvyne mano Lietuva 
Man taip skaudu
Kad du dešimtmečius
Tu draskoma ir žlugdoma 

Atleisk prašau Tėvyne
Kad apsigavome
Kad klausėm parsidavėlių
Kad klausėme vilkų

Kurie apgavę visą Tautą
Išniekino tave , išprievartavo
Išdraskė tavo didį turtą
Kurį kaupiai ilgus metus

Atleisk prašau Tėvyne
Kad buvom tokie naivūs
Ir leidomiesi mulkinami
Kląstingų padarų

Kurie pakirto tavo pamatus 
Ir didžią tavo dvasią
Kurią it kirmėlės
jie tebegraužia vis

Atleisk Tėvyne Mums
Kad ne ryštingi Mes 
Atleisk Tėvyne Mums
Kad bijom išsižiot

Mums gėda ir apmaudu
Kad neapgynėm 
Kas laistyta ir permerkta 
Mus protėvių krauju

Vilmantas Povilaitis
22/06/12

Susigrąžinkime savo Tėvynę Lietuvą ir padarykime viską, kad Ji taptų teisinė ir demokratinė valstybė. Kad laisvai galėtumėme reikšti savo nuomonę ir jaustis saugiai. Kad Lietuvoje, pradėtų veikti teisingumas, nebūtų persekiojimų ir psichotroninio montažo kliedesių. Kad jaustumėmės šemininkais o ne valkatom benamiais, išsibėgiojusiais iš mylimų namų. 

  Kviečiu visus prisijungti, prie parašų rinkimo, už Lietuvių Tautos kandidatą į Lietuvos Prezidentus, Kazimierą Juraitį, bei Stanislovo Tomo sąrašą į Europarlamentą.  Būtinai atlikite savo pareigą ir nepamirškite, kad esate savo valstybės šeimininkai. 

  Kviečiu visus Airijos Lietuvius, pasirašyti už mūsų visų viltį, šviesą ir tiesą, Prezidentą Kazimierą Juraitį, bei Stanislovo Tomo sąrašą į Europarlamentą. 
   Pasirašyti galite ir Airijoje, Dubline ir ne tik, prieš tai paskambinkite telefonu +353892166166 arba +353858882488 o neatsiliepus, ar būnant ne ryšio zonoje, galite parašyti žinutę, kad galėčiau Jums perskambinti. 

 Dėkojame, kad nepamiršote, kad kažkur yra šalis, kurios šeimininkais esame. 

Pagarbiai
Vilmantas Povilaitis
www.vilmantinas.eu 

Mes priversime Lietuvos Teismus, pradėti vykdyti TEISINGUMĄ.

Vasario 16-osios vėliava turi būti širdy. Vytautas Šustauskas 2019 02 17

Kazimieras Juraitis už Viačeslavą Titovą 2019 03 01

2019-02-28 Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos sp. ...

Domas Račiūnas: rinkim parašus už Kazimierą Juraitį! 2019 02 28

2019 m. kovo 1 d., penktadienis

"Būkime vieningi TV" - Apie Jūsų ir mūsų sekimą

Mobingas teismų sistemoje || Vilmantas Povilaitis 2019 02 25
Sunkiai suvokiama Povilaičio Vilmanto šeimos istorija, tačiau tai viena iš daugelio kurių Lietuvoje yra begalės. Tai rodo įsigalėjusią teismų savivalę. Iš šios Vilmanto šeimos istorijos matome, kaip eilę metų teismai sąmoningai vykdo mobingą (fizinį bei psichologinį kankinimą), tai jau įsigalėjusi teismų praktika. Suprasti ir spręsti kas vyksta, galima tik įsigilinus į daugelį bylų, kuriose žmonės praradę viltį ir sveikatą, nuleidžia rankas, o daugelis pasitraukia iš mūšio lauko ar net iš gyvenimo. Vilmanto atvėjis kitoks.


Jo gyvenimo tikslas - Teisingumas. Jis drąsiai ir atkakliai pasipriešina prieš esamą sistemą, prievartą bei sąmoningą smurtą. Išvada - Teisingumo temidė akla. Valstybėje sąmoningai kuriama baimė, nepasitikėjimas, neadekvatumas, nevilties jausmas, depresija.. www.pressjazz.tv www.ekspertai.eu
PressJazz studijai pritrūko 362 Eurų už vasario mėn. patalpų nuomos paslaugas kurias skubiai reikia apmokėti. Kviečiame mūsų draugus prisidėti prie šios problemos greito sprendimo. Viešoji Įstaiga "Tėvynės konduktoriai", LT33 3500 0100 0288 9069, aukojant rašyti "auka" arba "parama". PayPal: pressjazz@gmai.com; O taip pat jau galite skirti 2% GPM PressJazz TV veiklai paremti - išsami instrukcija paskelbta mūsų tinklapyje www.pressjazz.tv (meniu - Parama) || Dėkojame.

www.pressjazz.tv www.ekspertai.eu