2019 m. birželio 19 d., trečiadienis

Mūsų Lietuva

2019 m. birželio 18 d., antradienis

Самодельный Ламборгини vs Настоящая Ламба

,,NOREIKIADOS“ TĘSINYS. GARBINAMAS A. IMPULEVIČIAUS BENDRININKAS


,,NOREIKIADOS“ TĘSINYS. GARBINAMAS A. IMPULEVIČIAUS BENDRININKAS     

   Lietuvoje  mūsų šalies istorijos pristatymas gana specifinis. Tikrai pristatomi kai kurie realūs įvykiai, tačiau kai kurie svarbūs įvykiai nutylimi bei slepiami. Kodėl  bandomi nuslėpti dokumentai dėl Holokausto dalyvių Jono Noreikos, Juozo-Krikštaponio, Antano Slučkos, Jono Misiūno –Žalio Velnio veiklos?
Kodėl  kyla vis nauji paminklai nacistinių batalionų veikėjams- turiu omenyje ir paminklinę lentą nacistinio A. Impulevičiaus bataliono kapelionui  Zenonui Ignatavičiui Vilkijoje ? Gegužės mėnesį iškilmingai atidengta paminklinė lenta žmogui, kuris kartu su Antanu Impulevičium, Juozu Krikštaponiu ir kitais budeliais 1941-1943 m.  vykdavo į Baltarusiją,  į taip vadinamas baudžiamąsias akcijas. Tokių akcijų metu buvo nužudyti  tūkstančiai žmonių.
Birželio 13 d. grupė antifašistų nuvyko į Vilkiją, prie paminklinės lentos tokiam neva ,,didvyriui“ surengė protesto akciją, o po to vietos seniūnijoje įteikė peticiją su reikalavimu pašalinti  nacistinio bataliono kapelionui Z. Ignatavičiui skirtą garbinimo objektą. Akcijos dalyviai Algirdas Kavaliauskas, Giedrius Grabauskas, Henrikas Juodiška, Valdas Valiūnas, Diana Jablonskaja mano, kad tokių Noreikos ir Impulevičiaus bendražygių garbinimas-tai dar viena provokacija prieš Lietuvą.
Pastarosiomis dienomis paaiškėjo, jog Ignatavičiaus  išgarbinimas tikrai  įvykdytas be stambesnio aptarimo, be konsultacijų su vietos gyventojais. Tai nustebino ir Vilkijos seniūnaitį Algimantą Smolenską. Jo teigimu, paminklinės lentos įrengimas  taip skubotai –tai labai abejotinas reiškinys. A. Smolenskas puikiai supranta Holokausto skaudulius, kai  kurie jo giminaičiai žuvo per  hitlerininkų ir vietinių jų talkininkų vykdytas žudynes. 
Raginame pagerbti tikrus didvyrius –tokius kaip kovotojai prieš fašizmą Juozas Vitas, Sara Ginaitė, Josifas Melamedas ir kiti jų bendražygiai, kaip fašistų nužudytas legendinis poetas Vytautas Montvila, kaip landsbergistų nužudytas Juras Abromavičius, kaip kiti už laisvę žuvę patriotai Skaista Rakauskienė, Pranciškus Šliužas, Igoris Krinickis, Julius Vedeckis, Žilvinas Šumskis.

Giedrius Grabauskas
www.vilmantinas.lt

PUOLAMI A. PALECKIO GYNĖJAI. SUIMTA A. GRIGAITYTĖ

PUOLAMI A. PALECKIO GYNĖJAI. SUIMTA A. GRIGAITYTĖ


2018 m. gruodį Lietuvą sukrėtė taip vadinamas ,,šnipų” skandalas. Gruodžio 18-19 d. paaiškėjo, jog suimta visa eilė asmenų, tame tarpe ir ilgametis Socialistinio Liaudies fronto (SLF) lyderis Algirdas Paleckis, istorikas Valerijus Ivanovas, Socialistinio Liaudies fronto narys Leonas Minkevičius bei dar kai kurie aktyvūs piliečiai. A. Paleckis sulaikytas dar spalio pabaigoje. Kratos be areštų įvykdytos pas grupę asmenų, tame tarpe pas SLF valdybos narį Pavelą Ževžikovą, visuomenininką Artūrą Šidlauską ir kai kuriuos kitus piliečius.
Šių metų sausio-gegužės mėnesiais vyko konkrečios A. Paleckio palaikymo akcijos, prokuratūrai teikti pareiškimai su reikalavimu jį paleisti, be to, Lietuvoje vis dar renkami parašai dėl jo išlaisvinimo. Į tai vietinis gestapas atsako puolimu- balandžio mėnesį į apklausą buvo iškviestas dabartinis SLF pirmininkas G. Grabauskas. Birželio 6 d. iš savo būsto Kaune iškraustytas kitas A. Paleckio šalininkas Henrikas Juodiška. Kitas būstas jam nesuteiktas, nors tai privaloma pagal įstatymus. Birželio 7 d. Kaune suimta aktyvi SLF narė Agnė Grigaitytė. Ji dalyvaudavo A. Paleckio palaikymo akcijose, pasirašydavo peticijas dėl jo išlaisvinimo.
Beje, kaip ir A. Paleckio atveju, slepiama informacija dėl A. Grigaitytės, įvairūs pareigūnai vengia konkrečių atsakymų. Tai ir policijos pareigūnai, ir vietos valdininkė I. Zabulionienė ir kai kurie kiti valdžios veikėjai. Štai birželio 17 d. H. Juodiška vėl kreipėsi į Kauno vyriausiojo policijos komisariato atstovus su klausimais dėl A. Grigaitytės, tačiau jokių konkrečių atsakymų negavo, išskyrus biurokratinį teiginį-,,Nekomentuosime“. Prisimename susidorojimus su SLF nariais S. Rakauskiene, I. Krinickiu, dėl to ir manome jog tokia padėtis skandalinga. Represijos vykdomos tiesiog ciniškai ir brutaliai.
Už grotų uždarytas Algirdas Paleckis prieš kurį laiką atviru laišku kreipėsi į bendražygius. Jis įvertino dabartinę padėtį Lietuvoje ir paragino kovoti už laisvę. A. Paleckio pozicija teisinga. Tikrai Lietuvoje atgimsta fašizmas. Vykdomas žmonių skurdinimas, masinės represijos ir masinė deportacija į Vakarus, mūsų krašte kaip savo kieme karaliauja vokiečių okupantai.

Giedrius Grabauskas
www.vilmantinas.lt

Пусть говорят - Дочь Советского Союза.

"Отрежьте мою половину!" Как разделили сиамских близнецов. От 28.10.15

Бедняк женился на красивой девушке, вернувшись домой раньше, он увидел т...