2021 m. kovo 5 d., penktadienis

Advokatai žada „Niurnbergo procesus“ prieš visus COVID sukčius

❗ Advokatai žada „Niurnbergo procesus“ prieš visus COVID sukčius Šiuo metu, rengiamas antrasis Niurnbergo tribunolas, kuriam, vadovaujant tūkstančiams teisininkų visame pasaulyje yra kuriamas grupinis ieškinys, palaikant Amerikiečių ir Vokiečių advokato Reinerio Fuellmicho, kuris kaltina asmenis, atsakingus už Covid-19 skandalą, kuriuo jie manipuliavo Davoso forume. Verta priminti, kad Reineris Fuellmichas yra advokatas, kuriam pavyko pasmerkti automobilių milžinę „Volkswagen“ dėl suklastotų katalizatorių ir šiam advokatui pavyko pasmerkti „Deutsche Bank“ kaip nusikalstamą įmonę. Reinerio Fuellmicho teigimu, visi sukčiavimai, kuriuos padarė Vokietijos įmonės, yra menki, palyginus su žąla, kurią padarė „Covid-19“ krizė ir vis dar tebekelia. Ši „Covid-19“ krizė turėtų būti pervadinta į „Covid-19 skandalą“ ir visi atsakingi asmenys turėtų būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn už civilinę žalą dėl manipuliacijų ir suklastotų bandymų protokolų. Todėl tarptautinis verslo advokatų tinklas pateiks didžiausią visų laikų deliktų bylą - „Covid-19“ sukčiavimo skandalą, kuris virto didžiausiu kada nors įvykdytu nusikaltimu žmonijai. Vokietijos teisininkų grupės iniciatyva buvo įsteigta tyrimo komisija „Covid-19“, kurios tikslas buvo pareikšti tarptautinį grupės ieškinį, naudojant anglosaksų teisę. Čia pateikiamas apibendrintas paskutinio dr. Fuellmicho pranešimo vertimas: „Berlyno tyrimo komisijos dėl Covid-19 aferos Nuo 2020 m. „Covid- 19“ skandalas niekada nebuvo sveikatos problema. Veikiau įtvirtinta korumpuotos „Davoso klikos“ neteisėta galia (neteisėta, nes ji buvo gauta nusikalstamais metodais), perduodant žmonių turtus Davoso klikos nariams, be kita ko, sunaikinant mažas, vidutines ir ypač didelės įmonės. Autorius: Jean-Michel Grau Paskelbta 2021 m. Vasario 24 d. P.S. pasidalinkit šiuo straipsniuku kam nesunku nes man jau nebeleidža. Išnaudojau "šeimininkų" duotą šiandienos limitą 😎

Nauja pilietinė iniciatyva: Prokuratūros prašoma ištirti karantino teisėtumą ir jo padarytą žalą Lietuvos ekonomikai, piliečiams ir verslams

Nauja pilietinė iniciatyva: Prokuratūros prašoma ištirti karantino teisėtumą ir jo padarytą žalą Lietuvos ekonomikai, piliečiams ir verslams Lietuvos piliečių į Generalinę prokuratūrą nusiųstas kreipimasis, kuriame prašoma ginti viešąjį interesą: ištirti karantino teisėtumą, jo padarytą žalą Lietuvos ekonomikai, piliečiams ir verslams. Skelbiame kreipimosi dėl viešo intereso gynimo tekstą: „Reikalaujame nedelsiant organizuoti bei atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo19 straipsnyje. Dėl Lietuvos Respublikoje paskelbto visuotinio karantino šalis grimzta į politinę, ekonominę ir moralinę bedugnę, kurios padariniai bus nepalyginamai didesni, nei nuo Covid-19 patirti tiesioginiai nuostoliai. Lietuvos vyriausybės sprendimai tiesiogiai pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją ir kitus LR įstatymus apie esmines žmogaus laisves, įtvirtintas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje, kituose teisės aktuose.
Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 15 straipsnis: Nukrypimas nuo įsipareigojimų nepaprastosios padėties atveju leidžiamas kilus karui ar esant kitokiai nepaprastajai padėčiai, dėl kurių atsiranda grėsmė tautos gyvavimui, todėl nukrypti nuo įsipareigojimų pagal šią Konvenciją galima tik tiek, kiek tai reikalinga dėl susidariusios padėties ir jei tokios priemonės neprieštarauja kitiems jos įsipareigojimams pagal tarptautinę teisę. Čia atkreiptinas dėmesys yra į Konvencijos 15.2 straipsnį, kuris sako, kad net ir esant nepaprastajai padėčiai „Ankstesnė nuostata neleidžia nukrypti nuo įsipareigojimų pagal 2 straipsnį, išskyrus mirties atvejus dėl teisėtų karo veiksmų, taip pat pagal 3 straipsnį, 4 straipsnio 1 dalį ir 7 straipsnį“. Tai reiškia, kad Lietuvos Respublikos vyriausybė savo veikla grubiai pažeidžia Konvencijos 4.1 straipsnį, kuris sako, kad „Niekas negali būti laikomas vergijoje ar nelaisvas“. Šiuo atveju asmenys, grįžtantieji iš užsienio valstybių, yra prievarta karantinuojami savo namuose, ribojamas laisvas jų judėjimas, jie yra sekami. Nepagrįstai ribojamas ir visų žmonių judėjimas šalies viduje, žmonės sekami, stigmatizuojami, visuomenė eskaluojama, keliama socialinė įtampa. Tokiu būdu yra daromas masinis grubus žmogaus teisių į asmens laisvę ir neliečiamybę pažeidinėjimas. Būdami pilietiškais ir atsakingais žmonėmis, ginančiais savo teises, reikalaujame Lietuvos Respublikos prokuratūros atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 19 straipsnyje. Prašome ištirti ir sustabdyti (nutraukti) Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių Konvencijai prieštaraujančius Lietuvos Respublikos vyriausybės veiksmus. Primename, kad tokie veiksmai, vykdomi prieš didelę žmonių grupę (šiuo atveju – prieš VISUS Lietuvos gyventojus), yra traktuotini kaip ypač sunkūs nusikaltimai prieš visuomenę – LR BK 99 straipsnis (Genocidas). Įvedus visuotinį karantiną yra pažeidžiamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 straipsnis, faktiškai draudžiama Lietuvos įmonėms ir žmonėms dirbti laikantis saugumo reikalavimų. Šiuo karantino periodu daugybei įmonių neleidžiama vykdyti jų teisėtos veiklos, žmonėms nėra suteikiama teisė dirbti, daugeliui gresia teisėti ir neteisėti atleidimai, bedarbystė bei pajamų praradimas. Dėl šių priežasčių valstybei kyla grėsmė susidurti su didžiulėmis problemomis, kurios ilgalaikėje perspektyvoje gali tapti nepakeliama našta – ekonominė krizė, didžiulis nedarbas, žlugę verslai, išaugęs savižudybių skaičius, nusikalstamumas, girtuokliavimas bei smurtas šeimoje, didėjantis socialinių pašalpų gavėjų žmonių skaičius, o kartu ir prastėjantys žmonių gyvenimai. Lietuvos vyriausybė savo veiksmais pažeidžia Konstitucijos 53 straipsnyje įtvirtintą normą, kad visos gydymo įstaigos (tiek valstybinės, tiek privačios) teiktų visas įprastas gydymo paslaugas visiems žmonėms, kuriems jos yra reikalingos, nepriklausomai nuo to, ar jie yra užsikrėtę koronavirusu. Lietuvoje jau mirė keletas sunkiomis ligomis sergančių žmonių, nes laiku negavo medicininės pagalbos. Prašome ištirti ir užkardyti neadekvatų Lietuvos žiniasklaidos elgesį, kuomet yra nuolatos skleidžiama panika ir baimė dėl Covid-19, o alternatyvios nuomonės yra išjuokiamos ir cenzūruojamos taip vadinamųjų faktų tikrintojų, kas grubiai pažeidžia Lietuvos Konstitucijos 44 straipsnyje užtikrintą žodžio laisvę. Prašome ištirti ir užkardyti galimai melagingai ir moksliškai nepagrįstai naudojamus PGR testus žmonių testavimui. Testų patikimumo negarantuoja nei išradėjas, nei pats gamintojas. Išreikalauti iš valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų ar įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų pateikti dokumentus ir informaciją apie testus (patikrinti šiuos testus techniniame lygyje, nustatyti, kokie komponentai, medžiagos yra šiuose testuose). Prašome išreikalauti iš valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų ar įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų pateikti dokumentus, informaciją ir mokslinius duomenis apie viruso Covid-19 tipizaciją, izoliaciją bei identifikaciją. Tai reikalinga, nes galimai turime pagrindo manyti, kad visa viruso Covid-19 pandemija yra išgalvota ir iš anksto suplanuota psichologinio teroro operacija prieš visas pasaulio tautas, įskaitant ir Lietuvos žmones. Esmė ta, kad minėtos ligos sukėlėjas NIEKADA nebuvo izoliuotas laboratorijos sąlygomis. Todėl kyla elementarūs loginiai klausimai: kodėl teigiama, kad Covid-19 sukelia tam tikras specifinis virusas, jei to viruso niekas nėra matęs? Kokiu galimai nusikalstamu tikslu ir kaip konkrečiai kuriamos kovosiančios vakcinos prieš Covid-19 plitimą, jei virusas niekada nebuvo izoliuotas? 2018 metų balandžio 10 dieną tuometinis ekonomikos viceministras Elijus Čivilis pasirašė Europos Sąjungos bendradarbiavimo deklaraciją, kurios metmenys numatė iki 2022 metų surinkti virš vieno milijono Europos Sąjungos gyventojų sekvencijuotų genetinių duomenų bazę. Šią deklaraciją pasirašė trylika ES valstybių, jų tarpe ir Lietuvos Respublika. Todėl prašome ištirti, ar dabar naudojamas molekulinis PGR testas, imamas iš žmogaus nosiaryklės, yra taip pat slapčia panaudojamas žmonių genetinei informacijai rinkti. 2019 metų liepos 19 dieną tuometinis sveikatos ministras Aurelijus Veryga pasirašė įsakymą dėl pasirengimo gripo pandemijai 2019-2023 metų programos patvirtinimo. Labai keistu sutapimu ministro Aurelijaus Verygos pasirašytoji programa yra kaip tikslus reportažas iš pastaruosius jau beveik vienerius metus Covid-19 kankinamos Lietuvos. Likus dar pusei metų iki pasaulinės pandemijos kilimo, sveikatos ministras Aurelijus Veryga jau tiksliai žinojo, kaip viskas vyks ir kaip viskas atrodys Lietuvos visuomenės ir sveikatos sistemos kontekste. Kaip pavyzdį pateiksime keletą eilučių iš minėto dokumento: 10.1 anksčiau tarp žmonių neplitusio naujo potipio gripo viruso atsiradimas; 10.2. naujo potipio gripo viruso plitimas žmonių populiacijoje; 23. Pandeminio gripo skiepų sukūrimas gali trukti maždaug 6–8 mėnesius (…) 29 .Programa įgyvendinama vadovaujantis 1 priede pateiktu Pasirengimo gripo pandemijai 2019–2023 metų programos įgyvendinimo priemonių planu pagal gripo pandemijos etapus. Programos įgyvendinimo stebėseną vykdo Sveikatos apsaugos ministerija. Programos įgyvendinimo vertinimo kriterijų ir jų reikšmių sąrašas pateiktas 2 priede. 30. Programa finansuojama iš atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme atitinkamoms institucijoms, atsakingoms už priemonių įgyvendinimą, patvirtintų bendrųjų asignavimų, ES ir kitų struktūrinių fondų lėšų, tarptautinių programų, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, taip pat iš kitų teisėtai gautų lėšų (…) Toliau Aurelijaus Verygos pasirašytame dokumente yra kalbama, kad bus organizuojamos pratybos, kurios tęsis iki 2023 metų: 4. Pagal kompetenciją organizuoti ir (ar) dalyvauti įvairaus tipo pratybose, skirtose pasirengti gripo pandemijai, remtis jų rezultatais tobulinant pasirengimą gripo pandemijai. Nurodomi yra pratybų dalyviai: ESSC, ULAC, NVSC, NVSPL, savivaldybės, valstybės institucijos ir įstaigos. Remdamiesi šiuo Aurelijaus Verygos pasirašytu dokumentu (jį, kaip ir kitus dokumentus, rasite prieduose), prašome ištirti, ar dabartinė epideminė situacija Lietuvoje galbūt tėra tik ilgametės pratybos, imituojančios epidemiją mūsų šalyje ir vyksiančios iki dokumente numatytųjų 2023 metų. Turiu(-ime) pagrindo manyti, kad Covid-19 epidemija tėra tik pratybos ir prašau(-ome) prokuratūros išreikalauti iš sveikatos ministerijos pateikti visuomenei ir prokuratūrai detalųjį pratybų planą, iš kurio aiškiai būtų matyti, kada, kur ir kokios organizacijos vykdė/ vykdo/ vykdys konkrečius pratybų veiksmus, kas tuos veiksmus finansuoja, kiek žmonių ir kokia technika dalyvauja pratybose, koks yra tikslus konkrečių pratybų pobūdis. Tuo atveju, jei tai nėra pratybos ir Lietuvą kamuoja reali epidemija, tuomet prašau(-ome) išsiaiškinti, iš kur ponas A.Veryga likus dar daugiau, nei pusei metų iki pasaulinės pandemijos paskelbimo, jau žinojo, kas bus ir kam ruoštis. Tai parodo, kad galbūt esama gigantiško masto suplanuotas nusikaltimas prieš žmoniją, įskaitant ir Lietuvos tautą, apie kurį iš anksto žinojo aukšti pasaulio vyriausybių pareigūnai, tarp jų – ir Aurelijus Veryga. Šis kreipimasis bus paviešintas visuomenei ir nusiųstas Lietuvos Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos vyriausybei, Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Žmogaus teisių komitetui, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijai, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijai, Lietuvos Respublikos Švietimo ir sporto ministerijai, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai, kad šios institucijos savo kompetencijos ribose įvertintų esamą situaciją valstybėje. Tuo pačiu primename, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5-tame straipsnyje yra įtvirtintos nuostatos, kad valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas, Vyriausybė ir Teismas. Valdžios galias riboja Konstitucija. Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms“.   Iniciatyvos organizatoriai norinčius prisidėti prie šios pilietinės iniciatyvos kviečia rašyti el. paštu: gerogyvenimo8@gmail.com

2021 m. kovo 3 d., trečiadienis

Nendrė Černiauskienė : Ko VISI esame VERTI – kai savas, baltas brolis persišauna savo koją, o save vadinantys PATRIOTAIS (broliai) subėga jį… PRIBAIGTI…

Nendrė Černiauskienė : Ko VISI esame VERTI – kai savas, baltas brolis persišauna savo koją, o save vadinantys PATRIOTAIS (broliai) subėga jį… PRIBAIGTI… Nendrė Černiauskienė Ko VISI esame VERTI – kai savas, baltas brolis persišauna savo koją, o save vadinantys PATRIOTAIS (broliai) subėga jį… PRIBAIGTI… Ko VERTOS mūsų TIKROS patirtys (darbo, gyvenimo, asmeninių ir valstybinių kovų) kai nuo elektros tiekimo priklausantys socialiniai getai (tiktokai, feisbukai, youtoobai, pan.) ir jų štraf-bat-fiureriai „influenseriai“ paverčia mūsų sunkiai sukurtus gyvenimus ir reputacijas – lauko akmenimis? Ko esate VERTI kurdami SAVO asmeninį žinomumą kitų gyvenimų ir veidų sąskaita, dergdami žodžių ir surinktų paskalų gausa TUOS, labiau matomus, nuosekliai einančius PRIEŠ sistemą. Ar SUKURIATE taip SAVO nepriekaištingą reputaciją? Ar tiesiog GUDRIAI tarnaujate ir vykdote sisteminių puskarininkių nurodymus? Už Judo auksinį? Ar dėl to, kad esate tų 5000 nesiliustravusių agentų sąraše. Ar tiesiog iš kvailumo? Tokie mano apmąstymai apie PASTARŲJŲ SAVAIČIŲ įvykius. Neteisinu Signataro Zigmo Vaišvilo – gyvenančio toli nuo socialinių iniciatyvų ir socialinių getų informacijos ir ten vyraujančių nuotaikų dėl tų surinktų parašų. Nesigilinau ir į Signataro asmens biografiją. Niekada. Tiesiog matau kiek daug ir nuosekliai daro. Prieš 5 metus. Vakar. Šiandien. Kasdien. Kad NUBUSTUME VISI. …lašas po lašo ir akmenį pratašo … Na, taip, gal Signataras persišovė koją, užduodamas begalę TEISINGŲ klausimų. Taip daugeliui gali atrodyti šiandien. …O jei Signataras mato 5 ėjimus politikos šachmatų lentoj? Politika reikalauja įžvalgų, begalės scenarijų numatymo. Nes priešas visad šalia. Šviečia visomis chameliono spalvomis. Ir jis arčiau nei galime suprasti. Ir pasinaudos GERIAUSIU – ką sukursime… Dažnai užduodu sau klausimą – o kur KITI Signatarai? O kur TIE PATRIOTAI – kurie geba VIS mokyti ir mokyti… postringauti ir postringauti… patarinėti ir patarinėti… kurti strategijas ir jų neįgyvendinti … ar tiesiog susukti „patalų ir apatinių kedenimo“ scenarijus? Bet NESUGEBA SUVIENYTI! Paskalos, intrigos, susipriešinimas. Patriotai radžvilai prieš patriotus juozaičius. Patriotai juozaičiai prieš pokyčius. Patriotai puteikiai prieš prunskus. Visi – prieš patriotus astras. Savo nuopelnus Lietuvai giriantys patriotai juraičiai ir razminai prieš nendres. Žodžiu, šaudo vienas kitam į kojas. Kartais – kumščiu į kepenis. Ir jokio bendro tikslo. Bent jau matomo. Užtat iš malonumo alpsta Sorošo žiurkės: tapinai, savukynai, malinauskai, miliūtės, bartuševičiūtės, ramūniukai, sauliukai, juknevičienės ir maldeikiai. Ir kiti soc-getų ir youtoobiniai SATELITAI. Pats tikriausias tikslas – SKALDYK ir VALDYK – pasiektas… Turime nepamiršti, jei norime išmokti POLITINĖS kultūros – visi – net nepatogūs klausimai – TURI BŪTI atsakyti. Man, kaip paprastam žmogui, mačiusiam, kas vyksta Seimo koridoriuose, tomis dienomis, iš tiek pat arti, kaip matau savo sūnų rytais, išeidama į darbą – taip pat kyla daug, ir dar daugiau klausimų. Kiekvienas įvardintas Signataro klausimas vertas apmąstyti. Nes yra mums nežinomos ilgos istorinės politinės priešistorės. Dėja, atsakymų į užduotus klausimus dar nebuvo. Tik asmeninės, Lietuvai brangiai kainuosiančios, politinės reklaminės kampanijos. Nubraukiant VISŲ talkinusių (ne)parašų rinkimui – organizacijų ir šimtų pavienių patriotų. Jokios įgarsintos padėkos. Tik DIDIS „aš“. Ir ką atveš reklamuotinas šeimų RALIS? Paramą prieš asmenį. Ar milijoną tikrų parašų PETICIJAI? Kokiai? Stambulo? ar vis tik VISO Seimo atšaukimui? Ar tiesiog reikalavimą Prezidentui. Du reikalavimus. Stambulo nutarimo atšaukimo ir Seimo išankstiniams… YRA LAIKO PASITARTI… Taigi, ar GEBAME išlikti tikra OPOZICIJA? Susitelkti veikti iš vien. Dalinti darbus. Nešti tikrų Konstitucinių vertybių siekių vėliavas? Ar tik ieškoti užuovėjų verslo konfederacijų partijose – kaip ir minėjo parašų rinkimo organizatorius. Ar raudono kilimo nuo partijų tiesimas ir bandymas pavieniams atskilėliams „pasišildyti“ prie asmenine įvardintos akcijos – buvo aptartas su PASIRAŠIUSIAIS žmonėmis? Politiniuose sprendimuose galima daryti DAUG judesių, akcijų, peticijų. Tai budina TAUTĄ, ugdo sąmoningumą. Net jei tai tik nukreipiamosios ugnys… skrendant VIRŠGARSINIAM NAIKINTUVUI. Klausimas – kieno tas lėktuvas? Ne mažiau svarbu ir – ką tie NAIKINTUVAI gabena… dar daugiau prieštankinių raketų „NESANTAIKA“? Ir ar skrenda į visų mūsų suprantamą TIKSLĄ? Nebūkime praradę nuovoką. Sveiką protą. Nematantys toliau savo kiemo tvoros. TARIANTIS gimsta NEPERŠAUNAMI rezultatai. JEI nori sutelkti – VIENYK! Jei esi šauklys – įvardink – kiek dešimtinių tokių kaip Tu, kartu! Ir ateik kviečiamas – kad ir #susitelkimo– VIENYTIS! Garbė stoti greta su tais – kurie už Lietuvą, šeimą, paprotines vertybes – kol plaks širdis!

2021 m. vasario 28 d., sekmadienis

Prasideda organizuotas visuomenės pasipriešinimas

Prasideda organizuotas visuomenės pasipriešinimas
DIDYSIS ŠEIMOS GYNIMO MARŠAS 2021 Dėl ideologinio karo metodais vykdomos agresyvios genderistinės propagandos ir valdančiosios daugumos rengiamų įstatymų, prieštaraujančių Tautos referendumu priimtai Lietuvos Respublikos Konstitucijai, MES PRIVALOME VIENYTIS! Neabejingi Lietuvos piliečiai ir visuomeninės organizacijos organizacijos rengia DIDĮJĮ ŠEIMOS GYNIMO MARŠĄ. Automobilių kolona važiuosime iš Klaipėdos į Vilnių, pakeliui prisijungiant visų šalies regionų dalyviams. Susirinksime į visos Lietuvos vienybės ir protesto mitingą Vingio parke. Mūsų šūkis: STIPRI ŠEIMA – STIPRI VALSTYBĖ! Vieningai paliudysime didžiosios daugumos Lietuvos piliečių ryžtą apginti Lietuvos šeimų teises bei Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nustatytą teisinę ir visuomeninę tvarką. Apginsime savo šeimas, vaikus, jaunimą, vaikų darželius ir mokyklas nuo prievarta brukamos išsigalvotų socialinių lyčių propagandos. Vieningai pasisakysime prieš rengiamą Stambulo konvencijos ratifikavimą Seime, kuris uždraustų žodžio ir įsitikinimų laisvę, įteisintų totalią visuomenės minčių kontrolę ir bausmes už Konstitucijoje įtvirtintą teisę reikšti savo nuomonę ir tėvams auklėti vaikus pagal savo įsitikinimus. Lietuva niekada neleis kraštutinėms mažumoms primesti visai visuomenei nepriimtino gyvenimo būdo, paniekinti Tautos tradicijų ir vertybių ir atsisakyti pagarba žmogaus orumui pagrįstos krikščioniškos civilizacijos moralės. Tai dabar ne tik šeimų, bet ir Lietuvos valstybės ateities ir išlikimo klausimas.Tik visi kartu apginsime tai, kas mums brangu! Kviečiame visus neabejingus šalies ateičiai piliečius, visuomenines organizacijas, prisidėti prie renginio organizavimo. Kreipkitės telefonu 8 650 93100, rašykite: infoautoridas@gmail.com Sąskaita norintiems paremti renginį: gavėjas Asociacija Kauno forumas, sąskaitaLT21 7044 0600 0830 0107 SWIFT kodas (BIC), CBVILT2X, mokėjimo paskirtyje nurodykite: AUKA Šeimos gynimo maršui. Verslą, parėmusį renginį, prašome adresu: infoautoridas@gmail.com su pavedimo kopija išsiųsti įmonės logotipą, kurį įdėsime plakatuose ir nurodysime reklaminėje medžiagoje kaip rėmėją (jei pageidausite). Iš anksto dėkojame visiems, kuriems brangi Lietuvos ateitis. Maršas įvyks panaikinus judėjimo tarp savivaldybių apribojimus. Datą, laiką ir rinkimosi vietas pranešime papildomai. Šeima, kurią sudaro Mama, Tėtis ir Vaikai, turi būti ir bus apsaugota! SHARE THIS: SUSIJĘ STRAIPSNIAI Šeimų ir tėvų organizacijų kreipimasis dėl LGBT propagandos LRT laidoje vaikams Kategorijoje "Kauno forumas" Mitingas prie LRT Kategorijoje "Demokratija" Nacionalinio susivienijimo kreipimasis į visuomenę Kategorijoje "Demokratija" Paskelbė Kauno forumas Kauno forumas – pilietinė iniciatyva, siekianti telkti Lietuvos likimui neabejingus Kauno mokslo, kultūros ir verslo pasaulio atstovus. Mes siekiame ugdyti visuomenės sąmoningumą, grąžinti žmonėms Lietuvą ir Lietuvai jos žmones.Peržiūrėti visus Kauno forumas įrašus  Demokratija, Kauno forumas, Lietuva Jūs galite prisidėti Paieška portale Translate Pasirinkti kalbąafrikansoairiųalbanųamharųanglųarabųarmėnųAzerbaidžaniečiųbaltarusiųbaskųbengalųbirmiečiųbosniųbulgarųčekųčičevadanųesperantoestųfryzųgalisųgraikųgruzinųgudžaratųhaičio kreolųhausųhavajiečiųhebrajųhindihmongųigbųindoneziečiųislandųispanųitalųjaponųjaviečiųjidiš (žydų)jorubųkanadųkataloniečiųkazachųkhmerųKinyarwandakinų (supaprastinta)kinų (tradicinė)kirgizųkorėjiečiųkorsikiečiųkosųkroatųkurdųlaosiečiųlatviųlenkųliuksemburgiečiųlotynųmakedoniečiųmalagasiųmalajaliųmalajiečiųmaltiečiųmaoriųmaratųmongolųnepaliečiųnorvegųOdijų (orijų)olandųpandžabųpersųportugalųprancūzųpuštunų (afganų)rumunųrusųsamojiečiųsebuanųserbųsesutosindųsinhalųslovakųslovėnųsomaliečiųsundųsuomiųsvahiliųškotų (gėlų)šonųšvedųtadžikųtagalųtajųtamilųtelugųTotoriųTurkmėnųturkųUigūrų k.ukrainiečiųurdųuzbekųvalųvengrųvietnamiečiųvokiečiųzulusų Parėmė Vertėjas Apie Kauno forumas – pilietinė iniciatyva, siekianti telkti Lietuvos likimui neabejingus Kauno mokslo, kultūros ir verslo pasaulio atstovus. Mes siekiame ugdyti visuomenės sąmoningumą, grąžinti žmonėms Lietuvą ir Lietuvai jos žmones. Nauja politinė jėga Vėliava Skaitomiausi Prasideda organizuotas visuomenės pasipriešinimas Algimantas Rusteika. Iliuzijų pabaigos metai Šeimų ir tėvų organizacijų kreipimasis dėl LGBT propagandos LRT laidoje vaikams Mitingas prie LRT Algimantas Rusteika. Stukačių epocha sugrįžta Emanuelio Zingerio reikalaujama paneigti paskleistą melagingą informaciją Eduardas Vaitkus. Dėl CŽV kalėjimo valdžia tyli Nacionalinio susivienijimo kreipimasis į visuomenę ALGIMANTAS RUSTEIKA: Jie vėl ateina mūsų išgelbėti Romualdas Žekas. Priešai jau viduje Klaipėdos forumas prof.Vytautas Radžvilas ArchyvaiARCHYVAI  Pasirinkite mėnesį   2021 m. vasario mėn.    2021 m. sausio mėn.    2020 m. gruodžio mėn.    2020 m. lapkričio mėn.    2020 m. spalio mėn.    2020 m. rugsėjo mėn.    2020 m. rugpjūčio mėn.    2020 m. liepos mėn.    2020 m. birželio mėn.    2020 m. gegužės mėn.    2020 m. balandžio mėn.    2020 m. kovo mėn.    2020 m. vasario mėn.    2020 m. sausio mėn.    2019 m. gruodžio mėn.    2019 m. lapkričio mėn.    2019 m. spalio mėn.    2019 m. rugsėjo mėn.    2019 m. rugpjūčio mėn.    2019 m. liepos mėn.    2019 m. birželio mėn.    2019 m. gegužės mėn.    2019 m. balandžio mėn.    2019 m. kovo mėn.    2019 m. vasario mėn.    2019 m. sausio mėn.    2018 m. gruodžio mėn.    2018 m. lapkričio mėn.    2018 m. spalio mėn.    2018 m. rugsėjo mėn.    2018 m. rugpjūčio mėn.    2018 m. liepos mėn.    2018 m. birželio mėn.    2018 m. gegužės mėn.    2018 m. balandžio mėn.   Alytaus forumas Kauno forumas Šiaulių forumas GAUTI PRANEŠIMUS APIE NAUJUS ĮRAŠUS Įveskite savo el. pašto adresą ir sekite šio blogo naujienas, bei gaukite pranešimą apie naują įrašą el. paštu. EL. PAŠTO ADRESAS: PRENUMERUOTI Pro Patria Galerija 

DĖL LAISVĖS PATRIJOS NUSIKALSTAMO VEIKIMO PRIEŠ LIETUVĄ !!!!!!

DĖL LAISVĖS PATRIJOS NUSIKALSTAMO VEIKIMO PRIEŠ LIETUVĄ !!!!!! LIETUVIŲ TEISINGUMO TEISMO INFORMACIJA !!!!!!! PRISIJUNGIMUI Administracinėje byloje Nr. eI3-5403-426/2020
Surinkta pakankamai įrodymų, kad nuo 1993 metų pabaigos, fizinių asmenų gauja pasivadinusi politinėmis partijomis, nebeorganizuoja LR Seimo rinkimų, tai patvirtina rašytiniai įrodymai VRK, kuri nuo 1993 metų leidžia pavyzdinius rinkimų biuletenius, neva daugiamandatėms apygardoms, kuriose demonstratyviai ir ciniškai nurodo kad į LR Seimą renkamos politinės partijos, o tuo tarpu rinkimo biuletenių, atitinkančių Konstitucijos 56 str. reikalavimų neparuošia, t. y. fiziniams asmenins dalyvauti daugiamandatėse apygardose nesuteikia galimybių. Tokiu tautos mulkinimo būdu iš gaujos politiniu pagrindu suformuojamos neva UAB seimas ir UAB vyriausybė, kurie masiškai naikina Lietuvių žemės gyventojų turtus, išteklius, kerta ir pjauna miškus, užgrobia žemes, naikina verslus, švietimą, mokslą, kultūrą, mediciną, teisingumą, kenkia tradicijoms ir papročiams. Ne išimtis, 2020 metais UAB vyriausybė, 2020-08-28 Konstitucinio teismo pripažinta nelegatimi pavedė UAB VRK organizuoti LR Seimo rinkimus, tačiau eilinį kartą VRK jų neorganizavo, o organizavo politinių partijų gaujos suvienijimą, piktnaudžiaujant Lietuvių žemės gyventojų asmenimis ir tai patvirtina pvz. VRK forma: Politinė partija „ Drąsos kelias“ ( toliau p.p.) Arvydui Balčiui pavedė atstovauti partijos interesus VRK, bei delegavo jo asmenį dalyvauti LR Seimo rinkimuose daugiamandatėje rinkiminėje apygardoje, tačiau UAB VRK prieštaraujant Konstitucijos 56 str. redakcijai Arvydo Balčiaus VRK daugiamandatėje rinkimų apygardoje kandidatu į LR Seimo narius, neįregistravo, viešai neskelbė, neišrašė ir neišdavė rinkiminių biuletenių. Tuo tarpu 17 politinių partijų, tame skaičiuje ir „ Drąsos kelias“, „ Laisvės partija“ ,Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai ir kt... VRK įregistravo, skelbė daugiamandatėse rinkiminėse apygardose ir jų vardu išdavė/išrašė rinkiminius biuletenius daugiamandatėse apygardose., organizavo rinkimus ir patvirtino galutinius rinkimų rezultatus. Tokia VRK tyčinė veika prieštarauja Konstitucijos 56 str., kas sukelia Konstitucijos pasekmes, numanytas Konstitucijos 55 str. ir 33 str., dėl neįvyko LR Seimo rinkimai 2020-10-11 ir 2020-10-25 dienomis ir LR seimas liko neišrinktas. Arvydas Balčius, pažeistoms teisėms ginti 2020 rudenį kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, bei į Konstitucinį teismą, dėl tokių faktinių aplinkybių patvirtinimo Asmenys negalėje balsuoti už Arvydo Balčiaus asmenį daugiamandatėje apygardoje 2020 LR Seimo rinkimuose, prisijungė administracinėje byloje suinteresuotais/nekentėjusiais asmenimis. Norintys prisijungti byloje, rašykite el.paštu: info@ibendruomene.lt

2021 m. vasario 26 d., penktadienis

SIŪLYMAS GITANUI NAUSĖDAI PALEISTI UAB SEIMĄ !!!

SIŪLYMAS GITANUI NAUSĖDAI PALEISTI UAB SEIMĄ !!!
"LIETUVOS ATKŪRIMO BENDRUOMENĖ" vadovaujama, teisininko Arvydo Balčius kviečia Gitaną Nausėdą jungtis prie BENDRUOMENĖS reikalavimų pripažinti negaliojančiais 2020 metų rinkimus į LR Seimą ir šiuo pagrindu į laisvę paleisti UAB seimą. Viena iš esminių paleidimo pagrindų, tai, kad LR Seimas buvo renkamas iš politinių partijų, o ne iš Lietuvos piliečių, kas numatyta Konstitucijos 56 str. Priešingu atveju bendruomenė teiks reikalavimą Konstituciniam teismui ir prašys G. Nausėdos atsistatydinimo, o neatsistatydinimo atveju, kreipsis į teismą dėl prezidento priesaikos sulaužymo. Prezidentas svarbias funkcijas atlieka valstybės vidaus politikoje: Prezidentas yra Vyriausiasis valstybės ginkluotųjų pajėgų vadas. Jis vadovauja Valstybės gynybos tarybai. Suteikia aukščiausius karinius laipsnius. Seimo pritarimu, skiria ir atleidžia kariuomenės vadą ir saugumo tarnybos vadovą. Turi įstatymų leidybos Seime iniciatyvos teisę, taip pat teisę vetuoti Seimo priimtus įstatymus. Seimo pritarimu, skiria ir atleidžia Ministrą Pirmininką. Paveda jam sudaryti Vyriausybę ir tvirtina jos sudėtį. Gali kreiptis į Konstitucinį Teismą. Konstitucijoje numatytais atvejais gali paleisti Seimą.

LIETUVIŲ ŽEMĖS TIKINČIŲJŲ BENDRUOMENĖ INFORMUOJA

LIETUVIŲ ŽEMĖS TIKINČIŲJŲ BENDRUOMENĖ INFORMUOJA
Situaciją komentuoja kardinolas Sigitas TAMKEVIČIUS: Gyvename laisvoje šalyje, tačiau joje kunigas, išsakęs savo nuomonę apie šeimą ir pasiūlęs pasirašyti peticijas, už tai buvo užsipultas ir išvadintas tokiais žodžiais, kurių kartoti neapsiverčia liežuvis. Tai yra prastas signalas. Šiandien užsipuolė žodžiais, o jeigu užsipuolusių svajonės išsipildys ir Stambulo konvencija bus ratifikuota, už A.Toliato žodžius jam teks sulaukti ne piktų komentarų, o baudžiamosios atsakomybės straipsnių. Gaila, kad einama tokiu keliu. Nors apklausos rodo, kad didelė dalis Lietuvos gyventojų palaiko tradicinę šeimą. Dvasininkas turi teisę pasisakyti visais klausimais, kurie susiję su žmogumi. Nors mūsų visuomenėje yra žmonių, kurie turbūt labai norėtų uždrausti dvasininkams kalbėti ir mielai išleistų tai reglamentuojančius įstatymus. Dėl to galima tik apgailestauti. Einama cenzūros link. Kitų šalių patirtis rodo, kaip suinteresuoti žmonės kovoja tarsi už laisvę, tačiau siekia apriboti jiems nepalankius žmones ir įvesti cenzūrą, kad pastarieji negalėtų kalbėti. Aš skaičiau komentarus, kuriuose buvo rašoma, kad dvasininkai yra padarę nusikaltimų prieš nepilnamečius, todėl jie iš viso turėtų tylėti. Tačiau nieko panašaus. Klaidų gali padaryti visi. Bet stovėti tiesos, gėrio, šeimos pusėje yra svarbiausia dvasininko pareiga. Todėl mes tikrai nedrausime savo kunigams apie tai kalbėti ir palaikysime, jeigu jie bus puolami. Visi, kurie vertina prigimtinę šeimą, kalbės apie tai ir toliau, net jeigu ir bus išleisti nepalankūs įstatymai.