2012 m. gruodžio 9 d., sekmadienis

Protingi Žmonės, gerbia protingus

       Protingi Žmonės, gerbia protingus ir Jeis gėrisi. Stengiasi pasisemti daugiau išminties ir sumanumo. Tuo tarpu, kvailiai, pavydi protingiesiems ir iš pavydo Jiems, jausdami savo nepilnavertiškumą, bando pažeminti ir apjuodinti Tuos, kuriems Dievas buvo dosnesnis ir nepagailėdamas davė daugiau proto ir išminties. Dažniausiai tokie pavydūs ir pikti žmonės, ne tik skurdūs protu ir logika, bet jie gana dažnai būna skurdūs ir dvasiškai.
Jie visiškai nesusimąstydami juodina ir pila purvą ant protingų ir garbingų Žmonių, be visiškos atsakomybės ir gėdos. Jie tai daro valdomi pavydo ir pykčio, kurie ir pagimdo liguistą nepykantą.
Taigis, neleiskite savo pavydui , pykčiui ir pagiežai, dar labiau temdyti jūsų proto. Nepavydėkite protingiems Žmonėms, bet džiaukitės Jeis, semkitės iš Jų patirties ir sumanumo.
Neleiskite pykčiui ir pagiežai naikinti jumyse Žmogų. Puoselėkite Žmogaus vertybes ir stenkitės Jų neprarasti.
O tie, kuriems nepasisekė išsaugoti Žmogaus vertybių ir Jas prarado, linkiu atrasti savyje jėgų ir visomis išgalėmis siekti susigrąžinti tas prarastas Žmogaus vertybes ir tapti sažiningu, teisingu ir doru Žmogumi. Gyvenimo praktika aiškiai rodo, kad laimės nėra piniguose ir netgi jų kiekyje. Laimės apskritai nėra materijoje. Laimė yra tame,kiek Mumyse yra Žmogaus vertybių, sažinės, gėdos, proto, tiesos, padorumo ir savigarbos.
Tad būkime verti Žmogaus Vardo, nepavydėkime, nepykime, bet būkime sąžiningi ir dori, darykime tik gerus darbus Nes tai ir yra tikroji LAIMĖ.

2012/12/09
Vilmantas Povilaitis
www.vilmantinas.com

2012 m. gruodžio 6 d., ketvirtadienis

Kas yra DEMOKRATIJA ir su kuo ji valgoma?

Tauta kaškada išsirinko Tikrą Tautos Prezidentą. Netrukus Prezidentas buvo "suvalgytas" išsigimuios sistemos. Taigi, sistema susidorojo su Tautos patikėtiniu Prezidentu Rolandu Paksu. Tauta 2012 m. išsirenka naują Lietuvos Seimą, kuriame sausą ir užtikrintą pergalę gauna, Viktoro Uspaskich, vadovaujama Darbo partija. Bet ir vėl sistema net nesivaržydama susidoroja, su Tautos patikėtiniu Viktoru Uspaskich. Taigi, kurioi čia vietoi yra demokratija? Kas suformuoja Valstybės valdymo sistemą, Tauta ar tautos priešai? Pagal ilgametę patirtį akivaizdu, kad Valstybė valdoma ne tų, ką išrenka Tauta, bet tų, kas tą Tautą naikina. Taigis, pykit neopykit, bet demokratija tam ir yra, kad Valstybė būtų valdoma Tautos pasitikėjimą gavusių Žmonių, bet ne Lietuvos konstitucinio teismo, kuris akivaizdžiai atstovauja ne TEISINGUMUI, bet tiems, kas prieš 22 metus apgaulės būdu užvaldė Lietuvą. Todėl TAUTA privalo apgintio savo interesus ir nebegali leistis toliau žeminama ir trypiama, tų, kurie tiesią kelią į Pasaulinę Žmonijos vergiją. Metas parodyti, kad Lietuvių TAUTA yra Valstybės Šeimininkai, o ne nusikaltimus prieš Žmoniją vykdantys veikėjai, besislapstantys po Lietuvos Teisėsaugos pavadinimu, kuri dirba viena linkme, kartu su bankais, vieni kitiems talkindami priimamais sprendimais, skirtais susidoroti, su išsigimusiai sistemai nepalankiais Žmonėmis. Demokratija būtų tuomet, jei Vyriausybę sudarinėtų tie, kurie pelnyjo daugiausiai Žmonių pasitikėjimo, o ne tie, kurie įtiktu Lietuvos prezidentui, ar Lietuvos konstituciniam teismui, kurie akivaizdžiai priima neteisingus ir demokratiją trypiančius sprendimus. Tik Tautos pasitikėjimą per rinkimus gavę Tautos atstovai,  turi teisę spresti, su kuo sudaryti kuoliciją ir sudarinėti vyriausybę, pagal savo nuožiūrą, nes būtent Jie yra TAUTOS patikėtiniai.  Taigi, tokiems rinkimų rezultatams susiklosčius, Vyriausybės Vadovu turėjo tapti Viktoras Uspaskich. Būtent Jis turėjo sudaryti ministrų kabinetą, kur pagal jo nuožiūrą būtų paskirti tinkami ministrai. Visa situacija, kuri akivaizdžiai tesiasi jau 22 metus, aiškiai parodo, kad Lietuvoje nėra nei demokratijos, nei tiesos, nei teisybės. O tokia padėtis yra tik todėl, kad TAUTA tyli ir leidžiasi mulkinama ir trypiama, tų, kurie prieš 22 metus parsidavė tiems, kurių galvelėse gimė iškrypusi idėja, idėja pavergti Pasaulio Žmoniją.
  Taigis, Mes gėdingai tylėjome, kai sistema "dorojosi" su Mūsų Prezidentu Rolandu Paksu.  Nejaugi ir vėl gėdingai tylėsime, kai kaškas laikantis save aukščiau už TAUTĄ, tryps ir niekins tuos, kuo TAUTA pasitikėjo ir už Juos atidavė savo balsą rinkimuose? Nustokime leisti iš Mūsų tyčiotis ir Mus trypti, nejau pamiršome kas esame ir dėl ko, Mūsų protėviai praliejo savo kraują, kovodami už Žemę, kurios Mes negerbiame ir nebeginame? Pabuskime ir savo gyvenime padarykime viską, kad senatvėje nebūtų gėda dėl to, ko nepadarėme, nors tai privalėjome. Žmogus tikrai gali daug ir TAUTOS daugumos išrinktas Viktoras Uspaskichas tai žino. Metas tai suprasti ir Mums visiems. Vienas gali daug, bet dauguma gali viską. Tad būkime dauguma ir apginkime savo interesus, kurie gėdingai trypiami ir visiškai negerbiami.
 Mes galime tikrai daug, metas tai suprasti: http://www.uspaskich.eu/audiogalerija/viktoras-ka-gali-zmogus/

Vilmantas Povilaitis
2012/12/06

www.vilmantinas.com

2012 m. gruodžio 5 d., trečiadienis

Kas yra Indigo vaikai?

        Indigo vaikas – tai berniukas ar mergaitė, pasižymintis neįprasta psichologine charakteristika ir gebėjimais bei ypatingu elgesiu. Tai naujos vaikų kartos atstovai. Dažnai maištaujantys, ypatingai emociškai, kartais ir fiziškai jautrūs, talentingi, gabūs, pasižymintys gera intuicija, turintys hiperaktyvumo diagnozę, arba labai empatiški, užjaučiantys, arba labai šalti ir bejausmiai, ne pagal metus pasižymintys protu vaikai.Indigo vaikai nepripažįsta gąsdinimų ir prievartos, šiuos dalykus ignoruoja. Daugelis jų mokykloje nepasižymi, nes paprasčiausiai nemato prasmės kimšti į galvą sausas žinias, mokintis to, kas jiem nesvarbu ir nereikalinga. Juk daugelio mokykloje dėstomų dalykų medžiagą, reikalui esant, galima rasti internete. Verčiant indigo vaiką prisitaikyti prie aplinkos, “būti normaliu” gali jį priversti savo įgimtus talentus nukreipti asocialia linkme ar privesti prie priklausomybių (nuo interneto, narkotikų ir t.t). Taipogi mokykloje jiems gali būti labai sunku, jei aplink nėra sąmoningumo lygiu jiems prilygstančių bendraamžių, tuomet jie jaučiasi nesuprasti, vieniši.1. Jie ateina į šį pasaulį suvokdami savo išskirtinumą ir savitumą, jie tiki savimi. 2. Jie jaučia, jog yra nusipelnę ir verti “būti čia” ir nustemba, kad ne visi tai pripažįsta. 3. Jie neabejoja, jog yra ypatingi ir dažnai vaikystėje praneša tėvams apie savo pašaukimą. 4. Jie neturi ir nepripažįsta neginčijamų autoritetų ir vertybių, nesiteikia aiškinti savo poelgių ir pripažįsta tik pasirinkimo laisvę. 5. Jie pasimeta susidūrę su konservatyviomis sistemomis, kur vietoj kūrybiškų sprendimų reikalaujama griežtai laikytis normų ir tradicijų. 6. Jie dažnai siūlo greitesnius ir tikslesnius būdus, kaip atlikti kažką mokykloje ar užgesinti konfliktą, tačiau tradiciniai mokytojai drauge su nepažangiais psichologais vadina tai asocialumu, savivale ir mėgina gniaužti arba gydyti. 7. Neradę saviškių, panašiai mąstančių vienmečių, jie užsisklendžia savyje, patiria bendravimo sunkumų. Tuomet jiems atrodo, jog niekas šiame pasaulyje jų nesupranta. Tarp savų jie yra kolektyvistai. Neradę savo bendraminčių – laikini individualistai. 8. Jie niekaip nereaguoja į kaltinimus dėl disciplinos. Gąsdinimai ir grūmojimai diržu į juos atsimuša kaip žirniai į sieną arba iššaukia atsakomąją agresiją. 9. Jie nesivaržo atvirai išdėstyti savo problemų ir prašymų, jei yra tikri, jog tai nepakenks jų artimiesiems.
   


      Neapkenčiu nedorėlių, aferistų , žulikų ir melagių. Mano misija šioje Žemėje kovoti už TIESĄ ir TEISINGUMĄ, tokia jau mano paskirtis, kurią pateisinsiu ir atliksiu tinkamai. Nežiūrint į tai, kaip tai sunku, sudėtinga ir pavojinga. Kiekvienas Mūsų, privalome daryti viską, kad apgintumėme TIESĄ ir siektumėme TEISINGUMO. Tikro TEISINGUMO, kuris atitiktų šio žodžio reikšmę. Tad kovokime su blogiu, neteisybe ir Žmonijos priešais, kurie nusprendė, pavergti Pasaulio Žmoniją ir Planetą Žemę paversti savo privačia valda. Planeta Žemė priklauso mums visiems, šioje Žemėje gyvenantiems, todėl ginkime savo interesus, savo Šeimą, savo Tėvynę, savo nuostabią žydrąją planetą Žemę.     Neleiskime nedorėliams užtemdyti Mūsų gyvenimo ir Saulės, kuri temdoma iš lėktuvų purškiamais chemtrailais. Saulė, Žemė, Vanduo, visa tai yra tai, ko Mums reikia, kad Mes gyventumėme, tad nesileiskime valdomi niekingų popierėlių išlikime Žmonėmis, kurie yra gamtos dalis. Kas sukurta Dievo, yra tikra, kas sukurtą beprotukų, kurie įsivaizduoja Pasaulio valdovais, yra netikra, dirbtina ir laikina. Tad gerbkime tai, kas tikra ir džiaukimės turėdami tikrus, bet ne dirbtinai sukurtus dalykus, kurie Mus pavertė vergais. Gerbkime Saulę, Žemę, Vandenį, nes tai gyva ir tikra.

Vilmantas Povilaitis
www.vilmantinas.com