2012 m. gruodžio 5 d., trečiadienis

Kas yra Indigo vaikai?

        Indigo vaikas – tai berniukas ar mergaitė, pasižymintis neįprasta psichologine charakteristika ir gebėjimais bei ypatingu elgesiu. Tai naujos vaikų kartos atstovai. Dažnai maištaujantys, ypatingai emociškai, kartais ir fiziškai jautrūs, talentingi, gabūs, pasižymintys gera intuicija, turintys hiperaktyvumo diagnozę, arba labai empatiški, užjaučiantys, arba labai šalti ir bejausmiai, ne pagal metus pasižymintys protu vaikai.Indigo vaikai nepripažįsta gąsdinimų ir prievartos, šiuos dalykus ignoruoja. Daugelis jų mokykloje nepasižymi, nes paprasčiausiai nemato prasmės kimšti į galvą sausas žinias, mokintis to, kas jiem nesvarbu ir nereikalinga. Juk daugelio mokykloje dėstomų dalykų medžiagą, reikalui esant, galima rasti internete. Verčiant indigo vaiką prisitaikyti prie aplinkos, “būti normaliu” gali jį priversti savo įgimtus talentus nukreipti asocialia linkme ar privesti prie priklausomybių (nuo interneto, narkotikų ir t.t). Taipogi mokykloje jiems gali būti labai sunku, jei aplink nėra sąmoningumo lygiu jiems prilygstančių bendraamžių, tuomet jie jaučiasi nesuprasti, vieniši.1. Jie ateina į šį pasaulį suvokdami savo išskirtinumą ir savitumą, jie tiki savimi. 2. Jie jaučia, jog yra nusipelnę ir verti “būti čia” ir nustemba, kad ne visi tai pripažįsta. 3. Jie neabejoja, jog yra ypatingi ir dažnai vaikystėje praneša tėvams apie savo pašaukimą. 4. Jie neturi ir nepripažįsta neginčijamų autoritetų ir vertybių, nesiteikia aiškinti savo poelgių ir pripažįsta tik pasirinkimo laisvę. 5. Jie pasimeta susidūrę su konservatyviomis sistemomis, kur vietoj kūrybiškų sprendimų reikalaujama griežtai laikytis normų ir tradicijų. 6. Jie dažnai siūlo greitesnius ir tikslesnius būdus, kaip atlikti kažką mokykloje ar užgesinti konfliktą, tačiau tradiciniai mokytojai drauge su nepažangiais psichologais vadina tai asocialumu, savivale ir mėgina gniaužti arba gydyti. 7. Neradę saviškių, panašiai mąstančių vienmečių, jie užsisklendžia savyje, patiria bendravimo sunkumų. Tuomet jiems atrodo, jog niekas šiame pasaulyje jų nesupranta. Tarp savų jie yra kolektyvistai. Neradę savo bendraminčių – laikini individualistai. 8. Jie niekaip nereaguoja į kaltinimus dėl disciplinos. Gąsdinimai ir grūmojimai diržu į juos atsimuša kaip žirniai į sieną arba iššaukia atsakomąją agresiją. 9. Jie nesivaržo atvirai išdėstyti savo problemų ir prašymų, jei yra tikri, jog tai nepakenks jų artimiesiems.
   


      Neapkenčiu nedorėlių, aferistų , žulikų ir melagių. Mano misija šioje Žemėje kovoti už TIESĄ ir TEISINGUMĄ, tokia jau mano paskirtis, kurią pateisinsiu ir atliksiu tinkamai. Nežiūrint į tai, kaip tai sunku, sudėtinga ir pavojinga. Kiekvienas Mūsų, privalome daryti viską, kad apgintumėme TIESĄ ir siektumėme TEISINGUMO. Tikro TEISINGUMO, kuris atitiktų šio žodžio reikšmę. Tad kovokime su blogiu, neteisybe ir Žmonijos priešais, kurie nusprendė, pavergti Pasaulio Žmoniją ir Planetą Žemę paversti savo privačia valda. Planeta Žemė priklauso mums visiems, šioje Žemėje gyvenantiems, todėl ginkime savo interesus, savo Šeimą, savo Tėvynę, savo nuostabią žydrąją planetą Žemę.     Neleiskime nedorėliams užtemdyti Mūsų gyvenimo ir Saulės, kuri temdoma iš lėktuvų purškiamais chemtrailais. Saulė, Žemė, Vanduo, visa tai yra tai, ko Mums reikia, kad Mes gyventumėme, tad nesileiskime valdomi niekingų popierėlių išlikime Žmonėmis, kurie yra gamtos dalis. Kas sukurta Dievo, yra tikra, kas sukurtą beprotukų, kurie įsivaizduoja Pasaulio valdovais, yra netikra, dirbtina ir laikina. Tad gerbkime tai, kas tikra ir džiaukimės turėdami tikrus, bet ne dirbtinai sukurtus dalykus, kurie Mus pavertė vergais. Gerbkime Saulę, Žemę, Vandenį, nes tai gyva ir tikra.

Vilmantas Povilaitis
www.vilmantinas.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą