2020 m. rugsėjo 24 d., ketvirtadienis

Vladas Jurgutis, Kandidatas į Lietuvos Seimą 2020 09 24

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai, 2020-09-25 Vilnius

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai, 2020-09-25 Vilnius Neteisėtai vykstantys LR Seimo rinkimai Lietuvos Visuomenės Taryba ir jos Susitelkimui politinę rinkimų platformą suteikusi Lietuvos liaudies partija kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą dėl LR VRK neveikimo. LR VRK neatsako į 2020 m. rugsėjo 5 d. LVT ir LLP reikalavimą ištirti š.m. rugsėjo 3 d. renginį Valdovų rūmuose. VRK ne tik nepradeda šio renginio tyrimo. Šiuo net neslepiamos rinkimų agitacijos veiksmu Respublikos Prezidentas ir Prezidento kanceliarija da-lyvavo, organizuojant rinkiminę 11-os iš 17-os rinkimuose dalyvaujančių politinių partijų agitacijoje, pasira-šant bendrą Memorandumą. Valstybei priklausantys Valdovų rūmai nenustatytu pagrindu buvo suteikti šiai rinkiminei agitacijai. Reikalaujama, kad VRK teisiškai tai įvertintų, nurodytą Memorandumą pasirašiusias 11-ą partijų (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą, Tėvynės sąjungą-Lietuvos krikščionis demokratus, Lietuvos socialdemokratų partiją, Liberalų sąjūdį, „Laisvės ir teisingumo“ partiją, Lietuvos socialdemokratų darbo partiją, Lietuvos lenkų rinkimų akciją–krikščioniškų šeimų sąjungą, Darbo partiją, Laisvės partiją, Lietuvos žaliųjų partiją ir Krikščionių sąjungą) įpareigotų susimokėti iš rinkiminių sąskaitų už šią rinkimų agitaciją Val-dovų rūmams ir informaciją apie šį įvykį paskelbusioms žiniasklaidos priemonėms. Taip pat reikalaujama, kad VRK pripažintų šias 11-a partijų sudarius rinkimų koaliciją ir šią koaliciją įre-gistruotų 2020 m. LR Seimo rinkimuose. Skundu LVT ir LLP teismo prašo nutraukti VRK neveikimą - įpareigoti VRK motyvuotai atsakyti į Lietuvos visuomenės tarybos ir Lietuvos liaudies partijos 2020-09-05 prašymą, atlikti šiame prašyme prašomus veiks-mus. Lietuvos Visuomenės Tarybą stebina ir tai, kad iš 6-ių politinių partijų, kurias Respublikos Prezidentas, be teisinio pagrindo įsikišęs į LR Seimo rinkimus, ignoravo ir nepakvietė į Valdovų rūmų renginį, tik viena Lietuvos liaudies partija atkreipė dėmesį į šį šiurkštų LR Seimo rinkimų įstatymo pažeidimą. Lietuvos Visuomenės Taryba 2020 m. rugsėjo 6 d. dėl šio klausimo kreipėsi ne tik į Lietuvos liaudies partiją, bet ir į Centro partiją – tautininkus, Politinę partiją „Drąsos kelias“, Kartų solidarumo sąjungą – San-talką Lietuvai, Partiją „Lietuva - visų“ bei Partiją „Nacionalinis susivienijimas“. Negi tik viena Lietuvos liaudies partija, suteikusi LVT inicijuotam Tautos Susitelkimui politinę platfor-mą rinkimams, oponuoja sisteminėms partijoms? Lietuvos Visuomenės Tarybos valdyba

2020 m. rugsėjo 17 d., ketvirtadienis

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai, 2020-09-17 Vilnius

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai, 2020-09-17 Vilnius Lietuvos Visuomenės Taryba skiria didelį dėmesį LR Seimo rinkimams. Esant biudžetiniam parlamentinių partijų finansavimui, ypatingas dėmesys skirtinas nesisteminių partijų ir kandidatų konstitucinių teisių pažeidimams. Lietuvos piliečiams turi būti užtikrintas visapusiškas pasirinkimas. 2020-09-11 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atmetė Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos nario Stanislavo Ladinskio skundą prieš VRK dėl jo neregistravimo kandidatu vienmandatinėje apygardoje Seimo rinkimuose. Teismas, kaip ir VRK, deja, nepasisakė dėl skundo argumentų dėl politinės kampanijos dalyvių lygių teisių pažeidimų dėl 1000 apygardos rinkėjų parašų surinkimo reikalavimo taikymo vieniems politinės kampanijos dalyviams ir netaikymo kitiems. 2020-09-18 d. 13 val. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinės Tautos susitelkimui politinę platformą šiuose rinkimuose suteikusios Lietuvos liaudies partijos skundą atsakovui LR VRK dėl politinės kampanijos dalyvių nelygiateisiškumo dėl pranešimo apie teistumą, Seimo rinkimų įstatymo 98 str. 3 d. reikalavimo prieštaravimo LR Konstitucijai. Dėl panašių trūkumų kitiems politinės kampanijos dalyviams (3 iš 15) VRK suteikė galimybę pataisyti pareiškinius dokumentus – pateikti/patikslinti informaciją apie teistumą (https://m.kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/politika/vrk-tikrina-sarasus-daliai-politiku-gresia-nedalyvauti-seimo-rinkimuose-983815), tame tarpe ir dabartiniam LR Seimo nariui Lietuvos liberalų sąjūdžio kandidatui Jonui Varkaliui. VRK, sudaryta iš parlamentinių partijų atstovų, ir toliau demonstruoja skirtingus požiūrius į sisteminių ir nesisteminių partijų atstovus, dalyvaujančius rinkimuose. Lietuvos liaudies partijos skundą Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas neskundžiama nutartimi buvo atsisakęs priimti nagrinėjimui, nes skundas tariamai buvo pateiktas praleidus 5 dienų terminą skųsti VRK sprendimus. Tačiau Lietuvos liaudies partijos l.e.p. pirmininkui Taurui Jakelaičiui atkreipus šio teismo pirmininko Gintaro Kryževičiaus dėmesį, kad skundas pateiktas elektroniniu būdu paskutiniąją apskundimo dieną 23 val. 01 min., Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pats panaikino ankstesnę savo nutartį ir skundą priėmė nagrinėjimui. Kviečiame dalyvauti teismo posėdyje, kuris vyks žodinio proceso tvarka. Lietuvos Visuomenės Tarybos valdyba

Vilmantas Povilaitis, apie rinkimus 2020 09 16

2020 m. rugsėjo 14 d., pirmadienis

AUKSO KARVĖ || Mobingas teismų sistemoje || Vilmantas Povilaitis 2019 02 25

Ach ieškai Teisybės? - tuomet VON iš rinkimų! 2020 09 09 Kazimieras Jura...

Ach ieškai Teisybės? - tuomet VON iš rinkimų! 2020 09 09 Kazimieras Juraitis ir Vilmantas Povilaitis
Vilmantą Povilaitį VRK išmetė iš rinkimų į Seimą už tai, kad jis neva "nuslėpė" savo teistumą. "Kaip galima kažką nuslėpti, jei aš visais įmanomais būdais apie tai skalambiju", - retoriškai klausia Vilmantas. "Be to, įstatymas numato, kad reikia paminėti sunkius ir labai sunkius nusikaltimus. O aš - Teisybės ieškojau ir man sufabrikavo bylą už tariamą šmeižtą". Dar 2017 m. rudenį su Vilmantu darėme reportažą Daukanto aikštėje, kur jis ir papasakojo šitą istoriją, dėl kurios ir užvirė jo ilgametis karas dėl Teisingumo. Šį reportažą, kartu su dar daugiau kaip 1400 filmų, ištrynė negailestinga Jutube cenzūros ranka. Jei manote, kad mūsų darbas Jums reikalingas, kviečiame paremti: Patreon platfomoje patreon.com/KazimierasJuraitis; Tiesiogiai pervedant per PayPal paypal.me/PressJazzTV; Bankiniu pavedimu - VŠĮ "Kaisakas", LT477300010078090515 Paskirtyje nurodant ''Auka''

Kaip Lietuvą užvaldęs, gerai organizuotas nusikalstamas susivienyjimas, Vilmantą Povilaitį "nusikaltėliu" 

 Kaip Lietuvą užvaldęs, gerai organizuotas nusikalstamas susivienyjimas, Vilmantą Povilaitį "nusikaltėliu" pavertė ir nuteisė suteršdami Jo biografiją, visam gyvenimui. Dabar toliau, naudodamiesi, savo, teisinio banditizmo būdu, sukurtą Vilmanto Pivilaičio teistumą, VRK išbraukinėja Jį iš kandidatų į Seimą sąrašo. :) Tai tik parodo, kad Lietuva valdoma diktatorių, kurie Lietuvoje, daro ką nori ir kaip nori. Bet mes tam ir esame, kad padarytumėm Lietuvą, teisine, demokratine valstybe. Lietuvi, nebūk vergas, apgink savo teisę gyventi. ;) 

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=Bz6oQhxQkYA

 Vilmantas Povilaitis

2020 m. rugsėjo 10 d., ketvirtadienis

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai, 2020-09-11 Vilnius

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai, 2020-09-11 Vilnius Lietuvos Visuomenės Taryba gavo LR Seimo valdybos atsakymą dėl Kovo 11-osios salės Seime suteikimo šios organizacijos visuotiniam narių susirinkimui šeštadienį 2020 m. rugsėjo 19 d. LR Seimo valdyba mūsų organizacijai pasiūlė Seimo lankytojų centrą. Seimo kanceliarija paaiški-no, kad Seimo lankytojų centre telpa apie 70 žmonių, tačiau dėl COVID-19 ligos užkardinimo galės šioje patalpoje dalyvauti galėtų tik pusę tiek žmonių. Tuo tarpu Lietuvos visuomenės tarybos narių skaičius yra ženkliai didesnis. Susirinkime daly-vautų ir žiniasklaidos atstovai, svečiai, apdovanojamieji Lietuvos visuomenės tarybos Susitelkimo Garbės Ženklu, kuris yra pagarbos ir padėkos patvirtinimas už veiklą ir nuopelnus, pasiaukojimą, atkuriant ir išsaugant Lietuvos valstybę, užkardinant jos naikinimą. Susitelkimo Garbės Ženklo pri-ėmimas yra įsipareigojimas veikti Lietuvos valstybės ir Tautos labui, prisiekiant savo garbe ir gy-vybe 1991 m. sausio 13-ąją už Lietuvos valstybę žuvusiems 14-ai Lietuvos Respublikos piliečių. Dėl šių priežasčių Lietuvos visuomenės taryba vis tik prašo Seimo valdybą suteikti Kovo 11-osios salę ir tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir steigiamai asociacijai „Sąjūdis prieš Astravo AE“. Lietuvos visuomenės tarybos valdyba pagrįstai mano, ir Seimas iš mūsų organizacijos veiklos gali spręsti, kad Lietuvos visuomenės tarybos veikla yra ne mažiau svarbi, lyginant su visuomenėje prieštaringai vertinamos ir susikaldžiusios asociacijos „Sąjūdis prieš Astravo AE“ veikla. Lietuvos visuomenės taryba maloniai laukia kuo skubesnio Seimo valdybos patvirtinimo dėl Kovo 11-osios salės suteikimo. Lietuvos Visuomenės Tarybos valdyba

2020 m. rugsėjo 7 d., pirmadienis

Straipsnis apie nusikaltimą, kurio metu, vos nenužudė, Vilmanto Povilaičio

Straipsnis kaip ir visos sisteminės žiniasklaidos, pagražintas išsigalvotais dalykais. Butas kuriame įvyko ginkluotas apiplėšimas Vilmantui Povilaičiui nepriklausė. Taip pat, nusikaltėlių sumušta mergina, nebuvo Vilmanto Povilaičio draugė ir netgi nebuvo Jam pažystama, tai buvo tiesiog tame bute buvusi mergina, su kitais ten buvusiais jaunuoliais. Vilmantas Povilaitis, nebuvo, nėra ir niekada nebus, liberalių pažiūrų, nes tai nesuderinama su Jo Pasaulėžiūra ir Pasaulėjuta.

 Rašyti komentarą...

Šarūnas NARUŠEVIČIUS

2003-iųjų žiemos savaitgalį Šiauliuose švęsti gimtadienio susirinkęs didelis moksleivių būrys nesitikėjo, kad netrukus į butą įsiveržę du kaukėti plėšikai ims šaudyti, sunkiai sužeis buto savininką, o juos pačius apiplėš. Apiplėštieji ir miesto visuomenė netrukus vėl buvo priblokšti, policijai atskleidus, kad į nusikaltimą įsivėlę du prestižinių Šiaulių mokyklų 19 metų moksleiviai. Abu - plačiai žinomų tėvų, gydytojo ir milijonieriaus verslininko, sūnus. Stebina ir šiurpina ne tik "auksinio jaunimo" kvailumas rengiant brutalų nusikaltimą, bet ir juokingos bausmės už pasikėsinimą nužudyti niekuo dėtą žmogų.

REKLAMA

Gimtadienis draugo bute

2003-iųjų sausio 25-ąją, sekmadienį, būrelis vyresniųjų klasių moksleivių užsuko į Luko L. tėvų butą pačiame didmiesčio centre, pėsčiųjų bulvare. Paaugliai žinojo, kad Luko tėvai išvykę, likęs tik liberalių pažiūrų Luko dėdė Vilmantas P., iki nelemto nuotykio nedraudęs bute rengti vakarėlių.

Sekmadienį pasitaikė Luko bičiulio Mariaus gimtadienis. Pasveikinti pas Luką vakarojusį Marių užsuko keli draugai. Žinia apie, pasak šiuolaikinio moksleivių žargono, "plote keliamą tūsą" mobiliais telefonais išplito toliau. Vieni ėjo pas Luką, kiti - sveikinti Mariaus. Po 19 valandos bute šurmuliavo net apie 25 nepilnamečius. Netrukus iš miesto grįžo ir Vilmantas.

REKLAMA

Gangsteriškas išpuolis

Prieš 20 valandą dar kartą sučirškė durų skambutis. Priėjęs prie durų Lukas pro akutę nieko nepamatė, nes ji buvo uždengta. Nepagalvodamas nieko bloga, paauglys pravėrė duris. Į vidų įsivertė du kaukėti banditai su pistoletais rankose.

Įsibrovėlius neišsigandęs pasitiko Vilmantas. Vyras mėgino aršiausią banditą nuginkluoti spirdamas į pistoletą. Net ir nugriaudėjus šūviui, sužeistas Vilmantas antrą kartą šoko ant užpuoliko, tačiau po antrojo šūvio susmuko ant grindų (vėliau medikai nustatys, kad kulkos šiauliečiui perskrodė krūtinę bei koją). Nesusigaudžiusi, kas vyksta, tarpduryje išdygo Vilmanto draugė Živilė. Po akimirkos, gavusi pistoletu smūgį į antakį, moteris verkė susmukusi šalia Vilmanto.

REKLAMA

Pamatę, kas prasidėjo, vakarėlio dalyviai šoko slėptis kaip tarakonai kas kur išmanydamas - po stalu, už sofos, pakampėse. Tačiau kur gali dingti 25 žmonės vieno kambario bute? Vilmantą sužeidęs banditas užriko visiems susėsti kambaryje ratu ant kilimo ir išvertus kišenes mesti į krūvą visus turimus vertingus daiktus. Bet į kambario vidury buvo sumesti tik visokie niekučiai: smulkios monetos, keli gabaliukai kramtomos gumos, bevertis pakabukas. Mojuodamas ginklu banditas užbliuvo Lukui jam paduoti net ir tokį grobį. Įsitikinęs, kad grobis juokingas, apsidairęs nusikaltėlis Lukui liepė atjungti prie rašomo stalo buvusį kompiuterį. Kol Lukas vykdė paliepimą, antras plėšikas paskubomis apkraustė prieangyje kabėjusių svečių striukių kišenes, tačiau irgi nerado nieko vertingo.

REKLAMA

Kai po minutės apsisukę banditai pabėgo, nuščiuvę paaugliai iškvietė greitąją medicinos pagalbą bei policiją.

Kulkos išdavikės

Aiškinti brutalų nusikaltimą ėmėsi Organizuotų nusikaltimų tyrimo tarnyba. Apklausus moksleivius ir vos nemirusį Vilmantą, neliko abejonių, jog plėšikai į butą užsuko ne atsitiktinai - žinojo, kad čia vyksta vakarėlis. "Akistatos" žiniomis, įtikinamiausia atrodė keršto Vilmantui versija. Bet, patikrinus operatyvinę informaciją apie peršautojo ir kitų vakarėlio dalyvių pažįstamų ratą, visos versijos subliūško, kriminalistams taip ir nepavyko nustatyti įtariamųjų.

REKLAMA

Užstrigusį tyrimą atgaivino ekspertų, ištyrusių Vilmantą peršovusias dvi 7,65 milimetrų kalibro kulkas, išvados. Metams baigiantis pagaliau nustatyta, jog užpuolimo metu šaudyta iš kauniečiui, 1949 metais gimusiam Valentinui Stanulevičiui, priklausančio pistoleto "Vzor-70".

Tardomas V. Stanulevičius paaiškino, kad yra lengvai pažeidžiamas II grupės invalidas, todėl prieš kelerius metus teisėtai įsigijo ginklą savigynai. Tiesa, užklupus nelaimėms (2000-aisiais mirė žmona), leidimo pistoletui nebepratęsė, nors ginklą pasiliko. Našlys jautėsi saugiau pistoletą vežiodamasis mašinoje į sodą. Pastaruosius mėnesius jis ginkluotas važinėjo ir pas sugyventinę į Meškuičius (Šiaulių r.), kur apsigyvendavo moters bute. Pasak V. Stanulevičiaus, viešėdamas pas sugyventinę, jis pistoletą slėpdavo giliai sekcijoje.

REKLAMA

Kriminalistai itin susidomėjo Valentinui papasakojus, jog 2003-iųjų sausio pabaigoje ginklas dingo. Susijaudinęs kaunietis prie sienos prirėmė kartu gyvenantį sugyventinės sūnėną, tuomet dar moksleivį Gintautą Žiogą. Pastarasis prisipažino ieškodamas dokumentų pistoletą radęs sekcijoje, su draugais lauke du kartus iššovęs į dangų ir paslėpęs... mokykloje. Nujausdamas bėdą, V. Stanulevičius tą pačią minutę pareikalavo grąžint daiktą. Vežamas Valentino automobiliu paimti neva mokykloje paslėpto pistoleto, Gintautas kažkodėl paprašė sustoti prie kaimyno bičiulio Donato Drąsučio namų, iš kurių ir atnešė ginklą. Po tokio nemalonaus nuotykio atgavęs ginklą, V. Stanulevičius nurūko tiesiai į Kauną ir ginklą užrakino savo buto seife. Vėliau į Meškuičius vykdavo beginklis.

REKLAMA

Organizatoriai - žinomų žmonių vaikai

Operatyvininkai nedelsdami čiupo G. Žiogą ir D. Drąsutį, o prirėmę įkalčiais, labai greitai sužinojo visą tiesą apie kruviną apiplėšimą.

Sužinota, kad 2003-iųjų pradžioje prestižinės Šiaulių S. Šalkauskio vidurinės mokyklos moksleivis, šio didmiesčio ligoninės skyriaus vedėjo sūnus Juras Mikalauskas sutiko kitos prestižinės J. Janonio gimnazijos moksleivį Edviną Šimkų, kuris pasiūlė plėšikišką planą. Edvino tėvas Egidijus Šimkus - plačiai už Šiaulių žinomas žmogus: milijonierius, stambios komercijos įmonės savininkas, turėjęs futbolo komandą "Kareda", tapusią Lietuvos čempione.

REKLAMA

Prieš keliolika metų šį verslininką reketavo Šiaulių nusikaltėliai, kurie vyrui į daržą įmetė granatą, susprogdino statomą namą ir per pusmetį nušvilpė du automobilius. Šiauliuose kilo mafijos karas - surengti keli nesėkmingi pasikėsinimai į Šiaulių mafijos vadeivas, nušautas E.Šimkaus asmens sargybinis, Šiaulių "mafijos tėvo" V. Antonovo bičiulis A. Skarulis. Matydamas, kad smurtas niekur neveda, E. Šimkus su Šiaulių "princais" susitaikė ir net tapo vieno jų, V. Kavoliuko - "Amerikono", sūnaus krikšto tėvu.

Atgavęs ramybę E. Šimkus tyliai vystė verslą ir Sodo gatvėje pasistatė bene aukščiausią ir didžiausią namą Šiauliuose, jei ne visoje Šiaurės Lietuvoje. Beje, su šiuo garsiu namu siejamas įdomus kuriozas. Kai vienas Šiauliuose primuštas NATO oro policijos karys buvo paklaustas, kokio velnio naktį girtas valkiojosi ne itin gera reputacija garsėjančioje Sodo gatvėje, užsienietis pareiškė manęs esąs prie... bažnyčios! Kas gi bloga gali nutikti prie bažnyčios?

REKLAMA

E. Šimkaus žmona J. Janonio gimnazijos tėvų susirinkimuose didžiavosi, kad į pamokas kartais tingintis net sąsiuvinį atsinešti varganai besimokantis jos sūnus Edvinas taps advokatu, neįtardama, kad netrukus jos atžalai prireiks paties brangiausio mieste advokato.

Surado parankinius

Pasak sulaikyto J. Mikalausko, E. Šimkus pasigyrė sugalvojęs puikų planą, kaip prasimanyti pinigų - reikia užpulti kokį jaunimo privatų vakarėlį bute. Pasak Edvino, surinkus jaunimėlio telefonus, pinigines, kišeninius grotuvus bei visa tai pardavus, galima gauti gražaus pinigo. Tiesa, pats E. Šimkus eiti plėšti šiukštu nenorėjo, todėl pasiūlė J. Mikalauskui, klausinėjo kitų galimų plano vykdytojų. Jurui mintis patiko, nors gydytojo sūnus atvirai plėšikauti taip pat pabijojo. J. Mikalauskas davė parodymus, kad po kelių dienų E. Šimkus jam pasigyrė radęs ne ką vyresnį vykdytoją - Donatą Drasutį iš Meškuičių kaimo. Juras supratęs, kad Edvinas Donatui pažadėjo parūpinti dujinį pistoletą, o už atneštą grobį - 400 litų atlygį.

REKLAMA

D. Drąsutis patvirtino J. Mikalausko žodžius. Vaikinas buvo prisipažinęs, kad E. Šimkus ne tik davė dujinį pistoletą, bet ir parodė namą prie pėsčiųjų bulvaro, kur, E. Šimkaus žiniomis, savaitgalį turi vykti gausus jaunimo vakarėlis.

D. Drąsučiui pristigo drąsos plėšti vienam - į talką jis prikalbino kaimo kaimyną bendraamžį Gintautą Žiogą, kuriam liepė pasiimti peilį. Sutartą dieną vietoj peilio Gintautas atsinešė tetos sugyventinio V. Stanulevičiaus mums jau žinomą kovinį ginklą "Vzor-70". Gudresnis G. Žiogas tikrąjį pistoletą įbruko D. Drąsučiui, o pats plėšimui pasiėmė mažiau bėdos galintį pridaryti dujinį ginklą.

REKLAMA

Kas vyko toliau - jau puikiai žinome. Ant veidų užsimaukšlinę slidininkų kepures su prapjautomis skylėmis akims, bičiuliai įsibrovė į butą penktajame aukšte, kur ir peršovė Vilmantą P. Po apiplėšimo banditai, nubėgę kiemais, kompiuterį paslėpė ir kraują apsiplovė pas Šiauliuose gyvenančią vyresnę Drąsučio seserį Vaidą. Kitą dieną, žinodamas kompiuterio kilmę, jį paėmė J. Mikalauskas. Kompiuteris buvo parduotas perpardavėjui už 800 litų.

Juokingas nuosprendis

Už tokį nusikaltimą JAV plėšikai ir net jų sėbrai neišvengiamai sulauktų kelių dešimtmečių nelaisvės metų, jei ne pačios aukščiausiosios bausmės. Deja, JAV - tai ne Lietuvoje.

Šiuo metu Lietuvos Didžiojo Etmono J.Radvilos mokomojo pulko aprūpinimo kuopoje tarnavęs D. Drąsutis nuteistas kalėti 6 metus ir 8 mėnesius.

Nors J. Mikalauskas kaltintas tik nesąžiningai įgyto turto slėpimu, tačiau po to jis dar smarkiau prisidirbo. Gydytojo sūnus pernai buvo nuteistas lygtinai už narkotinių medžiagų įgijimą, negana to - dalyvavo sumušant NATO karį, tik chuliganai su užsieniečiu susitaikė ir Juras bausmės išvengė. Jam skirta kalėti 4 metus, tik bausmės vykdymas atidėtas.

G. Žiogas ir vienintelis kaltės nepripažinęs E. Šimkus nuteisti kalėti po 3 metus, bausmės vykdymas taip pat atidėtas. Šiuo metu Šiaulių universitete Menų fakulteto II kurse studijuojančiam G. Žiogui, vakarinės mokyklos moksleiviui E. Šimkui bei J. Mikalauskui paskirtos ir auklėjamosios priemonės - nemokamai atidirbti po 100 valandų globos ir rūpybos įstaigose. Būsimam pedagogui, plėšikui G. Žiogui teismas taip pat liepė tęsti mokslus ir nekeisti gyvenimo vietos.

Šalia jaunuolių teisiamųjų suole raudonavęs 57 metų V. Stanulevičius irgi nuteistas lygtinai - už neatsakingai saugotą pistoletą. Nuo nemalonumų invalidą išgelbėjo naujas, gerokai švelnesnis Baudžiamasis kodeksas.

 

https://www.tv3.lt/m/naujiena/projektai/418739/garsiu-tevu-sunus-renkasi-plesiko-profesija