2014 m. balandžio 13 d., sekmadienis

Atleisk Tėvyne
Tėvyne mano Lietuva 
Man taip skaudu
Kad du dešimtmečius
Tu draskoma ir žlugdoma 

Atleisk prašau Tėvyne
Kad apsigavome
Kad klausėm parsidavėlių
Kad klausėme vilkų

Kurie apgavę visą Tautą
Išniekino tave , išprievartavo
Išdraskė tavo didį turtą
Kurį kaupiai ilgus metus

Atleisk prašau Tėvyne
Kad buvom tokie naivūs
Ir leidomiesi mulkinami
Kląstingų padarų

Kurie pakirto tavo pamatus 
Ir didžią tavo dvasią
Kurią it kirmėlės
jie tebegraužia vis

Atleisk Tėvyne Mums
Kad ne ryžtingi Mes 
Atleisk Tėvyne Mums
Kad bijom išsižiot

Mums gėda ir apmaudu
Kad neapgynėm 
Kas laistyta ir permerkta 
Mus protėvių krauju

Vilmantas Povilaitis
12-06-22

www.vilmantinas.com 


2014 m. balandžio 10 d., ketvirtadienis

Man iškilo klausimų, rusofobams ir putinofobams, kaltinantiems dėl savo nelaimių Rusiją ir Putiną.

Man iškilo  klausimų, rusofobams ir putinofobams, kaltinantiems dėl savo nelaimių Rusiją ir Putiną.


      Taigi:


    1. Ar Rusija ir Putinas, išgrobstė Lietuvos turtą, suniokojo gamyklas, fabrikus, žemes ūkio sektorių ir Lietuvos ekonomiką?

    2. Ar Rusija ir Putinas, su magaryčiomis padovanojo "Mažeikių Naftą" amerikonams?

    3. Ar Rusija ir Putinas, praskolino Lietuvą?

    4.  Ar Rusija ir Putinas, sukūrė ES, kuri yra Tautų kapinės.

    5.  Ar Rusija ir Putinas  įvedė Pasaulinio masto okupantų karines pajėgas (NATO) i Lietuva ?

    6.  Ar Rusija ir Putinas, Lietuvos gatvėmis paleido gėjų paradus?

    7. Ar Rusija ir Putinas, iš Lietuvos išvarė didžiulę dalį Lietuvos Piliečių?

    8. Ar Rusija ir Putinas, reikalauja Lietuvos teritoriją parduoti užsieniečiams?

    9. Ar Rusija ir Putinas, nori įvesti rublį Lietuvoje, ar vistik ES nori į Lietuvą įvesti eurą?
     
   10.Ar Rusija ir Putinas, blokuoja ir dusina Referendumą ir Lietuvių Tautos valią?
   
   11. Ar Rusijos ir Putino bankai terorizuoja ir apiplėšinėja Lietuvos Fizinius ir Juridinius asmenis?

   12. Ar Rusija ir Putinas iš Lietuvos teisėsaugos padarė banditosauga, kuri nevykdo teisingumo, bet daro baisiausius nusikaltimus pasislėpę, po teisine neliečiamybe?

   13. Ar Rusija ir Putinas paskyre Lietuvos Prezidentę, kuri aktyviai slepią savo praeitį ir savo “žygdarbius”?

    Nebeklėdėkit, nes veržiat sau ir Lietuvių Tautai kilpą ant kaklo. Bent minimaliai pažadinkite apmiruses proto lasteles. 

Bent sau sąžiningai atsakykite į šiuos klausimus.

Vilmantas Povilaitis
2014-04-10
www.vilmantinas.com