2017 m. lapkričio 29 d., trečiadienis

D.Grybauskaitės kerštas bado akcijos dalyviams

D.Grybauskaitės kerštas bado akcijos dalyviams 
Žmonėms, pranešusiems apie teisėjų nusikaltimus, keliamos baudžiamosios bylos
Aurimas Drižius

Šiaulių apygardos teismo pirmininko Kursevičiaus reikalavimu iškelta baudžiamoji byla už nepagarbą teismui bado akcijos prie prezidentūros organizatoriui Donatui Šulcui.
Be to, Aukščiausias teismas gražino apylinkės teismui iš naujo nagrinėti D.Šulco baudžiamąją bylą, kurioje jis buvo išteisintas, o Kauno apygardos teismas iš karto iškėlė bankroto bylą D.Šulco vadovaujamai Lietuvos Žmogaus teisių stebėtojų sąjungai.
Pats D.Šulcas mano, kad tokie trys veiksmai, sekę iš karto po to, kai policija išvaikė bado akciją, yra prezidentės kerštas už tai, kad viltį praradę žmonės įsikūrę purvinose palapinėse šalia blizgančių Grybauskaitės rūmų Daukanto aikštėje.
Tas pats D.Šulcas su Scholestika Katavičiene buvo gavę Vilniaus savivaldybės administracijos leidimą surengti bado akciją prie prezidentūros – žmonės, praradę bet kokią viltį, surengė bado akciją dėl teisėjų daromų nusikaltimų ir piktnaudžiavimo.
Kaip vieną iš tokio piktnaudžiavimo pavyzdžių D.Šulcas nurodė tą patį Šiaulių apygardos teismo pirmininką V.Kursevičių.  „Kreipėmės į prezidentę dėl trijų Šiaulių apygardos teismo teisėjų atleidimo iš darbo, - pasakojo Donatas Šulcas, - prieš tai rašėme skundus generalinei prokuratūrai skundus dėl minėto teismo teisėjų nusikaltimų – šmeižto, melagingų duomenų pateikimo. Kursevičius su kita Šiaulių apygardos teismo teisėja inicijavo man baudžiamąją bylą vien už tai, kad aš pasirašiau šiuos skundus, pagal BK 232 str. – nepagarba teismui. 

Donato Šulco vadovaujamai Lietuvos Žmogaus teisių stebėtojų sąjungai Kauno apygardos teismas lapkričio  16 d. nusprendė kelti bankroto bylą. Ši sąjunga jau 17 metų gina žmones, kurie nesugeba patys atsiginti. Teismas neišsiuntė šio sprendimo D.Šulcui, todėl šis apie sprendimą sužinojo atsitiktinai. 
Dalia Grybauskaitė neseniai paskelbė pranešimą „„Lietuvos Prezidentė: Įstatymo viršenybė ir pagarba žmogaus teisėms yra neatsiejama teisinės valstybės dalis“, kurio esmė – „tie, kurie pamina visuotinai pripažintas žmogaus teises ir laisves, privalo žinoti, kad demokratiniame pasaulyje yra nepageidaujami“. 

2017-11-29 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos ir Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos pirmininko ir tęsiamos akcijos už teisingumą Lietuvoje organizatoriaus Donato Šulco spaudos konferencijos Seime „Lietuvos Prezidentė: Įstatymo viršenybė ir pagarba žmogaus teisėms yra neatsiejama teisinės valstybės dalis“ pranešimas spaudai

Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, pasirašiusi Užsieniečių teisinės padėties įstatymo pataisas, paskelbė: „Įstatymo viršenybė ir pagarba žmogaus teisėms yra neatsiejama teisinės valstybės dalis. Tie, kurie pamina visuotinai pripažintas žmogaus teises ir laisves, privalo žinoti, kad demokratiniame pasaulyje yra nepageidaujami“.
Sveikiname Respublikos Prezidentę dėl šių teisingų reikalavimų ir norime atkreipti jos dėmesį į tai, kad šių principų nesilaikoma Lietuvoje.
Neterminuotą protesto akciją „Už teisingumą Lietuvoje“ Daukanto aikštėje Vilniuje š.m. spalio 5 d. naktį nutraukė policija, vykdydama vienašališkai, t.y. pažeidžiant įstatymo nustatytą tvarką, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pakeistas akcijos sąlygas. Akcijos organizatorius Donatas Šulcas ir dalyviai buvo sulaikyti ir išvežti. Netruko jie sulaukti ir keršto – dėl šios akcijos vykdymo D. Šulcas policijos pareigūnų administracinėmis baudomis baustas net 11 kartų, kiti dalyviai – mažiau kartų. Kažkodėl kita akcijos organizatorė Scholestika Katavičienė nenubausta. Nors tiek gerai.
D. Šulco vadovaujamai Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungai, ginančiai teismuose Lietuvos žmones, kurie patys tai negali daryti, 2017 m. lapkričio 16 d. nutartimi Kauno apygardos teismas tenkino Sodros Kauno skyriaus pareiškimą ir nutarė iškelti bankroto bylą. Ši teismo nutartis dar neįsiteisėjusi, nes apskųsta. Bene svarbiausia yra tai, kad labai skubėta - atsakovui Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungai nesuteikta galimybė pateikti teismui atsiliepimą ir įrodymus apie organizacijos būklę. Įstatymas leidžia tokią nutartį skųsti per 10 dienų, tačiau šioje byloje teismas nurodė, kad skųsti reikia per 7 dienas.
2017 m. lapkričio 14 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas grąžino pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo baudžiamąją bylą D. Šulcui dėl to, kad jis nukentėjusiųjų vardu surašė 2014 m. kovo 28 d. raštą Generaliniam prokurorui, kuriuo, anot Šiaulių apygardos teismo pirmininko Vytauto Kursevičiaus, įžeidė jį ir kitus pareigūnus pagal LR BK 290 str. (valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens įžeidimas). Beje, D. Šulcą pirmosios instancijos teismas (Panevėžio miesto apylinkės teismas) buvo išteisinęs, o LR BK 290 str. nuo 2016 m. balandžio 1 d. nebegalioja, ir įstatymas neleidžia teisti asmenį dėl dekriminalizuotos veikos, net jei ji ir būtų padaryta.
Šiaulių apygardos teismo pirmininkas V. Kursevičius neturėtų įsižeidinėti, verčiau reikliau vadovautų šiam teismui. Akcijos Daukanto aikštėje metu kreiptasi į Respublikos Prezidentę ir Generalinę prokuratūrą dėl to, kad 2015-12-16 Šiaulių apygardos teismo nuosprendį baudžiamojoje byloje Nr.1A-402-309/2015 pasirašė bylą nenagrinėjęs teisėjas V. Mylė. Teismo pirmininkas V. Kursevičius raštu Lietuvos Aukščiausiajam Teismui patvirtino, kad teisėjas V. Mylia netyčia ir per apsirikimą pasirašė šį nuosprendį, o šios bylos teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas Z. Kavaliauskas nepastebėjo, kad nuosprendį ir 2015-11-05 teismo posėdžio, kuriame nagrinėta ši byla, protokolą pasirašė ir teisėjas V. Mylia.
Generalinė prokuratūra 2017 m. rugsėjo 25 d. atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl šių teisėjų piktnaudžiavimo (teisėjai tai esą padarė per neapdairumą ir netyčia), tačiau kreipėsi į Teisėjų etikos ir drausmės komisiją dėl drausmės bylos teisėjams V. Mylei ir Z. Kavaliauskui iškėlimo. Kol kas neskelbta, kad komisija būtų nagrinėjusi šį klausimą.
Skundą dėl Generalinės prokuratūros prokuratūros atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą ir dėl teismo pirmininko V. Kursevičiaus klausimo perdavimo Teisėjų etikos ir drausmės komisijai atmetė ir Vilniaus miesto apylinkės teismas. Šio teismo nutartis apskųsta. Tokių išvadų nei teismas, nei Generalinė prokuratūra nebūtų padarę, jei būtų pastebėję, kad Šiaulių apygardos teismo pirmininko V. Kursevičiaus rašte patvirtinta, kad teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas Z. Kavaliauskas būsimą teismo nuosprendį derino su teisėju V. Mylia, kuris nebuvo šios teisėjų kolegijos narys. Tad apie neapdairumą ir šių veikų padarymo „netyčią“ kalbėti neįmanoma. Pats Šiaulių apygardos teismo pirmininkas tai patvirtino raštu. Tad reikia tik noro tai pastebėti. Tačiau to noro nėra nei prokuratūroje, nei teisme.
Respublikos Prezidentė, gavusi šią medžiagą, dėl šio unikalaus „teisingumo“ vykdymo Šiaulių apygardos teisme ir visiško Lietuvos teismų diskreditavimo Kanclerio raštu mums pasiūlė patiems kreiptis į Teisėjų etikos ir drausmės komisiją. Norime atkreipti Prezidentės D. Grybauskaitės dėmesį, kad šiame teisme tikrai negeri dalykai vyksta – Zigmas Vaišvila iš Šiaulių apygardos teismo gavo 2017-10-31 Vilniaus apygardos teismo nutartį civilinėje byloje Nr.2S-900-368/2017, kurią priėmė Šiaulių apygardos teismo teisėjas Egidijus Mockevičius. Ponia Respublikos Prezidente, tokiu tempu mes nespėsime rašyti prašymus Teisėjų etikos ir drausmės komisijai dėl drausmės bylų teisėjams kėlimo.

Prezidentei D. Grybauskaitei Z. Vaišvila buvo pateikęs prašymus ir dėl drausmės bylų inicijavimo Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjoms Ingai Staknienei, kuriai Z. Vaišvilos chirurginė operacija nėra priežastis nenagrinėti bylą, Vitai Valeckaitei, kuri „nepastebėjo“ 6 bylos dalyvių, nurodytų Z. Vaišvilos skunde, ir šio teismo pirmininkei Loretai Braždienei, kuri mano, kad Z. Vaišvila chirurginėmis operacijomis modeliuoja bylų eigą ir kuri nenori patikrinti, kokiu būdu teisėja V. Valeckaitė byloje pradangino 6 dalyvius.
Prezidentė pasiūlė Z. Vaišvilai pačiam kreiptis į Teisėjų etikos ir drausmės komisiją. Matyt, pamiršusi tai, Respublikos Prezidentė š.m. lapkričio 27 d. pasirašė dekretą L. Braždienę skirti Vilniaus apygardos teismo pirmininke. Lapkričio 24 d. Teisėjų taryba Prezidentei tai daryti patarė vienbalsiai. Šį kartą į šias pareigas pretendavo bent dvi kandidatės. Prieš pusmetį į šias atsakingas pareigas pretendavo vienintelė L. Braždienė. O kur kiti teisėjai, kurie nemažiau kvalifikuoti ir verti užimti šias atsakingas pareigas? Negi kaip ir visa inteligentija susigūžusi ir be savo nuomonės? Būkite drąsūs ir gerbkite save.
Keipiamės į Lietuvos Prezidentę Dalią Grybauskaitę. Savo pavyzdžiu, ne tik žodiniais pareiškimais parodykite ir teisėjų visuomenei, kad „Įstatymo viršenybė ir pagarba žmogaus teisėms yra neatsiejama teisinės valstybės dalis, kad tie, kurie pamina visuotinai pripažintas žmogaus teises ir laisves, privalo žinoti, kad demokratiniame pasaulyje yra nepageidaujami“.
Tikra, laisva ir nepriklausoma Žiniasklaida
www.vilmantinas.eu

2017 m. lapkričio 22 d., trečiadienis

Už savo nuomonės reiškimą prokuratūra reikalauja kalėjimo


Klaipėdos apygardos teisme prokurorė Edita Mikalainienė pasiūlė sekančias bausmes: 
G.Grabauskui 10 000 eurų bauda, Ž.Razminui 3,5 metų nelaisvė lygtinai , Titorenkai 90 parų arešto.
Minėti asmenys kaltinami dėl tokių nusikaltimų : jie teisiami dėl proklamacijų prieš euro įvedimą Lietuvoje ir Lietuvos narystę NATO spausdinimo, platinimo bei laikymo.


Tačiau Lietuvos teismai mielai teisia žmones už savo pilietines teisės - tai yra už nuomonės reiškimą. Štai visai neseniai tas pats Klaipėdos apygardos teismas nuteisė Vaidą Lekstutį už tokį komentarą:
„Lietuva daugelį amžių kenčia nuo visokių užpuolikų. Šimtus metu Lietuva kartu su žemaičiais, rusais, baltarusiais, ir t.t. gynėsi nuo kryžiuočių nešamos iškrypėliškos pasaulėžiūros. Ir štai dabar visiškai aišku, jog Lietuva tapo JAV kolonija.  Ir tuo pat metu daug kas smerkia Rusiją, net Rusiją išvadina teroristine valstybe.  Kodėl nesmerkiami vokiečiai, kurie šimtus metų lietuvių, žemaičių tautas naikino? O tai, kad rusai po Antro pasaulinio karo Vakarų propagandos apšvitintus vežė į gryną orą (Sibirą) prasivėdinti, paverčiama kaip baisiausias dalykas. Taip, tai tremtis, buvo ištremta ir daug nekaltų žmonių, kuriuos skundė jų kaimynai ir ,,draugai”. Gal prablaivėkime ir nustokime sirgti?”


LAISVĖ AR DIKTATŪRA?
Socialistinio Liaudies fronto pirmininko, žurnalisto Giedriaus Grabausko paskutinis žodis Klaipėdos apygardos teisme:
,,GERBIAMAS TEISME, GERBIAMI PROCESO DALYVIAI IR STEBĖTOJAI,

Esu teisiamas šiame teismo procese nuo š. m. balandžio mėnesio, tačiau jis prasidėjo gerokai anksčiau. Savo kaltės nepripažįstu, nes kaltinimai nepagrįsti ir paremti daugiau prielaidomis, negu faktais. Esu nekaltas ir atmetu visus kaltinimus. Šis politinis persekiojimas - tai konkretus pavyzdys jog Lietuvoje formuojasi profašistinis režimas. Galime sakyti atvirai - atgimsta fašizmas. Kaip žurnalistas, kaip istorikas, galiu pasakyti – jei ir būsiu nuteistas, žinau jog prieš istorijos teismą mano sąžinė švari. Pats politinis procesas tik nukreipia visuomenės dėmes nuo tikrų procesų, - nuo tikro genocido vykdymo Lietuvoje, nuo žmogaus žmonių skurdinimo, masinių žmogaus teisių pažeidimų ir jų išvarymo į Vakarus (išvaryta jau ne mažiau pusantro milijono žmonių, o pagal naujausius duomenis, šis skaičius galo būti gerokai didesnis). Savo pareiga skaitai atskleisti korumpuotų klanų melą ir nusikaltimus, nes žmonės mulkinami, skurdinami ir išvaromi į Vakarus.
Nuo 2015 metu sausio buvo pradėta taip vadinama „antikonstitucinė byla“. Esu įsitikinęs, kad tai politinė byla, kurioje LR piliečiai persekiojami dėl savo įsitikinimų. Aš ir O. Titorenko bei Ž. Razminas kaltinami tam tikrų tekstų platinimu ar laikymu. Tačiau principe nebuvo įvykdyta nieko, kas prieštarautų LR įstatymams ar demokratijos principams. Štai aš esu kaltinamas tuo, jog namuose laikiau penkis lapelius prieš euro įvedimą ir prieš NATO. Bet ar literatūros laikymas yra nusikaltimas? Toks persekiojimas pažeidžia LR Konstitucijos 25 straipsnį, 29 straipsnį ir kai kuriuos kitus straipsnius. Noriu pabrėžti jog ši persekiojimas nukreiptas ir prieš pažangias organizacijas – Socialistinį Liaudies frontą, sambūrį ,,Būkime vieningi“, judėjimą ,,Vytis“, Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungą, kurie nariai buvo kratomi, persekiojami. Aišku galime dar džiaugtis-esame tik teisiami. O mūsų bendražygiai P. Šliužas, I.Krinickis, Ž. Šumskis, S. Rakauskienė buvo tiesiog nužudyti korumpuotų klanų užsakymu. Lietuvoje ilgą laiką klestėjo brutalios represijos prieš socialistus ir komunistus-nuteisti A. Paleckis, D. Raugalienė, J. Kuolelis, J. Jarmalavičius ir daug kitų patriotų. 
Kokios analogijos? Tai A. Dreifuso byla Pracūzijoje, ir ypač G. Dimitrovo byla Vokietijoje. Politinės bylos, kurios žlugo, nes buvo sufabrikuotos.
Politinės represijos mūsų krašte sustiprėjo po Ukrainos įvykių 2014 m. pradžioje. Po ten įvykusio kruvino perversmo padidėjo tarptautinė įtampa, o kai kuriuose kraštuose, tame tarpe ir Lietuvoje, padidėjo spaudimas kairiųjų antifašistinių jėgų atžvilgiu. Pasaulinėje praktikoje ne kartą įrodyta, kad visuomenė pamiršta sunkumus ir susivienija, kai iškila rimta grėsmė laisvei ir nusistovėjusioms vertybėms. Manau, kad šiuo metu Lietuvoje susiklostė kaip tik tokia situacija, kai negebėjimą išspręsti susidariusių socialinių ir ekonominių problemų bandoma pridengti išorės ir vidaus priešų grėsme. Ir būtent šioje byloje bandoma sudaryti įspūdį, kad surasti ir teisiami būtent tokie „priešai“, bandę pakenkti Lietuvos valstybei ar jos žmonėms. Tačiau mano giliu įsitikinimu tai tik „dūmų uždanga“, slepianti kur kas rimtesnes bėdas. Vienas iš šio politinio teismo proceso liudytojų Edvardas Satkevičius buvo teisus pasisakydamas apie tai, kas vyksta Lietuvoje nuo 1990 metų. Mūsų šalyje palaipsniui įsigalėjo išnaudojimas, socialinė nelygybė, ekonominis ir psichologinis teroras. Docento E. Satkevičiaus minimas gyventojų išvarymas į Vakarus tai realus reiškinys. Žmonės bėga nuo skurdo, nuo neteisingumo. Ir iškyla klausimas – kas dėl to atsakingas? Teisiamieji? Ar kriminalizuoto elito grupuotės? Pagal rudens pradžioje paskelbtus duomenis Lietuva užėmė 81 vietą socialinės nelygybės lentelėje. Kur nuėjome? Ar tai pažanga? Manau, kad tai nepriimtina situacija, turint omeny Lietuvos ekonomikos augimą ir praėjus daugiau kaip 25-iems metams po nepriklausomybės atgavimo. Tauta nepatenkinta, ieško kaltų. Tačiau kai kam atrodo, kad jeigu nekalbėsime apie problemas, tai jų niekas ir nematys. Šitoje situacijoje kažkas turėjo tapti kaltas ir kalti buvo surasti.

Bylos eiga buvo standartinė. Tačiau neužilgo pradėtos kurti galingos tyrimo grupės ir suplanuotos kratos vienuolikos Lietuvos piliečių būstuose bei po to sekusi šmeižto kampanija. Susidaro įspūdis, kad prieš prasidedant kratoms buvo neva tikima, kad kratomųjų namuose bus rasti neginčijami įrodymai apie sąmokslą prieš valstybę ir galimai ruošiama gal net ginkluotą perversmą. Tai įrodo tas faktas, kokios pajėgos atvyko kratos daryti mano namuose. Ginkluoti pareigūnai apsupo namą ir tiesiogine to žodžio prasme šturmavo mano butą, neteisėtai išlaužė duris, kol aš bandžiau susisiekti su advokatu ir žurnalistais. Tą pačią dieną pasirodė straipsniai spaudoje apie mano turimus butus ir neteisėtą nevą nusikalstamą veiklą, nors faktai buvo laužti iš piršto ir niekuo nepagrįsti. Įsisiūbavo šmeižto kampanija, kuri prasidėjo dar kratų išvakarėse ir tęsėsi kelis mėnesius. Kaltinimai skambėjo kelis kartus per diena per įvairius TV kanalus. Jie neatitiko jokių faktų, skambėjo tokie žodžiai, kaip „galimai“, „planavo“, „bandė“, „rengė“, ,,Kremliaus agentai“ ir kt. Buvo rodomos įvairių laikotarpių nuotraukos, senesni filmuoti laidų įrašai, taip sudarant įspūdį, kad „maištininkai“ nerimsta ir tęsia veiklą. Ir apie šiuos kaltinimus sužinodavau iš trečiųjų asmenų, nes po kratos iš namų buvo išnešti mano ir žmonos telefonai, kompiuteriai, maršrutizatorius. Likome atskirti nuo pasaulio. Mėnesį laiko negalėjome matyti TV laidų, kuriose buvau kaltinamas ir drabstomas purvais.
Kažkas nusprendė, kad man negalioja demokratinė teisė ir nekaltumo prezumpcija. Tik po trijų mėnesių pavyko atgauti ryšio priemones. Kiti daiktai buvo dalimis grąžinami ilgiau negu metų bėgyje. Ir po tiek pastangų aš kaltinamas, kad laikiau namuose 5 lapelius, kuriuos turi namuose ko gero daug piliečių. Už ši „nusikaltimą“ ir dar daugelį kitų, kurie menamai arba galimai galėjo būti vykdomi ar tik planuojami, rėmėsi pasisakymais per TV.


platinti tokius lankstinukus Lietuvoje jau tapo nusikalstama veikla


Žvelgiant į įrodymų bazę matyti, jog tai visiškas kratinys. Kuo susiję proklamacijos prieš eurą ir nacistinio nusikaltėlio Jono Misiūno-Žalio velnio bei jo bendrininkų nuotraukos, kurios paimtos kratos metu ir pridėtos prie bylos medžiagos? Kuo susiję šios proklamacijos ir per kratą paimti nacistinių nusikaltėlių sąrašai, parengti nacistinių nusikaltimų tyrėjo J. Melamedo? Kas bendro tarp kaltinimų surinktos medžiagos apie veiklą, kurią vykdė J. Misiūnas, J. Vitkus, J. Žemaitis-Vytautas bei kiti nacistiniai nusikaltėliai?
Kaip teisme liudijo Martynas Burkauskas, tyrimo eigoje vyko nuožmus VSD darbuotojų spaudimas. Jis buvo kelis kartus sulaikytas, vežamas į VSD būstinę, jam daromas spaudimas. Be to, M. Burkauskas buvo iškviestas ir pas prokurorę E. Mikalainienę tariamai ,,neformaliam pokalbiui“. Ko gero, suprantame, kas tai per pokalbiai? Iš esmės visa ta yra grubūs įstatymų pažeidimai.
Kai vykdomi tokie piliečių persekiojimai, tuo pat metu dangstomas tikras teroras – tilto per Bražuolę sprogdinimas, J. Abromavičiaus nužudymas bei kiti nusikaltimai, kurių taip ir nesugebėta išaiškinti. Ką tai reiškia? Terorui žalia šviesa, o pilietinei veiklai dedami pančiai? Kodėl neištirti J. Zajančkausko, A. Petrusevičiaus, A.Tučkaus ir jų bendrų įvykdyti nusikaltimai? R. Kaminsko, H. Daublio ir panašių veikėjų nusikaltimai? Tikrai ne tokios demokratijos siekėme, kovodami už laisvą Lietuvą 1990-1991. Ir ramia sąžine bei drąsiai žvelgdamas žmonėms į akis galiu tai teigti, nes ir aš, ir drauge su manimi kaltinami žmonės buvome tomis dienomis prie seimo rūmų, prie TV bokšto, nesislėpėme už niekieno nugarų. Deja, tarp mano kaltintojų ir šmeižėjų yra ir tokių, kurie tų įvykių metu pralaukė nuošalėje ar net dirbo buvusios valdžios struktūrose. Bet papūtus laisvės vėjams giliai įkišo savo partinius bilietus, iššoko į pirmas gretas toliau dirba atsakinguose postuose. 
Šiuo metu Lietuvoje atvirai veikia fašistų bendrijos, tokios kaip „Skydas”. Jie platina tekstus – „pažadink Hitlerį savyje“. Jie atvirai ir agresyviai pasisako prieš kitataučius, kitatikius, kitos odos spalvos piliečius. Ar buvo kratomi ir teisiami šitie fašistai? Deja, jų veikla valdžios struktūroms atrodo visai priimtina. Lietuvoje atvirai veikia ir ,,Žalio Velnio brolija“ bei kiti fašistiniai klanai. Ir jie neliečiami, savi gina savus.
AŠ KALTINU
Kaltinu bylos fabrikavimu Saugumo departamento pavaduotoją R. Vaišnorą. Jo pateikta VSD pažyma „Dėl informacijos pateikimo“ (pateikta 2015-02-25) yra tipiškas kryptingos propagandos produktas. Joje nėra tikrų faktų apie nusikaltimus, vien tik propaganda. Pilna teiginių: „hibridinis karas”, „separatistinės idėjos”, „prorusiški veikėjai”, „pavojingi asmenys” ir panašiai. Ir greta minimos įvairios pavardės, tame tarpe mano pavardė. Po šios pažymos pateikimo greitu laiku buvo pradėta planuoti kratas. Tai įrodo, kad R. Vaišnoro pateikta pažyma davė eigą aktyviems tyrimo veiksmams, nors buvo paremta tik prielaidomis, bet ne faktais. 
Kaltinu bylos fabrikavimu prokurorą V. Radišauską. Šis prokuroras vykdė tyrimą nepaisydamas, jog nebuvo tikrų faktų apie nusikaltimų vykdymą. Ir neatsižvelgęs į tai perdavė bylą Klaipėdos apygardos prokuratūrai.
Kaltinu bylos fabrikavimu ir viešu šmeižto skleidimu prokurorą I. Minkevičių. Jis po kratų viešai šmeižė ir žemino piliečius, pas kuriuos buvo vykdytos kratos, nepaisydamas nekaltumo prezumpcijos įstatymu. Deja, jo teiginiai nepasitvirtino. 
Kaltinu Klaipėdos kriminalinės policijos II skyriaus viršininką D. Bieliūną prisidėjus prie bylos fabrikavimo ir organizavus neteisėtą TV bei interneto ryšį užtikrinančio techninio bloko pagrobimą iš mano gyvenamojo būsto Kaune. Jo pateikti dokumentai propagandiniai, galimai klaidinantys kitus pareigūnus. 
Kaltinu politikus A. Anušauską, L. Kasčiūną, R. Juknevičienę, žinomą propagandistą N. Maliukevičių, žurnalistą A. Tapiną ir kitus asmenis vykdžius ilgalaikę masinę šmeižto kampaniją, nukreiptą prieš asmenis, pas kuriuos vykdytos kratos.
Aš už Lietuvos išlikimą ir taiką
Lietuvoje klestinti rusofobija tiesiog patologiška. Ji kenkia Lietuvai. Kaip žurnalistas pastaruoju metu daugiau rengiu straipsnius ir kita informacine medžiaga rusų kalba, neseniai išleista ir knyga rusų kalba, esu vienas iš šios knygos autorių. Bendravimas su kaimynais būtinas. Tie, kurie vykdo rusofobijos plėtrą, tai Lietuvos žlugdytojai. O mums, daugumai piliečių, reikia taikos ir tautų draugystės. Juk Rusija tiesią tvirtą proletarišką ranką, ir ne kartą padėdavo Lietuvai, grąžino Vilniaus kraštą, ir įvykdė daug kitų geranoriškų žingsnių. 
Pasisakau už Lietuvos išlikimą, už taikią ir stabilią Lietuvą. Mano giliu įsitikinimu – Lietuva tai ne tik teritorija, kurią reikia ginti ir saugoti, bet ir žmonės, kurie yra šios šalies piliečiai, kuriuos taip pat reikia ginti ir saugoti. Pasisakau prieš Lietuvoje klestintį išnaudojimą, akis badančią socialinę nelygybę, monopolinio kapitalo diktatą. Lietuvoje siauros, bet įtakingos grupės vykdo ekonominį ir psichologinį terorą prieš didelę dalį šalies piliečių, klesti jų sąskaita. Ekspertas L. Laužikas teigia, kad neva dauguma šalies gyventojų labai patenkinti gyvenimu Lietuvoje. Bet tai melas, tai įrodo socialinės apklausos ir socialinės akcijos, kuriose badaujantys varguoliai maitinami ,,Maltos“ sriuba, piliečiai skatinami aukoti maisto fondui, TV laidose renkami pinigai skurstantiems vaikams ir daugiavaikėms šeimoms. Lietuvą žlugdo tokia triada – korumpuoti politikai ir pareigūnai, oligarchų klasė ir šalių jų veikiančios šešėlinės grupuotės.
Kreipiuosi į teismą ir prašau mane išteisinti. Esu nekaltas, veikiau kaip žurnalistas, kaip vienas iš Socialistinio Liaudies fronto lyderių. Veikiau taikiomis priemonėmis ir siekdamas atkreipti dėmesį į susidariusias problemas, o ne jas sukurdamas.
Laikas atsakyti į klausimą, kas organizuoja mano persekiojimus? Tai fašistiniai elementai, tai rusofobai ir antisemitai. Tokie asmenys, kurie dangsto Holokausto nusikaltimus Lietuvoje ir gretimuose kraštuose, kurie dangsto kitus fašistinius nusikaltimus, kurie rėmė kruviną perversmą Ukrainoje 2014 m. pradžioje, kurie pasisako už Lietuvos okupaciją (remia neteisėtą vokiečių ir amerikiečių okupacinės armijos įvedimą į Lietuvą), kurie kursto rusofobiją, kurie aktyviai palaiko Lietuvos gyventojų išvarymą į Vakarus.
Ginu savo idėjas, savo socialistines pažiūras, ginu žodžio laisvę. Pasisakau už socialinio teisingumo atstatymą Lietuvos valstybėje. Pasisakau už europinės demokratijos teisę ir Lietuvą kaip neutralią šalį, kaip taikos zona. Lietuvoje nebus stabilumo ir socialinės darnos, kol nebus nutraukti itin brangiai kainuojantys ir neskaidrūs ginkluotės pirkimai. Tai Lietuvos biudžeto eikvojimas ir žmonių skurdinimas. Manau, kad daugelį dalykų galima išspręsti poliniais metodais, o ne grasinimais ir kaltinimais.
Dabar Lietuvoje yra daugybė reiškinių, kurie įrodo, jog LR Konstitucija paminama. Nei kratos ir grasinimai, nei teismai, nei nužudymai nesustabdys pažangos. Istorijos ratas sukasi ir kenčia tie, kurie nepaiso istorijos pamokų. Istorijos ratas sukasi link socialistinės Europos sukūrimo. O bylų fabrikuotojai anksčiau ar vėliau žlunga. Faktų negalima pakeisti – juos galima iškraipyti, slėpti, arba suvokti ir nekartoti klaidų. Mūsų pilietinė pareiga siekti konstitucinės tvarkos atstatymo."

Tikra, laisva ir nepriklausoma Žiniasklaida
www.vilmantinas.eu

2017 m. lapkričio 21 d., antradienis

Сегодня 2017.11.21 в Клайпедском суде проходит последнее слушанье по громкому делу против активных общественных деятелях и граждан Литвы Олега Титоренко, Жильвинаса Разминаса, Гедрюса Грабаускаса

   

Сегодня 2017.11.21 в Клайпедском суде проходит последнее слушанье по громкому делу против активных общественных деятелях и граждан Литвы Олега Титоренко, Жильвинаса Разминаса, Гедрюса Грабаускаса, которые участвовали в пикете против размещения войск НАТО в Литве у посольства США. Сегодня с утра я навестил обвиняемых в зале суда и пожелал победы «добра над злом».
Предыстория такова. Полтора года назад, были проведены обыски в домах активистов гражданского общества, которые открыто выступали против размещения войск НАТО и выступали против введения Евро. Требования вполне конституционные, ст.137 гласит что на территории Литовской республики не может быть оружия массового уничтожения и иностранных военных баз. Каким-то крупным политикам или каким-то чиновникам показались такие протесты антигосударственными и на этих людей образно говоря "спустили собак с привязи", а именно, ДГБ Литвы направило в прокуратуру письмо о том, что в Литве готовится какой-то государственный переворот и в нём подозреваются активисты гражданского общества, выступающие против НАТО и введения Евро. Прокуратура направила распоряжение в полицию по особо тяжким делам, провести обыски в домах и выявить свидетельства о подготовке к антиконституционным действиям. Но полиция как мне известно нашла только листовки против введения Евро, книги о здоровом образе жизни и один мелкокалиберный пистолет, который можно было купить на территории Литвы в любом оружейном магазине без всякого разрешения и регистрации.
Как мне сейчас сообщили из зала суда, прокуратура официально на суде выдвинуло обвинение и настаивает:
Гедрюсу Грабаускасу – оштрафовать
Жильвинасу  Разминасу  3,5 года условно
Олегу Титоренко – 90 дней Ареста.
Не было бы так смешно, как становится грустно от того, что эти активисты как раз и защищают нашу конституцию Литвы ст. 137.
И такое их преследование чиновниками возможно нарушает статьи 3 и 25,26 конституции Литвы. Как говорил мой преподаватель по праву бывший прокурор Клайпеды, был бы человек, а статью всегда подберут. Судя по всему, прокуратура уже статью подобрала, остаётся последнее слово за решением суда. Мы внимательно следим за этим делом, по результату решения суда я думаю будут сделаны адекватные выводы демократического обществае

Вячеслав Титов

www.vilmantinas.eu

2017 m. lapkričio 19 d., sekmadienis

2018-01-09 Bus teisiami Kovotojai už Teisingą, Teisinę ir Nepriklausomą Lietuvą.

2018 Saudio 9 dieną, 09:00 valandą. Klaipėdos Apygardos Teisme, adresu Herkaus Manto g. 26 įvyks teismo posėdis. Teisiami aktyvūs kovotojai už Teisingą, Teisinę, Laisvą, Nepriklausomą ir Demokratinę Lietuvą, Žilvinas Razminas, Olegas Titorenko ir Giedrius . Kaip daugelis žmonių supranta, kad Lietuva jau senai nebėra nei teisinga, nei teisinė, nei demokratinė. Tą puikiai parodo ne tik, Lietuvos "teisinė" sistema, bet ir "politikai", bankininkai ir visa "teisėsauga", kurie mano giliu įsitikinimu, virto į gerai organizuotą, nusikalstamą susivienyjimą, darantį ne tik nusikaltimus prieš Lietuvių Tautą, bet ir prieš visą Žmoniją. Taigi, gerbiami Lietuvos Žmonės, visi kam pabodo fašistinė diktatūra ir kurie palaikote, už Lietuvos Valstybės ateitį kovojančius Lietuvos Didvyrius, kviečiame prisidėti ir palaikyti juos savo buvimu kartu, kai su Jeis akivaizdžiai bandoma susidoroti. Laukiame Jūsų visų 2018-01-21, 09:00 valandą, Klaipėdos Apygardos Teisme adresu Herkaus Manto gatvė. Nr 26.
Tikra, laisva ir nepriklausoma Žiniasklaida.
www.vilmantinas.eu

2017 m. lapkričio 15 d., trečiadienis

PRODUKTAI, KURIU NIEKADA NEGALIMA VALGYTI

PRODUKTAI, KURIU NIEKADA NEGALIMA VALGYTI
Čipsai, „Gallina blanca“ buljonai,
Majonezas plastikiniuose indeliuose (actas ardo plastmasę, jis plauna iš jos dioksinus - kancerogenus).
Negalima valgyti rūkyto sūrio.
Negalima valgyti lydyto sūrelio - jis netirpsta mūsų organizmuose. Į sūrelių mases deda dažiklius, kildymo miltelius. Geriau imti natūralią varškę ir dėti į ją tai, kas patinka.
Jei į prieskonius įdėti dirbtiniai komponentai, tokie, kaip natrio
gliukomatas (E621), dėti į maistą tokių prieskonių negalima.
Į pomidorų sultis deda kenksmingą putų malšintoją.
Šokolade yra argininas. Tai už orgazmą atsakinga rūgštis. Ir, jei valgyti daug šokolado, atsiranda priklausomybė, ir nuosavas argininas nebegaminamas. Tačiau tai nereiškia, jog visiškai negalima valgyti šokolado. Jei į šokoladą įdėtas cukrus, pienas ir kakava, tuomet jį galima valgyti. O jei ten dar ir maistiniai koncentratai - nėra prasmės jį valgyti.
Greito paruošimo sriubos, tirpi kava, sultys, sulčių nektaras, koncentratai iš pakelių – tai tie produktai, kurių niekada negalima valgyti ir gerti.
Pienas gali būti antiseptinėje pakuotėje, tai reiškia, jog į tokią pakuotę yra įdėti antibiotikai arba dimeksidas. Pienas, esantis tokioje pakuotėje įtraukia į save visą antiseptiką.
Analogiškai ir sultys.
„McDonald‘s“ firma sukūrė tokį antioksidantą, kuris neleidžia tamsėti bulvėms ir jas galima laikyti 4 mėnesius. Ir šios firmos darbuotojai priversti pasirašyti sutartį apie šio fakto neviešinimą. Skirtumas tarp greito ir negreito maisto yra tas, jog greito maitinimo firmos maistą ruošia iš anksto, o tam, kad jis negestų naudojami konservantai.
Troškulį skatinantys gėrimai (Coca cola, Sprite, Fanta ir tt) savyje turi kofeino grupės medžiagų, turinčių narkotinį poveikį. Ir tuos gėrimus geria vaikai... Normalus žmogus to negeria ir nevalgo.
Į džiūvėsėlius dedama E621, todėl kad sūdyti brangiau...
Kukurūzų gamybai naudojama 140 laipsniu temperatūra, bet tokioje temperatūroje dega cukrus, ir gaunasi negražu, bei neskanu. Todėl dedamas ciklomatas, o tai kancerogenas. O kukurūzus valgo vaikai...
„Danon“ firma reklamuoja savo produktą, neva turintį gyvųjų bakterijų. Gyvosios bakterijos gyvena nuo 2 iki 6 dienų, nedaugiau. O jų gaminiai tinkami vartoti pusę metų. Kai jie atiduoda savo produktus ekspertams, tai ten viskas tvarkoje. Po to šie produktai švitinami. Tokiu būdu amerikiečiai
išsprendė salmoneliozės problemą. Jie apšviečia visus kiaušinius. Produktas netampa radioaktyvus, tačiau žūsta visi baltymai.
Jogurtai – ta pati istorija...
Natūralūs antiseptikai – svogūnas ir česnakas, visa kita – chemija.
„Nestle“, „Knorr“, „Mars“, „Snikers“, ... – geninė inžinerija. Šią
informaciją galima gauti internete,„Greenpeace“ saite vaikiškos mitybos puslapyje...
Stebėkite, ką valgote Jūs patys, Jūsų vaikai, Jūsų artimieji.
Kaip sako liaudies patarlė - "Duobę sau kasame šakute ir šaukštu, ligą randame lėkštės dugne..."
Algimantas, "ŽYNYS"PRODUKTAI, KURIU NIEKADA NEGALIMA VALGYTI
Čipsai, „Gallina blanca“ buljonai,
Majonezas plastikiniuose indeliuose (actas ardo plastmasę, jis plauna iš jos dioksinus - kancerogenus).
Negalima valgyti rūkyto sūrio.
Negalima valgyti lydyto sūrelio - jis netirpsta mūsų organizmuose. Į sūrelių mases deda dažiklius, kildymo miltelius. Geriau imti natūralią varškę ir dėti į ją tai, kas patinka.
Jei į prieskonius įdėti dirbtiniai komponentai, tokie, kaip natrio
gliukomatas (E621), dėti į maistą tokių prieskonių negalima.
Į pomidorų sultis deda kenksmingą putų malšintoją.
Šokolade yra argininas. Tai už orgazmą atsakinga rūgštis. Ir, jei valgyti daug šokolado, atsiranda priklausomybė, ir nuosavas argininas nebegaminamas. Tačiau tai nereiškia, jog visiškai negalima valgyti šokolado. Jei į šokoladą įdėtas cukrus, pienas ir kakava, tuomet jį galima valgyti. O jei ten dar ir maistiniai koncentratai - nėra prasmės jį valgyti.
Greito paruošimo sriubos, tirpi kava, sultys, sulčių nektaras, koncentratai iš pakelių – tai tie produktai, kurių niekada negalima valgyti ir gerti.
Pienas gali būti antiseptinėje pakuotėje, tai reiškia, jog į tokią pakuotę yra įdėti antibiotikai arba dimeksidas. Pienas, esantis tokioje pakuotėje įtraukia į save visą antiseptiką.
Analogiškai ir sultys.
„McDonald‘s“ firma sukūrė tokį antioksidantą, kuris neleidžia tamsėti bulvėms ir jas galima laikyti 4 mėnesius. Ir šios firmos darbuotojai priversti pasirašyti sutartį apie šio fakto neviešinimą. Skirtumas tarp greito ir negreito maisto yra tas, jog greito maitinimo firmos maistą ruošia iš anksto, o tam, kad jis negestų naudojami konservantai.
Troškulį skatinantys gėrimai (Coca cola, Sprite, Fanta ir tt) savyje turi kofeino grupės medžiagų, turinčių narkotinį poveikį. Ir tuos gėrimus geria vaikai... Normalus žmogus to negeria ir nevalgo.
Į džiūvėsėlius dedama E621, todėl kad sūdyti brangiau...
Kukurūzų gamybai naudojama 140 laipsniu temperatūra, bet tokioje temperatūroje dega cukrus, ir gaunasi negražu, bei neskanu. Todėl dedamas ciklomatas, o tai kancerogenas. O kukurūzus valgo vaikai...
„Danon“ firma reklamuoja savo produktą, neva turintį gyvųjų bakterijų. Gyvosios bakterijos gyvena nuo 2 iki 6 dienų, nedaugiau. O jų gaminiai tinkami vartoti pusę metų. Kai jie atiduoda savo produktus ekspertams, tai ten viskas tvarkoje. Po to šie produktai švitinami. Tokiu būdu amerikiečiai
išsprendė salmoneliozės problemą. Jie apšviečia visus kiaušinius. Produktas netampa radioaktyvus, tačiau žūsta visi baltymai.
Jogurtai – ta pati istorija...
Natūralūs antiseptikai – svogūnas ir česnakas, visa kita – chemija.
„Nestle“, „Knorr“, „Mars“, „Snikers“, ... – geninė inžinerija. Šią
informaciją galima gauti internete,„Greenpeace“ saite vaikiškos mitybos puslapyje...
Stebėkite, ką valgote Jūs patys, Jūsų vaikai, Jūsų artimieji.
Kaip sako liaudies patarlė - "Duobę sau kasame šakute ir šaukštu, ligą randame lėkštės dugne..."
Algimantas, "ŽYNYS"

Tikra, laisva ir nepriklausoma Žiniasklaida
www.vilmantinas.eu

2017 m. lapkričio 6 d., pirmadienis

Zemaitijos Prezidentas:


Zemaitijos Prezidentas kartu ir Zemaitijos Visuomenes Parlamento Tarybos Prezidentas( su sunumi studentu ) kartu AKP ANTIKORUPCINES KONSTITUCINES PARTIJOS PIRMINI KAS Justinas Burba. Lietuvoje Nr 171 p EUROMAIDANELIO ORGANIZATORIUS 2017 06 22 d. Prie besmegenio nusibezdejusio Seimo ir neveiklos Generalines Prokuraturos del rengiamo Pasaulio lietuviu 72 v. Nacionaliniostreiko likviduoti politine ir teisine korupcija.( ziurekite 2200 video )
STOP.  Dabar organizuoju 3d.protesta Strasbure prie ES teismo ir Parlamento Tarybos.  Kvieciu 100 nukentejusiu nuo teismu mafijos su korumpuotais sprendimais. Organizatore Antikorupcine Konstitucine Partija. Man siusti isiteisejusius korumpuotus teismo sprendimus.

  STOP STOP STOP. VESIME TIESIOGINE TRANSLIACIJA PASAULIO MASTU IS FEISBUKO IR PER YOU TUBE ANTI CORRUPTION TV

Rasykite anticorruption1rv@gmail.com. zemaitijosprezidentas@gmail. Com

2017 m. lapkričio 2 d., ketvirtadienis

JAV/NATO karo nusikaltėlių gauja įsakė savo 5 kolonai LietuvojeJAV/NATO karo nusikaltėlių gauja įsakė savo 5 kolonai Lietuvoje - konservatoriams, liberalams, socdemams, nacionalistams, fašistams, tautininkams -  ruošti iš vietinių čiabuvių patrankų mėsą būsimai JAV agresijai prieš Rusiją. JAV 5 kolona , kaip jai įprasta, su vergo įniršiu ėmėsi vykdyti pono paliepimą paspartinti Lietuvos gyventojų genocidą ir ėmė per visus savo parsidavusius melo propagandos kanalus vykdyti aršią karo su Rusija propagandos kampaniją, kurstyti tautinę nesantaiką, urvinę rusofobiją. Formos šitos militaristinės psichozės yra transliuojamos per visus įmanomus dezinformacijos kanalus pačios įvairiausios - nuo gatvės kvailų pasisakymų iki kunigų pamokslų bažnyčiose, leidžiami įvairūs "pamokymai" kaip elgtis, jeigu Rusija neva užpultų JAV nuskurdintą ir apiplėštą Lietuvą, įvairūs anal'itikai, šuns penktos kojalos rimtais veidais porina kosmines nesąmones apie Rusijos agresiją, nuolat demonstruojami JAV/NATO karo nusikaltėlių okupacinių būrių dislokavimai Lietuvoje, Lenkijoje ir kitur prie Rusijos sienos, JAV/NATO patyrę žudikai-generolai idiotiškais snukiais sako debiliškas kalbas, muša karo būgnus, jiems antrina Lietuvos aukščiausi parsidavę JAV pareigūnai, žygiuoja nacistinės "patriotinės" besmegenių kolonos, klykauja pakvaišę "yksperrrdai" ir t.t. ir pan.
Šita karo vanagų gauja atėjo pasiimti tavo sielos, šitie "varpai skamba tau"... gink savo sielą nuo išprotėjusių pragaro šunų, neleisk jų pražūtingam lojimui, kraugeriškam urzgimui patekti į tavo sąmonę, saugok gamtos tau įdėtą pagarbą GYVYBEI, TAIKAI, SAUGUMUI.
JEIGU LEISI JAV-NATO KARO NUSIKALTĖLIAMS SUDEGINTI JŲ NUSIKALSTAMAME KARE UŽ VISO PASAULIO PAVERGIMĄ PRIEŠ RUSIJĄ SAVO LIETUVĄ, KITOS LIETUVOS TU NEBETURĖSI NIEKADA!!!
NE JAV/NATO AGRESIJAI! STOP KARO PROPAGANDAI!
NE JAV/NATO KOLONIALIZMUI, IMPERIALIZMUI, MILITARIZMUI, VISŲ TAUTŲ GENOCIDUI!
STOP US/NATO WAR CRIMES AROUND THE WORLD!
US/NATO WAR CRIMINALS TO NIURNBERG-2!
US/NATO MUST BE DESTROYED!
YANKEE, GO HOME!
PEACE - YES! NO WAR!
JAV/NATO KARO NUSIKALTĖLIAI - LAUK IŠ Lietuvos!

Jonas Kovalskis

Tikra, laisva ir nepriklausoma Žiniasklaida
www.vilmantinas.eu