2017 m. lapkričio 22 d., trečiadienis

Už savo nuomonės reiškimą prokuratūra reikalauja kalėjimo


Klaipėdos apygardos teisme prokurorė Edita Mikalainienė pasiūlė sekančias bausmes: 
G.Grabauskui 10 000 eurų bauda, Ž.Razminui 3,5 metų nelaisvė lygtinai , Titorenkai 90 parų arešto.
Minėti asmenys kaltinami dėl tokių nusikaltimų : jie teisiami dėl proklamacijų prieš euro įvedimą Lietuvoje ir Lietuvos narystę NATO spausdinimo, platinimo bei laikymo.


Tačiau Lietuvos teismai mielai teisia žmones už savo pilietines teisės - tai yra už nuomonės reiškimą. Štai visai neseniai tas pats Klaipėdos apygardos teismas nuteisė Vaidą Lekstutį už tokį komentarą:
„Lietuva daugelį amžių kenčia nuo visokių užpuolikų. Šimtus metu Lietuva kartu su žemaičiais, rusais, baltarusiais, ir t.t. gynėsi nuo kryžiuočių nešamos iškrypėliškos pasaulėžiūros. Ir štai dabar visiškai aišku, jog Lietuva tapo JAV kolonija.  Ir tuo pat metu daug kas smerkia Rusiją, net Rusiją išvadina teroristine valstybe.  Kodėl nesmerkiami vokiečiai, kurie šimtus metų lietuvių, žemaičių tautas naikino? O tai, kad rusai po Antro pasaulinio karo Vakarų propagandos apšvitintus vežė į gryną orą (Sibirą) prasivėdinti, paverčiama kaip baisiausias dalykas. Taip, tai tremtis, buvo ištremta ir daug nekaltų žmonių, kuriuos skundė jų kaimynai ir ,,draugai”. Gal prablaivėkime ir nustokime sirgti?”


LAISVĖ AR DIKTATŪRA?
Socialistinio Liaudies fronto pirmininko, žurnalisto Giedriaus Grabausko paskutinis žodis Klaipėdos apygardos teisme:
,,GERBIAMAS TEISME, GERBIAMI PROCESO DALYVIAI IR STEBĖTOJAI,

Esu teisiamas šiame teismo procese nuo š. m. balandžio mėnesio, tačiau jis prasidėjo gerokai anksčiau. Savo kaltės nepripažįstu, nes kaltinimai nepagrįsti ir paremti daugiau prielaidomis, negu faktais. Esu nekaltas ir atmetu visus kaltinimus. Šis politinis persekiojimas - tai konkretus pavyzdys jog Lietuvoje formuojasi profašistinis režimas. Galime sakyti atvirai - atgimsta fašizmas. Kaip žurnalistas, kaip istorikas, galiu pasakyti – jei ir būsiu nuteistas, žinau jog prieš istorijos teismą mano sąžinė švari. Pats politinis procesas tik nukreipia visuomenės dėmes nuo tikrų procesų, - nuo tikro genocido vykdymo Lietuvoje, nuo žmogaus žmonių skurdinimo, masinių žmogaus teisių pažeidimų ir jų išvarymo į Vakarus (išvaryta jau ne mažiau pusantro milijono žmonių, o pagal naujausius duomenis, šis skaičius galo būti gerokai didesnis). Savo pareiga skaitai atskleisti korumpuotų klanų melą ir nusikaltimus, nes žmonės mulkinami, skurdinami ir išvaromi į Vakarus.
Nuo 2015 metu sausio buvo pradėta taip vadinama „antikonstitucinė byla“. Esu įsitikinęs, kad tai politinė byla, kurioje LR piliečiai persekiojami dėl savo įsitikinimų. Aš ir O. Titorenko bei Ž. Razminas kaltinami tam tikrų tekstų platinimu ar laikymu. Tačiau principe nebuvo įvykdyta nieko, kas prieštarautų LR įstatymams ar demokratijos principams. Štai aš esu kaltinamas tuo, jog namuose laikiau penkis lapelius prieš euro įvedimą ir prieš NATO. Bet ar literatūros laikymas yra nusikaltimas? Toks persekiojimas pažeidžia LR Konstitucijos 25 straipsnį, 29 straipsnį ir kai kuriuos kitus straipsnius. Noriu pabrėžti jog ši persekiojimas nukreiptas ir prieš pažangias organizacijas – Socialistinį Liaudies frontą, sambūrį ,,Būkime vieningi“, judėjimą ,,Vytis“, Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungą, kurie nariai buvo kratomi, persekiojami. Aišku galime dar džiaugtis-esame tik teisiami. O mūsų bendražygiai P. Šliužas, I.Krinickis, Ž. Šumskis, S. Rakauskienė buvo tiesiog nužudyti korumpuotų klanų užsakymu. Lietuvoje ilgą laiką klestėjo brutalios represijos prieš socialistus ir komunistus-nuteisti A. Paleckis, D. Raugalienė, J. Kuolelis, J. Jarmalavičius ir daug kitų patriotų. 
Kokios analogijos? Tai A. Dreifuso byla Pracūzijoje, ir ypač G. Dimitrovo byla Vokietijoje. Politinės bylos, kurios žlugo, nes buvo sufabrikuotos.
Politinės represijos mūsų krašte sustiprėjo po Ukrainos įvykių 2014 m. pradžioje. Po ten įvykusio kruvino perversmo padidėjo tarptautinė įtampa, o kai kuriuose kraštuose, tame tarpe ir Lietuvoje, padidėjo spaudimas kairiųjų antifašistinių jėgų atžvilgiu. Pasaulinėje praktikoje ne kartą įrodyta, kad visuomenė pamiršta sunkumus ir susivienija, kai iškila rimta grėsmė laisvei ir nusistovėjusioms vertybėms. Manau, kad šiuo metu Lietuvoje susiklostė kaip tik tokia situacija, kai negebėjimą išspręsti susidariusių socialinių ir ekonominių problemų bandoma pridengti išorės ir vidaus priešų grėsme. Ir būtent šioje byloje bandoma sudaryti įspūdį, kad surasti ir teisiami būtent tokie „priešai“, bandę pakenkti Lietuvos valstybei ar jos žmonėms. Tačiau mano giliu įsitikinimu tai tik „dūmų uždanga“, slepianti kur kas rimtesnes bėdas. Vienas iš šio politinio teismo proceso liudytojų Edvardas Satkevičius buvo teisus pasisakydamas apie tai, kas vyksta Lietuvoje nuo 1990 metų. Mūsų šalyje palaipsniui įsigalėjo išnaudojimas, socialinė nelygybė, ekonominis ir psichologinis teroras. Docento E. Satkevičiaus minimas gyventojų išvarymas į Vakarus tai realus reiškinys. Žmonės bėga nuo skurdo, nuo neteisingumo. Ir iškyla klausimas – kas dėl to atsakingas? Teisiamieji? Ar kriminalizuoto elito grupuotės? Pagal rudens pradžioje paskelbtus duomenis Lietuva užėmė 81 vietą socialinės nelygybės lentelėje. Kur nuėjome? Ar tai pažanga? Manau, kad tai nepriimtina situacija, turint omeny Lietuvos ekonomikos augimą ir praėjus daugiau kaip 25-iems metams po nepriklausomybės atgavimo. Tauta nepatenkinta, ieško kaltų. Tačiau kai kam atrodo, kad jeigu nekalbėsime apie problemas, tai jų niekas ir nematys. Šitoje situacijoje kažkas turėjo tapti kaltas ir kalti buvo surasti.

Bylos eiga buvo standartinė. Tačiau neužilgo pradėtos kurti galingos tyrimo grupės ir suplanuotos kratos vienuolikos Lietuvos piliečių būstuose bei po to sekusi šmeižto kampanija. Susidaro įspūdis, kad prieš prasidedant kratoms buvo neva tikima, kad kratomųjų namuose bus rasti neginčijami įrodymai apie sąmokslą prieš valstybę ir galimai ruošiama gal net ginkluotą perversmą. Tai įrodo tas faktas, kokios pajėgos atvyko kratos daryti mano namuose. Ginkluoti pareigūnai apsupo namą ir tiesiogine to žodžio prasme šturmavo mano butą, neteisėtai išlaužė duris, kol aš bandžiau susisiekti su advokatu ir žurnalistais. Tą pačią dieną pasirodė straipsniai spaudoje apie mano turimus butus ir neteisėtą nevą nusikalstamą veiklą, nors faktai buvo laužti iš piršto ir niekuo nepagrįsti. Įsisiūbavo šmeižto kampanija, kuri prasidėjo dar kratų išvakarėse ir tęsėsi kelis mėnesius. Kaltinimai skambėjo kelis kartus per diena per įvairius TV kanalus. Jie neatitiko jokių faktų, skambėjo tokie žodžiai, kaip „galimai“, „planavo“, „bandė“, „rengė“, ,,Kremliaus agentai“ ir kt. Buvo rodomos įvairių laikotarpių nuotraukos, senesni filmuoti laidų įrašai, taip sudarant įspūdį, kad „maištininkai“ nerimsta ir tęsia veiklą. Ir apie šiuos kaltinimus sužinodavau iš trečiųjų asmenų, nes po kratos iš namų buvo išnešti mano ir žmonos telefonai, kompiuteriai, maršrutizatorius. Likome atskirti nuo pasaulio. Mėnesį laiko negalėjome matyti TV laidų, kuriose buvau kaltinamas ir drabstomas purvais.
Kažkas nusprendė, kad man negalioja demokratinė teisė ir nekaltumo prezumpcija. Tik po trijų mėnesių pavyko atgauti ryšio priemones. Kiti daiktai buvo dalimis grąžinami ilgiau negu metų bėgyje. Ir po tiek pastangų aš kaltinamas, kad laikiau namuose 5 lapelius, kuriuos turi namuose ko gero daug piliečių. Už ši „nusikaltimą“ ir dar daugelį kitų, kurie menamai arba galimai galėjo būti vykdomi ar tik planuojami, rėmėsi pasisakymais per TV.


platinti tokius lankstinukus Lietuvoje jau tapo nusikalstama veikla


Žvelgiant į įrodymų bazę matyti, jog tai visiškas kratinys. Kuo susiję proklamacijos prieš eurą ir nacistinio nusikaltėlio Jono Misiūno-Žalio velnio bei jo bendrininkų nuotraukos, kurios paimtos kratos metu ir pridėtos prie bylos medžiagos? Kuo susiję šios proklamacijos ir per kratą paimti nacistinių nusikaltėlių sąrašai, parengti nacistinių nusikaltimų tyrėjo J. Melamedo? Kas bendro tarp kaltinimų surinktos medžiagos apie veiklą, kurią vykdė J. Misiūnas, J. Vitkus, J. Žemaitis-Vytautas bei kiti nacistiniai nusikaltėliai?
Kaip teisme liudijo Martynas Burkauskas, tyrimo eigoje vyko nuožmus VSD darbuotojų spaudimas. Jis buvo kelis kartus sulaikytas, vežamas į VSD būstinę, jam daromas spaudimas. Be to, M. Burkauskas buvo iškviestas ir pas prokurorę E. Mikalainienę tariamai ,,neformaliam pokalbiui“. Ko gero, suprantame, kas tai per pokalbiai? Iš esmės visa ta yra grubūs įstatymų pažeidimai.
Kai vykdomi tokie piliečių persekiojimai, tuo pat metu dangstomas tikras teroras – tilto per Bražuolę sprogdinimas, J. Abromavičiaus nužudymas bei kiti nusikaltimai, kurių taip ir nesugebėta išaiškinti. Ką tai reiškia? Terorui žalia šviesa, o pilietinei veiklai dedami pančiai? Kodėl neištirti J. Zajančkausko, A. Petrusevičiaus, A.Tučkaus ir jų bendrų įvykdyti nusikaltimai? R. Kaminsko, H. Daublio ir panašių veikėjų nusikaltimai? Tikrai ne tokios demokratijos siekėme, kovodami už laisvą Lietuvą 1990-1991. Ir ramia sąžine bei drąsiai žvelgdamas žmonėms į akis galiu tai teigti, nes ir aš, ir drauge su manimi kaltinami žmonės buvome tomis dienomis prie seimo rūmų, prie TV bokšto, nesislėpėme už niekieno nugarų. Deja, tarp mano kaltintojų ir šmeižėjų yra ir tokių, kurie tų įvykių metu pralaukė nuošalėje ar net dirbo buvusios valdžios struktūrose. Bet papūtus laisvės vėjams giliai įkišo savo partinius bilietus, iššoko į pirmas gretas toliau dirba atsakinguose postuose. 
Šiuo metu Lietuvoje atvirai veikia fašistų bendrijos, tokios kaip „Skydas”. Jie platina tekstus – „pažadink Hitlerį savyje“. Jie atvirai ir agresyviai pasisako prieš kitataučius, kitatikius, kitos odos spalvos piliečius. Ar buvo kratomi ir teisiami šitie fašistai? Deja, jų veikla valdžios struktūroms atrodo visai priimtina. Lietuvoje atvirai veikia ir ,,Žalio Velnio brolija“ bei kiti fašistiniai klanai. Ir jie neliečiami, savi gina savus.
AŠ KALTINU
Kaltinu bylos fabrikavimu Saugumo departamento pavaduotoją R. Vaišnorą. Jo pateikta VSD pažyma „Dėl informacijos pateikimo“ (pateikta 2015-02-25) yra tipiškas kryptingos propagandos produktas. Joje nėra tikrų faktų apie nusikaltimus, vien tik propaganda. Pilna teiginių: „hibridinis karas”, „separatistinės idėjos”, „prorusiški veikėjai”, „pavojingi asmenys” ir panašiai. Ir greta minimos įvairios pavardės, tame tarpe mano pavardė. Po šios pažymos pateikimo greitu laiku buvo pradėta planuoti kratas. Tai įrodo, kad R. Vaišnoro pateikta pažyma davė eigą aktyviems tyrimo veiksmams, nors buvo paremta tik prielaidomis, bet ne faktais. 
Kaltinu bylos fabrikavimu prokurorą V. Radišauską. Šis prokuroras vykdė tyrimą nepaisydamas, jog nebuvo tikrų faktų apie nusikaltimų vykdymą. Ir neatsižvelgęs į tai perdavė bylą Klaipėdos apygardos prokuratūrai.
Kaltinu bylos fabrikavimu ir viešu šmeižto skleidimu prokurorą I. Minkevičių. Jis po kratų viešai šmeižė ir žemino piliečius, pas kuriuos buvo vykdytos kratos, nepaisydamas nekaltumo prezumpcijos įstatymu. Deja, jo teiginiai nepasitvirtino. 
Kaltinu Klaipėdos kriminalinės policijos II skyriaus viršininką D. Bieliūną prisidėjus prie bylos fabrikavimo ir organizavus neteisėtą TV bei interneto ryšį užtikrinančio techninio bloko pagrobimą iš mano gyvenamojo būsto Kaune. Jo pateikti dokumentai propagandiniai, galimai klaidinantys kitus pareigūnus. 
Kaltinu politikus A. Anušauską, L. Kasčiūną, R. Juknevičienę, žinomą propagandistą N. Maliukevičių, žurnalistą A. Tapiną ir kitus asmenis vykdžius ilgalaikę masinę šmeižto kampaniją, nukreiptą prieš asmenis, pas kuriuos vykdytos kratos.
Aš už Lietuvos išlikimą ir taiką
Lietuvoje klestinti rusofobija tiesiog patologiška. Ji kenkia Lietuvai. Kaip žurnalistas pastaruoju metu daugiau rengiu straipsnius ir kita informacine medžiaga rusų kalba, neseniai išleista ir knyga rusų kalba, esu vienas iš šios knygos autorių. Bendravimas su kaimynais būtinas. Tie, kurie vykdo rusofobijos plėtrą, tai Lietuvos žlugdytojai. O mums, daugumai piliečių, reikia taikos ir tautų draugystės. Juk Rusija tiesią tvirtą proletarišką ranką, ir ne kartą padėdavo Lietuvai, grąžino Vilniaus kraštą, ir įvykdė daug kitų geranoriškų žingsnių. 
Pasisakau už Lietuvos išlikimą, už taikią ir stabilią Lietuvą. Mano giliu įsitikinimu – Lietuva tai ne tik teritorija, kurią reikia ginti ir saugoti, bet ir žmonės, kurie yra šios šalies piliečiai, kuriuos taip pat reikia ginti ir saugoti. Pasisakau prieš Lietuvoje klestintį išnaudojimą, akis badančią socialinę nelygybę, monopolinio kapitalo diktatą. Lietuvoje siauros, bet įtakingos grupės vykdo ekonominį ir psichologinį terorą prieš didelę dalį šalies piliečių, klesti jų sąskaita. Ekspertas L. Laužikas teigia, kad neva dauguma šalies gyventojų labai patenkinti gyvenimu Lietuvoje. Bet tai melas, tai įrodo socialinės apklausos ir socialinės akcijos, kuriose badaujantys varguoliai maitinami ,,Maltos“ sriuba, piliečiai skatinami aukoti maisto fondui, TV laidose renkami pinigai skurstantiems vaikams ir daugiavaikėms šeimoms. Lietuvą žlugdo tokia triada – korumpuoti politikai ir pareigūnai, oligarchų klasė ir šalių jų veikiančios šešėlinės grupuotės.
Kreipiuosi į teismą ir prašau mane išteisinti. Esu nekaltas, veikiau kaip žurnalistas, kaip vienas iš Socialistinio Liaudies fronto lyderių. Veikiau taikiomis priemonėmis ir siekdamas atkreipti dėmesį į susidariusias problemas, o ne jas sukurdamas.
Laikas atsakyti į klausimą, kas organizuoja mano persekiojimus? Tai fašistiniai elementai, tai rusofobai ir antisemitai. Tokie asmenys, kurie dangsto Holokausto nusikaltimus Lietuvoje ir gretimuose kraštuose, kurie dangsto kitus fašistinius nusikaltimus, kurie rėmė kruviną perversmą Ukrainoje 2014 m. pradžioje, kurie pasisako už Lietuvos okupaciją (remia neteisėtą vokiečių ir amerikiečių okupacinės armijos įvedimą į Lietuvą), kurie kursto rusofobiją, kurie aktyviai palaiko Lietuvos gyventojų išvarymą į Vakarus.
Ginu savo idėjas, savo socialistines pažiūras, ginu žodžio laisvę. Pasisakau už socialinio teisingumo atstatymą Lietuvos valstybėje. Pasisakau už europinės demokratijos teisę ir Lietuvą kaip neutralią šalį, kaip taikos zona. Lietuvoje nebus stabilumo ir socialinės darnos, kol nebus nutraukti itin brangiai kainuojantys ir neskaidrūs ginkluotės pirkimai. Tai Lietuvos biudžeto eikvojimas ir žmonių skurdinimas. Manau, kad daugelį dalykų galima išspręsti poliniais metodais, o ne grasinimais ir kaltinimais.
Dabar Lietuvoje yra daugybė reiškinių, kurie įrodo, jog LR Konstitucija paminama. Nei kratos ir grasinimai, nei teismai, nei nužudymai nesustabdys pažangos. Istorijos ratas sukasi ir kenčia tie, kurie nepaiso istorijos pamokų. Istorijos ratas sukasi link socialistinės Europos sukūrimo. O bylų fabrikuotojai anksčiau ar vėliau žlunga. Faktų negalima pakeisti – juos galima iškraipyti, slėpti, arba suvokti ir nekartoti klaidų. Mūsų pilietinė pareiga siekti konstitucinės tvarkos atstatymo."

Tikra, laisva ir nepriklausoma Žiniasklaida
www.vilmantinas.eu

2 komentarai:

  1. Labai atsiprašau, bet tai tuomet vadinasi, kad prokuratūros ir teismai yra aukščiau Lietuvos Respublikos Konstitucijos.

    AtsakytiPanaikinti