2020 m. balandžio 29 d., trečiadienis

GESTAPO KRONIKA. ATAKA PRIEŠ V. LEKSTUTĮ

GESTAPO KRONIKA. ATAKA PRIEŠ V. LEKSTUTĮ


  Pastaruoju metu Lietuvoje vykdomos masinės politinės represijos prieš Lietuvos patriotus. Vyksta nuožmus susidorojimas su žinomu patriotu žurnalistu Algirdu Paleckiu, jis buvo neteisėtai suimtas, uždarytas į kalėjimą dėl politinių motyvų. A. Paleckis kalėjime praleido pusantrų metų, balandžio 7 d. Buvo paleistas į laisvę. Sąlygos-50 tūkstančių eurų užstatas ir namų areštas. Kalėjime buvo žlugdoma jo sveikata. Ir buvo vykdoma provokacija prieš Lietuvą- Paleckis buvo suimtas ir dėl politinių motyvų laikomas kalėjime tam, kad po to Lietuva atrodytų kaip visiškai atsilikusi šalis, kurioje uždaromi į kalėjimus ir kankinami patriotai. Lietuviško gestapo atakos tęsiasi ir toliau. Vienas iš pakutinių įvykių-ataka prieš žinomą žurnalistą Vaidą Lekstutį. Balandžio 27 d. apie 10 val. ryte į V. Lekstučio namą įsiveržė policijos operatyvinė grupė. ,,Jie darė kratą, paėme kompiuterius, kasetes, telefonus. Žinau, kad tyrimą kontroliuoja prokuroras Gaidys“ –teigė apie 13 valandą man paskambinęs Vaidas Lekstutis. Ėmiau aiškintis įvykio aplinkybes. Apie 15. 30 pavyko susiskambinti su Klaipėdos apskrities policijos komisariato komunikacijos skyriaus vedėja Andromeda Grausliene. Ji teigė, jog reikia jai pateikti klausimus raštu, ir bus gautas atsakymas. Balandžio 28 d. buvo gautas atsakymas iš A. Grauslienės: ,,Klaipėdos apskrities VPK atliekamas tyrimas pagal LR BK 154 str. ir LR BK 170 str. Tyrimo metu nustatyta, kad internetiniame tinklalapyje buvo patalpintas straipsnis, kuriame galimai buvo paskleista tikrovės neatinkanti informacija. Taip pat nustatyta, kad tinklalapyje talpinami straipsniai, kurių autorius tyčiojasi, niekina, skatina neapykantą, kursto diskriminuoti žmonių grupes dėl kilmės, socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų. Turima duomenų, kad domeno valdytojas ir tinklapio administratorius yra V. Lekstutis, kuris yra nurodęs, jog negali pateikti prisijungimų prie domeno duomenų, nes neturi techninės galimybės. Siekiant išaiškinti galimą nusikalstamą veiką, ir surinkti visus tyrimui reiškimingus duomenis ir buvo atlikta krata. V. Lekstučiui procesinis statusas dar nėra nustatytas“. Pereitais metais vėl imtasi vykdyti brutalias politines represijas prieš Socialistinio Liaudies fronto (SLF) pirmininką Giedrių Grabauską, 2019 m. spalio 22 d. jo bute įvykdyta neteisėta krata, pagrobtas kompiuteris. Ir pradėta tipiška politinė byla –G. Grabauskui pareikšti įtarimai dėl to, kad jis 2019 metų pradžioje davė interviu Rusijos TV. Interviu buvo pateikta istorinė tiesa apoe nacistinius nusikaltėlius, kurie pasižymėjo kaip Holokausto vykdytojai. Šių metų kovo mėnesį G. Grabauskas atsiėmė reg. laišką iš pašto. Jame buvo prokuratūros informacija, jog bylos tyrimas plečiamas. Beje, paimtas kompiuteris negražinamas jau pusę metų. Jei del interviu keliamos baudžiamosios bylos, tai kur demokratija ? Tai fašizmo atgimimas Lietuvoje. Mūsų krašte represijos liejasi kaip iš gausybės rago : štai 2019 m. birželio 7 d. buvo neteisetai suimta SLF narė Agnė Grigaitytė, ji iki šiol laikoma už grotų. 2018-2019 m. vykdytos kratos pas Socialistinio Liaudies fronto narius Pavelą Ževžikovą, Leoną Minkevičių, Birutę Dilpšienę, žinomą antifašistą Viktorą Orlovą ir kitus patriotus . O 2019 m. gruodžio mėnesį įvykdytas brutalus teroro aktas. Gruodžio 12 d. Kaune buvo užpulta Socialistinio Liaudies fronto narė Aida Merkulova. Ji buvo padegta, ir smarkiai sužalota. Jos gyvybei grėsė pavojus, tačiau medikų dėka ji buvo išgelbėta. Apie šį išpuolį sužinojome gerokai vėliau, nes A. Merkulova jau neturi tėvų ir kitų artimų giminaičių. Taigi Lietuvoje įsigalėjo betvarkė, klesti fašistai, neteisėtai vykdomos politinės represijos ir paminta žodžio laisvė. Puolami žydų kapai, niokojamos sinagogos, neteisėtai statomi paminklai Holokausto vykdytojams ( kaip paminklinė lenta žydšaudžiui J. Noreikai Vilniuje), taigi faktiškai klesti antisemitizmas, rusofobija ir vykdomos atviros provokacijos prieš Lietuvą, fašistiniai elementai vėl pakėlė galvas. Tai neatsitiktiniai procesai, juk Lietuvoje jau keli metai randasi okupantai-vokiečių okupacinė armija. Šita armija 1941-1944 m. Lietuvoje vykdė masinius nužudymus bei plėšimus. Jei po Lietuvą atvirai važinėja okupantai, tai tikra betvarkė, tokie procesai ne tik neteisėti, bet ir nusikalstami. Reikia atkurti tvarką šalyje.

 GIEDRIUS GRABAUSKAS 
 www.vilmantinas.lt

2020 m. balandžio 22 d., trečiadienis

Zigmas Vaišvila. Vyriausybė pripažįsta D. Grybauskaitės vadovaujamo fondo neegzistavimą – šią problemą spręs. 2020-04-21

Zigmas Vaišvila. Vyriausybė pripažįsta D. Grybauskaitės vadovaujamo fondo neegzistavimą – šią problemą spręs. 2020-04-21 Nežiūrint į karantiną, susikaupus spręstiniems klausimams, š.m. balandžio 21 d. Vyriausybės rūmuose įvyko signataro Zigmo Vaišvilos susitikimas su Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio biuro vadove Živile Navickaite – Babkin ir Ministro Pirmininko patarėju teisės ir teisėsaugos klausimams Donatu Matuiza. Buvo aptarti ruošiamo Ministro Pirmininko ir signataro Z. Vaišvilos susitikimo klausimai. Diskutuota dėl Sveikatos apsaugos ministerijos kaskart inicijuojamų sveikatos apsaugos įstaigų (Higienos instituto, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro, Lietuvos medicinos bibliotekos, kt.) reorganizavimų dėl reorganizavimo klausimai ir jų beprasmiškumas, žalingumas Lietuvos sveikatos apsaugos sistemai, ką atsiskleidė ir įvairiapusiškai patvirtino Vyriausybės veikla karantino metu siekiant suvaldyti COVID-19 pandemiją Lietuvoje. Z. Vaišvila pasiūlė Vyriausybei veikti drauge su Visuomenės ekstremaliųjų situacijų komisija, derinti šios visuomenės struktūros iniciatyvas ir siūlymus Vyriausybei, pakvietė Vyriausybę skirti atstovus spręstinų klausimų dalykiškam aptarimui su Visuomenės ekstremaliųjų situacijų komisija. Zigmui Vaišvilai buvo padėkota dėl jo ir buvusio Seimo nario Audriaus Nako iškelto klausimo dėl neegzistuojančio COVID-19 pasekmių mažinimo fondo, apie kurio fiktyvų įkūrimą viešai paskelbė finansų ministras Vilius Šapoka, pradėjęs su paskelbomis šio neezistuojančio fondo taryba ir valdyba neteisėtą ir nusikalstamą veiklą. Z. Vaišvila informavo Ministro Pirmininko atstovus apie Z. Vaišvilos ir A. Nako kreipimąsi į teisėsaugą dėl šio akibokšto ir apie šiandieninį Z. Vaišvilos ir A. Nako kreipimąsi į neegzistuojančio COVID-19 pasekmių mažinimo fondo tarybos ir valdybos narius, kviečiant juos nutraukti šią neteisėtą veiklą, diskredituojančią Vyriausybę ir valstybę. Ž. Navickaitė – Babkin patvirtino, kad Vyriausybė pripažino šią problemą, ir spręs šį klausimą. D. Matuiza atkreipė dėmesį į signatarų Z. Vaišvilos ir A. Bultkevičiaus siūlymą įvertinti Lietuvos žvalgybos tarnybų veiklos trūkumus, šioms nesugebėjus laiku įvertinti COVID-19 grėsmės Lietuvos nacionaliniam saugumui ir šios akivaizdžios grėsmės net nerašant į šiemet paskelbtą LR VSD ir AOTD prie LR KAM „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą“. Z. Vaišvila pakvietė Vyriausybę dėl šios problemos apsvarstyti Krašto apsaugos ministerijai pavaldaus Antrojo operatyvinių tarnybų departamento veiklą, nes tokios žvalgybos tarnybų veiklos spragos daro didelę žalą valstybei ir jos piliečiams. Aptarti ir FNTT vadovybės kaltinimai FNTT vyriaus. tyrėjai Rasai Bernatonytei, jos, kaip pranešėjos, apsaugos būtinumo klausimas. Ž. Navickaitė – Babkin pasidžiaugė, kad ikiteisminis tyrimas, prieš metus inicijuotas FNTT direktoriaus Antoni Mikulskio prieš R. Bernatonytę ir Z. Vaišvilą, yra baigtas. Šis tyrimas buvo inicijuotas dėl to, kad Z. Vaišvila gavo R. Bernatonytės padarytas ikiteisminio tyrimo dokumentų kopijas, tariamai neturėdamas prokuroro sutikimo. Ikiteisminis tyrimas vykdomas dėl buvusio vidaus reikalų ministro ir buvusio prokuroro Juozo Matonio neteisėtų veikų. Z. Vaišvila kviečia Ministrą Pirmininką išsiaiškinti FNTT vadovybės vykdomo susidorojimo su R. Bernatonyte priežastis, buvo prisimintas principingas S. Skvernelio elgesys, kuomet Rasa Kazėnienė atskleidė korupciją Kauno tardymo izoliatoriuje. 

2020 m. balandžio 17 d., penktadienis

ISPANIJA: daktaras pasakoja tiesą apie pandemiją ir situaciją ligoninėse...

Linkėjimai pasauliui nuo masonų 2020 04 17 AAP naujienos

Иван Васильевич меняет профессию (комедия, реж. Леонид Гайдай, 1973 г.)

Dainius Gaižauskas: Mano VIEŠAS ATSAKYMAS Gabrieliui Landsbergiui

 Dainius Gaižauskas: Mano VIEŠAS ATSAKYMAS Gabrieliui Landsbergiui


  Konservatorių lyderis Gabrielius Landsbergis garsiai pareiškė, jog jis turi problemą – mane. Džiaugiuosi, jog jis jau viešai prisipažįsta, kad turi problemą – reiklius, siekiančius teisybės politikus, nes yra per daug ,,įklimpęs“ ir nebesugeba rasti logiškų pasiteisinimų, kodėl jam taip nepatinka NSGK pirmininkas ir kiti LVŽS kolegos, kurie kelia per daug klausimų „neliečiamųjų“ atstovui. Jis išsisukinėja duoti paaiškinimus NSGK tyrime ir vengia atsakyti visuomenei į klausimus, kodėl pusantrų metų buvo slepiama informacija, ar įslaptinta VSD informacija nebuvo manipuliuojama siekiant asmeninių politinių ar kitų tikslų, taip keliant riziką nacionaliniam saugumui. Nepamirškime ir nutekintos informacijos fakto – VSD pradėjo tyrimą dėl NSGK nutekinto dokumento, kuris sudaro VSD tarnybos paslaptį bei galimai atskleidė pranešėjo anonimiškumą ir taip pažeidė pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatas. Tad konservatorių flangas pradėjo mėtyti pėdas, kurti dirbtinius skandalus, siekiant nukreipti dėmesį nuo juos neigiamai paveiksiančių aplinkybių.
Primenu, jog VSD jau aiškinasi dėl įslaptintos informacijos neteisėto atskleidimo, po to, kai V. Bakas pranešė gavęs duomenų iš pranešėjo ir apie tai raštu informavo NSGK. VSD informuoja, kad 2020 m. kovo 5 d. naujienų portale ,,Delfi.lt” publikuotame straipsnyje ,,Skandalą dėl VSD veiklos sukėlęs dokumentas: pateikiame pilną versiją” atskleidžiama VSD įslaptinta informacija. Įvertinus tai, kad straipsnyje publikuota informacija sudaro tarnybos paslaptį, VSD balandžio 8 d. kreipėsi į LR generalinę prokuratūrą prašydama pateikti vertinimą, ar pranešėjo apklausa vykdant tyrimą dėl galimo įslaptintos informacijos neteisėto atskleidimo gali būti vertinama kaip neigiamo poveikio darymas. VSD taip pat atkreipė komiteto dėmesį, kad straipsnyje pateiktas dokumentas ne tik atskleidė VSD įslaptintą informaciją, bet taip pat paviešino tam tikrus pranešėjo duomenis, kurie VSD pareigūnams ir darbuotojams leido identifikuoti pranešėjo asmens tapatybę.
Kodėl tam skiriu tiek daug dėmesio?
Minėto dokumento nutekėjimas įrodo, kad komitete galimai dirba politikai, kurie pažeidinėja valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatas. Su šiuo įstatymu visi NSGK nariai privalėjo susipažinti prieš gaunant leidimus dirbti su įslaptinta informacija. Kyla pagrįstų abejonių, kad leidimus dirbti su įslaptinta informaciją gavo politikai neatitinkantys visų reikalavimų, nes leidimų negali gauti asmenys, kurie yra baudžiamųjų bylų procesų dalyviai ar turi ryšį su kaltinamaisias baudžiamosiose bylose. Paaiškėjusios faktinės aplinkybės leidžia įtarti, kad pildant anketas dirbti su įslaptinta informacija tokių aplinkybių galėjo nenurodyti Gabrielius Landsbergis bei Laurynas Kasčiūnas. Juk viešai buvo skelbta, kad pastarieji buvo kviečiami liudyti baudžiamojoje byloje dėl savo ryšių su kaltinamaisiais, t.y. su MG Baltic atstovais. G. Landsbergis pietavo ir neva derino konservatorių programą, o L. Kasčiūnas buvo šios baudžiamosios bylos proceso dalyvis ir privalėjo atskleisti savo įtartinus ryšius su šios bylos kaltinamaisiais bei pasiaiškinti, kokias jų užduotis vykdė. Štai ištrauka iš tuo metu baudžiamosios bylos procesą sekusio žurnalisto straipsnio:
,,Teisėsaugos duomenimis, L. Kasčiūnas 2015 metų pabaigoje kreipėsi į tuometę Seimo vicepirmininkę Ireną Degutienę dėl Vartojimo kredito įstatymo pataisų, kurias pateikė dabar kaltinamuoju tapęs Šarūnas Gustainis.
Tyrėjai mano, kad pataisą buvęs liberalas gavo tiesiai iš R.Kurlianskio.
Pataisa buvo naudinga greitųjų kreditų įmonėms.
Jos esmė – leisti kredito bendrovėms, tikrinant klientų nemokumo riziką, remtis jų pačių pateiktais dokumentais ar pažymomis.
Dėl paaiškėjusio L.Kasčiūno bendravimo su R.Kurlianskiu buvo metams sustabdyta jo narystė konservatorių partijoje."
,,L. Kasčiūnas teisme teigė, jog jam nekilo jokių įtarimų, kad R.Kurlianskis turėtų kokių nors interesų šioje srityje, todėl nieko blogo negalvodamas sutiko pasiteirauti nuomonės.
Jo pokalbis su R. Kurlianskiu vyko „MG Baltic“ koncerno patalpose, buvusio koncerno viceprezidento kabinete. Iš viso parlamentaras su R. Kurlianskiu teigė susitikęs 6–7 kartus.“
Visas straipsnis čia https://www.15min.lt/…/mg-baltic-byla-teismui-liudija-konse…“ )
Atsižvelgiant į visas šias aplinkybes ir siekiant maksimalaus skaidrumo NSGK darbe, būtina patikrinti informaciją, ar G. Landsbergis bei L. Kasčiūnas leidimus dirbti su įslaptinta informacija gavo teisėtai, t.y. ar sąžiningai užpildė klausimyną ir nenuslėpė informacijos ir taip nepažeidė Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 20 punkto reikalavimų, nenuslėpti duomenų apie savo ryšius, veiklą ir faktus turinčius įtakos sprendimo dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimo priėmimui, ar elgėsi sąžiningai, siekdami gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.
Jeigu šie du politikai yra nuslėpę minėtą informaciją, įstatyme aiškiai pasakyta, kad leidimai tokiems asmenims neišduodami.
Todėl manau, kad artimiausiu metu būtina užklausti dėl
G.Landsbergio ir L.Kasčiūno parodymų teisme. Gautą informaciją iš teismo perduoti VSD ir prašyti įvertinti, ar nebuvo nuslėpta informacija pildant anketą ir ar nebuvo pažeistas Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas. Kol negauta informacija, taip pat būtina kreiptis į LR Seimą ir prašyti laikinai pakeisti NSGK sudėtį, siūlant komiteto narius G.Landsbergį bei L.Kasčiūną pakeisti kitais opozicijos atstovais.
Nenustebsiu, kad po šio mano viešo laiško, opozicijos lyderis imsis dar didesnės šmeižto kampanijos mano atžvilgiu, tačiau aš nežadu tylėti, visuomenė turi žinoti, kokiais metodais dirba opozicija ir jos lyderis.

Dainius Gaižauskas
 www.vilmantinas.lt

 Šis straipsnis gali Jus sudominti:
 http://www.vilmantinas.eu/2018/10/kas-ir-kaip-uzvalde-lietuvos-valstybine.html

Dėl D. Kedytės paieškos ir V. Adamkaus kalėjimo • 2020 04 17

E. Kūrio nuomone teisėjo teisti negalima • 2020 04 16

2020 m. balandžio 15 d., trečiadienis

15min Fact checkeriai, Kaukės kenkia, Tapinas, Soros, Išlaisvinkim žini...

D. Kedytės klausimas bus svarstomas Jungtinėse Tautose • 2020 04 15

NEBŪKITE NUOŠALYJE. REIKALINGI JŪSŲ ASMENIŠKAI AKTYVŪS VEIKSMAI.

SVEIKI VISI NORMALŪS LIETUVOS PILIEČIAI. Linkiu daugiau meilės vienas kitam ir nuo Jūsų tolimesnių veiksmų daugiau meilės MŪSŲ DAR - DAR - DAR LIETUVAI.

 NEBŪKITE NUOŠALYJE. REIKALINGI JŪSŲ ASMENIŠKAI AKTYVŪS VEIKSMAI. GERBIAMAS GEDIMINAS ČERNEVIČIUS rašo, kad "reikalingos pamatinės permainos teisinėje, ekonominėje ir socialinėje - politinėje sistemose", "socialistinės ideologijos ir praktikos bet kokia forma IŠGUJIMAS IŠ LIETUVOS. Tai per ją mes pakliuvome KOMUNISTŲ VERGIJON". MES PATYS PRIVALOME TAI PADARYTI, nes niekas kitas to už mus nepadarys. O kaip tai padaryti????? Vienintelis dar galimas kelias tai padaryti yra visų NORMALIŲ LIETUVOS PILIEČIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ SUSITELKIMO VIENYBĖJE ORGANIZAVIMAS IR ŽENKLIAI AKTYVESNĖS VEIKLOS VYSTYMAS. ŽIŪRĖTI ŽEMIAU PATEIKTUS MŪSŲ PASIŪLYMUS, KOREGUOTI IR PAPILDYTI JUOS, IR SVARBIAUSIA ASMENIŠKAI KIEKVIENAM IŠ MŪSŲ ĮSIJUNGTI Į KOMUNISTŲ VERGOVĖS IŠGUJIMO IŠ LIETUVOS. Reikalingi NORMALŪS LIETUVOS PILIEČIAI ir JUS, IR TIK MŪSŲ BENDRI IR KONKRETŪS VEIKSMAI GALĖS PADARYTI TAI, ko reikia LIETUVAI IR MUMS SU JUMIS. SIUNČIU JUMS KVIETIMĄ - PASIŪLYMĄ, KURĮ PRAŠAU PLATINTI TARP NORMALIŲ LIETUVOS PILIEČIŲ. TIK REIKIA PAKEISTI GAUNANČIOJO KVIETIMĄ - PASIŪLYMĄ VARDĄ. KIEKVIENAS NORMALUS LIETUVOS PILIETI PAKVIESKITE IR PRITRAUKITE NORS PO 10 NORMALIŲ LIETUVOS PILIEČIŲ Į SUSITELKIMĄ. SUDARYKITE, KURUOKITE ATSKIRĄ INICIATYVINĘ GRUPĘ "SUSITELKIMAS" IR SUSITELKITE Į formuojamą, ir vystomą LIETUVOS VALSTYBĖS IŠSAUGOJIMO KOALICIJĄ "SUSITELKIMAS". KIEKVIENA NORMALIŲ LIETUVOS PILIEČIŲ ORGANIZACIJA PER KOALICIJĄ "SUSITELKIMAS" TAMPA JĖGA IR MES LAUKIAME JŪSŲ. NIEKAS UŽ MUS NEPADARYS TO, KO REIKIA JUMS IR MUMS, IR LIETUVAI. NORMALIŲ LIETUVOS PILIEČIŲ SUSITELKIMAS - vienintelis kelias išsaugoti LIETUVĄ, kaip savarankišką valstybę. SUSITELKIMAS siekia atgaivinti NORMALŲ LIETUVOS PILIETĮ , kaip tiesiogiai atsakingą TAUTOS SUVERENO ATSTOVĄ - asmenybę, kaip savo LIETUVOS ŠEIMININKĄ IR PATRIOTĄ. SUSITELKIMAS siekia užtikrinti LIETUVOS, kaip savarankiškos VALSTYBĖS IR NORMALIŲ LIETUVOS PILIEČIŲ išlikimo, ir SUVERENAUS valdymo ir ekonomikos vystymo sąlygas. UŽTIKRINTI NORMALIEMS LIETUVOS PILIEČIAMS vienodas galimybes dalyvauti, kaip TAUTOS SUVERENO ATSTOVAMS - ŠEIMININKAMS, LIETUVOS VALSTYBĖS VALDYME. LAUKIAME JŪSŲ IR VISO PASAULIO NORMALIŲ LIETUVOS PILIEČŲ, IR JŲ ORGANIZACIJŲ KOALICIJOJE "SUSITELKIMAS". ABEJINGAS ŽMOGUS YRA SĄJUNGININKAS TOS SISTEMOS, KURIOS ATSTOVAI BE JOKIOS ATSAKOMYBĖS PRIVEDĖ LIETUVĄ PRIE BEVEIK KRACHO, IR SISTEMA DŽIAUGIASI, IR PLOJA ABEJINGIEMS LIETUVOS PILIEČIAMS UŽ JŲ NEOFICIALŲ PALAIKYMĄ. ABEJINGUMAS LIETUVOS, KAIP SAVARANKIŠKOS VALSTYBĖS SU LIETUVOS PILIEČIAIS IŠSAUGOJIMUI, YRA DOVANA IR NEOFICIALUS PALAIKYMAS SISTEMOS, KURI VEDA LIETUVĄ Į SUSINAIKINIMĄ. SISTEMA per beveik 30 LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS metų LIETUVOS PILIEČIUS IŠMOKINO BŪTI NAUJOS FORMOS VERGAIS. SISTEMA IŠMOKUSI RUOŠTI NAUJOS FORMOS VERGUS LIETUVOJE KOL KAS NEGALI ATSISAKYTI VERGŲ RUOŠIMO IR TOLIMESNIO JO VYSTYMO "meno", dalinai išskyrus 2017 - 2020 metus. NEBŪKITE ABEJINGI IR TAPKITE VISŲ MŪSŲ NORMALIŲ LIETUVOS PILIEČIŲ, IR JŪS TAIP PAT, FORMUOJAMOS KOALICIJOS "SUSITELKIMAS" KOMANDOS NARIAIS - KOORDINATORIAIS. GERBIAMIEJI IR JŪSŲ PATIKIMI NORMALŪS ŽMONĖS - LIETUVOS PILIEČIAI. JŪS galite prie LIETUVOS PILIEČIŲ veiklos VARDAN TOS DAR MŪSŲ LIETUVOS prisidėti TIESIOGIAI DALYVAUDAMI, per Facebook, bendravimą per savo skype, e-mail arba reikalui esant įgaliodami mane JUS atstovauti per formuojamos KOALICIJOS "SUSITELKIMAS" darbinius posėdžius KAUNE ar kitame LIETUVOS mieste. Arvydas Širvinskas, kaip vienas iš LIETUVOS TAUTOS SUVERENO ATSTOVŲ IR LIETUVOS ŠEIMININKŲ.. JŪS IRGI pagal LIETUVOS KONSTITUCIJĄ ESATE LIETUVOS SUVERENO ATSTOVAI, ŠEIMININKAI, atstovai be teisės valdyti ir įstatymiškai įtakoti į visų mūsų LIETUVOS PILIEČIŲ "valdomą turtą". GERBIAMIEJI IR GALIMI JŪSŲ GRUPĖS NARIAI - ATSTOVAI. KAD IŠSAUGOTI DAR - DAR - DAR MŪSŲ LIETUVĄ yra įsteigta Visuomeninė organizacija asociacija Lietuvos Visuomenės Taryba (www.lietuvosvisuomenestaryba.lt). AŠ - doc., ek.m.dr. Arvydas Širvinskas esu vienas iš steigėjų ir valdybos narys, verslo plėtros ir ryšių su išeivija grupių vadovas, tel.: +370 627 00 750 & viber, WhatsApp, messenger, skype, e-mail: arvydas.sirvinskas1948@gmail.com, skype: arvidas_spb AŠ taip pat esu formuojamos KOALICIJOS "SUSITELKIMAS" narys ir tolimesnės veiklos vystymo koordinatorius. Taip pat TEISINGUMUI IR TVARKAI atstatyti yra formuojamas LIETUVOS VISUOMENĖS TRIBUNOLAS, ir vystoma jo veikla. JŪS irgi galite prisidėti prie JO veiklos vystymo. Tik susitelkime ir vienybėje mes LIETUVOS PILIEČIAI TAMPAME JĖGA. Kviečiame Jus ir Jūsų artimus žmones tapti paminėtos TARYBOS nariais, ir įsijungti į formuojamą LIETUVOS PILIEČIŲ ir JURIDINIŲ ASMENŲ - ORGANIZACIJŲ KOALICIJA "SUSITELKIMAS"- tapti JOS nariais - koordinatoriais ir aktyviai dalyvauti jos veiklos tolimesniame vystyme. TAIP PAT PRAŠOME JUS pateikti galimus pasiūlymus KĄ DARYTI, KAD IŠSAUGOTI LIETUVĄ, KAIP LIETUVOS PILIEČIŲ IR GYVENTOJŲ VALSTYBĘ. Lietuvos Visuomenės Taryba – Tegul Saulė Lietuvos tamsumus prašalina! TAPDAMA (-MAS-) NARIU JŪS SUSTIPRINATE SAVO VEIKLOS GALIMYBES IR KARTU SUSTIPRINATE formuojamos KOALICIJOS "SUSITELKIMAS" VEIKLOS PAJĖGUMĄ IR JOS VEIKSMINGUMĄ. KUO MŪSŲ DAUGIAU, TUO MES DAROMES STIPRESNI ĮSTATYMIŠKAI ĮTEISINANT MŪSŲ LIETUVOS PILIEČIŲ, kaip TAUTOS SUVERENO ATSTOVŲ, Š E I M I N I N K Ų TEISES LIETUVOS VALSTYBĖS VALDYME IR JOS EKONOMIKOS VYSTYME. TIK per mūsų visų pasaulio LIETUVOS PILIEČIŲ vystomą KOALICIJĄ "SUSITELKIMAS" mes TURIME VIENINTELĘ GALIMYBĘ IR PRIVALOME JA PASINAUDOTI, KAD SUSITELKDAMI LAIMĖTUMĖME NORS MINIMALIAI 71 vietą ateinančiuose LR Seimo rinkimuose. TAI VIENINTELIS KELIAS PAMINĖTAM TIKSLUI PASIEKTI. BET KURIAI PARTIJAI AR ORGANIZACIJAI PER beveik 30 LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS METŲ NEPAVYKO IR NEPAVYKS TAI PADARYTI. ATĖJO NEĮGYVENDINAMŲ ILIUZIJŲ ATSISAKYMO LAIKAS. REIKIA - PRIVALOMA ATSISAKYTI SAVO AMBICINGO NORO - AŠ VIENINTELIS TAI GALIU ATSKIRAI PADARYTI. Lietuvos Visuomenės Taryba – Tegul Saulė Lietuvos tamsumus prašalina! Kur rasti tarybos nario įstatus bei anketą? REIKIA SURINKTI www.lietuvosvisuomenestaryba.lt Spausti klavišą Tapk nariu. Mano e-mail arvydas.sirvinskas1948@gmail.com Parašykite savo e-mail adresą ir aš Jums pateiksiu pasiūlymus apie galimą mūsų bendradarbiavimą. Tik susitelkime ir vienybėje mes NORMALŪS LIETUVOS PILIEČIAI TAMPAME JĖGA, KAIP TAUTOS SUVERENO ATSTOVAI. Kviečiame Jus ir Jūsų artimus žmones tapti paminėtos TARYBOS nariais, ir įsijungti į formuojamą LIETUVOS PILIEČIŲ ir JURIDINIŲ ASMENŲ - ORGANIZACIJŲ KOALICIJĄ "SUSITELKIMAS" ir jos veiklos vystymą. TAIP PAT PRAŠOME JUS pateikti galimus pasiūlymus KĄ DARYTI, KAD IŠSAUGOTI LIETUVĄ, KAIP LIETUVOS PILIEČIŲ IR GYVENTOJŲ VALSTYBĘ. JŪS tampate Lietuvos Visuomenės Tarybos NARIU, o taip pat formuojamos KOALICIJOS "SUSITELKIMAS" koordinatoriumi ir kartu formuojame - vystome JŪSŲ, ir MŪSŲ VISŲ NORMALIŲ LIETUVOS PILIEČIŲ PASIŪLYMUS, kurie yra NAUDINGI ir REIKALINGI MUMS VISIEMS. Žiūrėti tekstą ŽEMIAU. GERBIAMIEJI. KVIEČIAME KVIESTI VISO PASAULIO LIETUVOS PILIEČIUS TELKTIS, VIENYTIS ir tik susitelkę mes galėsime išsaugoti LIETUVĄ, kaip valstybę. KVIESKITE - KVIESKITE - KVIESKITE SUSITELKTI. YRA formuojama KOALICIJA "SUSITELKIMAS", tai ne nauja partija vystoma, tai naujos formos viso pasaulio NORMALIŲ LIETUVOS PILIEČIŲ JUDĖJIMAS PER SUSITELKIMĄ. LIETUVOS NORMALŪS PILIEČIAI JAU PAMATĖ IR ĮSITIKINO Į KĄ VEDA SISTEMOS IŠVYSTYTAS PARTINIS LIETUVOS VALSTYBĖS VALDYMAS, KURĮ IŠ PAGRINDŲ REIKIA KEISTI. IR TAI MES KARTU TIK SUSITELKĘ IR PADARYSIME. KVIEČIAME JUS IR JŪSŲ pakviestus NORMALIUS LIETUVOS PILIEČIUS ARBA JŪSŲ ĮGALIOTUS ATSTOVUS dalyvauti paminėtų MŪSŲ VISŲ IR JŪSŲ taip pat visuomeninių organizacijų veikloje, tapti susitelkimo koordinatoriais - nariais ir pristatyti galimus pasiūlymus KĄ TOLIAU DARYTI VARDAN TOS DAR MŪSŲ LIETUVOS. Tik mes LIETUVOS PILIEČIAI kartu su JUMIS SUSITELKĘ galėsime tapti JĖGA ir vystyti LIETUVOS VALDYMĄ IR EKONOMIKĄ taip, kaip reikia tiek patiems LIETUVOS PILIEČIAMS, tiek ir pačiai LIETUVOS VALSTYBEI. JŪS ir visi NORMALŪS LIETUVOS PILIEČIAI esame TAUTOS SUVERENAS - SAVININKAS - ŠEIMININKAS ir TIK SUSITELKĘ galime - privalome TAI įstatymiškai įteisinti

www.vilmantinas.lt

Operacija "Korona virusas" 2020, arba pusės Holivudo areštas 2020 04 14 ...

Dabar ateina Skausmas. Negyvi paukščiai Nyderlanduose - 2020 04 14 - Kaz...

2020-04-15 Nuotolinė Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaiš...

2020 m. balandžio 14 d., antradienis

Ворошиловский стрелок 1999 Анна Синякина

2020 m. balandžio 15 d. 11 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „FNTT veiklos grimasos ir tikslai COVID-19 grėsmės suvaldymo metu“.

 
2020 m. balandžio 15 d. 11 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „FNTT veiklos grimasos ir tikslai COVID-19 grėsmės suvaldymo metu“. Dalyvauja buvęs LR Seimo narys Audrius Nakas. Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras Antanas Gubista nutraukė pagal FNTT direktoriaus Antoni Mikulskio pareiškimą pradėtą ikiteisminį tyrimą prieš Zigmą Vaišvilą, Regina Vaišvilienę ir FNTT vyresniąją tyrėją Rasą Bernatonytę. Pasitvirtino, kad FNTT direktorius A. Mikulskis prokuratūrai pernai pateikė žinomai melagingą pranešimą apie Z. Vaišvilos ir R. Bernatonytės nepadarytus nusikaltimus – tariamai be prokuroro sutikimo R. Bernatonytės Z. Vaišvilai pateiktas ikiteisminio tyrimo medžiagos kopijas. R. Bernatonytė tyrė buvusio vidaus reikalų ministro pavaduotojo ir buvusio prokuroro Juozo Matonio neteisėtas veikas, užvaldant didelės vertės turtą. FNTT vyresnioji tyrėja buvo spaudžiama vykdyti ne tyrimui vadovaujančių prokurorų, bet jos viršininkų nurodymus. R. Bernatonytė apie galimą korupciją jos darbovietėje FNTT buvo pranešusi prokuratūrai, tačiau jos atžvilgiu netaikytas Pranešėjų apsaugos įstatymas. Signataras Z. Vaišvila kreipiasi į Ministrą Pirmininką Saulių Skvernelį ir vidaus reikalų ministrę Rita Tamašunienę dėl FNTT vadovybės akivaizdaus susidorojimo su R. Bernatonyte. Z. Vaišvila ir A. Nakas kreipiasi į FNTT prie LR VRM dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl Lietuvos valdžios finansinių manipuliacijų, vykdomų COVID-19 suvaldymo pretekstu. Pranešėjų nuomone, FNTT pareiga karantino metu yra tirti ne tik gėlių pardavimų už 30 EUR teisėtumą, bet ir Lietuvos valdžios finansinius nusikaltimus.

www.vilmantinas.lt

2020 m. balandžio 10 d., penktadienis

Karas prieš 5G internetą prasidėjo.

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų Audrius Butkevičius, Zigmo Vaišvilos ir l.e.p. Visuomenės ekstremalių situacijų komisijos vadovo dr. Nendrės Černiauskienės Spaudos konferencijos pranešimas „Dėl Lietuvos valdžios neveikimo“.

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų Audrius Butkevičius, Zigmo Vaišvilos ir l.e.p. Visuomenės ekstremalių situacijų komisijos vadovo dr. Nendrės Černiauskienės Spaudos konferencijos pranešimas „Dėl Lietuvos valdžios neveikimo“.

  2020-04-10 Matydami Lietuvos valdžios bandymus savo nepasirengimą COVID-19 krizės suvaldymui ir neveikimą dangstyti kaltės suvertimu Lietuvoje konkrečioms gydymo įstaigoms, t.y. medikams, signatarai A. Butkevičius ir Z. Vaišvila kreipėsi į Generalinį prokurorą. Š.m. sausio pradžioje pirmieji koronaviruso atvejai fiksuoti Romoje, o mėnesio pabaigoje - protrūkis Šiaurės Italijoje. Lietuvos ambasados veikia ir Italijoje, ir Kinijoje, o šių šalių ambasados - Lietuvoje. Todėl Lietuvos valdžia padėtį ir grėsmes žinojo. 2018 m. gegužės mėnesį Pasaulio Banko grupės ir Pasaulio Sveikatos Organizacijos įsteigta Globalaus pasiruošimo monitoringo taryba, įvertinusi 2009 H1N1 ir 2014-2016 m. Ebolos viruso pandemijos pasekmes, 2019 m. rugsėjo mėnesį šalių vyriausybėms pateikė nurodymus dėl tinkamo ir stipraus pasiruošimo pandemijoms (https://apps.who.int/gpmb/annual_report.html). Viešai skelbiamas tinkamas Suomijos Vyriausybės pasiruošimo COVID-19 pandemijai pavyzdys. Lietuvoje 2020-01-29 d. Vyriausybės ekstremalių situacijų komisija (VESK) aktyvavo Sveikatos apsaugos (SAM), Vidaus reikalų (VRM), Finansų (FM), Užsienio reikalų (URM) ir Susisiekimo (SM) ministerijų Esktremalių situacijų operacijų centrus (ESOC), įpareigojo keistis informacija apie koronaviruso grėsmę, pavedė SAM nustatyti vieną informacijos teikimo visuomenei šaltinį, apibendrinti ir teikti informaciją Vyriausybei, įpareigojo URM informuoti piliečius apie padėtį Kinijoje, teikti jiems pagalbą. Ignoruojant šias akivaizdžias aplinkybes 2020-02-06 d. LR VSD ir AOTD prie LR KAM vadovai pasirašė ir viešai Seimo spaudos konferencijoje paskelbė „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą“, į kurį be jokių argumentų Kinijos Liaudies Respubliką įrašė kaip grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui, bet neįrašė COVID-19 grėsmės, laiku dėl šios grėsmės neperspėjo Lietuvos piliečių, Vyriausybės, Prezidento ir Seimo. Lietuvos žvalgybos tarnybos ignoravo ir Kinijos Liaudies Respublikos viešą protestą dėl šio nekorektiško veiksmo šalies, kuri pirmoji patyrė šią pandemijos grėsmę ir sugebėjo ją suvaldyti, atžvilgiu. 2020-04-08 d. LR VSD ir AOTD prie LR KAM raštu atsisakė pašalinti iš „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimo“ Kinijos Liaudies Respubliką, bene vienintelę gelbėjusią pandemijai nepasiruošusią Lietuvą reagentais ir apsaugos priemonėmis. Apie šią nekorektišką situaciją signatarai A. Butkevičius ir Z. Vaišvila pranešė ne Respublikos Prezidentui G. Nausėdai, bet ir Kinijos ambasadai Lietuvoje. Kinijos ambasadorius Shen Zhifei nuoširdžiai padėkojo ir patikino kuo nuoširdžiausia šios valstybės parama Lietuvos valstybei ir jos nepriklausomybei, piliečiams. Prezidento G. Nausėdos, perspėto nepasirašyti dekreto dėl susikompromitavusio Dariaus Jauniškio dar kartą LR VSD direktoriumi, pakvietimo pokalbiui dar nesulaukė. 2020-02-24 d. VESK kreipėsi į LR Vyriausybę dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo, valstybės ESOC (VESOC) vadovu skirti Ministrui Pirmininkui pasiūlė SAM atstovą. 2020-02-26 d. LR Vyriausybės Nutarimu Nr.152 „paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės.“ 2020-02-28 d. VESK įpareigojo institucijas ir savivaldybes per aktyvuotus ESOC veikti pagal pavirtintus planus derinti veiksmus su VESOC; įstaigoms ir savivaldybėms laikytis VESOC vadovo nurodymų ir VESK sprendimų; bendravimas su žiniasklaida ir visuomene – per VESOC Visuomenės informavimo grupę; sudaryti sąlygas rizikos grupėje esantiems darbuotojams dirbti nuotoliniu būdu. 2020-03-06 d. VESK pasiūlė Vyriausybei uždrausti iš Lietuvos išvežti apsaugos priemones ir kt. 2020-03-11 d. Pasaulio sveikatos organizacijai paskelbus koronaviruso pandemiją, 2020-03-12 d. VESK Vyriausybei pasiūlė skelbti antrą (sustiprintą) civilinės saugos sistemos parengties lygį su siūlomomis priemonėmis, kurios įgyvendinti pradėtos šią savaitę. 2020-03-14 d. LR Vyriausybė Lietuvos teritorijoje paskelbė karantiną. 2020-03-24 d. VESK pasiūlė Vyriausybei „...iš Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkomų valstybės rezervo materialinių išteklių atsargų nuo 2020 m. kovo 25 d. paimti 12000 respiratorių ir paskirstyti juos civilinės saugos sistemos pajėgoms, medicinos darbuotojams ir vaiko teisių apsaugos specialistams pagal poreikį.“ Tokiu būdu paaiškėjo, kad LR Vyriausybė, turėjusi valstybės rezerve bent 12000 respiratorių (jei nedaugiau), tinkančių net gaisrininkams, jų nedavė medikams, ne tik 2020-02-26 d. LR Vyriausybei paskelbus valstybės masto ekstremaliąją padėtį, bet net ir po to, kai 2020-03-16 d. paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje. Tai patvirtina, kad atsakingi valstybės asmenys, žinodami, kad valstybė turėjo rezerve bent 12000 respiratorių (o tikėtina, kad ir daugiau, tačiau viešai šie duomenys neskelbiami), tinkančių net gaisrininkams, nedavė jų net medikams. Be to, tik š.m. kovo pabaigoje viešai paaiškėjo, kad SAM ministras Aurelijus Veryga ir galimai kiti atsakingi LR Vyriausybės atstovai, ignoruodami PSO nurodymus tikrinti ir tikrinti COVID-19 galimai užsikrėtusius asmenis, net paskelbus 2020-02-26 d. valstybės masto ekstremaliąją padėtį Lietuvoje, žinodami, kad būtina tikrinti visus potencialius sergančiuosius, laiku ne tik nepasirūpino reagentais, bet ir slėpė šią informaciją net nuo medikų, versdami juos gydyti užsikrėtusius COVID-19 be apsaugos priemonių, neskyrė jų medikams (respiratorių ir galimai kitų) iš valstybės rezervo, SAM tvirtinomis taisyklėmis neleisdavo net tikrinti COVID-19 užsikrėtusių medikų, kurie, profesionaliai pajutę šios ligos požymius, prašė tai daryti jiems (Ukmergės ligoninės ir kitų gydymo įstaigų pavyzdžiai). Lietuvos valdžia ne tik sąžiningai neprisipažino dėl savo nepasirengimo krizei, bet ir iki šiol neieško bendrų sprendimų, bijo prisiimti atsakomybę, kaltę bando suversti kitiems asmenims. Išdėstyti faktai, visų pirma, patvirtina ne gydymo įstaigų, bet Lietuvos centrinės valdžios atsakingų asmenų, Lietuvos žvalgybos tarnybų pareigūnų galimai nusikalstamą tarnybos pareigų neatlikimą (BK 229 str.), galimą piktnaudžiavimą tarnybinėmis pareigomis (BK 228 str.) ar savavaldžiavimą (BK 294 str.), kovos su epidemijomis ar užkrečiamosiomis ligomis taisyklių pažeidimus (BK 277 str.), bet ir veikas, atitinkančias BK 135 str. ir 137 str. (sunkus sveikatos sutrikdymas) ir BK 238 str. (nepranešimas apie nusikaltimą) požymius. Šios galimai nusikalstamos veikos buvo įvykdytos ir galimai tęsiamos tyčia, nes tai padaryta žinant tikrąją padėtį ir nevykdant savo pareigų, slepiant padėtį nuo medikų ir nuo visuomenės, sąmoningai juos dezinformuojant ir sutrikdant jų sveikatą. Atsižvelgiant į išdėstytus faktus signatarai A. Butkevičius ir Z. Vaišvila Generalinio prokuroro prašo surinkti jiems neprieinamą informaciją apie valstybės rezervo formavimą ir naudojimą, atsakingų pareigūnų ir asmenų neveikimą ir kitas galimai nusikalstamas veikas, ir nustačius pagrindą pradėti ikiteisminį tyrimą. Respublikos Prezidentas, Ministras Pirmininkas ir Krašto apsaugos ministras paprašyti skubiai atleisti iš užimamų pareigų atsakingus LR VSD ir AOTD prie LR KAM vadovus. Lietuvos valdžios neveikimas tampa grėsme Lietuvos valstybei. LR Konstitucijos 3 straipsnis nustato, kad Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę. Didėjančios suirutės akivaizdoje būtina sutelkti visas geranoriškas ir dalykiškas visuomenės pajėgas, koordinuoti veiklą, daryti ją bendra. Tik susitelkę sugebėsime priversti Lietuvos Konstitucijoje įrašytas valdžios institucijas atsitokėti ir tapti realiai veikiančiomis, laiku priiminėjančiomis būtinus sprendimus, įstatymus. Tik žinodami tikrąją padėtį ir tik drauge galime sutelktai pasipriešinti didėjančiai suirutei ir išlikti valstybe, Tauta. Tik taip atkursime tai, kas iš mūsų apgaule ir neteisėtai buvo atimta. Nedirbantis išsigandęs Seimas nevykdo konstitucinės pareigos būti Tautos atstovybe ir spręsti gyvybiškai svarbius Tautos ir valstybės išlikimui klausimus. Šiuo pranešama, kad steigiama Visuomenės ekstremalių situacijų komisija, kuriai laikinai vadovauja Lietuvos Visuomenės Tarybos Saugos ir Sveikatos darbo grupės vadovė dr. Nendrė Černiauskienė. Kviečiame Lietuvos piliečius ir organizacijas susisiekti su steigiama Visuomenės ekstremaliųjų situacijų komisija: info@lietuvosvisuomenestaryba.lt arba lietuva.vesk@gmail.com. 

2020 m. balandžio 8 d., trečiadienis

Vaidas Žemaitis apie 5G, "Q" organizaciją, minfo.lt, koronavirusą ir t...

Klausimus galite siųsti į el. paštą: vaido@inbox.lt
Apie Pandemijas Globalistai žino iš anksto 2020 04 05 Kazimieras Juraiti...

Apie Pandemijas Globalistai žino iš anksto 2020 04 05 Kazimieras Juraitis, Golos Germaniji
00:12 Kol neatsiėmėme savo LRT – teks išlaikyti ir PressJazzTV;
00:44 Google Lietuvos padaliniui vadovauja Vytautas Kubilius, o mūsų prenumeratoriai negauna pranešimų apie mūsų naują filmą su Varlinu. Ka yr?;
01:33 Filmas iš Golos Germaniji apie Pandemijas ir vakcinas nuo jų. Originalą rusų kalba galite pažiūrėti čia:
https://www.youtube.com/watch?v=IdBGC...
02:15 Publicistas Chaiko Šioningas;
02:33 Lietuva turi du šeimininkus, kuriems mus "pridavė" valdžia;
03:24 Patriotas. Kas tai yra?
04:15 Q laikrodis baigiasi gegužės 29. O kas tada?
04:53 Mūsų tikslas – NEUTRALITETAS;
06:55 Iš vakcinos nuo kiaulių gripo biznį padarė buvęs JAV gynybos ministras Donaldas Ramšteinas;
07:24 Kai buvo skiepijama nuo kiaulių gripo Vokietijoje, valdininkai gavo vieną, o runkeliai –kitą vakciną;
08:33 Vakciną nuo Korona kuria tabako kompanijos iš genetiškai modifikuotų tabako augalų;
09:18 Patarėju vakcinos nuo Korona viruso gamybos korporacijoje dirba Ričardas Tabas, buvęs JAV prezidento Džordžo Bušoasmeninis gydytojas;
Jei manote, kad mūsų darbas Jums reikalingas, kviečiame paremti: Patreon platfomoje patreon.com/KazimierasJuraitis; Tiesiogiai pervedant per PayPal paypal.me/PressJazzTV; Bankiniu pavedimu - VŠĮ "Kaisakas", LT477300010078090515 Paskirtyje nurodant ''Auka''


https://youtu.be/9iaCK7QZcqYGrybolandsberginio, gerai organizuoto, nusikalstamo susivienyjimo, saugumo departamento, valdovas ir vėl paskirtas vadovauti tos gaujos, saugumo departamentui.  Labai keista, kai tarpusavyje besiriejantys valstiečiai ir grybolandsberginės "partijos",  o mano giliu įsigilinimu, gerai organizuoto, nusikalstamo susivienyjimo atstovai, vos nevienbalsiai  nubalsuoja už tos gaujos saugumo departamento valdovą,  darių jauniškį?
  darius jauniškis, mano giliu įsitikinimu, yra pati didžiausia grėsmė Lietuvos saugumui. 
  Kol Lietuvoje dėsis tokie dalykai, Lietuvos piliečiai nebus laisvi.
  Susidaro įspūdis, kad valstiečiai tėra tik "opiumas liaudžiai" kuris vaidina, kad dirba Lietuvių Tautai ir Lietuvai, bet ištikro, tarnauja tiems patiems svaiguoliams, kurie  nutarė visą Pasaulio Žmoniją totaliai pavergti ir visą Žemę paversti savo privačia valda.
    Tokių pavyzdžių yra ir daugiau, tai Lietuvos žemės ir miškų pardavimas užsieniečiams. Beprotiškas Lietuvos miškų naikinimas, klėdėjimas apie puolančią Rusiją. 
    Globolistų, saugumo garanto, Pasaulinio mąsto teroristų ir okupantų,  nato,  šlovinimas ir finansavimas.
    Beprotiškas Lietuvos ekonomikos naikinimas ir Lietuvos skandinimas dar didesnėse skolose.
    Esu giliai įsitikinęs, kad Lietuvos piliečiai privalo reikalauti, dariaus jauniškio, nušalinimo. Taip pat reikalauti nušalinti ir Lietuvos generalinį prokurorą, užsienio reikalų ir krašto apsaugos ministrus ir daugelį kitų, kurie nuolat kliedi ir akivaizdžiai atstovauja ne Lietuvos Valstybės interesus.  Lietuva privalo išsivaduoti iš uolių globalistų pastumdėlių ir tapti laisva ir nepriklausoma Valstybe, dėl kurios ir kovojome.
    Lietuvos piliečiai privalo prisiminti, kad yra savo Valstybės Šeimininkai, o ne uolių globalistų pastumdėlių, vergai.
   Asmeniškai aš, manau, kad VSD vadovo pareigoms, nėra geresnio kandidato už Zigmą Vaišvilą.
   Krašto apsaugos ministru, geriausiai tiktų Žilvinas Razminas.
   Generalinio prokuroro pareigoms, manau labai tiktų Neringos Venckienės kandidatūra.
   Kadangi matau, kad Gitanas Nausėda nesugeba būti Lietuvos Prezidentu, o yra faktas, kad grybolandsberginė gauja, nuvertė Lietuvos piliečių išrinktą Prezidentą Rolandą Paksą, būtų teisinga, kad Rolandas Paksas būtų Prezidentu ir vėl.
    Nacionalinio transliuotojo vairą, reikėtų perduoti, Pres Jaaz , Būkime Vieningi, LDiena atstovams.
    Manau, kad daugelis suprantate, kad  grybolandsberginis, gerai organizuotas, nusikalstamas  susivienyjimas labai bijo, mano išvardintų Žmonių ir žiniasklaidos šaltinių?
    Tikriausiai tos gaujos baimė yra ne šeip sau ir turi rimtų priežąsčių?
    Labai gaila, bet Lietuva prarado, patį tinkamiausią Žemės Ūkio Ministrą, Pranciškų Alfredą Šliužą.  Tai buvo pats geriausias Žmogus, šioms pareigoms.
     Šio Šviesaus Žmoguaus, taip pat ši gauja labai bijojo ir galimai Jį nužudė?
  Todėl kviečiu visus susimąstyti ir suprasti, kas yra kas, nes jau ir taip turime daug praradimų, būkime protingi, sveiki ir vieningi.
    Nebeapsikvailinkime eilinį kartą, išrinkdami vilkus, ėriuko kailyje.

www.vilmantinas.lt
Vilmantas Povilaitis
   

Search Results

Web results2020 m. balandžio 5 d., sekmadienis

Štormo akis: iš Tamsos į Šviesą. Vaikai ir Adrenochromas 2020 04 04 - Ka...

Apie Pandemijas Globalistai žino iš anksto 2020 04 05 Kazimieras Juraiti...

Proof That 5G Is Going To Make Us All Sick?

Is 5G Safe? | New Side Street Cell Towers - Radiation Analysis ⚠️

Олег Титoренко: Секреты воспитания детей

Vaidas Žemaitis. Atsakymai į Jūsų klausimus

Vaidas žemaitis. Atsakas mokslo durniams

2020 m. balandžio 2 d., ketvirtadienis

Prieš 5G tinklo įrengimą Lietuvoje, dėl galimai itin pavojingų žmogaus organizmui mikro (mili) bangų5G ryšiui naudojamos aukšto dažnio elektromagnetinės bangos, kuriomis iš ryšio antenos į išmanųjį telefoną ar kitą įrenginį yra perduodama informacija. Tokiu pat būdu, tačiau žemesnėmis bangomis veikia ir 4G ryšys. 5G privalumas – kone iki 20 kartų didesnis informacijos perdavimo greitis. Tačiau kuo aukštesnis bangų dažnis, tuo joms sunkiau sklisti miestuose. Aukšto dažnio bangoms sudėtinga įveikti kliūtis, pavyzdžiui, gyvenamųjų namų sienas, todėl nenutrūkstamam ryšiui užtikrinti reikalingas didesnis antenų skaičius, nei eksploatuojama šiuo metu.
5 G šalutiniai efektai : padidėjusi vėžio rizika, ląstelinis stresas, ląstelių struktūriniai ir funkciniai pakitimai, reprodukcinės sistemos sutrikimai, mokymosi ir atminties deficitas, neurologiniai nukrypimai, kenkia viskam, kas gyva : tiek augmenijai, tiek gyvūnijai, tiek žmonėms.
Tam tikros signalo charakteristikos sukelia biologinius ir sveikatos nukrypimus. (pulsacija, poliarizacija).
Pasaulio sveikatos organizacijos tarptautinė tyrimų agentūra tyrinėjanti vėžinius susirgimus klasifikuoja tai kaip galimybę kancerogeniniams atsiliepimams žmogaus organizmui. Praeitais metais, 30 milijonų dolerių Amerikos nacionalinės toksikologijos programų studija rado aiškius įrodymus, kad per du metus naudojant telefoną pakyla vėžinių ląstelių skaičius laboratorinėse pelėse ir žiurkėse.
Naujausia 5G technologija skleis milimetrines bangas, kurioms reikės siųstuvų kas 100-200 metrų, tokiu būdu patalpins žmones į milimetrinių bangų radiaciją. Tokios bangos anksčiau buvo naudojamos suvaldyti ir kontroliuoti minias. Milimetrinės bangos yra labiausiai sugeriamos per kelių milimetrų žmogaus odą. (Vaikų oda dar plonesnė ir juos bangos paveiks dar labiau). Trumpas tokių bangų naudojimas gali atsiliepti psichologinei žmogaus būsenai, pakenkti periferinei nervų sistemai (to įtakoje išsivysto melonoma (vėžys)), taip pat kenkia akims- akių melonoma. Kenkia vaisingumui.
Kadangi 5G yra nauja technologija, jos tyrimai yra visiškai nauji, tačiau jau ištriti 2G ir 3G ryšiai, kurie daro žalą žmogaus organizmui. Ir tai yra įrodyta. 4G ryšio šalutinis poveikis taip pat nėra galutinai ištirtas.
5G ryšys artimoje ateityje nepakeis 4 G ryšio. Jis jį papildys, tačiau rizika žmogaus sveikatai padidėja daugybę kartų.
Nepamirškim, kad 5G antenos stovės ten kur mes gyvename, dirbame ir kur žaidžia mūsų vaikai.
Reziumuojant, negalime nepritarti 250 mokslininkų, medicinos daktarų ir jų rekomendacijoms, kurie pasirašė prieš 5G tinklą. Nes tai padidins elektromagnetinių radiobangų kiekį, kuris yra žalingas žmonėms ir aplinkai. Ir tai yra įrodyta.
Nebūkime kvaili, ir neleiskime, kad su mumis darytų eksperimentus. Tai pažeidžia ir sveikatos ir žmogaus teises. Lietuva galimai pasirinkta kaip pilotinė šalis 5G ryšiui bandyti, kadangi kitos šalys niekur neskuba ir galimai supranta 5G ryšio žalą žmogaus organizmui.
Daugiau informacijos anglų kalba:
http://www.5gappeal.eu/

Pasirašyti peticiją, prieš 5 G tinklo plėtrą Lietuvoje

www.vilmantinas.lt


Правда vol.3 Источник. Координаты: Rupes Nigra [ENG SUB]

Žemė – TUŠČIAVIDURĖ!!! 2019 09 09 Qdra (Kūdra) LTAnon Varlinas ir Kazimi...

Giedrius Grabauskas, pareiškimas, dėl padėties Lietuvoje.Гедрюс Грабаускас, Заявление о положении в Литве