2019 m. kovo 23 d., šeštadienis

2019-03-22 Signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencijaSpaudos konferencijos iniciatorius dalyvauti pakvietė Lietuvos visuomenės tarybos steigėją  Vilmantą Povilaitį ir valdybos narius Donatą Šulcą, Taurą Jakelaitį, Stanislavą Ladinskį.

Dėl neįleidimo į Seimą VAIŠVILA Zigmas Tr 2019-03-20 11:49 Kam: LRVkanceliarija@lrv.lt; lrvad@vad.lt; Lietuvos Respublikos Seimas (priim@lrs.lt); Kopija: vilmantinas@windowslive.com; ladinski@gmail.com; Persiuntėte šį pranešimą 2019-03-20 12:20 Gerb. Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui Seimo kanceliarijai Vadovybės apsaugos departamentui prie LR VRM Kreipiuosi į Jus dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių, dėl kurių į Ministro Pirmininką kreipiausi ir aš, ir Vilmantas Povilaitis. Š.m. kovo 19 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo posėdyje administracinėje byloje Nr.I-2021-535/2019 ginče Sanislav Ladinskij prieš VAD prie LR VRM ir Seimo kanceliariją dėl neįleidimo į Seimą jau metus laiko iki 2019-04-24 paaiškėjo, kad: - VAD prie LR VRM neturi jokios medžiagos, kurios pagrindu Seimo kanceliarijai rekomendavo St. Ladinskį neįleisti į Seimą; - VAD prie LR VRM dėl St. Ladinskio ir kitų asmenų neįleidimo metus laikoį Seimą gavo tik rašytinį kreipimąsi iš LR VSD, bet negavo jokios medžiagos. Atsižvelgiant į šias teismo nustatytas aplinkybes Vilniaus apygardos administracinis teismas: - į šią bylą įtraukė LR VSD ir įpareigojo pateikti medžiagą, kurios pagrindu LR VSD nurodė VAD prie LR VRM neįleisti į Seimą šiuos asmenis; - paskelbė, kad teismas, gavęs šią medžiagą iš LR VSD, spręs klausimą dėl šios medžiagos išslaptinimo; - į šią bylą įtraukė Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarą Zigmą Vaišvilą, kurio prašymu į jo spaudos konferencijas LR Seime jau beveik metus neįleidžiami asmenys, kurių net sąrašas nepateikiamas jam. Vilmantas Povilaitis, žmogus su negalia ir penkiais vaikais, į Seimą jau beveik metus laiko neįleidžiamas ir sužinojo apie tai tik atvykęs į LR Seimą iš Šiaulių, nors drauge su juo atvykęs sūnus buvo įleistas į LR Seimą. Tai didžiulė nepagarba, kurios šis žmogus sulaukė, atvykęs į savo Tautos atstovybę - Seimą. Ryt Vilmantas Povilaitis dėl šios sitaucijos ir dėl jo kreipimosi į Jus, Ministre Pirmininke, atvyksta iš Airijos, kur buvo priverstas išvykti, kad užsidirbti ir išsaugoti šeimos turtą dėl savotiškai jo atžvilgiu Lietuvoje vykdomo teisingumo. Vilmantas Povilaitis išsamiai Jus informavo apie šią padėtį. Gerb. Ministre Pirmininke, prašau Jus skubos tvarka išsiaiškinti šiuos klausimus ir tikiuosi Jūsų, turinčio teisę susipažinti su valstybės paslaptimis, sprendimo. 2019-03-22 d. Seime rengiu spaudos konferenciją, kurioje pranešejais turi būti ir Vilmantas Povilaitis, ir Stanislav Ladinskij. Tikiuosi, kad šie asmenys nevaržomai galės pateikti į šią Seime vyksiančią spaudos konferenciją. Vilmantas Povilaitis ir Stanislav Ladinskij yra ir Lietuvos Visuomenės Tarybos steigėjai, Stanislav Ladinskij - ir valdybos narys. Pagarbiai, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila 2019-03-20VADOVYBĖS APSAUGOS DEPARTAMENTAS
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS


Vilmantui Povilaičiui Nr. Į 2019-03-13 prašymąDĖL 2019-03-13 PRAŠYMOVadovybės apsaugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas), atsakydamas į 2019 m kovo 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos persiųstą Jūsų 2019 m. kovo 13 d. prašymą, informuoja, kad vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymu (toliau – VAĮ) užtikrina saugomų objektų (vienas iš kurių yra Lietuvos Respublikos Seimo rūmai) saugumą. Vadovaujantis VAĮ 9 straipsnio 1 dalies nuostatomis, saugomų objektų apsauga užtikrinama nustatant juose specialų režimą. Apsauga – tai yra veikla panaudojant fizinę apsaugą, kriminalinę žvalgybą, transporto ir kitas technines bei prevencines priemones, skirtas saugomiems asmenims ir saugomiems objektams nuo neteisėtų veiksmų apsaugoti (VAĮ 2 str. 4 d.). Specialus režimas – tai yra fizinės apsaugos, techninių ir prevencinių priemonių kompleksas, taikomas saugomame objekte ir skirtas jo apsaugai užtikrinti (VAĮ 2 str. 9 d.). Specialus režimas gali būti užtikrinamas įvedant leidimų sistemą (VAĮ 9 str. 2 d. 2 p.). Leidimų sistema – tai yra speciali patekimo į saugomus objektus tvarka, apimanti asmens tapatybės nustatymą, leidimo įeiti į saugomą objektą išdavimą ir (ar) asmens daiktų patikrinimą naudojant metalo detektorius, rentgeno aparatus ar kitas priemones (VAĮ 2 str. 6 d.).
Pabrėžtina, kad Departamentas, teikdamas rekomendacijas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai dėl asmenų apribojimo patekti į Lietuvos Respublikos Seimo rūmus, griežtai vadovaujasi aukščiau paminėtomis VAĮ nuostatomis, Departamento direktoriaus įsakymais ir Lietuvos Respublikos Seimo rūmų vidaus tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2016 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. SV-S-1632 „Dėl tvarkos Lietuvos Respublikos Seimo rūmuose“.
Departamentas 2018 m. balandžio 24 d. raštu Nr. S-431(20) „Dėl apribojimo patekti į Lietuvos Respublikos Seimo rūmus“ rekomendavo Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai apriboti patekimą konkretiems asmenims, pateikdamas jų sąrašą. Paminėtina, kad informacija, dėl kokių priežasčių buvo pateiktos rekomendacijos laikinai apriboti asmenų patekimą į Departamento saugomus objektus, sudaro valstybės ir (ar) tarnybos paslaptį ir skirta tik tarnybiniam naudojimui. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 3 straipsnio 6 dalimi bei 15 straipsniu, įslaptinta informacija gali būti patikėta tik asmenims, turintiems teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.
Apie leidimo patekti į Lietuvos Respublikos Seimą išdavimo apribojimą iki 2019 m. balandžio 24 d. Jūs buvote informuotas 2018 m. rugpjūčio 7 d., kai atvykote į Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos rengtą konferenciją, bei 2018 m. rugsėjo 21 d. raštu Nr. PKA-112, gavę atsakymą į Departamentui 2018 m. rugsėjo 13 d. pateiktą skundą.

Lina Sokol, tel. 8 706 63 183, el. p. lina.sokol@vad.lt

Direktorius Rymantas Mockevičius


2019 m. kovo 22 d., penktadienis

'"valstybės" organizacija' Neurorecepcinė psichotronika

'"valstybės" organizacija'
Neurorecepcinė psichotronika

2013 kov. 27

1) Atkirtis psichotroniniam terorui

Smegenų veikimo supratimas pasiekęs tokį lygį, kad šios žinios sudaro galimybes aktyviai kištis į jų darbą ir valdyti žmogaus sąmonę. Sudėtinga pasakyti, nuo kada tai įmanoma, tačiau galima spėti, kad turėtų būti bent keli dešimtmečiai (trys, galbūt, keturi). Kai buvo padarytas šis proveržis, matyt, kai kurioms valstybės organizacijoms ir kilo idėja užvaldyti žmoniją, įvedant “naują pasaulio tvarką”, kuri iš esmės bus ne kas kita kaip globalinė vergovė. Su psichotroninės vergovės sistema galima užgrobti žmogų pačioje jo šaknyje, sąmonėje, kuri yra smegenyse, ir kurias kontroliuojant, galima žmogaus psichines savybes padaryti tokias, kokių reikia valdžiai. O valdžiai per visą istoriją reikėjo tik paklusnių vergų.

Pasipriešinimas tokiai sistemai yra esminė išlikimo sąlyga, nes masinė kiborgizacija ir psichotroninė vergovė ir šiais principais pagrįsta kastų sistema prilygsta žmonijos sunaikinimui. Pavojus labai realus ir norint apsiginti reikia labai konkrečių atsakymų, nes kai pusiausvyra bus sugriauta ir paremta nauja prievartine sistema, atstatyti buvusią padėtį bus labai sunku ir tai neįmanoma bus nepanaudojant jėgos, o tokia perspektyva nėra viliojanti. Reikia neleisti susikurti tokiai sistemai planetoje, tada nereikės jos griauti. Jeigu tokia sistema vis dėlto susikurtų, tai pašalinti ją bus įmanoma tik karu, o pergalę pasiekti leis tik galios persvara.

Todėl būtinai reikalingi nauji įstatymai, nes šiuo metu galima beveik nevaržomai su psichotronine technika klastoti bylas, naudojant psichotroninį montažą susidoroti su bet kokiu sistemai neįtinkančiu žmogumi. Tai daroma leidžiant sroves per neuronus arba valdant elektromagnetinio lauko, kurį kuria neuronai, potencialus.

2) Psichotroninio užgrobimo rūšys

Psichotroniką galima susikirtyti į tokius porūšius: a) be informacijos įvedimo ir b) su informacijos įvedimu. Pirmuoju atveju sąmonėje nekoduojama jokia reprezentacija, tik valdoma būsena, ar gabumų lygis su psichotronine lobotomija. O antruoju atveju koduojama sensorinė arba kognityvinė reprezentacija arba valdomas elgesys. Apie paprastą psichotroniką, be informacijos kodavimo, jau esu rašęs, čia noriu pasidalinti savo mintimis apie antro tipo psichotroniką, kai į sąmonę perduodama informacija ir koduojamas vidinis objektas.

Šiame bloge daug yra rašyta apie pamatinę žmogaus sandarą ir kaip ši sandara susijusi su tikrove. Šios sandaros pagrindiniai loginiai komponentai yra pirminė ir antrinė tikrovė. Antrinė tikrovė yra sąmonė arba žmogus, kaip pirminės tikrovės, įtrauktos į smegenis, atvaizdas. Šį atvaizdą aš vadinu introjekcija. Iš pirminės tikrovės ateina du dalykai - visa antrinės tikrovės substancija ir mechanizmai ir reprezentacijos formavimui reikalinga informacija. Tad grandinė turėtų būti tokia: pirminė tikrovė-informacija-antrinė tikrovė. Šiuo principu formuojama sensorika, visas pirminės tikrovės aplinkos atvaizdas, parodantis pasaulį. Asmuo gali būti koduojamas panašiu principu. Jis gali ateiti iš pirminės tikrovės kaip pirminė substancija. Bet taip pat gali būti analogiškas principas sensorinei daliai. Tada būtų a) biologinė programa kaip pirminė tikrovė, b) informacija kaip tarpinė grandis į formavimo modulį, ir c) asmens antrinis atvaizdas savivokoje.

Abiem atvejais lemiamą vaidmenį atlieka informacija ir jos įvaizdinimo mechanizmas. Valdant informacijos mechanizmą, galima valdyti tiek sensorinį, tiek asmens modulį. Tokia psichotronika vadinama psichotronika su informacijos įvedimu į smegenis, kuri suformuojama į sąmoningus atvaizdus.

Gali atrodyti, kad tokia psichotronika neįmanoma ir šis įsitikinimas stiprinamas išimant iš viešumos visą mokslinę informaciją, kuri šiuos principus galėtų atskleisti. Todėl manau būtina paviešinti bent hipotetinius samprotavimus apie tai, kaip tokios psichotronikos principai galėtų būtį įgyvendinti siekiant totalinės psichotroninės žmonijos kontrolės. Žinant, galima nesileisti mulkinamiems ir ieškoti būdų, kaip apsiginti.

3) Klasikinė psichotronikos teorija

Klasikinė psichotronikos teorija pagrįsta klasikine erdvėlaiko samprata, kurioje taikoma euklidinė geometrija ir klasikinis linijinis laikas. Kokia pirminės tikrovės tikra sandara pasakyti neįmanoma ir mes apie ją žinome tik iš to kaip ši pirminė tikrovė atvaizduojama sąmonėje. Šis paprastas atvaizdavimas ir sudaro prielaidas euklidinei erdvės geometrijai ir paprastam tiesiniam laikui. Pagrindinis principas yra toks kad signalas per tokį erdvėlaikį sklinda paprastai, arba lokaliai pereidamas per visas tarpines būsenas iš erdvės ir laiko taško A į tašką B. Visi ryšiai vyksta per erdvėlaikyje esančias terpes ir signalas sklinda baigtiniu greičiu. Jokie ypatingi mechanizmai aiškinant netaikomi.

Remiantis šiuo principu, galima iškelti tokius smegenų veikimo principus. Pagrindinis reiškinys yra signalų plitimas per neuronus, kuris įmanomas keliais būdais: a) per plokštumą horizontaliai ir b) iš plokštumos į plokštumą lygiagrečiai (t.y. taškas į tašką). Šioje santraukoje remsiuosi daugiausiai sensorine (jusline) smegenų žieve. Iš principo, galima tarti, kad visų jutimų receptoriai išdėstyti tam tikrose plokštumose, vienas šalia kito. Šitaip jie sudaro somatinius (kūno), skonio, uoslės, garso ir vaizdo receptorių žemėlapius. Paprastas erdvinis įsivaizdavimas leidžia suvokti elementarų principą, kad receptorių plokštumą atvaizduoti neuronuose įmanoma tik tik šį receptorių žemėlapį projektuojant neuronų plokštumą, t.y. lygiagrečiai, taškas į tašką. Toliau dar aukštesniuose centruose šio neuronų žemėlapio informaciją apdoroti galima tik paraleliai, vienas šalia kito. Tai reiškia, kad vėl turi būti plokštuma ir žemėlapio projekcija į plokštumą.

Kita vertus, klasikinės geometrijos erdvė leidžia įsivaizduoti ir signalo sklidimą horizontaliai per plokštumą. Šis principas svarbesnis holistinei integracijai ir makrostimuliacijų receptorių makroplokštumoje iššifravimui, kad būtų galima projektuoti į sąmonės lauką kaip visuminį objektą, ne taškas šalia taško, bet visą reprezentaciją.

Šitaip signalas pakopomis plinta tol, kol pasiekia galutinę stotelę - integruotą sąmonės lauką. Viso objekto suvokimas negalimas renkant po vieną neuroną. Sąmonės objektai visada aprėpia didelius plokštumos plotus, kurie visada suvokiami kaip visuma.

4) Analizatorius

Kaip objektai analizuojami yra sudėtingas klausimas. Bet yra teorija, kad analizės principas yra detektoriai. Detektorius reiškia, kad kai signalas atitinka detektoriaus parametrus, neuronas susižadina ir praleidžia signalą. Jeigu parametrai neatitinka, tai signalas nepraleidžiama ir kažkokiai reprezentacijos savybei nepasakoma TAIP. Tai galima pailiustruoti tokiu loginės programos principu. Yra signalų baigtinis rinkinys ir reakcijų baigtinis rinkinys, kurie sujungti kartu sudaro sudėtinę loginę implikaciją:

jeigu parametras A, tai reakcija B…

jeigu parametras C, tai reakcija D…

Kaip signalas per sudėtinės implikacijos detektorius išsišakoja, tokias reprezentacijos savybes surenka ir toks konstruojamas objektas sensorinėje žievėje. Aišku, tai nėra išsamus principas, tačiau pats bendriausias analizatoriaus mechanizmas galėtų būti toks.

Įdomus klausimas yra pirminės ir antrinės tikrovės ryšys. Aš laikausi “kovariacijos” teorijos, kuri reiškia, kad pirminės tikrovės stimulas ir reakcija kovarijuoja, t.y. stimulas ir reakcija nėra identiški, nėra veidrodinis atspindys, tačiau rinkiniai attitinka vienas prie vieno. Tai reiškia, kad vienam atitinkamų parametrų stimului yra viena reakcija, atsakas ir viena išrenkama savybė, kuri nėra veidrodis. Jeigu ne simbolis, visai neturintis pirminės tikrovės charakteristikų, tai bent jau metaforos lygio kovariacija, t.y. susietas kitimas.

Šie principai reiškia, kad ką smegenys užprogramuotos atvaizduoti, tą ir atvaizduoja, nesvarbu koks stimulas. Jeigu sudėtinės implikacijos detektorius suveikia, tai jis paduoda atitinkamas reprezentacijos savybes.

5) Antriniai atvaizdai

Sensorinė žievė skirta kurti atvaizdus. Receptoriai išorinio stimuliavimo chaosą visada paverčia atvaizdais smegenyse. Imkime pavyzdžiu ekrano atvaizdą. Ekranas iš esmės yra ne kas kita, kaip “fotonų patranka”, skleidžianti fotonų srautus. Šį srautą valdant mikroschemomis, galima jį padaryti tokį, kad smegenyse jis virstu atvaizdu, nes jose atvaizdais virsta visi stimulai, perėję per analizatoriaus sistemas.

Koks simbolinis arba metaforinis juslumas atitinkamai lokalizuotas smegenų žievėje, toks ir kovariacinis atvaizdas. Šitas pirminės tikrovės modelis visada yra nutolęs nuo pirminės tikrovės tikros išvaizdos, tačiau kita vertus, informacijos jame pakanka tam, kad sąmonė galėtų orientuotis aplinkoje ir sėkmingai veikti. Atitikimas, net kovariacinis, gali būti ir labai didelis, o gali būti ir minimalus, bet - pakankamas.

6) Neurorecepcinė psichotronika

Remiantis klasikiniais mokslo įsivaizdavimais, yra tik vienas būdas paaiškinti psichotroniką, kurioje naudojamas informacijos įvedimas į sąmonę. Informacija įvedama ne per išorinius receptorius, bet tiesiai į neuronus. Kitaip sakant, neuronai turi turėti sugebėjimą veikti kaip išoriniai receptoriai. Jeigu toks neurorecepcijos reiškinys yra, tai juo galima pagrįsti technologinio informacijos įvedimo į sąmonę techniką. Jeigu fotoreceptoriai gali iššifruoti iš televizoriaus ekrano sklindančius fotonų srautus ir paversti juos atvaizdu, tai visai įmanoma, kad, kaip ir pirminiai receptoriai, gali veikti ir patys neuronai. Valdant informacijos padavimą į ekraną mikroschemomis, galima jame formuoti atvaizdą, ir valdant informacijos padavimą į neuroreceptorius, galima formuoti atvaizdą sąmonėje. Reikia tik per analizatorių surinkti reikiamas savybes, bent žinoti, kaip jos koduojamos.

Jau sakiau, kad objektas į sąmonę perduodamas holistiniu principu, suintegravus informaciją horizontalioje ir lygiagrečiose plokštumose, ir iššifravus stimuliavimo makroskopines charakteristikas. Neuronus peržengiantis kontūras ir forma, judėjimas iš taško A į tašką B ir t.t. Jeigu sąmonėje objektas suvokiamas holistiškai, t.y. kaip visuma, tai reiškia, kad turi būti ir holistinis kodavimas sinchronizacija ir dažniu, kuriuo sklinda signalas žievėje. Iš šio principo galima kelti hipotezę, kad yra holistinės neurorecepcijos fenomenas neuronų kuriamame lauke, ir žinant reikalingus kodus, galima šį fenomeną išnaudoti psichotroniniam informacijos įvedimui į sensorinę arba kognityvinę žievę ir sukurti joje psichotronines haliucinacijas, kurios naudojamos psichotroniniam montažui, fabrikuojant bylą.

7) Išvada

Mano samprotavimų esmė turėtų būti tokia: psichotronika su informacijos įvedimu būtų įmanoma tuo atveju, jeigu egzistuoja neurorecepcijos reiškinys, t.y. jeigu neuronas smegenyse gali veikti kaip receptorius. Stimuliuojant neuroreceptorių žemėlapius, būtų įmanoma sukelti psichotronines fabrikacijas žmogaus mąstyme, vaizduotėje ar net atminties išvedimo kanale.

Šias psichotronines klastotes prisiuvus žmogui, galima persekioti nepageidaujamus asmenis, fabrikuoti bylas ir susidoroti su žmonėmis. Todėl tokia technika neteisėta ir turi būti uždrausta įstatymais.

Šiuo metu situacija tokia, kad šios technologijos įslaptintos valstybine paslaptimi ir ja mafija gali nekliudomai naudotis žmonių persekiojimui.

2019 m. kovo 21 d., ketvirtadienis

Lietuvos Visuomenės Taryba

2019 m. kovo 22 d. 15 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos pirmininko Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime

 „Kam kelia grėsmę Lietuvos Visuomenės Taryba?“ Dalyvauja Lietuvos Visuomenės Tarybos steigėjas Vilmantas Povilaitis, valdybos nariai Donatas Šulcas, Stanislav Ladinskij ir Tauras Jakelaitis. Lietuvos Visuomenės Taryba, laiku ir dalykiškai reaguojanti į mūsų valstybės skaudžiausias bėdas, valdžiai užduodanti nemalonius klausimus ir teikianti dalykiškus pasiūlymus, sulaukė aršių provokacijų. Visų pirma, puolamas valdybos pirmininkas Zigmas Vaišvila. Net ir nusprendus jam nedalyvauti Respublikos Prezidento rinkimuose, Laisvės TV

Video paspaudus nuorodą


 Rita Miliūtė ir šioje laidoje jos pristatyto Lietuvos „elito“ su Algiu Ramanausku priešakyje, kaip jau įprasta, be jokių įrodymų paskelbė, kad atskleisti Lietuvos „bomžai“ - prieš Lietuvos Respubliką Kremliui Lietuvoje dirbantis gerai organizuotas ir apmokamas Rusijos propagandos skleidimo tinklas. Negalėjo Laisvės TV nepaminėti ne tik signataro Zigmo Vaišvilos, bet ir Lietuvos „elitui“ itin skaudžios bado akcijos Daukanto aikštėje prie Respublikos Prezidento rūmų organizatoriaus Donato Šulco, kitų aktyvių Lietuvos žmonių. Laisvės TV aktyviai darbavosi ir bado akcijos Daukanto aikštėje prie Respublikos Prezidento rūmų metu – įsimintina buvo kontrakcija – apsirijimo spektaklis, kurį paruošė Laisvės TV. „Kurdupeliai“, „referendūmininkai“, „vatnikai“ tapo Lietuvos „bomžais“. Kodėl tokio „baisaus“ puolimo nesulaukė nė vienas Respublikos Prezidento rinkimų dalyvis? Š.m. kovo 19 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo posėdyje paaiškėjo, kad Vadovybės apsaugos departamentas prie LR VRM, nurodęs Seimo kanceliarijai metus laiko į Seimą neįleisti Vilmanto Povilaičio, Stanislovo Ladinskio ir kitų signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencijų dalyvių ir pranešėjų, tai padarė, gavęs LR VSD nurodymą. Todėl signataras Zigmas Vaišvila kreipėsi į Ministrą Pirmininką Saulių Skvernelį, prašydamas išspręsti Vilmanto Povilaičio ir Stanislavo Ladinskio patekimo į Seimą klausimą šiai spaudos konferencijai.

Lietuvos Visuomenės Taryba
www.vilmantinas.eu

2019 m. kovo 20 d., trečiadienis

Lietuvoje įsigalėjo savavaldžiavimas ir savivalė. Papildyta nauju (Video)


Nepaslaptis, kad Lietuvoje senai įsigalėjo neteisingumas ir savivalė, vyksta susidorojimai su Lietuvą ir Jos interesus ginančiais žmonėmis. Į tą veiklą įtraukta žiniasklaida, teisėsauga ir netgi vadovybės, bei valstybės saugumo departamentai. Pastarieji, sudarinėja sąrašus "Lietuvos grėsmių" kuriuose apšmeižiami žmonės, siekiantys, kad Lietuva būtų teisinė ir demokratinė valstybė. Aktyvūs ir savo Valstybę mylintys žmonės, kurie siekia teisingumo ir gina Lietuvos valstybės interesus, be jokio teismo sprendimo, paskelbiami pavojingais valstybei žmonėmis ir apribojamos jų teisės ir laisvė. Be jokio teismo sprendimo, tokie žmonės laikomi grėsme Valstybei ir netgi neileidžiami į Seimą. Mano giliu įsitikinimu, Lietuva pavirto pavojinga, teroristine valstybe, kurią valdo, gerai organizuotas nusikalstamas, grybolandsberginis susivienyjimas. Mūsų pareiga, atgauti savo valstybę ir atstatyti joje, teisingumą ir demokratiją. Apginkime savo Konstitucines Teises, nes niekas už mus to nepadarys. 
  Kad kova su neteisybe ir savavaldžiavimu būtų efektyvesnė, kviečiu visus jungtis į Lietuvos Visuomenės Tarybos gretas ir tapti vieninga jėga, kovoje su neteisybe ir savivale. Tik būdami kartu, tapsime viena, nenugalima jėga, kuri bus pajėgi, atgauti nuo Lietuvių Tautos nusavintą Valstybę. 
 Kviečiu visiems nusiimti karūnas ir nedelsiant paduoti vieni kitiems ranką ir kovoti nebe tarpusavyje, bet už bendrą, mūsų visų interesą, už Lietuvių Tautą, už demokratinę, teisinę ir ergonomišką gyventi mums visiems, Lietuvos Valstybę
Pagarbiai
Vilmantas Povilaitis
www.vilmantinas.eu


2019 m. kovo 2 d., šeštadienis

Norintiems Airijoje pasirašyti už kandidatą į Lietuvos Prezidentus Kazimierą Juraitį, bei Stanislovo Tomo sąrašą į Europarlamentą.Kovo 8 norintys pasirašyti už kandidatą į Prezidentus, Kazimierą Juraitį, gali tai padaryti Limerike. Telefono numeris 085 8882488 arba 089 2166166

 Dėkojame už aktyvumą.
Tėvyne mano Lietuva 
Man taip skaudu
Kad du dešimtmečius
Tu draskoma ir žlugdoma 

Atleisk prašau Tėvyne
Kad apsigavome
Kad klausėm parsidavėlių
Kad klausėme vilkų

Kurie apgavę visą Tautą
Išniekino tave , išprievartavo
Išdraskė tavo didį turtą
Kurį kaupiai ilgus metus

Atleisk prašau Tėvyne
Kad buvom tokie naivūs
Ir leidomiesi mulkinami
Kląstingų padarų

Kurie pakirto tavo pamatus 
Ir didžią tavo dvasią
Kurią it kirmėlės
jie tebegraužia vis

Atleisk Tėvyne Mums
Kad ne ryštingi Mes 
Atleisk Tėvyne Mums
Kad bijom išsižiot

Mums gėda ir apmaudu
Kad neapgynėm 
Kas laistyta ir permerkta 
Mus protėvių krauju

Vilmantas Povilaitis
22/06/12

Susigrąžinkime savo Tėvynę Lietuvą ir padarykime viską, kad Ji taptų teisinė ir demokratinė valstybė. Kad laisvai galėtumėme reikšti savo nuomonę ir jaustis saugiai. Kad Lietuvoje, pradėtų veikti teisingumas, nebūtų persekiojimų ir psichotroninio montažo kliedesių. Kad jaustumėmės šemininkais o ne valkatom benamiais, išsibėgiojusiais iš mylimų namų. 

  Kviečiu visus prisijungti, prie parašų rinkimo, už Lietuvių Tautos kandidatą į Lietuvos Prezidentus, Kazimierą Juraitį, bei Stanislovo Tomo sąrašą į Europarlamentą.  Būtinai atlikite savo pareigą ir nepamirškite, kad esate savo valstybės šeimininkai. 

  Kviečiu visus Airijos Lietuvius, pasirašyti už mūsų visų viltį, šviesą ir tiesą, Prezidentą Kazimierą Juraitį, bei Stanislovo Tomo sąrašą į Europarlamentą. 
   Pasirašyti galite ir Airijoje, Dubline ir ne tik, prieš tai paskambinkite telefonu +353892166166 arba +353858882488 o neatsiliepus, ar būnant ne ryšio zonoje, galite parašyti žinutę, kad galėčiau Jums perskambinti. 

 Dėkojame, kad nepamiršote, kad kažkur yra šalis, kurios šeimininkais esame. 

Pagarbiai
Vilmantas Povilaitis
www.vilmantinas.eu 

Vasario 16-osios vėliava turi būti širdy. Vytautas Šustauskas 2019 02 17

Kazimieras Juraitis už Viačeslavą Titovą 2019 03 01

2019-02-28 Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos sp. ...

Domas Račiūnas: rinkim parašus už Kazimierą Juraitį! 2019 02 28

2019 m. kovo 1 d., penktadienis

"Būkime vieningi TV" - Apie Jūsų ir mūsų sekimą

Mobingas teismų sistemoje || Vilmantas Povilaitis 2019 02 25
Sunkiai suvokiama Povilaičio Vilmanto šeimos istorija, tačiau tai viena iš daugelio kurių Lietuvoje yra begalės. Tai rodo įsigalėjusią teismų savivalę. Iš šios Vilmanto šeimos istorijos matome, kaip eilę metų teismai sąmoningai vykdo mobingą (fizinį bei psichologinį kankinimą), tai jau įsigalėjusi teismų praktika. Suprasti ir spręsti kas vyksta, galima tik įsigilinus į daugelį bylų, kuriose žmonės praradę viltį ir sveikatą, nuleidžia rankas, o daugelis pasitraukia iš mūšio lauko ar net iš gyvenimo. Vilmanto atvėjis kitoks.


Jo gyvenimo tikslas - Teisingumas. Jis drąsiai ir atkakliai pasipriešina prieš esamą sistemą, prievartą bei sąmoningą smurtą. Išvada - Teisingumo temidė akla. Valstybėje sąmoningai kuriama baimė, nepasitikėjimas, neadekvatumas, nevilties jausmas, depresija.. www.pressjazz.tv www.ekspertai.eu
PressJazz studijai pritrūko 362 Eurų už vasario mėn. patalpų nuomos paslaugas kurias skubiai reikia apmokėti. Kviečiame mūsų draugus prisidėti prie šios problemos greito sprendimo. Viešoji Įstaiga "Tėvynės konduktoriai", LT33 3500 0100 0288 9069, aukojant rašyti "auka" arba "parama". PayPal: pressjazz@gmai.com; O taip pat jau galite skirti 2% GPM PressJazz TV veiklai paremti - išsami instrukcija paskelbta mūsų tinklapyje www.pressjazz.tv (meniu - Parama) || Dėkojame.

www.pressjazz.tv www.ekspertai.eu

Dalia Grybauskaitė jau parceliuoja prezidentūrą 

Dalia Grybauskaitė jau parceliuoja prezidentūrą


   Iki Dalios Grybauskaitės kadencijos pabaigos liko dar keli mėnesiai, bet prezidentūra jau byra.    Ją masiškai palieka darbuotojai, surandantys kitas, labai šiltas, darbo vietas. Pasirodo, tiesiausias kelias laimėti darbo konkursus yra prezidentės pašonėje sukaupta patirtis", - ironizuoja dienraštis „Vakaro žinios" „Elito naujienose". Žinoma, oficialiai įrašyti į konkursų sąlygas žodžių „pirmenybė prezidentūros darbuotojams“ kol kas dar niekas nedrįsta. To ir nereikia, įstaigos turbūt pačios susipranta. Štai buvusi vyriausioji patarėja Rūta Kačkutė sumanė tapti Nacionalinio muziejaus direktore. Ir tapo. Ji ne pirmoji pabėgo iš prezidentūros. Vietų ponios Grybauskaitės bendražygiams atsirado ir Klaipėdos suskystintųjų dujų terminale, ir diplomatinėje tarnyboje.  Surasti darbą atėjus iš prezidentūros kažkodėl lengviau, nei atėjus iš Užimtumo tarnybos. Bet kur žiūri prezidentė?  Ko negrūmoja pirštu žmonėms, bėgantiems į šiltas vietas ir neatliekantiems pareigos iki galo? Jei taip tęsis, kadencijai pasibaigus prezidentūroje neliks ne tik darbuotojų.  Paaiškės, kad išnešti visi pieštukai, trintukai, virduliai ir netgi durų rankenos.

Šaltinis: Vakarų Ekspresas

www.vilmantinas.eu

Aurimas Drižius:Teisėjų taryba - teismų korupcijos stogas 

Teisėjų taryba - teismų korupcijos stogas

 Teisėjų taryba, vadovaujama pirminko pavaduotojo Algimanto Valantino, dar 2017 m. vasario mėn. išnagrinėjo mano teisėjų tarybai skirtą pranešimą apie masinę korupciją teismų sistemoje. Nors nurodžiau, kad jau daug metų esu teisiamas už teisėtą veiklą - žurnalistiką, tačiua teismai yra įvedę cenzūrą, ir viešai spaudo ant Konstitucijos ir įstatymų, juos ignoruoja, ir visus korupcinius sprendimus dengia savo "nepiklausomybe", A.Valantino atstovaujama teisėjų taryba man atrašė, kad "neturi teisės kištis į teismų darbą": Seimo Teisės ir teisėtvarkos komisijai Pranešimas apie tai, kaip STT pridengia masinę korupciją Vilniaus apylinkės ir apygardos teismuose Pareiškėjas Aurimas Drižius,  Konstitucijos pr. 23b, Vilnius 2018 m. birželio 25 d. Dar kartą kreipiuosi į Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetą pranešdamas, kad komiteto pasiūlyti korupcijos suvaldymo būdai Vilniaus apylinkės ir apygardos teismuose pasirodė visiškai beverčiai. Komitetas man dėl minėtos korupcijos pasiūlė kreiptis į STT ir Teisėjų taryba. STT man atrašė, kad negali pradėti ikiteisminio tyrimo dėl teisėjų piktnaudžiavimo, nes „teisėjai yra nepriklausomi“ ir „niekas negali reikalauti jų pasiaiškinti dėl sprendimo“. Teisėjų taryba apskirtai man nieko neatsakė, nors prieš tari tris kartus man atršašė tą pačią nesąmonę – neva „teismai nepriklausomi“. Kaip žinia, komitetui nurodžiau faktus, kaip Vilniaus apylinikės ir apygardos teismai jau daugiau nei dešimt metų ignoruoja bet kokius įstatymų reikalavimus, klastoja dokumentus ir piktnaudžiauja tarnybine padėtimi.

Aurimas Drižius


Šaltinis: Laisvas Laikraštis

Lietuvos Valstybė ir Lietuvių Tauta, ilgą laika neturi Prezidento. (Video) Vis daugiau žmonių pastebi, kad Lietuvije įsigalėjo neteisingumas ir savivalė. Pagrindinė viso to priežastis, yra teisinės valstybės statuso praradimas. Lietuvos žiniasklaida, teismai ir kitos sritys, mano giliu įsitikinimu, tapo gerai organizuoto, nusikalstamo, grybolandsberginio susivienyjimo įrankiu, susidorojant su jiems nepalankiais žmonėmis.
  Nepaslaptis ir tai, kad žmonių nuomonė ir įsitikinimai, slepiami ir niekinami, tokių veikėjų, kaip Rimvydas Valatka, Andrius Tapinas, Andrius Užkalnis, Algis Ramanauskas,  Ričardas Savukynas ir ttt....
 Šie veikėjai, viešose erdvėse atvirai kliedi,  šmeižia ir žemina žmones, kurie kaip ir pastarieji, turi teisę į savo nuomonę ir savo įsitikinimus. Keista, kad tokie nedemokratiški ir šmeižiantys kitokios nuomonės žmones, nebaudžiami ir netgi neįtraukiami į Lietuvai pavojingų žmonių sąrašus.  Labai keista, bet jie vaizduojami teisuoliais ir labai svarbiais. O kai kurie, netgi didvyriais ir netgi apdovanojami, vis dar tebesančios Rusijos valstybės paslapties, Dalios Grybauskaitės.
  Esu giliai įsitikinęs, kad Lietuvių Tauta, privalo atstatyti savo Valstybę ir padaryti viską, kad psichotroninio montažo skleidėjai atsirastų teisiamūjų suole. Mes privalome, apginti savo teises ir savo valstybę. Mūsų pareiga padaryti viską, kad Lietuva taptų teisinė, demokratinė valstybė, ergonomiška visiems, Lietuvos piliečiams.
  Mūsų visų, pirmas žingsnis, turėtų būti žingsnis į vienybę. Puiki tos vienybės platforma, galėtų būti Lietuvos Visuomenės Taryba, į kurią kviečiame visus, kurie pavargo, nuo neteisybės ir savivalės. Tik būdami kartu, galime pakeisti nusistovėjusią netvarką ir bendromis jėgomis atkurti Lietuvą tokią, iš kurios nereikėtų evakuotis, kad galėtumėme išgyventi.
  Kviečiu visus aktyviai dalyvauti Lietuvos Prezidento rinkimuose ir prabalsuoti, už Mindaugą Puidoką. Tai vienintelis kandidatas, kuris suteikia viltčių, kad Lietuvos valstybė išliks. Tegul tai būna, pirmas mūsų žingsnis į teisinę, demokratinę ir ergonomišką gyventi, Lietuvą.Pagarbiai
Vilmantas Povilaitis
Lietuvos Visuomenės Tarybos narys0
www.vilmantinas.lt