2023 m. rugsėjo 20 d., trečiadienis

Vilmanto Povilaičio kova, su Lietuvą užvaldžiusiu, gerai organizuotu, nusikalstamu susivienyjimu. (straipsnis nuolat pildomas ir pateikiama nauja informacija) Prašau visų, padėti, platinant ir dalintis visur, kur tik galite. Ačiū, TIESA YRA JĖGA.

 I ask the Free Media Representatives to translate the article into your language and circulate it with all possible means. This shows people what's happening in the countries of the European Union.

 Я прошу представителей свободных СМИ перевести статью на ваш язык и распространить ее всеми возможными способами. Это покажет людям, что происходит в Европейском Союзе

Įžanga

2002, spalio mėnesį, buvau sumuštas kriminalinės gaujos "vanaginiai" atstovų, apie tai galite paskaityti, 2004-12-08 Šiaulių krašto laikraštyje, straipsnyje "Dveji metai, banditų taikiklyje".Tame pačiame laikraštyje, rašoma ir apie 2003 metais, sausio 25 dieną, prieš mane įvykdytą nusikaltimą, kurio metu buvau kelis kartus peršautas ir vos nenužudytas. 
Mane šiose bylose atstovavo advokatas Dainius Žiedas.

Pridedu nuorodas iš žiniasklaidos:


Šį straipsnį rašė, buvęs laikraščio "Šiaulių Kraštas" žurnalistas,  vėliau Sauliaus Skvernelio patarėju, o šiuo metu esantis, Prezidento Gitano Nausėdos patarėju, TOMAS BERŽINSKAS

     Po prieš mane įvykdyto smurtinio, ginkluoto nusikaltimo, tapau neįgaliu, nežiūrint į tai, iki pat šiol, nesulaukiau jokios pagalbos iš valstybės, nors nuo smurto nukentėjusiems asmenims, visos civilizuotos valstybės, tokią pagalbą smurtinių nusikaltimų aukom, suteikia. Nusikaltimą padarę asmenys buvo išaiškinti tuo metinės Organizuotų nusikaltimų tyrimų tarnybos pareigūnų ONTT. Esu begalo dėkingas, pareigūnui Robertui Šlimui ir kitiems, tuo metinio ONTT pareigūnams, kurie buvo pavyzdžiu kitiems, kokie turi būti pareigūnai. Byla buvo pateikta teismui, po to prasidėjo teisminio banditizmo maratonas, kuris sugriovė visą mano ir mano Šeimos pilnavertį gyvenimą. Negaliu nepaminėti to, kad bylą iki teismo privedęs pareigūnas, Robertas Šlimas, manau ne atsitiktinai, buvo priverstas palikti darbą ir išvyko į Norvegiją, dirbti statybose, nors labai mylėjo savo darbą ir dirbo jį dorai ir sąžiningai. Kai byla pasiekė teismą, prasidėjo nusikalstami teismų sprendimai, kurie padarė didžiulius finansinius ir moralinius nuostolius, ne tik man ir mano Šeimai, bet ir kitiems artimiesiems. Pirmos intstancijos, Šiaulių rajono apylinkės teismo 2006 m rugsėjo 8 dienos nuosprendžiu, Baudžiamosios bylos Nr: 1-15-616/2006 , teisėja Ernesta Montvidienė, priėmė netinkamą ir mano giliu įsitikinimu, nusikalstamą sprendimą, kuriuo pagrindu buvo sukurta galimybė, sugriauti mano ir mano Šeimos, pilnavertį gyvenimą ir padaryti didžiulius finansinius ir moralinius nuostolius. Teisėja, Ernesta Montvidienė, išnagrinėjo baudžiamają bylą ir pripažino kaltais, prieš mane įvykdyto ginkluoto apiplėšimo organizatorių ir kitus dalyvius, bet mano giliu įsitikinimu, sąmoningai nepriėmė jokio sprendimo, dėl man susidariusios neturtinės žalos atlyginimo, nurodydama neturtinės žalos klausimą spręsti, civilinio proceso tvarka . Tokiu būdu sukūrė galimybę, ne tik ilgiems teismų procesams, bet ir dideliom išlaidom, nes civilinėse bylose, reikia mokėti ne tik žyminius mokesčius, bet ir mokėti už įvaires ekspertizes. Šiaulių apygardos teismas, 2009 m. Balandžio 2 d, sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-29-44/2009 Teisėjas Petras Povilaitis, ignoruodamas, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, atvirai išsityčiojo iš manes ir teisingumo, bei grubiai pažeidė Lietuvos Respublikos Konstituciją ir Žmogaus teisių ir laisvių konvenciją, nes priėmė sveiku protu nesuvokiamą, mano orumą žeminantį ir psichologiškai kankinantį sprendimą, kurio pasekmes jaučiu ne tik aš, bet ir mano artimieji iki pat šiol. Teisėjo Petro Povilaičio sprendimu, buvau įpareigotas sumokėti ginkluoto apiplėšimo organizatoriui, 600 Lt. Pridedu nuorodą iš žiniasklidos, 2009-04-15 dienos laikraštis, "Šiauių Kraštas" straipsnis"Temidė:auka skolinga nuteistajam" :

    Šiuo metu, esu perdavęs Lietuvą JTO, žmonių su negalia teisių komitetui.  Ir čia, Lietuvos atstovai nesiliauja daryti Lietuvai gėda, savo raštais gina, ginkluoto smurtinio nusikaltimo  gaują ir tiesiog tyčiojasi toliau. Labai tikiuosi, kad JTO žmonių su negalia teisių komitetas, pastatys į vietą, banditų interesus ginančius Lietuvos atstovus. 
   JTO, mano interesus atstovauja, Profesorius Advokatas, Stanislovas Tomas https://www.facebook.com/LietuvosAdvokatas/ , kuris taip pat yra persekiojamas, Lietuvos gerai organizuoto, nusikalstamo susivienyjimo, kuris totaliai užvaldęs Lietuvą.  
 

      Lietuvos Respublikos Konstitucijos, 21 Straipsnis. Žmogaus asmuo neliečiamas. Žmogaus orumą gina įstatymas. Draudžiama žmogų kankinti, žaloti, žeminti jo orumą, žiauriai su juo elgtis, taip pat nustatyti tokias bausmes. Su žmogumi, be jo žinios ir laisvo sutikimo, negali būti atliekami moksliniai ar medicinos bandymai. Žmogaus Teisių ir Pagrindinių Laisvių apsaugos Konvencijos, 3 Straipsnis. Niekas negali būti kankinamas, su niekuo neturi būti žiauriai, nežmoniškai ar žeminant jo orumą elgiamasi, arba būti taip baudžiamas. Po tokio neadekvataus, teisėjo sprendimo, patyriau emocinį šoką ir psichologinį stresą, jaučiausi nepilnavertiškai ir labai pažemintu. Buvau priverstas testi, jau ir taip perilgai užsitesusius teisminius procesus ir apskūsti teismo sprendimą aukštesniai instancijai. Bet ir po to ir vėl, gavau stiprų emocinį smūgį, nes Lietuvos Apeleciniame Teisme, 2009m. lapkričio 10 dienos nutartimi Civilinėje byloje Nr. 2A-585/2009 , teisėjai Danutė Gasiūnienė, Kazys Kailiūnas, Vigintas Višinskis, taip pat nusprendė, kad privalau susimokėti ginkluoto apiplėšimo organizatoriui jau ankstesnės instancijos priteistus 600 Lt. 

    Pabandykite įsivaizduoti save, Vilmanto Povilaičio vietoje. Kokia  būtų Jūsų emocinė būsena, po tokių nusikalstamų teismų sprendimų?

      Po šitokio teismo sprendimo, ginkluoto apiplėšimo organizatorius, išsiėmė vykdomajį raštą ir pradėjo visišką išsityčiojimą. 
     Ginkluoto apiplėšimo organizatorius, Edvinas Šimkus, perdavė Lietuvos Teismų, nusikalstamai sukurtą skolą išieškojimui, antstolės Vaivos Šimkienės kontorai, kurios darbuotojai ir pati antstoliė Vaiva Šimkienė, su manime elgėsi nepadoriai ir įžūliai, kas sukėlė dar didesnius prichologinius išgyvenimus ir emocinę kančią, ne tik man, bet ir visai mano Šeimai, bei artimiesiams. 
    Dėl nepagarbaus ir žeminančio mano orumą ir garbę elgesio, nusprendžiau antstolės Vaivos Šimkienės ir jos darbuotojų veiksmus užfiksuoti video kamera. Todėl apsilankiau antstolės Vaivos Šimkienės kontoroje, su video kamera. Į antstolės Vaivos Šimkienės kontorą iėjau iš kart filmuodamas, antstolė Vaiva Šimkienė iškvietė policiją, nors jokių nusikalstamų veiksmų nei dariau nei planavau daryti. Tikslas buvo užfiksuoti, nepagarbų ir įžūlų antstolės ir jos darbuotojų elgiasį. Mano apsilankymo metu, išieškojimo iš manes, nusikalstamai Lietuvos teismų, sukurtos skolos, darbuotojo kuris užsiėmė „skolos“ iš manes išieškojimo, nebuvo. O atvažiavę policijos pareigūnai, mano jokių nusikalstamų veiksmų neužfiksavo, nes jų nepadariau ir nesiruošiau tokių veiksmų daryti.

   Video iš Vaivos Šimkienės antstolių kontoros nr 1.


 Todėl į antstolės kontorą, atvažiavau kitą dieną ir taip pat su video kamera, kuria ir užfiksavau tai kas įvyko antstolės Vaivos Šimkienės kontoroje. Pridedu video nuorodą, kurioje yra dalis įvykių antstolės Vaivos Šimkienės kontoroje: 

 Video kuriame yra vaizų iš Vaivos Šimkienės antstolių kontoros nr 2.


     


 Apsilankymo, antstolės Vaivos Šimkienės kontoroje metu, buvau sumuštas ir bandomas apiplėšti, antstolės padėjėjo ir antstolės vyro. Nors buvau akivaizdžiai sumuštas ir turėjau smurto žymes, iškviesti policijos pareigūnai, nesiuntė atlikti teisminės medicininės komisijos ir netgi nepradėjo ikiteisminio tyrimo.
    Po to, sužinojau, kad ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas prieš mane patį, nors buvau akivaizdaus, smurtinio nusikaltimo auka. Taigi, teisinis banditizmas mano atžvilgiu, buvo tesiamas toliau. Iš nukentėjusiojo, buvau padarytas nusikaltėliu. 

Man pateikti kaltinimai. foto.
Sufabrikavę bylą, pradėjo tarptautinį, teisinį persekiojimą. 
Kadangi, tuo metu su Šeima, dėl vykdomo teisinio banditizmo, buvau išvykęs į Airiją, sufabrikuoti kaltinimai, buvo išversti į Anglų kalbą ir nusiūsti Airijos teisėsaugai. 

Kaltinimai anglų kalba, skirti Airijos teisėsaugai. 
 


Fabrikuojantys bylas veikėjai, turėtų ne kilti karieros laiptais, bet sėdėti kalėjime už psichotroninio montažo būdu, sufabrikuotas bylas. 
  Plačiau apie psichotroninį montažą:
 Po to, kai Gintarė Vilkončienė, sufabrikavo baudžiamają bylą man, pakilo karieros laiptais ir tapo Imuniteto skyriaus tyrėja. 
   Po to, atsirado byla, kuri nuskambėjo, per visą Lietuvą.
   Keista, bet sunkiais nusikaltimais buvo apkaltintas visas ONTT skyrius, kurio pareigūnai, tyrė anksčiau prieš mane įvykdytus nusikaltimus ir visas bylas perdavę teismui. Būtent, tie patys pareigūnai, liudijo ir dėl įvykio antstolių kontoroje. 

Straipsniai, apie tuo metu vykusius kitus dalykus: Liudininkų apklausa, dėl 2010-01-20 d. įvykių, antstolės Vaivos Šimkienės kontoroje. 
Pridedu video: 

     Po to atsirado garsiai nuskambėjusi byla, apie ONTT pareigūnų, "nusikaltimus", kas mano giliu įsitikinimu, taip pat buvo sufabrikuota, galimai tos pačios Gintarės Vilkončienės 

Nuoroda iš sisteminės žiniasklaidos: 


Po to, kai sufabrikavusi man baudžiamają bylą,  tyrėja Gintarė Vilkončienė nusiuntė Airijos teisėsaugai   ir Airijoje prasidėjo keististi dalykai, pridedu nuorodą ir apie tai:     Tokiu būdu, buvo sugadinta mano reputacija ne tik Lietuvoje, bet ir Airijoje. Buvau apšmeižtas nusikaltėliu, nors jokių nusikaltimų nei buvau padaręs, nei turėjau planų juos daryti. 
    Tuo pačiu metu, antstolė Vaiva Šimkienė, susiorganizavo, dar vieną skolos išieškojimą pasitelkusi pažintis su tuometiniu DNB banku, kuriame turėjau paėmęs paskolą, savo Individualios Įmonės „Vilmantinas“ reikmėms, nors galėjome bankui mokėti ir dalimis grąžinti įmonės paskolą, be jokių problemų, bet sukurtų aplinkybių dėka, bankas nenorėjo geranoriško sprendimo, todėl siekė sukelti, kuo daugiau problemų ir nuostolių man. 
     Šiaulių rajono apylinkės teismas Civilinė byla Nr. 2-10-68/2011  2-41- 00004-2011-8
2011metų spalio 5 dieną  teisėjaujant teisėjui  Juozui Lisui, pilnai tenkino, banko reikalavimus ir uždėjo areštus ant individualios įmonės "Vilmantinas", mano Žmonos Jūratės Povilaitienės ir mano sąskaitų ir turto. Arešto suma 30428,27 Lt
  Taip pat DnB Nord, banko atstovai, paprašė išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Išlaidų suma 1452,00 lt
  2011 m. kovo 14 dieną teisėjas Juozas Lisas, priima sprendimą už akių, kuriuo visiškai tenkina banko DnB Nord ieškinį. 
      Taigi, bankui priteista solidariai iš IĮ "Vilmantinas", Jūratės Povilaitienės, Vilmanto Povilaičio,
     30428,27 Lt  skola, 7,53 procentus metinių palūkanų, nuo 2011-01-04 iki visiško teismo sprendimo įvykdimo. 
   Priteista solidariai iš IĮ "Vilmantinas"  304,33 Lt žyminio mokesčio, 484,00Lt už teisines paslaugas ir 7,17 teismui už patirtas pašto išlaidas. 
    Priteista solidariai iš Jūratės Povilaitienės  304,33 Lt žyminio mokesčio, 484,00Lt už teisines paslaugas ir 7,17 teismui už patirtas pašto išlaidas. 
     Priteista solidariai iš Vilmanto Povilaičio 304,33 Lt žyminio mokesčio, 484,00Lt už teisines paslaugas ir 7,17 teismui už patirtas pašto išlaidas. 


 Teisėjas Juozas Lisas, taip pat nusprendė, kad atsakovai negali šio sprendimo skųsti, nei apeliacine, nei kasacine tvarka. Labai keisti, teisėjo Juozo Liso sprendimai. 
  
     Naujai iškeptos skolos išieškojimas, turbūt „netyčia“ vėl atsirado, antstolės Vaivos Šimkienės rankose? Išieškojimai, buvo nustatyti į mano, mano Žmonos ir mano IĮ „Vilmantinas“ sąskaitas ir turtą, nežiūrint į tai, kad su antstolės Vaivos Šimkienės kontora, vyko teismų procesai, dėl prieš mane, antstolės kontoroje įvykdyto smurtinio nusikaltimo. Tokiu būdu, antstolė Vaiva Šimkienė, susiorganizavo, net keturius išieškojimus, kurių trys, tai vienos skolos išieškojimas, trijomis atskiromis bylomis, kas sudaro, trigubai didesnes išieškojimo kainas. 
   Įdomiausia buvo tai, kad skolos išieškojimas tesėsi netgi tada, kai skola buvo visiškai padengta. Antstolė Vaiva Šimkiemė, apie du metus tris mėnesius, toliau nuskaitė pinigų sumas, iš mano neįgalumo pensijos, nors skola buvo padengta visiškai. Kitaip sakant, antstolė, apie du metus, tris mėnesius, vogė mano neįgalumo pensijos dalį.
   
Pridedu dokumentų kopijas:

 Priminsiu, kad mano IĮ " Vilmantinas" paskola buvo DnB Nord banke, kuris vėliau pavirto į Luminor, banką.
  Būsto paskola, buvo paimta Nordea banke, kuris taip pat tapo Luminor banku. Taigi, tiek DnB Nord, tiek Nordea, nenorėjo spresti problemų, bet darė viską, kad kuo daugiau jų sukurti. ir padaryti, kuo daugiau nuostolių man, mano verslui ir mano Šeimai. 
      
     Buvo prikurta daug, teisminių procesų, turto ereštų ir netgi nusavinta visa neįgalumo pensija, dėl ko atsirado ir kiti įsiskolinimai, nutrūko gyvybės draudimas. Buvo daroma viskas, kad kuo daugiau pakenktų man ir mano Šeimai. Buvo daroma, kad turėčiau kuo daugiau problemų ir kuo daugiau išlaidų, kas padarė ne tik skaudžius išgyvenimus, bet ir didžiulius finansinius nuostolius. Teisinio banditizmo puolimo metu, buvau padarytas skolininku, nutraukta būsto kredito sutartis, bei kitos paskolų sutartys, sugadintas įvaizdis ir reputacija. Visa Mūsų Šeima, kitų akivaizdai, buvome paversti visiškais netikėliais, su suteršta reputacija ir sugadinta kredito istorija. Akivaizdu, kad Lietuvos „teisėsauga“ tiesiog išsityčiojo iš jau ir taip, nuo nusikaltėlių nukentėjusio žmogaus ir jo Šeimos bei artimūjų ir ilgus metus toliau vykdo agresyvų susidorojimą. Sufabrikuotoje baudžiamojoje byloje Nr. PK1-54-76/2012, ne tik buvau pripažintas nusikaltėliu, bet ir buvau nuteistas, bei priverstas ir vėl, susimokėti prieš mane smurtavusiems veikėjams. Tokį sprendimą, 2012 m. spalio 31 dieną, priėmė teisėjas Petras Simėnas. Tiesa, teisėjas Petras Simėnas, savo nutartimi, nuteisė ir antstolės padėjėją, bei jos vyrą. Kadangi, teismo sprendimas buvo apskūstas, byla buvo išnagrinėta ir apeliaciniame teisme, kuriame, smurtautojai buvo išteisinti, o aš buvau nuteistas ir priverstas susimokėti, prieš mane smurtavusiems veikėjams. Tai nesuvokiama sveiku protu. Visos, mano ir mano Šeimos, problemos buvo sukurtos, tų, kurie privalėjo vykdyti teisingumą, bet vietoi teisingumo vykdymo ilgus metus, buvo ir yra vykdomas susidorojimas su manimi ir mano Šeima.
     2018-08-07 dieną, buvau neįleistas į Seimą, todėl pabandžiau išsiaiškinti kodėl?  Gavau va tokius atsakymus;

     Priminsiu, kad 2020 metais kandidatavau į Lietuvos Respublikos Seimą, buvau nepartinis kandidatas, per Lietuvos Liaudies Partiją, bet sistema, veikianti gerai organizuotai, bandė mane pateikti, kuo blogiau.  Vienas iš tokių atvėjų, buvo LRT, straipsnis, kuriame įžūliai pamelavo, pavadindami mane Lietuvos laisvės partijos kandidatu: 


Vieninteliai, Vilmanto Povilaičio, debatai Vokietijoje, tiesiai iš vilkiko kabinos.


    Vėliau mane išbraukė iš kandidatų sąrašo, atimdami teisę iš rinkėjų, balsuoti už mane. Tai nebuvo demokratiški Seimo rinkimai, nes juose buvo atimta teisė kandidatuoti ne tik iš manes, bet ir iš kitų, tame tarpe Prezidento Rolando Pakso, Teisėjos Neringos Venckienės ir ttt...
    Taip sumažino rinkėjų aktyvumą, nes rinkėjams nebeliko už ką balsuoti. Tuo tarpu Laisvės partija, rinkimuose dalyvavo net ir po to, kai laiku nepristatė dokumentų į VRK. 
     Tai tik patvirtina, kad Lietuva nėra, nei teisinė, nei demokratinė, nes joje susidorojama su visais, kurie tai gaujai kialią pavojų. 
     Taip pat yra susidorojama su Algirdu Paleckiu, kurį taip pat bando sunaikinti, sufabrikuodami baudžiamają bylą, apsurdiškais kaltinimais. 
Nors 2011.06.29 dieną, bankas įžūliai nutraukė būsto paskolos sutartį ir nepriėmė būsto paskolos įmokų, įmokas mokėjome į būsto paskolos draudimo sąskaitą ir taip įrodėme, kad būsto paskolos sutartis nutraukta nepagrystai. Būsto paskolos sutartis, gali būti nutraukta tik kraštutiniu atvėju, jeigu nėra jokių galimybių, mokėti būsto paskolos įmokas. 
  Kadangi būsto passkolos įmokas mokėjome, darėme viską, kad būtų atstatyta neteisėtai nutraukta būsto paskolos sutartis. pridedu dokumentus, kurie įrodo, kad būsto paskolos įmokos buvo mokamos. 
Bankas įžūliai vienašališkai nutraukęs būsto paskolos sutartį, prisiskaičiavo kosminių palūkanų, nors patys netesėjo būsto paskolos sutarties sąlygų. 
Iš Būsto paskolų draudimo, gavome tokį raštą, kuriame pamatėme keistų skaičių. 
     Yra padaryta, didžiulė turtinė ir neturtinė žala, kurią padarė tie, kurie turėjo vykdyti teisingumą. 
    Vytautas Landsbergis yra pasakęs: Valstybė be teisingumo, tai plėšikų gauja.
  Nuorodą į video:
 
Kaip ir minėjau 2003 metais, sausio 25 dieną buvau peršautas ir vos nenužudytas, buvo sutrupintas šonkaulis ir sudraskytas vienas plautis. 

 Nežiūrint į tai,  už plandemijos metu, kaukės nedėvėjimą, vos ne po dviejų metų, valstybę užvaldęs, gerai organizuotas, nusikalstamas susivienyjimas, davė nurodymą policijai, toliau vykdyti susidorojimą su manimi, sąmoningaui sukurdami man nuostolius. Dėl to, patarimo kreipiausi į Alvydą Mozerį.

 
Taigi gavęs teisininko Alvydo Mozerio patarimų, taip ir padariau, laukiau, laukiau ir sulaukiau.

Tada: Na ir tada, teisinis banditizmas tesiasi toliau.........


      Prezidentas Gitanas Nausėda, pasisako už „Gerovės Valstybę“, tuo tarpu aš, esu giliai įsitikinęs, kad valstybė, be teisingumo, niekada nebus „Gerovės Valstybe“, nes valstybė be teisingumo, tai plėšikų gauja. 
      Atėjo metas spresti ilgai užsitesusias problemas. Dėl aukščiau išsakytų problemų, visiems šį prašymą gavusių asmenų prašau:

    1. Viešinti šį mano prašymą, visais įmanomais būdais, per visas žiniasklaidos priemones socialinius tinklus, Prezidentūroje, Seime ir Vyriausybėje. 

    2. Reikalauti, generalinės prokuratūros atlikti visų, prieš mane ir mano individualią įmonę „Vilmantinas“, teisminių procesų ir bylų peržiūrėjimo ir teisingumo atstatymo, nes valstybė be teisingumo, yra plėšikų gauja.

    3. Atleisti iš pareigų visus, nusikalstamus sprendimus priėmusius, ikiteisminių tyrimų pareigūnus, prokurorus, teisėjus.

    4. Kadangi, viskas kas vyko ir vyksta yra užsitesęs susidorojimas su manimi ir mano Šeima, kurį sukūrė Lietuvos, vadinama teisėsauga, negali būti jokių senaties terminų, todėl Lietuvos valstybė, privalo atlyginti žalą, tiek už nusikalstamus ir perilgus teismų procesus, tiek atnaujinti ir iš naujo, išnagrinėti akivaizdžiai sufabrikuotą bylą, kurioje, iš nukentėjusiojo buvau padarytas nusikaltėliu
   . Bylos Nr. PK1-54-76/2012 Pasižadu bendradarbiauti ir teikti visą reikalingą informaciją, Lietuvos generaliniai prokuratūrai ir kitoms teisėsaugos institucijoms ir pareigūnams, teikti paaiškinimus, raštus ir video medžiagą. 
    Tikiuosi, palaikymo iš Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos, Premjierės Ministrės Ingridos Šimonytės, Teisingumo Ministrės Evelinos Dobravolskos, Seimo Žmogaus Teisių Komiteto Pirmininko Tomo Vytauto Raskevičiaus ir kitų, politikos, žiniasklaidos ir teisėsaugos atstovų. 
    Labai tikiuosi, kad Seimo Žmogaus Teisių Komiteto Pirmininkas, Tomas Vytautas Raskevičius, nediskriminuos manes, nes nesu gėjus ir padarys viską, kad tiek nusikaltimai prieš mane ir mano Šeimą būtų išaiškinti ir nusikaltimus ivykdę asmenys nubausti, bei atlyginta , man ir mano Šeimai padaryta tiek turtinė, tiek neturtinė žala. 
     Tikiuosi atsakomybės ir efektyvių veiksmų. 

     Lietuvos Baudžiamasis Kodeksas 237 straipsnis. Nusikaltimo ar nusikaltimą padariusio asmens slėpimas

     1. Tas, kas iš anksto nepažadėjęs paslėpė, sunaikino ar sugadino kito asmens padaryto sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo pėdsakus, įrankius ar priemones, nusikalstamu būdu įgytus daiktus, kitus su slepiamu nusikaltimu susijusius dalykus, turinčius įrodomosios reikšmės, arba slėpė nusikaltimą padariusį asmenį, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų. 

   2. Už šiame straipsnyje numatytas veikas neatsako nusikaltimą padariusio asmens artimieji giminaičiai ir šeimos nariai. Norintys padėti ir paremti sunkioje kovoje, galite tą padaryti, platindami ir viešindami informaciją.

    Dėl vienašališkai banko nutrauktos būsto kredito sutarties, bandoma užgrobti Mūsų namus, todėl buvome priversti ir vėl kreiptis į teismą, iš kurio tikėjomiesi TEISINGUMO, dėje. Teisinio banditizmo istorija tesiėsi toliau. 
 Civilinė byla, Nr, e2-2510-580/2021, bylą nagrinėja Teisėja, Jūratė  Maija Strumskienė.
  Šioje byloje, mūsų interesus atstovauja advokatės J.Danišauskienės padėjėja, daugialiui gerai žinoma,  Rasa Vaičekauskytė 
  Nors esame daug kartų nusivylę, Lietuvos teismais, visvien nuoširdžiai tikime, kad šį kartą nenusivilsime ir Lietuvos teismų ir valstybę 30 metų valdančių veikėjų sukurtas problemas, sugiabėsime išspręsti Lietuvos teisinėje erdvėje, nebedarydami Lietuvai gėdos, tarptautinėse teismų institucijose.  
 
  Straipsnis 2023.09.01 papildomas. 
 Kadangi ir vėl Lietuvos "teismai" , mano giliu įsitikinimu, tik patvirtino, kad Lietuva nėra teisinė valstybė ir joje vykdomi užsakomieji susidorojimai su žmonėmis, gerų žinių neturiu jums ir šiandien. 
  Dėl vienašališkai nutrauktos būsto kredito sutarties, data kreipėmės į Vilniaus apylinkės teismą, kuris mūsų skundo nepriėmė, taip atsisakydamas vykdyti teisingumą.  Pridedu pirmo skundo tekstą. 

Informacija pildoma, laukite tesinio. 

     Dėkoju  visiems, kurie žadėjo padėti sustabdyti, ilgus metus prieš mūsų Šeimą vykdomą psichologinį ir finansinį ir fizinį kankinimą, kurio šaknis atskleidžia čia ištransliuota medžiaga. 
 
   Pagalbos žadėtojai: 
   1.Saulius Skvernelis (pagalbą žadėjo, prieš Prezidento rinkimus) dėje, kol kas jos negavau.

Apie teisinį banditizmą, Sauliui Skverneliui papasakojau tiesiogiai pats. Tą buvo tiesiogiai per savo Facebook paskyrą nufilmavęs mano draugas ir bendradarbis Antanas Berteška. Dėje, po to, Antano Berteškos facebook profilis tiesiog dingo, su visu tiesioginiu video. 😆😆😆 Liko tik nuotrauka su Sauliu Skverneliu ir šitas video: 😉 


   2. Naglis Puteikis (labai tikiuosi, kad dar padės ir apie tai Jus visus informuosiu)

   3. Petras Gražulis (labai tikiuosi, kad dar padės ir apie tai, Jus visus informuosiu)

   Taip pat tikiuosi pagalbos iš savo kolegų, bendraminčių ir organizacijų, tiek Lietuvos, tiek ir tarptautinių. 
 
    Lietuvos Visuomenės Tarybos

     Lietuvos Šeimų Sąjūdžio
    Taip pat tikiuosi pagalbos iš visų, sisteminių ir nesisteminių žiniasklaidos priemonių, kurios niekaip nesugiaba padėti ištransliuoti, ilgus metus, valstybės vardu vykdomo susidorojimo su mano Šeima. 

   Dėkoju, Aurimui Drižiui, Kazimierui Juraičiui, Audriui Nakui, "Karžygiams" Ainiui ir Justui, kurie pasakė ir padarė. 

Dėkoju, Zigmui Vaišvilai, Vidai Stankūnienei,  Nendrei Černiauskienei,  Taurui Jekilaičiui, Arvydui Balčiui, Erikai Švenčionienei, Annai Serbul..........

Labai Dėkoju, buvusio  ONTT skyriaus pareigūnams, Robertui Šlimui, Ričardui Pociui ir kitiems, kurių nesugiabėjo, nei pagazdinti, nei nupirkti. 

Labai Dėkoju, Vaidui Želviui, Olegui Titorenkai ir visiems kitiems, kurie padėjo pačiu sunkiausiu metu ir parodė, kas yra kas. Nelaimėje pažystame Žmones 

Be Jūsų pagalbos, Mūsų Šeima būtų tyliai ramiai sunaikinta, tad džiaugiuosi Jus sutikęs, savo gyvenymo kelyje. AČIŪ visiems, Mes kartu, tikrai NENUGALIMI. 

 Labai šlykščiuosi, antstolės Vaivos Šimkienės, jos vyro, tuometinio antstolės padėjėjo Eimanto Valiuškos elgesiu, šlykščiai melavūsių ir apkaltinusių mane tuo, ko nedariau ir daryti nesiruošiau. Labai šlykščiuosi visais, dangsčiusiais smurtinį nusikaltimą prieš mane įvykdžiusius veikėjus. Labai šlykščiuosi ir melagingus parodymus davusiais liudininkais. Labai šlykščiuosi  ikiteisminio tyrimo tyrėjos sufabrikavusios prieš mane bylą, Gintarės Vilkončienės , bei prokurorės  Rasos Valančienės veiksmais ir elgiasiu. 
  Tiesiog įdomu, kaip jūs jaučiatės, būdami tokie niekingi? 
Tokio mąsto nusikaltimus darantys veikėjai, turi sėsti už grotų, o ne džiaugtis laisve, naikindami Žmonių gyvenymus.

 KAS NENUŽUDO, TAS PADARO MUS STIPRESNIAIS

Tai tik dalis iš viso to, ką teko išgyventi, todėl papildymas bus, pasižadu bendradarbiauti su visais TEISĖSAUGOS organais, kada tik jie atsiras ir teikti papildomą informaciją, žodžiu, dokumentais ir video medžiaga, apsivalykime savo VALSTYBĘ, nuo tų, kurie Jai daro gėdą.  

 Vilmantas Povilaitis
www.vilmantinas.lt 

Parlamentaras Žmogaus Teisių Komiteto narys Dainius Kepenis ir Jo video reportažas: https://fb.watch/oKG8KNtuiz/

Press Jazz laidoje, "Aukso karvė"    
"KARŽYGIŲ" padovanota laida:


Press Jazz , Algirdo Paleckio laidoje.
Profesoriaus Advokato Stanislovo Tomo Video reportažas
 

Kai korupcija ir teisinis banditizmas, perpildo žmonių kantrybės taurę.


Visus galinčius ir norinčius paremti, ilgus metus vykstančioje kovoje, prašome tai padaryti. 

Ačiū
 Mano YouTube kanalai

Taip pat galinčius ir norinčius padėti finansiškai ir prisidėti prie sunkios ir ilgus metus besitesenčios kovos, su neteisybe ir netvarka. 
Parama gali būti ir vienas euras, juk lašas po lašo ir akmenį pratašo...
Gavėjas:
Vacys Povilaitis
IBAN
LT297180000109733729

Ačiū už pagalbą ir supratimą


 All who are able and willing to help financially and contribute to the difficult and long years of fighting.


Account Number :    LT297180000109733729
 

Thank you all for your understanding and help.

 Bсе, кто способен и хочет помочь материально, пожалуйста, помогите.

Номер счета: LT297180000109733729
  

Спасибо всем за ваше понимание и помощь.
 Ačiū, visiems palaikantiems ir prisidedantiems prie sunkios kovos su neteisybe ir netvarka. Kiekvienas geras žodis ir palaikymas yra maistas, mano pastangom ir sveikatai. Ačiū, kad esate.

Vilmantas Povilaitis
Laisva ir nepriklausoma žiniasklaida

Tel +370 68 216 161

Email:vilmantinas@windowslive.com
Šis straipsnis bus nusiūstas:

 Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius tel. 8 706 64 154, faks. 8 706 64 145, el. paštas: kanceliarija@prezidentas.lt

 Lietuvos Respublikos Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei Lrvkanceliarija@lrv.lt Lietuvos Respublikos Teisingumo Ministrei Evelinai Dobrovolskai rastine@tm.lt 

Seimo Žmogaus Teisių Komiteto Pirmininkui Vytautui Tomui Raskevičiui tomas.raskevicius@lrs.lt Lietuvos Respubliokos Seimui Visiems seimo nariams. priim@lrs.lt 

Lietuvos Generalinei Prokurorei Nidai Grunskienei generaline.prokuratura@prokuraturos.lt

REKOMENDUOJU PASIŽIŪRĖTI:

Ar JTO gali sustabdyti antstolius? Advokatas Stanislovas Tomas, EŽTT žmo...


Parama yra tai, kad Jūs lankotės ir žiūrite šį puslapį, bei dalinaties su kitais žmonėmis informacija, kuri yra slepiama sistemos. Taip pat parama gali būti ir mano YouTube kanalų peržiūros ir jų prenumeratos, bei įvertinimai, nesvarbu ar teigiamai, ar neigiamai, bei video ir straipsnių platinimas internetinėse erdvėse. 
 

Mano YouTube kanalaiTaip pat galinčius ir norinčius padėti finansiškai ir prisidėti prie sunkios ir ilgus metus besitesenčios kovos, su neteisybe ir netvarka. 
Parama gali būti ir vienas euras, juk lašas po lašo ir akmenį pratašo...
Gavėjas:
Vacys Povilaitis
IBAN
LT297180000109733729


Ačiū už pagalbą ir supratimą


 All who are able and willing to help financially and contribute to the difficult and long years of fighting.Account Number :   LT297180000109733729
 

Thank you all for your understanding and help.

 Bсе, кто способен и хочет помочь материально, пожалуйста, помогите.

Номер счета: LT297180000109733729
  

Спасибо всем за ваше понимание и помощь.
 Ačiū, visiems palaikantiems ir prisidedantiems prie sunkios kovos su neteisybe ir netvarka. Kiekvienas geras žodis ir palaikymas yra maistas, mano pastangom ir sveikatai. Ačiū, kad esate.

Vilmantas Povilaitis
Laisva ir nepriklausoma žiniasklaida

Tel +370 68 216 161

Email:vilmantinas@windowslive.com

2023 m. rugsėjo 17 d., sekmadienis

Vilmantas Povilaitis: Kartais svarbu būti pastebėtu. 2023-09-17

 Kartais aš stebiu, būnu pastebėtas ir aš. Kartais svarbu būti pastebėtu. Nes tiems kurie pastebi, neramu.😉 Sunku ir neramu gyventi tiems, kurie prisidirbę. Nes nežino, kada ir kaip ???. 😉 Nedorėliams nežinomybė yra sunki našta. Kartais ji nepakeliama. 😉 Visi tie kuriuos pirko, užsakovai ir visi tie, kurie užsakinėjo,tuos, kurie parsidavė, padarė man ir mano Šeimai didžiulę turtinę ir neturtinę žalą. Nusikaltimai prieš mane ir mano Šeimą, vyko ir vyksta daugiau kaip 20 metų, tų metų niekas nei man, nei mano Šeimai nesugrąžins. Todėl jūsų padarytą, man ir mano Šeimai žalą, įvertinu 1000000€ Visi jūs, užsakę, užsakinėjantys ir vykdę, bei vykdantys, nusikaltimus prieš mane ir mano Šeimą esate man ir mano Šeimai skolingi 1000000€. Kadangi suma nemaža, skaičiuosiu ir 5% delspinigius už metus, nuo šiandien iki visiškai prievolės įvykdymo dienos.
Nuosprendis įsigaliojo dabar ir jis neskundžiamas. Sąskaitos numerį žinot, darydami pavedimą nepamirškite įrašyti, kad grąžinate skolą.
Visus galinčius ir norinčius paremti, ilgus metus vykstančioje kovoje, prašome tai padaryti. 

Ačiū
 Mano YouTube kanalai

Taip pat galinčius ir norinčius padėti finansiškai ir prisidėti prie sunkios ir ilgus metus besitesenčios kovos, su neteisybe ir netvarka. 
Parama gali būti ir vienas euras, juk lašas po lašo ir akmenį pratašo...
Gavėjas:
Vacys Povilaitis
IBAN
LT297180000109733729

Ačiū už pagalbą ir supratimą


 All who are able and willing to help financially and contribute to the difficult and long years of fighting.


Account Number :    LT297180000109733729
 

Thank you all for your understanding and help.

 Bсе, кто способен и хочет помочь материально, пожалуйста, помогите.

Номер счета: LT297180000109733729
  

Спасибо всем за ваше понимание и помощь.
 Ačiū, visiems palaikantiems ir prisidedantiems prie sunkios kovos su neteisybe ir netvarka. Kiekvienas geras žodis ir palaikymas yra maistas, mano pastangom ir sveikatai. Ačiū, kad esate.

Vilmantas Povilaitis
Laisva ir nepriklausoma žiniasklaida

Tel +370 68 216 161

Email:vilmantinas@windowslive.com