2020 m. vasario 9 d., sekmadienis

В чём сила? Kame slypi stiprybė?


Vilmantas Povilaitis: Stiprybė slypi TIESOJE!


  Gyvenimo patirtis rodo, kad galima nupirkti "teisingumą" ir priteisti pinigų ginkluoto apiplėšimo organizatoriui, kurio Tėveliai turi pinigėlių, bet neturi sąžinės ir savigarbos. 
  Tėvelių išpestintas, ginkluoto apiplėšimo organizatorius, išgelbėtas nuo įkalinimo, gali  mėgautis laisve ir važinėtis Audi A 8 ir tyčiotis iš savo organizuoto, ginkluoto apiplėšimo aukos, kurios vos nenužudė, per langą mojuodamas vidurinį pirštą.
  Galima išsityčioti, iš savo suplanuoto, ginkluoto apiplėšimo, vos nenužudytos aukos, perduodant savo nusikaltimo auką,  antstolių kontorai, kuri vykdytų, nupirktų teismų sprendimų, sukurtos "skolos" išieškojimą. 
  Galima, antstolių kontoros darbuotojams,  antstolių kontoroje, smurtauti prieš ir taip neįgalų žmogų,  iš kuruo išieškomi, nusikalstamų teismo sprendimų sukurti ieškiniai. 
 Galima sufabrikuoti, jau ir taip banditėlių suluošintam ir nusikalstamų teismų sprendimų dėka, pagamintam "skolininkui"   baudžiamają bylą ir iš jo padaryti "nusikaltėlį" ir jį nuteisti, priverčiant ir vėl susimokėti smurtautojams, kurie neturi nei sąžinės, nei savigarbos.  
  Galima, žeminti, tyčiotis, kankinti, apiplėšinėti, daryti didžiulius nuostolius ir versti žmonių gyvenimą pragaru.
   Bet visa tai, nėra nei normalu, nei cool... Tuo negalima didžiuotis, nes tai yra gėdinga ir labai žiamą
   Toks elgesys ir veiksmai nepadarys jūsų stipriais ir nenugalimais, nes už jūsų nestovi TIESA. 
   Tiesa yra stipresnė ir ji nenugalima, kad ir kiek nupirksi "teisėjų", "advokatų" "prokurorų" ar kitų menkaverčių žmonių, kurie yra pigūs ir perkami.
  Realybė nepakeičiama, to kas įvyko nepakeis niekas. 
   TIESA nenuperkama, ji lieka savo būsenoje, kad ir kaip ją iškraipys, pigūs ir perkami žmonės, bet tai kas iškreipta netaps TIESA. 
   Ilgametė gyvenimo patirtis rodo, kokię tušti ir beverčiai yra ne tik tie, kurie parsiduoda, bet ir tie, kurie juos perka. 
   Doras ir Teisingas Žmogus, visada bus stipresnis ir oresnis, už tuos, kurie parsiduoda ir tuos, kurie perka parsiduodančius. 
   Tik silpni, gali pirkti silpnus, Doriems ir Teisingiems  tokia prekyba,  yra labai skurdi, gėdinga ir labai, labai žemo lygio.  
   Taigi, darykime gerus darbus, puoškimės gerais poelgeis, būkime garbingi ir šlykštėkimės nedorėliais, kurie mano, kad pinigai juos padarys galingais ir visagaliais. 
    Pinigai gali daug, bet jie niekada nepakeis to, kas yra iš tikro. 
    Nupirkto netikėlio, priimtas teismo sprendimas nepakeis to kas buvo, nes melo, tiesa nepaversi. 
Tiesa išlieka savo būsenoje, kad ir kokiu melu ir neteisybę, tą tiesą beslėptum. 
    Gerbiami Lietuvos Žmonės, atsiribokite nuo aferistų ir nusikaltėlių kurie daro nusikaltimus o paskui meluodami ir pasitelkdami savo pažintis klastoja bylas ir iš savo aukų daro nusikaltėlius, nes būdami su jais kartu, galite netyčia nukentėti. Nes tokie aferistai kurie daro nusikaltimus ir savo aukas verčia nusikaltėliais gali užsitraukti psichologinio spaudimo neatlaikiusių Žmonių kerštą, kuris gali netyčia kliudyti ir jus. Lietuvos teisėsauga daro labai didelius nusikaltimus ir bando sunaikinti savo aukas visais įmanomais būdais, todėl tai rimta priežastis kilti savarankiško teisingumo vygdymui. Visus kurie esate papuolę į sukirmyjusios teisėsaugos nusikaltimų pinkles, kviečiu vienytis ir nepulti į kraštutinumus, nes veikdami po vieną, būsime sunaikinti. O tai tikrai didelis praradimas Lietuvai. Lietuvai reikalingi stiprūs, drąsūs ir nebijantys sakyti tiesą Žmonės, todėl kiekvieno tokio Žmogaus praradimas yra labai didelis praradimas Lietuvai. Tad nepanikuokime , nesileiskime išprovokuojami iš tiesos ir teisingumo besityčiojančių niekšų, būkime kartu, kartu mes būsime daug stipresni.
   Tik būdami kartu, galėsime nugalėti šiuos gerai organizuotus ir labai pavojingus nusikaltėlius, kurie veikia didžiulėje grupėje ir daro baisius ir gan įžūlius nusikaltimus.
Pagarbei

Vilmantas Povilaitis


Daugiau aktualių temų. 

http://www.vilmantinas.eu/2018/10/vilmantas-povilaitis-straipsnis-is.html?m=1

http://www.vilmantinas.eu/2020/01/lietuvoje-veikia-gerai-organizuotas.html?m=1

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą