2021 m. lapkričio 28 d., sekmadienis

Organuose lizdą susukę nacių kolaborantų ainiai siekia revanšo?

Organuose lizdą susukę nacių kolaborantų ainiai siekia revanšo?


Judėjimas TEISINGUMO AUŠRA neseniai gavo šį "šnipinėjimu" kaltinamo klaipėdiečio, visuomenininko Aleksėjaus Greičiaus tėvo, žurnalisto ir rašytojo Rimanto Greičiaus tekstą. Iš jo aiškėja, kad VSD agentai Klaipėdoje medžiojo Aleksėjų už tai, kad jis globojo karo veteranus, saugojo tiesą apie šį karą. Tvirtėja įspūdis, kad ilgainiui VSD užvaldė nacistų kolaborantų ainiai. Ne tik todėl, kad jie bando fiziškai likviduoti kairiuosius, kišdami juos už grotų. Bet ir todėl, kad jų metodai visa labiau primena Gestapą - "įrodymų nereikia, mes ieškom Reicho priešų, ir to gana". Kai  prisimeni, kad Greičių šeima per karą nuo nacių slėpė žydaitę, įspūdis apie pavėluotą nacių kolaborantų revanšą dar labiau sutvirtėja. 

Algirdas Paleckis 
P. S.   O tekstą siūlau paskaityti iki galo. 

*** 

APIE KLAIPĖDOS PROKURORŲ SUKURPTĄ ALEKSĖJAUS GREIČIAUS ŠNIPINĖJIMO BYLĄ JO TĖVAS – ŽURNALISTAS, BUVĘS TREMTINYS IR PEDAGOGAS RIMANTAS  GREIČIUS

                                         

Šiokia tokia priešistorija
 

Kaip pastaruoju metu puolė teigti kai kurie „nepriklausomi“ žurnalistai, aš dar 1955 metais nusikaltau: Sibire vedžiau rusų tautybės mergaitę. Šį nusikaltimą supratau tik dabar. Tačiau  nežinau, kokį straipsnį, nepaisant senaties termino, man būtų galima pritaikyti. Gal mūsų seimūnai tokį straipsnį sugalvos, o prokurorai taikys jį ne man vienam – tokių „nusikaltėlių“ Lietuvoje nesunku rasti ir daugiau.

Žmoną parsivežiau Lietuvon, ji išmoko lietuvių kalbą, lietuviškose mokyklose dėstė rusų kalbą ir literatūrą, Klaipėdoje dirbo žurnalistinį darbą ir prieš penkerius metus atgulė Lietuvos žemelėje. Užauginome šešis vaikus.

Tačiau iš pirmojo nusikaltimo išplaukia sekantys. Ji, karo metais augusi Sibire ir vos nenumirusi badu, ir aš, 1944 metų rugpjūtį kartu su tėvais ir sesutėmis Jurbarko priemiestyje stovėjęs prieš vokiečių automatus, kai baltaraiščiai mūsų namuose ieškojo tėvų slepiamos žydaitės mokytojos Saros Kantor (mūsų laimei, jos, pasislėpusios, nesugebėjo rasti, todėl mes nebuvome sušaudyti), savo kailiu patyrėme, kas yra karas, ir todėl...

Todėl mudu su žmona visada domėjomės per mūsų vaikystę buldozeriu pervažiavusiu karu. Apie dešimt metų rinkęs medžiagą apie tarybinių pasieniečių pasipriešinimą naciams 1941 metų birželio 22 dieną pasienio ruože nuo Palangos iki Tauragės, 1976 metais išleidau knygutę „Tarnavo vaikinai pasienyje“ (taigi meluoja V.Saldžiūnas 2021m. vasario 16d. Delfi patalpintame straipsnyje „Netipiška šnipinėjimo byla: nuo tremtinio sūnaus iki Rusijos žvalgybininko „Petro“ įrankio“ , teigdamas, jog R.Greičius „pastarąjį dešimtmetį didžiąją dalį laiko skyrė sovietinių okupantų – konkrečiai 1941-siais žuvusių sovietų pasieniečių atminimo įamžinimui), 1975 ir 1980 metais organizavau šio dalinio veteranų ir žuvusių pasieniečių artimųjų susitikimus Lietuvoje. Penkiametis Aleksėjus 1980 metų susitikime sukinėjosi tarp veteranų, ne su vienu iš jų vaikiškai bendravo. Būtent tada prasidėjo jo susidomėjimas karo tematika, juolab, ir jo mama pastoviai rinko medžiagą šia tema, susirašinėjo su Kazanėje gyvenusiu buvusiu karo lakūnu, TSRS didvyriu Michailu Deviatajevu, pabėgusiu iš nacių nelaisvės jų kariniu lėktuvu (neseniai apie tai rusai sukūrė kinofilmą).

 

Kuo gi Aleksėjus užsiiminėjo
 

Pagal specialybę sūnus, kaip ir abu tėvai, rusų kalbos ir literatūros mokytojas (gal ir šiame fakte glūdi dalis jo „nusikaltimo“ šaknų?..). 2016 metais interneto pagalba sužinojęs, kad Klaipėdoje veikia A.Greičiaus suburta jaunimo organizacija „Juvenis“, kuri užsiima tarybinių karių kapinių priežiūra, teikia paramą senukams karo veteranams, Pergalės dienos ir kitų su Antruoju pasauliniu karu susijusių datų proga organizuoja koncertus, minėjimus ir pan., Kaliningrade esančios ir panašia veikla užsiimančios visuomeninės organizacijos Pergalės fondas (Фонд Победы) vadovas, lietuvių tremtinių anūkas Piotras Taraškevičius (sūnus matė jo pasą) pasiūlė jam pasirašyti bendradarbiavimo sutartį, kas ir buvo padaryta. Kaliningradietį domino Klaipėdoje organizuojami renginiai, sūnus dalinosi su juo jų nuotraukomis, retsykiais Piotro vadovaujamas fondas gana kukliai paremdavo sūnaus renginius finansiškai. 2016 metų gegužės 9 dieną sūnaus iniciatyva Klaipėdoje (kaip ne tik Rusijoje, bet ir daugelyje šalių), Savivaldybei leidus, buvo organizuotos eitynės Nemirtingasis pulkas (Бессмертный полк), kuriose su artimųjų portretais rankose dalyvavo minios žmonių.

2017 ir 2019 metais aš vykau į Novosibirską, kuriame gyvena du vyriausi sūnūs ir trys suaugę, vedę anūkai. Pigiau skristi per Maskvą buvo ne iš Vilniaus, o iš Kaliningrado. Aleksėjus paskambino Piotrui, ir šis abu kartus mane, iš Klaipėdos atvykusį, pasitiko Kaliningrado autobusų stotyje, nuvežė į aerouostą, abu kartus pasitiko parskrendantį ir įsodino į Klaipėdos autobusą. Vyrukas nieko neklausė Lietuvos tema, tačiau prašė pasakoti kelionių įspūdžius. O pasakoti buvo ką, nes Sibire teko bendrauti ne tik su artimaisiais, bet ir su tenykščiais pedagogais, moksleiviais, bibliotekų darbuotojais bei skaitytojais, dviejų laikraščių žurnalistais - vis dėlto tose vietose jaunystėje gyventa devynerius metus.

2019 metų spalio 29 dieną abu su sūnumi buvome iškviesti į VSD Klaipėdos padalinį. Darbuotojai domėjosi mano ir sūnaus bendravimu su kaliningradiečiu Piotru, galop abiem buvo pasakyta, kad jis joks ne Taraškevičius, o Čaginas, ir ne kažkokio neegzistuojančio Pergalės fondo koordinatorius, o Rusijos FSB (Федеральная служба безопасности) Kaliningrado srities Pasienio valdybos pareigūnas, žvalgybiniais tikslais naudojantis Taraškevičiaus asmens tapatybę. Ir aš, ir sūnus paprašėme pareigūnų pateikti įrodymus, kad mūsų pažįstamas vaikinas yra būtent žvalgybininkas, į ką išgirdome: „Mes neprivalome jums įrodinėti“. Po to buvo pareikalauta mudviejų parašų, kad su juo daugiau nebendrausime. Kai sūnus paklausė „o jei nepasirašysiu?“, išgirdo: „Tada negreit iš čia išeisite“.

Taigi 2019 metų rudenį mes buvome informuoti, kad Piotras visai ne Taraškevičius, o Lietuvos piliečius šnipinėti verbuojantis žvalgybininkas Čaginas. Ir tuo privalėjome patikėti (keista: tokia žvalgyba užsiiminėja ne Rusijos pasienio darbuotojai, o FSVR – Федеральная служба внешней разведки).

 

Susidorojimas.
 

O po pusmečio, 2020 metų kovo 3d. mūsų namuose (po žmonos mirties gyvename su Aleksėjumi dviese) vyko krata, vertėję atsivežę policijos pareigūnai metė pribloškiantį klausimą: „Ar lietuviškai jūs suprantate?“ Tada teko jiems parodyti šešias gimtąja kalba parašytas knygas (o juk su VSD darbuotojais 2019m. spalio 29d. aš bendravau lietuvių kalba ir net rekomendavau jiems susirasti mano knygas Klaipėdos I.Simonaitytės bibliotekoje). Tądien, po kratos ir apklausos policijoje, sūnus buvo trim parom sulaikytas.

Kai baigiantis trečiai parai paskambinau advokatui ir paklausiau, kas gi dedasi, išgirdau: „Nieko rimto. Vakare sūnus bus išleistas ir namuose pats viską papasakos“. Nepapasakojo, nes sulaikymas buvo pratęstas trim mėnesiams. Kaip teko sužinoti iš patikimų šaltinių, tą vakarą klaipėdiečiai sulaukė skambučio iš Vilniaus: „Sulaikyti, neleisti niekam su juo susitikti, jokių perdavimų“. Pagal šią komandą buvo priimtas teismo nuosprendis, tad sūnus „teisėtai“ netrukus atsidūrė Šiaulių kalėjime (likimo ironija: Aleksėjus gimė Šiauliuose).

Nuo 2020m. birželio 5d. – namų areštas, baudžiamoji byla. 2021m. lapkričio 12d. Klaipėdos apygardos teismas nusprendžia: „Aleksėjų Greičių pripažinti kaltu pagal BK 119 straipsnio 2 dalį ir nubausti laisvės atėmimu 4 (ketveriems) metams“. Kyla klausimas – už ką? Ogi už tai, kad, 2019m. spalį perspėtas, jog Taraškevičiumi pasivadinęs visuomenininkas yra žvalgybininkas Čaginas, ... „ nuo 2016m. birželio 17d. rinko Rusijos Federacijos žvalgybą dominančią informaciją ir perdavė šią informaciją Rusijos Federacijos žvalgybos oraganizacijai, t.y. šnipinėjo“. Logika tiesiog geležinė! Po trejų metų bendravimo su Kaliningrade veikiančios Pergalės fondo organizacijos (o toks Fondas tikrai egzistuoja) koordinatorium sūnui kalama į galvą, kad jis šnipinėjo („padarė labai sunkų nusikaltimą“ – iš nuosprendžio) ir sodinamas į kalėjimą. O juk tame pačiame nuosprendyje pasakyta, kad jis neperdavė užsienio valstybei jokios valstybės paslapties!

Mano giliu įsitikinimu – ši byla yra kerštas sūnui už jo visuomeninę veiklą („menkino Lietuvos įvaizdį“), nors visiems jo organizuojamiems renginiams buvo išduodami Savivaldybės leidimai. O pasiduoti ir prisipažinti tuo, ko jis nepadarė, - to niekas nesulauks (ne Stalino laikai). Juolab, vos ištrūkęs iš Šiaulių kalėjimo ir, tarsi paukštis, sužieduotas, jis pratęsė savo „nusikalstamą“ veiką: pasirūpino Švėkšnoje apleistų tarybinių karių kapinių sutvarkymu.

Aš gi, kadangi nuosprendyje rašoma, „kad jis padarė labai sunkų nusikaltimą“, šią sufabrikuotą šnipinėjimo bylą vertinu kaip politikų valią vykdžiusių teisėsaugos atstovų sunkų nusikaltimą, laužant jauno savo šalies piliečio likimą.

Beje, kažkodėl visi teismo posėdžiai buvo uždari, nors juose nebuvo paviešinta jokia slapta informacija. O įrodymų, kad kažkoks sūnaus negirdėtas žvalgybininkas Čaginas slapstėsi už Pergalės fondo koordinatoriaus Piotro Taraškevičiaus nugaros, VSD pareigūnai nei prokurorui, nei teisėjui, nei advokatei nepateikė. Nes greičiausiai jie egzistuoja tik jų vaizduotėje..

REFERENDUMO INICIATYVINĖS GRUPĖS KOORDINATORIŲ NENDRĖS ČERNIAUSKIENĖS, TAURO JAKELAIČIO ir ZIGMO VAIŠVILOSPRANEŠIMAS SPAUDAIinfo@ltreferendumas.lt, www.ltreferendumas.lt, www.lietuvosvisuomenestaryba.ltDĖL PASIRAŠYMO UŽ REFERENDUMO INICIATYVĄ

REFERENDUMO INICIATYVINĖS GRUPĖS 
KOORDINATORIŲ NENDRĖS ČERNIAUSKIENĖS, TAURO JAKELAIČIO ir ZIGMO VAIŠVILOS
PRANEŠIMAS SPAUDAI
info@ltreferendumas.lt, www.ltreferendumas.lt, www.lietuvosvisuomenestaryba.lt

DĖL PASIRAŠYMO UŽ REFERENDUMO INICIATYVĄ2021 m. lapkričio 28 d. Vilnius
Tyčia ar netyčia prasidėjo vieša diskusija, ar Piliečių parašų rinkimo lapuose pasirašantis asmuo nurodo gyvenamąją vietą ar deklaruotą gyvenamąją vietą. Diskutuojantys remiasi įvairiomis patirtimis, referendumo įstatymo redakcijomis, Žemės referendumu, skelbia viena kitai prieštaraujančias spėliones.
Šios ir kitos diskusijos, kaltinimai šios 2021-06-29 d. VRK įregistruotos referendumo iniciatyvos dėl Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimo (referendumą inicijuojančių piliečių skaičiaus sumažinimo nuo 300 000 iki 100 000) koordinatoriams dėl netinkamo atstovavimo referendumo iniciatyvai prasidėjo tik po to, kai 2021-10-20 nutartimi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas paliko nepakeistą šio teismo 2021-07-14 sprendimą, kuriuo VRK buvo įpareigota išduoti Piliečių parašų rinkimo lapus ir suteikti prieigą pasirašymui už šią iniciatyvą elektroniniu būdu. Mūsų veiklos kritikų ir patarimų, paramos nematėme ir negirdėjome iki pat 2021-10-20 d., kada pergale baigėme ginčus teisme dėl šios iniciatyvos likimo.
Šiais sprendimais Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šiai referendumo iniciatyvai nustatė sąlygas, kuriomis privalo vadovautis visi fiziniai ir juridiniai asmenys, nepriklausomai nuo to, ar jos kam nors patinka, ar nepatinka:
1. Nuo 2021-07-01 d. Lietuvoje negalioja joks referendumo įstatymas. Todėl nėra teisinio pagrindo remtis bet kurios redakcijos referendumo įstatymu.
2. Šiai referendumo iniciatyvai įgyvendinti teismas tiesiogiai pritaikė Konstituciją, suteikiančią ir ginančią Lietuvos piliečių teisę inicijuoti referendumą. Jei šių teisių negina VRK, tai piliečiai turi teisę dėl pažeistų jų teisių gynimo kreiptis į teismą.
3. Lietuvoje nuo 1989-11-03 d., kada Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba priėmė pirmąjį referendumo įstatymą, mūsų valstybėje susiklostė teisinė referendumo iniciatyvos tradicija, įpareigojanti VRK ir kitas valstybės institucijas gerbti ir ginti šias konstitucines Lietuvos piliečių pareigas. 

Todėl Piliečių parašų rinkimo lapuose nurodyta pasirašančio piliečio gyvenamoji vieta (šiuose lapuose nenurodyta, kad reikia įrašyti piliečio deklaruotą gyvenamąją vietą), mūsų nuomone, yra perteklinė, jos įrašymas nenustatytas 2021-07-14 Lietuvos vyriausiojo administracino teismo sprendimu. Tačiau siekiant dirbtinai nedidinti ginčų teisme su VRK skaičių, prašome šiuose lapuose pasirašančius piliečius nurodyti jų gyvenamąją vietą. Jei VRK nesutiks su nuomone tų piliečių, kurie nurodė gyvenamąją vietą ar deklaruotą gyvenamąją vietą, mes ginsime teisme visus JUS, mieli LIETUVOS PILIEČIAI. 
Šiuo metu, jau pasibaigus 4 iš 6 pasirašymo už šios referendumo iniciatyvos rėmimą mėnesiams, kreiptis į VRK dėl šio klausimo išaiškinimo, nėra prasmės, nes VRK nėra teismas ir neturi kompetencijos spręsti šio klausimo, nes, teismo nuomone, Lietuvoje nėra šiuo metu galiojančio referendumo įstatymo. Visus ginčus su VRK teks spręsti teisme. Kito pasirinkimo neturime. 
Tačiau vienintelis teisingas ir esminis pasirinkimas yra – TAI PASIRAŠYTI UŽ ŠIĄ REFERENDUMO INICIATYVĄ. Nepasirašius ir nesurinkus 300000 Lietuvos piliečių, remiančių šią referendumo iniciatyvą, parašų, diskusijos ir nesutarimai yra beprasmiai ir naudingi tik referendumo iniciatyvos priešininkams.
Todėl nedelskime, nes kol kas teismo nustatytas terminas šiai iniciatyvai paremti baigiasi 2022-01-21 d.

Pasirašymas elektroniniu būdu:
https://www.rinkejopuslapis.lt/iniciatyvos/-/iniciatyvos/46798/prisijungti

Referendumo banko sąskaita:
Gavėjas: Referendumas Bankas: AB SEB BANKAS a/s LT13 7044 0901 0212 9174 mokėjimo paskirtyje įrašoma: AUKA referendumui ir asmens kodas.
SVARBU!!!
Aukotojas, atlikdamas pinigų pervedimą, turi nurodyti savo asmens kodą, kitu atveju auka referendumui grąžinama aukotojui. 
Maža auka – iki 12 eurų (imtinai). Vieno fizinio asmens viena per visą referendumo kampaniją, neprivaloma deklaruoti turto ir pajamų; 
Auka – nuo 12,01 eurų iki 15240 eurų. Vienas fizinis asmuo maksimaliai gali paaukoti iki 10 VMDU (2021 m. – 15240 eurų) per kalendorinių metų referendumo kampaniją, bet yra apribojimų.*
* Aukos suma turi būti ne daugiau kaip 10 procentų už praėjusius (2020 m.) kalendorinius metus deklaruotų pajamų, prieš suteikiant didesnę kaip 12 eurų auką, asmuo privalo būti deklaravęs 2020 m. turtą ir pajamas. Draudžiamos juridinių asmenų aukos!
Parengta pagal Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymą.

2021 m. lapkričio 25 d., ketvirtadienis


TEISINGUMO AUŠRA
2021-11-25, Kt 10:08

Po tokio "tyrimo" metas išformuoti LRT    


21 11 25

Visuomeninis transliuotojas, liaudyje pakrikštytas „Landsbervizija“, parodė  ir paskelbė savo portale ilgai jo paties reklamuotą eilinį dokumentinį „tyrimą“ „Riaušių anatomija: dalyviai, kurstytojai, ryšiai“. Opuso autoriai – nusipelnę analitikai Mindaugas Aušra, Jurgita Čeponytė, Rūta Juknevičiūtė, Indrė Makaraitytė bei Jurga Tvaskienė - kelias savaites prieš tai viešoje erdvėje gyrėsi, kokią begalę vaizdo įrašų jie peržiūrėjo, į kokį analitinį gylį jie nėrė.

Ir ką gi? „Kalnas pagimdė pelę“. Išėjo provincialumu trykštanti propaganda. Visą valandą „tyrinėtojai“ pilstė šventą  vandenėlį ant valdžios malūno, o purvus – ant tikrosios (ne seiminės) opozicijos.

Filme, primargintame opozicijos veikėjų pavardėmis, organizacijų pavadinimais, vaikiškomis schemomis (kuomet tiesiog piešiamos nieko nesakančios strėlytės), „iš svetur“ (žinoma, iš Rusijos) „kurstomų“ mitingų kadrais sudaromas „blogiečių“  sąmokslo  vaizdas. Prieš ką? Žinoma, prieš valstybę, kuri sutapatinama su valdžia. „Versijos“ pateikiamos be jokių įrodymu, lėkšto holivudiško „fentezy“ stiliumi.

Žurnalistai-propagandistai filme kelis kartus atsiremia į VSD metines ataskaitas. Tai vienintelis jų „įrodymas“. Mat VSD tapo it Vatikanas viduramžiais - Landsbervizijai ir net teismams nurodinėjantis, kas nuo Dievo, o kas nuo šėtono. Akivaizdu, kad filmo režisieriai viską su VSD ir  derino - ir gal net spėja ten padirbėti. (Natūralu - tarp LRT ir VSD vyksta vaisinga kadrų kaita, pavyzdys – visus valdžios ordinus sugebėjęs nusiraškyti, nepriklausomas žurnalistas Audrius Matonis, dabar jau koordinuojantis „filmų“ kūrybą iš VSD pusės).

Panašaus pobūdžio „tyrimai“ - ne kartą matyti. Brežnevo-Landsbergio laikai susiliejo. Filme viskas suvelta į marazminį jovalą: ir priverstinė vakcinacija, ir Šeimų Sąjūdžio mitingai, ir LGBT renginiai, ir riaušės prie Seimo, ir policijos pasirengimas, ir opozicinių žurnalistų transliacijos, ir t.t.

„Tyrime“ minimas ir mūsų judėjimas „Teisingumo Aušra“ bei kitos mums giminingos neformalios organizacijos. Reikia padėkoti „tyrimo“ autoriams už „Teisingumo Aušros“ tikslų reklamą plačiai visuomenei, o būtent už šią, geriausią filmo vietą: „Jis (judėjimas) siekia, kad referendumui sušaukti užtektų 100 tūkst. piliečių parašų, atšaukti Seimą, surengti teisėtą referendumą dėl Lietuvos narystės NATO ir ES (nes teisėtų nebuvo), nesipykti su Rusija ir Baltarusija. Taip pat pasisako prieš apribojimus nevakcinuotiems žmonėms ir už šeimą, grįstą vyro bei moters santuoka.“

„Teisingumo Aušra“ iš tikrųjų sudaro grėsmę valstybei, kurią valdo oligarchinė mažuma. Jau teko skelbti, kad LRT ir kiti ruporai yra tipiniai šios mažumos ramsčiai, propagandos ministerijos.

Mes gi – už gyventojų daugumą, kurią ir siekiame organizuoti į sutelktą jėgą.

Iš čia – keli pasiūlymai nesisteminei opozicijai.

Pirma, kolektyviai paduoti į teismą LRT už sąmoningą spaudimą ikiteisminiam tyrimui dėl riaušių, už sąmoningą neigiamos nuomonės formavimą apie ištįsas žmonių grupes, nekaltumo prezumpcijos pažeidimą, kaltinamojo akto rašymą tiesiai eteryje. Tai – spaudimas būsimam teismui, sąžiningo teisminio proceso pažeidimas.

Antra, gal jau laikas ir nesisteminei opozicijai parengti savo tyrimą apie oficiozinių propagandistų ryšius su JAV spectarnybomis bei užsienio „fondais“? Jie veikia kaip atviri užsienio agentai, kuriems užkardyti būtinas „Įstatymas dėl organizacijų-užsienio agentų“ – pirmosios tokį, beje, priėmė pačios JAV dar pokario metais.  

Ir trečia, metas paspartinti nesisteminės opozicijos koordinavimąsi.

Mat istorijas vėjas pučia į mūsų bures.

 

TEISINGUMO AUŠROS Infocentras

2021 m. lapkričio 23 d., antradienis

2021 m. lapkričio 24 d. 16.00 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Vyriausybė mano, kad esame nemokšos ir kvailiai“.

2021 m. lapkričio 24 d. 16.00 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Vyriausybė mano, kad esame nemokšos ir kvailiai“.
Spaudos konferencijoje dalyvauja buvęs Lietuvos Seimo narys Audrius Nakas ir klinikinė mokslininkė, embriologė Aušra Blažėnienė.
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35448&p_k=1&p_event_id=17897
Skandalinga ir Lietuvos valdžios nuo žmonių slepiama informacija apie taip vadinamos „BioNTech-Pfizer“ vakcinos nuo COVID-19 ligos klinikinius tyrimus, draudimas Lietuvoje kontroliuoti šio preparato siuntų atsekamumą paskatino pasidomėti ne „sąmokslo“ teorijomis (https://www.ekspertai.eu/visa-informacija-apiepfizervakcina-nuo-covid-19-ligossuzinosime-2076-metais/), bet valdžios apie šią ir kitas taip vadinamas vakcinas nuo COVID-19 ligos skelbiamą oficialią informaciją, kurią nežinia, ar patys valdžios atstovai skaito.
Susipažinus su šia oficialia informacija, kreipiamasi į prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl sveikatos apsaugos ministro Arūno Dulkio ir Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos (VVKT) viršininko Gyčio Andrulionio vykdomų nusikalstamų veikų. Dėl taip vadinamo Lietuvos žmonių vakcinavimo taip vadinamomis COVID-19 vakcinomis. 
Viešai skelbiami šių tariamų vakcinų oficialūs sąlyginio registravimo dokumentai patvirtina, kad jos naudojamos neteisėtai. Tad Lietuvos valdžios santykiuose su žmonėmis peržengtos visos įmanomos teisės ir medicinos, padorumo ribos.
Mes, patyrę 1991 metų kruvinuosius sausio įvykius, vargu, ar įsivaizdavome, kad taikos metais teks kreiptis į prokuratūrą dėl Lietuvos Vyriausybės nusikalstamų veikų įvertinimo net pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 100 straipsnį (tarptautinės teisės draudžiamas elgesys su žmonėmis).

------------
Kviečiame pasirašyti už Piliečių referendumo iniciatyvą sumažinti referendumo paskelbimo kartelę nuo 300000 iki 100000 piliečių parašų.
Metas įstatymus Lietuvoje priiminėti ir Tautai. Pilieti, pasirašyk už tai!
Pasirašymas elektroniniu būdu: https://www.rinkejopuslapis.lt/iniciatyvos/-/iniciatyvos/46798/prisijungti
Referendumo banko sąskaita: 
Gavėjas: Referendumas Bankas: AB SEB BANKAS a/s LT13 7044 0901 0212 9174 mokėjimo paskirtyje įrašoma: AUKA referendumui ir asmens kodas SVARBU!!! Aukotojas, atlikdamas pinigų pervedimą, turi nurodyti savo asmens kodą, kitu atveju auka referendumui grąžinama aukotojui. Maža auka – iki 12 eurų (imtinai). Vieno fizinio asmens viena per visą referendumo kampaniją, neprivaloma deklaruoti turto ir pajamų; Auka – nuo 12,01 eurų iki 15240 eurų. Vienas fizinis asmuo maksimaliai gali paaukoti iki 10 VMDU (2021 m. – 15240 eurų) per kalendorinių metų referendumo kampaniją, bet yra apribojimų.* 
* Aukos suma turi būti ne daugiau kaip 10 procentų už praėjusius (2020 m.) kalendorinius metus deklaruotų pajamų, prieš suteikiant didesnę kaip 12 eurų auką, asmuo privalo būti deklaravęs 2020 m. turtą ir pajamas. Draudžiamos juridinių asmenų aukos! 
Parengta pagal Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymą. 

Išsami informacija: www.ltreferendumas.lt, info@ltreferendumas.lt, www.lietuvosvisuomenestaryba.lt 

2021 m. lapkričio 11 d., ketvirtadienis

PRIEŠ REFERENDUMĄ – JAU VISA VALDIŠKA GALIA 2021 m. lapkričio 10 d. Vilnius

 

REFERENDUMO INICIATYVINĖS GRUPĖS

PRANEŠIMAS SPAUDAI
info@ltreferendumas.lt, www.ltreferendumas.lt, www.lietuvosvisuomenestaryba.lt

 

PRIEŠ REFERENDUMĄ – JAU VISA VALDIŠKA GALIA

 

2021 m. lapkričio 10 d. Vilnius

 

Nepavyko užgesinti referendumo iniciatyvos nei Seimo sabotažu dėl konstitucinio referendumo įstatymo priėmimo, nei ginčuose teisme. Referendumo iniciatyvą apgynėme. Teismas ir be įstatymo tiesiogiai pritaikė Konstituciją, nustatė, kad šią konstitucinę piliečių teisę gins, o referendumo iniciatoriai turi teisę skųsti šių pareigų nevykdančios VRK sprendimus. Šie ginčai VRK ir teisme vyko nuo š.m. liepos 1 d. iki spalio 20 d.

Po spalio 20 d. į mūšį prieš referendumą mesti anoniminiai gąsdintojai ir keletas smulkių žiniasklaidininkų. Vandenį jie sudrumstė, bet žmonių nesustabdė. Netrukus referendumo iniciatyvai bandys „smogti“ jau sunkioji artilerija – bus rodoma taip vadinama „LRT tyrimų“ laida „Riaušių anatomija“, tariamai atskleisianti, kas organizavo š.m. rugpjūčio 10 d. taip vadinamas riaušes prie Seimo. Laidos ruošėjos kalbino Referendumo iniciatyvinės grupės narį Audrių Naką, koordinatorius Nendrę Černiauskienę ir Taurą Jakelaitį, o lapkričio 9 d. Zigmui Vaišvilai į gydymo įstaigą paskambino pati Indrė Makaraitytė. Ta pati, kuri numarino iš Romualdo Ozolo jos perimtą savaitraštį „Atgimimas“.

Anot I. Makaraitytės, šias riaušes sukurstė Lietuvos visuomenės taryba. Z. Vaišvilai pasijuokus iš tokios „versijos“, I. Makaraitytė nenoriai, bet pradėjo vardinti „kurstytojus“ - tariamai Lietuvos visuomenės tarybos narius. Nepataikė – nė vienas jos paminėtas asmuo, net ir „Respublikos“ darbuotojas, nėra šios asociacijos narys. Suprantama, kodėl LRT provokacijos rengėjoms „parūpo“ Lietuvos visuomenės taryba – būtent ši asociacija inicijavo šią referendumo iniciatyvą.

Z. Vaišvila I. Makaraitytei paaiškino, kad riaušių ir nebuvo, buvo tik asmenys, bandę jas sukelti. Referendumo iniciatyvinės grupės nariai dėl trukdymo rinkti parašus 2021 m. rugpjūčio 10 d. prie Seimo ir asmenų, bandžiusių sukelti riaušes, taip pat ir policijos neveikimo, riaušių kurstytojų, kuriuos policija žinojo, tačiau jiems leido veikti, surinko medžiagą, pasiūlė apklausti liudytojais konkrečius asmenis, siūlančius teisėsaugai savo filmuotą medžiagą ir nuotraukas, kreipėsi dėl to į Generalinę prokurorę Nidą Grunskienę, pateikė jai surinktą medžiagą. Referendumo iniciatyvinės grupės narių Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų Egidijaus Klumbio ir Zigmo Vaišvilos susitikimo su Nida Grunskiene ir jos pavaduotoju Gintu Ivanausku metu tai betarpiškai ir išsamiai buvo paaiškinta ir aptarta.

Tačiau policija ir Generalinė prokuratūra atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą, nė vieno mūsų pateikto įrodymo netyrė, pasiūlytų liudytojų neapklausė. Mūsų ginčai dėl teisėsaugos neslepiamo nenoro tirti šiuos akivaizdžius nusikaltimus ir policijos vaidmenį persikėlė į teismus.

Tačiau ši Z. Vaišvilos pateikta informacija I. Makaraitytės nesudomino. Jai svarbus tik „LRT tyrimas“, pagal kurį bus „demaskuotos“, matyt, naujos „grėsmės nacionaliniam saugumui“ - referendumo iniciatyvinė grupė ir Lietuvos visuomenės taryba.

 

Lapkričio 9 d. paaiškėjo, kaip bus stabdomas referendumas po 300000 piliečių parašų surinkimo. Seimas pritarė nepaprastosios padėties dėl nelegalų patekimo į Lietuvą įvedimui pasienyje su Baltarusija. Tačiau nepaprastoji padėtis įvesta ne tik 5 km atstumu nuo šios sienos, bet jau ir kitose Lietuvos vietose - Pabradėje, Medininkuose, Kybartuose, Rukloje ir, be abejo, Vilniuje – Naujininkuose. 200 metrų aplink šias vietas. Uždrausti ir susirinkimai, leidžiama panaudoti kariuomenę, nors po šio sprendimo  priėmimo Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė paskelbė, kad padėtis visiškai kontroliuojama. Tai, kodėl paskelbta nepaprastoji padėtis, jei padėtis kontroliuojama?

Atsakymas - paprastas. Konstitucijos 147 staipsnis draudžia keisti Konstituciją nepaprastosios padėties metu. O įregistruota ir šiuo metu vykdoma referendumo iniciatyva yra būtent dėl Konstitucijos keitimo, kad referendumo paskelbimui pakaktų 100000 piliečių parašų, nereikėtų 300000.

Nesudėtinga bus išplėsti nepaprastąją padėtį visoje Lietuvoje, nes įleisti ir nebaudžiami nelegalai bėgioja po visą šalį. Nenustebsime, jei Konstitucijos „dvasių“ aiškintojai netruks „paaiškinti“, kad ir tokios dalinės nepaprastosios padėties metu negalima skelbti referendumo dėl Konstitucijos keitimo.

2021 m. lapkričio 9 d., antradienis

,,Kankorėžinė liauka (Epifizė) yra viena didžiausių paslapčių, kuri nuo mūsų yra slepiama.

,,Kankorėžinė liauka (Epifizė) yra viena didžiausių paslapčių, kuri nuo mūsų yra slepiama.

2021.11.09.

 Paslaptis yra ne tai, kad liauka egzistuoja, o jos funkcija. Medicinos studentams sakoma, kad tai yra išmetamas organas, bet taip nėra. Epifizė yra mūsų trečioji akis, tai organas, leidžiantis mums svajoti ir įsivaizduoti, o suaktyvintas šis organas, jungia mus su kitomis realybės dimensijomis. Tai leidžia mums matyti kitų dimensijų būtybes ir ne tik astraliai keliauti (palikti fizinį kūną ir keliauti su eteriniu kūnu), bet ir išvystyti protinius gebėjimus, tokius kaip aiškiaregystė ar telepatija, taip pat keliauti laiku. Ši Šventykla, kurioje galima pasiekti dieviškąjį ryšį, yra kiekviename iš mūsų! Epifizė turi daug reikšmių. Egipto tradicijoje ji vadinama Horo akimi, net šventojoje geometrijoje matome, kad Horo akis tiksliai sutampa su visomis smegenų dalimis, o Azijos pasaulyje – trečiąja akimi arba aiškumo ir intuicijos centru. Iniciacijos terminologijoje ji vadinama "durimis į dangų", o prancūzų filosofas Dekartas netgi teigė, kad būtent epifizė jungia kūną su siela. Jis vadino ją "sielos namais". 
Senovės šumerų ir babiloniečių šventyklose buvo puoselėjamas epifizės kultas, net Vatikane galima pamatyti jos statulą, o ant piramidžių sienų yra hieroglifų, kuriuose ji minima. Epifizė išskiria medžiagą, vadinamą DMT (dimetiltriptaminu), arba dvasinę molekulę, kuri išsiskiria greitosios akių judesių fazės metu, todėl, kai sapnuojame, ji yra atsakinga už sapno vaizdų vizualizavimą. Kai nėra šviesos, kankorėžinė liauka išjungia melatoniną ir įjungia serotoniną. Jis dalyvauja reguliuojant miego ciklus. DMT yra toks galingas, kad gali perkelti žmogaus sąmonę keliaujant laiku ir tarp dimensijų. Didelis DMT kiekis susidaro iškart po mirties, todėl jis siejamas su gebėjimu keliauti į aukštesnius sąmonės matmenis. Jis pasiekia mistinių ar tarpdimensinių aplinkybių ir yra stipriausias gamtoje randamas alucinogeninis ar enteogeninis junginys. Yra įvairių būdų, kaip apsaugoti ir sustiprinti šį nuostabų organą.''
(Marlies Elisabeth Graack)
P.S. saugokite savo Kankorėžinę liauką nuo šių dienų ,,geradarių'', kurie tik ir taikosi matuoti kūno temperatūrą į jūsų trečią akį – jūsų asmeninę Šventyklą. Jie tikrai žino, ką daro! Todėl ten ir matuoja... Saugokite savo Dieviškąjį Vientisumą ♥
Kas dalyvavote mano seminaruose, prisiminkite, kaip aktyvuoti šią Šventyklą. Aš ją sėkmingai aktyvuoju ir mėgaujuosi įvairiomis Dvasinėmis kelionėmis laiku ir erdve ♥
 
Aldutė Vakarė Monica.

REFERENDUMO INICIATYVINĖS GRUPĖS PRANEŠIMAS SPAUDAIinfo@ltreferendumas.lt, www.ltreferendumas.lt, www.lietuvosvisuomenestaryba.lt

REFERENDUMO INICIATYVINĖS GRUPĖS 
PRANEŠIMAS SPAUDAI
info@ltreferendumas.lt, www.ltreferendumas.lt, www.lietuvosvisuomenestaryba.lt

VRK ir LRT ĮŽŪLUMAS

2021 m. lapkričio 9 d. Vilnius

Spalio 26 d. Referendumo iniciatyvinė grupė kreipėsi į VRK dėl pasirašymo elektroniniu būdu už privalomo referendumo paskelbimą dėl referendumo kartelės sumažinimo iki 100000 piliečių parašų. Pareikalauta ir pasirašiusiųjų elektroninių būdu skaičių skelbti ne kartą per savaitę (pirmadieniais tarp 9-10 val.), bet on-line (esamuoju metu). Kad pasirašęs žmogus iškart matytų jo pasirašymo rezultatą. 
Tačiau šį pirmadienį, lapkričio 8 d., iki vėlaus vakaro buvo skelbiami tik lapkričio 1 d. duomenys. Pareikalauta VRK paaiškinimo dėl šio slapukavimo.
Lapkričio 8 d. referendumo iniciatyvinė grupė gavo LRT atsakymą, kuriuo atsisakyta pateikti informaciją apie patį žiūrimiausią LRT Televizijos laiką ir labiausiai klausomą LRT Radijo laiką. Paaiškėjo, kad visuomeninis transliuotojas LRT slepia šią informaciją nuo visuomenės – pagal LRT ir UAB „TNS LT“ Paslaugų teikimo sutartį ir UAB „TNS LT“ 2021-11-04 raštą „Dėl prašomų duomenų atskleidimo“ mūsų prašomi duomenys, kuriuos LRT gauna pagal minėtą sutartį, laikomi konfidencialia informacija, kuri negali būti atskleista jokiai trečiajai šaliai. Tad LRT nusprendė neteikti informacijos mokesčių mokėtojams, kaip LRT manipuliuoja jų sąmone.
Referendumo iniciatyvinė grupė dėl šios informacijos išreikalavimo kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, nagrinėjantį ginčus dėl LRT eterio suteikimo Referendumo iniciatyvinei grupei.

O Tu, mokesčių mokėtojau, ar jau pasirašei už šią referendumo iniciatyvą!?
Ar vis dar tiki LRT Tau skelbiama informacija?

Pasirašymas elektroniniu būdu:
https://www.rinkejopuslapis.lt/iniciatyvos/-/iniciatyvos/46798/prisijungti

Referendumo banko sąskaita:
Gavėjas: Referendumas Bankas: AB SEB BANKAS a/s LT13 7044 0901 0212 9174 mokėjimo paskirtyje įrašoma: AUKA referendumui ir asmens kodas.
SVARBU!!!
Aukotojas, atlikdamas pinigų pervedimą, turi nurodyti savo asmens kodą, kitu atveju auka referendumui grąžinama aukotojui. 
Maža auka – iki 12 eurų (imtinai). Vieno fizinio asmens viena per visą referendumo kampaniją, neprivaloma deklaruoti turto ir pajamų; 
Auka – nuo 12,01 eurų iki 15240 eurų. Vienas fizinis asmuo maksimaliai gali paaukoti iki 10 VMDU (2021 m. – 15240 eurų) per kalendorinių metų referendumo kampaniją, bet yra apribojimų.*
* Aukos suma turi būti ne daugiau kaip 10 procentų už praėjusius (2020 m.) kalendorinius metus deklaruotų pajamų, prieš suteikiant didesnę kaip 12 eurų auką, asmuo privalo būti deklaravęs 2020 m. turtą ir pajamas. Draudžiamos juridinių asmenų aukos!
Parengta pagal Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymą.

Daugiau kaip prieš mėnesį LR Prezidentui G. Nausėdai buvo įteiktas visuomenininkų kreipimasis audiencijai klausimu dėl politkalinio Algirdo Paleckio ir bendros demokratijos bei žodžio laisvės situacijos mūsų šalyje.

Daugiau kaip prieš mėnesį LR Prezidentui G. Nausėdai buvo įteiktas visuomenininkų kreipimasis audiencijai klausimu dėl politkalinio Algirdo Paleckio ir bendros demokratijos bei žodžio laisvės situacijos mūsų šalyje. 

Deja, iki šiol iš Prezidentūros reakcijos nėra. Įdomu: kai kreipiamasi dėl realaus politinio persekiojimo (save europietiškos laisvės ir demokratijos perlu laikančioje valstybėje...), tai tokios problemos aukščiausiųjų šalies institutų perdaug nesudomina... O, tuo tarpu, kai labai neaiškūs, bet masinės (dez) informacijos priemonių (antai Delfio, 15 min, LRT ir t. t.) proteguojami veikėjai agresyviai bruka Prezidentui, o su juo ir visai visuomenei, LGBT propagandą, tai jau reaguojama operatyviai ir nei iš šio, nei iš to, randama bendra kalba...

Kaip tai vertinti, telieka atviru klausimu kiekvieno mūsų protui bei sąžinei. Mūsų požiūriu, tylėjimas šiuo atveju pats savaime labai daug ką pasako. Kaip ir visa A. Paleckio byla...

Norintys susipažinti su mūsų kreipimuosi į G. Nausėdą, pilną tekstą galite pasiskaityti žemiau.

* * *

LR Prezidentui p. Gitanui Nausėdai 2021 09 27, Vilnius

Gerbiamas Prezidente, 

Lietuva įvardija save teisine valstybe. Tokią, kurioje galioja ir įstatymo viršenybės, ir nekaltumo prezumpcijos principai. Todėl mes, šios valstybės piliečiai, tikimės, kad jų bus laikomasi.

Tačiau kai kurie LR Generalinės prokuratūros, taip pat teismų sprendimai teikia pagrindo tuo abejoti. Ypatingos reikšmės šiuo požiūriu yra jau 3 metus besitęsianti baudžiamoji byla dėl žinomo Lietuvos politiko ir visuomenės veikėjo Algirdo Paleckio «šnipinėjimo» Rusijos Federacijos naudai.

Š. m. liepos 27 d. Šiaulių apygardos teismas nusprendė pripažinti A. Paleckį kaltu ir pasiųsti jį už grotų 6 metų laikotarpiui. Bet A. Paleckį kaltinanti prokurorė Vilma Vidugirienė tesiremia už vaikų pornografijos laikymą teisiamo piliečio Deimanto Bertausko parodymais. Kuriuos jis kaitaliojo kelis kartus.  

Negana to, pats teismas pripažino, kad jis nenustatė Rusijos žvalgybininko, kuris būtų perdavęs nors kokią užduotį A. Paleckiui. Nenustatė, tačiau apkaltino... Teismas taip pat iki šiol nepateikė visuomenės dėmesiui konkrečių įkalčių – ką gi konkretaus A. Paleckis prišnipinėjo apie sausio 13-osios bylą tyrusius pareigūnus – gal jų namų adresus ? Gal pareigas darbovietėse ? Gal nors kokius kontaktus ? Nieko… 

Todėl visuomenėje yra paplitusi nuomonė, kad tai – akivaizdžiai politinė byla. Ji tampa lakmuso popieriumi, vertinant demokratijos ir žmogaus teisių stovį šalyje. Šią bylą netrukus aptars ir Europos Parlamento nariai, atskirai tam skirtoje konferencijoje. 

Todėl mes, žemiau pasirašiusieji LR piliečiai, prašome Jūsų audiencijos. Mes žinome, kad Jūs negalite kištis į teismų darbą. Tačiau mes norime pateikti Jums papildomos inforamacijos, susijusios su šiuo politiniu persekiojimu, kuri galbūt nepasiekia Jūsų ar Jūsų patarėjų dėl didelio Jūsų užimtumo. 

Mums rūpi geras Lietuvos vardas tartautinėje arenoje, todėl mes nenorime, kad jis būtų teršiamas kai kurių nesąžiningų pareigūnų veiksmais. Mes taip atstovaujame ne tik save, bet ir tuos Algirdą Paleckį kaip žinomą politiką ir žurnalistą pažįstančius užsienio piliečius, kurie irgi paprašė mūsų perduoti ir jų susirūpinimą šia tarptautinio atgarsio byla. 
 
Pagarbiai bei tikėdamasi Jūsų teigiamo atsakymo, 

Grupės Lietuvos ir užsienio šalių piliečių vardu, 

Erika Švenčionienė, visuomenininkė

Kristoferis Voiška, visuomenininkas