2019 m. birželio 20 d., ketvirtadienis

V. USPASKICH. DIDŽIAUSIA GRĖSMĖ EUROPAI YRA DALIA GRYBAUSKAITĖ!

V. USPASKICH. DIDŽIAUSIA GRĖSMĖ EUROPAI YRA DALIA GRYBAUSKAITĖ!


Nejaugi politologai nuoširdžiai mano, kad Dalia Grybauskaitė yra tinkama užimti kokį nors aukštą postą Europoje?
Tai būtų didžiausias išbandymas Europai, nes jos valdymo metodas yra visiškai kgbistinis ir gali būti pražūtingas pačiai Europai. Iš pirmo žvilgsnio kieta ir graži retorika yra visiškai apgaulinga, nes jos jaunystė ir didžioji gyvenimo dalis, praleista tarnaujant sovietinei, kgbistinei sistemai, tiesiog įskiepyta jos kraujyje. Visas jos 10-ies metų vadovavimas Lietuvai buvo grįstas veidmainyste, intrigomis ir reitingų siekimu.
Per paskutinį metinį pranešimą ji tiesiog didžiavosi savo sukurta kriminaline teisėsauga, kuri buvo valdoma nurodymais, skambučiais ir verčiama luošinti žmonių likimus, ką šiandien, kadencijos pabaigoje, drįsta atskleisti išdrąsėję prokurorai. Visas jos vadovavimas valstybei buvo grįstas kgbistiniu metodu skaldyk ir valdyk, kuriamos fiktyvios pažymos, intriguojama, meluojama, apgaudinėjama visuomenė. Jos žmogiškosios vertybės turi nulinį lygmenį.
Verta pacituoti labai drąsiai parašytą Godos Juocevičiūtės straipsnį: „Dalios Grybauskaitės valdymo epocha traukiasi“.
„D. Grybauskaitės režimas daug kam buvo toks atgrasus, kad jis tautos mentalitete net paskatino atgyti Smetonos laikų kaimo mužikų „išminčiai“, esą bobos vieta – prie puodų. < … > Iš visų šviežiai institucijai skirtų milijonų atsirado naujų skyrių, visokių etatų ir pareigų perstumdymų, pasidalijimų bei kelios miglotos, galbūt tik parodomosios, bylos.
Bet kokiu atveju, jokio praskaidrėjimo represinėse struktūrose ne tik kad nepajutome, bet dar ir įtarimų, skundimo, įtampos atmosfera persikėlė ant paprastų šalies gyventojų.
Per savo paskutinį pranešimą Prezidentė labai taikliai kalbėjo apie valdžios bandymus ne tik žiniasklaidai, bet ir menui mauti apynasrius, ir aiškiai priminė, kad visokie bizūnai laisvos ir darnios visuomenės nesukurs.
Tačiau būtent D. Grybauskaitės valdymo metu tais botagais valdžia daugiausia sklaidėsi ir plekšnojo.
O policija tiek įsisiautėjo, kad ėmė žmones persekioti ir bausti jau ir už gestus, judesius, simbolius, ištartus žodžius ar vien dėl absurdiškų anoniminių skundų. <…> Teatrai pradėjo jausti cenzūros spaudimą, ko laisvoje Lietuvoje dar visai neseniai niekas net įsivaizduoti negalėjo. <…> per pastaruosius dešimt metų jokia Lietuvos leidykla apskritai nedrįso išleisti nė vienos nors truputį šokiruojančios ar iš esmės oficialiai valstybės politikai prieštaraujančios knygos.
Jei koks nors kūrinys ir sulaukė daugiau visuomenės dėmesio, tai ne dėl tvirtos, nepataikūniškos pozicijos ar aštrių, sukrečiančių minčių, o dėl pigių laikinų marketingo triukų, kurie kompensuoja šiaip jau tuščią, kompromisinį ir saldų, politiškai patogių ir neutralių romanėlių turinį.
O kaip cukruotos vyšnios ant rožinio, glamūro kremais pertepto literatūros biznio torčiuko vis padedami pagiriamieji veikalai apie Jos Ekscelenciją.
Antai 2016 m. kažkokios „Trys žvaigždutės“ išleido knygą „Dalia Grybauskaitė – Tautos prezidentė“, o dabar dar ir pasirodė leidyklos „Tyto alba“, kuri visuomet sklendžia tik pavėjui ir puikiai išmano, kaip tvarkyti reikalus be muilo, išleista knyga apie „pasaulinio kalibro lyderę“ „Nustokim krūpčiot“. <…> Joms vis labiau smengant į komfortišką priklausomybę nuo valstybės paramos, kurią gavusieji nebegali viešai nepritarti ir tuo labiau – priešintis vienintelei teisingai politinei linijai ir tam tikroms personalijoms, o turi jas tik šlovinti, kartu bunka ir kaip planktonas prie sistemos taikosi visa išalkusi ir nusidrožusi kultūra.
Vaizdingiausiai tai iliustruoja šiais metais pristatytas panegirinis dokumentinis filmas apie Prezidentę, <…> Filme „Valstybės paslaptis“, kurio pavadinimas žada paslapčių paviešinimą, taip ir nebuvo iškelta labai raudona ponios Dalios praeitis: studijos ne tik eilinius politrukus, bet ir KGB šnipus ruošusiame valstybiniame A. Ždanovo Leningrado universitete, <…> (ar Prezidentės simpatijos diktatūriniam stiliui ir nebuvo šlifuojamos studijų metu?), dviprasmiški nuotykiai Petro I įkurto miesto „Inturist“ viešbučiuose, darbas Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje, vadovaujant vienam iš Sausio 13-sios pučo organizatorių Valentinui Lazutkai, tuo metu, kai progresyviausia ir patriotiškiausia Lietuvos dalis viešai reikalavo laisvės.
Tik tada, kai tapo akivaizdu, kad tų, kurie vaikšto ant TSKP platformų, dienos suskaičiuotos, būsima valstybės vadovė staigiai pakeitė spalvas. <…> Pastaruoju metu ponia Dalia ypač pasižymėjo juokindama Rusijos žiniasklaidą, kuri tik ir ieško įkvėpimo pašaipoms. Ko gero, dėl D. Grybauskaitės itin plėšrios retorikos trys Baltijos valstybės pradėtos vadinti trimis poniais.
Prezidentės apsivardžiavimai Rytų lokio atžvilgiu priminė už tvoros straksinčio šuniuko viauksėjimą iš baimės ar iš noro prieš šeimininkus pasirodyti drąsiam: per grotas įnirtingai loja ant praeivių, tada juokinga būna ir pro šalį bindzenantiems prašalaičiams, ir pačiam savininkui. <…> Nenuostabu, kad pastarieji Prezidento rinkimai buvusiai valdymo epochai aiškiai ir tiesiai parodė vidurinį pirštą, už kurį policija dviejų trečdalių tautos jau niekaip nesugebės nubausti. <…> Beje, būtent D. Grybauskaitės valdymo laikais Lietuvą paliko bene trečdalis piliečių, o kiek žemiausių sluoksnių legalių ir nelegalių atvykėlių užėmė jų vietas, tikslūs skaičiai kruopščiai slepiami“.
Prie šių žodžių nėra ką pridėti, tik norisi paploti, kad Lietuvoje dar yra vienas kitas žurnalistas, kuris drįsta išreikšti savo pilietišką poziciją.
Atsiradus tokiam žmogui bet kokioje institucijoje prasidės problemos ir net ne iš karto bus suprasta iš kur tos problemos lenda. Nes žmonės bus nustatinėjami vieni prieš kitus, kiršinami, bus skleidžiamos netikros žinios, daug kas bus daroma ne savo rankomis.
Europoje atsiras netikrų draugų ir tikrų priešų, o visa tai bus daroma tik tam, kad būtų sukeltas jos žinomumas ir ji būtų įrašyta į istoriją tarptautiniu mastu.
Jau nekalbant apie tai, kad finansinių, socialinių, žmogaus teisių, saugumo ir tarptautinių santykių sferose atsiras papildomų dirbtinių problemų ir išlaidų, kurios bus reikalingos savireklamai ir dirbtinai sukurtai „drąsiai“ retorikai, nors ji pati yra visiškai baili ir desperatiška, kas matosi plika akimi.
Suprantu, kad aš nepriklausau tai kastai, kurios nuomonę galima plačiai platinti, bet ačiū Dievui, kad dabartinis pasaulis turi kitokių galimybių viešai išreikšti savo nuomonę, nes vietos žiniasklaida užsiima tik pataikavimu ir plakimu tų, kurie nepriklauso jų kastai.
O viso to pasėkoje turime Lietuvą, kaip vieną iš Europos šalių, kuri turi mažiausias algas, pensijas, iškreiptą socialinę sistemą, santykinai daugiausiai nuteistųjų, savižudžių, daugiausiai emigrantų, palikusių savo tėvynę. Tai yra jos 10-ies metų valdymo laikotarpį puikiausiai iliustruojantis rezultatas.
Kiekvienas agresyvus pasisakymas iš tarptautinės tribūnos, desperatiškai ir dirbtinai pasakytas vardan reklamos, lyg sporto varžybose vis bandant aplenkti didžiausių Europos šalių lyderius, neša didžiulius nuostolius ir kelia pavojų Europos taikiam gyvenimui.
Todėl, jeigu tokius rezultatus norime matyti visoje Europoje, tada valio – į priekį, statom D. Grybauskaitę ir po 10-ies metų visą Europą pamatysime išsiblaškiusią ir braškančią.
Šaltinis: www.uspaskich.eu

2019 m. birželio 18 d., antradienis

Самодельный Ламборгини vs Настоящая Ламба

,,NOREIKIADOS“ TĘSINYS. GARBINAMAS A. IMPULEVIČIAUS BENDRININKAS


,,NOREIKIADOS“ TĘSINYS. GARBINAMAS A. IMPULEVIČIAUS BENDRININKAS     

   Lietuvoje  mūsų šalies istorijos pristatymas gana specifinis. Tikrai pristatomi kai kurie realūs įvykiai, tačiau kai kurie svarbūs įvykiai nutylimi bei slepiami. Kodėl  bandomi nuslėpti dokumentai dėl Holokausto dalyvių Jono Noreikos, Juozo-Krikštaponio, Antano Slučkos, Jono Misiūno –Žalio Velnio veiklos?
Kodėl  kyla vis nauji paminklai nacistinių batalionų veikėjams- turiu omenyje ir paminklinę lentą nacistinio A. Impulevičiaus bataliono kapelionui  Zenonui Ignatavičiui Vilkijoje ? Gegužės mėnesį iškilmingai atidengta paminklinė lenta žmogui, kuris kartu su Antanu Impulevičium, Juozu Krikštaponiu ir kitais budeliais 1941-1943 m.  vykdavo į Baltarusiją,  į taip vadinamas baudžiamąsias akcijas. Tokių akcijų metu buvo nužudyti  tūkstančiai žmonių.
Birželio 13 d. grupė antifašistų nuvyko į Vilkiją, prie paminklinės lentos tokiam neva ,,didvyriui“ surengė protesto akciją, o po to vietos seniūnijoje įteikė peticiją su reikalavimu pašalinti  nacistinio bataliono kapelionui Z. Ignatavičiui skirtą garbinimo objektą. Akcijos dalyviai Algirdas Kavaliauskas, Giedrius Grabauskas, Henrikas Juodiška, Valdas Valiūnas, Diana Jablonskaja mano, kad tokių Noreikos ir Impulevičiaus bendražygių garbinimas-tai dar viena provokacija prieš Lietuvą.
Pastarosiomis dienomis paaiškėjo, jog Ignatavičiaus  išgarbinimas tikrai  įvykdytas be stambesnio aptarimo, be konsultacijų su vietos gyventojais. Tai nustebino ir Vilkijos seniūnaitį Algimantą Smolenską. Jo teigimu, paminklinės lentos įrengimas  taip skubotai –tai labai abejotinas reiškinys. A. Smolenskas puikiai supranta Holokausto skaudulius, kai  kurie jo giminaičiai žuvo per  hitlerininkų ir vietinių jų talkininkų vykdytas žudynes. 
Raginame pagerbti tikrus didvyrius –tokius kaip kovotojai prieš fašizmą Juozas Vitas, Sara Ginaitė, Josifas Melamedas ir kiti jų bendražygiai, kaip fašistų nužudytas legendinis poetas Vytautas Montvila, kaip landsbergistų nužudytas Juras Abromavičius, kaip kiti už laisvę žuvę patriotai Skaista Rakauskienė, Pranciškus Šliužas, Igoris Krinickis, Julius Vedeckis, Žilvinas Šumskis.

Giedrius Grabauskas
www.vilmantinas.lt

PUOLAMI A. PALECKIO GYNĖJAI. SUIMTA A. GRIGAITYTĖ

PUOLAMI A. PALECKIO GYNĖJAI. SUIMTA A. GRIGAITYTĖ


2018 m. gruodį Lietuvą sukrėtė taip vadinamas ,,šnipų” skandalas. Gruodžio 18-19 d. paaiškėjo, jog suimta visa eilė asmenų, tame tarpe ir ilgametis Socialistinio Liaudies fronto (SLF) lyderis Algirdas Paleckis, istorikas Valerijus Ivanovas, Socialistinio Liaudies fronto narys Leonas Minkevičius bei dar kai kurie aktyvūs piliečiai. A. Paleckis sulaikytas dar spalio pabaigoje. Kratos be areštų įvykdytos pas grupę asmenų, tame tarpe pas SLF valdybos narį Pavelą Ževžikovą, visuomenininką Artūrą Šidlauską ir kai kuriuos kitus piliečius.
Šių metų sausio-gegužės mėnesiais vyko konkrečios A. Paleckio palaikymo akcijos, prokuratūrai teikti pareiškimai su reikalavimu jį paleisti, be to, Lietuvoje vis dar renkami parašai dėl jo išlaisvinimo. Į tai vietinis gestapas atsako puolimu- balandžio mėnesį į apklausą buvo iškviestas dabartinis SLF pirmininkas G. Grabauskas. Birželio 6 d. iš savo būsto Kaune iškraustytas kitas A. Paleckio šalininkas Henrikas Juodiška. Kitas būstas jam nesuteiktas, nors tai privaloma pagal įstatymus. Birželio 7 d. Kaune suimta aktyvi SLF narė Agnė Grigaitytė. Ji dalyvaudavo A. Paleckio palaikymo akcijose, pasirašydavo peticijas dėl jo išlaisvinimo.
Beje, kaip ir A. Paleckio atveju, slepiama informacija dėl A. Grigaitytės, įvairūs pareigūnai vengia konkrečių atsakymų. Tai ir policijos pareigūnai, ir vietos valdininkė I. Zabulionienė ir kai kurie kiti valdžios veikėjai. Štai birželio 17 d. H. Juodiška vėl kreipėsi į Kauno vyriausiojo policijos komisariato atstovus su klausimais dėl A. Grigaitytės, tačiau jokių konkrečių atsakymų negavo, išskyrus biurokratinį teiginį-,,Nekomentuosime“. Prisimename susidorojimus su SLF nariais S. Rakauskiene, I. Krinickiu, dėl to ir manome jog tokia padėtis skandalinga. Represijos vykdomos tiesiog ciniškai ir brutaliai.
Už grotų uždarytas Algirdas Paleckis prieš kurį laiką atviru laišku kreipėsi į bendražygius. Jis įvertino dabartinę padėtį Lietuvoje ir paragino kovoti už laisvę. A. Paleckio pozicija teisinga. Tikrai Lietuvoje atgimsta fašizmas. Vykdomas žmonių skurdinimas, masinės represijos ir masinė deportacija į Vakarus, mūsų krašte kaip savo kieme karaliauja vokiečių okupantai.

Giedrius Grabauskas
www.vilmantinas.lt

Пусть говорят - Дочь Советского Союза.

"Отрежьте мою половину!" Как разделили сиамских близнецов. От 28.10.15

Бедняк женился на красивой девушке, вернувшись домой раньше, он увидел т...

2019 m. birželio 15 d., šeštadienis

Prezidentas G. Nausėda apie teisingumą 2019 06 12

На Земле живёт всего около 5 -10% людей :: Остальные Биороботы.

Vilmantas Povilaitis: Lietuvoje nepasikeis niekas, kol "teisingumą" vykdys, nusikalstamus sprendimus priiminėjantys "teisėjai" Valstybė be TEISINGUMO, valstybė be ateities.

Lietuvoje nepasikeis niekas, kol "teisingumą" vykdys, nusikalstamus sprendimus priiminėjantys "teisėjai" Valstybė be TEISINGUMO, valstybė be ateities. 
   Teisėjai privalo būti teisiami, už akivaizdžiai nusikalstamus sprendimus. Būtent nuo tokių sprendimų, mano Šeimos gyvenimas tapo pragaru su didžiuliais finansiniais ir žinoma moraliniais nuostoliais.  Daugiau apie tai, paspaudus nuoroda. Taip pat, esu giliai įsitikinęs, kad teisingumo vykdime, negali būti jokių senaties terminų, yra nusikaltimas, privalo būti bausmė ir atsakomybė, nežiūrint kas tą nusikaltimą padarė. Teisingumo nebūvimas yra didžiulė ir viena skaudžiausių Lietuvos žaizdų. Todėl, Mūsų visų pareiga, reikalauti tiek Vyriausybės, tiek naujo Mūsų Prezidento, atstatyti Lietuvoje TEISINGUMĄ, kuris atitiktų šio žodžio reikšmę. O nusikalstamus sprendimus priiminėję "teisėjai" privalo būti ne tik pašalinti iš pareigų,  atimant teisę dirbti valstybinėse įstaigose, bei  anuliuojant baigtų mokslų laipsnius.   Tokie "teisėjai" privalo būti ir teisiami, su turto konfiskacija bei priversti atlyginti, savo nusikalstamais sprendimais padarytą žalą, tiek žmonėms, tiek pačiai valstybei. Tas nebaudžiamumas, pavertė mūsų Valstybę, beteisę ir pavojinga gyventi, nes būnant ir nusikaltimo auka, gali būti padarytas nusikaltėliu ir priverstas susimokėti parazitams, kurie įvykdė nusikaltimą prieš tave patį. Būtent tokią patirtį patiriu ne vieną kartą. Nepakaltinami ir be jokios atsakomybės sutvėrimai, daro ką nori ir kaip nori, tai tęstis nebegali. Dėl viso to, ką teko išgyventi mano Šeimai, kreipėmės į Ministrą Pirmininką, Saulių Skvernelį, plačiau apie tai, paspaudus nuorodą. Mano žiniomis, mano skundą Saulius Skvernelis perdavė Generalinei Prokuratūrai iš kurios dar atsakymo negavome. 


   Labai tikiuosi, kad Ministras Pirmininkas, Saulius Skvernelis, pasidomės, kaip ten reikalai toje Generalinėje Prokuratūroje?  Visos bylos, kurios buvo su mano ir mano įmonės dalyvavimu, privalo būti išnagrinėtos iš naujo ir nusikalstamus sprendimus padarę pareigūnai ir teisėjai, privalo už  tai atsakyti ir atlyginti savo veiksmais padarytą žalą. 
    Viešai pareiškiu, kad dėl viso to kreipsiuosi ir į Prezidentą Gitaną Nausėdą ir viešinsiu viską, kas bus daroma, ar nedaroma.
    Teisinis banditizmas, Lietuvoje privalo baigtis, kitu atveju, teisingumą teks pradėti vykdyti patiems.
 
Pagarbiai
Vilmantas Povilaitis

2019 m. birželio 13 d., ketvirtadienis

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui 2019-06-13 Vilnius Seimo Žmogaus teisių komitetui Seimo Antikorupcijos komisijai

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui 2019-06-13 Vilnius
Seimo Žmogaus teisių komitetui
Seimo Antikorupcijos komisijai

Dėl FNTT vadovų veiklos apsvarstymo
Pateikiu Jums nuorodą į FNTT prie LR VRM Vilniaus apygardos valdybos (VAV) viršininko Dainiaus Baršausko ir Zigmo Vaišvilos 2019-03-06 pokalbio video/audio įrašą, padarytą nepaprašius ir negavus mano sutikimo šio įrašo darymui, taip pat informaciją apie FNTT vadovybės susidorojimą su FNTT pareigūne Rasa Bernatonyte.
Prašau Jus bendrame posėdyje, dalyvaujant Generaliniam prokurorui, vidaus reikalų ministrui, FNTT vadovams, Rasai Bernatonytei ir man, apsvarstyti susidorojimą su FNTT vyresniąja tyrėja Rasa Bernatonyte, taip pat akivaizdžiai neteisėtą FNTT vadovų veiklą, jų neteiusėtą kišimąsi į ikiteisminių tyrimų eigas. 2019-04-21 Lietuvos ryto TV laidoje 24/7 paskelbta, kad Seimo Antikorupcijos komisija svarstys šią padėtį FNTT. Vidaus reikalų ministerija akivaizdžiai nenori kištis į FNTT vadovų veiklą, šiuo neveikimu dangstydama jų neteisėtą veiklą. Valstybė, principingai gynusi korupciją demaskavusią Kauno tardymo izoliatoriaus buvusią vyr. finansininkę Rasą Kazėnienę, neturi teisės neginti ir tai padariusios FNTT pareigūnės Rasos Bernatonytės, Nurodytoje TV laidoje pasklebta, kad ji kreipėsi į Generalinę prokuratūrą dėl korupcijos FNTT, tačiau jai net nesuteiktas pareiškėjos statusas, su ja, pagrįstai manu, dėl šių aplinkybių susidorota – ji pažeminta pareigose ir išsiųsta dirbti į Kauną.
Pateikiu nuorodą į šį video/audio įrašą, viešai paskelbtą su mano komentarais mano 2019-05-31 spaudos konferencijoje Seime:
https://www.youtube.com/watch… .
Šį įrašą man pateikė FNTT direktorius Antoni Mikulskis 2019-05-15 FNTT raštu (priedas 1), kuris patvirtina, kad A. Mikulskis pakeitė savo aiškinimą 2019-03-27 FNTT direktoriaus rašte (Jums pateiktame mano 2019-05-05 raštu), kuriame šis vadovas žinomai melagingai, t.y. sąmoningai man paaiškino, kad šio įrašo negali man pateikti, vadovaujantis BPK 117 str., t.y. ikiteisminio tyrimo duomenų neskelbtinumu.
Naujas FNTT prie LR VRM VAV viršininkas Edgaras Leškevičius 2019-04-10 raštu Nr.25/10-1-1-6781 (Jums pateiktu mano 2019-05-05 raštu), pasirėmęs ir 2019-03-27 FNTT direktoriaus raštu, žinomai melagingai man paaiškino, kad šis įrašas yra prijungtas ir prie tyrimo medžiagos Nr.M-6-02-00008-18 ir atsisakė jį pateikti man, motyvuodamas tuo, kad procesinį sprendimą dėl to turi priimti Vilniaus apygardos prokuratūros 3-iojo BPS vyr. prokuroras R. Boiko.
2019-05-05 Z. Vaišvilos raštu Jums pateikiau įrodymus, patvirtinančius, kad mano 2019-03-06 pokalbio su FNTT Vilniaus apygardos valdybos buvusiu viršininku Dainiumi Baršausku video/audio įrašas nėra sudėtinė ikiteisminio tyrimo Nr.10-9-00139-12 ir tyrimo medžiagos Nr.M-6-02-00008-18 dalis, t.y. jo nėra šiose bylose:
a) prokurorų raštiškus patvirtinimus;
b) mano susipažinimo su šiomis medžiagomis protokolus.
Tik po to, kai šiuos įrodymus pateikiau FNTT direktoriui A. Mikulskiui, šį video/audio įrašą 2019-05-15 FNTT raštu jis pateikė man.
2019-04-21 Lietuvos ryto TV laidoje paskelbta ir mano Jums pateikta informacija patvirtina, kad FNTT vadovai Antoni Mikulskis, Dainius Baršauskas ir Edgaras Leškevičius, veikdami drauge akivaizdžiai susitarę, atlieka veiksmus, kurie yra ne tik neteisėti, bet ir diskredituoja FNTT prie LR VRM autoritetą ir jos veklą, parodo, kad bent jau FNTT Vilniaus apygardos valdyboje pareigūnai dirba, vadovaudamiesi ne BPK, bet „Baršausko kodeksu“ (2019-04-21 Lietuvos ryto TV laidos 24/7 panaudota terminologija).
Prijungus šį video/audio įrašą, prašau ištirti, kodėl ir kokiu pagrindu FNTT vadovai, mano pagrįsta nuomone, susidorojo su FNTT VAV vyresniąja tyrėja Rasa Bernatonyte, kuri 2019 m. sausyje dėl galimos korupcijos FNTT kreipėsi į Generalinę prokuratūrą.
2019-03-06 Z. Vaišvilos ir D. Baršausko video/audio įrašo turinys patvirtina šias aplinkybes – D. Baršausko patvirtinimą, kad aš turėjau tinkamą prokuroro 2019-01-25 leidimą susipažinti su šios bylos medžiaga, neribojant to laike, ir gauti šių dokumentų kopijas, kad ikiteisminio tyrimo įstaiga FNTT netinkamai elgiasi, net šešerius metus vilkindama 2013-04-16 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutarties dėl UAB „Skomė“ dokumentų (suklastotų) poėmio įvykdymą, o 2013-12-17 poėmio protokolu paėmusi tik suklastotų UAB „Skomė“ dokumentų (akcininkų registracijos knygos) kopijas. Šis įrašas patvirtina FNTT vadovų prisipažinimą dėl neteisėto šios ikiteisminio tyrimo bylos vilkinimo, siekiant nustatyti, kas nuėmė lėšas iš Standard Chartered banko Vokietijoje Frankfurte prie Maino, taip pat tai, kodėl FNTT vadovai pakeitė dėl to vyr. tyrėjos Rasos Bernatonytės vykdytiną prokuroro nurodymą į neteisėtus FNTT vadovų nurodymus, kurie, pagrįstai manau, reiškia tik prokurorų nurodymų vilkinimą.
Vykdant prokurorų nurodymus išsiaiškinti, kas nuėmė šias lėšas nurodytame banke Vokietijoje, FNTT VAV viršininkas D. Baršauskas ir šios valdybos NVTS viršininkas E. Leškevičius neleido vyr. tyrėjai R. Bernatonytei kreiptis į Lietuvos banką dėl šios informacijos (prokurorų nurodymai), o nurodė konsultuotis su FNTT Pinigų plovimo prevencijos valdybos ir Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus specialistais. Tam 2019-03-14 rezoliucija pritarė ir FNTT direktorius A. Mikulskis. Šias aplinkybes patvirtina 2019-02-07, 2019-02-13 ir vėlesni FNTT vyr. tyrėjos Rasos Bernatonytės tarnybiniai pranešimai, 2019-02-15 FNTT Pinigų plovimo prevencijos valdybos viršininko atsakymas, 2019-03-08 d. surašytas FNTT Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus specialisto ir vyr. tyrėjos R. Bernatonytės įmonei Development Win Limited išrašyto Standard Chartered banko čekio apžiūros protokolas. Jame šis FNTT specialistas patvirtino, kad negali atsakyti nė į vieną klausimą dėl šio čekio. FNTT vadovybė negali nežinoti FNTT specialistų žinių ir to, kad duomenys, kas nuėmė lėšas banke, gali nustatyti ne FNTT darbuotojų vykdomos dokumentų apžiūros, bet konkretūs duomenys iš bankų sistemos. Tokie FNTT vadovų neteisėti veiksmai patvirtina jų neslepiamą siekį vilkinti duomenų apie tai, kas nuėmė banke Vokietijoje lėšas, sužinojimą. Vilkinimą patvirtina ir tai, kad šiam susipažinimui pradžioje buvo paskirtas atostogaujantis FNTT Ūkinės finansinės veiklos skyriaus specialistas.
Siekdamas išsiaiškinti šiuos FNTT vadovų veiksmus, 2019-03-05 kreipiausi į FNTT VAV viršininką D. Baršauską dėl mano priėmimo. 2019-03-06 įvyko mano ir D. Baršausko pokalbis kažkodėl ne jo kabinete ar priėmimo kambaryje, bet FNTT apklausų kambaryje. Neklausus ir negavus mano sutikimo, neteisėtai buvo padarytas šio pokalbio video/audio įrašas.
Tai vertinu kaip neteisėtą poveikį man, šios ikiteisminio tyrimo bylos nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui, spaudimą ir gąsdinimą, kad aš nesiimčiau aktyvių veiksmų, kuriuos vykdyti teisę man suteikia BPK. Pagrįstai manau, kad šis video/audio įrašas buvo daromas, siekiant ne tik neteisėto poveikio man, proceso dalyviui, bet kaip ir kerštas man dėl šios informacijos apie FNTT vadovų neteisėtus veiksmus paviešinimo.
Manau, kad tokią informaciją iš vieningos eurozonos bankų sistemos gali gauti ir pati FNTT, ir Valstybės saugumo departamentas. Tačiau, pagrįstai manau, akivaizdžiai šališka Juozo Matonio atžvilgiu FNTT vadovybė neteisėtais nurodymais šio ikiteisminio tyrimo pareigūnei Rasai Bernatonytei sąmoningai užvilkino šios informacijos gavimą byloje.
Pagrįstai manau, kad FNTT vadovai yra šališki šioje ikiteismino tyrimo byloje ir vilkina jos eigą. Vilkinimą ir neteisėtą spaudimą man, kaip šios bylos proceso dalyviui, patvirtina ir 2019-03-05 FNTT direktoriaus A. Mikulskio pranešimas Generalinei prokuratūrai apie mano ir vyr. tyrėjos R. Bernatonytės, pažemintos pareigose ir nušalintos nuo ikiteisminio tyrimo Nr.10-9-00139-12 bylos, nepadarytą nusikaltimą, tariamai apšmeižus FNTT ir tariamai neteisėtai atskleidus šio ikiteismino tyrimo medžiagą, nors prokuroro leidimą tam turėjau, ir tai patvirtino D. Baršauskas mano 2019-03-06 pokalbio su juo metu. 2019-03-05 FNTT direktoriaus A. Mikulskio pranešimo pagrindu Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą Nr.01-2-00007-19.
FNTT direktorius A. Mikulskis, D. Baršauskas ir E.Leškevičius vietoje to, kad veiktų sutinkamai su BPK reikalavimais, vilkino šios bylos tyrimą ir R. Bernatonytės veiklos ikiteisminiame tyrime Nr.10-9-00139-12 patikrinimu, nubaudė ją, pažemino pareigose ir pasiuntė dirbti iš Vilniaus į Kauną, tuo pažeisdami ikiteisminiam tyrimui Nr.10-9-00139-12 vadovaujančio prokuroro M. Greičiaus 2018-12-19 Vilniaus apygardos prokuratūros raštu Nr.S-644223 (priedas 2) nurodymą tyrimą vykdyti intensyviau. FNTT prie LR VRM Imuniteto ir kontrolės skyriaus raštai 2019-03-04 Nr.1/8-5-713 ir 2019-03-22 Nr.1/8-9-951 (priedai 3) patvirtina, kad 2019-03-01 FNTT direktoriaus nurodymu Nr.04/8-5-2486 buvo pradėtas šis R. Bernatonytės patikrinimas. Neturėdama bylos, R. Bernatonytė negalėjo vykdyti tyrimo ir prokuroro pavedimų (R. Bernatonytės 2019-03-20, 2019-03-25 tarnybiniai pranešimai su jos vadovų rezoliucijomis - priedai 4). Š.m. gegužės 31 d. 10 val. socialdemokratų frakcijos spaudos konferencijoje Seime ikiteisminio tyrimo pareigūnų profsąjunga patvirtino, kad ši profsąjunga gina Rasą Bernatonytę ir jos teisminiam gynimui nusamdė advokatą.
Atkreipiu Jūsų dėmesį, kad aukštesnės prokurorės J. Kančauskienės 2018-02-09 Generalinės prokuratūros nutarimo, kuris Jums pateiktas, nurodymas ikiteisminiam tyrimui išsiaiškinti, kas Vokietijoje nurodytame banke nurodytame mieste nuėmė lėšas, kurias išplovė UAB „Skomė“ direktorius Juozas Matonis (beveik 163000 EUR), iki šiol, t.y. 16 mėnesių (!) neįvykdytas. Nemanau, kad aš ar Jūs, Ministre Pirmininke, turėtume FNTT vadovams aiškinti, kaip FNTT turi aiškintis, kas konkrečiame banke nuėmė lėšas pagal banko čekį.
Tai yra akivaizdus Juozo Matonio galimai nusikalstamų veikų dangstymas. Juozas Matonis yra buvęs Vilkaviškio rajono vyr. prokuroras ir buvęs vidaus reikalų ministro pavaduotojas, kurio brolis Algirdas Matonis buvo ilgametis Lietuvos kriminalinės policijos vadovas.
Atsižvelgiant į išdėstytą, prašau bendrame posėdyje, dalyvaujant Generaliniam prokurorui, vidaus reikalų ministrui, FNTT vadovams, Rasai Bernatonytei ir man, apsvarstyti susidorojimą su FNTT vyresniąja tyrėja Rasa Bernatonyte, taip pat akivaizdžiai neteisėtą FNTT vadovų veiklą, jų neteiusėtą kišimąsi į ikiteisminių tyrimų eigas.
Mes atkūrinėjome šią valstybę ne dėl to, kad specialiųjų tarnybų pareigūnai piktnaudžiautų savo įgaliojimais, o dangstant šias veikas sąmoningai ir akivaizdžiai meluotų.
Toks pareigūnų elgesys kelia ir pagrįstas abejones dėl tokių pareigūnų kvalifikacijos ir tinkamumo užimti atsakingas pareigūnų pareigas.

Zigmo Vaišvilos
VIEŠAS KREIPIMASIS
į Ministrą Pirmininką Saulių Skvernelį ir
Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetą, Žmogaus teisių komitetą ir Antikorupcijos komisiją
2019-06-13 Vilnius


Viešai paskelbta informacija apie FNTT vadovų direktoriaus Antoni Mikulskio, Vilniaus apygardos valdybos buvusio viršininko Dainiaus Baršausko bei šios valdybos Nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus viršininko Edgaro Leškevičiaus neteisėtų veikų, neteisėtai kišantis į ikiteisminių tyrimų eigą bei susidorojant su šio skyriaus pareigūne Rasa Bernatonyte, atsisakiusia vykdyti neteisėtus jos vadovybės nurodymus ir dėl korupcijos FNTT kreipusiosis į Generalinę prokuratūrą.
Pateikiu 2019-03-06 Dainiaus Baršausko ir Zigmo Vaišvilos pokalbio video/audio įrašą (https://www.youtube.com/watch?v=vYyX63Syy0I&list=PLA2P52oGyYC8tHTWCTBXxuaXGik9D1M0I&index=2&t=0s ), padarytą neteisėtai - neprašius ir negavus Zigmo Vaišvilos sutikimo šiam veiksmui. Šį įrašą, kuris patvirtina paties Dainiaus Baršausko prisipažinimą, kad FNTT netinkamai vykdo ikiteisminius tyrimus, išreikalauti iš FNTT vengė ir prokuratūra, ir Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis, ir vidaus reikalų ministras Eimutis Misevičius.
Zigmas Vaišvila viešai kreipiasi į Ministrą Pirmininką Saulių Skvernelį, prašydamas apginti ne tik Rasą Kazėnienę, atskleidusią korupciją Kauno tardymo izoliatoriuje, bet ir Rasą Bernatonytę, atskleidusią korupciją FNTT.
Kreipiamasi ir į Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetą, Žmogaus teisių komitetą ir Antikorupcijos komisiją dėl bendro posėdžio, kuriame, dalyvaujant Generaliniam prokurorui (prokuratūra nesuteikė Rasai Bernatonytei pranešėjos statuso, kuris neleidžia susidoroti su asmeniu, pranešusiu apie korupciją), Ministrui Pirmininkui ir vidaus reikalų ministrui, būtų apsvarstytas FNTT susidorojimas su pareigūne Rasa Bernatonyte.
2019-04-21 Lietuvos ryto TV laidoje 24/7 Seimo Antikorupcijos komisija pasižadėjo šią padėtį svarstyti. Ikiteisminio tyrimo pareigūnų profsąjunga pradėjo ginti Rasą Bernatonytę, šios principingos pareigūnės gynimui nusamdytas advokatas.
Skelbiami šie Zigmo Vaišvilos vieši kreipimaisi.

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai 2019 m. birželio 13 d. Vilnius

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai


2019 m. birželio 13 d. VilniusŠ.m. birželio 13 d. VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistravo Lietuvos Visuomenės Tarybos (LVT) valdybos narius Vilmantą Povilaitį, Vidą Stankūnienę, Vitolį Valą, Kiprą Valentinavičių ir Liudą Vedeckį. Juos LVT valdybos nariais išrinko eilinis visuotinis LVT narių susirinkimas, įvykęs Kaune š.m. balandžio 27 d.
Tokiu būdu pasibaigė nesusipratimai su buvusiais LVT valdybos nariais, kurie patys išstojo iš LVT (Aldona Birutė Jankevičienė) ar buvo pašalinti iš LVT narių LVT valdybos sprendimais dėl šiurkščių organizacijos įstatų pažeidimų – Zenonas Andrulėnas, Aurimas Drižius, Jonas Mažintas, Kazys Serbenta ir Zenonas Jurgelevičius.
Šiuos buvusius LVT narius VĮ Registrų centras buvo išregistravęs iš LVT valdybos narių, viešame Juridinių asmenų registre nurodant jų, kaip LVT valdybos narių, įgaliojimų pasibaigimo datas.Lietuvos Visuomenės Tarybos vadyba
Lietuvos Visuomenės Taryba

2019 m. birželio 10 d., pirmadienis

Детям 60-х, 70-х, 80-х посвящается.

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai 2019-06-10

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai
2019-06-10
2019 m. birželio 7 d. LR Seime Lietuvoje išrinktiems Europos Parlamento nariams LR Vyriausioji rinkimų komisija įteikinėjo šio parlamento nario pažymėjimus. Ceremonija dėl nepaskelbtų priežasčių įvyko ne ryte, tačiau antroje dienos pusėje. Vienintelis Petras Auštrevičius (Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis) LR Seime pasirašė Lietuvos Visuomenės Tarybos pasiūlytą „Europos Parlamento nario priesaiką“:
 „Aš, Petras Auštrevičius, būdamas Lietuvos Respublikos piliečiu prisiekiu visada būti ištikimu Lietuvos Respublikai ir jos Konstitucijai, prisiekiu sąžiningai dirbti, garbingai eiti parlamentaro pareigas Europos Parlamente, visapusiškai ginti, atstovauti Lietuvos Respublikos interesams, dirbti bendradarbiaujant su visais Lietuvos pasiuntiniais Europos Parlamente, tarnauti demokratijai ir jos plėtrai. Tepadeda man Dievas!“
Aušra Maldeikienė (visuomeninis rinkimų komitetas „Aušros Maldeikienės traukinys“), Stasys Jakeliūnas ir  Bronius Ropė (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga), Liudas Mažylis (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai) atsisakė tai padaryti. Viktor Uspaskich (Darbo partija) paėmė priesaikų tekstus jų apmąstymui.
Vilija Blinkevičiūtė ir Juozas Olekas (Lietuvos socialdemokratų partija), Rasa Juknevičienė ir Andrius Kubilius (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai), Valdemar Tomaševski („Valdemaro Tomaševskio blokas“ – Krikščioniškų šeimų sąjungos ir Rusų aljanso koalicija) į pažymėjimų įteikimo iškilmingą ceremoniją neatvyko.
Lietuvos Visuomenės Taryba šios ceremonijos išvakarėse Lietuvoje išrinktiems Europos Parlamento nariams išsiuntė elektroninius laiškus, kuriais pasiūlė ceremonijos metu pasirašyti šią priesaiką. LR VRK pirmininkė Laura Matijošaitytė po trijų mėnesių nuo šio pasiūlymo gavimo ceremonijos išvakarėse paaiškino, kad LT VRK nepritaria šiai inicityvai, tačiau netrukdė tai pasiūlyti išrinktiesiems.
Lietuvos Visuomenės Taryba prieš tris mėnesius kreipėsi į LR Vyriausiąją rinkimų komisiją, siūlydama būsimiems Europos Parlamento nariams prisiminti 1989 m. TSRS liaudies deputatų gerąją patirtį veikti drauge kaip vienai komandai, išrinktai Lietuvos žmonių, pasirašyti priesaiką Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir susitarti veikti drauge, nepaisant Kremliaus ketinimų primesti savo veiklos taisykles. Tai buvo pasiūlyta, atsižvelgus į Europos Parlamento ankstesnių kadencijų narių, rinktų Lietuvoje, veiklą, jų susiskaldymą ir darbą ne bendrai, o atskirose taip vadinamų europinių partijų frakcijose. Juozas Olekas 1989 m., kaip Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio deputatas, buvo Lietuvoje išrinktas ir TSRS liaudies deputatu.
Atgimimo laikotarpiu dirbti ir siekti bendrų tikslų drauge, bet ne tik žadėti, Lietuvoje išrinktiems deputatams buvo savaime aiškus dalykas.
Lietuvos Visuomenės Taryba tikisi, kad ši iniciatyva nebuvo priežastimi Vilijai Blinkevičiūtei ir Juozui Olekui, Rasai Juknevičienei ir Andriui Kubiliui, Valdemar Tomaševski neatvykti į iškilmingą Europos Parlamento narių pažymėjimų įteikimo ceremoniją, todėl laukia jų nuomonės dėl Lietuvos Visuomenės Tarybos pasiūlytos pasirašyti priesaikos.

Lietuvos Visuomenės Taryba

2019 m. birželio 3 d., pirmadienis

Jurbarko istorija, kai vaikinas sumušė merginą. Psichologinė Situacijos ...

Jurbarko istorija, kai vaikinas sumušė merginą. Psichologinė Situacijos ...

Pirčiupio tragedija – 75 metai 2019 06 03 Dovydas Laucius

Daugelis, o ypač šiuolaikinis Lietuvos jaunimas, mažai girdėję prieš 75 metus įvykusią tragediją Pirčiupių kaime. 1944m. birželio 3 dieną Vokietijos nacistai čia gyvus sudegino visą kaimą – 119 gyventojų su jų svečiais ar praeiviais. Kaip pasakoja dar gyva anų laikų liudininkė senolė Marija, du pro šalį važiavę dviratininkai kartu su kaimiečiais taip pat buvo nuvaryti į tvartą ir iš jo jau nebeišėjo... Moterys, seneliai, vaikai ir net žindomi kūdikiai – visi buvo sudeginti gyvi. Mat, per naktį pušyje sargyboje tupėjęs vokietis sargybinis buvo rastas negyvas. Todėl nacistai nutarė įbauginti visuomenę, kad ši nepadėtų tarybiniams partizanams. Tuos, kurie nuo baisios mirties bandė pabėgti – sušaudė ir vėliau jų lavonų neleido laidoti. Įdomi aplinkybė, kad toks nežmoniškas elgesys niekaip negalėjo paveikti karo baigties, nes Tarybinė Armija Lietuvą nuo vokiškųjų nacistų išvadavo jau už poros savaičių nuo Pirčiupio tragedijos....


2019 m. birželio 2 d., sekmadienis

Кто и как стряпает шпионское дело? (Открытое письмо Альгирдаса Палецкиса Nr. 2) Kas ir kaip kurpia “šnipinėjimo bylą”? (Atviras Algirdo Paleckio laiškas Nr. 2)

Kas ir kaip kurpia “šnipinėjimo bylą”? (Atviras Algirdo Paleckio laiškas Nr. 2)


Man yra uždrausta atskleisti bylos “duomenis”. Bet burna dar negalutinai užčiaupta. Galiu dar kai ką pasakyti. Buvęs saugumiečių vadas Grina prieš keletą metų ištarė: „Kas važinėja į Rusiją, tas galimai kelia grėsmę Lietuvos saugumui”. Štai ji, nuostabi demokratinio fašizmo logika. Su rasizmo kvapeliu – nedrįskite draugauti su rusais.
Bet Grybauskaitei ir šito nepakako. Ji nušalino Griną, nes šis mat “rašė per daug pažymų ir negaudė šnipų”. Šiuos jos žodžius teisingai suprato pakeitęs Griną Jauniškis, aklai vykdantis Grybauskaitės ir amerikiečių nurodymus. 
Mane dažnai kviesdavo į įvairius renginius užsienyje, įskaitant ir Rusiją, ir aš nesiruošiau leistis įbauginamas demokratinių fašistų, todėl laisvai važinėdavau. Specialiai nuvažiavau į Krymą ir pareiškiau solidarumą su dauguma vietos gyventojų, nepanorusių patekti į banderovinių – porošenkinių fašistų nagus. 
Įvairiuose renginiuose užsienyje smerkdavau agresyvią JAV politiką visur eksportuoti savo vertybes, Baltijos šalių liokajiškumą ir žmonių nuskurdinimą, rusobobiją, Lietuvos pavertimą JAV torpeda prieš Rusiją. 
Nesiruošiau, kaip dauguma Lietuvos politikų, derintis prie landsberginio tono. Gyvename šioje žemėje trumpai – tad gaila brangaus laiko drebinant kinkas ar kišant galvą į smėlį – turime kalbėti tiesiai ir aiškiai. Beje, šiandien, gegužės 28 d. yra Vytauto Petkevičiaus gimtadienis – jis buvo žmonių mylimas ūž laisvą ir nuoširdų žodį.
Tą vėlų spalio vakarą jie įsiveržė į mano namus visu būriu. Įbaugindami vaikus, žmoną. Kiša man “špargalkę” – esu įtariamas šnipinėjimu. “Apgailėtini avigalviai”, - digntelėjo mintis, - “nieko originalesnio nesugalvojo”. Rado baisų įkaltį – Georgijaus juostelę.. Tiesa, sveikinu vusus su praėjusia gegužės 9 d. Su pergale prieš fašistinį brudą. Mes jį ir vėl įveiksime.
Kitame laiške pratęsiu savo mintis. Ir sveikinu su Grybauskaitės eros pabaiga. Nors liko daug jos liokajų. Po penkerių metų ji gali grįžti. Šitą fašistę reikia stabdyti iš visų jėgų.
Algirdas Paleckis, 2019-05-28, Vilnius
Lukiškių kalėjimas
Laisva ir nepriklausoma Žiniasklaida
www.vilmantinas.lt
---
Кто и как стряпает шпионское дело? (Открытое письмо Альгирдаса Палецкиса Nr. 2)
Мне запрещено оглашать детали „дела“. Но рот ещё не до конца закрыли. Кое-что ещё могу сказать. Бывший глава Госбезопасности Грина пару лет назад обмолвился: „Кто ездит в Россию, тот может представлять угрозу национальной безопасности Литвы“.
Вот она, логика демократического фашизма! С привкусом расизма (не смейте дружить с русскими)! Но для Грибаускайте и этого показалось не достаточно. Она отстранила Грину, он мол „пишет много отчётов и ловит мало шпионов“. Эти слова правильно понял заменивший Грину Яунишкис, слепо исполняющий все указки Грибаускайте и американцев.
Меня часто приглашали на мероприятия за рубежом, в том числе и в России. И я не собирался пугаться демократических фашистов, поэтому свободно ездил. Специально навестил крымчан и выразил им солидарность, они ведь не захотели попасть под иго бандеровских фашистов. Я осуждал имперскую, агрессивную политику США, обнищание людей в Прибалтике, русофобию, превращение Литвы в американскую торпеду против России.
Не собирался подстраиваться, как многие политики в Литве, под дудку Ландсбергиса. Живём на этой земле сравнительно короткий срок – поэтому жалко времени на такое подстраивание – нужно говорить прямо и ясно. (Кстати, сегодня, 28-го мая, день рождения писателя Витаутаса Петкявичюса – его ценили как раз за свободное и искреннее слово).
В тот поздний октябрьский вечер они ворвались к нам домой всей гурьбой. Напугали детей и жену. Суют мне шпаргалку – я подозреваюсь в „шпионаже“. „Жалкие мудаки“, - пронзила первая мысль, - „ничего оригинальнее не изобрели“. Нашли улику- георгиевскую ленту… кстати, поздравляю всех с прошедшим 9 мая! С Победой над фашистской нечистью! Мы её опять победим.
В другом письме продолжу (И поздравляю с концом эры Грибаускайте. Хотя она везде расставила своих лакеев. После 5 лет она может вернуться. Эту фашистку нужно остановить во что бы то ни стало).
Альгирдас Палецкис, 2019-05-28, Вильнюс
Лукишская тюрьма

www.vilmantinas.lt