2019 m. birželio 13 d., ketvirtadienis

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui 2019-06-13 Vilnius Seimo Žmogaus teisių komitetui Seimo Antikorupcijos komisijai

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui 2019-06-13 Vilnius
Seimo Žmogaus teisių komitetui
Seimo Antikorupcijos komisijai

Dėl FNTT vadovų veiklos apsvarstymo
Pateikiu Jums nuorodą į FNTT prie LR VRM Vilniaus apygardos valdybos (VAV) viršininko Dainiaus Baršausko ir Zigmo Vaišvilos 2019-03-06 pokalbio video/audio įrašą, padarytą nepaprašius ir negavus mano sutikimo šio įrašo darymui, taip pat informaciją apie FNTT vadovybės susidorojimą su FNTT pareigūne Rasa Bernatonyte.
Prašau Jus bendrame posėdyje, dalyvaujant Generaliniam prokurorui, vidaus reikalų ministrui, FNTT vadovams, Rasai Bernatonytei ir man, apsvarstyti susidorojimą su FNTT vyresniąja tyrėja Rasa Bernatonyte, taip pat akivaizdžiai neteisėtą FNTT vadovų veiklą, jų neteiusėtą kišimąsi į ikiteisminių tyrimų eigas. 2019-04-21 Lietuvos ryto TV laidoje 24/7 paskelbta, kad Seimo Antikorupcijos komisija svarstys šią padėtį FNTT. Vidaus reikalų ministerija akivaizdžiai nenori kištis į FNTT vadovų veiklą, šiuo neveikimu dangstydama jų neteisėtą veiklą. Valstybė, principingai gynusi korupciją demaskavusią Kauno tardymo izoliatoriaus buvusią vyr. finansininkę Rasą Kazėnienę, neturi teisės neginti ir tai padariusios FNTT pareigūnės Rasos Bernatonytės, Nurodytoje TV laidoje pasklebta, kad ji kreipėsi į Generalinę prokuratūrą dėl korupcijos FNTT, tačiau jai net nesuteiktas pareiškėjos statusas, su ja, pagrįstai manu, dėl šių aplinkybių susidorota – ji pažeminta pareigose ir išsiųsta dirbti į Kauną.
Pateikiu nuorodą į šį video/audio įrašą, viešai paskelbtą su mano komentarais mano 2019-05-31 spaudos konferencijoje Seime:
https://www.youtube.com/watch… .
Šį įrašą man pateikė FNTT direktorius Antoni Mikulskis 2019-05-15 FNTT raštu (priedas 1), kuris patvirtina, kad A. Mikulskis pakeitė savo aiškinimą 2019-03-27 FNTT direktoriaus rašte (Jums pateiktame mano 2019-05-05 raštu), kuriame šis vadovas žinomai melagingai, t.y. sąmoningai man paaiškino, kad šio įrašo negali man pateikti, vadovaujantis BPK 117 str., t.y. ikiteisminio tyrimo duomenų neskelbtinumu.
Naujas FNTT prie LR VRM VAV viršininkas Edgaras Leškevičius 2019-04-10 raštu Nr.25/10-1-1-6781 (Jums pateiktu mano 2019-05-05 raštu), pasirėmęs ir 2019-03-27 FNTT direktoriaus raštu, žinomai melagingai man paaiškino, kad šis įrašas yra prijungtas ir prie tyrimo medžiagos Nr.M-6-02-00008-18 ir atsisakė jį pateikti man, motyvuodamas tuo, kad procesinį sprendimą dėl to turi priimti Vilniaus apygardos prokuratūros 3-iojo BPS vyr. prokuroras R. Boiko.
2019-05-05 Z. Vaišvilos raštu Jums pateikiau įrodymus, patvirtinančius, kad mano 2019-03-06 pokalbio su FNTT Vilniaus apygardos valdybos buvusiu viršininku Dainiumi Baršausku video/audio įrašas nėra sudėtinė ikiteisminio tyrimo Nr.10-9-00139-12 ir tyrimo medžiagos Nr.M-6-02-00008-18 dalis, t.y. jo nėra šiose bylose:
a) prokurorų raštiškus patvirtinimus;
b) mano susipažinimo su šiomis medžiagomis protokolus.
Tik po to, kai šiuos įrodymus pateikiau FNTT direktoriui A. Mikulskiui, šį video/audio įrašą 2019-05-15 FNTT raštu jis pateikė man.
2019-04-21 Lietuvos ryto TV laidoje paskelbta ir mano Jums pateikta informacija patvirtina, kad FNTT vadovai Antoni Mikulskis, Dainius Baršauskas ir Edgaras Leškevičius, veikdami drauge akivaizdžiai susitarę, atlieka veiksmus, kurie yra ne tik neteisėti, bet ir diskredituoja FNTT prie LR VRM autoritetą ir jos veklą, parodo, kad bent jau FNTT Vilniaus apygardos valdyboje pareigūnai dirba, vadovaudamiesi ne BPK, bet „Baršausko kodeksu“ (2019-04-21 Lietuvos ryto TV laidos 24/7 panaudota terminologija).
Prijungus šį video/audio įrašą, prašau ištirti, kodėl ir kokiu pagrindu FNTT vadovai, mano pagrįsta nuomone, susidorojo su FNTT VAV vyresniąja tyrėja Rasa Bernatonyte, kuri 2019 m. sausyje dėl galimos korupcijos FNTT kreipėsi į Generalinę prokuratūrą.
2019-03-06 Z. Vaišvilos ir D. Baršausko video/audio įrašo turinys patvirtina šias aplinkybes – D. Baršausko patvirtinimą, kad aš turėjau tinkamą prokuroro 2019-01-25 leidimą susipažinti su šios bylos medžiaga, neribojant to laike, ir gauti šių dokumentų kopijas, kad ikiteisminio tyrimo įstaiga FNTT netinkamai elgiasi, net šešerius metus vilkindama 2013-04-16 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutarties dėl UAB „Skomė“ dokumentų (suklastotų) poėmio įvykdymą, o 2013-12-17 poėmio protokolu paėmusi tik suklastotų UAB „Skomė“ dokumentų (akcininkų registracijos knygos) kopijas. Šis įrašas patvirtina FNTT vadovų prisipažinimą dėl neteisėto šios ikiteisminio tyrimo bylos vilkinimo, siekiant nustatyti, kas nuėmė lėšas iš Standard Chartered banko Vokietijoje Frankfurte prie Maino, taip pat tai, kodėl FNTT vadovai pakeitė dėl to vyr. tyrėjos Rasos Bernatonytės vykdytiną prokuroro nurodymą į neteisėtus FNTT vadovų nurodymus, kurie, pagrįstai manau, reiškia tik prokurorų nurodymų vilkinimą.
Vykdant prokurorų nurodymus išsiaiškinti, kas nuėmė šias lėšas nurodytame banke Vokietijoje, FNTT VAV viršininkas D. Baršauskas ir šios valdybos NVTS viršininkas E. Leškevičius neleido vyr. tyrėjai R. Bernatonytei kreiptis į Lietuvos banką dėl šios informacijos (prokurorų nurodymai), o nurodė konsultuotis su FNTT Pinigų plovimo prevencijos valdybos ir Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus specialistais. Tam 2019-03-14 rezoliucija pritarė ir FNTT direktorius A. Mikulskis. Šias aplinkybes patvirtina 2019-02-07, 2019-02-13 ir vėlesni FNTT vyr. tyrėjos Rasos Bernatonytės tarnybiniai pranešimai, 2019-02-15 FNTT Pinigų plovimo prevencijos valdybos viršininko atsakymas, 2019-03-08 d. surašytas FNTT Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus specialisto ir vyr. tyrėjos R. Bernatonytės įmonei Development Win Limited išrašyto Standard Chartered banko čekio apžiūros protokolas. Jame šis FNTT specialistas patvirtino, kad negali atsakyti nė į vieną klausimą dėl šio čekio. FNTT vadovybė negali nežinoti FNTT specialistų žinių ir to, kad duomenys, kas nuėmė lėšas banke, gali nustatyti ne FNTT darbuotojų vykdomos dokumentų apžiūros, bet konkretūs duomenys iš bankų sistemos. Tokie FNTT vadovų neteisėti veiksmai patvirtina jų neslepiamą siekį vilkinti duomenų apie tai, kas nuėmė banke Vokietijoje lėšas, sužinojimą. Vilkinimą patvirtina ir tai, kad šiam susipažinimui pradžioje buvo paskirtas atostogaujantis FNTT Ūkinės finansinės veiklos skyriaus specialistas.
Siekdamas išsiaiškinti šiuos FNTT vadovų veiksmus, 2019-03-05 kreipiausi į FNTT VAV viršininką D. Baršauską dėl mano priėmimo. 2019-03-06 įvyko mano ir D. Baršausko pokalbis kažkodėl ne jo kabinete ar priėmimo kambaryje, bet FNTT apklausų kambaryje. Neklausus ir negavus mano sutikimo, neteisėtai buvo padarytas šio pokalbio video/audio įrašas.
Tai vertinu kaip neteisėtą poveikį man, šios ikiteisminio tyrimo bylos nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui, spaudimą ir gąsdinimą, kad aš nesiimčiau aktyvių veiksmų, kuriuos vykdyti teisę man suteikia BPK. Pagrįstai manau, kad šis video/audio įrašas buvo daromas, siekiant ne tik neteisėto poveikio man, proceso dalyviui, bet kaip ir kerštas man dėl šios informacijos apie FNTT vadovų neteisėtus veiksmus paviešinimo.
Manau, kad tokią informaciją iš vieningos eurozonos bankų sistemos gali gauti ir pati FNTT, ir Valstybės saugumo departamentas. Tačiau, pagrįstai manau, akivaizdžiai šališka Juozo Matonio atžvilgiu FNTT vadovybė neteisėtais nurodymais šio ikiteisminio tyrimo pareigūnei Rasai Bernatonytei sąmoningai užvilkino šios informacijos gavimą byloje.
Pagrįstai manau, kad FNTT vadovai yra šališki šioje ikiteismino tyrimo byloje ir vilkina jos eigą. Vilkinimą ir neteisėtą spaudimą man, kaip šios bylos proceso dalyviui, patvirtina ir 2019-03-05 FNTT direktoriaus A. Mikulskio pranešimas Generalinei prokuratūrai apie mano ir vyr. tyrėjos R. Bernatonytės, pažemintos pareigose ir nušalintos nuo ikiteisminio tyrimo Nr.10-9-00139-12 bylos, nepadarytą nusikaltimą, tariamai apšmeižus FNTT ir tariamai neteisėtai atskleidus šio ikiteismino tyrimo medžiagą, nors prokuroro leidimą tam turėjau, ir tai patvirtino D. Baršauskas mano 2019-03-06 pokalbio su juo metu. 2019-03-05 FNTT direktoriaus A. Mikulskio pranešimo pagrindu Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą Nr.01-2-00007-19.
FNTT direktorius A. Mikulskis, D. Baršauskas ir E.Leškevičius vietoje to, kad veiktų sutinkamai su BPK reikalavimais, vilkino šios bylos tyrimą ir R. Bernatonytės veiklos ikiteisminiame tyrime Nr.10-9-00139-12 patikrinimu, nubaudė ją, pažemino pareigose ir pasiuntė dirbti iš Vilniaus į Kauną, tuo pažeisdami ikiteisminiam tyrimui Nr.10-9-00139-12 vadovaujančio prokuroro M. Greičiaus 2018-12-19 Vilniaus apygardos prokuratūros raštu Nr.S-644223 (priedas 2) nurodymą tyrimą vykdyti intensyviau. FNTT prie LR VRM Imuniteto ir kontrolės skyriaus raštai 2019-03-04 Nr.1/8-5-713 ir 2019-03-22 Nr.1/8-9-951 (priedai 3) patvirtina, kad 2019-03-01 FNTT direktoriaus nurodymu Nr.04/8-5-2486 buvo pradėtas šis R. Bernatonytės patikrinimas. Neturėdama bylos, R. Bernatonytė negalėjo vykdyti tyrimo ir prokuroro pavedimų (R. Bernatonytės 2019-03-20, 2019-03-25 tarnybiniai pranešimai su jos vadovų rezoliucijomis - priedai 4). Š.m. gegužės 31 d. 10 val. socialdemokratų frakcijos spaudos konferencijoje Seime ikiteisminio tyrimo pareigūnų profsąjunga patvirtino, kad ši profsąjunga gina Rasą Bernatonytę ir jos teisminiam gynimui nusamdė advokatą.
Atkreipiu Jūsų dėmesį, kad aukštesnės prokurorės J. Kančauskienės 2018-02-09 Generalinės prokuratūros nutarimo, kuris Jums pateiktas, nurodymas ikiteisminiam tyrimui išsiaiškinti, kas Vokietijoje nurodytame banke nurodytame mieste nuėmė lėšas, kurias išplovė UAB „Skomė“ direktorius Juozas Matonis (beveik 163000 EUR), iki šiol, t.y. 16 mėnesių (!) neįvykdytas. Nemanau, kad aš ar Jūs, Ministre Pirmininke, turėtume FNTT vadovams aiškinti, kaip FNTT turi aiškintis, kas konkrečiame banke nuėmė lėšas pagal banko čekį.
Tai yra akivaizdus Juozo Matonio galimai nusikalstamų veikų dangstymas. Juozas Matonis yra buvęs Vilkaviškio rajono vyr. prokuroras ir buvęs vidaus reikalų ministro pavaduotojas, kurio brolis Algirdas Matonis buvo ilgametis Lietuvos kriminalinės policijos vadovas.
Atsižvelgiant į išdėstytą, prašau bendrame posėdyje, dalyvaujant Generaliniam prokurorui, vidaus reikalų ministrui, FNTT vadovams, Rasai Bernatonytei ir man, apsvarstyti susidorojimą su FNTT vyresniąja tyrėja Rasa Bernatonyte, taip pat akivaizdžiai neteisėtą FNTT vadovų veiklą, jų neteiusėtą kišimąsi į ikiteisminių tyrimų eigas.
Mes atkūrinėjome šią valstybę ne dėl to, kad specialiųjų tarnybų pareigūnai piktnaudžiautų savo įgaliojimais, o dangstant šias veikas sąmoningai ir akivaizdžiai meluotų.
Toks pareigūnų elgesys kelia ir pagrįstas abejones dėl tokių pareigūnų kvalifikacijos ir tinkamumo užimti atsakingas pareigūnų pareigas.

Zigmo Vaišvilos
VIEŠAS KREIPIMASIS
į Ministrą Pirmininką Saulių Skvernelį ir
Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetą, Žmogaus teisių komitetą ir Antikorupcijos komisiją
2019-06-13 Vilnius


Viešai paskelbta informacija apie FNTT vadovų direktoriaus Antoni Mikulskio, Vilniaus apygardos valdybos buvusio viršininko Dainiaus Baršausko bei šios valdybos Nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus viršininko Edgaro Leškevičiaus neteisėtų veikų, neteisėtai kišantis į ikiteisminių tyrimų eigą bei susidorojant su šio skyriaus pareigūne Rasa Bernatonyte, atsisakiusia vykdyti neteisėtus jos vadovybės nurodymus ir dėl korupcijos FNTT kreipusiosis į Generalinę prokuratūrą.
Pateikiu 2019-03-06 Dainiaus Baršausko ir Zigmo Vaišvilos pokalbio video/audio įrašą (https://www.youtube.com/watch?v=vYyX63Syy0I&list=PLA2P52oGyYC8tHTWCTBXxuaXGik9D1M0I&index=2&t=0s ), padarytą neteisėtai - neprašius ir negavus Zigmo Vaišvilos sutikimo šiam veiksmui. Šį įrašą, kuris patvirtina paties Dainiaus Baršausko prisipažinimą, kad FNTT netinkamai vykdo ikiteisminius tyrimus, išreikalauti iš FNTT vengė ir prokuratūra, ir Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis, ir vidaus reikalų ministras Eimutis Misevičius.
Zigmas Vaišvila viešai kreipiasi į Ministrą Pirmininką Saulių Skvernelį, prašydamas apginti ne tik Rasą Kazėnienę, atskleidusią korupciją Kauno tardymo izoliatoriuje, bet ir Rasą Bernatonytę, atskleidusią korupciją FNTT.
Kreipiamasi ir į Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetą, Žmogaus teisių komitetą ir Antikorupcijos komisiją dėl bendro posėdžio, kuriame, dalyvaujant Generaliniam prokurorui (prokuratūra nesuteikė Rasai Bernatonytei pranešėjos statuso, kuris neleidžia susidoroti su asmeniu, pranešusiu apie korupciją), Ministrui Pirmininkui ir vidaus reikalų ministrui, būtų apsvarstytas FNTT susidorojimas su pareigūne Rasa Bernatonyte.
2019-04-21 Lietuvos ryto TV laidoje 24/7 Seimo Antikorupcijos komisija pasižadėjo šią padėtį svarstyti. Ikiteisminio tyrimo pareigūnų profsąjunga pradėjo ginti Rasą Bernatonytę, šios principingos pareigūnės gynimui nusamdytas advokatas.
Skelbiami šie Zigmo Vaišvilos vieši kreipimaisi.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą