2023 m. rugsėjo 1 d., penktadienis

Vilmantas Povilaitis: 2020-07-09 Gerbiami Lietuvos Karaliai.......

 I ask the Free Media Representatives to translate the article into your language and circulate it with all possible means. This shows people what's happening in the countries of the European Union.

 Я прошу представителей свободных СМИ перевести статью на ваш язык и распространить ее всеми возможными способами. Это покажет людям, что происходит в Европейском Союзе

Gerbiami Lietuvos Karaliai...... Lietuvoje yra nevienas karalius, kuris supranta kas Lietuvoje blogai. Bet tie karaliai,
nesupranta, arba nenori suprasti, kad kol Jie nenusiims karūnų, tol Tauta eis į
prąžūtį.
  Visada sakiau ir sakysiu, kad norint nugalėti išsigimusią sistemą,
kuri Žmoniją veda į Pasaulinę Žmonijos vergovę, yra   reikalinga vienybė. Be vienybės, mes tik
leidžiame sistemai, kuri skirtingai nei Mes, yra vieninga, sparčiai stumti mus į
susinaikinimą. Didžiulė, Pagarba, Kazimierui Juraičiui, Audriui Nakui, Zigmui Vaišvilai, Rolandui Paulauskui, už Tautos vienyjimą, taip pat,  Donatui Šulcui, kuris dažnai pamiršęs savo problemas, bėga padėti jas spresti kitiems. Didžiulė Pagarba visiems, vienokiu ar kitokiu būdu, vienyjantiems Tautą, saugantiems mūsų tradicijas, kultūrą ir mūsų Žemių vientisumą. Būkime komanda, prisiminkime,  Rusų Liaudies patarlę ir nebetraukime vežimo (Valstybės) į skirtingas puses.  Nusikelkime karūnas ir
ištieskime rankas, vieni kitiems.  Būkime lyderiais, bet ne karaliais,
papildykime vieni kitus, parodykime Tautai pavyzdį, kad galime būti vieningi.
Supraskime pagaliau, kad stovime prie bedugnės krašto, besipuikuodami savo
karūnomis, nugarmėsime į tą bedugnę ir patys, pražuvę savo puikybėje. 

Visada sakiau ir sakysiu, kad kiekvieno žmogaus problema,
yra vienodai svarbi, kaip ir kito žmogaus problema.
 Taip pat visada sakiau, ir sakysiu, kad kiekvieno žmogaus problema, yra Valstybės problema.
 O kiekviena Valstybės problema, yra kiekvieno Lietuvos piliečio problema.
 Visa tai sakau, nes gyvenimas man suteikė praktiką, kurios nelinkiu niekam, bet nesakau, kad tai ką patyriau, yra svarbiau už kitų žmonių problemas. Nesakau ir to, kad mano problema, yra
nesvarbi.
  Kiekvienas privalo suprasti, kad visų mūsų problemos yra sąmoningai
sukurtos, tų, kurie suplanavo, totalią, Pasaulinio mąsto Žmonijos vergovę,
pavadinę ją, „naujaja pasaulio tvarka“ Tą kalbu, turbūt jau nuo 2009 metų, o
pirmą kartą apie tai išgirdau dar savo mokykloje, tik nepamenu kokioje, klasėje
iš vienos savo Mokytojos, kurią gerbiu ir prisimenu, kokia Ji buvo protinga ir
turinti tikras neiškreiptas žinias. Dėl Jos saugumo, neminėsiu Jos nei vardo,
nei pavardės.
  Tai, kas vyksta Lietuvoje ir Pasaulyje, yra ne naujiena, kiekvienam sveiko proto žmogui, nes šendien, viskas tapo tiesiog akivaizdu.
  Nepaslaptis, kad yra susidorojama su Žmonėmis, fabrikuojant baudžiamasias bylas
ir melą verčiant „tiesa“, tuo tarpu Tiesą, versdami „melu“
 Apie tai rašiau jau
senai:

Taip pat gerai žinau, kad nėra neišsprendžiamų problemų, yra tik problemų nesprendžiantys žmonės, kurie lg kokią mantrą, kartoja; Nieko čia nepakeisime, nieko čia nepadarysime ir laukia ateinančios pražūties.
  Įsivaizduokite, kad stovite prie malkų kaladėmės krūvos, žiūrime į kirvį ir sakome, nieko čia nepadarysiu, nesuskaldysiu tos malkų krūvos. Argi ta malkų krūva susiskaldys pati?
   Tiesiog reikia įdėti pastangas, paimti kirvį į rankas ir suskaldyti tas malkas. ;)
    Tie, kurie kovoja, gali ir pralaimėti. Tie, kurie  nebekovoja, jau pralaimėjo. Nelaukite, kad kiti, už Jus padarytu Jūsų darbą, vienykitės ir tapsime nenugalimi. Gana verkšlenti, Dirbame. ;)   Taigi, Gerbiami Karaliai, nusiimkite karūnas ir tapkite lyderiais, parodykite Tautai pavyzdį, kaip reikia vienytis, tik vienybė yra jėga, kurios nesugebės nugalėti joks blogis. Nėra padėties, be išeities, kol esame gyvi ir vieningi. Išlikime gyvi ir išsaugokime savo Valstybę ir Jos ateitį, ne tik sau, bet ir savo ateities kartoms. Būkime Didingi, bet ne po vieną, bet visi kartu, nugalėkme savyje karalius ir netapsime drakonais.  

Pagarbiai
Vilmantas Povilaitis

SUSITELKIMAS

Mes, Tautos susitelkimo iniciatyvinės grupės nariai (toliau TSIG), laikome savo valstybę Tautos savisaugos ir savivaldos viešąja organizacine sistema, kurios pirmaeilė paskirtis – universaliųjų Tautos vertybių apsauga.
Svarbiausiam Tautos susitelkimo siekiui priskirdami racionalumu ir teisingumu grindžiamą Lietuvos valstybingumo kultūrą, pilietinės visuomenės darniam bendrabūviui ugdyti ir teisinės valstybės principams įgyvendinti. Šiuos uždavinius gali spręsti tik naujo tipo politinė jėga, pasiruošusi konstruktyviai inicijuoti šalies konstitucinius pokyčius.
Pastebėtina, kad esama Lietuvos valstybės vadybos sistema, tarnauja ne pilietinei daugumai, o interesų grupėms, pasivadinusioms partijomis ar kitokiais viešuosius išteklius tvarkančiais dariniais, kurie ignoruoja Tautos universaliųju vertybių prioritetą.

TSIG kviečia visų ne sisteminių partijų, visuomeninių organizacijų, socialinių grupių, profesinių sąjungų ir kitų judėjimų vadovus ir/ar atstovus į naujo tipo politinės jėgos kūrimo sueigą.

Dienotvarkėje:
1.      Organizatorių kreipimasis į Sueigos dalyvius.
2.      Partijų ir judėjimų, dalyvaujančių Seimo rinkimuose trumpųjų programų ir siekių pristatymas (ne daugiau, kaip 15 min vienam pristatymui).
3.      Partijų ir judėjimų lyderių svarbos pristatymas išklausant kiekvieno jų nuomonę, kodėl aš, o ne kitas (iki 10 min vienam pasisakymui).
4.      Pertrauka iki 30 min.
5.      Lieta – valstybė, valdžia.
6.      Naujo tipo politinės jėgos kūrimo galimybių studija ir siūlymai.
7.      Atviri debatai, diskusijos (iki 10 min dalyviui).

Sueiga vyks: 2020 m. liepos 10d. 12.00 val., registracija 11.30 val.

Adresas: Santaros gimnazijos aktų salė, Baltų pr.51, Kaunas.

Sueigos dalyvio paramos mokestis 10 eurų/asm. (kavai, vandeniui, užkandžiams).

Išankstinė registracija pageidaujama el.p. juozas@dileksa.lt smulkesnė informacija tel. +37069946890 Juozas Aleksandravičius.

Tautos susitelkimo iniciatyvinė grupė2020 m. liepos 03 diena Vilnius
Tautos susitelkimas
Lietuvos Visuomenės Taryba, siekdama įkūnyti prigimtinę žmogaus teisę laisvai gyventi ir kurti Lietuvos valstybėje ir Konstitucijos pagrindu sutelkti tam Lietuvos Respublikos piliečius, 2019 m. spalio 29 d. patvirtino tam būtinas sąlygas ir pirmaeilius uždavinius.
Lietuvos valstybės ir mūsų tautos egzistencinį pamatą nusakė Vydūnas – likimas mums lėmė egzistuoti tarp Rytų ir Vakarų, ieškant kompromisų, adekvačiai vertinant Lietuvos padėtį pasaulyje.
Lietuvos tikslas – mūsų piliečių išsaugojimas ir gausinimas. Tautos klestėjimas, visų pirma, pasireiškia jos gausėjimu. Tautos jėga yra vienybė siekiant Tautos klestėjimo. Turime gerbti ir suprasti kiekvieną Lietuvos žmogų. Tik susitelkę ir drauge galime ir privalome padėti vieni kitiems.
Artėjantys LR Seimo rinkimai verčia apsispręsti. Mūsų Konstitucija nustato, kad niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis Tautai priklausančių suverenių galių (3 str.), kad valdžios galias riboja Konstitucija (5 str.), o  aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus (4 str.). Artėjantys LR Seimo rinkimai turi būti pirmas žingsnis susigrąžinti Tautai teisę tiesiogiai reikšti savo valią valstybės valdyme. Ir ne tik referendumo būdu. Taip Lietuvos piliečiai jau veikia, tačiau tik žemiausiame bendrijų lygmenyje. Riboti Tautos teisę valdyti valstybę tiesiogiai niekam nesuteikta.

Todėl Lietuvos Visuomenės Taryba kviečia visus mūsų piliečius ir organizacijas telktis Tautos, valstybės ir šeimos išsaugojimui. Seimo rinkimuose telkimuisi siūlomas šis programos pagrindas:
1.     LR Konstitucija. Kandidatai į Seimą - Tautos žmonės, siekiantys pakeisti mus užvaldžiusią sistemą. Žmonės patys renka vietinius reikalų tvarkytojus (Lietos valdymo principas).
  1. LRT ir visa valstybės lėšomis apmokama žiniasklaida suteikia erdvę žmonių diskusijai su valdžia ir išeivija šiuolaikiškos, atsakingos, mąstančios visuomenės formavimui.
  2. Valstybės finansų viešumas. Atsakomybė dėl valstybės finansų užvaldymo - politinės ir teisėsaugos korupcijos kriminalizavimas.
  3. Teisėjų ir prokurorų darbo nepriklausomumo principo derinimas su asmenine jų atsakomybe už nepagrįstus teismų ir prokurorų sprendimus. Visuomenės kontrolė teisėsaugai. Nepriklausomas prokuroras. Valstybės ir bankų lėšų išgrobstymų ištyrimas.
  4. Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas, oligopolinės verslo sistemos atsisakymas, gamybos ir žemės ūkio vystymas, alternatyvios energetikos šaltinių įgyvendinimas.
  5. Verslo požiūrio (krepšelių) atsisakymas švietime, kultūroje ir sveikatos apsaugoje, kokybiškų švietimo ir sveikatos apsaugos paslaugų prieinamumas visoje Lietuvoje. 
  6. Visuomenės pagrindo – šeimos – ardymo sustabdymas.
  7. Kariuomenė stiprinama ne žmonių nuskurdinimo ar socialinės atskirties didinimo sąskaita.
  8. Minimalaus žmonių pragyvenimo užtikrinimas. Valstybės kasos mokesčių surinkimui ir saugojimui sukūrimas. Valstybės rezervo sugrąžinimas valstybei ir pasiruošimas įvesti Litą.
  9. Lengvatinė elektros energijos kaina gyvenantiems Astravo AE rizikos zonoje - sutarties, bet ne konfrontacijos su Baltarusija dėka. Astravo AE veikimui būtina Kruonio HAE.

Lietuvos Visuomenės Taryba kviečia Lietuvos piliečius vienytis, siekiant sudaryti sąlygas Tautos, valstybės ir šeimos išsaugojimui – šios pradinės programos įgyvendinimui.


Mano draugai ir mano bendrakeleiviai, apgailėkite tautą, kurioj pilna tikėjimų, bet nėra šventumo. Apgailėkite tautą, nešiojančią drabužius, kurių pati neaudžia, valgančią duoną, kurios pati neaugina, ir geriančią vyną, kuris teka ne iš jos vynspaudės. Apgailėkite tautą, kuri skriaudiką paskelbia didvyriu, o išsipusčiusį užkariautoją laiko geradariu. Apgailėkite tautą, kuri paniekina aistrą sapne, tačiau pasiduoda jai pabudę. Užjauskite tautą, kuri pakelia balsą tik laidotuvių eisenoje, neturi kuo didžiuotis, kaip tik griuvėsiais, ir niekad nesukils, nebent kai jos galva atsidurs tarp budelio kirvio ir trinkos. Užjauskite tautą, kurios politikas yra lapė, filosofas – žonglierius, o menas – skylių lopymas ir beždžioniavimas. Užjauskite tautą, kuri naują savo valdovą sutinka trimitais, o atsisveikina patyčiomis, kad vėl kitą sveikintų trimitais. Apgailėkite tautą, kurios išminčiai nebylūs nuo senumo, o stipruoliai dar tik lopšyje. Apgailėkite tautą, susiskaldžiusią į dalis, kai kiekviena dalis save laiko tauta.” Ištrauka: Kahlil Gibran (2008). Pranašas. Pranašo sodas. Kaunas: Trigrama. 118-119 p. .

Tikra, laisva ir nepriklausoma Žiniasklaida.
www.vilmantinas.lt


fb Susitelkimas – ateikite susidraugauti!
Išaušo Mūsų diena, SUSITELKIME, būkime savo valstybės šeimininkai, nes Mes ir esame LietuvaVilmantas Povilaitis

www.vilmantinas.lt

Parama yra tai, kad Jūs lankotės ir žiūrite šį puslapį, bei dalinaties su kitais žmonėmis informacija, kuri yra slepiama sistemos. Taip pat parama gali būti ir mano YouTube kanalų peržiūros ir jų prenumeratos, bei įvertinimai, nesvarbu ar teigiamai, ar neigiamai, bei video ir straipsnių platinimas internetinėse erdvėse. 
 

Mano YouTube kanalaiTaip pat galinčius ir norinčius padėti finansiškai ir prisidėti prie sunkios ir ilgus metus besitesenčios kovos, su neteisybe ir netvarka. 
Parama gali būti ir vienas euras, juk lašas po lašo ir akmenį pratašo...
Gavėjas:
Vacys Povilaitis
IBAN
LT297180000109733729


Ačiū už pagalbą ir supratimą


 All who are able and willing to help financially and contribute to the difficult and long years of fighting.Account Number :   LT297180000109733729
 

Thank you all for your understanding and help.

 Bсе, кто способен и хочет помочь материально, пожалуйста, помогите.

Номер счета: LT297180000109733729
  

Спасибо всем за ваше понимание и помощь.
 Ačiū, visiems palaikantiems ir prisidedantiems prie sunkios kovos su neteisybe ir netvarka. Kiekvienas geras žodis ir palaikymas yra maistas, mano pastangom ir sveikatai. Ačiū, kad esate.

Vilmantas Povilaitis
Laisva ir nepriklausoma žiniasklaida

Tel +370 68 216 161

Email:vilmantinas@windowslive.comKomentarų nėra:

Rašyti komentarą