2019 m. balandžio 11 d., ketvirtadienis

Gerbiami Lietuvos Karaliai.......

Gerbiami Lietuvos Karaliai...... Lietuvoje yra nevienas karalius, kuris supranta kas Lietuvoje blogai. Bet tie karaliai,
nesupranta, arba nenori suprasti, kad kol Jie nenusiims karūnų, tol Tauta eis į
prąžūtį.
  Visada sakiau ir sakysiu, kad norint nugalėti išsigimusią sistemą,
kuri Žmoniją veda į Pasaulinę Žmonijos vergovę, yra   reikalinga vienybė. Be vienybės, mes tik
leidžiame sistemai, kuri skirtingai nei Mes, yra vieninga, sparčiai stumti mus į
susinaikinimą. Didžiulė, Pagarba, Kazimierui Juraičiui, Audriui Nakui, Zigmui Vaišvilai, Rolandui Paulauskui, už Tautos vienyjimą, taip pat,  Donatui Šulcui, kuris dažnai pamiršęs savo problemas, bėga padėti jas spresti kitiems. Didžiulė Pagarba visiems, vienokiu ar kitokiu būdu, vienyjantiems Tautą, saugantiems mūsų tradicijas, kultūrą ir mūsų Žemių vientisumą. Būkime komanda, prisiminkime,  Rusų Liaudies patarlę ir nebetraukime vežimo (Valstybės) į skirtingas puses.  Nusikelkime karūnas ir
ištieskime rankas, vieni kitiems.  Būkime lyderiais, bet ne karaliais,
papildykime vieni kitus, parodykime Tautai pavyzdį, kad galime būti vieningi.
Supraskime pagaliau, kad stovime prie bedugnės krašto, besipuikuodami savo
karūnomis, nugarmėsime į tą bedugnę ir patys, pražuvę savo puikybėje. 

Visada sakiau ir sakysiu, kad kiekvieno žmogaus problema,
yra vienodai svarbi, kaip ir kito žmogaus problema.
 Taip pat visada sakiau, ir sakysiu, kad kiekvieno žmogaus problema, yra Valstybės problema.
 O kiekviena Valstybės problema, yra kiekvieno Lietuvos piliečio problema.
 Visa tai sakau, nes gyvenimas man suteikė praktiką, kurios nelinkiu niekam, bet nesakau, kad tai ką patyriau, yra svarbiau už kitų žmonių problemas. Nesakau ir to, kad mano problema, yra
nesvarbi.
  Kiekvienas privalo suprasti, kad visų mūsų problemos yra sąmoningai
sukurtos, tų, kurie suplanavo, totalią, Pasaulinio mąsto Žmonijos vergovę,
pavadinę ją, „naujaja pasaulio tvarka“ Tą kalbu, turbūt jau nuo 2009 metų, o
pirmą kartą apie tai išgirdau dar savo mokykloje, tik nepamenu kokioje, klasėje
iš vienos savo Mokytojos, kurią gerbiu ir prisimenu, kokia Ji buvo protinga ir
turinti tikras neiškreiptas žinias. Dėl Jos saugumo, neminėsiu Jos nei vardo,
nei pavardės.
  Tai, kas vyksta Lietuvoje ir Pasaulyje, yra ne naujiena, kiekvienam sveiko proto žmogui, nes šendien, viskas tapo tiesiog akivaizdu.
  Nepaslaptis, kad yra susidorojama su Žmonėmis, fabrikuojant baudžiamasias bylas
ir melą verčiant „tiesa“, tuo tarpu Tiesą, versdami „melu“
 Apie tai rašiau jau
senai:

Taip pat gerai žinau, kad nėra neišsprendžiamų problemų, yra tik problemų nesprendžiantys žmonės, kurie lg kokią mantrą, kartoja; Nieko čia nepakeisime, nieko čia nepadarysime ir laukia ateinančios pražūties.
  Įsivaizduokite, kad stovite prie malkų kaladėmės krūvos, žiūrime į kirvį ir sakome, nieko čia nepadarysiu, nesuskaldysiu tos malkų krūvos. Argi ta malkų krūva susiskaldys pati?
   Tiesiog reikia įdėti pastangas, paimti kirvį į rankas ir suskaldyti tas malkas. ;)
    Tie, kurie kovoja, gali ir pralaimėti. Tie, kurie  nebekovoja, jau pralaimėjo. Nelaukite, kad kiti, už Jus padarytu Jūsų darbą, vienykitės ir tapsime nenugalimi. Gana verkšlenti, Dirbame. ;)   Taigi, Gerbiami Karaliai, nusiimkite karūnas ir tapkite lyderiais, parodykite Tautai pavyzdį, kaip reikia vienytis, tik vienybė yra jėga, kurios nesugebės nugalėti joks blogis. Nėra padėties, be išeities, kol esame gyvi ir vieningi. Išlikime gyvi ir išsaugokime savo Valstybę ir Jos ateitį, ne tik sau, bet ir savo ateities kartoms. Būkime Didingi, bet ne po vieną, bet visi kartu, nugalėkme savyje karalius ir netapsime drakonais.  

Pagarbiai
Vilmantas Povilaitis

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą