2021 m. spalio 1 d., penktadienis

Žmonių pasipriešinusių, Lietuvos gerai organizuotam, nusikalstamam susivienyjimui, naikinimo strategija.

 

Žmonių pasipriešinusių Lietuvos gerai organizuotam, nusikalstamam susivienyjimui, naikinimo strategija.


 I ask the Free Media Representatives to translate the article into your language and circulate it with all possible means. This shows people what's happening in the countries of the European Union.

 Я прошу представителей свободных СМИ перевести статью на ваш язык и распространить ее всеми возможными способами. Это покажет людям, что происходит в Европейском Союзе

Žmonių pasipriešinusių GLOBALISTŲ planų vykdymui naikinimo strategija.

 Prieš tesiant skaitymą, tikslinga būtų susipažinti su istorijos pradžia: 

Vilmantas Povilaitis: Naujajam Lietuvos Prezidentui, turiu sunkią užduotį, Tai atstatyti TEISINGUMĄ.


Žmonių pasipriešinusių, Lietuvos gerai organizuotam, nusikalstamam susivienyjimui,naikinimo strategija.
Pirmiausiai Žmogus pasipriešinęs nuodugniai šnipinėjamas ir analizuojama jo padėtis gyvenime. Aiškinamasi jo Šeimyninė padėtis, kaip Žmogus gyveną, ką mėgsta, kur lankosi, kokį turi turtą, kokius turi įsipareigojimus bankams, fiziniams ir juridiniams asmenims. Iššnipinėjama jo migracijos maršrutai, klausomi telefono pokalbiai ir ttt.... Toliau seka veiksmas. Daroma viskas, kad Žmogus neturėtų pajamų, arba kad būtų kiek galima jos sumažintos.  Vieną iš būdų, aprašiau šiame straipsnyje:
Kol ES proto bokštai suka galvas, apie pabėgelius, kai kurios ES valstybės, vykdo atvirą susidorojimą su ES piliečiais
Toliau, jeigu Žmogus turi įsipareigojimų bankams, ar kitiems kreditoriams, pastarieji pradeda daryti spaudimą ir reikalauti to kas Žmogui įvykdyti neįmanoma, užuot įvertinę situaciją priimtų teisingą ir protingą sprendimą, kurį būtų įmanoma vykdyti. Toliau Žmogus perduodamas teismams, kurie vienašališkai priima palankius sprendimus bankams, kreditoriams, ar kitiems naikinamo žmogaus suorganizuotiems ir sukurtiems priešams.
  Toliau seka antstolių puolimas. Jeigu Žmogus turi Šeimą siekiama, kad šio Žmogaus išsižadėtų Šeimos nariai. Į mobilų siunčiamos žinutės kuriose būna įvairūs tekstai imituojant meilužę. Taip pat peradresuojami skambučiai, skambinant sutuoktiniui galima prisiskambinti kažkam kitam.  Dažnai Žmogus netikėtai gali būti paverčiamas kriminaliniu nusikaltėliu,  sufabrikavus baudžiamą bylą. Štai kokiais kaltinimais buvau apkaltintas.
 
Netgi gali būti, kad būsite bandomas išprovokuoti o provokacijai nepavykūs galite būti sumuštas, o vėliau, kad ir būdamas nukentėjusiuoju, galite būti paverstas ušpuoliku. Jūsų pasamdytas advokatas , galimai neatstovaus Jūsų , bet iš arčiau jus šnipinės ir bandys atrasti Jūsų silpnų vietų, kuriomis pasinaudos išsigimusi sistema. Visa teisėsauga muš įvartčius būtent į Jūsų vartus, priiminės ne tik neteisingus, bet ir nusikalstamus sprendimus, kurie ne tik žemins jūsų garbę ir orumą, bet ir kankins psichologiškai ir fiziškai , kad Jus palaužtų psichologiškai , nes tai yra sistema, sistema kuri naikina Valstybę ir Mūsų gyvenimus. 
     Visą tai esu nuodugniai ištyrinėjas ir patyręs savo paties gyvenime. Vykdantys išsigimėliškus, gaujos užvaldžiusios Lietuvą planus, darys viską, kad Jus sunaikintu finansiškai, fiziškai ir psichologiškai. Bus siekiama Jus palaužti ir išprovokuoti arba savižudybei arba savarankiško teisingumo vykdymui.
    Nes tai du variantai sunaikinti Žmogų taip, kad atrodytų dėl to niekas nekaltas, tai senai, slaptų tarnybų, taikoma metodika, kuria siekiama susidoroti su nepalankiais sistemai Žmonėmis.
     Vienu atvėju Žmogus atsiduria kape, kitu kalėjime. 
      Taigi, iš paprasto ir Doro Žmogaus išsigimusi sistema sukuria "savižudį" "nusikaltėlį" "piktybinį skolininką" . 
   Va tai tau, kaip paprastą paversti visus "savižudžiais" "nusikaltėliais" " piktybiniais skolininkais"? 
   Kiti Žmonės žudomi imituojant nelaimingus atsitikimus ir savaiminę mirtį. Pasitaiko, kad alkoholio nevartojantys Žmonės būna taip prisigėrę kad net paspringsta savo skrandžio turiniu. 
   Kiti bando nusišlapinti pro daugiaaukščio viešbučio langą ir "netyčia" pro jį iškrenta ir žūva. Kai kurie skęsta pelkėse. 
   Paprasčiausiai pakanka Žmogui atimti pajamas ir jis palaipsniui pradeda klimti skolose, nes neturint pajamų, materialiame Pasaulyje neįmanoma išgyventi. Taigis, tie kurie spausdina pinigus labai lengvai sprendžia Mūsų likimus, bet tai nesites amžinai ir ateis atpildo valanda. 
   GLOBALISTŲ išsigimėliški planai ne tik visus Mus padarė skolininkais bet ir paskandino skolose Mūsų Valstybes kurios pateko į gudriai paspestus spąstus.
  Taigis, visą tai galime pakeisti ir sustabdyti, išsigimėliškų Globalistų planų vykdymą, nes tai nusikaltimas prieš Žmoniją. Mūsų pareiga atmerkti akis tiesai ir atsisakyti Mūsų Valstybę ir Mūsų gyvenimus griaunančių nevykėlių " paslaugų"!
  Parodykim savo vietą tiems, kurie Mus ištisus tris dešimtmečius naikina ir žlugdo, kabindami mums makaronus ir žadėdami Mums tai, ko niekada jie nesuteiks. 
   Pažvelkime kur Mus atvedė prieš tris dešimtmečius ant melo pamatų suformuotas kelias, kelias į pasaulinę vergovinę santvarką.

Vilius Bražėnas

Kitos nuorodos su straipsniais, kaip buvo ir vis dar yra vykdomas susidorojimas su manimi ir mano Šeima: 

Ilgą laiką esame sąmoningai naikinami, tai vyksta ne tik su maimi ir mano Šeima. Todėl, tik bendromis jėgomis galime nugalėti šį, mano giliu įsitikinimu, gerai organizuotą nusikalstamą susivienyjimą, kuris veikia ne tik Lietuvoje, bet išplitęs galimai visame Pasaulyje. Daugybę kartų, kreipiausi į Prezidentę Dalę Grybauskaitę, į kelių kadencijų Seimus ir Politines partijas, kurie jokios realios pagalbos ir veiksmų neatliko. Todėl kreipiuosi į visus protaujančius Žmones, prisijunkti prie kovos, su gerai organizuotu nusikalstamu susivienyjimu, veikiančiu prieš visą Žmoniją. 

  

Mano YouTube kanalaiTaip pat galinčius ir norinčius padėti finansiškai ir prisidėti prie sunkios ir ilgus metus besitesenčios kovos, su neteisybe ir netvarka. 
Parama gali būti ir vienas euras, juk lašas po lašo ir akmenį pratašo...
Gavėjas:
Vilmantas Povilaitis
IBAN
LT93 3250 0363 1660 0515
BIC
REVOLT21

Ačiū už pagalbą ir supratimą


 All who are able and willing to help financially and contribute to the difficult and long years of fighting.

Ireland
National Sort Code BIC:     REVOLT21
Account Number :    LT93 3250 0363 1660 0515
 

Thank you all for your understanding and help.

 Bсе, кто способен и хочет помочь материально, пожалуйста, помогите.

Номер счета: LT93 3250 0363 1660 0515
 BIC REVOLT21
  

Спасибо всем за ваше понимание и помощь.
 Ačiū, visiems palaikantiems ir prisidedantiems prie sunkios kovos su neteisybe ir netvarka. Kiekvienas geras žodis ir palaikymas yra maistas, mano pastangom ir sveikatai. Ačiū, kad esate.

Vilmantas Povilaitis
Laisva ir nepriklausoma žiniasklaida

Tel +370 68 216 161

Email:vilmantinas@windowslive.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą