2012 m. gruodžio 9 d., sekmadienis

Protingi Žmonės, gerbia protingus

       Protingi Žmonės, gerbia protingus ir Jeis gėrisi. Stengiasi pasisemti daugiau išminties ir sumanumo. Tuo tarpu, kvailiai, pavydi protingiesiems ir iš pavydo Jiems, jausdami savo nepilnavertiškumą, bando pažeminti ir apjuodinti Tuos, kuriems Dievas buvo dosnesnis ir nepagailėdamas davė daugiau proto ir išminties. Dažniausiai tokie pavydūs ir pikti žmonės, ne tik skurdūs protu ir logika, bet jie gana dažnai būna skurdūs ir dvasiškai.
Jie visiškai nesusimąstydami juodina ir pila purvą ant protingų ir garbingų Žmonių, be visiškos atsakomybės ir gėdos. Jie tai daro valdomi pavydo ir pykčio, kurie ir pagimdo liguistą nepykantą.
Taigis, neleiskite savo pavydui , pykčiui ir pagiežai, dar labiau temdyti jūsų proto. Nepavydėkite protingiems Žmonėms, bet džiaukitės Jeis, semkitės iš Jų patirties ir sumanumo.
Neleiskite pykčiui ir pagiežai naikinti jumyse Žmogų. Puoselėkite Žmogaus vertybes ir stenkitės Jų neprarasti.
O tie, kuriems nepasisekė išsaugoti Žmogaus vertybių ir Jas prarado, linkiu atrasti savyje jėgų ir visomis išgalėmis siekti susigrąžinti tas prarastas Žmogaus vertybes ir tapti sažiningu, teisingu ir doru Žmogumi. Gyvenimo praktika aiškiai rodo, kad laimės nėra piniguose ir netgi jų kiekyje. Laimės apskritai nėra materijoje. Laimė yra tame,kiek Mumyse yra Žmogaus vertybių, sažinės, gėdos, proto, tiesos, padorumo ir savigarbos.
Tad būkime verti Žmogaus Vardo, nepavydėkime, nepykime, bet būkime sąžiningi ir dori, darykime tik gerus darbus Nes tai ir yra tikroji LAIMĖ.

2012/12/09
Vilmantas Povilaitis
www.vilmantinas.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą