2021 m. kovo 12 d., penktadienis

VISI, KAS NEABEJINGI, KAM RŪPI MŪSŲ ATEITIS IR, KAS NORITE IR GALITE, NUKOPIJUOKITE TEKSTĄ ĮRAŠYKITE SAVO DUOMENIS VIRŠUJE IR GALE TEKSTO ATSISPAUSDINKITE, PASIRAŠYKITE DEŠINĖJE PUSĖJE ANT KIEKVIENO LAPO, NUSKENUOKITE ARBA PASIRAŠYKITE ELEKTRONINIU PARAŠU IR IŠSIŲSKITE EL. PAŠTU ARBA PAŠTU KIEKVIENAM SEIMO NARIUI ASMENIŠKAI.

VISI, KAS NEABEJINGI, KAM RŪPI MŪSŲ ATEITIS IR, KAS NORITE IR GALITE, NUKOPIJUOKITE TEKSTĄ ĮRAŠYKITE SAVO DUOMENIS VIRŠUJE IR GALE TEKSTO ATSISPAUSDINKITE, PASIRAŠYKITE DEŠINĖJE PUSĖJE ANT KIEKVIENO LAPO, NUSKENUOKITE ARBA PASIRAŠYKITE ELEKTRONINIU PARAŠU IR IŠSIŲSKITE EL. PAŠTU ARBA PAŠTU KIEKVIENAM SEIMO NARIUI ASMENIŠKAI. KAIP PARODĖ PASTARŲJŲ DIENŲ ĮVYKIAI, ĮPRASTOS PETICIJOS NEBEGALIOJA. NETINGĖKITE! LAIKAS VEIKTI NIEKAS UŽ JUS NEPADARYS. LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS REIKALAVIMAS Vilnius 2021-03-12 Gerb. Seimo nariai, Šiuo metu, skubos tvarka rengiamas įstatymas/įstatymo pakeitimai, dėl privalomo Covid-19 testavimo. Privalomas testavimas yra antikonstitucinis aktas prieš žmogų, nes žmogaus asmuo yra neliečiamas ir be jo sutikimo negali būti atliekami medicininiai ar moksliniai eksperimentai, todėl visi, kurie balsuos už tokį įstatymą/įstatymo pakeitimą, tiesiogiai pažeis priesaiką, lygių galimybių įstatymą, Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir Lietuvos Respublikos Konstituciją. Jeigu jūs pažeisite Lietuvos Respublikos Konstituciją, mes, Lietuvos žmonės, inicijuosime jūsų, kaip Seimo nario atšaukimą Reikalauju jūsų balsuoti PRIEŠ visus įstatymus, įstatymų pakeitimus, įstatymų pataisas, teisės aktus, teisės aktų pakeitimus ir pataisas, kurie diskriminuoja, riboja ir varžo žmonių (LR piliečių) ir Tautos prigimtines teises ir laisves, kuriuose yra reikalaujama: - privalomi ar priverstiniai medicininiai testavimai, tyrimai, genomo sekos rinkimai, - privalomos ar priverstinės įvairios medicininės procedūros, bandymai, tyrimai, genų inžinerija, - privalomi skiepijimai (vakcinavimai), tame tarpe, kaip teigia Europos Tarybos 2021m sausio mėn 27 d privalomoje visoms Europos Sąjungos narėms rezoliucijoje Nr. 2361 "Covid-19 vakcinos: etiniai, teisiniai ir praktiniai aspektai" (Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations): vakcinos yra neprivalomos (7.3.1 punktas) ir užtikrinti, kad nebūtų jokios diskriminacijos tarp vakcinuotų ir nevakcinuotų asmenų (7.3.2 punktas), - privalomi ar priverstiniai moksliniai tyrimai, - kontroliuojama žodžio laisvė, - draudžiama reikšti savo nuomonę ir įsitikinimus viešai, - persekiojama už kritiką ar viešai išreikštą nuomonę bei įsitikinimus, - ribojama informacija ar teisė į informaciją, - ribojama ar diskriminuojama teisė į mokslą bei žinias, dėl bet kokių priežasčių tame tarpe ir neatlikus tam tikrų medicininių procedūrų, kaip testavimas, tyrimas, genomų sekos rinkimas, genų inžinerija, skiepijimas iš (vakcinavimas) ir kt., - ribojama ar diskriminuojama teisė į darbą ar paslaugas, dėl bet kokių priežasčių tame tarpe ir neatlikus tam tikrų medicininių procedūrų, kaip testavimas, tyrimas, genomo sekos rinkimas, genų inžinerija, skiepijimas (vakcinavimas) ir kt. , - diskriminavimas dėl sveikatos būklės ar atliktų/neatliktų medicininių procedūrų ar medicininių tyrimų tokių, kaip testavimas, genomo sekų rinkimas, genų inžinerija, skiepijimas (vakcinavimas) ir kt. - ribojama laisvas Lietuvos žmonių ir piliečių judėjimas, - pažeidžiamas žmogaus privatus gyvenimas, - naujų asmens dokumentų, identifikacinių dokumentų, kortelių ar kitų dokumentų išleidimas, kurie suteiks bet kokias privilegijas ar išskirtines teises turintiems juos ir pažeis visų žmonių lygias galimybes bei ribos kitų žmonių, neturinčių tokių dokumentų, teises ir laisves bei teisę į darbą ar paslaugas ir prieštaraus Europos Tarybos 2021 m sausio mėn 27 d privalomoje visoms Europos Sąjungos narėms rezoliucijoje Nr. 2361 "Covid-19 vakcinos: etiniai, teisiniai ir praktiniai aspektai" (Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations): vakcinos yra neprivalomos (7.3.1 punktas) ir užtikrinti, kad nebūtų jokios diskriminacijos tarp vakcinuotų ir nevakcinuotų asmenų (7.3.2 punktas), - diskredituojama šeima, nes išleidžiant ir/ar inicijuojant tokius įstatymus ar teisės aktus bei jų pataisas ir pakeitimus ar balsuojant už tokius įstatymus, teisės aktus, įstatymų ar teisės aktų pataisas ar pakeitimus, jūs asmeniškai pažeidžiate duotą LR Seimo nario priesaiką, Lietuvos Respublikos Konstituciją, Visuotinę Žmogaus Teisių Deklaraciją bei lygių galimybių įstatymą Europos Tarybos direktyvas. Mes esame ne totalitarinė, ne teroristinė ir ne komunistinė valstybė, o laisva ir suvereni šalis, ir tokių, žmogaus laisves ir teises ribojančių bei žmones diskriminuojančių, įstatymų, įstatymų pakeitimų, įstatymų pataisų, teisės aktų bei teisės aktų pakeitimų ir pataisų, išleidimas ir patvirtinimas tiesioginis Konstitucijos pažeidimas bei duotos priesaikos sulaužymas ir tiesiogiai pakenks visiems Lietuvos žmonėms/piliečiams, jų šeimos nariams, įskaitant ir jus asmeniškai bei jūsų šeimą ir sukels grėsmę nacionaliniam saugumui. Kaip teigia LR Konstitucijos šie straipsniai: 1. Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika. 2. Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai. 3. Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių g

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą