2021 m. kovo 9 d., antradienis

Lietuvos Visuomenės Tarybos VERTYBINIŲ NUOSTATŲ DEKLARACIJA

Lietuvos Visuomenės Tarybos VERTYBINIŲ NUOSTATŲ DEKLARACIJA 2018 m. lapkričio 24 d., Vilnius
Lietuvos valstybė atsidūrė pavojuje. Dėl atsakomybės savo Tautai išsižadėjimo ir korumpuotos valdymo sistemos įsigalėjimo Lietuva atsidūrė ant Tautos išsivaikščiojimo ir valstybės praradimo slenksčio. Lietuvos Visuomenės Taryba yra Lietuvos Respublikos piliečių susitelkimas, kuris vadovaujasi Lietuvos Konstitucija, jam niekas negali primesti savo valios, nes į Lietuvos Visuomenės Tarybą buriamasi dėl bendrų Tautos ir valstybės išlikimo gyvybiškai svarbių klausimų sprendimo. Lietuvos Visuomenės Taryba telkia ir vienija dorus, teisingumo, protingumo bei sąžiningumo Lietuvos valstybės gyvenime siekiančius Lietuvos Respublikos piliečius, suvokiančius, kad būtina siekti taikos ten, kur yra nesantaika, tiesos ten, kur yra klaidinimas, darnos ten, kur yra netvarka, šviesos ten, kur tamsa. Mūsų tikslas - tautos ir Lietuvos valstybės išlikimas, teisinės valstybės sukūrimas. Narystė Lietuvos Visuomenės Taryboje yra pasižadėjimas praktiškai įgyvendinti prigimtinę Lietuvos piliečio teisę laisvai gyventi ir kurti nepriklausomoje Lietuvos valstybėje. Narystė Lietuvos Visuomenės Taryboje yra Konstitucijoje įtvirtintų teisinių nuostatų įgyvendinimas ir, visų pirma: - Tautos ir kiekvieno piliečio teisės priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką ir Lietuvos piliečius įgyvendinimas; - reikalavimų valdžios galias riboti Lietuvos Konstitucija ir valdžios įstaigas tarnauti žmonėms įgyvendinimas. Mus vienija šis bendras tikslas, pagarba asmeniui ir jo orumui, pagarba ir pareiga tarnauti bendruomenei, pagarba tradicinėms Lietuvoje išpažįstamoms ir ginamoms moralinėms vertybėms, pagarba prigimtinėms žmogaus ir piliečio teisėms bei laisvėms ir asmeninė kiekvieno žmogaus atsakomybė už savo veiksmus, pagarba šeimai ir rūpinimasis ja, tautinė savigarba ir atsakomybė, pagarba ir parama tautinėms bendrijoms, žmogiškasis ir bendruomeninis solidarumas, teisingumas, ištikimybė Tėvynei ir valstybei, pilietinė atsakomybė, moralės reikalavimų pirmenybė prieš partinius ir politinius interesus. Todėl mes skelbiame, kad: - Lietuvos Visuomenės Taryba Lietuvoje gali būti tik viena. - Lietuvos Visuomenės Tarybos palaikymas – visos Lietuvos visuomenės reikalas; - Niekas negali uzurpuoti šio pavadinimo ir negali duoti teisės tik sau rūpintis šia organizacija. - Lietuvos Visuomenės Taryba yra visuomeninis, nuolat atnaujinamas Lietuvos organas, stebintis ir, reikalui esant, teisėtai įsikišantis į oficialių Lietuvos valdžios organų ir Teisėsaugos darbą.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą