2018 m. rugsėjo 12 d., trečiadienis

ZONA LA KURVA. Alkoholikas, nes nevartoja alkoholio! Kazimieras Juraitis...Teismo medicinos "ekspertės" Aurelija Survilienė ir Vilma Joneliūkštienė ambulatorinės ekspertizės metu "nustatė", jog Kazimieras Juraitis turi "priklausomybės nuo alkoholio sindromą F21". Apie alkoholį ekspertizės metu buvo tik vienas klausimas: ar Kazimieras Juraitis po to, kai jį vietoje medikų 2017m. birželio 27d. visiems laikams išgydė policija, vartojo alkoholį? Į tai Kazimieras Juraitis atsakė "ne". Jei "ekspertėms" būtų buvę įdomu, jis buvo pasiruošęs papasakoti, jog alkoholio vartoti apskritai negalima, nes tai nėra maisto produktas. Bet joms buvo neįdomu, joms ir taip viskas aišku. Kazimieras Juraitis ilgą laiką vartojo alkoholį moksliniais, pažinimo tikslais. Kad savo kailiu patirtų, ką jaučia alkoholikai, patekę į jo nelaisvę ir atrasti, ar yra būdas nuo jo išsivaduoti. Taip pat Kazimieras Juraitis du kartus savo kailiu patyrė psichiatrinės ligoninės "gydymo nuo alkoholizmo" imitacijas. Mat reikėjo pabaigti Stano tėvo Eugenijaus Stavickio romaną, kurio herojus gydosi toje pačioje psichiatrijos klinikoje, į kurią ir prasiskverbė Kazimieras Juraitis.Trečią kartą tą padaryti sutrukdė elementarus gydymo įstaigų neraštingumas. Taigi šis Kazimiero Jurtaičio tyrimas jau baigtas. Nuo alkoholizmo šiandien Lietuvoje valstybė jau negydo. Alkoholikai masiškai naikinami, nes palikti likimo valiai arba brangiai apmokamiems privatininkams. O valdiški psichiatrai šiems procesams visokeriopai padeda, falsifikuodami bylas ir laikydami psichikos ligonius baimėje. Kazimierui Juraičiui ambulatorinės ekspertizės metu "ekspertės" Aurelija Survilienė ir Vilma Joneliūkštienė taip pat nustatė "šizotipinį sutrikimą F21". Kriterijai labai migloti, tiesiog "nustatė". Įdomu tas, kad pasak "eksperčių" abu sindromui Kazimierui Juiraičiui būdingi tiek tada, kai jis girtas kaip dūmas, tiek tuomet, kai visiškai nevartoja alkoholio. Vadinasi, Kazimieras Juraitis visuomenei pavojingas tipas, nors "taikyti jam priverčiamąsias priemones netikslinga". Šizotipinį sutrikimą F21 Kazimieras Juraitis, kaip patyręs psichiatrijos ekspertas, nustatė visiems nuoširdiems krikščionims, Jehovos liudytojams ir kitų religijų atstovams. Todėl Kazimieras Juraitis mano, kad teismo medicinos "ekspertės" Aurelija Survilienė ir Vilma Joneliūkštienė yra nusikaltėlės ir vykdo nusikaltėlių gaujos (politinių moberių – moksliškai) užsakymą. Gaujos tikslas – politinės korupcijos metodais eliminuoti aktyviausius visuomenės narius iš visuomeninio – politinio Lietuvos gyvenimo. Mat pagal šį ambulatorinės "ekspertizės" aktą Kazimiero Juraičio, kaip "pavojingo saugojamiems objektams" tipo, neįleidžia į LR Seimą. Kad kaip netramdomas ir laisvas žurnalistas, neklausinėtų ko nereikia. O kolkas tikras durnynas dedasi ne psichiatrijos klinikose, bet paprastose ligoninėse. Ten ligonių artimiesiems nesuteikia duomenų, jei jie nespėja to įforminti notariškai. Naujas įsakymas! Ministras Veryga pasirašė! Ligoniai masiškai miršta, nesulaukdami artimųjų. Telefonu žinių apie sveikatą taip pat nepraneša. Priimamieji pilni giminaičių, meldžiančių informacijos apie artimus žmones.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą