Kaip gera Konstitucijos žinovė, Prezidentė turėtų prisiminti 29 jos straipsnį – „Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs“. Tačiau Prezidentei atrodo, kad Lietuvoje yra „viršūnės“ ir „apačios“. Jai priimtina nuomonė, kad „apačios“ neva turi paklusti „viršūnėms“. Tai ji aiškiai pasakė po susitikimo su Seimo Valdyba atsakydama į žurnalistų klausimą, kaip ji vertina mano atsisakymą vakarieniauti su ja, Jos Ekscelencija, ir opozicijos atstovais. Jie juk „viršūnės“, o štai „apačios“ atsisakė!
Šis Prezidentės pasisakymas man priminė jau anksčiau girdėtus šalies „elito“ pasisakymus ir bandymus žeminti tuos, kurie yra ne jų aplinkos, o paprasti žmonės, kurie nori tik vieno – būti girdimi. Jie jų pačių išrinktų valstybės vadovų buvo pavadinti ir „šunauja“, ir „runkeliais“. Panašu, kad būnant „aukštumose“ prarandamas ne tik realybės jausmas, bet ir elementari kultūra bei pagarba žmonėms, kurie kasdieniu darbu kuria Lietuvą. Pamirštama, kad pagal Konstituciją ne „viršūnės“, o Tauta kuria valstybę ir būtent Tautai, o ne sau valdovų funkcijas linkusioms priskirti „viršūnėms“ priklauso suverenitetas.
Ilgus metus Lietuvą valdžiusioms „viršūnėms“, klestėjusioms valstybės žmonių sąskaita, matyt, sunkiai suvokiama ir tai, kodėl atsiranda tokių, kurie nepaklūsta ir netampa „viršūnėse“ vykstančių sandorių bendrininkais. Jiems nesuprantama, kodėl yra principingų politikų, kurie siekia įgyvendinti tai, ko „viršūnėje“ esantys dėl kažkokių priežasčių niekada taip ir nedrįso daryti – girdėti, ko prašo piliečiai. Tas „viršūnių“ atotrūkis nuo realybės toks didelis, kad net siekius išlaikyti tamprų valstybės ryšį su savo žmonėmis užsienyje „viršūnėse“ gyvenantys imama vadinti antikonstituciniais. Taip „viršūnės“ ima uzurpuoti ir Konstitucinio Teismo vaidmenį – savo verdiktus skelbia net nesulaukus Konstitucinio Teismo sprendimo.
Tad, gerbiami „viršūnių“ atstovai, primenu, jog LVŽS siekia, kad Konstitucija tarnautų Lietuvos žmonėms, o ne būtų naudojama prieš juos. Beje, nuskambėję kaltinimai mums, kad mūsų sprendimai prieštarauja Konstitucijai, yra neteisingi, nes tik Konstitucinis Teismas gali priimti neginčijamą sprendimą dėl vienos ar kitos normos atitikimo Konstitucijai.