Rugsėjo 10 d . Vilniuje prie LR Seimo bei prezidentūros rūmų vyko pilietinė akcija ,,Už taiką ir teisingumą”. Žmonės yra pasipiktinę korumpuoto elito veikla. Lietuvoje klesti bankininkai, buožės, dvarininkai, kurie iš esmės įvedė savo diktatūrą. Per TV ekranus liejasi melas apie ,,laisvės rojų”. O kokia tikroji padėtis? Apie tai buvo kalbama Socialistinio Liaudies fronto(SLF), Kovotojų už Lietuvą sajungos ir Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos surengtoje akcijoje.
Konstatuota, jog Lietuvoje tęsiasi žmonių skurdinimas, išvarymas į Vakarus bei politinės represijos. Didelį žmonių pasipiktinimą kelia atvira korupcija ir karinės sferos protegavimas-vis didesnės lėšos skiriamos kariškių atlyginimų kėlimui, kariniams poligonams, ginklų pirkimui ir pan.   Tai lėšų švaistymas ir Lietuvos įtraukimas į provokacinį elgesį tarptautinėje erdvėje-teigiant jog reikia vis labiau ginkluotis ir neva ,,rengtis karui“, smukdomos Lietuvos ekonomines perspektyvos ir formuojamos nestabilios šalies įvaizdis.
Be to, dabarties Lietuvoje  vykstantys masiniai žmogaus teisių pažeidimai (tame tarpe politinės represijos) žemina Lietuvą tarptautinėje erdvėje ir kelia sumaištį šalies viduje.  Pastoviai pažeidžiamas LR Konstitucijos 25 straipsnis (Dėl žodžio laisvės), 29 straipsnis (Dėl piliečių lygybės prieš įstatymą) ir kai kurie kiti LR Konstitucijos straipsniai.  Ekonomikos srityje padėtis irgi sudėtinga-prieš keletą metų įvedus eurą, tai gerokai palietė daugelio žmonių gyvenimą-dar labiau plinta skurdas ir socialinė nelygybė. Be to, vyksta ginklų pirkimo vajus ir neteisėtas JAV bei Vokietijos bei kitų šalių kariuomenių įvedimas į Lietuvą (tuo pažeidžiamas LR Konstitucijos 137 straipsnis).  Lietuvos narystė NATO-tai kilpa mūsų kraštui. Nevyko net referendumas ta tema, bijota jog žmonės tam nepritars.
Pasisakė SLF pirmininkas G. Grabauskas, Kovotojų už Lietuvą sąjungos lyderis V. Šustauskas, Motinų klubo pirmininkė B. Dilpšienė, kaunietis docentas E. Satkevičius, šiaulietis visuomenininkas Ž. Razminas, vilnietis mokslininkas J. Mažintas, Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos pirmininkas D. Šulcas, dvasininkas F. Baliūnas. Akcijos pradžioje tylos minute pagerbtas fašizmo aukų atminimas-Antrojo pasaulinio karo ir pokario laikų bei naujojo fašizmo  aukų atminimas. Savo kalbose aktyvūs piliečiai be straipsnio pradžioje minėtų dalykų, palietė ir įvairias kitas temas. Minėta, jog dabarties Lietuvoje buvo nuožmiai susidorota su P. Šliužu, I. Krinickiu, J. Abromavičium, S. Rakauskiene bei kitais patriotais. Kalbėta apie masinį žmonių išvarymą į Vakarus, kas kelia dideles problemas.
Akcijos dalyviai pareikalavo LR Prezidentės D. Grybauskaitės atsistatydinimo. Ji susikompromitavo-dalyvaudama korupcinėse schemose ir karo kurstymo kampanijoje. LR prezidentūroje įteikta piliečių peticija ta tema.  Be to, pareikalauta nutraukti žmonių skurdinimo politiką. Kalbėta apie tai, jog būtina keisti mokesčių sistemą, tame tarpe mažinti PVM mokesčius, būtiniausioms prekėms PVM turi būti ne 21 procentas, o tik 3-5 procentai
Buvo  reikalauti  nutraukti politines represija.  Prisimintos V. Titovo, A. Paleckio, D.  Raugalienės, G. Grabausko, O. Titorenko, D. Šulco, P. Masilionio, V. Lekstučio  bylos ir daug kitų politinių persekiojimų.
Pasisakyta už taiką ir draugiškus ryšius su kaimyniniais kraštais. Daugelio aktyvių piliečių nuomone, tik nutraukus masinį Lietuvos gyventojų išvarymą į Vakarus, atkūrus socialinį teisingumą, pasitraukus iš agresyvaus NATO bloko  ir atstačius žodžio laisvę, Lietuva bus stabili šalis
Giedrius Grabauskas