2024 m. vasario 27 d., antradienis

Reikalavimas, dėl svetimų valstybių vėliavų nukabinimo, karo kurstymo, bei propagandos

 

Šiaulių miesto Merui

Artūrui Visockui

Vasario 16- tosios gatvė 62

 Tel. 8 41 500510

 

Šiaulių rajono Merui

Česlovui Greičiui

Vilniaus g. 263

LT-76337 Šiauliai

Tel. 8  656 75031

 


Vilmantas Povilaitis

Tel. 8 682 16161

Reikalavimas

2024.02.28

Šiauliai

       Reikalauju atsakomybės, gerbti Lietuvos Konstituciją ir laikytis Lietuvos įstatymų. Įstatymo nežinojimas nuo atsakomybės neatleidžia.

 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DĖL LIETUVOS VALSTYBINĖS VĖLIAVOS

3 straipsnis  Lietuvos valstybinė vėliava iškeliama:

1) prie Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, savivaldybių tarybų pastatų, taip pat ant Gedimino pilies bokšto Vilniuje ir ant savivaldybių tarybų sprendimuose nurodytų pastatų – nuolat.

Prie Lietuvos Respublikos valdžios įstaigų nuolat iškeliama tik Lietuvos valstybinė vėliava. Naudoti kitų valstybių vėliavas prie Lietuvos Respublikos valdžios įstaigų, taip pat jų pastatų viduje neleidžiama, išskyrus šio įstatymo 5 straipsnyje nurodytus atvejus;

5 straipsnis

Miestų arba apskričių istorinių ar naujo pavyzdžio vėliavų tvirtinimo ir naudojimo tvarką nustato įstatymai.

Užsienio valstybių vėliavos prie Lietuvos Respublikos valdžios įstaigų, taip pat kitų pastatų gali būti iškeltos tik oficialių vizitų, oficialių ceremonijų ir tarptautinių renginių metu diplomatinio protokolo bei tarptautinių dokumentų nustatyta tvarka.

Užsienio valstybių vėliavos gali būti iškeltos tik prie Lietuvos Respublikoje teisėtai įsteigtų užsienio valstybių įstaigų.

6 straipsnis

Iškeliant Lietuvos valstybinę vėliavą kartu su kitos valstybės vėliava, Lietuvos valstybinė vėliava turi būti iškelta, žiūrint į pastato fasadą, dešinėje pusėje, kitos valstybės vėliava – kairėje pusėje. Jeigu kartu su Lietuvos valstybine vėliava keliamos kelių valstybių vėliavos, tai jos iškeliamos į kairę ir į dešinę nuo Lietuvos valstybinės vėliavos. Jeigu kartu su Lietuvos valstybine vėliava keliama lyginis skaičius kitų valstybių vėliavų, jos iškeliamos abėcėlės tvarka po lygiai abiejose Lietuvos valstybinės vėliavos pusėse.

Lietuvos valstybinė vėliava turi būti viename aukštyje su kitų valstybių vėliavomis.

Iškeliant Lietuvos valstybinę vėliavą ant transporto priemonės (išskyrus laivus), kairėje pusėje pagal judėjimo kryptį turi būti Lietuvos valstybinė vėliava, dešinėje kitos valstybės vėliava.

       Reikalauju , nedelsiant nukabinti mėlynai geltonas vėliavas nuo Šiaulių miesto ir rajono savivaldybių bei kitų valstybinių įstaigų ir institucijų. Taip pat reikalauju nutraukti karo propagandą, aukų rinkliavas skirtas remti karui ir žmonių žudymui.  Bet kokie konfliktai, privalo būti sprendžiami dialogu, bet jokiu būdu ne smurtu ir juo labiau žudant žmones.

Vilmantas Povilaitis.

 Parama yra tai, kad Jūs lankotės ir žiūrite šį puslapį, bei dalinaties su kitais žmonėmis informacija, kuri yra slepiama sistemos. Taip pat parama gali būti ir mano YouTube kanalų peržiūros ir jų prenumeratos, bei įvertinimai, nesvarbu ar teigiamai, ar neigiamai, bei video ir straipsnių platinimas internetinėse erdvėse. 

 

Mano YouTube kanalaiTaip pat galinčius ir norinčius padėti finansiškai ir prisidėti prie sunkios ir ilgus metus besitesenčios kovos, su neteisybe ir netvarka. 
Parama gali būti ir vienas euras, juk lašas po lašo ir akmenį pratašo...
Gavėjas:
Vacys Povilaitis
IBAN
LT297180000109733729


Ačiū už pagalbą ir supratimą


 All who are able and willing to help financially and contribute to the difficult and long years of fighting.Account Number :   LT297180000109733729
 

Thank you all for your understanding and help.

 Bсе, кто способен и хочет помочь материально, пожалуйста, помогите.

Номер счета: LT297180000109733729
  

Спасибо всем за ваше понимание и помощь.
 Ačiū, visiems palaikantiems ir prisidedantiems prie sunkios kovos su neteisybe ir netvarka. Kiekvienas geras žodis ir palaikymas yra maistas, mano pastangom ir sveikatai. Ačiū, kad esate.

Vilmantas Povilaitis
Laisva ir nepriklausoma žiniasklaida

Tel +370 68 216 161

Email:vilmantinas@windowslive.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą