2017 m. rugsėjo 13 d., trečiadienis

Žilvinas Razminas: Geležinę cenzūros uždangą pakėlus

GELEŽINĘ CENZŪROS UŽDANGĄ PAKĖLUS. . 2017.09.12d.- 13d.Vilniuje,Nacionalinėje Meno Galerijoje vyksta tarptautinė Pasaulio Konstitucinės Justicijos konferencija kurioje dalyvauja .....šalių delegatai.Konferenciją atidarė „Lietuvos“prezidentė D. Grybauskaitė,kuri pareiškė jog Lietuvoje rimtų problemų nėra... Tai tos pačios šalies Prezidentė D.Grybauskaitė, prie kurios rūmų jau 22d.kai vykdoma neterminuota bado akcija dėl TEISINGUMO ATSTATYMO LIETUVOJE. Pastoviai augančiame palapinių miestelyje nuolat badauja nuo 5 iki 10 žmonių iš įvairių Lietuvos miestų,savo kailiu nukentėjusių nuo JAV-NATO-ES okupacinio režimo teismų,prokuratūrų ir antstolių organizuoto nusikalstamo susivienijimo savivalės, turto prievartavimo bei politinio susidorojimo. Šios konferencijos išvakarėse, susirinkę Scholastika ir Co nebadautojų „komiteto“ atstovai pašnibždomis tarėsi dėl dalyvavimo šioje protesto akcijoje (kad tik nesužinotų Z.Vaišvila ir iš šio komiteto pašalintas,(vienas iš bado akcijos iniciatorių) D.Šulcas, kurie džiaugėsi tokia dėkinga proga, atkreipti ne tik vietinės valdžios, bet ir tarptautinės opinijos dėmesį į protestuotojų iškeltas problemas. Šiandiena apie 9 val. ryto, prieš įėjimą į Nacionalinę Meno Galeriją, išsirikiavo būrelis protestuotojų (bado akcijos dalyvių) su plakatais reikalaujančiais atkurti teisingumą ir žodžio laisvę Lietuvoje. Scholastika Katavičienė su savo neaišku kur ir kieno paskirtu (nebadautojų) „komitetu“ taip ir nepasirodė, išskyrus vieną jo (nebadaujantį) narį K. Serbentą, kuris į piketą atėjo nešinas vien tik gerais norais bei patarimais, ir kuris prieš pat renginį dingo kaip kamparas... Po kiek laiko uždususi pasirodė dar viena (nebadaujančo) „komiteto“ simpatinė nuoširdžioji Jūra.... nešina keletu į ritinį susuktų plakatų anglų kalba, kuriuos prisegusi prie jau esančių, atsiprašė ir taip pat skubiai pasišalino... Ačiū ir užtai. Ne užilgo atėję apsaugos darbuotojai ir policijos pareigūnai mus nuvarę toliau nuo įėjimo ėmė akylai mus „saugoti“,tikriausiai kad prezidentė mūsų neužpultų... Ko ne iš viso pasaulio atvykstantys svečiai būriais kiūtino pro saujelės protestuojančių badautojų, laikančių plakatus ir Lietuvos vėliavą, šalį ir keistai, iš padilbų, dilbčiojo į mus.Tik vienas kitas, išdrįso sustoti ir visa tai įsiamžinti savo telefonuose. Pagaliau pasirodė limuzinai iš kurių išlipo Seimo pirmininkas V.Pranskietis su savo chalūjais ir pozuodamas kaip gaidys ilgai staipėsi tarpduryje.Po jo atvažiavo dar keli limuzinai, o iš paskos mikriukas su užtamsintais langais, kuris buvo prifarširuotas iki kaklo ginkluotų apsaugininkų. Autobusiukas sustojo tiesiai prieš mus uždengdamas priekyje sustojusius limuzinus iš kurių išlipo „mūsų“ prezidentė D.Grybauskaitė. Jai tik išlipus nuaidėjo skardūs šūkiai – Gėda! Gėda! Gėda...! JAV-NATO-ES marionetė D.Grybauskaitė išgirdusi nelabai draugiškus šūkius susikūprino ir paspartinusi žingsnį dingo kartu su būreliu apsauginių. Okupuotos Lietuvos prezidentė, perskaičiusi savo pranešimą paskubomis, bailiai dilbčiodama į nepatenkintos tautos atstovus, skubiai sėdo į privažiavusį limuziną ir nurūko Amerikos link, o paskui ją nušvilpė ir juodas tikro autobusiukas su iki dantų ginkluotais apsaugininkais... Lauke netoliese žaliavo sakūros , švietė saulė, buvo karšta kaip vasarą, atrodė kad visos problemos išnyko ir gyvenimas tapo puikus... Deja,konferencija baigėsi ir pro duris ėmė virsti baltai apsirengę juodukai ir baltieji – juodi savo vidum. Visi sustojo ant galerijos laiptų bendrai nuotraukai kaip tie varnai ant dvasnos. Supratau, kad vasara baigės, atėjo ruduo ir jau laikas ruoštis žiemužės speigams, nes nieko gero nelauk, kai varnų tiek daug... P.S. Lietuva yra „teisinė ir demokratinė“valstybė, matomai kaip tik todėl „mūsų nepriklausomos žiniasklaidos“priemonės neužsiminė nei žodžiu apie tai, jog šios tarptautinės teisininkų konferencijos metu vyko BADAUTOJŲ PROTESTO AKCIJA . Žilvinas Razminas .Tikra, laisva ir nepriklausoma Žiniasklaida www.vilmantinas.eu

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą