2018 m. lapkričio 1 d., ketvirtadienis

Jonas Kaminskas, dar kartą  pateikiu, referendumo klausimus, kurie yra du 

Jonas Kaminskas, dar kartą  pateikiu, referendumo klausimus, kurie yra du :
  
        1)  Rinkimams į Seimą ir į savivaldybių Tarybas,  įteisinti tik mažoritarinę (vienmandatinę) rinkimų sistemą .     Vienmandatiniai rinkimai, reikalingi, kad kiekvienas rinkėjas žinotų - kas yra jo išrinktasis, žinotų  į ką kreiptis, kam perduoti savo pilietinę valią, vietinių ar bendravalsybinių  klausimų atžvilgiu. O išrinktasis žinotų savo rinkėjus  ir teikdamas projektus ar balsuodamas, žinotų rinkėjų nuomonę ir ją atstovautų.

   2)  Seniūnijoms suteikti pilnas savivaldos teises.    Tai reiškia, kad ir seniūnijose bus renkamos, tokiu pačiu - viemandatiniu principu Tarybos, jų nariai - seniūnaitijų rinkėjų atstovai, nuolat bendraudami  su savo seniūnaitujų  rinkėjais,  spęs vietinius klausimus ir, reikalui esant,  perduos rinkėjų valią aukštesniai savivaldos pakopai.   Žodžiu, abu mūsų siūlomi patobulinimai yra vienam ir tam pačiam tiksliu - kad  savivaldos  - vietinių teritorių ir visos valstybės reikalų tvarkymo procese,  veiksmingai dalyvautų ir turėtų realią įtaką savo išrinktiesiemsms,  visi piliečiai ( norintys)

Svarbiausias  šių esamos sistemos  patobulinimų  privalumas - tarp rinkėjų ir išrinktųjų veiks nepertraukiamas grįžtamasis ryšys, leidžiantis rinkėjams įtakoti savo išrinktuosius, leidžiantis išrinktiesiems nuolat palaikant ryšį, žinoti  rinkėjų (daugumos) valią,  ir atstovavimo procese ją vykdyti.
Veikiant tokiai atstovavimo sistemai, nei Seime, nei tarybose nebus išrinktųjų susipriešinimo,  visi atstovai, atstovaus savo rinkėjus, ir atitinkamai elgsis balsuodami.  Nereikės išrinktiesiems burti į   daugumų ir mažumų koalicijas, nereikės tarpusavyje kariauti,  atstovų darbas vyks  darnaus bendradarbiavimo atmosferoje, ieškant geriausių, visai šaliai  ir kiekvienai gyvenamajai teritorijai,  sprendimų, jų pateikimo rinkėjų aptarimui ir priėmimui.    Atstovavimo valdžioje neliks savanaudiškai nusiteikusių žmonių, nes sutikdamas  tapti atstovu, žinos, kad atstovauti reikės, savivaliavimui, korupcijai, naudojimusi valdžia, galimybės neliks. 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą