2019 m. kovo 23 d., šeštadienis

2019-03-22 Signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencijaSpaudos konferencijos iniciatorius dalyvauti pakvietė Lietuvos visuomenės tarybos steigėją  Vilmantą Povilaitį ir valdybos narius Donatą Šulcą, Taurą Jakelaitį, Stanislavą Ladinskį.

Dėl neįleidimo į Seimą VAIŠVILA Zigmas Tr 2019-03-20 11:49 Kam: LRVkanceliarija@lrv.lt; lrvad@vad.lt; Lietuvos Respublikos Seimas (priim@lrs.lt); Kopija: vilmantinas@windowslive.com; ladinski@gmail.com; Persiuntėte šį pranešimą 2019-03-20 12:20 Gerb. Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui Seimo kanceliarijai Vadovybės apsaugos departamentui prie LR VRM Kreipiuosi į Jus dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių, dėl kurių į Ministro Pirmininką kreipiausi ir aš, ir Vilmantas Povilaitis. Š.m. kovo 19 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo posėdyje administracinėje byloje Nr.I-2021-535/2019 ginče Sanislav Ladinskij prieš VAD prie LR VRM ir Seimo kanceliariją dėl neįleidimo į Seimą jau metus laiko iki 2019-04-24 paaiškėjo, kad: - VAD prie LR VRM neturi jokios medžiagos, kurios pagrindu Seimo kanceliarijai rekomendavo St. Ladinskį neįleisti į Seimą; - VAD prie LR VRM dėl St. Ladinskio ir kitų asmenų neįleidimo metus laikoį Seimą gavo tik rašytinį kreipimąsi iš LR VSD, bet negavo jokios medžiagos. Atsižvelgiant į šias teismo nustatytas aplinkybes Vilniaus apygardos administracinis teismas: - į šią bylą įtraukė LR VSD ir įpareigojo pateikti medžiagą, kurios pagrindu LR VSD nurodė VAD prie LR VRM neįleisti į Seimą šiuos asmenis; - paskelbė, kad teismas, gavęs šią medžiagą iš LR VSD, spręs klausimą dėl šios medžiagos išslaptinimo; - į šią bylą įtraukė Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarą Zigmą Vaišvilą, kurio prašymu į jo spaudos konferencijas LR Seime jau beveik metus neįleidžiami asmenys, kurių net sąrašas nepateikiamas jam. Vilmantas Povilaitis, žmogus su negalia ir penkiais vaikais, į Seimą jau beveik metus laiko neįleidžiamas ir sužinojo apie tai tik atvykęs į LR Seimą iš Šiaulių, nors drauge su juo atvykęs sūnus buvo įleistas į LR Seimą. Tai didžiulė nepagarba, kurios šis žmogus sulaukė, atvykęs į savo Tautos atstovybę - Seimą. Ryt Vilmantas Povilaitis dėl šios sitaucijos ir dėl jo kreipimosi į Jus, Ministre Pirmininke, atvyksta iš Airijos, kur buvo priverstas išvykti, kad užsidirbti ir išsaugoti šeimos turtą dėl savotiškai jo atžvilgiu Lietuvoje vykdomo teisingumo. Vilmantas Povilaitis išsamiai Jus informavo apie šią padėtį. Gerb. Ministre Pirmininke, prašau Jus skubos tvarka išsiaiškinti šiuos klausimus ir tikiuosi Jūsų, turinčio teisę susipažinti su valstybės paslaptimis, sprendimo. 2019-03-22 d. Seime rengiu spaudos konferenciją, kurioje pranešejais turi būti ir Vilmantas Povilaitis, ir Stanislav Ladinskij. Tikiuosi, kad šie asmenys nevaržomai galės pateikti į šią Seime vyksiančią spaudos konferenciją. Vilmantas Povilaitis ir Stanislav Ladinskij yra ir Lietuvos Visuomenės Tarybos steigėjai, Stanislav Ladinskij - ir valdybos narys. Pagarbiai, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila 2019-03-20VADOVYBĖS APSAUGOS DEPARTAMENTAS
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS


Vilmantui Povilaičiui Nr. Į 2019-03-13 prašymąDĖL 2019-03-13 PRAŠYMOVadovybės apsaugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas), atsakydamas į 2019 m kovo 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos persiųstą Jūsų 2019 m. kovo 13 d. prašymą, informuoja, kad vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymu (toliau – VAĮ) užtikrina saugomų objektų (vienas iš kurių yra Lietuvos Respublikos Seimo rūmai) saugumą. Vadovaujantis VAĮ 9 straipsnio 1 dalies nuostatomis, saugomų objektų apsauga užtikrinama nustatant juose specialų režimą. Apsauga – tai yra veikla panaudojant fizinę apsaugą, kriminalinę žvalgybą, transporto ir kitas technines bei prevencines priemones, skirtas saugomiems asmenims ir saugomiems objektams nuo neteisėtų veiksmų apsaugoti (VAĮ 2 str. 4 d.). Specialus režimas – tai yra fizinės apsaugos, techninių ir prevencinių priemonių kompleksas, taikomas saugomame objekte ir skirtas jo apsaugai užtikrinti (VAĮ 2 str. 9 d.). Specialus režimas gali būti užtikrinamas įvedant leidimų sistemą (VAĮ 9 str. 2 d. 2 p.). Leidimų sistema – tai yra speciali patekimo į saugomus objektus tvarka, apimanti asmens tapatybės nustatymą, leidimo įeiti į saugomą objektą išdavimą ir (ar) asmens daiktų patikrinimą naudojant metalo detektorius, rentgeno aparatus ar kitas priemones (VAĮ 2 str. 6 d.).
Pabrėžtina, kad Departamentas, teikdamas rekomendacijas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai dėl asmenų apribojimo patekti į Lietuvos Respublikos Seimo rūmus, griežtai vadovaujasi aukščiau paminėtomis VAĮ nuostatomis, Departamento direktoriaus įsakymais ir Lietuvos Respublikos Seimo rūmų vidaus tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2016 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. SV-S-1632 „Dėl tvarkos Lietuvos Respublikos Seimo rūmuose“.
Departamentas 2018 m. balandžio 24 d. raštu Nr. S-431(20) „Dėl apribojimo patekti į Lietuvos Respublikos Seimo rūmus“ rekomendavo Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai apriboti patekimą konkretiems asmenims, pateikdamas jų sąrašą. Paminėtina, kad informacija, dėl kokių priežasčių buvo pateiktos rekomendacijos laikinai apriboti asmenų patekimą į Departamento saugomus objektus, sudaro valstybės ir (ar) tarnybos paslaptį ir skirta tik tarnybiniam naudojimui. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 3 straipsnio 6 dalimi bei 15 straipsniu, įslaptinta informacija gali būti patikėta tik asmenims, turintiems teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.
Apie leidimo patekti į Lietuvos Respublikos Seimą išdavimo apribojimą iki 2019 m. balandžio 24 d. Jūs buvote informuotas 2018 m. rugpjūčio 7 d., kai atvykote į Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos rengtą konferenciją, bei 2018 m. rugsėjo 21 d. raštu Nr. PKA-112, gavę atsakymą į Departamentui 2018 m. rugsėjo 13 d. pateiktą skundą.

Lina Sokol, tel. 8 706 63 183, el. p. lina.sokol@vad.lt

Direktorius Rymantas Mockevičius


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą