2019 m. liepos 18 d., ketvirtadienis

Kęstutis Urba: Užvaldyta Televizija (ištrauka iš romano „Dosje 1700000077“)
Kęstutis K.Urba

2019 m. liepos 11-17d., Vilnius.  Valstybei itin svarbu turėti savas, sąžiningas ir nepriklausomas televizijas. Antraip, į jas sulindus spec.tarnybų agentūrai, žmonės negalės susižinoti, bus mulkinami, į jų pasąmones bus skverbiamasi specialiai surežisuotais siaubais, o reitingai kuriami tik savai agentūrai.
                      Deja, atrodo, kad Lietuvos TV kanalai nėra švarūs. Štai vakar, liepos 10d. TV3 žinios pirma naujiena pateikė kraujasiurbių uodų platinamas baltas kirmėles – parazitus, kurie įsiskverbia į akių vokus ar kitas organizmo vietas. Nors pagrindinė žinia buvo G.Nausėdos, užsidėjusio akinius šviesiais rėmeliais,  komandos pristatymas visuomenei. Matyt, pasiruošta iš anksto.

Būtų galima nurašyti tai režisieriaus nesupratingumui, tačiau prisiminus, kad vasario 14d.  – įsimylėjėlių globėjas Šv.Valentinas buvo „pagerbtas“ tų pačių parazitų įsiskverbimu į jaunuolio sėklides. O tokie dalykai mažina seksualumą bei tautos vislumą. Dar ir vakar gydytojas komentavęs operaciją išimant kirmėlę iš akių kažko nudelbė akis žemyn.  O ir specialistai psichologai pasakytų,  kad tema „akiniai- akys“ irgi telpa į psichologinio karo priemonių schemas. Žmonės masto aliuzijomis, panašumais, asociacijomis – tokia yra smegenų ir atminties struktūra. Nors, kita vertus, pasaulyje pilna sutapimų, atsitiktinumų.
LNK žinios ką tik prisidirbo su avių pjovimo reportažais -  šarvuotų „vilkų“ atvykimui. O ir triukas su padangų rodymu, to „Pervyj Baltijskij“ filmo elementu, kur nusikaltėlis milicininką nu muša didele padanga bei LRT demonstruotamankšta bei virve gali būti spec.tarnybų pratęstas iki pakaruoklio. Kad ir tos pačios LRT rūmuose ar „vilkų“ garaže. O ir LRT parodžiusi sekmadienį per valstybės dieną garsiąją sovietinių laikų juostą „Niekas nenorėjo mirti“ be jokio komentaro atliko savo juodą darbą.  Negi buvo sunku paaiškinti jaunuomenei, kad Lietuvos partizanai, keršydami už tėvų, brolių ir seserų trėmimus, kovojo su sovietinės kariuomenės padaliniais ir stribais, o ne su kaimiečiais, nors kliūdavo ir kolaborantams. O ir prievartavimo bylų stribams buvo. 
Vakar vakare LRT įvyko ir neišmanėlės N.Pumprickaitės vestas forumas – susitikimas su kviestine visuomene, skirtas nacionalinio transliuotojo veiklai demokratijos stiprinimo, kultūros ir švietimo bei ekonomikos-inovacijų temose. Greta gausios tuščiakalbystės ir profanacijos švystelėjo keletas reikšmingų minčių.  D.Katkus paaiškino, kad LRT pagrindinė užduotis mažinti kvailių kiekį valstybėje, šokėja pateikė sektiną Lenkijos pavyzdį, kuomet pamokų metu į visas mokyklas yra transliuojami geriausi spektakliai,  „Swedbanko“ atstovas N.Mačiulis pageidavo daugiau statistikos bei  svarbiausių rodiklių komentavimo bei profsąjungiečių atstovas R.Garuolis kalbėjo, jog LRT juos ignoruoja, o komercinės TV gina savininkų interesus.
N.Pumprickaitė parodė, kad iš vis nesuvokia kultūros turinio ją sutapatinusi vien su menais  - „klasikinė kultūra ar moderni“. T.Birmontienė prisuokusi apie konstitucijos garantuotą žodžio laisvę ir nepriklausomumą, nepaaiškino ką tada reiškia atsiskaitomumas, o ir akivaizdus LRT nepriklausomumas nuo pagrindinių  valstybės reikalų gerais suvokiamas ne tik LRT oponentams prof.V.Radžvilui bei dr.A.Juozaičiui. Bet ar reikia stebėtis, kad jie kviesti nebuvo.
Demokratijoje svarbiausi yra trys dalykai – politikų ir pareigūnų veiklos skaidrumas, jų atsiskaitomumas bei atsakomybė. Dėl to ir turi būti reiškiamos pretenzijos LRT, kuri nesirūpino, kad vieši valstybės bei jų pačių finansai būtų skaidrūs, kad visi klerkai kasdien surašinėtų internete ką nuveikė per dieną ir ką darys rytoj. O dėl nacionalinio transliuotojo demokratiškumo bei atsiskaitomumo rinkėjams, „įkaliau“ užvakar LRT generalinei direktorei M.Garbačiauskaitei-Budrienei tokio turinio pareiškimą  -gal jo vykdymą sužiūrės mūsų demokratijos tėvai?.
...
2019-07-09                                                                                                                                                                                                 

„DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS ĮSTATYMOPAŽEIDINĖJIMO“   

                      Prašau priimti domėn, kad šiame įstatyme yra akcentuotas LRT privalomumas „stiprinti demokratiją, puoselėti bendradarbiavimo kultūrą, stiprinti pilietiškumą bei būtinumas rengiant laidas vadovautis demokratijos bei nešališkumo principais, užtikrinant žodžio laisvę bei įvairių pažiūrų atspindėjimą“:
3 straipsnis. LRT veiklos principai
1. LRT privalo rinkti ir skelbti informaciją apie Lietuvą ir pasaulį, supažindinti visuomenę su Europos ir pasaulio kultūros įvairove bei šiuolaikinės civilizacijos pagrindais, stiprinti Lietuvos Respublikos nepriklausomybę ir demokratiją,kurti, puoselėti ir saugoti nacionalinės kultūros vertybes, ugdyti toleranciją ir humanizmą, bendradarbiavimo, mąstymo ir kalbos kultūrą, stiprinti visuomenės moralę irpilietiškumą, ugdyti šalies ekologinę kultūrą. Rengiamų laidų turinys, forma ir kalba turi būti geros kokybės. Rengdamas ir skelbdamas laidas, LRT turi vadovautis objektyvumo, demokratijos, nešališkumo principais, užtikrinti žodžio ir kūrybos laisvę, laidose turi atsispindėti įvairios pažiūros ir įsitikinimai, dalyvauti jose ir reikšti savo pažiūras turi teisę įvairių įsitikinimų žmonės
Dėl šių nuostatų yra būtina kiekvienų metų gegužės mėnesį rengti visų LRT Europos parlamento narių bei ES komisaro iš Lietuvos debatus ir atsiskaitymą rinkėjams už savo programų vykdymą, kadangi jie ir visi Lietuvos rinkėjai irgi yra ... žmonės su savo pažiūromis bei įsitikinimais, o demokratinė valstybės ir ES sąranga tokių debatų reikalauja dar ir dalyvaujant akademinės visuomenės atstovams. Dabar gi kai kurių europarlamentarų LRT laidose iš vis per penkerius metus kaip ir nebūta.
Prašau atkreipti dėmesį, kad debatų rengime yra svarbu įvesti tvarką, orientuojantis į klasikines temas: daugumos GEROVĘ, TEISINGUMĄ – juridinį bei socialinį ekonominį, SAUGUMĄ, žmogaus LAISVES ir TEISES, bei tam reikalingos TVARKOS kūrimą, o ne juos vykdyti, pavyzdžiui, pagal tautos pateiktų ar režisierių sukurptų klausimų teminį fragmentuotą chaosą.
                      Atsakymą prašau išsiųsti ir Europos parlamento nariui Petrui Auštrevičiui, kuris labai pritaria europarlamentarų debatų – „ES savaitės“ LRT rengimui, o taip pat jo kolegei Aušrai Maldeikienei, kuri spaudos konferencijoje Seime pasakė, kad tai yra itin svarbu mūsų demokratijai.
Liepos 17d.
Nepatinka man ta G.Nausėdos dovana Lenkijos Prezidentui – krištoliniai angelų ar paukščių sparnai. Lietuviai tai suvokia, kaip Tvarkos ir teisingumo – partijos įvaizdžio simbolį arba kaip užuominą į Dariaus ir Girėno žygdarbį bei tragediją. Gi lenkams tai  Smolensko nelaimės (GRU diversijos)  priminimas. Daug intrigų eina apie Prezidento įvaizdį. Jo komandai buvo priskirtas ir toks su URM bei VSD susijęs p Jurgelevičius, LRT „Gyvenime“ iškišo apsivogusios  solistės  Jurgelevičiūtės skandalą, bet kad ji labai jau panaši į G.Nausėdos dukrą` Gedvilę, kurią Prezidento inauguracijos Seime metu itin sureikšmino visos TV.
Kriminalinis romanas su nužudymu vestuvėse „Ideali pora“ buvo pareklamuotas LRT „Labame ryte“ prieš mėnesį. Tuo metu Veidaknygėje G.Nausėdai ir jo žmonai atsirado palinkėjimas – Ideali pora. Negi taip kabinamas įvaizdis? Kas gi dar  buvo egzotiškesnio inauguracijoje? Vyras su juodai baltais marškinėliais ant kurių CK. Po keleto valandų G.Nausėdai sveikinantis su žmonėmis greta Arkikatedros -moteris su tokiais pat. Komunistų Centro Komitete AMBrazauskui dirbo ir G.Kirkilas, ir ambasadorius. Hm... Kažkokia Galina vis išlenda „Labo ryto“ viktorinose. Šiandien ji žino „Lituanica“. Aną kartą nežinojo Rembrandto paveikslo pavadinimo „Nakties sargyba“ Amsterdame. Kaip jai taip pavyksta prisiskambinti?
Sekmadienį apturėjau incidentą. Į pavakarę tik išėjęs į kiemą, o keliavau apsipirkti į parduotuvę,  buvau užsipultas augaloto išgėrusio vyriškio ant dviračio, kuris yra gan panašus į „Jautį“ – buvusį VSD darbuotoją G.K. su kuriuo ne vienus metus nuo 2000 metų „arėme“ kontržvalgyboje. Tas žmogysta, vilkintis Adidas marškinėliais, iš karto pradėjo šaukti ant manęs „tu žertva... lavonas...  p—dink iš čia....“. Stebėję moterys pasakė „ nepradėk,Dainiau“. Kai išsitraukiau mobilų, jis nusijuokė ir pasakė – „gali skambinti mentams“. Atsakiau – „saugumo departamentui“. Grįžtant iš  parduotuvės jis jau atokiau gurkšnojo alų iš baltos skardinės. Vakare dar stūgtelėjo už durų koridoriuje. Kitą rytą, kai ant treniruoklio mokyklos sporto aikštyne atlikinėjau mankštą – „žygiavau“, ten jau buvo primėtyta tuščių alaus skardinių. Kadangi prieš keletą dienų ten man pakišo ambasadoriaus antrininką, tai beliko nutarti, kad taip spec.tarnybos galimai žymi savo aplinką – primena vakarykštį tipą su alaus skardine, nes aš mėgstu žygiuoti miškais, op tai jau nemažas mano sveikatos resursas. Tokie jų metodai – nuniokioti pašto dėžutę ant mano durų, išpurvint demonstratyviai po mano atlikto remonto koridoriaus sienas, daryti psichologinį spaudimą. Man žingsniuojant gatve prie Kunigų seminarijos atsirado žmogysta su Adidas simbolika bei kuprine. Viskas atitinka „kodavimą“ įvaizdžiu,gal kad šiemet nežygiuočiau miškais pusčimčio kilometrų. Bet kur gi besidėsi nuo baisių karščių, jei ne miško paunksmėje.
Beliko apie žmogystos išpuolį pakalbėti Z.Vaišvilos spaudos konferencijoje Seime, paaiškinant ir galimą išpuolio – spaudimo man pretekstą: Krakėse, kur pas giminaičius lankosi Lietuvos ambasadorius Rusijoje, po Šv.Petro atlaidų prie šventoriaus buvo nužudytas vyras -surastas lavonas.  Ši žinia TV tapo kontekstu informacijai, kad V.Putin vyksta su vizitu pas Romos Popiežių, kuriam, beje, padovanojo Šv.Petro ir Povilo ikoną. Tad pažiūrėsime, ką nuveiks mūsų partijų atstovai, visi kaip vienas prisiekę rūpintis žmonių gerove.
Kita vertus, vakar TV žinios pranešė, kad Šiauliuose, kur patruliuoja ir lenkų lakūnai, mirė vyras nuo erkinio encefalito -antras toks atvejis šiemet.  Gi rusai vakar per „Vremia“ irgi itin sureikšmino erkinio encefalito temą pavaizdavo šiame kontekste save aukomis. Tiktų į strateginę versiją, juolab prieš pat G.Nausėdos vizitą Delfi ir kitur buvo iškišta žinia, būk tai, nuo lenkiškos vištienos salmonelioze užsikrėtė vaikai darželyje. Įrašiau komentarą Delfi, kad tai būdinga Rusijos spec.tarnybų biologinio ginklo atakai prieš pat vizitą į Lenkiją. Po pusvalandžio mano komentaras buvo ištrintas. Todėl galimas biologinio karo informacijų po gamtinės nelaimės priedanga sinchronizavimas – vieną dieną salmoneliozės, antrą – encefalitas.

Šiandien numerologiškai mano knygos pagal datą 17-7 diena. LRT  tyrimai žiniose skambiai  nušviečia, kaip socdemai prisidirbo Neringoje, Nidoje su socialinių būstų išnuomavimu poilsiautojams. Visai greta Urbo kalno.

 (b.d.)

Pagarbiai 
Kęstutis Urba

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą