2020 m. rugsėjo 5 d., šeštadienis

Lietuvos Visuomenės Tarybos ir Lietuvos Liaudies Partijos Pranešimas spaudai 2020-09-05, Vilnius

 

Lietuvos Visuomenės Tarybos ir Lietuvos Liaudies Partijos
Pranešimas spaudai

2020-09-05, Vilnius

Š.m. rugpjūčio 3 d. Prezidento rūmuose įvykusio Respublikos Prezidento ir 11-os parlamentinių partijų (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, Lietuvos socialdemokratų partijos, Liberalų sąjūdžio, „Laisvės ir teisingumo“, Lietuvos socialdemokratų darbo partijos, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – krikščioniškų šeimų sąjungos, Darbo partijos, Laisvės partijos, Lietuvos žaliųjų partijos ir Krikščionių sąjungos) atstovų susitikimo metu buvo pasirašytas „Memorandumas dėl savivaldybių savarankiškumo“. Informacija apie šio Memorandumo pasirašymą buvo paskelbta Lietuvos masinės informacijos priemonėse, tačiau jo turinys ir partijų įsipareigojimai nepaskelbti. 

Savivaldybių savarankiškumo būtinumą ir jo pagrindimą daug metų kelia nesisteminės visuomeninės organizacijos ir neparlamentinės politinės partijos. Tačiau parlamentinės partijos šią idėją ignoravo ir pasisavino bei panaudojo kaip rinkiminę reklaminę agitaciją, į šios problemos aptarimą nepasikvietę šios idėjos autorių ir kitų 6-ių Seimo rinkimuose dalyvaujančių partijų. Parlamentinės partijos tai padarė, „pamiršusios“, kad tai galėjo ir dar gali padaryti šios kadencijos Seime.

Šio Memorandumo pasirašymas, 11-os partijų sukvietimas į Prezidento rūmus ir kitų 6-ių partijų, dalyvaujančių 2020-ų metų Seimo rinkimuose, nepakvietimas, reklamos apie tai paviešinimas – visa tai pagrįstai vertintina kaip 11-os partijų – politinės kampanijos dalyvių – agitacija 2020-tų metų LR Seimo rinkimuose, įvykdyta valstybės vadovo iniciatyva ir Prezidento rūmuose.

Respublikos Prezidento ir Prezidento kanceliarijos dalyvavimas, organizuojant ir įgyvendinant šio Memorandumo pasirašymą, yra agitavimas rinkėjams balsuoti už Memorandumą pasirašiusias 11 partijų iš 17-os Seimo rinkimuose dalyvaujančių partijų.

Todėl Lietuvos Visuomenės Taryba ir Lietuvos Liaudies Partija prašo LR VRK ištirti šį atvirai įvykdytą paslėptos rinkimų agitacijos faktą, Prezidento ir Prezidento kanceliarijos dalyvavimą organizuojant šią rinkiminę agitaciją, Prezidento rūmų nemokamą suteikimą šiai rinkiminei agitacijai, teisiškai visa tai įvertinti, Memorandumą pasirašiusias 11-ą partijų įpareigoti susimokėti iš rinkiminės sąskaitos už šią rinkimų agitaciją Prezidento kanceliarijai ir informaciją apie šį įvykį paskelbusioms žiniasklaidos priemonėms, taip pat pripažinti šias 11-ą partijų sudarius rinkimų koaliciją ir ją įregistruoti 2020 m. LR Seimo rinkimuose.

Šis įvykis yra ir vertinga informacija Seimo rinkėjams. Atsiskleidė, kad Memorandumą drauge su didžiosiomis sisteminėmis partijomis pasirašiusias mažąsias partijas, pakviestas Respublikos Prezidento, jungia bendri interesai ir reiškia faktinį rinkimų koalicijos sudarymą.

Lietuvos Visuomenės Tarybos vardu:
Valdybos pirmininkas signataras Zigmas Vaišvila,
Valdybos narys Aldas Mačiulis,
Valdybos narys Eugenijus Paliokas

Lietuvos Liaudies Partijos l.e.p. pirmininkas Tauras Jakelaitis

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą