2017 m. spalio 25 d., trečiadienis

Suicidalinė šizofrenija - nepagydoma šiandieninės Lietuvos valdžios „pabėgėlių“ liga

Suicidalinė šizofrenija - nepagydoma šiandieninės Lietuvos valdžios „pabėgėlių“ liga


Prieš kelias dienas Vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas pasakė, kad Lietuva nelėtins  pabėgėlių perkėlimo tempų pasibaigus Europos Sąjungos (ES) dvejų metų programai.

Ministro žodžiais, pastaruosius du mėnesius pabėgėlių priėmimas sulėtėjo, nes su jų antplūdžiu susidūrusios Italija ir Graikija nespėja parengti dokumentų. Rugsėjį Europos Komisija (EK) pateikė rekomendacijas tęsti pabėgėlių perkėlimą pagal 2015-aisiais sutartas kvotas. Pagal jas į iki rugsėjo pabaigos ES valstybėse turėjo būti perskirstyta 160 tūkst. pabėgėlių, tačiau, EK duomenimis, pasiekta mažiau nei penktadalis tikslo – priimta apie 29 tūkst. asmenų. Ministras sakė, kad Lietuva priėmė 414 žmonių iš numatytų 1105, tačiau daugiau nei 300 pabėgėlių iš Lietuvos išvyko.
O ką visa tai, ką jūs kalbate, galėtų reikšti, ponas ministeri?

2015 metais pradėta „pabėgėlių perkėlimo programa“, vykdyta neatsiklausus Lietuvos piliečių nuomonės, jau pasibaigė rugsėjo mėnesį.

Išeina, kad kalbama apie naują „pabėgėlių“ perkėlimo programą, kuri vyksta laisvanoriškai“, kurios atsisakė Višegrado šalys (Lenkija, Čekija, Vengrija, Slovakija), nuo jos atsisakė ir Austrija.

Visa tai, be jokių abejonių, reiškia tai, kad Lietuva perėjo prie naujos, niekada nesibaigsiančios Briuselio programos vykdymo, kuri numato mūsų valstybės sunaikinimą, lietuvių tautos genocidą, mūsų tautą pakeičiant žmonėmis iš Arikos ir Azijos?

Aš manau, kad būtent tai ir pasakė šios moraliai, politiškai ir ekonomiškai degradavusios vyriausybės vidaus reikalų ministras. Ar ne tam ši Lietuvos žmonių genocidą vykdanti vyriausybė tiems „pabėgėliams“ socialines išmokas padidino iki europinių pragyvenimo minimumo standartų, kad visa ši vežama kolonistų ir „socialinių parazitų“ masė pasiliktų Lietuvoje ir ją kolonizuotų?

Mažiausiai 1296000 tūkstančių Lietuvos gyventojų gyvena žemiau ES numatytos skurdo ribos. Savo tėvų ir protėvių žemėje tapome antrarūšiais ir diskriminuojamais žmonėmis, kuriems nebegalioja Konstitucijos 29 straipsnis, draudžiantis diskriminaciją.

Lietuvos kolonizacija vykdoma planingai. Suicidalinė Skvernelio vyriausybė spalio 11 dieną nutarė „pabėgėliams“ mokėti per mėnesį po 518 eurų, o mokyklinio amžiaus „pabėgėlių“ vaikams po 635,8 eurų, kas viršija ES nubrėžtą skurdo ribą, kuri Lietuvoje yra 503 eurai.

Daroma viskas, kad į Lietuvą vežami ekonominiai migrantai, mūsų "socialiniai parazitai", naujo Čekijos premjero A.Babis žodžiais, melagingai vadinami „pabėgėliais“, nes tarp jų tėra ne daugiau 2% tikrų pabėgėlių, amžiams liktų Lietuvoje.

Priminsiu, pabėgėlio statusas numato, kad konfliktui pasibaigus jie grąžinami į kilmės šalį. Apie jokias jų „integracijas“ jokiuose SNO dokumentuose nėra nei kalbos!

Man Skvernelio vyriausybės ir žaliųjų valstiečių valdomo Seimo veikla primena suicidalinę šizofreniją.

Algimantas Lebionka
Tikra, laisva ir nepriklausoma Žiniasklaida
www.vilmantinas.eu

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą