2020 m. liepos 8 d., trečiadienis

Vilmantas Povilaitis išreiškia savo pastebėjimus. 2020 m. liepos 8 d.    Mes, Tautos susitelkimo iniciatyvinės grupės nariai (toliau TSIG), laikome savo valstybę Tautos savisaugos ir savivaldos viešąja organizacine sistema, kurios pirmaeilė paskirtis – universaliųjų Tautos vertybių apsauga.
Svarbiausiam Tautos susitelkimo siekiui priskirdami racionalumu ir teisingumu grindžiamą Lietuvos valstybingumo kultūrą, pilietinės visuomenės darniam bendrabūviui ugdyti ir teisinės valstybės principams įgyvendinti. Šiuos uždavinius gali spręsti tik naujo tipo politinė jėga, pasiruošusi konstruktyviai inicijuoti šalies konstitucinius pokyčius.
Pastebėtina, kad esama Lietuvos valstybės vadybos sistema, tarnauja ne pilietinei daugumai, o interesų grupėms, pasivadinusioms partijomis ar kitokiais viešuosius išteklius tvarkančiais dariniais, kurie ignoruoja Tautos universaliųju vertybių prioritetą.

TSIG kviečia visų ne sisteminių partijų, visuomeninių organizacijų, socialinių grupių, profesinių sąjungų ir kitų judėjimų vadovus ir/ar atstovus į naujo tipo politinės jėgos kūrimo sueigą.

Dienotvarkėje:
1.      Organizatorių kreipimasis į Sueigos dalyvius.
2.      Partijų ir judėjimų, dalyvaujančių Seimo rinkimuose trumpųjų programų ir siekių pristatymas (ne daugiau, kaip 15 min vienam pristatymui).
3.      Partijų ir judėjimų lyderių svarbos pristatymas išklausant kiekvieno jų nuomonę, kodėl aš, o ne kitas (iki 10 min vienam pasisakymui).
4.      Pertrauka iki 30 min.
5.      Lieta – valstybė, valdžia.
6.      Naujo tipo politinės jėgos kūrimo galimybių studija ir siūlymai.
7.      Atviri debatai, diskusijos (iki 10 min dalyviui).

Sueiga vyks: 2020 m. liepos 10d. 12.00 val., registracija 11.30 val.

Adresas: Santaros gimnazijos aktų salė, Baltų pr.51, Kaunas.

Sueigos dalyvio paramos mokestis 10 eurų/asm. (kavai, vandeniui, užkandžiams).

Išankstinė registracija pageidaujama el.p. juozas@dileksa.lt smulkesnė informacija tel. +37069946890 Juozas Aleksandravičius.

Tautos susitelkimo iniciatyvinė grupė2020 m. liepos 03 diena Vilnius
Tautos susitelkimas
Lietuvos Visuomenės Taryba, siekdama įkūnyti prigimtinę žmogaus teisę laisvai gyventi ir kurti Lietuvos valstybėje ir Konstitucijos pagrindu sutelkti tam Lietuvos Respublikos piliečius, 2019 m. spalio 29 d. patvirtino tam būtinas sąlygas ir pirmaeilius uždavinius.
Lietuvos valstybės ir mūsų tautos egzistencinį pamatą nusakė Vydūnas – likimas mums lėmė egzistuoti tarp Rytų ir Vakarų, ieškant kompromisų, adekvačiai vertinant Lietuvos padėtį pasaulyje.
Lietuvos tikslas – mūsų piliečių išsaugojimas ir gausinimas. Tautos klestėjimas, visų pirma, pasireiškia jos gausėjimu. Tautos jėga yra vienybė siekiant Tautos klestėjimo. Turime gerbti ir suprasti kiekvieną Lietuvos žmogų. Tik susitelkę ir drauge galime ir privalome padėti vieni kitiems.
Artėjantys LR Seimo rinkimai verčia apsispręsti. Mūsų Konstitucija nustato, kad niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis Tautai priklausančių suverenių galių (3 str.), kad valdžios galias riboja Konstitucija (5 str.), o  aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus (4 str.). Artėjantys LR Seimo rinkimai turi būti pirmas žingsnis susigrąžinti Tautai teisę tiesiogiai reikšti savo valią valstybės valdyme. Ir ne tik referendumo būdu. Taip Lietuvos piliečiai jau veikia, tačiau tik žemiausiame bendrijų lygmenyje. Riboti Tautos teisę valdyti valstybę tiesiogiai niekam nesuteikta.

Todėl Lietuvos Visuomenės Taryba kviečia visus mūsų piliečius ir organizacijas telktis Tautos, valstybės ir šeimos išsaugojimui. Seimo rinkimuose telkimuisi siūlomas šis programos pagrindas:
1.     LR Konstitucija. Kandidatai į Seimą - Tautos žmonės, siekiantys pakeisti mus užvaldžiusią sistemą. Žmonės patys renka vietinius reikalų tvarkytojus (Lietos valdymo principas).
  1. LRT ir visa valstybės lėšomis apmokama žiniasklaida suteikia erdvę žmonių diskusijai su valdžia ir išeivija šiuolaikiškos, atsakingos, mąstančios visuomenės formavimui.
  2. Valstybės finansų viešumas. Atsakomybė dėl valstybės finansų užvaldymo - politinės ir teisėsaugos korupcijos kriminalizavimas.
  3. Teisėjų ir prokurorų darbo nepriklausomumo principo derinimas su asmenine jų atsakomybe už nepagrįstus teismų ir prokurorų sprendimus. Visuomenės kontrolė teisėsaugai. Nepriklausomas prokuroras. Valstybės ir bankų lėšų išgrobstymų ištyrimas.
  4. Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas, oligopolinės verslo sistemos atsisakymas, gamybos ir žemės ūkio vystymas, alternatyvios energetikos šaltinių įgyvendinimas.
  5. Verslo požiūrio (krepšelių) atsisakymas švietime, kultūroje ir sveikatos apsaugoje, kokybiškų švietimo ir sveikatos apsaugos paslaugų prieinamumas visoje Lietuvoje. 
  6. Visuomenės pagrindo – šeimos – ardymo sustabdymas.
  7. Kariuomenė stiprinama ne žmonių nuskurdinimo ar socialinės atskirties didinimo sąskaita.
  8. Minimalaus žmonių pragyvenimo užtikrinimas. Valstybės kasos mokesčių surinkimui ir saugojimui sukūrimas. Valstybės rezervo sugrąžinimas valstybei ir pasiruošimas įvesti Litą.
  9. Lengvatinė elektros energijos kaina gyvenantiems Astravo AE rizikos zonoje - sutarties, bet ne konfrontacijos su Baltarusija dėka. Astravo AE veikimui būtina Kruonio HAE.

Lietuvos Visuomenės Taryba kviečia Lietuvos piliečius vienytis, siekiant sudaryti sąlygas Tautos, valstybės ir šeimos išsaugojimui – šios pradinės programos įgyvendinimui.


Mano draugai ir mano bendrakeleiviai, apgailėkite tautą, kurioj pilna tikėjimų, bet nėra šventumo. Apgailėkite tautą, nešiojančią drabužius, kurių pati neaudžia, valgančią duoną, kurios pati neaugina, ir geriančią vyną, kuris teka ne iš jos vynspaudės. Apgailėkite tautą, kuri skriaudiką paskelbia didvyriu, o išsipusčiusį užkariautoją laiko geradariu. Apgailėkite tautą, kuri paniekina aistrą sapne, tačiau pasiduoda jai pabudę. Užjauskite tautą, kuri pakelia balsą tik laidotuvių eisenoje, neturi kuo didžiuotis, kaip tik griuvėsiais, ir niekad nesukils, nebent kai jos galva atsidurs tarp budelio kirvio ir trinkos. Užjauskite tautą, kurios politikas yra lapė, filosofas – žonglierius, o menas – skylių lopymas ir beždžioniavimas. Užjauskite tautą, kuri naują savo valdovą sutinka trimitais, o atsisveikina patyčiomis, kad vėl kitą sveikintų trimitais. Apgailėkite tautą, kurios išminčiai nebylūs nuo senumo, o stipruoliai dar tik lopšyje. Apgailėkite tautą, susiskaldžiusią į dalis, kai kiekviena dalis save laiko tauta.” Ištrauka: Kahlil Gibran (2008). Pranašas. Pranašo sodas. Kaunas: Trigrama. 118-119 p. .

Tikra, laisva ir nepriklausoma Žiniasklaida.
www.vilmantinas.lt Gerbiamieji NORMALŪS Lietuvos Tautos Suvereno atstovai - šeimininkai
Kritinių straipsnių rašymas, protesto akcijų ir mitingų pravedimas yra labai sveikintinas dalykas. Bet tai beveik neduoda jokių konkrečių ir galutinių rezultatų, kurie atstatytų ir užtikrintų tvarką, ir teisingumą Lietuvoje. MES su Jumis privaloma prisidėti ir dalyvauti formuojamo, nuo nieko nepriklausoma Lietuvos  Visuomenės Tribunolo veiklos vystyme. Kito kelio nėra.
KVIETIMAS SUTELKTI VISO PASAULIO LIETUVOS PILIEČIUS IR DALYVAUTI ATEINANČIUOSE LR SEIMO RINKIMUOSE
PRAŠOME SKELBTI IR PLATINTI KVIETIMĄ. KVIEČIU SURENGTI LR SEIME SPAUDOS KONFERENCIJĄ.
Runkeliai, patvoriniai, vatnikai, kremliniai, raudonos blusos ar utėlės bei likusi šunauja. KLAUSIMAS: kas čia per Lietuvos piliečiai ir kas Juos taip suskirstė????? Skirstytojai save prie kurios grupės priskiria?????
KĄ MES GALIME SKIRSTYTOJAMS PASIULYTI IR SIŪLYKIME.
Pasiūlykime skirstytojams nedalyvauti ateinančiuose LR Seimo rinkimuose ir būsimiems rinkėjams į LR Seimą bus labai įdomu susipažinti su Jų atsakymu. Ir koks bebūtų jų atsakymas jie praras nemažai balsų rinkimuose į LR Seimą.
LR Seimo narys R.Karbauskis: „Konservatoriams valdžia yra tiesiog „lovys“. www.lrytas. 2020.05.30., 195 atsiliepimai.
LR vyriausybės ministras pirmininkas S.Skvernelis per televizijos laidą pasakė, kad TS - LKD partija yra antivalstybinė.
Ši partija pripažino, kad ji yra antivalstybinė, nes LR vyriausybės ministro pirmininko S.Skvernelio nepadavė į teismą už šmeižtą. Antivalstybinė partija, tai yra ir Antikonstitucinė partija. LR Konstitucijoje nėra straipsnio, kuris leistų ANTIVALSTYBINĖS - ANTIKONSTITUCINĖS partijos nariams dalyvauti LR Seimo rinkimuose. Ši partija ruošiasi dalyvauti ateinančiuose LR Seimo rinkimuose.
Tokie TS - LKD partijos veiksmai kelia pavojų LIETUVOS NACIONALINIAM SAUGUMUI ir LR Seimo NSGK komitetas privalo įnešti aiškumą užtikrinant Lietuvos Nacionalinį Saugumą.
Lietuvos valstybės susinaikinimo programos vystymo priežastys, pasekmės, galimi vykdytojai, susinaikinimo stabdymo ir jų pašalinimo iš Lietuvos visiems laikams galimybės. Mes su Jumis tiesiog PRIVALOME  galimų vykdytojų - nusikaltėlų ir jų atstovų tiesiog neprileisti prie ateinančių LR Seimo rinkimų. PRIVALOME - PRIVALOME - PRIVALOME - PRIVALOME - PRIVALOME.
Apie tai galime dalinai sužinoti perskaičius, išanalizavus sekančius leidinius ir teikti pasiūlymus kaip tai sustabdyti, ir P A Š A L I N T I iš Lietuvos visiems laikams:
01. V.Tomkus: Tautos tribunolas - paskutinė viltis. Respublika.lt , 2018.02.24.
02. Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai "Dėl Lietuvos Visuomenės Tribunolo" steigimo. Z.Vaišvilos, A.Skardžiaus ir K.Eivos spaudos konferencija. www.lietuvosvisuomenstaryba.lt/, 2019.12.04.
03. Signataras A.Butkevičius apie V.Landsbergį: "Klydau, kai sakiau, kad nereikia spardyti pastipusio šuns, nes šito šuns dvokas yra toks, kad
iš Lietuvos žmonės bėga šimtais tūkstančių". Laisvas Laikraštis. 2020.06.26.
04. Aldona Meilutytė. Išsigimę teismai, sužlugdyta valstybė. 2019 m.
05. I.Makaraitytė. Per metus Lietuvoje išvagiama per 4 mlrd. eurų, bet atsakingų nėra. www.delfi.lt, 2017.05.26.
06. I.Makaraitytė. Vagių valdžia, vagių ir vyriausybė. www.delfi.lt, 2016.09.15.
07. Liudas Dambrauskas. "Išeinančiojo mintys. Dienoraščiai", 2005 m.,"Gairės", Vilnius:
07.01. Liudas Dambrauskas: "Landsbergio Lietuva - ne ta, už kurią Lietuvos partizanai savo gyvybę paaukojo. Landsbergio Lietuva yra pasityčiojimas iš rezistentų. Jo Lietuva yra įteisinto valstybinio banditizmo, bedarbių, skurdžių, savižudžių Lietuva! " .
08. G.Radvila apie Vytautą Landsbergį - tai žmogus, kuris valdo kriminalinį pasaulį ir niekada neatsisakys kriminalinių metodų. Laisvas Laikraštis.lt , 2018.11.26.07.
09. "Snoro" byla atgimsta: arbitraže Paryžiuje banko akcininkai reikalauja iš Lietuvos milijardo eurų. Arvydas Lekavičius. www.lrytas.lt, 2019.05.07.
10. Vytautas Petkevičius. Knyga "Durnių laivas". 2003 m. Uždrausta Vytauto Petkevičiaus knyga "Durnių laivas" vėl bus prekyboje.
11..Vytautas Petkevičius. Knyga "Durniškės" . 2006 m.
GERBIAMIEJI, mums su Jumis reikia kuo sparčiau išvystyti Lietuvos Visuomenės Tribunolo veiklą. Jis privalo būti nuo nieko nepriklausantis, Lietuvos piliečių išrinktas teisinis visų Lietuvos piliečių ir Lietuvos juridinių asmenų ADVOKATAS. Jis niekam Lietuvoje nepavaldus ir tik jo rinkėjai turi teisę už netinkamus veiklos rezultatus atšaukti jų išrinkto Lietuvos Visuomenės Tribunolo teisėjus.
Nicolae Ceausescu valdė socialistinę Rumuniją 24 metus. Vienas nuožmiausių diktatorių, kokius kada nors matė pasaulis. Rumunijoje buvo įkurtas Nacionalinio gelbėjimo fronto tribunolas. Tribunolas pripažino Ceausescu porą kaltais dėl rumunų genocido  ir nuteisė. Rumunijos Tautos GENOCIDAS buvo sustabdytas.  
Kviečiame Jus prisijungti ir laukiame operatyvus Jūsų atsakymo, ir konkrečių pasiūlymų ką toliau daryti, kad vystomas Lietuvos Visuomenės Tribunolas galėtų užtikrinti tvarką ir teisingumą Lietuvoje
Mes turime 35 grupių, kurių sudėtyje yra per 900000 Lietuvos piliečių kontaktus.
Įtakingi JAV Lietuvos piliečiai mus informavo, kad JAV šiuo metu gyvena per 900000 Lietuvos ir Lietuvos kilmės piliečių. Jie taip pat pasakė, kad tik visų Lietuvos piliečių susitelkimas vienybėje tegali išsaugoti Lietuvą, kaip savarankišką ir nepriklausomą valstybę, o taip pat atstatyti tvarką ir teisingumą Lietuvoje.
Pribrendo reikalas operatyviai organizuoti iniciatyvinę - darbinę grupę, kuri sutelktų vienybėje per 900000 + 900000 = 1800000 Lietuvos piliečių ir KARTU SU LIETUVOS PILIEČIAIS, gyvenančiais Lietuvos piliečiais užsienyje per paruoštą rinkiminę į LR Seimą programą, kuri yra reikalinga ir priimtina patiems rinkėjams, ir Lietuvos tolimesniam vystymui, dalyvautų ateinančiuose LR Seimo rinkimuose, ir laimėtų nors minimaliai 71 vietą ir tuomet, kaip Lietuvos Tautos Suvereno atstovai -Lietuvos šeimininkai, galėtumėme atstatyti  ir užtikrinti galutinę tvarką ir teisingumą Lietuvoje.
KVIEČIU JUS TAPTI VISO PASAULIO LIETUVOS PILIEČIŲ INICIATYVINĖS - DARBINĖS TARPTAUTINĖS MOTININĖS RINKIMINĖS Į LR Seimą GRUPĖS LIETUVOJE IR DUKTERINIŲ GRUPIŲ UŽSIENYJE ORGANIZAVIMO INICIATORIAIS - ORGANIZATORIAIS - KOORDINATORIAIS - KONSULTANTAIS. Būtinas Jūsų operatyvus dalyvavimas.
Žemiau pateikiu dar keletą pasiūlymų:
PASTOVIAI SKELBKIME ŠĮ KVIETIMĄ. OPERATYVIAI SUSITELKIME VIENYBĖJE IR TAPSIME TIKRAIS KONSTITUCINIAIS LIETUVOS ŠEIMININKAIS.
APGINKIME IR IŠSAUGOKIME LIETUVĄ, ATSTATYKIME IR UŽTIKRINKIME TVARKĄ IR TEISINGUMĄ LIETUVOJE.
Kreipimasis- Kvietimas išsaugoti Lietuvą, kaip savarankišką ir nepriklausomą valstybę.
Reikalingi tik SUSITELKIMO VIENYBĖJE kiekvieno iš mūsų asmeniniai ir konkretūs veiksmai, ir darbai. PRISIJUNKITE.
JŪS NEGALITE BŪTI ABEJINGI IR LIKTI NUOŠALYJE.
Pagal pateiktas prognozes Lietuva, kaip valstybė, per ateinančius 100 metų aplamai išnyks. Tą procesą galima sustabdyti tik su  NLP pagalba.
Jūs negalite likti nuošalyje, nes kitaip mes neišsaugosime dar mūsų LIETUVOS, kaip savarankiškos ir nepriklausomos valstybės.
MES PAGAL KONSTITUCIJĄ TAUTOS SUVERENO ATSTOVAI ESAME LIETUVOS ŠEIMININKAI IR PRIVALOME SUSITELKTI VIENYBĖJE per milijoną NLP, ir tik tada, kaip Lietuvos ŠEIMININKAI, galėsime atstatyti ir išsaugoti tvarką ir teisingumą Lietuvoje.
Sveiki Gerbiamieji
Reikalingas Jūsų prisidėjimas ir operatyvūs veiksmai vystant mūsų visų susitelkimą vienybėje, IR TIK TADA MES PAJEGSIME ĮTEISINTI NLP LIETUVOS ŠEIMININKO TIKRĄSIAS TEISES.
Visų normalių Lietuvos piliečių (NLP) įgaliotų atstovų KVIETIMAS pradėti jų internetinį bendro susitelkimo vienybėje organizavimą ir bendros, vieningos ir priimtinos rinkėjams rinkiminės programos derinimą
NORMALŪS LIETUVOS PILIEČIAI, tai pagal Lietuvos Konstituciją yra Tautos Suvereno atstovai rinkėjai - savo valstybės šeimininkai, kurie, jau toliau pagal mūsų nuomonę, per tiesioginius rinkimus išrenka su personaline atsakomybe LR Seimo, Vyriausybės, Savivaldybių Tarybų narius, Prezidentą, prokurorus, teisėjus, specialiųjų tarnybų, Lietuvos radijo televizijos vadovaujančius darbuotojus su jų atšaukimo teise iš užimamų pareigų už nepatenkinamus jų darbo galutinius rezultatus (Jie yra samdomi mūsų tarnai ir jų darbas apmokamas iš mokesčių mokėtojų pinigų. Praktiškai MES ESAME JŲ  D A R B D A V I A I S , o faktiškai būdami jų   D A R B D A V I A I S,  esame paversti mūsų samdomų T  A  R  N  Ų   T A R N A I S).
KVIEČIAME PLATINTI - PLATINTI - PLATINTI ŠĮ KVIETIMĄ.
Normalių Lietuvos piliečių susitelkimas vienybėje - vienintelis kelias išsaugoti Lietuvą, kaip savarankišką ir nepriklausomą valstybę.
Susitelkimas vienybėje siekia atgaivinti normalų Lietuvos pilietį, kaip tiesiogiai atsakingą Lietuvos Tautos Suvereno atstovą - asmenybę, kaip savo Lietuvos Konstitucinį šeimininką ir tikrą patriotą. Susitelkimas vienybėje siekia užtikrinti Lietuvos, kaip savarankiškos valstybės ir normalių Lietuvos piliečių išlikimo,ir suverenaus valdymo ir ekonomikos vystymo sąlygas. Užtikrinti normaliems Lietuvos piliečiams vienodas galimybes dalyvauti, kaip Tautos Suvereno atstovams - šeimininkams, Lietuvos valstybės valdyme.
Sistema per beveik 30 Lietuvos nepriklausomybės metų Lietuvos piliečius išmokino būti naujos formos vergais. Sistema išmokusi ruošti naujos formos vergus Lietuvoje kol kas negali atsisakyti vergų ruošimo ir tolimesnio vergų vystymo "meno".
Gerbiamieji 
Teisingumui ir tvarkai atstatyti yra formuojamas  Lietuvos Visuomenės Tribunolas ir vystoma jo veikla. Aš ir Jūs privalome  prisidėti, ir dalyvauti prie ženkliai spartesnės jo veiklos vystymo.
Kviečiu Jus, normalius Lietuvos piliečius siūlyti teisės specialistų kandidatūras, teikti faktinę informaciją apie galimai nusikalstamas veikas Lietuvoje ir prie Lietuvos Visuomenės Tribunolo įsteigti komisiją, kuri ištirtų ir priimtų atitinkamą sprendimą apie tai ar sisteminių TS - LKD, LSDP, LIBERALŲ partijų, jų satelitų ir jų vadovaujančių darbuotojų veikla buvo galimai nusikalstama ar ne nusikalstama.
KVIEČIU paminėtų partijų atstovus prisijungti prie paminėtos komisijos organizavimo ir jos veiklos vystymo, ir galimai pašalinti visas abejones dėl jų teigiamos ar neigiamos veiklos per 30 Lietuvos nepriklausomybės metų objektyvaus įvertinimo.
Ir priklausomai nuo jų veiklos rezultatų įvertinimo ir atitinkamo sprendimo priėmimo konstatuoti ar paminėtos partijos, ir jų atstovai pagal Lietuvos Konstituciją gali ar negali dalyvauti LR Seimo ir kituose rinkimuose.
Tik susitelkime ir vienybėje mes Lietuvos piliečiai tampame įtakinga jėga.
Atėjo neįgyvendinamų iliuzijų atsisakymo laikas. Reikia - privaloma atsisakyti savo ambicingo noro - aš vienintelis tai galiu atskirai padaryti.
JŪS IR VISI KITI NORMALŪS LIETUVOS PILIEČIAI PAGAL LIETUVOS KONSTITUCIJĄ ESAME TAUTOS SUVERENAS - SAVININKAS - ŠEIMININKAS -RINKĖJAS - MOKESČIŲ MOKĖTOJAS - DARBDAVYS IR TIK SUSITELKĘ VIENYBĖJE GALIME, IR PRIVALOME TAI ĮSTATYMIŠKAI ĮTEISINTI ir  ateinančiuose LR Seimo rinkimuose laimėti nors minimaliai 71 vietą.
Pagarbiai
Lietuvos Visuomenės Tarybos vienas iš steigėjų, valdybos narys
Verslo plėtros ir ryšių su išeiviais grupių vadovas
Lietuvos Koalicijos "Susitelkimas" narys ir veiklos vystymo koordinatorius
Formuojamo tarptautinio verslo vystymo centro prezidentas
Formuojamo  Lietuvos Visuomenės Tribunolo veiklos vystymo koordinatorius
doc.,ek.m.dr. Arvydas Širvinskas
tel.:+370 627 00 750 & viber, WhatsApp, messenger, telegram, skype , e-mail: arvydas.sirvinskas1948@gmail.com , skype: arvidas_spb , www.lietuvosvisuomenestaryba.ltwww.tauta.infowww.emigrantai.ltwww.doratauta.ltfb Susitelkimas – ateikite susidraugauti!

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą