2017 m. gruodžio 1 d., penktadienis

Demonkratija siautėja

   Ir vėl užblokuoti, Vilmanto Povilaičio, Žilvino Razmino ir kitų, aktyvių Žmonių, Facebook profiliai, negalima naudotis messenger paslauga. Todėl negalima atsakyti į gaunamus laiškus, per messenger.
   Esame uoliai dusinami ir bandomi užčiaupti.
   Akivaizdu, kad Lietuva senai nėra nei laisva, nei demokratiška, anei teisiška valstybė. Viskas kas čia vyksta, tai tik uolus globalistų planų įgyvendinimas, kurį atlieka, gėdingi ir uolūs globalistų pastumdėliai.
  Esame giliai įsitikinę, kad visos naujovės, siekiant pilnai pavergti Pasaulio Žmoniją, yra išbandomos postSovietinėse valstybėse. Kas puikiai atsispindi tiek pabaltijo Valstybėse, tiek ir buvusioje Ukrainoje, kurioje atsiskleidė tiesioginis žmonių skaičiaus mažinimas, aktyviai juos žudant.
  Kol kas Lietuvoje su aktyviais, Laisvajai Žmonijai priklausančiais ir už Tautų ir Žmonijos laisvę ir išlikimą kovojančiais Žmonėmis, vyksta aktyvus susidorojimas.
  Tai daroma pasitelkus psichotroninį montažą. Fabrikuojamos baudžiamos bylos, užgrobiamas turtas bei platinama šmeižėjiška ir melaginga informacija, ko ne per visas informacijos priemones. Visa tai pilnai atitinka, psichotroninio montažo sąvokai. Psichotroninis montažas yra ne kas kita, kai TIESOS pateikimas, kaip melas, o melo pateikimas, kaip "tiesa"

 Psichotroninio montažo prinsipai. http://www.vilmantinas.eu/2017/09/psichotroninio-montazo-sistemos.html?m=1
 Savo gyvenimo patirties dėka, esu giliai įsitikinęs, kad Lietuvoje ir ne tik Joje, veikia gerai organizuotas nusikalstamas susivienyjimas, tiesiantis kelią į " NOVUS ORDO SECLORUM"   Kas yra ne kas kita, kaip totali Pasaulio Žmonijos vergovė. Tik būdami vieningi, tiek Lietuvoje, tiek ir iš jos išgrūsti, naujos kartos genocido būdu, kuris aprašomas Edvardo Satkevičiaus knygoje "Labgeba", galime išlikti ir išsaugoti ateitį.
   Tik būdami vieningi ir draugingi su kitomis tautomis galime išsivaduoti iš išsigimėlių tironijos.
    Nebūkite abėjingi ir prabuskite, šendien susidorojama su vienais, gal būt jau rytoi, dorosis ir su Jumis ar Jūsų artimaisiais.

Visus kurie galite, prašome pasidalinti šia informacija savo Facebook profiliuose ir grupėse!

Pagarbiai
 Vilmantas Povilaitis

Tikra, laisva ir nepriklausoma Žiniasklaida

www.vilmantinas.eu

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą